Soustružnická
příručka
Všeobecné soustružení - Upichování a zapichování - Řezání závitů
Podmínky obrábění
Před zahájením obrábění je třeba uvážit několik věcí.
Obráběná součást
•Typ operace
•Konstrukční provedení a
tvar součásti (např. velká,
štíhlá)
•Profil závitu
•Velikost výrobní dávky
•Požadavky na kvalitu
Materiál
•Obrobitelnost (např. snadné nebo obtížné dělení třísek)
•Struktura povrchu (např. předobrobený, kovaný)
•Tvrdost
Obráběcí stroj
•Stabilita, výkon a kroutící moment
•Upnutí obrobku
•Normální nebo vysokotlaký přívod řezné kapaliny
•Obrábění za mokra nebo za sucha
Obsah
1 Všeobecné soustružení
2
Hladící břitové destičky Wiper
6
Nástrojové třídy a geometrie
7
Prostředky pro zvýšení produktivity
9
Užitečné rady
11
2 Upichování a zapichování
16
Upichování – užitečné rady
18
Vnější zapichování - užitečné rady
22
Vnitřní zapichování - užitečné rady
26
Čelní zapichování - užitečné rady
28
3 Řezání závitů
30
Metody posuvu do záběru a typy břitových destiček
33
Nástrojové třídy a geometrie
35
Vůle na hřbetu
36
Užitečné rady
38
4 Progresivní materiály
39
Užitečné rady
40
5 Další informace
42
Vítězství v boji o vyšší produktivitu
42
Rychlé výměny nástrojů
44
Systém CoroTurn®SL
45
Systém CoroTurn®HP
46
Nástroje Silent Tools™
48
1. Všeobecné soustružení
Všeobecné soustružení
První volba nástrojového systému
Vnější
Vnitřní
Podélné a čelní soustružení
Dokončování
T-Max® P s HP*
CoroTurn® 107 s HP*
T-Max® P RC*
T-Max® P s HP*
CoroTurn® TR
CoroTurn® 107 s HP*
T-Max® P RC*
T-Max® P s HP*
Hrubování
Tvarové obrábění
Dokončování
Hrubování
Štíhlé/tenkostěnné součásti
Dokončování
CoroTurn® 107 s HP*
Hrubování
T-Max® P RC*
2
*HP = Vysoce přesný systém přívodu řezné kapaliny
*RC = Řešení s tuhou upínkou
1. Všeobecné soustružení
Geometrie a nástrojová třída
První volba pro koncepce T-Max® P a CoroTurn® 107
ISO P (Ocel)
Dokončování
Hrubování
Typ obrábění
-PR
GC4315
-PR
GC4325
-PR
GC4235
-PM
GC4315
-PM
GC4325
-PM
GC4235
-PF
GC4315
-PF
GC4315
-PF
GC4325
Dobré
Průměrné
Obtížné
Podmínky obrábění
ISO M (Korozivzdorná ocel)
Dokončování
Hrubování
Typ obrábění
-MR
GC2025
-MR
GC2025
-MR
GC2025
-MM
GC2015
-MM
GC2025
-MM
GC2035
-MF
GC2015
-MF
GC2015
-MF
GC2025
Dobré
Průměrné
Obtížné
Podmínky obrábění
ISO K (Litina)
Dokončování
Hrubování
Typ obrábění
(G) = šedá, (N) = nodulární
-KR
GC3205 (G)
GC3210 (N)
-KR
GC3215
-KM
GC3205 (G)
GC3210 (N)
-KM
GC3215
-KF
GC3205 (G)
GC3210 (N)
-KF
GC3215
-KF
GC3215
Průměrné
Obtížné
Dobré
-KR
GC3215
-KM
GC3215
Podmínky obrábění
3
1. Všeobecné soustružení
Úhel nastavení KAPR (úhel hlavního ostří PSIR)
Úhel nastavení KAPR je úhel mezi hlavním ostřím a směrem
posuvu.
Velký úhel:
Malý úhel:
Třísky se dělí o
nástroj
•Při úhlu nastavení (KAPR),
který se blíží 90° (úhel
hlavního ostří 0°), působí
řezné síly proti vřetenu
•Nižší sklony ke vzniku
vibrací
•Vyšší řezné síly, zejména při
vstupu a výstupu ze záběru.
Třísky se dělí o
obrobek
•Řezné síly působí v
radiálním i v axiálním směru
•Vyšší sklony ke vzniku
vibrací
•U břitových destiček dochází
k menšímu opotřebení ve
tvaru vrubu
•Menší namáhání břitu při
vstupu/výstupu ze záběru
Velikost břitové destičky
•Určete největší hloubku řezu, ap
•Stanovte potřebnou řeznou délku, LE, přičemž také
zohledněte úhel nastavení KAPR (úhel hlavního ostří PSIR)
nástrojového držáku a hloubku řezu, ap
Příklad možností dosažení ap 5.0 mm (0.197 inch):
KAPR
(PSIR)
LE
mm (inch)
Břitová destička:
75º (15º)
5.2 (0.205)
SNMG 1204 / SNMG 43
45º (45º)
7.1 (0.280)
SNMG 1506 / SNMG 54 (alternativa
méně náchylná k lomu břitové destičky)
4
1. Všeobecné soustružení
Poloměr zaoblení špičky
•S ohledem na vysokou pevnost a odolnost břitu zvolte co
největší poloměr zaoblení špičky, RE
•Velký poloměr zaoblení špičky, RE, umožňuje použití větších
posuvů a přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti břitu
•V případě, že se objeví sklony k vibracím, zvolte menší
poloměr zaoblení špičky, RE.
Poloměr zaoblení špičky, RE, mm (inch):
0.4 (1/64) 0.8 (1/32) 1.2 (3/64) 1.6 (1/16) 2.4 (3/32)
Max. posuv, fn
mm/ot
inch/ot
0.25–0.35 0.4–0.7
0.5–1.0
0.7–1.3
1.0–1.8
.009–.014 .016–.028 .020–.039 .028–.051 .039–.071
ap
ap
RE
ap< RE
RE
ap= 2/3 x RE
Aby nedocházelo ke vzniku vibrací a nevhodnému utváření
třísek, neměla by být hloubka řezu, ap, menší než 2/3 poloměru
zaoblení špičky, RE.
Poznámka: Podrobnější informace viz kapitola Prostředky pro zvýšení
produktivity.
5
1. Všeobecné soustružení
Hladící břitové destičky
Hladící břitové destičky umožňují soustružení s vysokými
rychlostmi posuvu, aniž by při tom ztratily schopnost dosahovat
velmi dobré kvality obrobené plochy a účinného dělení třísek.
Pokud je to možné, použijte hladící břitové destičky jako první
volbu pro:
•Aplikace při podélném a čelním soustružení
•Stabilně upnuté součásti
•Jednoduché tvary součástí.
Poznámka: Použití hladících břitových destiček pro vnitřní
obrábění s dlouhým vyložením nástroje není s ohledem na
nebezpečí vzniku vibrací doporučeno.
-WMX
-WF
První volbu ze sortimentu
hladících břitových destiček
s negativní geometrií
představují destičky -WMX.
První volbu ze sortimentu
hladících břitových destiček s
pozitivní geometrií představují
destičky -WF.
Drsnost povrchu, Ra
236
6.0
200
5.0
157
4.0
118
3.0
79
2.0
39
1.0
0
0.0
Standardní -PM
Wiper -WM
Wiper -WMX
0.20
0.008
0.35
0.014
0.50
0.020
0.65
0.026
Posuv, fn
mm/ot
inch/ot
Drsnost povrchu dosahovaná s hladícími břitovými destičkami při
dvojnásobné rychlosti posuvu je stejná nebo lepší než drsnost
povrchu dosahovaná s konvenčními geometriemi při běžném posuvu.
Drsnost povrchu dosahovaná s hladícími břitovými destičkami při
stejné rychlosti posuvu je dvakrát lepší než drsnost povrchu dosahovaná s konvenčními geometriemi.
6
1. Všeobecné soustružení
Geometrie
Každá břitová destička má svou pracovní oblast s
optimalizovanou kontrolou utváření třísek:
Hrubování
-PR
Kombinace velké hloubky řezu a rychlosti
posuvu. Operace vyžadující nejvyšší možnou
bezpečnost a spolehlivost břitu.
-PM
Střední obrábění
Středně těžké operace až lehké hrubování.
Kombinace širokého rozmezí hloubek řezu a
rychlostí posuvu.
-PF
Dokončování
Operace prováděné s malou hloubkou řezu a při
nízkých rychlostech posuvu. Operace vyžadující
nízké řezné síly.
Níže uvedený graf ukazuje pracovní oblast břitových destiček
CNMG 120408, stanovenou na základě vhodného utváření
třísek v závislosti na rychlosti posuvu a hloubce řezu.
Obrázek ukazuje příklad třísek, které vznikají
podle níže uvedeného grafu při následujících
řezných podmínkách:
Geometrie:
-PM
ap:
3.0 mm (0.118 inch)
fn:
0.3 mm/ot (0.012 inch/ot)
Hloubka řezu, ap,
inch
mm
0.236
6.0
0.158
4.0
0.080
2.0
CNMG 120408 / CNMG 432
0.1
0.004
0.4
0.016
Posuv, fn
0.6
0.8 mm/ot
0.024 0.032 inch/ot
•První volbou je geometrie -PM
•Pro vysoký poměr fn/ap nebo pro přerušované řezy použijte
geometrii -PR
•Pro nízký poměr fn/ap použijte geometrii -PF.
7
1. Všeobecné soustružení
Nástrojová třída
Volba třídy břitových destiček se provádí především v závislosti
na:
•Obráběné součásti (materiál a konstrukční provedení, např.
dlouhý nebo krátký čas v řezu)
•Aplikaci (např. hrubování nebo dokončování)
•Stroji (stabilita, např. dobré, průměrné nebo obtížné podmínky obrábění).
Odolnost proti působení tepla (otěru)
Dobré
Průměrné podmínky
Obtížné
Příklad
•Ocelová součást, MC P2.3.Z.AN (CMC 02.12)
•Střední obrábění, fn 0.2–0.4 mm/ot (0.008–0.016 inch/ot),
hloubka řezu, ap, 2 mm (0.079 inch)
•Dobrá stabilita (upnutí, velikost součásti).
První volba: S ohledem na bezpečnost a spolehlivost obrábění
použijte GC4325.
V případě, že je vzhledem k delšímu času v řezu nebo vyšší
řezné rychlosti zapotřebí zvýšená odolnost proti působení tepla,
použijte třídu GC4315.
8
1. Všeobecné soustružení
Prostředky pro zvýšení produktivity
Účinky systému HP (vysokotlakého/vysoce
přesného přívodu řezné kapaliny)
Kontrola utváření třísek a životnost nástrojů:
•Pozitivní účinky jsou zřejmé už při tlaku 10 barů (145 psi)
•Mnohem lépe patrné jsou při tlaku 70 barů (1015 psi)
•Při vyšších tlacích lze dalšího zvýšení životnosti nástrojů
dosáhnout díky geometriím břitových destiček speciálně
přizpůsobeným pro použití systému HP
Bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu
Zvýšení kontroly utváření třísek a zlepšení předvídatelnosti
životnosti nástrojů lze docílit při použití nástrojového držáku s
vysoce přesným systémem přívodu řezné kapaliny (HP). To je
dobře patrné v případě, že konvenční nástrojový držák je nahrazen držákem CoroTurn® HP, aniž by při tom došlo k jakékoliv
změně hodnot řezných parametrů.
Systém HP také nabízí prostor pro zvýšení řezné rychlosti.
Pokud jde o předvídatelné a produktivní obrábění korozivzdorných ocelí, které se vyznačují špatným dělením třísek, je
vhodné uvážit následující:
•Použití vysokého tlaku řezné kapaliny o velikosti 70 barů
(1015 psi). Zlepšení je dobře patrné už od tlaku 35 barů
(507 psi).
•Použití nástrojů CoroTurn® HP v kombinaci s geometrií
-MMC.
9
1. Všeobecné soustružení
Prodloužení životnosti nástroje
Pro dosažení co nejdelší životnosti nástrojů:
1. Použijte co největší ap (sniží se počet řezů)
2. Použijte co největší fn (zkratí se čas v řezu)
3. Snižte vc (sníží se množství vznikajícího tepla)
Hloubka řezu ap
Příliš malá:
• Ztráta kontroly utváření třísek
• Vznik vibrací
• Vznik nadměrného množství
tepla
• Neekonomické
Příliš velká:
• Vysoká spotřeba energie
• Lom břitové destičky
• Rychlý růst velikosti řezných sil
Životnost nástroje
Malý vliv na životnost
nástroje.
ap
Rychlost posuvu fn
Životnost nástroje
Příliš nízká:
• Vznik dlouhých spojitých třísek
Menší vliv na
• Rychlé opotřebení hřbetu
životnost nástroje
• Vytváření nárůstku na břitu
než vc.
• Neekonomické
Příliš vysoká:
• Ztráta kontroly utváření třísek
• Špatná kvalita obrobené plochy
• Opotřebení ve tvaru žlábku/plastická deformace
fn
• Vysoká spotřeba energie
• Navařování třísek
• Zasekávání třísek
Řezná rychlost vc
Příliš nízká:
• Vytváření nárůstku na břitu
• Otupení břitu
• Neekonomické
• Špatná drsnost povrchu
Příliš vysoká:
• Rychlé opotřebení hřbetu
• Špatná výsledná kvalita
obrobené plochy
• Rychlé opotřebení ve tvaru
žlábku
• Plastická deformace
10
Životnost nástroje
Velký vliv na
životnost nástroje.
Dosažení maximální
efektivity vyžaduje
přizpůsobení vc.
vc
1. Všeobecné soustružení
Užitečné rady
Součásti náchylné ke vzniku vibrací
Obrábění na jeden průchod (např. trubka)
Doporučeno je odebrat celý přídavek na jeden řez, protože je
tím usnadněno nasměrování řezných sil proti sklíčidlu/vřetenu.
Příklad:
•Vnější průměr (OD) 25 mm (0.984 inch)
•Vnitřní průměr (ID) 15 mm (0.590 inch)
•Hloubka řezu, ap, je 4.3 mm (0.169 inch).
Výsledná tloušťka stěny trubky je = 0.7 mm (0.028 inch).
OD = 25 mm (0.984 inch)
ap 4.3 mm
(0.169 inch)
ID = 15 mm
(0.590 inch)
Pro nasměrování působících řezných sil do axiálního směru lze
využít úhlu nastavení, který se blíží 90° (úhel hlavního ostří 0°).
Lze tak dosáhnout snížení velikosti ohybové síly působící na
obrobek na minimum.
Obrábění na dva průchody
Vyrovnání velikosti radiálních řezných sil lze zajistit pomocí
synchronizovaného obrábění s využitím horní a dolní
revolverové hlavy:
•Snažte se zabránit vzniku vibrací a průhybu součásti.
11
1. Všeobecné soustružení
Štíhlé/tenkostěnné součásti
•Úhel nastavení, který se blíží 90° (úhel hlavního ostří 0°)
•Hloubka řezu, ap, větší, než je poloměr zaoblení špičky, RE
•Ostrý břit a malý poloměr zaoblení špičky, RE
•Je třeba uvážit, zda použít cermetovou nebo karbidovou třídu
s PVD povlakem, např. CT5015 nebo GC1125.
Úhel nastavení (úhel hlavního ostří):
•Dokonce i velmi malé změny úhlu (z 91/-1 na 95/-5 stupňů)
mohou mít značný vliv na nasměrování řezných sil během
obrábění.
Hloubka řezu, ap, větší, než je poloměr zaoblení špičky, RE:
•Při velkém ap roste velikost axiální složky řezné síly, Fz, a
snižuje se velikost radiální složky řezné síly, Fx, což má za
následek vznik vibrací.
Ostrý břit a malý poloměr zaoblení špičky, RE:
•Vznikají malé řezné síly.
Cermetová nebo karbidová třída s PVD povlakem:
•Vyznačují se ostřejšími a proti otěru odolnějšími břity, které
jsou pro tento typ operací výhodnější.
12
1. Všeobecné soustružení
Soustružení osazených ploch/rohů
Krok 1-4:
1
2
3
4
•Aby nedocházelo k
hromadění a zasekávání
třísek, měl by rozdíl délek
jednotlivých řezů (1-4)
odpovídat svou velikostí
rychlosti posuvu.
Krok 5:
•Poslední řez je třeba
1
provádět najednou
a musí
2
být veden v kolmém směru
3
tak, aby směřoval4 od většího
průměru k menšímu.
5
To:
•Brání poškození řezné hrany břitové destičky
•Je velice příznivé pro břitové destičky s CVD povlakem, u
kterých tak může dojít k významnému snížení rizika lomu!
Pokud je při soustružení
čelních ploch řez veden od
menšího průměru k většímu,
může také docházet k
problémům s omotáváním
třísek kolem součásti.
Problém lze vyřešit změnou
dráhy nástroje, v důsledku
které dojde ke změně směru
odcházení třísek.
13
1. Všeobecné soustružení
Čelní plochy
Doporučený postup obráběcího procesu, který je třeba uvážit:
•Pokud je to možné, začněte čelní plochou (1) a pokračujte
zkosením (2).
Geometrický tvar součásti:
•Proveďte zkosení (3).
3.
4.
2.
1.
První operací by mělo být soustružení čelních ploch, protože na
součásti umožní vytvoření referenčního bodu pro následující
řezy.
Častým problémem je tvorba otřepů na konci řezu (když nástroj
vystupuje ze záběru). Možností, jak vyloučit, nebo alespoň co
nejvíce potlačit vznik otřepů, je malé zkosení nebo zaoblení
rohu (narolování kolem rohu).
Zkosená hrana součásti umožňuje hladší a plynulejší vstup
břitové destičky do záběru (jak při čelním, tak i při podélném
soustružení).
14
1. Všeobecné soustružení
Přerušované řezy
•Použijte třídu s PVD povlakem, která zajistí potřebnou
houževnatost břitu, např. GC1125
•V případě, že obráběný materiál je značně abrazivní, použijte
třídu s tenkým CVD povlakem, např. GC1515
•S ohledem na dosažení dostatečné odolnosti proti vyla­
mování břitu, zvažte použití pevného a odolného utvářeče
třísek, např. -QM nebo -PR
•Aby nedocházelo k tvorbě tepelných trhlin, je doporučeno
vypnout přívod řezné kapaliny.
Dokončování součástí s rohovým zápichem
Pro podélné i čelní soustružení použijte největší možný poloměr
zaoblení špičky, RE. Nepřekračujte šířku rohového zápichu.
•Silné a odolné břity
•Dobrá kvalita obrobené plochy
•Možnost použití vysokých rychlostí posuvu
Aby nedocházelo k tvorbě otřepů, vytvoření zápichu by měla být
poslední prováděná operace.
RE
15
2. Upichování a zapichování
Upichování a zapichování
První volba nástrojového systému
Upichování
3.
2.
1.
1.CoroCut®3 DCX Ø ≤12 mm (0.5 inch)
2.CoroCut®2 DCX Ø12-38 mm (0.5–1.5 inch)
3.CoroCut®QD DCX Ø38-160 mm (1.5–6.3 inch)
Vnější zapichování
3.
1.
2.
1.CoroCut®3 CDX 1.5–6 mm (0.06–0.24 inch)
2.CoroCut®2 CDX 13–28 mm (0.5–1.1 inch)
3.CoroCut®QD CDX 15–80 mm (0.6–3.15 inch)
16
2. Upichování a zapichování
Vnitřní zapichování
4.
3.
2.
1.
1.CoroTurn®XS DMIN Ø4.2 mm (0.165 inch)
2.CoroCut®MB DMIN Ø10 mm (0.394 inch)
3.T-Max Q-Cut® DMIN Ø12 mm (0.472 inch)
4.CoroCut®2 DMIN Ø26 mm (1.024 inch)
Čelní zapichování
4.
1.
3.
2.
1.CoroTurn®XS DAXIN Ø1-8 mm (0.04–0.315 inch)
2.CoroCut®MB DAXIN Ø8 mm (0.31 inch)
3.T-Max Q-Cut® DAXIN Ø16 mm (0.63 inch)
4.CoroCut®2 DAXIN Ø34 mm (1.34 inch)
17
2. Upichování a zapichování
Užitečné rady pro upichování
Zkraťte vyložení nástroje, OH, na minimum
Při dlouhém vyložení nástroje, OH:
•Použijte geometrii pro lehký řez, např -CM.
Vyložení nástroje, OH, menší než 1.5 x H:
•Použijte rychlost posuvu doporučenou pro danou geometrii.
Vyložení nástroje, OH, větší než 1.5 x H:
•Snižte rychlost posuvu na hodnotu při dolním okraji
doporučeného rozmezí posuvů pro danou geometrii.
Zkrácením vyložení nástroje se snižuje
průhyb nástroje s třetí mocninou:
δ=
4 x F x OH3
t x h3
Nastavení výšky do osy hrotů
•Nastavení výšky do osy hrotů s přesností ±0.1 mm
(±0.004 inch)
•Při dlouhém vyložení nástroje lze kompenzovat jeho průhyb
nastavením břitu o 0.1 mm (0.004 inch) nad osu hrotů.
Nastavení pod osu způsobuje:
Nastavení nad osu způsobuje:
•Zvětšení středového
výčnělku
•Lom břitové destičky
(tlak proti ose obrobku)
•Lom břitové destičky
(nepříznivé řezné síly).
•Rychlé opotřebení hřbetu
(malá vůle).
18
2. Upichování a zapichování
Před dosažením osy součásti vždy snižte
rychlost posuvu
K lomům nástrojů při upichování tyčí dochází zpravidla v blízkosti osy
obrobku. 2 mm (0.08 inch) před dosažením osy obrobku vždy snižte posuv
o -75%:
• Snížením rychlosti posuvu v blízkosti osy lze dosáhnout snížení velikosti
působících sil a prodloužení životnosti nástroje
• Zvýšením rychlosti posuvu na vnějším okraji plochy řezu lze dosáhnout
zvýšení produktivity a prodloužení životnosti nástroje
• Snížení rychlosti posuvu se projeví prudkým zvýšením životnosti nástroje.
Výpočet řezné rychlosti:
vc =
π x Dm x n
1000
Posuv je vždy nutné zastavit ještě před
dosažením osy obrobku
•Posuv nástroje zastavte 0.5 mm (0.02 inch) před dosažením
osy obrobku
•Obrobek se oddělí sám, působením odstředivé síly
Posuv nástroje až do osy obrobku
může být příčinou jeho poškození.
Pro uchycení součásti a její
oddělení je možné využít
protivřeteno.
Před oddělením součásti ponechte
v ose součásti nedoříznutou část o
ø 1 mm (0.04 inch).
Úspory materiálu lze dosáhnout snížením šířky břitové destičky.
19
2. Upichování a zapichování
Upichování bez vzniku výčnělků
• Malý úhel nastavení hlavního břitu (úhlové provedení břitové
destičky) umožňuje potlačení vzniku výčnělků a otřepů na jedné
straně drážky
• Úhlové provedení břitových destiček používejte pouze při malém
vyložení nástroje
• Použití malého úhlu nastavení hlavního břitu má za následek zvýšení
průhybu a snížení životnosti nástroje
• Pro dlouhé vyložení nástrojů použijte neutrální břitové destičky.
Úhlové provedení
Stabilita a životnost nástroje
Neutrální
špatná
dobrá
nízké
vysoké
Axiální řezné síly
vysoké
nízké
Výčnělky/otřepy
malé
velké
Riziko vzniku vibrací
vysoké
nízké
Drsnost a rovinnost obrobené plochy
špatná
dobrá
Odvádění třísek
špatné
dobré
Radiální řezné síly
Vysoce přesný systém přívodu řezné kapaliny
(HP)
•Řezná kapalina proniká až k břitu i v případě hlubokých
drážek
•Pro upichování a zapichování jsou nástroje s HP první volbou
•Lepší kontrola utváření třísek a kvalita obrobené plochy
•Vnitřní přívod řezné kapaliny umožňuje snížení teploty
•Největší přínos v případě dlouhých časů v řezu a u materiálů
se špatnou tepelnou vodivostí (žárovzdorné slitiny, korozivzdorná ocel)
•Účinné chlazení břitu umožňuje použití houževnatějších tříd
při stejné nebo dokonce vyšší životnosti nástrojů
•Při použití HP zvyšte řeznou rychlost o 30-50%
•Vytváření nárůstku na břitu lze zabránit vypnutím přívodu
řezné kapaliny v okamžiku, kdy stroj vzhledem ke
zmenšujícímu se průměru dosáhne svých maximálních
otáček.
Vysoce přesný systém přívodu řezné
kapaliny má příznivý vliv i při nižších
tlacích, ale maximálního účinku
dosahuje při tlacích 20 barů
(290 PSI) a vyšších.
20
2. Upichování a zapichování
Geometrie a nástrojová třída
První volba pro upichování
ISO
P
Trubky - dobré
podmínky
Tyče - dobré podmínky Tyče - obtížné
(protivřeteno)
podmínky
-CM
-CF
-CR
-CM
Oceli
-CF
Korozivzdorné
oceli
M
Neželezné kovy
N
Žárovzdorné
slitiny
S
GC1125
GC1125
-CF
-CR
GC1135/2135
-CM
-CR
-CF
GC1125
-CM
GC1125
-CO
-CR
GC1135/2135
-CO
-CO
-CF
GC1105
-CO
-CM
GC1105
-CM
GC1105
-CO
-CM
GC1105
Pro volbu šířky břitové destičky,
CW, v závislosti na průměru
součásti, D, použijte následující
tabulku:
-CM
-CM
GC1105
-CM
GC1145
D mm (inch)
CW mm
–10 (–0.4)
1.0
10–25 (0.4–1.0)
1.5
25–40 (1.0–1.6)
2.0
40–50 (1.6–2.0)
2.5
50–65 (2.0–2.6)
3.0
Úspory materiálu dosáhnete snížením šířky břitové destičky!
21
2. Upichování a zapichování
Užitečné rady pro vnější zapichování
Jednoduché zápichy (jeden řez)
•Zlepšení kvality obrobené
plochy umožňují hladící
břitové destičky, např. -TF
•K dispozici je široký sortiment břitových destiček
CoroCut 2 s geometrií -GF s
bohatou nabídkou různých
poloměrů zaoblení rohů a
šířek s úzkými tolerancemi
•Pro hromadnou výrobu
jsou k dispozici na zakázku
vyráběné (Tailor Made)
břitové destičky, které
umožňují volbu specifických
profilů nebo srážení hran
prováděné přímo částí profilu břitové destičky.
Hrubování širokých drážek
Vícenásobné zapichování
•Pro hlubší široké drážky (hloubka větší
než šířka)
•Prstence materiálu uvnitř drážky, které
zbývají pro poslední řezy (4 a 5), musí
být tenčí než je šířka břitové destičky
(CW - 2 x poloměr zaoblení rohů)
•Při obrábění prstenců uvnitř drážky zvyšte posuv o 30-50%
•První volbou je geometrie -GM.
Ponorné soustružení
•Pro široké a mělčí drážky (šířka
větší než hloubka)
•Vyvarujte se najíždění do rohů
•První volbou jsou geometrie
-TF a -TM.
22
2. Upichování a zapichování
Soustružení pomocí břitových destiček pro
upichování a zapichování
•Při podélném soustružení bokem
břitové destičky použijte ap větší
než je poloměr zaoblení rohů
•Hladící účinek − poměr fn/ap musí
být dostatečně velký, aby mohlo
dojít k mírnému průhybu břitové
destičky a nástroje
•Příliš malý poměr fn/ap je příčinou
odírání nástroje, vzniku vibrací
a neuspokojivé kvality obrobené
plochy
•Max. ap je 75% šířky břitové
destičky.
Drsnost povrchu
Ra μm
4.0
TNMG 160404
3.5
TNMG 160408
3.0
CoroCut - 5 mm -RM
2.5
CoroCut - 4 mm -TF
2.0
CoroCut - 6 mm -TM
1.5
1.0
0.5
Posuv, fn
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
mm/ot
0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 inch/ot
Graf ukazuje srovnání drsnosti povrchu dosažené při obrábění
břitovými destičkami CoroCut a břitovými destičkami TNMG s
poloměrem zaoblení rohů 04 nebo 08.
23
2. Upichování a zapichování
Soustružení drážek
Při podélném soustružení bokem břitové destičky je nutné
dosáhnout určité velikosti průbybu nástroje a břitové destičky.
Příliš velký průhyb však může být příčinou vzniku vibrací nebo
lomu:
•Průhyb širších nožových planžet je menší
•Při kratším vyložení se snižuje průhyb nástroje
•Pro soustružnické operace nepoužívejte dlouhé a/nebo
štíhlé nástroje.
Při kratším vyložení se snižuje
boční průhyb nástroje:
δ=
4 x F x OH3
t3 x h
Dokončovací soustružení drážek
Nežádoucím odchylkám lze předejít, pokud použijte hloubku
řezu větší než je poloměr zaoblení rohu břitové destičky.
•Alternativa 1: Použijte geometrii určenou pro soustružení,
např. -TF
•Alternativa 2: Pro drážky s velkými poloměry použijte geometrii určenou pro tvarové obrábění, např. -RM
•Doporučená radiální a axiální hloubka řezu je 0.5–1.0 mm
(0.02–0.04 inch).
24
2. Upichování a zapichování
Geometrie a nástrojová třída
První volba pro zapichování
Oceli
ISO
P
Korozivzdorné
oceli
M
Litiny
K
Neželezné
kovy
N
Žárovzdorné
slitiny
S
Zapichování
-CL
Soustružení širokých
drážek
-TF
-GF
GC1125
-TF
GC1125/4225
-TF
-TF
-TF
GC1135/2135
-CR
-TF
GC1135/2135
-TF
-GM
-TM
GC1135/3115
GC1135/3115
-TF
-TF
-GF
GC1105
GC1105
-TF
-TF
-GF
GC1105
-TF
-TF
GC1105
Tvrzené
oceli
H
-S
-S
CB7015
CB7015
Pro vnější zapichování jsou první volbou nástroje s vysoce
přesným přívodem řezné kapaliny
25
2. Upichování a zapichování
Užitečné rady pro vnitřní zapichování
Odvádění třísek
•Nasměrování a odcházení
třísek směrem ven z díry
dosáhnete, pokud při obrábění
postupujete od dna díry
směrem k jejímu ústí
•Zlepšení kontroly a odvádění
třísek lze dosáhnout zvýšením
průtoku řezné kapaliny
•Při použití menší vyvrtávací
tyče se zlepšuje odvádění
třísek, ale zároveň dochází ke
snížení stability
•Nejlepší kontrolu třísek a dosažení maximální stability
umožňuje ponorné soustružení (B)
•Použijte geometrii pro lehký řez, např. -GF nebo -TF
•Snížení velikosti řezných sil lze dosáhnout při použití menší
šířky a poloměru zaoblení rohů břitové destičky
Pro vyložení 5-7 x D použijte
karbidem vyztužené tlumené
vyvrtávací tyče.
D
L = 5-7 x D
Pro vyložení 3-6 x D použijte tlumené nebo karbidové vyvrtávací
tyče.
D
L = 3-6 x D
D
Pro vyložení menší než 3 x D
použijte ocelové vyvrtávací tyče.
L≤3xD
26
2. Upichování a zapichování
Geometrie a nástrojová třída
První volba pro vnitřní zapichování
Oceli
ISO
P
Zapichování
-GF
Soustružení širokých
drážek
-TF
GC1125
GC4225
-TF
-TF
GC2135
GC2135
Korozivzdorné
oceli
M
Litiny
K
-GM
-TM
GC4225
GC4225
-GF
-TF
GC1105
GC1105
-GF
-TF
GC1105
GC1105
-S
-S
CB7015
CB7015
Neželezné
kovy
N
Žárovzdorné
slitiny
S
Tvrzené oceli
H
27
2. Upichování a zapichování
Užitečné rady pro čelní zapichování
Volba nástroje
Zakřivení nástrojů umožňuje pokrytí určitého rozsahu průměrů.
Začněte vnějším průměrem a
postupujte směrem ke středu.
Drážku lze vždy rozšířit s využitím překrývajících se řezů (nebo
soustružení bokem břitové destičky), pokud při tom zůstane
průměr řezu v rozmezí průměrů, pro které je daný nástroj
určen.
Odpovídající nástroj pro
výrobu dané drážky vždy volte
tak, aby zároveň umožňoval
použití pro co největší možný
průměr.
Nástroj pro větší průměr
je méně zakřivený a tudíž
stabilnější.
•U větších průměrů dochází
ke zlepšení kontroly
utváření třísek a zvýšení
stability. Pro širší drážky
použijte s ohledem na
dosažení lepší kontroly
utváření třísek soustružení
bokem břitové destičky
•Vždy používejte nástroj s co
nejkratší hloubkou řezu
28
2. Upichování a zapichování
Geometrie a nástrojové třídy
První volba pro čelní zapichování
-TF
GC1125
-TF
GC2135
K
Litiny
Čelní zapichování
-TF
H13A
S
Žárovzdorné
slitiny
Korozivzdorné
oceli
M
ISO
N
Neželezné
kovy
Čelní zapichování
-TF
GC1105
H
-TF
GC4225
Tvrzené oceli
Oceli
ISO
P
-S
CB7015
Sestavte si vlastní modulární nástroj na www.tool-builder.com
29
3. Soustružení závitů
Řezání závitů
Vnější - různé systémy
1.CoroCut®XS
Rozsah posuvů 0.2–2 mm
2.CoroThread®266
Rozsah posuvů 0.5–8 mm, 32–3 t.p.i
2.
1.
Vnitřní - různé rystémy
1.CoroTurn®XS
Rozsah posuvů 0.5–3 mm, 32-16 t.p.i.
DMIN Ø4 mm (0.157 inch)
2.CoroCut®MB
Rozsah posuvů 0.5–3 mm, 32-8 t.p.i.
DMIN Ø10 mm (0.393 inch)
3.CoroThread®266
Rozsah posuvů 0.5–8 mm, 32-3 t.p.i.
DMIN Ø12 mm (0.472 inch)
3.
2.
1.
30
3. Soustružení závitů
Tvary závitů
Standardní sortiment nabízený společností Sandvik Coromant
Použití
Tvar závitu
Typ závitu
Spojování součástí
Všeobecné použití
ISO metrický, americký UN
Trubkové závity
Whitworthův, British
Standard (BSPT), American
National, trubkové závity,
NPT, NPTF
Potravinářské a
protipožární systémy
Oblý DIN 405
Letecký průmysl
MJ, UNJ
Ropný a plynárenský
průmysl
API oblý, API lichoběžníkový,
VAM
Přenos pohybu
Všeobecné použití
Lichoběžníkový, ACME, Stub
ACME (nízký lichoběžníkový)
CoroThread® 266
•Tento nástrojový systém představuje první volbu
pro soustružení závitů
•Stabilizačním vedením opatřené rozhraní mezi
břitovou destičkou a jejím lůžkem v nástrojovém držáku eliminuje pohyb břitové destičky
způsobovaný častými změnami velikosti a orientace působících řezných sil.
•Vzhledem k nekompromisní stabilitě
břitové destičky lze proto se
systémem CoroThread®266
opakovatelně dosahovat
vysoké přesnosti profilu
závitu.
31
3. Soustružení závitů
Směr posuvu nástroje
Závit lze vyrobit řadou způsobů. Vřeteno se přitom může otáčet po
směru nebo proti směru hodinových ručiček a nástroj může být posouván ke sklíčidlu nebo směrem od sklíčidla. Nástroj použitý pro
soustružení závitu může být upnut v normální (konvenční) nebo v
obrácené poloze (druhá z nich usnadňuje odvádění třísek).
•Nejčastěji používaná uspořádání jsou na níže uvedeném obrázku označena zeleně.
Řezání závitů směrem od sklíčidla (směrem ven z díry)
Použití pravořezného nástroje pro výrobu levých závitů (a naopak)
umožňuje snížení nákladů díky omezení nástrojového inventáře a
skladových zásob.
•Pro uspořádání označená na níže uvedeném obrázku červeně, je
nezbytné použít podložku s negativním úhlem sklonu.
Vnější
Pravé závity
Vnitřní
Levé závity
Pravé závity
Levé závity
Pravořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Pravořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Pravořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Pravořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Pravořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Pravořezný
nástroj/VBD
Levořezný
nástroj/VBD
Pravořezný
nástroj/VBD
Je nutné použití podložky
s negativním sklonem.
32
3. Soustružení závitů
Metody posuvu do záběru
Modifikovaný boční posuv do záběru
Modifikovaný boční posuv do záběru je
metoda, která představuje první volbu
a umožňuje dosažení nejdelší životnosti
nástrojů a nejlepší kontroly utváření
třísek.
Pro řezání závitů většina CNC strojů
využívá k tomu určené pracovní cykly
Příklad:
•G92, G76, G71, G33 nebo G32
•Pro boční posuv do záběru je to např.
G76, X48.0, Z-30.0, B57 (úhel posuvu
do záběru), D05 atd.
•Tříska vzniká jen na jedné straně břitové destičky, což
umožňuje vynikající kontrolu utváření třísek
•Vzhledem k tomu, že do břitové destičky se přenáší menší
množství tepla, lze použít menší počet průchodů
•Použijte úhel posuvu do záběru 1-5°.
Obrácený boční posuv
Směr posuvu
Nejrozšířenější
Směr odcházení
třísek
Pro řezání vnitřních závitů
Směr odcházení
třísek
•Pro obrábění je možné využít oba boky břitové destičky –
směr odcházení třísky lze řídit v závislosti na tom, který z
boků je při obrábění použit
•Lepší kontrola utváření třísek
•Pomáhá k dosažení spojitého, bezproblémového průběhu
obrábění, při kterém nedochází k neplánovaným přerušením
výroby.
Další často využívané metody jsou radiální a přírůstkový posuv
do záběru.
33
3. Soustružení závitů
Druhy břitových destiček
Břitové destičky s plným profilem
První volba
Výhody:
•Břitová destička vytváří celý profil závitu
•Břitová destička poskytuje kontrolu
potřebnou pro obrobení dna i vrcholu
závitu
•Není nutné odstraňování otřepů
•Zvláštní přídavek by měl být v rozmezí
0.05–0.07 mm (0.002–0.003 inch).
Nevýhody:
•Jednotlivé břitové destičky lze použít pouze pro jednu velikost
stoupání závitu.
Břitové destičky s V-profilem
Flexibilní
Výhody:
•Flexibilita - jednu břitovou destičku lze
použít pro několik různých stoupání závitu
• Minimální skladové zásoby a počet položek
nástrojového inventáře.
Nevýhody:
•Před vlastním řezáním závitu je nutné soustružením obrobit
vnější/vnitřní průměr závitu na správný rozměr
•Dochází k tvorbě otřepů
•Aby bylo možné pokrýt určitý rozsah stoupání, poloměr špičky
břitové destičky musí být menší, což má negativní vliv na
životnost břitové destičky.
Hřebínkové břitové destičky
Produktivní
Výhody:
•Velmi podobné břitovým destičkám s
plným profilem, přičemž břitové destičky
se dvěma hroty dosahují dvojnásobné
produktivity atd.
•Velmi vysoká rychlost výroby
•Dvojnásobná životnost nástrojů.
Nevýhody:
•Vzhledem k vyšším řezným silám jsou nezbytné stabilní
podmínky
•S ohledem na to, že poslední hrot břitové destičky musí
vytvořit úplný profil závitu, je nezbytné, aby na jeho konci bylo
dostatečné místo pro průchod celé břitové destičky.
34
3. Soustružení závitů
Geometrie
Geometrie A
•Zaoblená řezná hrana zaručuje
spolehlivou a konzistentní
životnost nástrojů
•Břitové destičky s plným profilem
a V-profilem
•Dobrá kontrola utváření třísek a
spolehlivost břitu.
Geometrie F
•Ostrý břit
•Čisté řezy v materiálech snadno
ulpívajících na břitu nebo mechanicky zpevňujících materiálech
•Nízké řezné síly a dobrá kvalita
obrobeného povrchu
•Menší sklony k vytváření nárůstku
na břitu.
Geometrie C
•Geometrie usnadňující dělení
třísek
•Optimalizovaná pro řezání závitů
v nízkouhlíkových a nízkolego­
vaných ocelích
•Maximální kontrola utváření
třísek, minimální nutnost dohledu
•Vysoká spolehlivost ve všech
závitořezných operacích, zejména
vnitřních
•Vysoké řezné síly
•Pouze pro použití s modifikovaným bočním posuvem do
záběru pod úhlem 1°.
35
3. Soustružení závitů
Nástrojová třída
Volba nástrojové třídy břitových destiček vychází především z:
•Materiálu obráběné součásti
•Obráběcího stroje (jeho stabilita, např. dobré, průměrné nebo
obtížné podmínky).
Odolnost proti působení tepla (otěru)
pro
volba
První
,
M K
ISO P,
Dobré podmínky
Prvn
í vo
ISO lba pro
M, S
Průměrné
Obtížné
V případě, že je s ohledem na vyšší řeznou rychlost nebo
delší čas v řezu zapotřebí vyšší odolnost proti působení tepla,
použijte třídu GC1125.
Dosažení vysoké bezpečnosti obrábění umožňuje třída
GC1135.
Pro materiály ISO N a H jsou určeny třídy H13A a CB7015
Vůle na hřbetu
•Úhel stoupání závitu, ϕ, je
závislý a je určen průměrem
(d) a stoupáním (P)
•Změna velikosti vůle na
hřbetu břitové destičky se
provádí výměnou podložky
•Úhel sklonu břitové destičky
se označuje lambda, λ.
Standardní podložky pro
závitořezné držáky jsou
pro úhel sklonu 1°, což je
nejběžnější úhel sklonu.
36
Vůle na hřbetu
3. Soustružení závitů
Podložka
•Podložku je třeba zvolit podle příslušné velikosti stoupání a
průměru
•K dispozici jsou podložky pro úhel sklonu -2º až 4º
(s krokem po 1º)
•Pro řezání levých závitů pravořezným nástrojem a naopak
(řezání závitů směrem od sklíčidla) jsou k dispozici podložky s
negativním úhlem sklonu.
Stoupání (Rozteč (P)) mm
Závitů/palec
tan
Průměr
obrobku
λ=
P
dxπ
mm
inch
Příklad: Pro rozteč
•6 mm a obrobek o Ø40 mm je zapotřebí podložka se sklonem 3°
•5 závitů na palec a obrobek o Ø4 inch je zapotřebí podložka
se sklonem 1°.
37
3. Soustružení závitů
Užitečné rady
Odstraňování otřepů po řezání závitů
Sklony k tvorbě otřepů jsou největší především na začátku
závitu, než břitová destička dosáhne záběru celým profilem
•Pro řezání závitů použijte standardní postup (1)
•Odstranění otřepů (2) se provádí standardními
soustružnickými nástroji. Pro první 2/3 otáčky použijte cyklus
pro řezání závitů
•Velice důležité je nastavení správné polohy břitové destičky
pro odstranění otřepů.
Vícechodé závity
U závitů se dvěma nebo více paralelními závitovými žebry
je třeba postupně zhotovit dvě nebo více závitových drážek.
Stoupání je u tohoto typu závitů dvou nebo vícenásobně větší
než u jednoduchého závitu.
Velmi důležité je použití správné podložky.
První žebro závitu
Stoupání
Druhé žebro závitu
Třetí žebro závitu
Rozteč Stoupání
38
Vícechodý závit se
3 závitovými žebry
4. Progresivní materiály
Progresivní materiály
Soustružení tvrzených součástí pomocí CBN
břitových destiček
Velice zjednodušeně řečeno, soustružení tvrzených součástí se
týká ocelí vytvrzených na tvrdost 55 HRC nebo vyšší. Existuje celá
řada různých typů ocelí (uhlíkové oceli, slitinové oceli, nástrojové
oceli, ložiskové oceli atd.), které mohou dosahovat tak vysokého
stupně tvrdosti. Soustružení tvrzených součástí obvykle představuje
dokončovací nebo polodokončovací metodu obrábění s vysokými
požadavky na rozměrovou přesnost a kvalitu obrobené plochy.
CBN břitové destičky jsou schopné odolávat vysokým řezným silám a
teplotám v řezu a uchovat si při tom neporušenou řeznou hranu. To
je důvod, proč CBN břitové destičky nabízejí dlouhou a konzistentní
životnost a umožňují výrobu součástí s vynikající kvalitou obrobené
plochy.
Společnost Sandvik Coromant nabízí komplexní sortiment
jedinečných CBN produktů pro dokončovací soustružení, zapichování
a řezání závitů v tvrzených ocelích.
Volba nástrojové třídy
CB7015
CB7025
CB7525
Řezná rychlost
Nároky na houževnatost
První volba
Úprava řezné hrany
Negativní
břitové destičky
S01030
S0330
S01030
S0330
T01020
T0320
S01020
S0320
S01020
S0320
T01020
T0320
Pozitivní břitové
destičky
Proč soustružení tvrzených součástí?
•Vysoká kvalita
•Zkrácení doby výroby na obrobenou součást
•Provozní flexibilita
•Menší strojní investice
•Nižší energetická náročnost
•Možnost upuštění od použití řezné kapaliny
•Zjednodušení manipulace a třískového hospodářství
•Možnost recyklace třísek.
39
4. Progresivní materiály
Užitečné rady
Velikost fazetky
Širší fazetka rozkládá řezné síly na větší plochu, tudíž se
zvyšuje odolnost břitu , což umožňuje použití vyšších rychlostí
posuvu. V případě, že nejdůležitějším hlediskem jsou stabilita
obráběcího procesu a konzistentní životnost nástrojů, je třeba
použít větší fazetku.
V případě, že hlavním požadavkem jsou kvalita opracované
plochy a rozměrová přesnost, lepších výsledků lze dosáhnout
s malou fazetkou. Dochází ke snížení velikosti řezných sil a
teplot, ale také k potlačení sklonů k vibracím.
Šířka fazetky
Úhel
fazetky
Úhel fazetky:
10°
15°
20°
25°
30°
35°
Rozměrová a tvarová přesnost
Stabilita obráběcího procesu, životnost nástroje
Řezná hrana
V závislosti na tom, jaké jsou požadavky na obráběcí proces, použijte
největší možný poloměr zaoblení špičky:
• Malý poloměr zaoblení špičky, např. 0.2, 0.4 mm (1/128,
1/64 inch), zaručuje spolehlivé dělení třísek
• Velký poloměr zaoblení špičky umožňuje dosažení lepší drsnosti povrchu, vyšší pevnosti břitu a tudíž i prodloužení životnosti
nástrojů.
Hladící břitové destičky nabízejí dvě možnosti
pro zdokonalení obráběcího procesu:
•Zlepšení kvality obrobené plochy při
konvenčních hodnotách řezných parametrů
•Zachování kvality obrobené plochy při
vyšších rychlostech posuvu.
Břitové destičky s geometrií Xcel umožňují
použití vyšších rychlostí posuvu, v rozmezí
0.3–0.5 mm/ot (0.012–0.020 inch/ot), a
současně i dosažení vysoké kvality obrobené
plochy.
40
4. Progresivní materiály
Příprava součásti v měkkém stavu
•Brání tvorbě otřepů
•Umožňuje dodržení úzkých
rozměrových tolerancí
•Dbejte na to, aby v měkkém
stavu byla provedena potřebná
zkosení hran a zaoblení rohů
Zajistěte dostatečně tuhou konfiguraci
stroje
•Použijte široké upínací čelisti (ne tvrzené upínací čelisti)
•Použijte systém Coromant Capto®
•Nástrojové držáky musí být v naprosto bezvadném stavu
Strategie dvou řezů
Strategie dvou řezů s vysokou
pravděpodobností představuje nejlepší
alternativu v případě:
•Nestabilní konfigurace stroje
•Že obrábění součásti má z jakéhokoliv
důvodu nekonzistentní průběh
•Že jsou požadovány velmi přísné
konečné tolerance nebo vysoká kvalita
obrobené plochy.
Použití řezné kapaliny
Obrábění za sucha představuje jednu z hlavních výhod, které
soustružení tvrzených součástí nabízí. V některých případech
však může být použití řezné kapaliny naopak žádoucí,
například:
•Pro usnadnění dělení třísek
•Pro zajištění kontroly tepelné stability obráběné součásti
•Při obrábění rozměrných součástí (pro odvádění tepla).
Je třeba zajistit, aby proud řezné kapaliny nepřetržitě působil v
místě řezu po celou dobu záběru nástroje.
41
5. Další informace
Další informace
Vítězství v honbě za produktivitou
Z hlediska produktivity, stejně jako v případě automobilových
závodů, je důležité nejenom dosažení vysoké rychlosti, ale i co
nejmenšího počtu co nejkratších zastávek. To v čem společnost
Sandvik Coromant opravdu vyniká, je dokonalé porozumění
všem okolnostem a tomu odpovídající nabídka rešení pro
zvýšení produktivity, která jsou vytvořena na základě výzev, se
kterými se denně setkáváte.
Zvýšení celkové produktivity lze dosáhnout buď díky zlepšení
efektivity obrábění, nebo díky vyššímu využití stroje. Nebo v
některých případech díky obojímu.
TA
VI
TI
EK
EF
P
R
O
D
U
K
T
I
V
I
T
A
IT
ÍS
UŽ
3
cm
in
/m
VY
U
ES
TR
OC
OJ
E
PR
%
HO
CÍ
BĚ
RÁ
OB
Efektivita obrábění kovů
– pracujte rychle!
Pro efektivitu obrábění je rozhodující především
řezná rychlost a vysoká rychlost úběru kovu. Přesto
zvýšení řezné rychlosti, které je provázeno častým
nežádoucím přerušováním výroby, není efektivní.
Pro dosažení vysoké produktivity jsou zapotřebí
vysoce výkonné nástrojové třídy a rychlé pracovní
postupy, stejně jako nepřipustit, aby docházelo ke
zpomalení v důsledku vzniku vibrací.
Pro dosažení vysokých řezných rychlostí: GC4325,
GC4315 a nástroje Silent Tools™.
42
5. Další informace
Využití obráběcího stroje
– větší množství strojního času!
Udržení doby trvání plánovaných přerušení
výroby na co nejkratší hodnotě je prostředkem k
opravdovému zvýšení produktivity. Ruční výměna
nástrojů je časově náročná a někdy také skutečně
složitá, především při použití strojů s omezeným
pracovním prostorem nebo v případě, že poloha
nástroje není opakovatelná. V nejhorším případě
může upnutí nástroje a jeho ustavení do správné
polohy vyžadovat až 10 minut.
Jako při zastávkách v boxech: rychlá výměna
nástrojů s využitím spojky Coromant Capto®a
upínacího systému QS™.
Neplánovaná přerušení výroby jsou spojena se
skutečně značnými ztrátami času. Defekt pneumatiky znamená konec šancí na vítězství v automobilovém závodě. A stejně tak i problémy s utvářením
třísek nebo lom nástroje mohou znamenat vážné
ohrožení efektivity celého závodu.
Udržet se v boji o vítězství vám pomohou: GC4325,
GC4315, systém CoroTurn®HP a nástroje
Silent Tools™.
43
5. Další informace
Rychlá výměna nástrojů
Optimalizaci využití vašeho obráběcího stroje díky významnému zkrácení časů jak na seřízení, tak i na výměnu nástrojů,
umožňují rychlovýměnné upínací jednotky.
Integrovaná nebo pomocí šroubů
připevňovaná řešení pro standardní
soustruhy.
Rozhraní Coromant Capto®přímo integrované ve vřetenu
přispívá ke zvýšení stability a univerzálnosti. Poskytuje
potřebnou flexibilitu, optimální tuhost, umožňuje zúžení nástrojového inventáře a snížení skladových zásob, jakož i použití
stejných nástrojů v rámci celého závodu.
Díky modulární konstrukci se snižuje nutnost použití drahých
speciálních nástrojů s dlouhými dodacími lhůtami:
•K dispozici v šesti velikostech: C3-C10, průměr 32, 40, 50,
63, 80, a 100 mm.
Vysokotlaký přívod řezné kapaliny tělem nástroje, od stroje až
k řezné hraně:
•Až 400 barů (5802 psi) při použití upínacích jednotek
Coromant Capto®HP.
44
5. Další informace
CoroTurn® SL
CoroTurn®SL je univerzální modulární systém tvořený vyvrtávacími tyčemi, adaptéry Coromant Capto® a výměnnými
řeznými hlavami, určený pro vytváření vlastních nástrojů pro
různé typy obráběcích operací.
•Pro všeobecné soustružení, upichování a zapichování a
řezání závitů
•Vroubkované rozhraní mezi řeznou hlavou a adaptérem je
extrémně robustní a svou výkonností a funkcí je z hlediska
průhybu a vibrací zcela srovnatelné s celistvými nástroji
•Řezné hlavy se systémem CoroTurn®HP
•Celistvé ocelové, tlumené Silent Tools™ a tlumené, karbidem
vyztužené nástrojové adaptéry
•V kombinaci se systémem Coromant Capto®umožňuje rychlé
provedení výměny nástrojů
•Řezné hlavy SL v kombinaci s nástrojovými adaptéry
CoroTurn®SL umožňují sestavení velkého množství různých
nástrojových kombinací
•Sestavte si svůj vlastní modulární nástroj na
www.tool-builder.com.
45
5. Další informace
CoroTurn® HP
CoroTurn HP je řada nástrojových držáků vybavených vysoce
přesným systémem přívodu řezné kapaliny.
Nástrojové držáky s pevnými tryskami umožňující zlepšení
kontroly utváření třísek, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti
obráběcího procesu, prodloužení životnosti nástrojů a tudíž i
dosažení vysoké produktivity.
Vyvrtávací tyče
CoroTurn®HP
Stopkové nástroje
CoroTurn®HP
•Vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení
•Stopkové nástroje pro dokončovací až střední obrábění
•V kombinaci se spojkou Coromant Capto®umožňuje rychlé
výměny nástrojů
•Prodloužení životnosti nástroje díky speciálně upraveným
geometriím břitových destiček určeným pro koncepce
T-Max®P a CoroTurn®107.
•Integrované trysky zaručující
přesné nasměrování proudů
řezné kapaliny
•Rozsah tlaků řezné kapa­
liny: 5-275 barů
(75-3990 psi)
•Počet trysek: 1-3.
Vysoce přesné trysky zaručují
správné nasměrování proudu
řezné kapaliny do místa řezu.
46
5. Další informace
Upichování a zapichování – zásuvka
pro okamžité připojení a zprovoznění
přívodu řezné kapaliny
K dispozici jsou nožové planžety a stopkové nástroje
CoroCut® QD a CoroCut® 1-2 opatřené konektorem umožňujícím
okamžité připojení a zprovoznění přívodu řezné kapaliny
• Vysoce přesný přívod řezné kapaliny z horní i ze spodní strany břitu,
umožňující zlepšení kontroly utváření třísek, kvality obrobené plochy a
prodloužení životnosti nástrojů
• Není nutné použití připojovacích trubiček nebo hadiček
• K dispozici jsou adaptéry pro naprostou většinu typů obráběcích strojů.
Objímky EasyFix™
Objímky EasyFix umožňují zkrácení časů na seřízení vyvrtávacích tyčí s válcovou stopkou. Správné nastavení výšky břitu
do osy hrotů zaručuje odpružená západka.
•Možnost použití stávajícího systému přívodu řezné kapaliny
•Utěsnění kov na kov zaručuje spolehlivou funkci při vysokých
tlacích řezné kapaliny
•Objímky EasyFix lze použít pro všechny vyvrtávací tyče s
válcovou stopkou.
47
5. Další informace
Nástroje Silent Tools™
K potlačení vibrací využívají adaptéry Silent Tools uvnitř nástroje uloženéný tlumící mechanismus, který umožňuje dosažení
dobré produktivity a úzkých tolerancí i při dlouhém vyložení
nástrojů.
Adaptéry lze kombinovat s různými typy řezných hlav
CoroTurn®SL.
Maximální doporučené vyložení nástrojů:
Typ tyče
Soustružení
Zapichování
Řezání závitů
Ocelová
4 x DMM
3 x DMM
3 x DMM
Karbidová
6 x DMM
6 x DMM
6 x DMM
Tlumená ocelová
10 x DMM
5 x DMM*
5 x DMM*
Tlumená karbidem vyztužená
14 x DMM
7 x DMM
7 x DMM
*tyče typu 570-4C
Pro dosažení zcela uspokojivého opracování při vyložení do 10 x DMM
obvykle postačuje použití ocelových tlumených vyvrtávacích tyčí.
Pro vyložení větší než 10 x DMM, je s ohledem na potlačení radiální
výchylky a vibrací nezbytné použití karbidem vyztužených tlumených
vyvrtávacích tyčí.
Soustružení vnitřních ploch je velice citlivé na vibrace. Z hlediska
dosažení co nejvyšší stability a přesnosti zajistěte, aby vyložení
nástroje bylo co nejmenší, a zvolte největší možnou velikost nástroje.
Pro vnitřní soustružení pomocí ocelových tlumených vyvrtávacích tyčí
jsou první volbou tyče typu 570-3C.
Pro zapichovací a závitořezné operace, při kterých jsou radiální řezné
síly větší než při soustružení, je doporučeno použití tyčí typu 570-4C.
48
Optimalizace
průběhu opotřebení
Řezná rychlost - vc m/min (ft/min)
3.
4.
2.
1.
5.
6.
Posuv - fn mm/ot (in/ot)
1.
Opotřebení hřbetu
(abrazivní)
2.
Plastická deformace
(vtlačení hřbetu)
3.
Opotřebení ve tvaru žlábku
4.
Plastická deformace
(stlačení řezné hrany)
5.
Vylamování řezné hrany
6.
Tvorba nárůstku na břitu
Nejvhodnější typ opotřebení z
hlediska životnosti nástroje
Informace o různých typech opotřebení jsou
uvedeny na zadní straně
Druhy opotřebení
1. Nadměrné opotřebení hřbetu
Příčina
Řešení
•Příliš vysoká řezná rychlost
•Nedostatečná odolnost proti
otěru
•Příliš houževnatá třída
•Nedostatečné množství
přiváděné řezné kapaliny
•Snižte řeznou rychlost
•Zvolte třídu odolnější
proti opotřebení
•Zvyšte množství přiváděné řezné
kapaliny
2. Plastická deformace (vtlačení hřbetu)
Příčina
Řešení
•Příliš vysoká teplota v místě
řezu
•Nedostatečné množství
přiváděné řezné kapaliny
•Snižte řeznou rychlost
(nebo posuv)
•Zvolte třídu odolnější
proti opotřebení
•Zvyšte množství přiváděné řezné
kapaliny
3. Opotřebení ve tvaru žlábku
Příčina
Řešení
•Příliš vysoká řezná rychlost
a/nebo posuv
•Příliš houževnatá třída
•Snižte řeznou rychlost nebo
posuv
•Zvolte pozitivní geometrii
břitových destiček
•Zvolte třídu odolnější
proti opotřebení
4. Plastická deformace (stlačení řezné hrany)
Příčina
Řešení
•Příliš vysoká teplota v místě
řezu
•Nedostatečné množství
přiváděné řezné kapaliny
•Snižte rychlost posuvu
(nebo řeznou rychlost)
•Zvolte třídu odolnější
proti opotřebení
•Zvyšte množství přiváděné řezné
kapaliny nebo zajistěte její lepší
přístup do místa řezu
5. Vylamování řezné hrany
Příčina
Řešení
•Nestabilní podmínky
•Příliš tvrdá třída
•Málo odolná geometrie
•Zvolte houževnatější třídu
•Zvolte geometrii pro vyšší rozsah
rychlostí posuvu
•Zkraťte vyložení nástroje
•Zkontrolujte nastavení výšky do
osy hrotů
6. Tvorba nárůstku na břitu
Příčina
Řešení
•Příliš nízká teplota v místě
řezu
•Obráběný materiál s
adhezivními sklony
•Zvyšte řeznou rychlost nebo
posuv
•Zvolte ostřejší geometrii břitu
Download

Soustružnická příručka