Zapichování a upichování
Upichování A2…
D8
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
...vysoce výkonné nástroje pro maximalizaci produktivity!
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
samočinně aktivovaná
upínací síla
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
doraz
břitové
destičky
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
Inovativní design břitové destičky A2
• V-prizmata na horní i spodní části zajiš ují vyšší
upínací sílu, k zabránění pohybu břitové destičky
i při vysokých posuvech.
• Řezná hrana je lisována s utvařečem třísek zajiš ující
odvod třísek mimo planžetu bez jejího poškození pro
její maximální životnost.
• Pozitivní geometrie ná stroje spolu s vysoce
výkonnými povlaky PVD vede k vynikající životnosti
nástroje s řízeným odvodem třísek.
šikmá plocha
utvařeče třísek
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
Upínací systém břitové destičky A2
• Se zvětšováním řezné síly se úměrně zvětšují také
upínací síly destičky.
• Pevná zarážka břitové destičky zajiš uje pevné dosednutí
po každé výměně a zvyšuje její životnost až o 30 %.
• Výška řezu je přesně nastavena pro maximální
spolehlivost a výkon i na obrobcích s malým průměrem.
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
Rychlá a snadná výměna břitové destičky
• K dispozici je jednoduchý klíč, umožňující rychlou
výměnu břitové destičky bez poškození řezné hrany.
To
place an
order, contact
Kennametal
or nebo
your svého
authorized
Kennametal
distributor,
visit www.kennametal.com.
V případě
objednávky
kontaktujte
Kennametal
autorizovaného
distributora
a neboor
navštivte
www.kennametal.com.
D9
5 snadných kroků pro maximalizaci produktivity upichování
1. krok — Vyberte šířku břitové destičky a typ držáku
Pro požadovaný průměr upichování vyberte šířku
břitové destičky a typ držáku na základě typu
obrobku a požadavku na stroj:
• Pro maximální tuhost vyberte největší možnou
výšku nože nebo držák nástrojů se čtvercovou
stopkou.
• Zobrazené průměry jsou pro upichování tyčí do
středu. Maximální hloubka upichování (tlouš ka
stěny) trubek odpovídá polovině max. průměru
tyčí.
• Chcete-li určit možnou hloubku pro upichování
trubek pro držáky se čtvercovou stopkou nebo
u zesílených planžet, podívejte se na informace
uvedené v tomto katalogu pro daný nástroj.
maximální průměr upichování—mm (palce)
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VDI ADAPTÉRY
Co musíte vědět:
• Průměr upichování.
• Požadavky na obrobek/stroj.
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Kenna Perfect ™ — Výběr nástrojů pro upichování A2
výška planžety
19 mm
26 mm
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
32 mm
52 mm
ZÁVITOVÁNÍ
držáky
nástrojů s
integrální stopkou
šířka břitové destičky—mm (palce)
Typ držáku nástrojů
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
Planžeta
(samoupínací)
(k dispozici ve výškách 26 mm a 32 mm)
• Účinné řešení nástrojů se zlepšenou stabilitou.
• Omezená hloubka řezu.
• Často používané nástroje.
• Dvě lůžka břitové destičky.
• Největší hloubka řezu.
TECHNICKÁ DATA
• Stopkový nástroj s nejvyšší stabilitou.
• Omezená hloubka řezu.
• Jediné lůžko břitové destičky.
2. krok — Vyberte úhel nastavení břitové destičky
• Typ obrobku.
• Aspekty otřepů na obvodu a v ose obrobku.
• Upichování do středu nebo obrobku s otvorem.
Neutrální (0°)
REJSTŘÍK
Držák nástrojů
(se šroubovou upínkou)
Planžeta
(samoupínací, zesílená verze)
Pravostranné/levostranné 6°–10°
Pravostranné/levostranné 15°–16°
Typ břitové
destičky
Doporučená
aplikace
Životnost
nástroje
D10
• Pro upichování plných obrobků, snížení tvorby středního otřepu.
• Pro upichování plných obrobků.
• Pro upichování obrobků s otvorem, snížení tvorby otřepů.
• Na upichované části se vytvoří
středový otřep.
• Eliminuje příčné vychýlení.
• Je nejlepší pro velké hloubky upichování.
• Pro tenkostěnné obrobky.
• Pro upichování obrobků s malým průměrem s minimálním vnějším
a středovým otřepem.
Nejlepší životnost nástroje
Dobrá životnost nástroje
Sřední životnost nástroje
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
5 snadných kroků pro maximalizaci produktivity upichování
3. krok – Vyberte typ utvařeče třísek a rychlosti posuvu
• Šikmý úhel nastavení nebo neutrální břitová destička.
• Materiál obrobku.
-CM
Střední upichování
-CR
Hrubé upichování
• Břitová destička pro upichování s přesně broušenou
řeznou hranou pro nízké rychlosti posuvu.
• Zakřivená řezná hrana.
• Břitová destička pro upichování s lisovanou řeznou
hranou pro střední rychlosti posuvu.
• Stabilizovaná přímá řezná hrana.
• Břitová destička pro upichování s přesnou
lisovanou řeznou hranou pro vyšší rychlosti posuvu.
• Zakřivená řezná hrana.
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
-CF
Jemné upichování
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Kenna Perfect ™ — Výběr nástrojů pro upichování A2
Litina
Neželezné kovy
N-CF
0,05–0,18
(0,002–0,007)
Žáropevné
slitiny
N-CF
0,04–0,10
(0,002–0,004)
N-CM
0,05–0,2
(0,002–0,008)
—
Tvrzené
materiály
CBN je k dispozici
na vyžádání
—
—
—
—
R/L-CF
0,04–0,08
(0,002–0,003)
R/L-CM
0,05–0,12
(0,002–0,005)
R/L-CF
0,04–0,10
(0,002–0,004)
R/L-CF
0,04–0,08
(0,002–0,003)
CBN je k dispozici
na vyžádání
—
—
—
—
—
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
N-CR
0,08–0,3
(0,003–0,012)
N-CF
0,05–0,15
(0,002–0,006)
R/L-CR
0,05–0,12
(0,002–0,005)
R/L-CF
0,04–0,08
(0,002–0,003)
Nerezová
ocel
N-CF
0,05–0,12
(0,002–0,005)
ZÁVITOVÁNÍ
4. krok — Vyberte sortu a rychlost
Doporučení pro výběr sorty a rychlosti—m/min (sfm)
Ocel
Nerezová ocel
Litina
Neželezné kovy
Žáropevné slitiny
Tvrzené materiály
KT315
120-190
(395-625)
KC5025
80-170
(265-560)
KC5025
60–100
(200–325)
KT315
70-170
(230-560)
KC5025
80-150
(265-500)
KMF
40-80
(135-265)
KC5025
80-170
(265-560)
KC5025
70-150
(230-500)
KMF
25-80
(80-265)
KT315
180–400
(600–1300)
KC5025
150-300
(500-980)
KMF
60-180
(200-600)
KC5025
30–100
(100–325)
KC5025
25-75
(80-250)
KMF
30–25
(30–80)
—
5. krok – Z katalogu vyberte břitovou destičku a držák
CBN je k dispozici na
vyžádání
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
—
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
KENNA PERFECT
Materiál obrobku
Podmínky
obrábění
vysoký výkon
optimální podmínky,
vyšší rychlosti
první volba pro
obecné podmínky
obrábění
nepříznivé
podmínky,
přerušované řezy,
nízké rychlosti
4
břitová destička:
sorta:
šířka řezu:
velikost lůžka
břitové destičky:
A2022R10CF00
KC5025
2,2 mm (0,087 palce)
2
držák nástrojů:
velikost lůžka:
A2BNSN3202
2
nízkouhlíková ocel
27 mm (1,02 palce)
4 mm (0,157 palce)
Blahopřejeme!
Úspěšně jste maximalizovali produktivitu upichování výběrem nejlepší břitové destičky,
držáku nástrojů, jakosti a řezných podmínek pro vaši aplikaci!
2,2
REJSTŘÍK
Doporučení:
materiál:
průměr obrobku:
hloubka řezu:
TECHNICKÁ DATA
POZNÁMKA: Velikost lůžka břitové destičky musí odpovídat velikosti lůžka vámi vybraného držáku nástrojů.
Příklad pro upichování A2
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
Ocel
Typ břitové destičky
VDI ADAPTÉRY
Typ utvařeče třísek a rychlosti posuvu—mm/ot. (palce/ot.)
rychlost: 140 m/min (460 sfm)
posuv: 0,05 mm (0,002 ipr)
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D11
Upichování
Upichování
A2
A2 040
2. Šířka řezu
(v 1/10 mm)
Velikost
lůžka destičky
1B
01
02
03
04
05
06
08
-CF (jemné upichování)
R = pravostranné
-CM (střední upichování)
L = levostranné
-CR (hrubé upichování)
N
00
5. Utvařeč třísek
CF
6. Rohový rádius
4. Úhel nastavení
hlavního břitu
00 = neutrální
06 = 6°
10 = 10°
15 = 15°
16 = 16°
02
00
01
02
03
04
mm
palce
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
.000
.004/.006
.008
.010
.016
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
Šířka
řezu (mm)
1,40
1,60
2,20
3,05
4,05
5,05
6,05
8,05
N = neutrální
3. Provedení
1. Typ břitové destičky
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Systém značení břitových destiček A2
S více než 110 provedeními břitových destiček
ve třech sortách a se třemi různými typy utvařeče
třísek nabízí společnost Kennametal kompletní
D12
řadu břitových destiček určenou pro produktivní
zpracování jakékoliv aplikace upichování.
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
Poznámky
v
první volba
náhradní volba
A2-N-CF
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
W
RR
v v
v v
v
v
v
v
v
velikost lůžka
1B
1
mm
1,40
1,55
palce
.055
.061
katalogové číslo
A2014N00CF01
A2016N00CF00
α°
—
—
mm
0,15
—
palce
.006
—
1
2
1,60
2,20
.063
.087
A2016N00CF01
A2022N00CF00
—
—
0,15
—
.006
—
v v v
2
3
2,20
3,10
.087
.122
A2022N00CF02
A2030N00CF00
—
—
0,20
—
.008
—
v v v
3
4
3,00
4,05
.118
.159
A2030N00CF02
A2040N00CF00
—
—
0,20
—
.008
—
v v v
4
5
4,00
5,00
.157
.197
A2040N00CF02
A2050N00CF03
—
—
0,20
0,30
.008
.012
v v v
v
v
v
v
v
v v
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
W
RR
KT315
KMF
KC5025
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
A2-L-CF
α°
mm
palce
.055
katalogové číslo
levá
A2014L06CF01
6
0,15
.006
1,60
1,60
.063
.063
A2016L06CF00
A2016L10CF00
6
10
—
—
—
—
1
2
1,60
2,20
.063
.087
A2016L16CF00
A2022L06CF02
16
6
—
0,20
—
.008
v
2
2
2,20
2,20
.087
.087
A2022L10CF00
A2022L16CF00
10
16
—
—
—
—
v
3
3
3,00
3,00
.118
.118
A2030L06CF02
A2030L10CF00
6
10
0,20
—
.008
—
v v v
3
4
3,00
4,00
.118
.157
A2030L15CF00
A2040L06CF02
15
6
—
0,20
—
.008
v
5
5,00
.197
A2050L06CF03
6
0,30
.012
v
velikost lůžka
mm
palce
1B
1,40
1
1
v
v v
v
v
v
v
v
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
W
RL
velikost lůžka
mm
palce
1B
1,40
.055
katalogové číslo
pravá
A2014R06CF01
1
1
1,60
1,60
.063
.063
1
2
1,60
2,20
2
2
α°
mm
palce
6
0,15
.006
A2016R06CF00
A2016R10CF00
6
10
—
—
—
—
.063
.087
A2016R16CF00
A2022R06CF02
16
6
—
0,20
—
.008
2,20
2,20
.087
.087
A2022R10CF00
A2022R16CF00
10
16
—
—
—
—
3
3
3,00
3,00
.118
.118
A2030R06CF02
A2030R10CF00
6
10
0,20
—
.008
—
v v v
3
4
3,00
4,00
.118
.157
A2030R15CF00
A2040R06CF02
15
6
—
0,20
—
.008
v
5
5,00
.197
A2050R06CF03
6
0,30
.012
v
Příklad objednávky:
Katalogové číslo: A2014R06CF01
Sorta břitové destičky: KC5025
D14
KT315
KMF
KC5025
A2-R-CF
TECHNICKÁ DATA
REJSTŘÍK
H
S
N
K
M
P
KT315
KMF
KC5025
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Břitové destičky pro upichování A2
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
v
v v v
v
v
v v v
v
v
v
v
W
RR
v
v
v
v
v
velikost lůžka
1B
1
mm
1,40
1,60
palce
.055
.063
katalogové číslo
A2014N00CM01
A2016N00CM01
α°
—
—
mm
0,15
0,10
palce
.006
.004
2
3
2,20
3,00
.087
.118
A2022N00CM02
A2030N00CM02
—
—
0,20
0,20
.008
.008
v
4
5
4,00
5,00
.157
.197
A2040N00CM02
A2050N00CM03
—
—
0,20
0,30
.008
.012
v
6
8
6,00
8,00
.236
.315
A2060N00CM03
A2080N00CM04
—
—
0,30
0,40
.012
.016
v
v
v
v
v
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
A2-N-CM
v v
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
náhradní volba
v v
v
v
VDI ADAPTÉRY
první volba
KT315
KMF
KC5025
v
H
S
N
K
M
P
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Břitové destičky pro upichování A2
.063
6
—
—
v
1,60
2,20
.063
.087
A2016L16CM00
A2022L06CM00
16
6
—
—
—
—
v
3
3,00
.118
A2030L06CM01
6
0,10
.004
v
palce
α°
mm
palce
v
W
RL
KT315
KMF
KC5025
A2-R-CM
α°
mm
palce
.063
katalogové číslo
pravá
A2016R06CM00
6
—
—
v
1,60
2,20
.063
.087
A2016R16CM00
A2022R06CM00
16
6
—
—
—
—
v
3,00
.118
A2030R06CM01
6
0,10
.004
v
mm
palce
1
1,60
1
2
3
v
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
velikost lůžka
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
1,60
1
2
mm
ZÁVITOVÁNÍ
1
katalogové číslo
levá
A2016L06CM00
velikost lůžka
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
RR
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
W
KT315
KMF
KC5025
A2-L-CM
Příklad objednávky:
Katalogové číslo: A2016R06CM00
Sorta břitové destičky: KC5025
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D15
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
v
první volba
náhradní volba
A2-N-CR
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
W
VDI ADAPTÉRY
H
S
N
K
M
P
RR
velikost lůžka
2
3
mm
2,20
3,00
palce
.087
.118
katalogové číslo
A2022N00CR02
A2030N00CR02
α
—
—
mm
0,20
0,20
palce
.008
.008
4
5
4,00
5,00
.157
.197
A2040N00CR02
A2050N00CR03
—
—
0,20
0,30
.008
.012
6
8
6,00
8,00
.236
.315
A2060N00CR03
A2080N00CR04
—
—
0,30
0,40
.012
.016
v v
v v
v
v
v
v
v
KT315
KMF
KC5025
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Systém značení držáků nástrojů A2
v
v
v
v
v
v
v
v
v
ZÁVITOVÁNÍ
mm
palce
6
0,30
.012
.118
.157
A2030L06CR03
A2040L06CR03
6
6
0,30
0,30
.012
.012
.197
.236
A2050L06CR04
A2060L06CR04
6
6
0,40
0,40
.016
.016
palce
2
2,20
3
4
3,00
4,00
5
6
5,00
6,00
v
α°
.087
katalogové číslo
levá
A2022L06CR03
mm
v v
velikost lůžka
RR
v v
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
W
KT315
KMF
KC5025
A2-L-CR
W
RL
palce
6
0,30
.012
v
.118
.157
A2030R06CR03
A2040R06CR03
6
6
0,30
0,30
.012
.012
v
.197
.236
A2050R06CR04
A2060R06CR04
6
6
0,40
0,40
.016
.016
v
palce
2
2,20
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
mm
mm
3
4
3,00
4,00
5
6
5,00
6,00
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
α°
.087
katalogové číslo
pravá
A2022R06CR03
velikost lůžka
tolerance šířky “W”
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
šířka
palce
mm
.055
1,4
.063
1,6
.087
.118
.157
.197
.236
.315
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
tolerance
palce
mm
+ .002
+ 0,05
- .002
- 0,05
+0
+0
- .004
- 0,01
+ .006
-0
+ 0,15
-0
+ .010
-0
+ 0,25
-0
Příklad objednávky:
Katalogové číslo: A2022R06CR03
Sorta břitové destičky: KC5025
D16
KT315
KMF
KC5025
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
A2-R-CR
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
v
v
*POZNÁMKA :
Držáky se šroubovou
upínkou A3 jsou
určené také pro
použití břitových
destiček A2 (viz
Technické údaje,
strana D27)
C R
03 26
2525M
3. Typ podpory
5. Velikost stopky
S = standardní (přímé vybrání)
M = max. podpora (přímé vybrání)
C = zesílená max. podpora (kruhové vybrání)
metrický systém: výška x šířka v mm, písmeno
označuje délku nástroje podle ISO (viz tabulka v
systému značení upínacích bloků)
v
3. Typ podpory
2. Typ nástroje
5. Velikost planžety
R 32 J 02 21
4. Provedení
6. Celková délka
R = pravostranné
L = levostranné
N = neutrální
BN = nůž s 2 kapsami
BH = nůž s 1 kapsou
označení písmenem podle ISO (viz tabulka
v systému značení upínacích bloků)
G = 90 mm
J = 110 mm
M = 150 mm
X = speciální
8. Max. hloubka řezu
palce (mm) (pouze pro zesílenou planžetu)
Upínací blok pro planžetu A2
v milimetrech
8. Velikost
planžety
1. Planžeta A2 2. Upínací
blok
A2 T E N 25 23 N 32
3. Způsob
upínání
E = integrovaná upínka
Z = dělená upínka
4. Provedení
R = pravostranné
L = levostranné
N = neutrální
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
7. Velikost lůžka
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
A2 BN C
1B = 1,40 mm; 04 = 4,05 mm;
01 = 1,60 mm; 05 = 5,05 mm;
02 = 2,20 mm; 06 = 6,05 mm;
03 = 3,05 mm; 08 = 8,05 mm;
palce (mm)
19 / 26 / 32 / 52
S = standardní
C = zesílený
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
milimetrech
Upichovací planžety
1. Upichovací
planžeta A2
7. Max.
hloubka
řezu
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
A3 S
6. Velikost lůžka
ZÁVITOVÁNÍ
4. Provedení
držáku
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
2. Typ
nástroje
5. Upínací
výška
6. Upínací
šířka
7. Délka nástroje —
palce (mm)
v milimetrech
v milimetrech
J = 110
X = jiná
délka
POZNÁMKA: Doporučení utahovacích momentů pro upínací šroub viz strana I37.
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D17
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
R – pravostranné
L – levostranné
TECHNICKÁ DATA
S = rovný
Šířka řezu (mm)
1,60
2,20
3,05
4,05
5,05
6,05
8,05
REJSTŘÍK
1. A3
Držák se
šroubovou
upínkou*
Velikost lůžka destičky
01
02
03
04
05
06
08
VDI ADAPTÉRY
Upichování A2 — Držáky nástrojů
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Systém značení držáků nástrojů A2
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Zesílené držáky nástrojů A3 ™ pro upichovací destičky A2
Upichování
Dmax
CD
H2
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
H3
W
FS
B
L2
L1
A3SC
1
10
katalogové číslo
pravostranné
A3SCR0808X0110
20
1,60
8
7,3
130
20,0
15
1
1
10
10
A3SCR1010X0110
A3SCR1212X0110
20
20
1,60
1,60
10 10
12 12
9,3
11,3
130
130
20,0
20,0
15
15
1
1
16
16
A3SCR1010J0116
A3SCR1212J0116
42
42
1,60
1,60
10 10
12 12
9,3
11,3
110
110
28,0
30,0
27
27
1
1
16
16
A3SCR1616J0116
A3SCR2020K0116
42
42
1,60
1,60
16 16
20 20
15,3
19,3
110
125
30,0
30,0
27
27
2
2
10
10
A3SCR1010X0210
A3SCR1212X0210
20
20
2,20
2,20
10 10
12 12
9,1
11,1
130
130
20,0
20,0
15
15
2
2
16
16
A3SCR1212J0216
A3SCR1616J0216
42
42
2,20
2,20
12 12
16 16
11,1
15,1
110
110
30,0
30,0
27
27
2
2
16
26
A3SCR2020K0216
A3SCR2525M0226
42
62
2,20
2,20
20 20
25 25
19,1
24,1
125
150
30,0
42,0
27
32
3
3
10
10
A3SCR1010X0310
A3SCR1212X0310
20
20
3,00
3,00
10 10
12 12
8,8
10,8
130
130
20,0
20,0
15
15
3
3
16
16
A3SCR1212J0316
A3SCR1616J0316
52
52
3,00
3,00
12 12
16 16
10,8
14,8
110
110
30,0
30,0
27
27
3
3
16
16
A3SCR2020K0316
A3SCR2525M0316
52
62
3,00
3,00
20 20
25 25
18,8
23,8
125
150
30,0
30,0
27
32
3
3
26
26
A3SCR2020K0326
A3SCR2525M0326
62
62
3,00
3,00
20 20
25 25
18,8
23,8
125
150
42,0
42,0
27
32
3
4
32
10
A3SCR3225P0332
A3SCR1212X0410
62
20
3,00
4,00
32 25
12 12
23,8
10,3
170
130
52,0
20,0
43
15
4
4
16
16
A3SCR1616J0416
A3SCR2020K0416
52
52
4,00
4,00
16 16
20 20
14,3
18,3
110
125
30,0
30,0
27
27
4
4
16
26
A3SCR2525M0416
A3SCR2020K0426
62
62
4,00
4,00
25 25
20 20
23,3
18,3
150
125
30,0
42,0
32
27
4
4
26
32
A3SCR2525M0426
A3SCR3225P0432
62
62
4,00
4,00
25 25
32 25
23,3
23,3
150
170
42,0
52,0
32
43
velikost lůžka
CD
D max
W
H
B
8
FS
L1
L2
H2
H3
CDR
4
2
—
10
8
4
—
2
—
8
4
—
—
2
—
8
4
—
—
—
—
4
—
4
—
—
—
—
4
šroub upínky
Torx
11,000
191.916
T15
11,000
11,000
MS1160
MS1160
22,000
22,000
MS1488
MS1944
22,000
22,000
MS1944
MS1944
11,000
11,000
MS1160
MS1160
22,000
22,000
MS1944
MS1944
22,000
32,000
MS1944
MS1595
11,000
11,000
MS1160
MS1160
27,000
27,000
MS1944
MS1944
27,000
32,000
MS1944
MS1944
32,000
32,000
MS1595
MS1595
32,000
11,000
MS1595
MS1160
27,000
27,000
MS1944
MS1944
32,000
32,000
MS1944
MS1595
32,000
32,000
MS1595
MS1595
T20
T20
T15
T25
T25
T25
T20
T20
T25
T25
T25
T30
T20
T20
T25
T25
T25
T25
T30
T30
T30
T20
T25
T25
T25
T30
T30
T30
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
H
CDR
Příklad objednávky:
Pravostranné provedení: A3SCR0808X0110
D18
(pokračování na další straně)
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
Upichování
Dmax
CD
H2
B
L1
(pokračování z předchozí strany)
CD
1
10
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
16
16
16
16
10
10
16
16
16
26
10
10
16
16
16
16
26
26
32
10
16
16
16
26
26
32
D max
W
H
B
FS
L1
8
L2
H2
H3
CDR
4
20
1,60
8
7,3
130
20,0
15
A3SCL1010X0110
A3SCL1212X0110
20
20
1,60
1,60
10 10
12 12
9,3
11,3
130
130
20,0
20,0
15
15
A3SCL1010J0116
A3SCL1212J0116
42
42
1,60
1,60
10 10
12 12
9,3
11,3
110
110
28,0
30,0
27
27
A3SCL1616J0116
A3SCL2020K0116
42
42
1,60
1,60
16 16
20 20
15,3
19,3
110
125
30,0
30,0
27
27
A3SCL1010X0210
A3SCL1212X0210
20
20
2,20
2,20
10 10
12 12
9,1
11,1
130
130
20,0
20,0
15
15
A3SCL1212J0216
A3SCL1616J0216
42
42
2,20
2,20
12 12
16 16
11,1
15,1
110
110
30,0
30,0
27
27
A3SCL2020K0216
A3SCL2525M0226
42
62
2,20
2,20
20 20
25 25
19,1
24,1
125
150
30,0
42,0
27
32
A3SCL1010X0310
A3SCL1212X0310
20
20
3,00
3,00
10 10
12 12
8,8
10,8
130
130
20,0
20,0
15
15
A3SCL1212J0316
A3SCL1616J0316
52
52
3,00
3,00
12 12
16 16
10,8
14,8
110
110
30,0
30,0
27
27
A3SCL2020K0316
A3SCL2525M0316
52
62
3,00
3,00
20 20
25 25
18,8
23,8
125
150
30,0
30,0
27
32
A3SCL2020K0326
A3SCL2525M0326
62
62
3,00
3,00
20 20
25 25
18,8
23,8
125
150
42,0
42,0
27
32
A3SCL3225P0332
A3SCL1212X0410
62
20
3,00
4,00
32 25
12 12
23,8
10,3
170
130
52,0
20,0
43
15
A3SCL1616J0416
A3SCL2020K0416
52
52
4,00
4,00
16 16
20 20
14,3
18,3
110
125
30,0
30,0
27
27
A3SCL2525M0416
A3SCL2020K0426
62
62
4,00
4,00
25 25
20 20
23,3
18,3
150
125
30,0
42,0
32
27
A3SCL2525M0426
A3SCL3225P0432
62
62
4,00
4,00
25 25
32 25
23,3
23,3
150
170
42,0
52,0
32
43
2
—
10
8
4
—
2
—
8
4
—
—
2
—
8
4
—
—
—
—
4
—
4
—
—
—
—
4
šroub upínky
Torx
11,000
191.916
T15
11,000
11,000
MS1160
MS1160
22,000
22,000
MS1488
MS1944
22,000
22,000
MS1944
MS1944
11,000
11,000
MS1160
MS1160
22,000
22,000
MS1944
MS1944
22,000
32,000
MS1944
MS1595
11,000
11,000
MS1160
MS1160
27,000
27,000
MS1944
MS1944
27,000
32,000
MS1944
MS1944
32,000
32,000
MS1595
MS1595
32,000
11,000
MS1595
MS1160
27,000
27,000
MS1944
MS1944
32,000
32,000
MS1944
MS1595
32,000
32,000
MS1595
MS1595
T20
T20
T15
T25
T25
T25
T20
T20
T25
T25
T25
T30
T20
T20
T25
T25
T25
T25
T30
T30
T30
T20
T25
T25
T25
T30
T30
T30
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
4
4
10
10
katalogové číslo
levostranné
A3SCL0808X0110
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
velikost lůžka
ZÁVITOVÁNÍ
A3SC
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
L2
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
W
VDI ADAPTÉRY
H3
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
H
CDR
FS
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Zesílené držáky nástrojů A3 ™ pro upichovací destičky A2
Příklad objednávky:
Levostranné provedení: A3SCL0808X0110
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D19
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Upichovací planžety A2
L1
A2BNSN
19
1B
katalogové číslo
levostranné
A2BNSN19X1B13
1,4
15,5
86
2
27
14
170.137
19
19
1
2
A2BNSN19X0116
A2BNSN19X02
1,6
2,2
15,4
15,4
86
86
2
2
30
—
16
20
170.137
170.137
26
26
1B
1B
A2BNSN26G1B15
A2BNSN26J1B15
1,4
1,4
21,5
21,5
90
110
2
2
30
30
15
15
170.137
170.137
26
26
1
2
A2BNSN26J0117
A2BNSN26M02
1,6
2,2
21,4
21,4
110
150
2
2
34
—
17
25
170.137
170.137
26
26
2
2
A2BNSN26G02
A2BNSN26J02
2,2
2,2
21,4
21,4
90
110
2
2
—
—
25
25
170.137
170.137
26
26
3
3
A2BNSN26M03
A2BNSN26J03
3,0
3,0
21,4
21,4
150
110
2
2
—
—
40
40
170.137
170.137
26
26
3
4
A2BNSN26G03
A2BNSN26J04
3,0
4,0
21,4
21,4
90
110
2
3
—
—
40
40
170.137
170.137
26
26
5
6
A2BNSN26J05
A2BNSN26J06
5,0
6,0
21,4
21,4
110
110
4
5
—
—
40
40
170.130
170.130
32
32
1B
1
A2BNSN32M1B15
A2BNSN32M0119
1,4
1,6
25,1
25,0
150
150
2
2
30
38
15
19
170.137
170.137
32
32
2
3
A2BNSN32M02
A2BNSN32H03
2,2
3,0
25,0
25,0
150
100
2
2
—
—
60
50
170.137
170.137
32
32
3
4
A2BNSN32M03
A2BNSN32M04
3,0
4,0
25,0
25,0
150
150
2
3
—
—
50
50
170.137
170.137
32
32
5
6
A2BNSN32M05
A2BNSN32M06
5,0
6,0
25,0
25,0
150
150
4
5
—
—
60
60
170.130
170.130
52
8
A2BNSN52X08
8,0
45,2
260
7
—
120
170.132
H
velikost lůžka
W
H1
L1
B
D max
CD
upínací klíč
* Pouze pro planžety s velikostí lůžka 1.
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
Dmax
H1
Příklad objednávky:
A2BNSN19X0116
D20
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Upichovací planžety
2
2,2
21,4
110
8
42
21
170.137
26
26
3
4
A2BNCR26J0321
A2BNCR26J0421
3,0
4,0
21,4
21,4
110
110
8
8
42
42
21
21
170.137
170.130
32
32
2
3
A2BNCR32J0221
A2BNCR32J0321
2,2
3,0
25,0
25,0
110
110
8
8
42
42
21
21
170.137
170.137
26
2
levostranné
A2BNCL26J0221
2,2
21,4
110
8
42
21
170.137
26
26
3
4
A2BNCL26J0321
A2BNCL26J0421
3,0
4,0
21,4
21,4
110
110
8
8
42
42
21
21
170.137
170.130
32
32
2
3
A2BNCL32J0221
A2BNCL32J0321
2,2
3,0
25,0
25,0
110
110
8
8
42
42
21
21
170.137
170.137
B
D max
CD
upínací klíč
velikost lůžka
W
H1
L1
B
D max
CD
upínací klíč
VDI ADAPTÉRY
26
katalogové číslo
pravostranné
A2BNCR26J0221
H
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
A2BNC
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
Zesílené planžety
H
velikost lůžka
katalogové číslo
pravostranné
A2BHCR32K0333
W
H1
L1
32
3
3,0
25,0
125
8
66
33
170.137
32
4
A2BHCR32K0433
levostranné
4,0
25,0
125
8
66
33
170.137
32
32
3
4
A2BHCL32K0333
A2BHCL32K0433
3,0
4,0
25,0
25,0
125
125
8
8
66
66
33
33
170.137
170.137
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
A2BHC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
**Montážní klíče 170.137 a 170.130 je třeba objednávat zvláš .
POZNÁMKA: Nože velikosti 19 vyžadují opatrnou výměnu břitové destičky pomocí plastového kladiva.
**Montážní klíč 170.137 a 170.130 je třeba objednávat zvláš .
POZNÁMKA:
TECHNICKÁ DATA
Klíč 170.130 je navržen pro větší velikosti šířky obrábění 4–6. Má na jedné straně 2 malé kolíky, které jsou určeny pouze pro vyjímání břitové destičky.
Na opačné straně se nachází velký kolík a otočný čep — ty jsou určeny pro vložení břitové destičky do lůžka. Velký kolík a čep mají lepší tvar pro
vkládání větších břitových destiček, protože menší kolíky se při opakovaném použití mohou ohnout nebo zlomitmohou ohnout nebo zlomit.
Klíč 170.137 je určen pro menší šířky pod 4 mm. Má pouze 2 malé kolíky, které se používají pro vložení i vyjmutí břitové destičky.
Nejmenší upichovací planžety pro šíře 1,4 a 1,6 mm používají klíč pouze pro vyjmutí břitové destičky.
Příklad objednávky:
pravostranné provedení: A2BHCR32K0333
REJSTŘÍK
Břitová destička se musí vložit do držáku poklepáním na její hranu plastovou paličkou.
levostranné provedení: A2BHCL32K0333
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D21
H2
B
F
B2
L
Integrovaná upínka A2TE
HW
19
26
H
16
20
katalogové číslo
A2TEN1616X19
A2TEN2020X26
B
16
20
F
24,0
29,5
H2
30
40
B2
26,0
34,0
H3
4,0
8,0
L
75
86
šroub upínky
125.520
125.625
šestihran (mm)
4 MM
5 MM
26
32
25
20
A2TEN2523X26
A2TEN2020J32
23
20
33,5
30,5
41
48
38,0
36,0
3,0
13,0
86
110
125.625
125.630
5 MM
5 MM
32
32
25
32
A2TEN2520J32
A2TEN3228J32
20
28
30,5
38,5
48
50
36,0
44,0
8,0
3,0
110
110
125.630
125.630
5 MM
5 MM
32
53
40
40
A2TEN4038J32
A2TEN4035X52
38
35
48,5
50,0
59
80
54,0
58,0
4,0
20,0
110
135
125.630
125.835
5 MM
6 MM
53
50
A2TEN5038X52
38
51,0
80
59,0
9,0
135
125.835
6 MM
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
HW
H
H3
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Upínací bloky pro planžety A2
H2
HW
H
H3
ZÁVITOVÁNÍ
B
F
B2
Dělená upínka A2TZ
HW
26
32
H
20
25
katalogové číslo
A2TZN2019X26
A2TZN2523J32
B
19
23
F
33,5
34,5
H2
44
48
B2
38,0
40,0
H3
9,0
8,0
L
86
110
svorka
168.682
168.936
šroub upínky
125.616
125.616
šestihran (mm)
5 MM
5 MM
32
32
A2TZN3225J32
25
36,5
50
42,0
3,0
110
168.936
125.616
5 MM
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
L
Příklad objednávky:
Katalogové číslo: A2TZN2019X26
D22
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
Systém značení
Upínání
Top Notch™
Závitování LT
VDI ADAPTÉRY
Hluboké zapichování
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
6. Provedení
4. Způsob upínání
břitových destiček
S
3. Typ upínání
9. Speciální
provedení
5. Poloha břitové destičky
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
1. Upínací stopka KM
8. Další údaje
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
pouze vnější
pouze vnitřní
břitová
destička GC
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
7. Délka řezné hrany břitové destičky
N—velikost břitové
destičky
ZÁVITOVÁNÍ
Upichování
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
Modulární zapichování
Kennametal
2. Velikost systému
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Nástrojové držáky KM ™ pro závitování, zapichování a upichování
LT—délka řezné hrany
břitové destičky
Velikost kazety
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
KGM
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D23
Modulární držáky KM25™
Držák BE – radiální upnutí destičky
L1
objednací číslo
2426882
katalogové číslo
pravostranné
KM25BER
2427293
levostranné
KM25BEL
F
H1
šroub upínky
velikost klíče —
šroub upínky
.492
MS1898PKG
T27
16
11
A2BHSN19X...
.492
MS1898PKG
T27
16
11
A2BHSN19X...
šroub upínky
velikost klíče —
šroub upínky
mm
palce
mm palce
mm palce
28
1.103
6,8
.268
12,5
28
1.103
6,8
.268
12,5
Nm ft.lbs
planžeta 1
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Modulární upichovací držáky A2
Držák BS – axiální upnutí destičky
objednací číslo
2426880
katalogové číslo
pravostranné
KM25BSR
2426881
levostranné
KM25BSL
F
H1
mm palce
mm palce
mm
palce
Nm ft.lbs
planžeta 1
4,8
.189
14
.552
12,5
.492
MS1898PKG
T27
16
11
A2BHSN19X____
4,8
.189
14
.552
12,5
.492
MS1898PKG
T27
16
11
A2BHSN19X____
Planžety
L1
F
W
CD
objednací číslo
1984998
1851799
katalogové číslo
A2BHSN19X0116
A2BHSN19X0216
mm
25,2
25,2
palce
.992
.992
mm
1,7
2,0
palce
.066
.078
mm
1,6
2,2
palce
.063
.086
mm
16,0
16,0
palce
.629
.629
břitová destička 1
A2016..
A2022..
1851800
A2BHSN19X0211
20,2
.795
2,0
.078
2,2
.086
11,0
.433
A2022..
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
L1
D24
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
Modulární držáky KM25™
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
Držák BE – radiální upínání planžet
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Modulární držáky planžet A2
F (sestava) = F (nástrojový držák) + L1 (planžeta)
ZÁVITOVÁNÍ
L1 (sestava) = L1 (nástrojový držák) + F (planžeta)
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
Držák BS – axiální upínání planžet
F (sestava) = F (nástrojový držák) + F (planžeta)
REJSTŘÍK
L1 (sestava) = L1 (nástrojový držák) + L1 (planžeta)
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D25
Upichovací blok pro planžety A2
Držák BE – radilání upnutí planžet
objednací číslo
1144391
katalogové číslo
pravostranné
KM40BER
1144392
levostranné
KM40BEL
mm
L1
palce
LPR
mm palce
H2
B1
mm palce mm palce
49,9
1.965
55
2.17
61
2.40
20
49,9
1.965
55
2.17
61
2.40
20
velikost planžety
planžeta
upínka
šroub upínky
.79
26
A2BNSN26...
CGS4
MS1595
.79
26
A2BNSN26...
CGS4
MS1595
REJSTŘÍK
TECHNICKÁ DATA
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
ZÁVITOVÁNÍ
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
VDI ADAPTÉRY
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Nástrojové držáky KM40 ™
D26
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
Zásady použití
Definice a pravidla
Minimalizace otřepů upichovaných čelních ploch:
• Pro snížení tvorby středového otřepu na obráběném dílu použijte břitovou
destičku s úhlem nastavení (obrázek 1 a 2). Úhel nastavení na břitové destičce
pro upichování snižuje otřepy, které zůstávají na dílu, ale snižuje životnost
nástroje a zvyšuje boční odchylku a eventuálně i čas cyklu.
obr. 4
provedení vnitřního sražení hrany
NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY
2. úhel nastavení = 0° (neutrální) 6°, 10°, 15°, 16° (pravý nebo levý)
VÝMĚNNÉ
BŘITOVÉ DESTIČKY
• Na trubkových dílech, které vyžadují zkosení na vnitřním průměru, zarovnejte
nástroj zkosení vnitřního průměru s plochou upichování. To umožní, aby se
při srážení hrany skutečně oddělil díl od tyče (viz obrázek 4). Uvědomte si,
že díl může upadnout na srážecí tyč, která v tomto případě bude fungovat
jako držák pro obrobek.
1. šířka řezu (W) = šířka břitové destičky
obr. 1
výběr břitové destičky s pravým úhlem nastavení
otřepy
díl
VDI ADAPTÉRY
(materiál)
(materiál)
Chcete-li zlepšit povrchovou úpravu upichovaných čelních ploch:
upichování trubky
• Použijte břitovou destičku s úhlem nastavení 0°.
• Zvyšte průtok chladicí kapaliny nebo použijte nastavení
trysek a držáku, jak je zobrazeno na obrázku 5.
Břitová destička s pravým úhlem nastavení zanechává středový
otřep na materiálu (polotovaru) a obrobený kus zůstává bez otřepů.
ZAPICHOVÁNÍ A
UPICHOVÁNÍ
upichování do středu
• Snižte rychlost posuvu v blízkosti dokončení řezu.
• Zkontrolujte, že je zapichovací nástroj nastavený kolmo na osu.
• Použijte planžety s nejvyšší možnou výškou
čelní plochy a nejmenší možnou šířkou obrábění.
obr. 2
(materiál)
upichování do středu
díl
otřepy
díl
• Zvyšte rychlost.
obr. 5
doporučená metoda pro použití chladicí kapaliny
(materiál)
NÁSTROJE PRO
SPECIFICKÉ APLIKACE
středový
otřep
ZÁVITOVÁNÍ
• Použijte cermet KT315™, zvláš pro stroj
s proti vřetenem nebo pro upichování trubek.
výběr břitové destičky s levým úhlem nastavení
upichování trubky
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE
KM
Břitová destička s levým úhlem nastavení zanechává na středový otřep nebo
otřepy a vytváří čistý povrch na materiálu (polotovaru).
• Zkontrolujte celkovou výšku a nastavte nástroj do středu osy obrobku.
• Výška řezné hrany by měla být odchýlena nejvýše o 0,1 mm (±0,004 palce)
k ose obrobku; doporučená pozice obrábění je 0,05 mm (0,002 palce) nad
osou obrobku.
obr. 3
nad osou obrobku
0,10 mm
(max. 0,004 palce)
• Namontujte nástroj pro upichování spodní stranou vzhůru. Tím umožníte
samovolnému odpadávání třísek bez rizika jejich dvojitého řezu nástrojem.
Další výhodou montáže nástroje obráceně je zabránění zaklínění třísek mezi
břitovou destičku nástroje a boční stěny zápichu, vedoucímu k odírání povrchů
boků zápichu.
Kompatibilita A2 a A3™:
Břitové destičky A2 a A3 lze za následujících podmínek vzájemně zaměnit na
všech držácích se šroubovou upínkou:
• Břitové destičky A2 lze použít v držácích A3 se stejnými velikostmi lůžka.
• Břitové destičky A3 NELZE používat v nožích pro upichování
se samosvorným upínáním (planžety).
REJSTŘÍK
• Pokud je úhel nastavení 0° povinný, použijte nejužší možnou břitovou
destičku pro upichování a příslušnou planžetu. To bude minimalizovat
středový otřep nebo délku hrubých okrajů při upichování. Snižte rychlost
posuvu na maximálně 0,05 mm (0,002 palce) nebo méně v bodě, kde se
průměr rovná šířce břitové destičky.
BŘITOVÉ DESTIČKY
KENNA CLASSIC
díl
TECHNICKÁ DATA
středový
otřep
VÝBĚR NÁSTROJE
DLE KENNA PERFECT
Upichování A2 — technické údaje
• Břitové destičky A2 se NEDOPORUČUJÍ
pro držáky nástrojů pro čelní zapichování.
• Břitové destičky A3 lze použít v modulárních planžetách A3,
pokud jsou dodrženy výše uvedené zásady.
V případě objednávky kontaktujte Kennametal nebo svého autorizovaného distributora a nebo navštivte www.kennametal.com.
D27
Download

Zapichování a upichování