Walter AG
Derendinger Straße 53, D-72072 Tübingen
Postfach 2049, D-72010 Tübingen
Německo
Walter CZ spol.sr.o.
Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352
[email protected]
Walter Austria GmbH
Wien, Österreich
+43 (1) 5127300-0
[email protected]
Walter Slowakei, o.z.
Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 6531613
[email protected]
Printed in Germany 558 8886 (08/08) CZ
www.walter-tools.com
Příručka výrobku
Vrtání
_ WALTER XTRA·TEC® INSERT DRILL
Inovace nástrojů
pro vrtání
OBSAH
2
Walter Xtra·tec® Insert Drill
2
4
6
8
Vrták
Příklady použití
Vyměnitelná destička
Vyměnitelné břitové destičky
8
10
11
12
Walter Select
Klíč značení
Program vyměnitelných destiček
Aplikační tabulky řezných materiálů
14 Vrtáky pro vrtání do plna Walter
14
16
17
18
20
22
Přehled sortimentu
Informace k montáži
Klíč značení
Xtra·tec® Insert Drill B 4212
Xtra·tec® Insert Drill B 4213
Xtra·tec® Insert Drill B 4214
24 Technické informace
24
26
28
29
30
31
32
Hodnoty posuvu
Řezné rychlosti
Vrtání s přesazením X
Použití pro Xtra·tec® Insert Drill
Řešení problémů
Výpočtové vzorce pro vrtání do plna
Materiálové skupiny
Walter Xtra·tec® Insert Drill:
velmi přesný, velmi výkonný, velmi hospodárný
Nástroj
PŘÍNOS PRO VÁS
–vrták do plna se čtyřbřitovými
vyměnitelnými destičkami
–Z = 1 efektivní
–vrtné hloubky 2–4 x D
–rozsah průměrů 16,5–35 mm
–ideální poloha destiček zajišťuje
vyrovnávání sil v procesu obrábění
–optimalizovaný prostor pro třísky pro
lepší odstraňování třísek a stabilní
těleso
–tvrdě niklovaný povrch dává ochranu
před korozí a opotřebením a zajišťuje
lepší odchod třísek, zlepšenou manipulaci a větší moment při upínání
i uvolňování díky šroubu Torx Plus
–válcový nákružek pro jednoduché
měření průměru nástroje
–zvýšení produktivity díky vyšším
pracovním hodnotám
–nižší tolerance děr na základě
­optimálního vyrovnání sil
–výtečná kvalita povrchu díky působení
břitu Wiper v průměru otvoru
–snížení nákladů:
•opravdové 4 řezné hrany na
každou destičku
•vyšší řezné parametry
•úspora dodatečných následných
operací
–vysoká procesní bezpečnost díky
upevnění destičky silovým stykem
Použití
–pro všechny ocelové a litinové
materiály, jakož i pro nerezavějící resp.
těžko obrobitelné materiály
–pro vrtání do plna, navrtávání na
šikmých nebo vypouklých plochách,
vrtání brýlových otvorů
–maximálně vhodný pro všeobecné
strojírenství, automobilový průmysl
a hromadnou výrobu, jakož i letecký
a kosmický průmysl
2
dodatečné označení pro polohu
středové destičky
optimální uspořádání destiček pro
vyrovnání sil v procesu obrábění
poniklované, šroubovité drážky pro odchod
třísky pro optimální transport třísek
válcový nákružek pro jednoduché
měření průměru nástroje
Xtra·tec® Insert Drill B 4213
Xtra·tec® Insert Drill
3
Příklad použití 1:
Obrábění skříně převodovky
Nástroj:
Označení:
Vyměnitelná břitová destička:
Druh:
Průměr
B4213.F32.028.Z01.84R
P4840P-4R-E57 / P4841C-4R-E57
WKP35 / WXP 45
28 mm
Obrobek:
Označení:
Materiál:
Hloubka vrtání:
skříň převodovky
GG25 / 220 N/mm²
80 mm (12 otvorů na jednu součást)
Řezné parametry:
dosud vc = 150 m/min fz = 0,08 mm
Z = 11
Walter Xtra·tec Insert Drill
250 m/min
0,12 mm
Přínos pro vás:
– trvanlivost zvýšená ze 4 m na 10 m
– větší volná strojová kapacita
– vyšší produktivita (o 55 %)
– realizace vyšších pracovních hodnot procesně bezpečným způsobem
Doba obrábění / součást
[min]
8
7
6
5
Výsledek:
vc =
150 m/min
o 55 % vyšší
produktivita
4
3
vc =
250 m/min
2
1
0
4
dosud
B 4213
Příklad použití 2:
Obrábění skříně magnetu
Nástroj:
Označení:
B4213.F32.023.Z01.069R
Vyměnitelná břitová destička: P4840P-3R-E57 / P4841C-3R-E57
Druh:
WSP45 / WXP45
Průměr:
23,6 mm (0,3 mm mimo střed)
Stacionární nástavec na soustruhu
Obrobek:
Označení:
Materiál:
Hloubka vrtání:
Skříň magnetu
C15 (1.0401) / 450–500 N/mm²
31 mm
Řezné parametry:
dosud vc = 200 m/min fz = 0,07 mm
Z = 1
Walter Xtra·tec Insert Drill
230 m/min
0,07 mm
1
Přínos pro vás:
– o 15 % vyšší řezná rychlost
– při stejné trvanlivosti (15,5 m)
– bez vibrací
– lepší kvalita povrchu
Doba obrábění / otvor
[s]
12
10
8
Výsledek:
vc =
200 m/min
o 15 % vyšší
řezná rychlost
vc =
230 m/min
6
4
2
0
dosud
B 4213
Xtra·tec® Insert Drill
5
Walter Xtra·tec® Insert Drill:
velmi přesný, velmi výkonný, velmi hospodárný
Tiger·tec®
Vnější destička
Středová destička
–břit typu Wiper na průměru otvoru
–vyměnitelná břitová destička plně
obvodově broušená
–zajišťuje velmi dobrou kvalitu povrchu
–v různých druzích Tiger·tec® v provedeních pro maximální řezné rychlosti
–optimalizační fáze pro minimalizaci
překrývání
–plně slinovaná vyměnitelná břitová
destička
–zajišťuje optimální vystředění nástroje
–provedení ve velmi houževnatém druhu
PVD pro vysoké posuvy (zlatá)
6
01
Břit pro
1. až 4. použití
02
04
03
Vyměnitelná destička
–zářezy v čelní ploše signalizují číslo řezné hrany
–forma zářezu rozlišuje geometrické varianty
Geometrické varianty
F 57 – univerzální
F 57 – stabilní
–úhel čela 13°
–pro střední podmínky obrábění
–pro litinu a ocel, ale také nerezavějící
a těžko obrobitelné materiály
–úhel čela 0°
–pro nepříznivé podmínky obrábění,
hlavně pro litinové a ocelové materiály
Xtra·tec® Insert Drill
7
Walter Select
pro vyměnitelné břitové destičky k vrtání do plna:
Krok za krokem na cestě k optimální vyměnitelné břitové destičce
_ KROK 01
Určete materiál obrobku:
Skupiny obráběných materiálů
Ocel
Identifikační
písmena
Všechny druhy oceli a ocelolitiny, kromě
oceli s austenitickou strukturou
Nerezavějící ocel
Litina
Nerezavějící austenitická ocel
a austeniticko-feritická ocel
a ocelolitina
Šedá litina, litina s kuličkovým grafitem,
temperovaná litina, litina
s vermikulárním grafitem
Neželezné kovy
Hliník a ostatní neželezné kovy,
neželezné materiály
Superslitiny
a titanové slitiny
Žáruvzdorné speciální slitiny na bázi
železa, niklu a kobaltu, titan a titanové
slitiny
Tvrdé materiály
Kalená ocel, kalené litinové materiály,
tvrdá kokilová litina
Obráběcí skupina*
P
1–13
M
14
K
15–20
N
21–30
S
31–37
H
38–40
* Přiřazení obráběcí skupiny naleznete v souhrnném katalogu Walter od strany 798.
_ KROK 02
Vyberte podmínky obrábění:
Vstupní/výstupní podmínky
Stabilita stroje, upnutí a obrobku
velmi dobrá
Vstup/výstup rovný
Normální lité/ kované úkosy ≤ 5°
Silné vstupní/výstupní úkosy > 5° příčné otvory
8
dobrá
nízká
_ KROK 03
Určete svoji optimální kombinaci druhu/geometrie na základě materiálu
(krok 01) a obráběcích podmínek (krok 2):
Materiál
obrobku
P
M
K
N
S
Geometrie
vyměnitelných
břitových destiček
A57
E57
A57
9–13
E57
A57
14
E57
A57
15–20
E57
A57
21–30
E57
A57
31–37
E57
WKP 25
WKP 25
WKP 35
WKP 35
WSP 45
WSP 45
WKP 25
WKP 25
WSP 45
WSP 45
WSP 45
WSP 45
1–8
_ KROK 04
Hodnoty
posuvu
Podle
Technického
pro Xtra·tec® Insert Drill
Druh vyměnitelné břitové destičky
M
Nerezavějící ocel¹
Litina s kuličkovým grafitem
Hliníkové slitiny k tváření
Hliníkové slévárenské slitiny
N
Měď a slitiny mědi
(bronz/mosaz)
Nekovové materiály
WSP 45
WSP 45
WXP 45
WXP 45
WSP 45
WSP 45
WXP 45
WXP 45
WSP 45
WSP 45
WKP 35
WKP 35
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
Vyměnitelné břitové destičky – výchozí hodnota pro posuv f [mm/U]
Obráběcí skupina5
P
cca 0,15 % C
žíhané
cca 0,45 % C
žíhané
cca 0,45 % C
tepelně zušlechtěná
cca 0,75 % C
žíhané
cca 0,75 % C
tepelně zušlechtěná
žíhané
tepelně zušlechtěná
Nízce legovaná ocel¹
tepelně zušlechtěná
tepelně zušlechtěná
Vysoce legovaná ocel a vysoce žíhané
legovaná nástrojová ocel¹
kalená a popouštěná
feritická / martenzitická, žíhaná
Nerezavějící ocel¹
martenzitická, tepelně zušlechtěná
Temperovaná litina
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
Tvrdost dle
Brinella HB
Materiál
obrobků
Materiál obrobku
Nelegovaná ocel¹
K
WKP 35
WKP 35
WSP 45
WSP 45
WSP 45
WSP 45
WKP 25
WKP 25
dodatku, od str. 24, vyberte řezné podmínky.
Členění hlavních skupin materiálů a identifikační písmena
Šedá litina
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
WXP 45
125
190
250
270
300
180
275
300
350
200
325
200
240
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,06
0,09
0,10
0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,06
0,10
0,09
0,09
0,09
0,06
0,10
0,12
0,10
0,10
0,12
0,10
0,10
0,06
0,12
0,10
0,10
0,10
Geometrie A 57
Geometrie E 57
Vel. 2
Vel. 3
Vel. 4
Vel. 5
Vel. 2
Vel. 3
Vel. 4
Vel. 5
Dc [mm]
15,5–20,4
Dc [mm]
20,5–24,4
Dc [mm]
24,5–29,4
Dc [mm]
29,5–35
Dc [mm]
15,5–20,4
Dc [mm]
20,5–24,4
Dc [mm]
24,5–29,4
Dc [mm]
29,5–35
0,09
0,13
0,15
0,13
0,13
0,15
0,13
0,13
0,09
0,15
0,13
0,13
0,13
0,12
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,15
0,15
0,12
0,18
0,15
0,15
0,15
0,06
0,07
0,08
0,07
0,07
0,08
0,07
0,07
0,06
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,08
0,10
0,08
0,08
0,10
0,08
0,08
0,06
0,10
0,08
0,08
0,08
0,09
0,11
0,13
0,11
0,11
0,13
0,11
0,11
0,09
0,13
0,11
0,11
0,11
0,12
0,17
0,17
0,17
0,17
0,19
0,14
0,14
0,11
0,17
0,14
0,14
0,14
austenitická2, kalená
180
14
0,07
0,08
0,10
0,13
0,07
0,08
0,10
0,13
perlitická / feritická
perlitická (martenzitická)
feritická
perlitická
feritická
perlitická
nevytvrditelné
vytvrditelné, vytvrzené
≤ 12 % Si, nevytvrditelné
≤ 12 % Si, vytvrditelné, kalené
12 % Si, nevytvrditelné
automatové slitiny, Pb > 1%
mosaz, červený bronz
bronz, bezolovnatá měď a elektrolytická měď
duroplasty, vlákny zesílené plasty
tvrdá pryž
180
260
160
250
130
230
60
100
75
90
130
110
90
100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0,13
0,10
0,13
0,10
0,13
0,10
0,15
0,12
0,15
0,12
0,15
0,12
0,18
0,15
0,18
0,18
0,18
0,15
0,23
0,20
0,23
0,23
0,23
0,20
0,10
0,08
0,10
0,08
0,10
0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,13
0,12
0,09
0,12
0,09
0,12
0,09
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,14
0,14
0,14
0,15
0,15
0,12
0,15
0,12
0,15
0,12
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,17
0,17
0,17
0,18
0,22
0,19
0,22
0,22
0,22
0,19
0,14
0,17
0,17
0,17
0,17
0,22
0,22
0,22
0,20
Xtra·tec® Insert Drill
9
Vyměnitelné břitové destičky P 484 .
Klíč k označování
Walter
Označení
vyměnitelných
břitových
destiček
C
Středová
destička
R
pravořezná
Walter druh
řezného materiálu
P
Vnější
destička
P 484 0 P–2 R – A57 WKP 25
Geometrie Walter
O
broušená
1
slinovaná
10
2
Rozměr
VDB
A 57
stabilní
E 57
univerzální
Vyměnitelné břitové destičky P 484 .
pro Xtra·tec® Insert Drill
r
a
a
e
I
e
s
I
s
Vyměnitelné břitové destičky
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
WXP 45
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
WKP35
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
WSP 45
e
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
WSP 45
a
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
11°
HC HC
WKP 25
r
mm
0,3
0,4
0,5
0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
S
HC
WSP 45
s
mm
2,38
2,80
3,36
4,12
2,38
2,80
3,36
4,12
2,38
2,80
3,36
4,12
2,38
2,80
3,36
4,12
K
HC
WKP 35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I
mm
5,52
6,50
7,80
9,56
5,52
6,50
7,80
9,56
5,95
7,00
8,40
10,29
5,95
7,00
8,40
10,29
M
HC
WKP 25
Označení
P 4840P-2R – A 57
P 4840P-3R – A 57
P 4840P-4R – A 57
P 4840P-5R – A 57
P 4840P-2R – E 57
P 4840P-3R – E 57
P 4840P-4R – E 57
P 4840P-4R – E 57
P 4841C-2R – A 57
P 4841C-3R – A 57
P 4841C-4R – A 57
P 4841C-5R – A 57
P 4841C-2R – E 57
P 4841C-3R – E 57
P 4841C-4R – E 57
P 4841C-5R – E 57
Řezné hrany
Tiger·tec®
P
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
HC = povlakované druhy SK
Xtra·tec® Insert Drill
11
Aplikační tabulky řezných materiálů
Druhy pro vrtání do plna
WKP 25
WKP 35
HC – P 25
WSP 45
HC – M 45
S
H
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
••
••
••
HC – K 35
HC – P 45
N
••
HC – K 25
HC – P 35
K
Litina
Označení normy
M
Nerezová ocel
WALTER
Označení druhu
P
Ocel
Skupina materiálů obrobků
••
••
••
HC – S 45
WXP 45
HC =
12
HC – P 45
povlakované druhy SK
hlavní použití
další použití
•• •• ••
••
Oblast použití
01
10
05
20
15
30
25
40
35
45
Metoda povlakování
Složení vrstvy
CVD
TiCN + Al2O3
(+TiN)
CVD
TiCN + Al2O3
(+TiN)
PVD
TiAlN + Al2O3
(ZrCN)
PVD
Multilayer
TiAlN / TiN
Xtra·tec® Insert Drill
13
Vrtáky do plna Walter
přehled sortimentu
LC = 1 x DC
LC = 2 x DC
LC = 3 x DC
DC [mm]
12–25
DC [mm]
10–18
DC [mm]
10–18
B 4011 (R)
LC 1,3 x DC
(strana 114)
B 3213 (R)
(strana 284)
B 3212 (R)
(strana 280)
Xtra·tec®
DC [mm]
12–29
DC [mm]
12–31
B 4012C (R)
(strana 116)
B 4013 (R)
(strana 290)
Xtra·tec®
Xtra·tec®
DC [mm]
16,5–35
14
DC [mm]
16,5–35
B 4212 (R)
(strana 18)
B 4213 (R)
(strana 20)
Xtra·tec®
Xtra·tec®
LC = 4 x DC
LC = 5 x DC
DC [mm]
10–18
DC [mm]
12–31
B 3214 (R)
(strana 284)
LC = 7 x DC
DC [mm]
12–31
B 4015 (R)
(strana 300)
B 4017 (R)
(strana 304)
Xtra·tec®
Xtra·tec®
DC [mm]
17–35
B 4214 (R)
(strana 22)
Xtra·tec®
Uváděná čísla stran v závorkách
se vztahují k souhrnnému resp.
doplňkovému katalogu Walter.
Xtra·tec® Insert Drill
15
Informace k montáži
Vnější destička
P 484 . P
Všechny vnější destičky jsou
vyměnitelné břitové destičky
Tiger·tec®
Tiger·tec®
Středová destička
P 484 . C
Symbol
středové
destičky
Všechny středové destičky
mají zlatou barvu
01
Nástavec
Břit pro 1. až 4. použití
02
04
03
16
Klíč značení pro
Xtra·tec® Insert Drill
Označení
nástroje Walter
Varianta stopky
a průměr, např.:
Efektivní
počet zubů
R
pravé provedení
F 25
metrický, Ø 25
UF 31
palcový, Ø 31
B 421 2. F25. 24. Z1. 048 R -3
2
2 x Dc
3
3 x Dc
4
4 x Dc
Jmenovitý
průměr
[mm]
Vrtná
hloubka
[mm]
Pro velikost
destičky
Xtra·tec® Insert Drill
17
Walter Xtra·tec® Insert Drill B 4212
Vrták do plna, rozsah průměrů 16,5–35 mm
pravořezný, vrtná hloubka 2 x Dc
DC
d1 d2
LC
X1
X2
Označení
DC
mm
d1
mm
d2
mm
X1
mm
X2
mm
LC
mm
B 4212.F25.16,5.Z1.033R-2
B 4212.F25.17.Z1.034R-2
B 4212.F25.17,5.Z1.035R-2
B 4212.F25.18.Z1.036R-2
B 4212.F25.18,5.Z1.037R-2
B 4212.F25.19.Z1.038R-2
B 4212.F25.19,5.Z1.039R-2
B 4212.F25.20.Z1.040R-2
B 4212.F25.20,5.Z1.041R-3
B 4212.F25.21.Z1.042R-3
B 4212.F25.21,5.Z1.043R-3
B 4212.F25.22.Z1.044R-3
B 4212.F25.22,5.Z1.045R-3
B 4212.F25.23.Z1.046R-3
B 4212.F25.23,5.Z1.047R-3
B 4212.F25.24.Z1.048R-3
B 4212.F25.24,5.Z1.049R-4
B 4212.F25.25.Z1.050R-4
B 4212.F32.25,5.Z1.051R-4
B 4212.F32.26.Z1.052R-4
B 4212.F32.26,5.Z1.053R-4
B 4212.F32.27.Z1.054R-4
B 4212.F32.27,5.Z1.055R-4
B 4212.F32.28.Z1.056R-4
B 4212.F32.28,5.Z1.057R-4
B 4212.F32.29.Z1.058R-4
B 4212.F32.29,5.Z1.059R-5
B 4212.F32.30.Z1.060R-5
B 4212.F32.31.Z1.062R-5
B 4212.F32.32.Z1.064R-5
B 4212.F32.33.Z1.066R-5
B 4212.F32.34.Z1.068R-5
B 4212.F32.35.Z1.070R-5
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
96
98
100
102
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
66
68
70
Počet Typ
VBD
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,34
0,35
0,35
0,36
0,36
0,37
0,37
0,38
0,38
0,39
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,60
0,70
0,70
0,80
0,90
0,90
0,90
0,92
0,92
0,95
0,95
1,00
1,00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1x
P 484 . P–2R
+
1x
P 484 . C–2R
1x
P 484 . P–3R
+
1x
P 484 . C–3R
1x
P 484 . P–4R
+
1x
P 484 . C–4R
1x
P 484 . P–5R
+
1x
P 484 . C–5R
Těleso, vestavěné části i příslušenství jsou obsaženy v dodávce.
Pozor: Při průchozích vrtáních vzniká u rotujícího nástroje kotouč, který je odmrštěn.
Přijměte prosím ochranná opatření.
18
pro Dc [mm]
16,5-20
20,5–24
24,5–29
29,5–35
FS 2111
(Torx 7 IP)
0,9 Nm
FS 1457
(Torx 9 IP)
2,0 Nm
FS 2080
(Torx 15 IP)
2,5 Nm
pro Dc [mm]
16,5–20
20,5–24
24,5–29
29,5–35
Momentový šroubovák
FS 2001
FS 2001
FS 2003
FS 2003
Výměnný nástavec
FS 2011
FS 2012
FS 2013
FS 2014
Šroubovák
FS 2088
(Torx 7 IP)
FS 1483
(Torx 8 IP)
FS 1484
(Torx 9 IP)
FS 1485
(Torx 15 IP)
Vestavěné díly
Upínací šroub pro VBD
Utahovací moment
Příslušenství
FS 1454
(Torx 8 IP)
1,2 Nm
Vyměnitelné břitové destičky
Středová destička
HC
WSP 45
WXP 45
WKP35
HC
WKP 25
S
HC
WSP 35
K
HC
WSP 45
Velikost
M
HC
WKP 35
Označení
Vnější destička
WKP 25
Tiger·tec®
P
P 4840P – . R – A 57
2–5
a b c b b c b
P 4840P – . R – E 57
2–5
a b c c b c c
P 4841C – . R – A 57
2–5
∆
P 4841C – . R – E 57
2–5
∆
á
ěnitelná břitov
Optimální vym a pro:
destičk
dobré
střední
nepříznivé
ábění
Podmínky obr
Xtra·tec® Insert Drill
19
Walter Xtra·tec® Insert Drill B 4213
Vrták do plna, rozsah průměrů 16,5–35 mm
pravořezný, vrtná hloubka 3 x Dc
DC
d1 d2
LC
X1
X2
Označení
DC
mm
d1
mm
d2
mm
X1
mm
X2
mm
LC
mm
B 4213.F25.16,5.Z1.049R-2
B 4213.F25.17.Z1.051R-2
B 4213.F25.17,5.Z1.052R-2
B 4213.F25.18.Z1.054R-2
B 4213.F25.18,5.Z1.055R-2
B 4213.F25.19.Z1.057R-2
B 4213.F25.19,5.Z1.058R-2
B 4213.F25.20.Z1.060R-2
B 4213.F25.20,5.Z1.061R-3
B 4213.F25.21.Z1.063R-3
B 4213.F25.21,5.Z1.064R-3
B 4213.F25.22.Z1.066R-3
B 4213.F25.22,5.Z1.067R-3
B 4213.F25.23.Z1.069R-3
B 4213.F25.23,5.Z1.070R-3
B 4213.F25.24.Z1.072R-3
B 4213.F25.24,5.Z1.073R-4
B 4213.F25.25.Z1.075R-4
B 4213.F32.25,5.Z1.076R-4
B 4213.F32.26.Z1.078R-4
B 4213.F32.26,5.Z1.079R-4
B 4213.F32.27.Z1.081R-4
B 4213.F32.27,5.Z1.082R-4
B 4213.F32.28.Z1.084R-4
B 4213.F32.28,5.Z1.085R-4
B 4213.F32.29.Z1.087R-4
B 4213.F32.29,5.Z1.088R-5
B 4213.F32.30.Z1.090R-5
B 4213.F32.31.Z1.093R-5
B 4213.F32.32.Z1.096R-5
B 4213.F32.33.Z1.099R-5
B 4213.F32.34.Z1.102R-5
B 4213.F32.35.Z1.105R-5
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
75
76
77
79
80
82
84
85
87
88
90
91
93
94
96
97
99
100
109
110
112
113
115
116
118
119
121
122
125
128
131
134
137
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
49
51
52
54
55
57
58
60
61
63
64
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
82
84
85
87
88
90
93
96
99
102
105
Počet Typ
VBD
0,34
0,35
0,35
0,35
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,43
0,44
0,44
0,45
0,50
0,70
0,70
0,74
0,75
0,77
0,80
0,80
0,80
0,82
0,85
0,85
0,90
0,93
0,95
1,00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1x
P 484 . P–2R
+
1x
P 484 . C–2R
1x
P 484 . P–3R
+
1x
P 484 . C–3R
1x
P 484 . P–4R
+
1x
P 484 . C–4R
1x
P 484 . P–5R
+
1x
P 484 . C–5R
Těleso, vestavěné části i příslušenství jsou obsaženy v dodávce.
Pozor: Při průchozích vrtáních vzniká u rotujícího nástroje kotouč, který je odmrštěn.
Přijměte prosím ochranná opatření.
20
pro Dc [mm]
16,5-20
20,5–24
24,5–29
29,5–35
FS 2111
(Torx 7 IP)
0,9 Nm
FS 1457
(Torx 9 IP)
2,0 Nm
FS 2080
(Torx 15 IP)
2,5 Nm
pro Dc [mm]
16,5-20
20,5–24
24,5–29
29,5–35
Momentový šroubovák
FS 2001
FS 2001
FS 2003
FS 2003
Výměnný nástavec
FS 2011
FS 2012
FS 2013
FS 2014
Šroubovák
FS 2088
(Torx 7 IP)
FS 1483
(Torx 8 IP)
FS 1484
(Torx 9 IP)
FS 1485
(Torx 15 IP)
Vestavěné díly
Upínací šroub pro VBD
Utahovací moment
Příslušenství
FS 1454
(Torx 8 IP)
1,2 Nm
Vyměnitelné břitové destičky
Středová destička
HC
WSP 45
WXP 45
WKP35
HC
WKP 25
S
HC
WSP 35
K
HC
WSP 45
Velikost
M
HC
WKP 35
Označení
Vnější destička
WKP 25
Tiger·tec®
P
P 4840P – . R – A 57
2–5
a b c b b c b
P 4840P – . R – E 57
2–5
a b c c b c c
P 4841C – . R – A 57
2–5
∆
P 4841C – . R – E 57
2–5
∆
Xtra·tec® Insert Drill
21
Walter Xtra·tec® Insert Drill B 4214
Vrták do plna, rozsah průměrů 17–35 mm
pravořezný, vrtná hloubka 4 x Dc
DC
d1 d2
LC
X1
X2
Označení
DC
mm
d1
mm
d2
mm
X1
mm
X2
mm
LC
mm
B 4213.F25.16,5.Z1.049R-2
B 4213.F25.17.Z1.051R-2
B 4213.F25.17,5.Z1.052R-2
B 4213.F25.18.Z1.054R-2
B 4214.F25.21.Z1.084R-3
B 4214.F25.22.Z1.088R-3
B 4214.F25.23.Z1.092R-3
B 4214.F25.24.Z1.096R-3
B 4214.F25.25.Z1.100R-4
B 4214.F32.26.Z1.104R-4
B 4214.F32.27.Z1.108R-4
B 4214.F32.28.Z1.112R-4
B 4214.F32.29.Z1.116R-4
B 4214.F32.30.Z1.120R-5
B 4214.F32.31.Z1.124R-5
B 4214.F32.32.Z1.128R-5
B 4214.F32.33.Z1.132R-5
B 4214.F32.34.Z1.136R-5
B 4214.F32.35.Z1.140R-5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
93
97
101
105
109
113
117
121
125
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
56
56
56
56
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
Počet Typ
VBD
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,45
0,47
0,50
0,52
0,80
0,83
0,86
0,90
0,93
0,95
1,00
1,05
1,07
1,20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1x
P 484 . P–2R
+
1x
P 484 . C–2R
1x
P 484 . P–3R
+
1x
P 484 . C–3R
1x
P 484 . P–4R
+
1x
P 484 . C–4R
1x
P 484 . P–5R
+
1x
P 484 . C–6R
Těleso, vestavěné části i příslušenství jsou obsaženy v dodávce.
Pozor: Při průchozích vrtáních vzniká u rotujícího nástroje kotouč, který je odmrštěn.
Přijměte prosím ochranná opatření.
22
pro Dc [mm]
17-20
21–24
25–29
30–35
FS 2111
(Torx 7 IP)
0,9 Nm
FS 1457
(Torx 9 IP)
2,0 Nm
FS 2080
(Torx 15 IP)
2,5 Nm
pro Dc [mm]
17-20
21–24
25–29
30–35
Momentový šroubovák
FS 2001
FS 2001
FS 2003
FS 2003
Výměnný nástavec
FS 2011
FS 2012
FS 2013
FS 2014
Šroubovák
FS 2088
(Torx 7 IP)
FS 1483
(Torx 8 IP)
FS 1484
(Torx 9 IP)
FS 1485
(Torx 15 IP)
Vestavěné díly
Upínací šroub pro VBD
Utahovací moment
Příslušenství
FS 1454
(Torx 8 IP)
1,2 Nm
Vyměnitelné břitové destičky
Středová destička
HC
WSP 45
WXP 45
WKP35
HC
WKP 25
S
HC
WSP 35
K
HC
WSP 45
Velikost
M
HC
WKP 35
Označení
Vnější destička
WKP 25
Tiger·tec®
P
P 4840P – . R – A 57
2–5
a b c b b c b
P 4840P – . R – E 57
2–5
a b c c b c c
P 4841C – . R – A 57
2–5
∆
P 4841C – . R – E 57
2–5
∆
Xtra·tec® Insert Drill
23
Hodnoty posuvu
pro Xtra·tec® Insert Drill
Obráběcí skupina5
P
cca 0,15 % C
žíhané
cca 0,45 % C
žíhané
cca 0,45 % C
tepelně zušlechtěná
Nelegovaná ocel¹
cca 0,75 % C
žíhané
cca 0,75 % C
tepelně zušlechtěná
žíhané
tepelně zušlechtěná
Nízce legovaná ocel¹
tepelně zušlechtěná
tepelně zušlechtěná
Vysoce legovaná ocel a vysoce žíhané
legovaná nástrojová ocel¹
kalená a popouštěná
feritická / martenzitická, žíhaná
Nerezavějící ocel¹
martenzitická, tepelně zušlechtěná
125
190
250
270
300
180
275
300
350
200
325
200
240
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
M
Nerezavějící ocel¹
austenitická2, kalená
180
14
perlitická / feritická
perlitická (martenzitická)
feritická
perlitická
feritická
perlitická
nevytvrditelné
vytvrditelné, vytvrzené
≤ 12 % Si, nevytvrditelné
≤ 12 % Si, vytvrditelné, kalené
12 % Si, nevytvrditelné
automatové slitiny, Pb > 1 %
mosaz, červený bronz
bronz, bezolovnatá měď a elektrolytická měď
duroplasty, vlákny zesílené plasty
tvrdá pryž
žíhané
na bázi Fe
vytvrzené
žíhané
na bázi Ni nebo Co
vytvrzené
odlévané
čistý titan
slitiny alfa + beta, vytvrzené
180
260
160
250
130
230
60
100
75
90
130
110
90
100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Materiál
obrobků
Tvrdost dle
Brinella HB
Členění hlavních skupin materiálů a identifikační písmena
Materiál obrobku
Šedá litina
K
Litina s kuličkovým grafitem
Temperovaná litina
Hliníkové slitiny k tváření
Hliníkové slévárenské slitiny
N
Měď a slitiny mědi
(bronz/mosaz)
Nekovové materiály
S
Žáruvzdorné slitiny
Titanové slitiny
1 a ocelolitina
4
/ feritická
3 Rm: pevnost v tahu v MPa = N/mm2 5Přiřazení
2 a austenitická
24
200
280
250
350
350
4003
10503
HRC: Tvrdost podle Rockwella C
obráběcí skupiny naleznete
v souhrnném katalogu Walter od strany 798.
Vyměnitelné břitové destičky – výchozí hodnota pro posuv f [mm/U]
Geometrie A 57
Geometrie E 57
Vel. 2
Vel. 3
Vel. 4
Vel. 5
Vel. 2
Vel. 3
Vel. 4
Vel. 5
Dc [mm]
15,5–20,4
Dc [mm]
20,5–24,4
Dc [mm]
24,5–29,4
Dc [mm]
29,5–35
Dc [mm]
15,5–20,4
Dc [mm]
20,5–24,4
Dc [mm]
24,5–29,4
Dc [mm]
29,5–35
0,06
0,09
0,10
0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,06
0,10
0,09
0,09
0,09
0,06
0,10
0,12
0,10
0,10
0,12
0,10
0,10
0,06
0,12
0,10
0,10
0,10
0,09
0,13
0,15
0,13
0,13
0,15
0,13
0,13
0,09
0,15
0,13
0,13
0,13
0,12
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,15
0,15
0,12
0,18
0,15
0,15
0,15
0,06
0,07
0,08
0,07
0,07
0,08
0,07
0,07
0,06
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,08
0,10
0,08
0,08
0,10
0,08
0,08
0,06
0,10
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,13
0,10
0,13
0,10
0,13
0,10
0,15
0,12
0,15
0,12
0,15
0,12
0,08
0,06
0,08
0,06
0,06
0.08
0,09
0,11
0,13
0,11
0,11
0,13
0,11
0,11
0,09
0,13
0,11
0,11
0,11
0,12
0,17
0,17
0,17
0,17
0,19
0,14
0,14
0,11
0,17
0,14
0,14
0,14
0,10
0,13
0,07
0,08
0,10
0,13
0,18
0,15
0,18
0,18
0,18
0,15
0,23
0,20
0,23
0,23
0,23
0,20
0,10
0,08
0,10
0,08
0,10
0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,13
0,12
0,09
0,12
0,09
0,12
0,09
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,14
0,14
0,14
0,15
0,15
0,12
0,15
0,12
0,15
0,12
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,17
0,17
0,17
0,18
0,22
0,19
0,22
0,22
0,22
0,19
0,14
0,17
0,17
0,17
0,17
0,22
0,22
0,22
0,20
0,09
0,06
0,09
0,06
0,06
0,12
0,09
0,12
0,09
0,09
0,15
0,12
0,15
0,12
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,06
0,07
0,06
0,06
0,10
0,09
0,10
0,09
0,09
0,13
0,11
0,12
0,11
0,11
0,09
0,12
0,14
0,06
0,07
0,10
0,12
Při použití vrtáků s vrtací hloubkou > 3 x D jsou doporučeny následující redukce:
Řezná rychlost: – 20 % / Posuv při navrtávání: – 30 %
Posuv při navrtávání na šikmých plochách: – 50 %
Xtra·tec® Insert Drill
25
Tvrdost dle
Brinella HB
Materiál
obrobků
Členění hlavních skupin materiálů a identifikační písmena
Materiál obrobku
Obráběcí skupina5
Řezné rychlosti
pro Xtra·tec® Insert Drill
P
cca 0,15 % C
žíhané
cca 0,45 % C
žíhané
cca 0,45 % C
tepelně zušlechtěná
Nelegovaná ocel¹
cca 0,75 % C
žíhané
cca 0,75 % C
tepelně zušlechtěná
žíhané
tepelně zušlechtěná
Nízce legovaná ocel¹
tepelně zušlechtěná
tepelně zušlechtěná
Vysoce legovaná ocel a vysoce žíhané
legovaná nástrojová ocel¹
kalená a popouštěná
feritická / martenzitická, žíhaná
Nerezavějící ocel¹
martenzitická, tepelně zušlechtěná
125
190
250
270
300
180
275
300
350
200
325
200
240
M
Nerezavějící ocel¹
austenitická2, kalená
180
14
perlitická / feritická
perlitická (martenzitická)
feritická
perlitická
feritická
perlitická
nevytvrditelné
vytvrditelné, vytvrzené
≤ 12 % Si, nevytvrditelné
≤ 12 % Si, vytvrditelné, kalené
12 % Si, nevytvrditelné
automatové slitiny, Pb > 1 %
mosaz, červený bronz
bronz, bezolovnatá měď a elektrolytická měď
duroplasty, vlákny zesílené plasty
tvrdá pryž
žíhané
na bázi Fe
vytvrzené
žíhané
na bázi Ni nebo Co
vytvrzené
odlévané
čistý titan
slitiny alfa + beta, vytvrzené
180
260
160
250
130
230
60
100
75
90
130
110
90
100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Šedá litina
K
Litina s kuličkovým grafitem
Temperovaná litina
Hliníkové slitiny k tváření
Hliníkové slévárenské slitiny
N
Měď a slitiny mědi
(bronz/mosaz)
Nekovové materiály
S
Žáruvzdorné slitiny
Titanové slitiny
1 a ocelolitina
4
/ feritická
3 Rm: pevnost v tahu v MPa = N/mm2 5
2 a austenitická
26
200
280
250
350
350
4003
10503
HRC: Tvrdost podle Rockwella C
Přiřazení obráběcí skupiny naleznete
v souhrnném katalogu Walter od strany 798.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Druhy řezného materiálu - základní hodnota pro řeznou rychlost vc [m/min]
WKP 25
f [mm/U]
WKP 35
f [mm/U]
0,06
0,10
350
260
240
220
190
260
240
220
200
220
180
320
240
220
200
170
240
220
200
180
200
170
0,16
220
200
180
150
220
200
180
170
180
150
200
150
140
120
200
140
190
130
120
110
190
130
170
110
110
100
170
120
100
80
60
50
50
100
80
60
50
50
0,06
0,10
300
220
200
180
150
220
200
190
180
200
200
190
180
270
200
180
150
130
200
180
170
150
170
140
170
140
220
200
220
180
150
140
220
200
200
150
140
130
200
150
100
80
60
50
50
100
80
60
50
50
WSP 45
f [mm/U]
0,16
0,06
0,10
0,16
180
150
140
120
180
150
140
140
150
130
150
130
250
170
150
140
130
170
150
150
150
140
130
140
130
220
160
140
130
120
160
140
130
130
130
120
130
120
150
130
120
110
160
130
120
120
120
110
120
110
180
130
130
120
180
130
180
170
180
150
150
120
180
140
500
450
300
250
200
350
300
300
300
160
130
130
110
150
130
500
450
300
250
200
300
250
250
300
90
70
50
40
40
90
70
50
40
40
50
45
Xtra·tec® Insert Drill
130
110
120
110
130
120
500
450
300
250
200
250
200
200
300
27
Vrtání s přesazením X
Delta x
D = Dc + 2 · X
Vrták:
Obrobek:
Velikost
destičky
2
3
4
5
stacionární
rotující
Dc [mm]
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
31
32
33
34
35
Dc Dmax
Rozsah 1
Delta x [mm]
0,6
0,5
0,35
0,3
0,2
0,15
0,07
0
0,35
0,3
0,17
0,15
0,02
0
0
0
0,5
0,35
0,25
0,15
0,05
0
0
0
0
0
0,7
0,6
0,45
0,3
0,15
0
0
Dmax [mm]
17,7
18
18,2
18,6
18,9
19,3
19,64
20
21,2
21,6
21,84
22,3
22,54
–
–
–
25,5
25,7
26
26,3
26,6
–
–
–
–
–
30,9
31,2
31,9
32,6
33,3
–
–
Rozsah 1: za normálních podmínek
Rozsah 2: dosažitelný jen za optimálních podmínek
* Obvodová vyměnitelná břitová destička je použitelná jen 3x.
28
Rozsah 2*
Delta xmax [mm]
0,9
0,75
0,6
0,55
0,45
0,4
0,3
0,25
0,7
0,6
0,45
0,45
0,3
0,3
0,18
0,15
0,85
0,75
0,6
0,55
0,4
0,4
0,25
0,25
0,12
0,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,5
0,4
0,3
Dmax [mm]
18,3
18,5
18,7
19,1
19,4
19,8
20,1
20,5
21,9
22,2
22,4
22,9
23,1
23,6
23,86
24,3
26,2
26,5
26,7
27,1
27,3
27,8
28
28,5
28,74
29,2
31,7
32
32,6
33,4
34
34,8
35,6
Možnosti použití pro
Xtra·tec® Insert Drill
Brýlový otvor
Když se vyskytnou problémy
‡ snižte posuv o 30 %
Hrubé a vysazené povrchy
Když je navrtávací úhel > 30°
‡ snižte posuv o 50 %
Přerušený řez
Problémy s přerušeným řezem
‡ posuv < 30 %
Šikmé navrtávání
Během vstupu snižte posuv o 30 %
Příčné otvory
Snížením posuvu o 30 % se dosáhne
nejlepších výsledků
Vrtání ve svazku
není možné
Xtra·tec® Insert Drill
29
Řešení problémů
Vnitřní řezná hrana se láme
Odvádění třísek není optimální
‡zkontrolujte ustavení stroje do
­horizontální roviny (soustruh)
‡zkontrolujte upnutí obrobku a zajistěte
maximální stabilitu nástroje
‡použijte houževnatější druh slinutého
karbidu
‡snižte hodnoty posuvu o 50 ‡ 70 %
‡vyberte optimální geometrii
vyměnitelné břitové destičky
‡zvyšte tlak chladicího média
‡zvyšte řeznou rychlost o 20 %
‡optimalizace lámání třísek zvýšením
posuvu ~o 10 %
Nadměrné opotřebení břitů
Špatná kvalita povrchu
‡snižte řeznou rychlost o 20 %
‡zvyšte tlak chladicího média
‡použijte druhy slinutého karbidu
odolnější proti opotřebení, např.
WKP 25 namísto WKP 35
‡zvyšte tlak chladicího média
‡zlepšete upnutí obrobku i nástroje
‡zvyšte řeznou rychlost o 20 %
‡ snižte posuv o 10 %
30
Výpočtové vzorce
pro vrtání do plna
n
Vf
f
Otáčky
n [min¯¹]
Řezná rychlost
vc [m/min]
Posuv na otáčku
f [mm]
Rychlost posuvu
vf [mm]
Objem materiálu za jednotku času
Q [cm³/min]
Příkon
Pmot [kW]
Síla při posuvu
Ff [N]
Specifická řezná síla
kc [N/mm²]
Tloušťka třísky
h [mm]
Krouticí moment
Mc [Nm]
Xtra·tec® Insert Drill
31
Materiálové skupiny
Ocel
P
Rm
[N/mm2]
Měkké oceli s nízkým podílem uhlíku.
Feritické oceli s nízkou pevností.
Automatové oceli s nízkým obsahem uhlíku
Normální stavební oceli a oceli s nízkým až středním
obsahem uhlíku (< 0,5 % C)
Normální, nízce legované oceli a ocelolitina, tepelně
zušlechtěná ocel, uhlíková ocel (> 0,5 % C),
feritické a martenzitické, nerezavějící oceli
Normální nástrojové oceli, tvrdší tepelně zušlechtěné oceli,
martenzitické, nerezavějící oceli
Těžko obrobitelné nástrojové oceli, tvrdé,
vysoce legované oceli a ocelolitina,
martenzitické, nerezavějící oceli
Vysoce pevné oceli, těžko obrobitelné,
kalené oceli skupin 3–6,
martenzitické, nerezavějící oceli
Nerezavějící oceli
M
Nerezavějící oceli, méně těžko obrobitelné
Nerezavějící oceli obsahující
molybden, austenit a duplex, těžko obrobitelné
Austenit a duplex, těžko obrobitelné
Austenit a duplex, extrémně těžko obrobitelné
kc 1.1
[N/mm2]
mc
<450
1350
0,21
400 < 700
1 500
0,22
450 < 550
1 500
0,25
550 < 700
1 700
0,24
700 < 900
1 900
0,24
900 < 1
200
2 000
0,24
>1 200
2 900
0,22
Rm
[N/mm2]
kc 1.1
[N/mm2]
1 750
mc
0,20
2 050
2 150
0,20
0,20
Hodnota Kc1.1 = spec. řezná síla při úhlu čela nože 0 stupňů.
Při jiných úhlech čela nože je nutné hodnotu kc1.1 zvýšit nebo snížit, a to o 1 % na stupeň
úhlu čela nože.
Hodnota Rm (pevnost v tahu) je dodatečná informace k určení správné materiálové skupiny, když
byl materiál zpracován, aby se zvýšila pevnost, např. válcován, tažen nebo tepelně zpracován.
32
0,22
1 900
Litina
K
Rm
[N/mm2]
Litina střední tvrdosti, šedá litina
Nízce legovaná litina, temperovaná litina,
litina s kuličkovým grafitem
Legovaná litina střední tvrdosti, temperovaná litina,
litina s kuličkovým grafitem, střední obrobitelnost
Vysoce legovaná litina, těžko obrobitelná, temperovaná litina,
litina s kuličkovým grafitem, těžko obrobitelná
Neželezné kovy
N
Slitiny neželezných kovů, snadno obrobitelné,
hliník s < 16 % Si, mosazi, zinku, hořčíku
Slitiny neželezných kovů, těžko obrobitelné,
hliník s > 16 % Si, bronzu, mědi, hliníkové slitiny
(nikl, měď, hořčík)
Superslitiny a titanové slitiny
S
Rm
[N/mm2]
Superslitiny obsahující nikl, kobalt a železo
s tvrdostí < 30 HRC, Incoloy 800 a Inconel 601, 617 a 625,
Monel 400
Superslitiny obsahující nikl, kobalt a železo
s tvrdostí > 30 HRC, Inconel 718 a 750-X a Incoloy 925,
Monel K-5008
Titanové slitiny, Ti-6Al-4V
Rm
[N/mm2]
kc 1.1
[N/mm2]
1 150
mc
0,22
1 225
0,25
1350
0,28
1 470
0,30
kc 1.1
[N/mm2]
mc
700
0,25
700
0,27
kc 1.1
[N/mm2]
mc
2 600
0,24
3 300
0,24
1 450
0,23
Xtra·tec® Insert Drill
33
Walter XTRA·tec®
Insert Drill:
velmi přesné
velmi výkonné
velmi hospodárné!
Ideální doplněk pro
Walter Xtra·tec® Insert Drill
pro menší otvory:
Úspora nákladů a zvýšení produktivity
s X-treme Plus.
Výsledek
Pro tento příklad použití bude rychlost více než trojnásobná a náklady poloviční!
Rychlost
+ 200 %
Náklady
- 50 %
Příklad
materiál
průměr 42CrMo4
8,5 mm vrtná hloubka 20,0 mm
počet otvorů >50.000
Walter Titex X·treme® Plus
Vrtání s revolučním
dvojitým povlakem.
Download

Walter AG Derendinger Straße 53, D-72072 Tübingen