1
2
3
4
15
Technické údaje
Řezné nástroje
QNástroje pro soustružení .......................................................................................... 15–2
QUtvařeče ..................................................................................................................................... 15–8
QFrézovací nástroje ......................................................................................................... 15–10
QCelokarbidové frézy.................................................................................................... 15–15
QNástroje pro vrtání
Celokarbidové a pájené vrtáky ................................................................ 15–19
TAC vrtací nástroje ................................................................................................. 15–20
Dělové vrtáky ............................................................................................................... 15–29
Příloha
QRozměrové standardy pro nástroje
Standardy kuželů ..................................................................................................... 15–32
Mezinárodní tolerance a JIS tolerance ............................................. 15–34
Rozměry otvorů pro šrouby......................................................................... 15–36
QSrovnávací tabulky označení materiálů................................................ 15–37
QTabulky porovnání tvrdosti ................................................................................ 15–43
QDrsnost povrchu ............................................................................................................. 15–44
QPorovnání materiálů VBD...................................................................................... 15–45
QPorovnání utvařečů..................................................................................................... 15–51
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Technické údaje
Nástroje pro soustružení
Názvy částí nástrojů
Úhel nastavení vedlejšího břitu
Radius
špičky
Úhel čela
Šířka tělesa
Úhel hřbetu
Vyměnitelné
destičky
Úhel nastavení
břitu
Náklon řezné
hrany
Úhel čela
Vedlejší břit
Podložka
Úhel vedlejšího
hřbetu
Výška
těles
a
Výška
břitu
Celková délka
Úhel hřbetu
Těleso
Špička
Úhel hřbetu
Hlavní břit
Úhly mezi nástrojem a obrobkem
ap … Hloubka řezu (vzdálenost mezi obráběným povrchem a obrobeným
povrchem)
ae … Délka břitu, která se podílí na obrábění.
κ … Úhel nastavení břitu
f … Posuv na otáčku
h … Odebraný materiál/ot.
Obrobený povrch … Povrch obrobku po obrábění.
Obráběný povrch … Povrch obrobku před obráběním.
Obrobený povrch
f
ap
ae
k
Obráběný
povrch
h
Vliv úhlu bočního břitu
Honování
Vyměnitelné destičky TAC z materiálů pro obrábění oceli jsou honované.
Specifikace honování jsou uvedeny v následující tabulce.
Typ břitu
Tvar
Ostrý břit
Zaoblené honování
Technické údaje
Honovaná fazetka
30°
15°
0°
Při obrábění se stejným posuvem se při zvyšování úhlu nastavení
břitu snižuje síla třísky.
h0h1h2
Vliv geometrie nástroje na obrábění
Jev
Opotřebení
hřbetu
Výmoly
Síla břitu
Řezná síla
Povrch
Vibrace
Náklon řezné hrany
–
snížené
nižší
snížená
radiální síla
–
menší
tendence
nižší
vliv na směr
odvodu
Úhel čela
–
snížené
nižší
snížená
–
–
nižší
vliv na tvar
Úhel hřbetu
snížené
–
nižší
snížená
–
pravděpodobný
výskyt
nižší
–
Úhel nastavení vedlejšího břitu
snížené
–
nižší
snížená
radiální síla
hrubý
menší
tendence
nižší
–
Úhel nastavení břitu
snížené
snížené
zvýšené
snížená
radiální síla
–
pravděpodobný
výskyt
vyšší
snížení tloušťky
zvýšené
zvýšené
zlepšený
pravděpodobný
výskyt
vyšší
vliv na směr
odvodu
zvýšené
zvýšené
–
pravděpodobný
výskyt
vyšší
–
Změna nastavení
15
Radius špičky
Fazetka/radius břitu
15 –2
snížené
do určité úrovně
zvýšené
–
a odvod
Teplota břitu Tvartřísky
Technické údaje
Nástroje pro soustružení
Vztah mezi řeznou silou a řeznými podmínkami při obrábění
Šedá litina (HB130)
1000
600
1200
1100
2500
2000
Negativní
1000
Pozitivní
500
1000
Pozitivní
500
200
1100
1000
900
800
400
200
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
Radius špičky: rε (mm)
Pozitivní
1300
Pozitivní
1000
1100
45° 30° 15° 0°
Úhel bočního břitu
1400
1200
0°
15°
Úhel bočního břitu
800
600
−10°
0°
15°
Úhel bočního břitu
Pozitivní
1000
1400
1000
Negativní
1200
1200
−10°
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
Radius špičky: rε (mm)
45° 30° 15° 0°
Úhel bočního břitu
Řezná síla (N)
Řezná síla (N)
200
1200
600
Pozitivní
400
0
Negativní
1200
1100
Negativní
600
1000
800
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Posuv: f (mm/ot.)
1400
1300
Negativní
Pozitivní
500
800
Pozitivní
1400
1200
1000
1000
600
0
Negativní
1500
Technické údaje
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
Radius špičky: rε (mm)
1 2 3 4 5
Hloubka řezu: ap (mm)
0
Negativní
45° 30° 15° 0°
Úhel bočního břitu
Úhel čela a řezná síla
Vc = 100 m/min
f = 0.2 mm/ot.
ap = 2 mm
Úhel nastavení 0
Radius špičky r ε 0.2
Řezná síla (N)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Posuv: f (mm/ot.)
Řezná síla (N)
Pozitivní
400
500
2000
Negativní
Řezná síla (N)
Řezná síla (N)
600
Pozitivní
1000
2500
1500
800
Negativní
Negativní
1500
0
1000
800
Řezná síla (N)
1 2 3 4 5
Hloubka řezu: ap (mm)
0
1000
0
Úhel nastavení a řezná síla
Vc = 100 m/min
f = 0.2 mm/ot.
ap = 2 mm
Radius špičky r ε 0.4
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Posuv: f (mm/ot.)
Pozitivní
500
2000
0
Radius špičky a řezná síla
Vc = 100 m/min
f = 0.2 mm/ot.
ap = 1.2 mm
Úhel nastavení 0
1000
2500
1500
2000
Negativní
1500
0
Řezná síla (N)
Radius špičky r ε 0.4
5
Pozitivní
1000
2500
Řezná síla (N)
500
Řezná síla (N)
Úhel nastavení 0
Řezná síla (N)
Pozitivní
Řezná síla (N)
Řezná síla (N)
1000
1100
40 60 80 100 120
Řezná rychlost: Vc (m/min)
2000
Negativní
1500
Negativní
1200
40 60 80 100 120
Řezná rychlost: Vc (m/min)
2000
Řezná síla (N)
ap = 2 mm
Pozitivní
2500
0
1 2 3 4
Hloubka řezu: ap (mm)
Vc = 100 m/min
1300
Negativní
1300
CŘezná síla (N)
Řezná síla (N)
Pozitivní
700
2500
Posuv a řezná síla
1400
1400
800
40 60 80 100 120
Řezná rychlost: Vc (m/min)
Hloubka řezu a řezná síla
Vc = 100 m/min
f = 0.2 mm/ot.
Úhel nastavení 0
Radius špičky r ε 0.4
Uhlíková ocel (HB230)
1500
Negativní
900
Řezná síla (N)
Řezná rychlost a
řezná síla
f = 0.2 mm/ot.
ap = 2 mm
Úhel nastavení 0
Radius špičky r ε 0.4
Nerezová ocel (HB145)
Řezná síla (N)
Podmínky
15
1000
800
600
−10°
0°
15°
Úhel bočního břitu
* 9.8N = 1kgf
15 –3
Technické údaje
Nástroje pro soustružení
Vzorce výpočtů pro soustružení
Řezná rychlost
Výpočet řezné rychlosti z počtu otáček:
Soustružení
øD
n
π × øD × n
Vc =
1000
Vc : Řezná rychlost (m/min)
n : Počet otáček (min-1)
øD : Průměr obrobku (mm)
π53.14
Příklad : Výpočet řezné rychlosti při
Výpočet požadovaného počtu otáček z
soustružení obrobku o průměru 150 mmřezné rychlosti:
øD
Vnitřní
soustružení
n
n=
Vc × 1000
π × øD
250 otáčkami min-1
Vc =
3.14 × 150 × 250
= 117 m/min
1000
Čas obrábění při vnějším a vnitřním soustružení
Vnější
soustružení
R
T
(min)
R
f n
T : Čas obrábění (min)
R : Délka řezu (mm)
f : Posuv (mm/ot.)
n : Počet otáček (min-1)
Vnitřní
soustružení
R
Čas obrábění při čelním soustružení
T
Technické údaje
(min)
Vc : Řezná rychlost (m/min)
f : Posuv (mm/ot.)
T : Čas obrábění (min)
Kvalita povrchu
f
h
15
(μm)
h : Povrch (μm)
f : Posuv (mm/ot.)
rε : Radius (mm)
rε
Výpočet spotřeby energie (kW)
15 –4
Pc : Požadovaný příkon (kW)
F : Řezná síla (N)
Vc : Řezná rychlost (m/min)
Technické údaje
Nástroje pro soustružení
Řezné síly
(1) Nalezení v grafu na základě experimentálních dat.
(2) V případě výpočtu zjednodušenou rovnicí:
F : Řezná síla (N)
kc : Specifická řezná síla (N/mm2)
[viz. níže uvedená tabulka]
Řezná síla při soustružení
Zpětná síla
Posuvová
síla
ap : Hloubka řezu (mm)
f : Posuv (mm/ot.)
Příklad :
Výpočet řezné síly při obrábění
vysokouhlíkových ocelí (JIS S55C) při
posuvu 0.2mm/ot. a hloubce řezu
3 mm.
F=343030.2=2058N
Výsledná řezná síla
Řezná síla
Výpočet spotřeby energie
Pc : Čistý příkon (kW)
kc : Specifická řezná síla (N/N/mm2)
[viz. níže uvedená tabulka]
vc : Řezná rychlost (m/min)
ap : Hloubka řezu (mm)
f : Posuv (mm/ot.)
c
Hodnota specifické řezné síly (kc)
Obráběný materiál
SS400, S15C
S35C, S40C
S50C, SCr430
SCM440, SNCM439
SDK
FC200
FCD600
Al slitina
Hliník
Slitina hořčíku
Mosaz
Pevnost v tahu (Mpa)
Tvrdost (HB)
390
590
785
980
1765 ( 56HRC )
( 160HB )
( 200HB )
( 89HB )
100
170
230
300
56HRC
160
200
89
0.04 (mm/ot)
3430
4220
4900
5390
8390
2550
3330
1350
1050
390
1080
Hodnota specifické řezné síly při posuvu kc (N/mm2)
0.1 (mm/ot)
0.2 (mm/ot)
0.4 (mm/ot)
1.0 (mm/ot)
2840
2450
2080
1700
3490
2940
2500
2080
4020
3430
2940
2400
4410
3780
3240
2650
6870
5880
5000
4120
1960
1630
1340
1030
2550
2110
1750
1340
1130
950
810
670
870
740
640
520
390
390
390
390
1080
1080
1080
1080
Ohybové napětí a odklon nástroje
Ohybové napětí
(1) Čtvercové těleso
Čtvercové těleso
(2) Kulaté těleso
Technické údaje
( MPa )
S : Ohybové napětí v tělese (MPa)
F : Řezná síla (N)
L : Vyložení nástroje (mm)
b : Šířka tělesa (mm)
h : Výška tělesa (mm)
øDs : Průměr tělesa (mm)
E : Modul pružnosti materiálu tělesa (MPa)
( MPa )
15
Úchylka nástroje (mm)
(1) Čtvercové těleso
Kulaté těleso
øDs
( mm )
(2) Kulaté těleso
(Ref.) hodnoty E
Materiál
( mm )
MPa (N/mm2)
{kgf/mm2}
Ocel
210,000
21,000
Slinutý
karbid
560,000~620,000
56,000~62,000
15 –5
Technické údaje
Nástroje pro soustružení
Odstraňování problémů při soustružení
Materiál nástroje
• Použijte břitovou destičku z
materiálu odolnějšího proti
Řešení
Řezné podmínky
Geometrie nástroje
• Snižte řeznou rychlost.
• Nastavte správný posuv.
• Obrábějte s chlazením.
• Zvolte utvařeč s menší ochrannou
fazetkou.
• Použijte větší radius špičky.
• Použijte pozitivnější utvařeč s větším
úhlem čela a břitu.
• Snižte řeznou rychlost.
• Snižte posuv.
• Snižte hloubku řezu.
• Obrábějte s chlazením.
• Zvyšte úhel čela.
• Použijte vhodný utvařeč.
• Zvyšte úhel nastavení břitu.
• Zvyšte radius špičky.
• Snižte řeznou rychlost.
• Snižte posuv.
• Zvyšte úhel čela.
• Zvyšte úhel nastavení břitu.
• Snižte posuv.
• Snižte hloubku řezu
• Zlepšete tuhost upnutí
obrobku a nástroje.
• Snižte vyložení nože
• Zvolte utvařeč s větší ochrannou fazetkou.
• Použijte větší radius špičky.
• Použijte větší těleso.
• Zvětšete úhel břitu
• Snižte řeznou rychlost
• Snižte posuv.
• Snižte hloubku řezu.
• Zlepšete tuhost upnutí
obrobku a nástroje.
• Snižte vyložení držáku.
• Eliminujte vůle ve stroji.
• Snižte úhel čela
• Použijte utvařeč s pevnějším břitem.
• Zvyšte šířku honování.
• Zvyšte úhel bočního břitu.
• Použijte větší těleso
• Snižte řeznou rychlost
• Snižte posuv.
• Snižte úhel čela
• Zvyšte radius špičky
• Zvyšte velikost ochranné fazetky.
• Snižte řeznou rychlost.
• Nastavte správný posuv.
• Snižte hloubku řezu.
• Zajistěte dostatečný přívod
chlazení.
• Zvyšte úhel hřbetu.
• Zvyšte úhel čela.
• Snižte radius špičky.
• Zvyšte řeznou rychlost.
• Zvyšte posuv
• Použijte vodou nemísitelné
chladivo.
• Obrábějte s chlazením.
• Zvyšte úhel čela
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Snižte řeznou rychlost.
• Použijte destičku z tužšího materiálu. • Snižte posuv.
• Použijte materiál destičky odolný
• Zajistěte dostatečný přívod
chlazení.
vůči teplotnímu šoku.
• Snižte hloubku řezu.
P, M, K10/20/30
• Použijte vodou nemísitelné
chladivo.
• Zvyšte úhel čela
• Použijte pozitivnější utvařeč.
opotřebení.
Tvorba kráteru
P, M, K30 / 20 / 10
• Použijte břitovou destičku z
materiálu odolnějšího proti
opotřebení.
Vydřená rýha v
břitu
Nadměrné
opotřebení
Problém
• Použijte břitovou destičku z
materiálu odolnějšího proti
opotřebení.
P, M, K30 / 20 / 10
P, M, K30 / 20 / 10
• Použijte destičku z houževnatějšího materiálu.
Lom
• Použijte materiál destičky odolný vůči
teplotnímu šoku.
15
15 –6
Plastická
deformace
Uplívání třísek
Teplotní praskliny Tvorba nárustků
Technické údaje
Odlupování
Vylamování
P, M, K10 / 20 / 30
• Použijte destičku z houževnatějšího
materiálu.
P, M, K10 / 20 / 30
• Použijte destičku z houževnatějšího
materiálu.
P, M, K10 / 20 / 30
• Použijte břitovou destičku z
materiálu odolnějšího proti
opotřebení .
P, M, K30 / 20 / 10
• Použijte destičku z materiálu s
nízkou přilnavostí.
Slinutý karbid / Povlakovaný
karbid nebo cermet
Technické údaje
Nástroje pro soustružení
Zhoršená rozměrová
přesnost
Zhoršená drsnost povrchu
Problém
Příčina
Řešení
Nástroj
• Použijte nástroj z odolnějšího materiálu.
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte destičku s větším radiusem špičky.
• Použijte méně honovanou destičku.
• Použijte destičku s menší tolerancí. (z třídy M na třídu G)
• Použijte vhodný posuv.
• Snižte řeznou rychlost.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Použijte chlazení.
• Vylamování břitu
• Použijte houževnatější materiál nástroje.
• Použijte utvařeč s ochrannou fazetkou.
• Použijte více honovanou destičku.
• Zvyšte úhel břitu.
• Použijte větší těleso.
• Snižte hloubku řezu.
• Snižte posuv.
• Použijte stroj s větší tuhostí.
• Zlepšete tuhost upnutí nástroje a obrobku.
• Snižte vyložení držáku.
• Eliminujte vůle ve stroji.
• Ulpívání třísek
• Tvorba nárustků
• Použijte nástroj s menší afinitou k obráběnému
materiálu.
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Použijte méně honovanou destičku.
• Použijte destičku s menší tolerancí. (z třídy M na třídu G)
• Zvyšte řeznou rychlost.
• Zvyšte posuv.
• Použijte vodou mísitelné chladivo.
• Použijte chlazení.
• Vibrace a chvění
• Použijte houževnatější materiál nástroje.
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Použijte destičku s menším radiusem špičky.
• Snižte úhel bočního břitu.
• Použijte méně honovanou destičku.
• Použijte větší těleso.
• Nastavte vhodnou řeznou rychlost.
• Snižte posuv.
• Snižte hloubku řezu.
• Zlepšete tuhost upnutí nástroje a obrobku.
• Snižte vyložení tělesa.
• Nesprávná přesnost destičky
• Použijte destičku s menší tolerancí.
(z třídy M na třídu G)
• Špatná tuhost soustavy
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Použijte destičku s menším radiusem špičky.
• Použijte méně honovanou destičku.
Vznik otřepů
• Nevhodná řezná rychlost
• Opotřebení nástroje nebo
nevhodná geometrie břitu
• Použijte nástroj z tvrdšího materiálu.
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Zvyšte úhel hřbetu.
• Použijte destičku s menším radiusem špičky.
• Použijte méně honovanou destičku.
Vylomení břitu
• Snižte posuv.
• Snižte hloubku řezu.
• Použijte nástroj z tvrdšího materiálu.
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Použijte destičku s větším radiusem špičky.
• Použijte méně honovanou destičku.
• Použijte větší těleso.
• Nevhodné řezné parametry
• Opotřebení nástroje nebo
nevhodná geometrie břitu
• Zlepšete tuhost upnutí nástroje a obrobku.
• Snižte vyložení tělesa.
• Eliminujte vůle ve stroji.
Technické údaje
• Opotřebení nástroje nebo
nevhodná geometrie břitu
• Zlepšete tuhost upnutí nástroje a obrobku.
• Snižte vyložení tělesa.
• Eliminujte vůle ve stroji.
• Snižte řeznou rychlost.
• Zvyšte posuv.
• Použijte chlazení.
• Nevhodná řezná rychlost
Nerovnoměrný povrch
Řezné podmínky a další
• Zvýšené opotřebení nástroje
15
• Zvyšte řeznou rychlost.
• Použijte vhodný posuv.
• Použijte vodou mísitelné chladivo.
• Použijte chlazení.
• Použijte nástroj z tvrdšího materiálu.
• Použijte nástroj s menší afinitou k obráběnému
materiálu.
• Použijte destičku s větším úhlem čela.
• Použijte pozitivnější utvařeč.
• Použijte méně honovanou destičku.
15 –7
Technické údaje
Utvařeč
Kontrola třísek
Nutnost kontroly třísek (problémy a důsledky)
Nutnost kontroly třísek
①Proč je nutná kontrola třísek?
②Důsledky nesprávné kontroly třísek
② Důsledky neprávné kontroly třísek
Co je tříska?
Tříska vzniká při řezném procesu obrábění, kdy se z
polotovaru odebírá materiál a vytváří se finální obrobek
dle technické dokumentace. Tříska je specifická dle
zvolené technologie a použitého nástroje.
Problémy, které vznikají při
nedostatečné kontrole
třísek
Vliv na kvalitu
• Zmetkovitost.
• Zhoršený povrch
• Navíjení třísek
Vliv na provoz
• Zvýšení nákladů na pracovní sílu při
manipulaci.
• Zvýšení nákladů na nástroje.
• Obtížná manipulace s třískami.
• Odstávky stroje a snížená doba provozu.
Vliv na bezpečnost
a zdraví
• Poškození na stroje způsobené
nedostatečným odvodem třísek.
• Nebezpečí pro lidské zdraví.
(zranění a popáleniny rukou, atd.)
Tvar E
Tvar D
15
15 –8
Hloubka řezu: velká
Tvar třísky
Přijatelnost
Třísky jsou nepravidelně
stočené
Nepřijatelné
“Utvařeč”
Důsledek
• Ovíjení okolo nástroje nebo obrobku nebo
hromadění v místě řezu
• Možné poškození obráběného povrchu
Dlouhé souvislé
spirálové třísky
R 50 mm
• Objemné při transportu na automatické lince
• Může být preferovaný, pokud stroj obsluhuje
jeden operátor
Krátké spirálové třísky
R 50 mm
• Hladký odchod třísky
• Těžko se rozptylují
• Příznivý tvar
Přijatelné
Tvar C
Technické údaje
Tvar B
Tvar A
Klasifikace
Efektivní opatření
Hloubka řezu: malá
1. Omezuje automatické procesy a
bezobslužný proces.
2. Omezuje technologický proces.
3. Zhoršuje dokončený povrch.
4. Ohrožuje bezpečnost obsluhy.
5. Snižuje produktivitu.
Další problémy pokud
nedochází k dostatečné
kontrole třísek
① Proč je nutná kontrola třísek?
Tvar třísky
Důsledky
Problémy
1. Třísky omezují přístup chladícího
media.
2. Navíjení okolo obrobku a
nástroje.
3. Hromadění na nástroji, upínači
a příslušenství stroje.
Třísky tvaru “C” nebo “9”
(okolo jedné smyčky)
• Příznivý tvar, pokud nedochází k rozptylu
• Málo objemné - snadný transport
Nadměrně polámané
třísky. Tenké kusy nebo
spojené do tvaru vlnky
viz. obr. nalevo
• Snadný odchod z místa řezu. Je-li to jediný
problém, lze ho akceptovat při použití krytu
atd..
• Způsobuje poškození dokončeného povrchu
nebo snižuje životnost nástroje.
Nepřijatelné
Technické údaje
Utvařeč
(3) Geometrie nástroje
1 Úhel nastavení
břitu
2 Radius špičky
Hloubka řezu: ap (mm)
(2) Obráběný materiál
1 Složení
2 Tvrdost
3 Tepelné zpracování
• Tyto faktory ovlivňují tloušťku třísek a snadnost
jejich stáčení.
• Třísky z měkké oceli jsou jsou silnější než třísky
z tvrdé oceli.
• Třísky z tvrdé oceli se stáčejí snadněji než třísky
z měkké oceli.
• Třísky, které se nestáčejí jsou tenké. Výjimku
tvoří třísky měkké oceli. I když jsou silné,
nemusí se stáčet.
• Úhel nastavení břitu má vliv na sílu a šířku
třísky
• Vhodnější je menší úhel nastavení břitu.
• Radius špičky má vliv na sílu, šířku a směr
odvodu.
• Při dokončování se používá malý radius. Při
hrubování větší radius.
Vc = 200 m/min
Vc = 100 m/min
Efektivní
rozsah
Posuv: f (mm/ot.)
Měkká ocel Tvrdá ocell
Posuv: f (mm/ot.)
Hloubka řezu: ap (mm)
(1) Řezné parametry
1 Posuv
2 Hloubka řezu
3 Řezná rychlost
• Z těchto faktorů má největší vliv posuv,
následuje hloubka řezu a řezná rychlost.
• Tloušťka třísek je úměrná posuvu.
• Hloubka řezu je úměrná šířce třísek.
• Existují optimální hodnoty (efektivní rozsah) u
posuvu a hloubky řezu.
• Řezná rychlost je nepřímo úměrná tloušťce
třísky. Efektivní rozsah se při vyšších
rychlostech zužuje.
Hloubka řezu: ap (mm)
Faktory ovlivňují tvorbu třísky
S.C.E.A: velké
S.C.E.A: malé
Radius špičky: malý Radius špičky: velký
1 Úhel čela
2 Šířka utvařeče
3 Hloubka utvařeče
• Efektivní je obrábění s chlazením.
• Zvláště v nižším rozsahu posuvu napomáhá k
dělení třísek.
(5) Chlazení
Úhel čela: velký
Úhel čela: malý
Šířka utvařeče: velká
Šířka utvařeče: malá
Hloubka utvařeče: velká Hloubka utvařeče: malá
Posuv: f (mm/ot.)
Obrábění s
chlazením
Technické údaje
Hloubka řezu: ap (mm)
(4) Tvar utvařeče
• Úhel čela je nepřímo úměrný síle třísky.
• V závislosti na typu obráběného materiálu
existuje optimální hodnota.
• Šířka utvařeče je vybírána úměrně k posuvu.
• Malá při nízkém posuvu a velká při vysokém
posuvu.
• Šířku utvařeče je třeba volit v nepřímé úměře
k posuvu.
• Hluboký pro malý posuv a mělký pro vysoký
posuv.
Hloubka řezu: ap (mm)
Posuv: f (mm/ot.)
Obrábění
nasucho
15
Posuv: f (mm/ot.)
(6) Stroj
1 Tuhost
2 Výkonnostní limit
• Stroj má dostatečný výkon a mechanickou
odolnost.
• Zvolte stroj, který vyhovuje velikosti
použitého obráběného materiálu.
15 –9
Technické údaje
Nástroje pro frézování
Značení čelních fréz
Axiální úhel čela (γp) (“A.R.” označení v katalogu)
Obvodový břit
(hlavní břit)
Destičky
Sražená hrana
Čelní úhel
hřbetu
Obrobek
Náklon břitu (λ))
Výška nástroje
Čelní břit
(hladící ploška)
Periferní
Skutečný úhel úhel hřbetu
čela (γ0)
Pracovní průměr tělesa (øDc)
Průměr upínacího
otvoru (ød)
Úhel nastavení
břitu
( κ)
Radiální úhel hřbetu (γf)
(“R.R.” označení v katalogu)
• Pro vztahy mezi různými úhly čela platí
následující rovnice.
tan γ 0 = tan γ f cos κ + tan γ p sin κ
tan λ = tan γ p cos κ - tan γ f sin κ
Geometrie tělesa a aplikace
Podmínky
Technické údaje
γp (A.R.)
γo
-
+
Uhlíkové oceli, slitinové oceli ( 300HB)
Nerezové oceli ( 300HB)
×
Nerezové oceli ( 300HB)
Al slitiny
×
Měď a její slitiny
×
Titan a jeho slitiny
×
Kalené oceli (40 ~ 55HRC)
×
(R.R.)
Obráběný Litina, tvárná litina
materiál
15
Vlastnosti
Příklady fréz TAC
15 –10
Negativní-Pozitivní Pozitivní-Pozitivní
+
+
+
Konstrukční
parametr γf
tělesa
Kombinace úhlů nastavení
Kombinace úhlů nastavení a aplikace
NegativníNegativní
· vysoká
pevnost břitu
· více břitů na
destičce
TGN4200
DoPent
+
-
· vynikající
odvod třísky
· vysoká
pevnost
břitu a nižší
řezný odpor
· malý řezný
odpor
TAW13
TME4400
TMD4400
THF4000
THE4000
Negativní typ
(Negativní-Negativní)
(-) A.R. Axiální
úhel
čela
Negativní-Pozitivní
(+) A.R.Axiální
(+) A.R. Axiální
Radiální
úhel
čela
R.R. úhel
úhel
čela
Radiální
úhel
čela
R.R.
(-)
Pozitivní typ
(Pozitivní-Pozitivní)
R.R.
(-)
úhel
čela
Radiální
čela
(+)
Technické údaje
Nástroje pro frézování
Vzorce výpočtů pro frézování
Řezná rychlost
Řezná rychlost (vypočítaná z počtu otáček)
n
Vc : Řezná rychlost (m/min)
øDc : Efektivní průměr (mm)
n : Počet otáček (min-1)
vf
π53.14
Počet otáček (vypočítaný z řezné rychlosti)
ae
ap
Rychlost posuvu
Rp
Vf : Posuv (mm/min)
fz : Posuv na zub (mm/z.)
z : Počet zubů nástroje
n : Počet otáček (min-1)
fz
Rychlost posuvu je posuvová rychlost nástroje vůči obráběnému materiálu
u standardní frézy označuje posuv.
Při frézování je posuv na zub velmi důležitý. Doporučené řezné parametry jsou
vyjádřeny vc a fz a pomocí výše uvedeného vzorce lze vypočítat otáčky (n) a
posuvovou rychlost (Vf ).
(Posuv na zub)
f (Posuv na otáčku)
f
Doba řezu při čelním frézování
T : Doba řezu (min)
L : Celková délka posuvu.
(R: délka obrobků (mm) + øDc:
efektivní průměr nástroje (mm))
Vf : Posuv (mm/min)
Hloubka a šířka řezu
=J
,
Šířka řezu a úhel záběru
Existuje úhel záběru, který závisí na průměru
nástroje, pozici obrábění,
obráběném materiálu atd.. V běžných
případech lze jako vodítko použít
níže uvedené hodnoty.
Středové frézování
=J
,
HL
Frézování
osazení
HL
Středové
frézování
ap : Hloubka řezu (mm)
øDc : Průměr nástroje (mm)
E : Úhel záběru
Technické údaje
Hloubka řezu
Je určená na základě konstrukčních
parametů nástroje a výkonu stroje. U
fréz TAC, jsou stanoveny limity na základě
tvaru a velikosti destičky. Viz.
specifikace v katalogu.
15
ae : Šířka řezu (mm)
Frézování osazení
Obr.
materiál
Úhel záb.
E
Prům. nástr.
a ae
Obr.
materiál
Úhel záb.
E
Prům. nástr.
a ae
Ocel
~ 42°
ae 52 øDc
3
Ocel
~ 30°
ae 53 øDc
5
Litina
~ 53°
ae 54 øDc
5
Litina
~ 40°
ae 53 øDc
4
15 –11
Technické údaje
Nástroje pro frézování
Drsnost obrobeného povrchu
(1) Teoretická drsnost povrchu
Teoretická drsnost dle Obr. 1 je stejná jako u technologie soustružení, kde se obrábí jednou destičkou
S radiusem R
Bez radiusu R
α
α
rε
β
β
Rth: Teoretická drsnost (μm)
fz: Posuv na zub (mm/z)
rε : Radius špičky (mm)
α : Úhel břitu
Rth
Rth
rε
β : Čelní úhel břitu
α
β
fz
fz
Rp
(2) Drsnost povrchu
Při operaci frézování je v záběru více zubů (destiček), čímž vznikají rozdíly v
nastavení jak v axiálním, tak v radiálním směru. Max. rozdíl mezi uložením destiček
(v axiálním směru) nazýváme “axiální házivost”.
Při čelním frézování je drsnost dokončeného povrchu (viz. obr) horší, než při
operaci soustružení. Pouze, pokud bychom osadili těleso frézy pouze jednou
destičkou, byly by povrchy srovnatelné. Pak ale bude posuv na zub (fz) stejný s
posuvem na otáčku f (mm/ot.).
fz (Posuv na zub)
f Posuv na otáčku)
Zlepšení drsnosti povrchu
Destička
SPCN42ZFR
Technické údaje
Tělo
15
15 –12
Kazeta
0.03 ~ 0.08
Je li třeba minimalizovat čelní házivost, použijte nízký posuv a vysokou řeznou
rychlost.
K dosažení kvalitního povrchu s vysokou produktivitou lze použít následující
metody:
(1) U standardních fréz TAC
Použijte destičku wiper dle vyobrazení vlevo.
(2) Použití dokončovací frézy TAC.
• Použití kombinace frézy TAC s dokončovací destičkou např. TFD4400-A a
TFP40001A (ap < 1.0 mm).
• Použití dokončovací frézy TAC pro dokončování např. nástroje NMS a
SFP4000, atd.
Technické údaje
Nástroje pro frézování
Výpočet spotřeby energie
Pc : Požadovaný příkon (kW)
kc : Specifická řezná síla (N/mm2)
[viz. níže uvedená tabulka]
ap : Hloubka řezu (mm)
ae : Šířka řezu (mm)
Vf : Posuv (mm/min)
Protože skutečná spotřeba energie závisí na typu frézy TAC (úměrná
skutečnému úhlu čela) a výkonu motoru použitého stroje, výsledek
vypočítaný výše uvedeným vzorcem považujte pouze za orientační.
Specifická řezná síla (kc)
Specifická řezná síla při posuvu na zub kc (N/mm2)
Pevnost v tahu
Obráběný materiál
SS400
S55C
SCM3
SKT4
SC450
FC250
AR(Si)
Brass
MPa
0.1 (mm/z)
0.15 (mm/z)
0.2 (mm/z)
0.3 (mm/z)
0.4 (mm/z)
520
770
730
(HB352)
520
(HB200)
200
500
2150
1970
2450
2030
2710
1660
660
1090
2000
1860
2350
2010
2530
1450
580
960
1900
1800
2200
1810
2410
1320
522
877
1750
1760
1980
1680
2240
1150
460
760
1650
1620
1710
1590
2120
1030
410
680
Řezná síla (kc)
1800
fy
Hlavní síla
Síla posuvu fx
Řezný odpor fz
1600
1400
Řezná síla (N)
1200
1000
800
fz
600
fx
fy
400
200
vf
0
-200
TGP
0
410
TGP
0
420
TGD
0
440
THF
0
440
TSP
0
400
TSE
0
400
TGN
0
420
0
600
TRD
Převodní tabulka řezné síly na počet otáček
(jednotka : min-1)
Řezná rychlost ( vc ) m/min
Průměr nástroje
10
30
50
100
125
150
200
300
500
800
1,000
2,000
4,000
øDc ( mm )
10
318
955
1,592
3,184
3,980
4,777
6,369
9,554
15,923
25,477
31,847
63,694 127,388
12
265
796
1,326
2,653
3,317
3,980
5,307
7,961
13,269
21,231
26,539
53,078 106,157
16
199
597
995
1,990
2,488
2,985
3,980
5,971
9,952
15,923
19,904
39,808
79,617
20
159
477
796
1,592
1,990
2,388
3,184
4,777
7,961
12,738
15,923
31,847
63,694
25
127
382
636
1,273
1,592
1,910
2,547
3,821
6,369
10,191
12,738
25,477
50,955
30
106
318
530
1,061
1,326
1,592
2,123
3,184
5,307
8,492
10,615
21,231
42,462
32
99
298
497
995
1,244
1,492
1,990
2,985
4,976
7,961
9,952
19,904
39,808
35
90
272
454
909
1,137
1,364
1,819
2,729
4,549
7,279
9,099
18,198
36,396
40
79
238
398
796
995
1,194
1,592
2,388
3,980
6,369
7,961
15,923
31,847
50
63
191
318
636
796
955
1,273
1,910
3,184
5,095
6,369
12,738
25,477
63
50
151
252
505
631
758
1,011
1,516
2,527
4,044
5,055
10,110
20,220
80
39
119
199
398
497
597
796
1,194
1,990
3,184
3,980
7,961
15,923
100
31
95
159
318
398
477
636
955
1,592
2,547
3,184
6,369
12,738
125
25
76
127
254
318
382
509
764
1,273
2,038
2,547
5,095
10,191
160
19
59
99
199
248
298
398
597
995
1,592
1,990
3,980
7,961
200
15
47
79
159
199
238
318
477
796
1,273
1,592
3,184
6,369
250
12
38
63
127
159
191
254
382
636
1,019
1,273
2,547
5,095
315
10
30
50
101
126
151
202
303
505
808
1,011
2,022
4,044
Poznámka: V této tabulce nejsou brány v úvahu vlivy odstředivé síly na vyvážení nástroje a držáku, riziko odletujících částí nástroje a limitní hodnoty destrukce držáku. Z toho
důvodu, při používání nástrojů při vysoké rychlosti, zkonstrolujte specifikovaný rozsah podmínek.
Technické údaje
Fréza TAC
Obráběný materiál : S50C (210HB) Průměr frézy TAC : ø160 mm
Řezná rychlost : Vc = 150 m/min , posuv fz = 0.20 mm/z., Hloubka řezu ap = 3 mm
Obrábění jedním břitem, bez chlazení
15
15 –13
Technické údaje
Nástroje pro frézování
Odstraňování problémů při čelním frézování
Problém
Rychlé opotřebení
břitu
Možná příčina
• Nevhodný materiál destičky
(Nedostatečná odolnost proti opotřebení)
• P30 (slinutý karbid) / Cermet, povlakovaný materiál (pro oceli)
• K10 (slinutý karbid) / Povlakovaný materiál (pro litinu)
• Příliš vysoká řezná rychlost
• Nastavte řeznou rychlost vhodnou pro daný obráběný materiál a destičku
• Nedostatečný posuv
• Použijte standardní řezné parametry uvedené v katalogu
• Nevhodný materiál destičky (Nedostatečná tuhost)
• Cermet / P30 (pro oceli), K10 / K20 (pro litinu)
• Obrábění zušlechtěného materiálu a materiálu
Rychlé odlamování
břitu
Řešení
povrchově upraveného
• Snižte řeznou rychlost
• Použijte nástroj se silnějším břitem
• Příliš vysoký posuv
• Správné nastavení posuvu, použití standardních řezných parametrů z katalogu
• Nadměrný tlak na břit
• Správné nastavení úhlu záběru
• Obrábění superslitin
• Použijte Negativní-Pozitivní typ nástroje s velkým úhlem špičky
(Příklad: T/EAW13, T/EME4400, atd.)
• Tvorba trhlin díky teplotnímu šoku
• Zvolte destičku z materiálu s vyšší odolností vůči teplotnímu šoku např. T3130
• Snižte řeznou rychlost
• Soustavné používání příliš opotřebené destičky • Zkraťe interval výměny destičky
• Obrábění tvrdého materiálu
• Použijte nástroj se silnějším břitem např. T/ERD6000
• Použijte nástroj s větším úhlem špičky např.
Lom
T/EAW13, T/EME4400, atd.
• Překážka v dráze třísky
• Použijte nástroj s lepším odvodem třísky např. T/EAW13, atd.
• Obrábění ulpívajících třísek
• Použijte destičky z materiálu, na který se nenalepují třísky
Slinuté karbidy / cermety, povlakovaný materiál
• Použijte chlazení vzduchem
• Příliš pomalé obrábění, malý posuv
• Nastavte řeznou rychlost a posuv optimalizovaný pro materiál destičky
a obrobku dle katalogu
• Obrábění měkkého materiálu, např. hliníku, mědi, měkké oceli • Použijte nástroj s velkým úhlem čela např. T/EAW13
Ulpívání třísek nebo
nalepování
• Obrábění nerezové oceli
• P30 / povlakovaný materiál (AH140, AH120)
• Použití nástroje s negativní čelem
nebo příliš malým úhlem čela
• Použijte nástroj s velkým úhlem čela např. T/EAW13, T/EME4400,
T/EPW13 nebo T/ESE4000
• Nalepování materiálu na břit
• Zvyšte řeznou rychlost
• Vhodná řezná hloubka (dokončování)
• Použijte destičku z jiného materiálu Pro oceli: P / povlakovaný / cermet
Pro litinu: K / povlakovaný
• Házivost tělesa/destiček
Hrubý povrch
• Správná instalace destičky
• Použijte destičku s vysokou rozměrovou přesností
• Vyčistěte lůžko destičky
Technické údaje
• Soustavné používání příliš opotřebené destičky • Zkraťe interval výměny destičky
15
15 –14
• Znatelné rýhy
• Posuv na otáčku nastavte v rozsahu parametrů destičky
• Použijte destičku wiper např. T/EAW13
• Použijte nástroj určený pouze pro dokončování např. NMS a S/EFP4000
Vibrace
• Nestabilní upnutí obrobku
• Zkontrolujte způsob upnutí obrobku
• Obrábění svařenců
• Použijte nástroj s velkým úhlem čela a malým radiusem špičky např.
T/EPW13 nebo T/ESE4000
• Nadměrné řezné parametry
• Přizpůsobte řezné parametry výkonu a tuhosti stroje
• Čelní frézování úzkého obrobku
• Použijte nástroj s malým průměrem a mnoha zuby
• Současné zapojení příliš mnoha zubů
• Snižte počet zubů nebo použijte nástroj s nepravidelnými roztečemi zubů
Technické údaje
Celokarbidové frézy
Detaily nástroje
Typy
Čtvercový
Vnější průměr
Průměr tělesa
Těleso
Délka krčku
øDc
Krček
Kulový
Délka břitů
øDc
Středový otvor
Délka tělesa
Celková délka
øDc
Radiusový
Radiální úhel čela
Drážka
Špička
Radiální úhel
hřbetu
Konkávní úhel
Hlavní břit
Čelní břit
2. radiální úhel
hřbetu
Kuželový
Čelní podbrus
øDc1
Fazetka
Axiální úhel
čela
Kulový s kuželem
Úhel hřbetu
2. úhel hřbetu
Podmínky obrábění pro frézy
Řezná rychlost
Řezná rychlost (vypočítaná z počtu otáček)
Vc : Řezná rychlost (m/min)
øDc : Průměr nástroje (mm)
n : Počet otáček (min-1)
π53.14
Počet otáček (vypočítaný z řezné rychlosti)
Technické údaje
Posuv a rychlost posuvu
Vf : Posuv (mm/min)
fz : Posuv na zub (mm/z)
z : Počet zubů frézy
n : Počet otáček (min-1)
Nesousledné frézování
15
Sousledné frézování
Obrábění
Finální výkon stroje je omezen počtem břitů a velikostí a řezné hrany.
Sousledné a nesousledné frézování
Sousledné frézování vykazuje lepší životnost nástroje a drsnost povrchu. V
případě frézování litiny obsahující písek a vměstky, doporučujeme použití
nesousledného frézování.
15 –15
Technické údaje
Celokarbidové frézy
Přebrušování celokarbidových fréz
Zkontrolujte poškození břitu
A
B
Fazetku
na vnějším břitu
C
Opotřebení
na čele
Přebrušování vnějšího čela
úhlu
Přebrušování vnějšího úhlu
hřbetu
Přebrušování koncového úhlu
hřbetu
Lom
Kontrola, zda má nástroj
dostatečně dlouhou
nepoškozenou část břitu.
Odřezání poškozené části
Vybroušení břitů na čele
nástroje včetně odlehčení
¡ Přebrušování úhlu hřbetu
1. použijte miskový
diamantový kotouč
úhel hřbetu
Použijte diamantový kotouč
400 až 600
2. použijte obvodový
diamantový kotouč
Úhel nastavení
α brusného kotouče
Vzorec pro nastavení
úhlu α
tan α = tan β x tan θ
β : vnější úhel hřbetu
θ : úhel šroubovice
brusný
kotouč
™ Přebrušování vnějšího čelního úhlu
Technické údaje
1° ~ 3°
Miskový diamantový kotouč
£ Přebrušování čela na čelním břitu
Pro 2břitou frézu použijte
obvodový kotouč.
Pro 3břitou frézu použijte
miskový kotouč
30° ~ 45°
15
0° ~ 3°
¢ Přebrušování úhlu hřbetu na čele frézy
Miskový diamantový kotouč
γ : Úhel hřbetu: 5° ~ 7°
2. úhel hřbetu: 15° ~ 20°
γ
15 –16
Poznámky k přebrušování
(1) Pokud je poškození břitu typu “A” nebo “B” dle výše uvedeného
diagramu, je nutné nástroj přebrousit.
Při velkém poškození břitu je nutné odstranění velké části
materiálu a dochází ke zkrácení životnosti nástroje.
(2) Použijte diamantový brusný kotouč.
(3) Vnější úhel hřbetu je nutné brousit pod úhlem 18° a 10°.
Úhel hřbetu u nástrojů malého průměru pro obrábění hliníku,
musí být velký.
(4) Nejdříve zkontrolujte, zda lze nebo nelze použít bod “C”
diagramu pro případ zkrácení nástroje.
Lze-li použít “C” pro přebroušení, životnost nástroje po broušení
bude lepší než u nového. Důvodem je, že zbývající povlak břitu
a kratší délka nástroje zachovají mnohem vyšší tuhost nástroje
než před přebroušením.
(5) Po broušení zkontrolujte prosím házivost vnějšího břitu, čelní
břit, pomocí měřícího zařízení.
Hodnotu výběhu je třeba zachovat do 0.01 mm.
Poznámka k přebrušování kulových fréz
- Lze přebrušovat pouze úhel hřbetu. Radius špičky se po
broušení zmenší.
- Po broušení je nutné břit honovat
Technické údaje
Celokarbidové frézy
Odstraňování problémů při frézování
Problém
Možná příčina
¡Na začátku obrábění
¡Na konci obrábění
Lom
(u celokarbidových
fréz s malým
průměrem)
Při obrábění
Řešení
¡Snižte posuv.
¡Snižte vyložení nástroje.
¡Použijte nástroj s krátkým břitem.
¡Snižte posuv.
¡Hlídejte životnost nástroje / Výměna v kratších intervalech.
¡Vyměňte držák nebo kleštinu.
¡Snižte vyložení nástroje.
¡Zajistěte optimální honování břitu.
¡Snižte počet břitů. Např. 4 břity / 3 nebo 2 břity.
¡Použijte dostatečné chlazení. Změňte směr přívodu chlazení
Při změně směru posuvu
¡Použijte kruhovou interpolaci na NC strojích. Zastavte posuv krátce před změnou směru
posuvu.
¡Vyměňte držák nebo kleštinu.
Nalepování třísek na břit
¡Sousledné frézování / nesousledné frézování.
¡Změňte směr obrábění, sousledné frézování / nesousledné frézování.
Vylamování břitu při bočním ¡Snižte řeznou rychlost.
¡Honujte břit nebo zvyšte honování.
obrábění
Vylamování čelního břitu
¡Změňte počet otáček vřetena.
¡Zvyšte řeznou rychlost.
¡Při vzniku vibrací, zvyšte posuv.
¡Použijte chlazení.
¡Vyměňte držák nebo kleštinu.
¡Snižte řeznou rychlost..
Lom na břitu
¡Snižte posuv.
¡Snižte počet břitů. Např. 4 břity / 3 nebo 2 břity.
¡Honujte břit nebo zvyšte honování.
¡Vyměňte držák nebo kleštinu.
Pro celokarbidové frézy
¡Snižte řeznou rychlost.
¡Použijte dostatečné chlazení. Změňte směr přívodu chlazení.
Lom na břitu
Významné
opotřebení v
krátkém čase
¡Snižte řeznou rychlost.
¡Změňte směr obrábění, nesousledné frézování / sousledné frézování.
¡Zvyšte posuv.
¡Použijte chlazení.
15
(pokračování na další straně)
15 –17
Technické údaje
Celokarbidové frézy
Problém
Možná příčina
Lesklý a zvlněný povrch
Špatná kvalita
povrchu
Špatná kvalita povrchu kvůli
podřezávání
Finální rozměr je menší než
požadovaný rozměr
Špatný rozměr
Nerovnost
15
15 –18
¡Snižte posuv na zub.
¡Zvyšte počet břitů: např. 2 břity / 3 nebo 4 břity.
¡Zvyšte řeznou rychlost.
¡Použijte chlazení nebo zvyšte přívod chladiva.
Malé třísky ulpívají na povrchu. ¡Tupý nástroj.
¡Změňte sousledné/nesousledné obrábění.
¡Zvyšte posuv na zub. Zvyšte hloubku řezu.
Rýhy na povrchu
Vibrace
Řešení
¡Tupý nástroj.
¡Použijte vodou nemísitelné chladivo.
¡Změňte sousledné/nesousledné obrábění.
¡Snižte hloubku řezu.
¡Zvyšte řeznou rychlost.
¡Snižte posuv na zub.
¡Změňte sousledné/nesousledné obrábění.
¡Snižte hloubku řezu.
¡Vyměňte upínač nebo kleštinu.
¡Snižte vyložení.
¡Zvyšte řeznou rychlost.
¡Snižte hloubku řezu.
¡Vyměňte upínač nebo kleštinu.
¡Snižte vyložení.
¡Zvyšte řeznou rychlost.
¡Zvyšte počet břitů: např. 2 břity / 4 břity.
¡Snižte posuv na zub.
¡Zkontrolujte poškození/otupení nástroje. Dle potřeby vyměňte.
¡Zvyšte posuv na zub.
Snižte posuv na zub, je-li aktuální posuv vyšší než 0.07 mm/z.
¡Změňte řeznou rychlost.
¡Vyměňte upínač nebo kleštinu.
¡Snižte vyložení.
¡Použijte nástroj se 2 břity pro hrubování a se 4 břity pro dokončování.
¡Změňte sousledné/nesousledné obrábění.
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Terminologie vrtáků
Upínací část
Délka řezné části
Vrcholový úhel Průměr
Úhel šroubovice
Délka břitů
Délka upínací části
Celková délka
Hrana odlehčení
Odlehčení
Tloušťka stěny
Odlehčení
Břit
Sekundární hřbet
Primární hřbet
Fazetka
Otvor chlazení
Špička
Sekundární
hřbet
Hlavní hřbet
Odlehčení tělesa
Pata
Příčný břit
Řezné síly a požadovaný příkon
Dvoubřitý vrták
Materiálová konstanta pro kompenzaci požadovaného příkonu a posuvové síly.
Požadavek na příkon
Obráběný materiál
Tvrdost
(HB)
Materiálová
konstanta
(K)
Litina
210
21
177
1.00
Litina
280
28
198
1.39
Litina
350
35
224
1.88
Hliník
250
25
100
1.01
Nízkouhlíková ocel (JIS S20C)
550
55
160
2.22
Automatová ocel (JIS SUM32)
620
62
183
1.42
Manganová ocel (JIS SMn438)
630
63
197
1.45
Nikl-chromová ocel (JIS SNC236)
690
69
174
2.02
4115 ocel Cr0.5, Mo0.11, Mn0.8
630
63
167
1.62
Pc : Požadovaný příkon (kW)
Chrom-molybdenová ocel (JIS SCM430)
770
77
229
2.10
Tc : Řezný odpor (N)
Chrom-molybdenová ocel (JIS SCM440)
940
94
269
2.41
Mc : Kroutící moment (N·m)
Nikl- chrom-molybdenová ocel (JIS SNCM420)
750
75
212
2.12
Dc : Průměr vrtáku (mm)
Nikl- chrom-molybdenová ocel (JIS SNCM625)
1,400
140
390
3.44
f : Posuv (mm/ot.)
Chrom-vanadová ocel
Řezný odpor
Tc=570KøDcf 0.85
(N)
Kroutící moment
2
Mc=
(N·m)
KøDc ( 0.630 + 16.84f )
100
n : Počet otáček (min )
Cr0.6, Mn0.6, V0.12
580
58
174
2.08
K : Materiálová konstanta.... viz. tab. napravo
Cr0.8, Mn0.8, V0.1
800
80
255
2.22
-1
Technické údaje
Pc=KøDc2n ( 0.647 + 17.29f )×10-6
(kW)
Kgf/mm2
Pevnost v tahu
MPa (N/mm2)
15
15 –19
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Selhání břitu nástrojů pro vrtání
Vylamování
(malé nebo nepatrné
lomy břitu)
Olupování
(odštěpování šupin)
Lom
(poměrně velký lom)
Nepravidelné opotřebení
(nepravidelný hřbet)
Opotřebení
(opotřebení ve tvaru drážky na čele)
Otupení ostří
Opotřebení břitu
(opotřebení vnějšího břitu)
Rýhy posuvu
(rýhy na vodící fazetce)
Lom
(zlomení těla vrtáku)
Poznámka: Pokud nejsou tato poškození ve velkém
rozsahu, pak je nástroj v pořádku
Změna tvaru třísky při vrtání
Změna tvaru třísky v závislosti na řezných parametrech
Na níže uvedených fotografiích jsou vyobrazeny změny tvaru třísky v závislosti na změně posuvu a řezné rychlosti. Tyto tvary třísek jsou
všechny ve správném rozsahu podmínek.
Jsou-li rychlost a posuv nízké, vykazuje tříska bělejší barvu a konec třísky se postupně prodlužuje. Naopak při zvyšování rychlosti nebo posuvu,
má tříska tendenci ke zvyšování lesku je kompaktní s krátkým koncem. Tyto změny tvaru závisí na řezné teplotě. Se zvyšující se teplotou
Technické údaje
mají třísky sklon k lámání.
Vysoký
Posuv
Nízký
15
Konce
Vysoká
15 –20
Řezná rychlost
Nízká
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Odstraňování problémů u celokarbidových a pájených vrtáků
Problém
Příčina
•Nevhodná řezná rychlost
Nadměrné opotřebení
Povrch hřbetu
Řešení
•Zvyšte řeznou rychlost o 10 % v rozsahu standardních parametrů dojde-li k nadměrnému
opotřebení v okolí středu.
•Snižte řeznou rychlost o10 % v rozsahu standardních parametrů dojde-li k nadměrnému
opotřebení na boku.
•Špatné chlazení
•Zkontrolujte chladící soustavu.
•Nevhodná řezná rychlost
•Snižte řeznou rychlost o10 %.
•Špatné časování výměny nástroje
•Zkraťe čas použití nástroje.
•Nedostatečná tuhost stroje a obrobku
•Použijte tužší způsob upnutí.
•Použijte chlazení s lepší schopností mazání. (zvyšte poměr ředění)
Vodící fazety
•Nedostatečná tuhost nástroje
•Použijte nejmenší možné vyložení.
•Nevhodné chladivo
•Zkontrolujte chladící soustavu.
•Použijte chlazení s lepší schopností mazání. (zvyšte poměr ředění)
•Poškození nástroje při nájezdu do materiálu
•Odstraňte nepravidelný řez při nájezdu a výjezdu nástroje.
•Snižte posuv o cca 50 % při nájezdu do obrobku nebo při výjezdu.
•Nedostatečná tuhost nástroje
•Použijte nejmenší možné vyložení.
•Použijte malý posuv pro nájezd do materiálu.
•Použijte pouzdro nebo středový vrták.
Středový břit
•Nedostatečná tuhost stroje a obrobku
•Použijte způsob upnutí s vyšší tuhostí.
•Nevhodný nájezd do obrobku
•Odstraňte nepravidelný řez při nájezdu a výjezdu nástroje.
Vylamování a lom
•Snižte posuv o 10 % při nájezdu.
•Vysoká tvrdost obrobku
•Snižte posuv o 10 %.
•Nevhodné honování
•Zkontrolujte honování na středu břitu.
•Nedostatečná tuhost nástroje
•Snižte řeznou rychlost o10 %.
•Použijte malý posuv pro nájezd do materiálu.
Vnější břit
•Nevhodná přesnost upnutí nástroje
•Nedostatečná tuhost stroje
a obrobku
Vodící fazety
•Po instalaci nástroje zkontrolujte házivost. (0.03 mm nebo méně)
•Použijte způsob upnutí s vyšší tuhostí.
•Snižte posuv při nájezdu do obrobku nebo výjezdu.
•Nevhodné honování
•Zkontrolujte honování na vnějším břitu.
•Nedostatečná tuhost stroje a obrobku
•Použijte způsob upnutí s vyšší tuhostí.
•Nedostatečná tuhost nástroje
•Použijte nejmenší možné vyložení.
•Použijte pouzdro nebo středový vrták.
•Špatné časování výměny nástroje
•Zkraťte čas použití nástroje.
•Poškození nástroje při nájezdu do materiálu
•Odstraňte nepravidelný řez při nájezdu a výjezdu nástroje.
• Zkontrolujte správnost řezných parametrů, chlazení a zabraňte hromadění třísek
•Nabalování třísek na břity vrtáku
•Zkontrolujte řezné parametry.
Lom
•U vnitřního chlazení zvyšte přívodní tlak chladiva.
•U hlubokých děr použijte přerušovaný řez.
•Nedostatečný výkon stroje
•Zkontrolujte řezné parametry.
•Použijte stroj s vyšším výkonem.
Nedostatečná přesnost
Technické údaje
•Snižte posuv o cca 50 % při nájezdu do obrobku nebo při výjezdu.
•Sklon k vylamování nebo
nadměrnému opotřebení
•Nedostatečná tuhost stroje a obrobku
•Použijte upnutí s vyšší tuhostí
•Nedostatečná přesnost nástroje
•Zkontrolujte házivost nástroje. (0.03 mm nebo méně)
•Nabalování třísek na břity vrtáku.
•Zkontrolujte řezné parametry.
15
•Zvyšte tlak řezného oleje.
otvoru
•U hlubokých děr použijte přerušovaný řez.
Prodloužené třísky
•Nevhodná přesnost břitu
•Zkontrolujte přesnost ostření nástroje.
•Nevhodné řezné parametry
•Zvyšte posuv o 10 % v rozsahu standardních parametrů.
•Nevhodné honování
•Zajistěte potřebné honování.
•Poškozený břit
•Snižte řeznou rychlost nebo vyměňte nástroj.
15 –21
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Terminologie vrtáků TAC
Celková délka
Délka tělesa
Max. hloubka otvoru
Upínací těleso
Průměr příruby
Středová destička
Řezná zóna vnitřního břitu
Průměr tělesa
Průměr vrtáku
Vnější destička
Vnější destička
Spirálová
drážka
Příruba
Řezná zóna
vnějšího břitu
Výpočty u vrtáků TAC
Řezná rychlost
Výpočet řezné rychlosti z počtu otáček:
(pro vrtání)
Vc : Řezná rychlost (m/min)
øDc : Vrtaný průměr (mm)
n : Počet otáček (min-1)
Technické údaje
π53.14
Výpočet požadovaného počtu otáček z řezné rychlosti: (pro vrtání)
øDc
Výpočet řezné rychlosti z počtu otáček:
(při rotaci obrobku)
Vc : Řezná rychlost (m/min)
øDc : Vrtaný průměr (mm)
n : Počet otáček (min-1)
π53.14
Výpočet požadovaného počtu otáček z řezné rychlosti: (při rotaci
15
øDc
obrobku)
Výpočet posuvu
15 –22
Vf : Minutový posuv (mm/min)
f : Posuv (mm/ot.)
n : Počet otáček (min-1)
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Tvar třísky
Tvar třísky vytvořené středovou destičkou
• Základní je kuželový tvar jehož svinutí se shoduje s rotujícím středem vrtáku.
Třísky se při zvyšujícím posuvu dělí na menší části. Příliš vysoký posuv
ale způsobuje zvýšení tloušťky třísky vznik vibrací, které narušují stabilitu
obrábění.
• U TDX vrtáků, jsou tvary třísky označené
v níže uvedené tabulce
preferované. Tento typ třísky je odstředivou silou dělen na menší části rotací
nástroje. Při rotaci obrobku, např. na soustruhu, se často tvoří souvislá
dlouhá tříska bez kolize s obrobkem nebo nástrojem.
Vztah mezi tvarem třísky a posuvem (u středových destiček)
Uhlíkové oceli, slitinové oceli atd.
Ukázka tvaru třísky při rotaci obrobku (při použití středové destičky)
Technické údaje
Nižší
Posuv
Vyšší
Nízkouhlíkové oceli, nerezové oceli atd.
15
(ø26, S45C, Vc = 100 m/min, f = 0.1
mm/rev)
mm/ot)
100 mm
15 –23
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Tvar třísky tvořený vnější destičkou
• Problémy s tvorbou třísky, např. zapletení jsou hlavně způsobené třískami
tvořenými vnější destičkou. Tyto problémy jsou závislé na typu
obráběného materiálu a řezných podmínkách.
• Jak je vidět na obrázku, je-li posuv extrémně nízký, třísky přeskakují drážku
utvařeče a dlouhé spirály třísek se mohou omotávat okolo těla vrtáku.
• Je-li posuv příliš vysoký, zvyšuje se tloušťka třísek a třísky netvoří spirály.
• Proto je důležité nastavit vhodné řezné parametry pro daný typ obrábění
tak, aby docházelo k tvorbě správně tvarovaných třísek.
Středně- až vysokouhlíkové oceli, slitinové oceli, atd.
Jak je vidět na vyobrazení, ideální tvar třísky má několik smyček materiálu.
Při zvyšování posuvu se snižuje radius smyčky a počet smyček.
Typické tvary třísek u oceli
Změna tvaru třísky v závislosti na posuvu
f = 0.07 mm/ot
mm/rev
f = 0.1 mm/ot
mm/rev
f = 0.13 mm/ot
mm/rev
Nerezové oceli, nízkouhlíkové oceli, nízkoslitinové oceli, atd.
• Při obrábění materiálů, které tvoří dlouhé třísky např. nerezové oceli a oceli, způsobí nevhodné nastavení řezných parametrů, špatné
dělení třísky a v krajním případě i zlomení nástroje. Nastavení řezných parametrů je proto třeba věnovat náležitou pozornost.
• Souvislé spirály tvaru “C” s několika desítkami smyček s pravidelnou délkou, jsou ideálním tvarem.
DS
utvařeč
DJ
utvařeč
Technické údaje
Ideální tvar třísky
15
15 –24
Nerezová ocel (JIS SUS 304)
Měkká ocel (JIS SS400)
( ø22, Vc = 100 m/min, f = 0.1 mm/rev )
( ø22, Vc = 160 m/min, f = 0.08 mm/rev )
Pro obrábění nerezové nebo nízkouhlíkové oceli se
doporučuje DS utvařeč.
Při použití vrtáku TDX při obrábění s rotací nástroje, DS
utvařeč vytváří kompaktní třísky a umožňuje stabilnější
obrábění než při použití utvařeče DJ. Při rotaci obrobku
DS má vynikající vliv na vedení třísky.
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Tvary třísek s tendencí k zaplétání a jejich řešení
Krátké třísky
Slupkovité třísky
Tento typ třísek se nejčastěji tvoří při
obrábění měkkých ocelí nebo nízko uhlíkových ocelí při nízkých rychlostech a
malém posuvu.
Velmi dlouhé třísky
Tento typ třísek se nejčastěji tvoří u
nerezových ocelí při malém posuvu a
mají i přes svoji krátkou délku tendenci
k zaplétání do nástroje.
Často se tvoří při obrábění měkkých ocelí a nízkouhlíkových ocelí
při nesprávném nastavení řezných
parametrů.
Řešení
Zvyšte posuv o přibližně 10 %. Nedojdeli k nápravě, zvyšujte řeznou rychlost
v krocích po 10 % v rozsahu standardních
řezných parametrů.
Řešení
Zvyšte řeznou r ychlost po 20%
krocích v rozsahu standardních
řezných parametrů. Nedojde- li k
nápravě zvyšte posuv o přibližně o
10 % a řeznou rychlost o 20%.
Řešení
Zvyšujte řeznou rychlost v krocích po 20%
v rozsahu standardních řezných parametrů.
Nedojde-li k nápravě, snižte posuv o
přibližně 10 % a řeznou rychlost o 20%.
P
Slupkovité třísky (bez stočení)
Souvisle stočené třísky tvaru “C”
Souvisle stočené dlouhé třísky
Řezné síly
Níže uvedené grafy jsou vodítkem k řezným silám. Na stroji s dostatečným výkonem a tuhostí použijte vrtáky TDX.
Instrukce k řezným silám
16
100
4
80
10
8
6
4
0.13 mm/rev
0.10 mm/rev
0.07 mm/rev
2
10
20
30
40
50
Průměr vrtáku (mm)
Řezný odpor (kN)
Řezný odpor (kN)
12
0
5
LOAD %
3
2
0.13 mm/rev
0.10 mm/rev
0.07 mm/rev
1
60
0
10
20
30
40
50
Průměr vrtáku (mm)
60
40
0.13 mm/rev
0.10 mm/rev
0.07 mm/rev
20
60
0
10
20
30
40
50
60
Průměr vrtáku (mm)
Řezná rychlost: vc = 100 m/min
Obráběný materiál: Legovaná ocel (JIS SCM440),
240HB
Chlazení:
Ano
Technické údaje
Čistá spotřeba energie (kW)
14
15
15 –25
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Odstraňování problémů s vrtáky TAC
Problém
Příčina
Středový
břit
Povrch hřbetu
Nevhodné řezné parametry
Vnější břit
Povrch hřbetu
Nevhodné řezné parametry
Nadměrné opotřebení
Chlazení
Povrch hřbetu
Obecné
Nabalování třísek
Poškození nástroje
Technické údaje
15
Poškození
nepoužívaného
břitu
Hraniční
Obecné
břitu
Obecně
15 –26
¡Snižte řeznou rychlost o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Zvyšte řeznou rychlost o 20% a snižte posuv o 20% v rozsahu
standardních parametrů.
¡Použijte vhodnou středovou destičku.
Používání opotřebených destiček
¡Vyměňte břit nebo destičku dříve než opotřebení
dosáhne 0.3 mm.
¡Zarovnejte plochu obrobku před aplikací vrtáku.
¡Nastavte posuv na méně než 0.05 mm/ot. v oblasti s hrubým povrchem.
Vyštipování břitu
¡Nastavte posuv na méně než 0.05 mm/ot. v přerušované oblasti.
¡Použijte houževnatější materiál.
Velká tvrdost obrobku
¡Zvyšte řeznou rychlost o 20 % a snižte posuv o 20 % v rozsahu
standardních parametrů.
Přerušovaný řez
Nabalování třísek
¡Zvyšte tlak chlazení (větší než 1.5 MPa).
¡Snižte posuv o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
Používání opotřebených destiček
¡Přejděte na souvislý posuv bez přerušování řezu.
¡Vyměňte břit nebo destičku dříve než opotřebení
dosáhne 0.3 mm.
Vibrace při vrtání
¡Použijte stroj s vyšší tuhostí.
¡Použijte upnutí s vyšší tuhostí.
Velká tvrdost obrobku
¡Změňte způsob nastavení vrtáku.
¡Nastavte posuv na méně než 0.05 mm/ot.
Vliv stroje
parametry
Vyštipování
¡Snižte řeznou rychlost o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Snižte posuv o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
Vyštipování středového břitu
Nerovný povrch obrobku
Oblast vnějšího Nerovnost obráběného povrchu
břitu
¡Zvyšte přívod chlazení. (min. 10 l/min.)
¡Snižte posuv o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
Velký posuv
Velké odsazení
Vnější břit
¡Utáhněte šroub.
¡Použijte vnitřní chlazení místo vnějšího.
¡Zvyšte tlak chlazení (větší než 1.5 MPa).
¡Nastavte vychýlení na 0 ~ 0.2 mm.
¡Podle návodu použijte nástroj v povoleném rozsahu offset.
¡Zarovnejte plochu obrobku před aplikací vrtáku.
¡Nastavte posuv na méně než 0.05 mm/ot. v oblasti s hrubým
povrchem.
¡Snižte posuv o 20 ~ 50 % v rozsahu standardních parametrů.
Vychylování nástroje
břit
¡Použijte chlazení s lepší schopností mazání.
¡Použijte vnitřní chlazení místo vnějšího.
¡Změňte způsob nastavení vrtáku.
¡Použijte destičku z materiálu s vyšší odolností.
Nadměrné ulpívání třísek
nástroje
¡Ověřte, zda průtok chlazení je větší než 7 l/min.
¡Koncentrace chladící kapaliny musí být vyšší než 5 %.
Nevhodný materiál destičky
Vylamování
Rotující střed
¡Pokud je posuv extrémně malý/velký, nastavte rozsah dle standardních
parametrů.
Vibrace při vrtání
Nadměrné zahřívání při obrábění
Středový
¡Snižte posuv o 10 % .
¡Zvyšte řeznou rychlost o 10 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Použijte stroj s vyšším kroutícím momentem.
¡Použijte upnutí s vyšší tuhostí.
Uvolněné šrouby
Utvařeč
Řešení
¡Zvyšte řeznou rychlost o 10 % v rozsahu standardních parametrů.
Vliv tepla
Nevhodný materiál destičky
Uvolněné šrouby
¡Použijte vnitřní chlazení místo vnějšího.
¡Snižte posuv o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Použijte houževnatější destičku.
¡Utáhněte šroub.
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Problém
Příčina
Vychylování nástroje
Rýhy na nástroji
Vyosení nástroje mimo povolený rozsah
Nástroj vyrábí menší průměr otvoru
Poškození obvodu
nástroje
Nerovný povrch obrobku
Poškozená obvodová destička
Pružení obrobku
Nabalování třísek
Nevyhovující přesnost otvoru
Průměr otvoru
Řešení
¡Nastavte vychýlení na 0 ~ 0.2 mm.
¡Použijte nástroj v povoleném rozsahu vyosení.
¡Nastavte vyosení nástroje na správný rozměr
¡Srovnejte vstupní povrch před obráběním.
¡Nastavte posuv na méně než 0.05 mm/ot. v oblasti s hrubým povrchem.
¡Vyměňte destičku.
¡Použijte upnutí s vyšší tuhostí.
¡Zvyšte řeznou rychlost o 20 % a snižte posuv o 20 % v rozsahu
standardních parametrů.
¡Zvyšte tlak chlazení (větší než 1.5 MPa).
¡Nastavte vychýlení na 0 ~ 0.2 mm.
Nesouosost rotace obrobku
Nesprávné radiální nastavení nástroje ¡Nastavte správné vyosení.
¡Srovnejte vstupní povrch před obráběním.
Nerovný povrch obrobku
¡Nastavte posuv na méně než 0.05 mm/ot. v oblasti s hrubým povrchem.
Pružení obrobku
Variace a přívod chlazení
Drsnost
Nevhodné řezné parametry
Selhání destiček
Obecné
Nabalování třísek
Uvolněné šrouby
Nevhodné řezné parametry
Selhání destiček
Tvorba třísky
Dlouhé a pokroucené
třísky
Obrábění s vnějším chlazením
Třísky v okolí vnitřního břitu
Přívod chlazení
Nabalování třísek
Obecné
¡Zvyšte řeznou rychlost o 20 % a snižte posuv o 20 % v rozsahu
standardních parametrů.
Nedostatečný výkon stroje a kroutící moment
¡Použijte počet otáček vhodný pro daný stroj. Snižte posuv o 20 ~ 50 %.
Spálené destičky
¡Vyměňte destičky.
¡Zkontrolujte umístění a dotažení šroubu chlazení.
¡Zkontrolujte, že chladící kapalina vytéká z vrtáku pod tlakem.
¡Snižte řeznou rychlost a posuv o 20 % v rozsahu standardních
parametrů.
Destrukce destiček
Nevhodné řezné parametry
¡Vyměňte destičku.
¡Snižte posuv o 20 ~ 50 % těsně před výjezdem z obrobku.
Vibrace při vrtání
Ostatní
¡Použijte vnitřní chlazení místo vnějšího.
¡Zvyšte tlak chlazení (větší než 1.5 MPa).
Uvolněné šrouby
Velké opotřebení destiček
Vibrace
Velké otřepy
¡Zvyšte tlak chlazení (větší než 1.5 MPa).
¡Utáhněte šroub.
¡Obrábějte v rozsahu standardních parametrů.
¡Zvyšte řeznou rychlost o 10 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Zvyšte posuv o 10 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Vyměňte destičky.
¡Použijte vnitřní chlazení místo vnějšího.
¡Použijte přerušovaný posuv.
¡Použijte funkci přerušení posuvu na cca 0.1 s.
¡Tendence ke zkracování třísek při přechodu na vyšší rychlost a
posuv.
¡Zvyšte tlak chlazení (větší než 1.5 MPa).
¡Vyměňte těleso vrtáku.
¡Utáhněte šroub.
¡Snižte řeznou rychlost o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Zvyšte posuv o 10 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Vyměňte destičku.
¡Použijte stroj s vyšší tuhostí.
¡Použijte upnutí s vyšší tuhostí.
¡Změňte způsob nastavení vrtáku.
¡Utáhněte šroub.
Poškození tělesa vrtáku
Uvolněné šrouby
Nevhodné řezné parametry
Zastavení stroje
¡Zvyšte řeznou rychlost o 20 % a snižte posuv o 20 % v rozsahu
standardních parametrů.
Technické údaje
Nevhodné řezné parametry
¡Použijte upnutí s vyšší tuhostí.
¡Koncentrace chladící kapaliny musí být vyšší než 5 %.
¡Použijte chlazení s lepší schopností mazání.
¡Použijte vnitřní chlazení místo vnějšího.
¡Zvyšte řeznou rychlost o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Snižte posuv o 20 % v rozsahu standardních parametrů.
¡Vyměňte destičku.
15
15 –27
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Terminologie dělových vrtáků
Sekundární úhel hřbetu
Mezera pro
chlazení
Primární úhel hřbetu 8˚~15˚
Vnější řezný úhel
Břit
Špička
Vnitřní řezný úhel
Odlehčení
Tloušťka břitu
Chladící otvor
Vrtací hlavice
Vodící část
stopka
V-drážka
upín. stopka
Otvor chlazení
Odstraňování problémů s dělovými vrtáky
Problém
Možné příčiny
Řešení
Není obrobek uchycen volně?
Při nájezdu do obrobku
Není vodící pouzdro posunuté od vstupu do otvoru ?
Příčina ve stroji
Je nastaven správný posuv?
Je vodící pouzdro nastavené správně?
Je tvar pouzdra správné?
Příčina ve vrtáku
Je vrták správně nastaven?
Je vrták ostrý?
Nesprávné řezné parametry
Příčina v obrobku
Není posuv příliš vysoký?
Není stěna pro vrtání šikmá?
Není obrobek uchycen volně?
Je počet otáček rovnoměrný?
Příčina ve vrtáku
15 –28
Příčina v obrobku
Jiné
Při zavrtání Při výjezdu z obrobku
Technické údaje
Nesprávné řezné parametry
15
Je tvar pouzdra správné?
Je rychlost posuvu (vf) rovnoměrná?
Při vrtání
Lom vrtáku
Příčina ve stroji
Dochází k nestandardním problémům?
Je posuv (f) správně nastaven?
Vyměňtě za standardní dělový vrták.
Dochází k nabalování třísek?
Není řezná část příliš dlouhá?
Příčina ve vrtáku
Je vybrané vhodné vodící pouzdro?
Je chladící otvor čistý?
Nesprávné řezné parametry
Příčina v obrobku
Příčina ve stroji
Nesprávné řezné parametry
Není posuv příliš vysoký při výjezdu z materiálu?
Je povrch obrobku šikmý?
Je obrobek při obrábění volně uchycen?
Dochází ke zvýšení točivého momentu z důvodu malého otvoru?
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Odstraňování problémů s dělovými vrtáky
Problém
Možné příčiny
Řešení
Byl zvolen správný typ chladící kapaliny?
Proveďte filtraci chladící kapaliny.
Nestandardní opotřebení nástroje
Krátká životnost nástroje
Příčina ve stroji
Není mezera mezi vodícím pouzdrem a vrtákem příliš velká?
Je vyrovnání pouzdra nastavené správně?
Zkontrolujte otáčení vřetena a vodícího pouzdra.
Pokud je teplota kapaliny příliš vysoká, zvyšte kapacitu nádrže.
Vhodné vodící pouzdro.
Příčina ve vtráku
Je správné přebroušení?
Není celková délka vrtáku příliš velká?
Přebrušte vrták pokud je velké opotřebení (nebo zkontrolujte kritéria životnosti nástroje).
Není řezná rychlost příliš vysoká?
Nesprávné řezné parametry
není posuv (f) příliš vysoký?
Není tlak chladící kapaliny příliš vysoký?
Příčina v obrobku
Má materiál rovnoměrnou kvalitu?
Je tvar pouzdra správný?
Nabalování třísek
Je rychlost posuvu (vf) rovnoměrná?
Je počet otáček rovnoměrný?
Zvětšit box na třísky
Nesprávné řezné parametry
Správné nastavení posuvu (f ).
Správné nastavení množství kapaliny.
Vyměňte za standardní dělový vrták.
Příčina v obrobku
Změna tvaru ostří, změna jádra vrtáku.
Má materiál rovnoměrnou kvalitu?
Zapletení třísek
Vedení třísek
Příčina ve stroji
Příčina ve vrtáku
Nesprávné řezné parametry
Příčina v obrobku
Je břit zlomený nebo odlomený?
Není opotřebení břitu nadměrné?
Správné nastavení posuvu (f ).
Zkontrolujte otvor, zda není menší než průměr vrtáku. Snižte tlak kapaliny.
Technické údaje
15
15 –29
Technické údaje
Nástroje pro vrtání
Odstraňování problémů s dělovými vrtáky
Problém
Možné příčiny
Řešení
Není obrobek špatně upnutý?
Použijte chladící kapalinu, která není vodou mísitelná.
Proveďte filtraci chladící kapaliny.
Hrubý povrch
Příčina ve stroji
Není házení vřetena příliš velké?
Není vzdálenost mezi vodícím pouzdrem a vrtákem příliš velká?
Je rychlost posuvu (vf) rovnoměrná?
Je počet otáček rovnoměrný?
Příčina ve vrtáku
Dochází k nestandardním problémům?
Je přebroušení správné?
Nesprávné řezné parametry
Není posuv (f ) příliš vysoký?
Jiné
Dochází k nabalování třísek?
Nepřijatelná
drsnost, tvar,
nebo nadměrná velikost
Přesnost otvoru
Není vzdálenost mezi vodícím pouzdrem a vrtákem příliš velká?
Příčina ve stroji
Není vodící pouzdro daleko od vstupu do otvoru?
Použijte chladící kapalinu, která není vodou mísitelná.
Snížení souososti vodícího pouzdra a vřetena.
Příčina ve vrtáku
Nesprávné řezné parametry
Příčina v obrobku
Jiné
Dochází k nestandardním problémům?
Je přebroušení správné?
Správné nastavení posuvu (f ).
Vyměňte za standardní dělový vrták.
Dochází k nabalování třísek?
Není obrobek uchycen volně?
Není vodící pouzdro daleko od vstupního otvoru?
Ohyb otvoru
Příčina ve stroji
Zmenšení souososti vodícího pouzdra a vřetena.
Není vzdálenost mezi vodícím pouzdrem a vrtákem příliš velká?
Příčina ve vrtáku
Nesprávné řezné parametry
Změna tvaru vodícího pouzdra.
Je přebroušení správné?
Je posuv (f) příliš vysoký?
Dochází k chybám a nerovnoměrnosti?
Technické údaje
Příčina v obrobku
15
15 –30
Není stěna pro vrtání šikmá?
Vyměňtě za standardní dělový vrták.
MEMO
Technické údaje
Technické údaje
Upínací systémy - normy kuželů
Standardní kužel - BT MAS - 403
7/24kužel
taper
7/24
(jednotka : mm)
Kód
øD1
øD2
t1
BT30
BT40
BT45
BT50
46
38
20
63
53
25
85
73
30
100
85
35
t3
t4
ød1
ød2
ød3
L
R1
(min.)
R2
(min.)
R3
g
R4
(min.)
8
13.6
2
31.75
14
12.5
48.4
34
24
7
M12
17
16.1
16.3
10
16.6
2
44.45
19
17
65.4
43
30
9
M16
21
16.1
22.6
12
21.2
3
57.15
23
21
82.8
53
38
11
M20
26
19.3
29.1
15
23.2
3
69.85
27
25
101.8
62
45
13
M24
31
25.7
35.4
t2
b1
t5
Standardní kužel HSK-A DIN69893
R4
R5
15
W1
R5
W2
øD1
øD
øD2(max)
øD3
Technické údaje
60°
R3
R2
ød
R1
(jednotka : mm)
15 –32
Provedení A
øD
øD1
øD2
øD3
HSK-A32
HSK-A40
HSK-A50
HSK-A63
HSK-A80
HSK-A100
32
24
26
37
40
30
34
45
50
38
42
59.3
63
48
53
72.3
80
60
67
88.8
100
75
85
109.75
ød
4
R1
16
20
R2
20
25
7
32
3.2
4
R4
16
5
26
40
50
R3
6.3
18
8
29
10
20
R5
W1
W2
13
9
7
17
11
9
21
14
12
26.5
18
16
34
20
18
44
22
20
Technické údaje
Upínací systémy - normy kuželů
Standardní kužel DIN2080
R3
R2
60°
ød1
ød4
ød3
øD2
øD1
R4
7/24 kužel
R1
R5
R
(jednotka : mm)
NT typ
øD1
ød1
R
R1
30
40
45
50
31.75
17.4
70
50
44.45
25.3
95
67
57.15
32.4
110
69.85
39.6
130
g
ød4
R2
R3
ød3
M12
24
34
16.5
13
M16
30
43
24
17
8
86
M20
40
53
30
21
10
105
M24
45
60
38
26
11.5
ISO
R4
ISO
6
Standardní kužel MORSE DIN6383
(jednotka : mm)
Se stopkou
MT. No
øD
a
0
09.045
1
2
R1
øD1 ød1
R2
ød2
c
e
R
(max.)
(max.)
(max.)
3.9
6.5
10.5
4
1
8.7
5.2
8.5
13.5
5
1.2
13.5
6.3
10
16
6
1.6
(přibl.)
(max.)
(max.)
(max.)
3
09.2
6.1
56.5
59.5
6.0
12.065
3.5
12.2
9.0
62.0
65.5
17.780
5
18.0
14.0
75.0
80.0
94.0
b
r
3
23.825
5
24.1
19.1
99.0
18.5
7.9
13
20
7
2
4
31.267
6.5
31.6
25.2 117.5 124.0
24.5
11.9
16
24
8
2.5
5
44.399
6.5
44.7
36.5 149.5 156.0
35.7
15.9
19
29
10
3
6
63.348
8
63.8
52.4 210.0 218.0
51.0
19
27
40
13
4
Se závitem
Technické údaje
(přibl.)
(jednotka : mm)
R5
R6
øD1
ød
(přibl.)
(přibl.)
(max.)
(max.)
(max.)
3
9.2
6.4
50
53
6
12.065
3.5
12.2
9.4
53.5
57
2
17.780
5
18.0
14.6
64
3
23.825
5
24.1
19.8
81
4
31.267
6.5
31.6
25.9
5
44.399
6.5
44.7
6
63.348
8
63.8
MT. No
øD
a
0
09.045
1
ød4
K
t
(max.)
(max.)
-
-
4
9
M6
16
5
69
14
M 10
24
5
86
19
M 12
28
7
102.5
109
25
M 16
32
9
37.6
129.5
136
35.7
M 20
40
9
53.9
182
190
51
M 24
50
12
ød5
15
15 –33
Technické údaje
Mezinárodní tolerance (IT třídy)
Mezinárodní tolerance (IT třídy)
IT třídy vyjadřují povolenou toleranci rozdílu průměrů otvoru a hřídele. Se zvyšujícím se parametrem IT, se tolerance zvyšuje. V závislosti
na základní velikosti, se hodnota tolerance liší u jednotlivých tříd.
V tomto katalogu jsou IT třídy uvedeny jako vodítko rozměrové disperze u průměrů otvorů obráběných vrtacím nástrojem. Pro informaci,
tolerance H8 pro otvor o ø8.0 je 0 až + 0.022 mm, šířka hodnoty je shodná jako u IT 8.
V níže uvedené tabulce, jsou oblasti tolerance dosažitelné typickými vrtacími nástroji odlišeny různými barvami. Celokarbidové vrtáky
se obecně používají pro obrábění otvorů s IT 9 až 12. Při obrábění otvoru s přesností lepší než IT 8 je nutná dokončovací operace např.
vystružování. U otvorů s přesností vyšší než IT 5 je nutné vysoce přesné dokončování (např. broušení). Výše uvedený popis platí pro
obrábění oceli. V praxi se třída IT dosažená s nástrojem liší v závislosti na tvrdosti a složení obráběného materiálu.
IT třídy
Základní velikosti
(mm)
Technické údaje
>
15
15 –34
3
6
10
18
30
50
80
120
180
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
IT třídy
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
)
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
(μm)
3
6
10
18
30
50
80
120
180
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
(mm)
0.8
1.2
2
3
4
6
10
14
25
40
60
0.1 0.14 0.25
1
1.5
2.5
4
5
8
12
18
30
48
75 0.12 0.18
0.6
1
1.4
0.3 0.48 0.75
1.2
1.8
1
1.5
2.5
4
6
9
15
22
36
58
1.2
2
3
5
8
11
18
27
43
70
110 0.18 0.27 0.43
1.5
2.5
4
6
9
13
21
33
52
84
1.5
2.5
4
7
11
16
25
39
62
100
0.4
90 0.15 0.22 0.36 0.58
0.9
1.5
2.2
1.1
1.8
2.7
130 0.21 0.33 0.52 0.84
1.3
2.1
3.3
160 0.25 0.39 0.62
1
1.6
2.5
3.9
0.7
2
3
5
8
13
19
30
46
74
120
190
0.3 0.46 0.74
1.2
1.9
3
4.6
2.5
4
6
10
15
22
35
54
87
140
220 0.35 0.54 0.87
1.4
2.2
3.5
5.4
3.5
5
8
12
18
25
40
63
100
160
250
1.6
2.5
4
6.3
4.5
7
10
14
20
29
46
72
115
185
290 0.46 0.72 1.15 1.85
2.9
4.6
7.2
6
8
12
16
23
32
52
81
130
210
320 0.52 0.81
1.3
2.1
3.2
5.2
8.1
7
9
13
18
25
36
57
89
140
230
360 0.57 0.89
1.4
2.3
3.6
5.7
8.9
8
10
15
20
27
40
63
97
155
250
400 0.63 0.97 1.55
2.5
4
6.3
9.7
9
11
16
22
32
44
70
110
175
280
440
0.7
2.8
4.4
7
11
10
13
18
25
36
50
80
125
200
320
500
0.8 1.25
2
3.2
5
11
15
21
28
40
56
90
140
230
360
560
0.9
1.4
2.3
3.6
5.6
13
18
24
33
47
66
105
165
260
420
660 1.05 1.65
2.6
4.2
6.6 10.5 16.5
15
21
29
39
55
73
125
195
310
500
780 1.25 1.95
3.1
5
7.8 12.5 19.5
920
0.4 0.63
1
1.1 1.75
8 12.5
9
14
18
25
35
46
65
92
150
230
370
600
1.5
2.3
3.7
6
9.2
15
23
22
30
41
55
78
110
175
280
440
700 1100 1.75
2.8
4.4
7
11 17.5
28
26
36
50
68
96
135
210
330
540
860 1350
3.3
5.4
Oblast tolerance
vyžadující
dokončovací operace,
např. vystružování
Oblast tolerance
dosažitelná s
karbidovým
vrtákem.
2.1
8.6 13.5
Oblast tolerance
dosažitelná vrtákem s
vyměnitelnými destičkami.
21
33
Technické údaje
Mezní úchylky tolerančních polí
Mezní úchylky tolerančních polí hřídelů. (norma JIS B401)
Průměr hrřídel
(mm)
)
>
-
3
3
6
6
10
10
14
14
18
18
24
24
30
30
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
120
Zóna tolerance (μm)
e9
f6
f7
f8
g5
g6
h5
h6
h7
h8
h9
−14
−39
−20
−50
−25
−61
−6
−12
−10
−18
−13
−22
−6
−16
−10
−22
−13
−28
−6
−20
−10
−28
−13
−35
−2
−6
−4
−9
−5
−11
−2
−8
−4
−12
−5
−14
0
−4
0
−5
0
−6
−32
−75
−16
−27
−16
−34
−16
−43
−6
−14
−6
−17
−40
−92
−20
−33
−20
−41
−20
−53
−7
−16
−50
−112
−25
−41
−25
−50
−25
−64
−60
−134
−30
−49
−30
−60
−72
−159
−36
−58
−36
−71
js5
0
−6
0
−8
0
−9
0
−10
0
−12
0
−15
0
−14
0
−18
0
−22
0
−25
0
−30
0
−36
0
−8
0
−11
0
−18
0
−27
−7
−20
0
−9
0
−13
0
−21
−9
−20
−9
−25
0
−11
0
−16
−30
−76
−10
−23
−10
−29
0
−13
−36
−90
−12
−27
−12
−34
0
−15
js6
js7
±2
±3
±5
±2.5
±4
±6
k5
k6
+4
0
+6
+1
+7
+1
+6
0
+9
+1
+10
+1
±3
±4.5
±7
0
−43
±4
±5.5
±9
+9
+1
+12
+1
0
−33
0
−52
±4.5
±6.5
±10
+11
+2
+15
+2
0
−25
0
−39
0
−62
±5.5
±8
±12
+13
+2
+18
+2
0
−19
0
−30
0
−46
0
−74
±6.5
±9.5
±15
+15
+2
+21
+2
0
−22
0
−35
0
−54
0
−87
±7.5
±11
±17
+18
+3
+25
+3
JS6
JS7
K6
±3
±5
±4
±6
±4.5
±7
V každém stupni uvedeném v tabulce, vyšší hodnota představuje horní odchylku a nížší hodnota dolní odchylku.
Mezní úchylky tolerančních polí děr (norma JIS B401)
Průměr otvoru
(mm)
)
>
3
3
6
6
10
10
14
14
18
18
24
24
30
30
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
120
E7
E8
E9
F6
F7
F8
G6
G7
+24
+14
+32
+20
+40
+25
+28
+14
+38
+20
+47
+25
+39
+14
+50
+20
+61
+25
+12
+6
+18
+10
+22
+13
+16
+6
+22
+10
+28
+13
+20
+6
+28
+10
+35
+13
+8
+2
+12
+4
+14
+5
+12
+2
+16
+4
+20
+5
+50
+32
+59
+32
+75
+32
+27
+16
+34
+16
+43
+16
+17
+6
+61
+40
+73
+40
+92
+40
+33
+20
+41
+20
+53
+20
+20
+7
H6
H7
H8
H9
H10
+6
0
+8
0
+9
0
+10
0
+12
0
+15
0
+14
0
+18
0
+22
0
+25
0
+30
0
+36
0
+40
0
+48
0
+58
0
+24
+6
+11
0
+18
0
+27
0
+43
0
+70
0
±5.5
+28
+7
+13
0
+21
0
+33
0
+52
0
+84
0
±6.5
K7
0
−6
+2
−6
+2
−7
0
−10
+3
−9
+5
−10
±9
+2
−9
+6
−12
±10
+2
−11
+6
−15
Technické údaje
-
Zóna tolerance (μm)
15
+75
+50
+89 +112
+50 +50
+41
+25
+50
+25
+64
+25
+25
+9
+34
+9
+16
0
+25
0
+39
0
+62 +100
0
0
±8
±12
+3
−13
+7
−18
+90
+60
+106 +134
+60 +60
+49
+30
+60
+30
+76
+30
+29
+10
+40
+10
+19
0
+30
0
+46
0
+74 +120
0
0
±9.5
±15
+4
−15
+9
−21
+107
+72
+126 +159
+72 +72
+58
+36
+71
+36
+90
+36
+34
+12
+47
+12
+22
0
+35
0
+54
0
+87 +140
0
0
±11
±17
+4
−18
+10
−25
V každém stupni uvedeném v tabulce, vyšší hodnota představuje horní odchylku a nížší hodnota dolní odchylku.
15 –35
Technické údaje
Průměry otvorů pro šrouby
Norma pro otvory šroubů
Průměr otvoru pro šroub
Průměr zahloubení pro šroub
Průměr otvoru pro šroub určuje průměr závitu plus vůle.
Šířk
a
sra
žen
éh
ran
y
Část závitu, M6
Jmen. velikost závitu: 6
Průměr otvoru pro šrouby
Technické údaje
Jmenovitá velikost závitu
15
15 –36
1
1.2
1.4
1.6
1.7
1.8
2
2.2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
(Jednotka: mm)
Třída 1
Průměr otvoru pro šroub
Třída 2
Třída 3
1.1
1.3
1.5
1.7
1.8
2
2.2
2.4
2.5
2.7
2.8
3.2
3.7
4.3
4.8
5.3
6.4
7.4
8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.1
2.4
2.6
2.7
2.9
3
3.4
3.9
4.5
5
5.5
6.6
7.6
9
11
13.5
15.5
17.5
20
22
24
26
30
1.3
1.5
1.8
2
2.1
2.2
2.6
2.8
2.9
3.1
3.2
3.6
4.2
4.8
5.3
5.8
7
8
10
12
14.5
16.5
18.5
21
24
26
28
32
Šířka sražené hrany
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
Průměr
zahloubení
3
4
4
5
5
5
7
8
8
8
8
9
10
11
13
13
15
18
20
24
28
32
35
39
43
46
50
55
Technické údaje
Přehled materiálů dle norem
Uhlíková ocel a slitinové oceli pro konstrukční použití
Japonsko
Mezinárodní
JIS
ISO
U.S.A.
AISI
SAE
Typ
S10C
C10
1010
S15C
C15E4
C15M2
1015
−
S20C
C25
C25E4
C25M2
C30
C30E4
C30M2
C35
C35E4
C35M2
C40
C40E4
C40M2
S25C
Uhlíková ocel
S30C
S35C
S40C
S43C
S48C
1039
1040
1042
1043
080A42
1045
1046
C45
C45E
C45R
−
S53C
C55
C55E4
C55M2
C60
C60E4
C60M2
S58C
−
Japonsko
Mezinárodní
JIS
ISO
U.S.A.
AISI
SAE
SNC236
SNC415(H)
SNC815(H)
SNC836
SNCM220
SNCM240
SNCM415
SNCM420(H)
SNCM431
SNCM439
SNCM447
SNCM616
SNCM625
SNCM630
SNCM815
−
−
−
15NiCr13
−
20NiCrMo2
20NiCrMoS2
41CrNiMo2
41CrNiMoS2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
C15E
C15R
−
C22
C22E
C22R
C25
C25E
C25R
C30
C30E
C30R
C35
C35E
C35R
C40
C40E
C40R
C22
C22E
C22R
C25
C25E
C25R
C30
C30E
C30R
C35
C35E
C35R
C40
C40E
C40R
−
−
−
−
−
8615
8617(H)
8620(H)
8622(H)
8637
8640
−
4320(H)
−
4340
−
−
−
−
−
−
−
30Γ
35Γ
40Γ
−
C45
C45E
C45R
−
45Γ
−
C50
C50E
C50R
−
C55
C55E
C55R
C60
C60E
C60R
45Γ
50Γ
−
C55
C55E
C55R
C60
C60E
C60R
Další země
Německo
DIN
DIN/EN
40Γ
50Γ
−
60Γ
Francie
NF
NF/EN
−
−
−
15NiCr13
−
−
−
−
15NiCr13
−
−
−
−
15NiCr13
−
20NiCrMo2-2
20NiCrMoS2-2
20NiCrMo2-2
20NiCrMoS2-2
20NiCrMo2-2
20NiCrMoS2-2
Rusko
гOCT
40XH
−
30XH3A
−
−
Technické údaje
Nikl-chromová
SNC631(H)
ocel
C15E
C15R
C50
C50E
C50R
Velká Británie
BS
BS/EN
гOCT
−
−
1059
1060
Rusko
C10E
C10R
−
C55
C55E
C55R
C60
C60E
C60R
1055
Francie
NF
NF/EN
C10E
C10R
−
1050
1053
Typ
Další země
Německo
DIN
DIN/EN
C45
C45E
C45R
C50
C50E
C50R
1049
−
S55C
Slitinová ocel
C25
C25E
C25R
C30
C30E
C30R
C35
C35E
C35R
C40
C40E
C40R
1035
C50
C50E4
C50M2
S50C
Nikl-chrom
molybdenová
ocel
C22, C22E
C22R
1020
1030
C45
C45E4
C45M2
S45C
C10
C10E
C10R
C15
C15E
C15R
1025
−
Velká Británie
BS
BS/EN
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
20XH2M(20XHM)
−
−
−
−
−
−
−
15
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –37
Technické údaje
Přehled materiálů dle norem
Nerezová ocel, žárupevná ocel
Japonsko
Mezinárodní
JIS
ISO
U.S.A.
AISI
SAE
Typ
SCr415(H)
SCr420(H)
SCr430(H)
Chromová ocel
SCr435(H)
SCr440(H)
SCr445(H)
SCM415(H)
Slitinová ocel
SCM418(H)
SCM420(H)
−
20Cr4(H)
20CrS4
34Cr4
34CrS4
34Cr4
34CrS4
37Cr4
37CrS4
37Cr4
37CrS4
41Cr4
41CrS4
−
−
18CrMo4
18CrMoS4
−
SCM430
Chrommolybdenová
ocel
SCM432
SCM435(H)
SCM440(H)
Manganová
ocel a
mangan
-chromová ocel
−
−
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
SCM445(H)
−
17Cr3
17CrS3
−
5120(H)
Další země
Německo
DIN
DIN/EN
17Cr3
17CrS3
−
Francie
NF
NF/EN
17Cr3
17CrS3
−
Rusko
гOCT
15X
15XA
−
20X
5130(H)
5132(H)
34Cr4
34CrS4
34Cr4
34CrS4
34Cr4
34CrS4
30X
5132
37Cr4
37CrS4
37Cr4
37CrS4
37Cr4
37CrS4
35X
5140(H)
530M40
41Cr4
41CrS4
41Cr4
41CrS4
41Cr4
41CrS4
40X
−
−
18CrMo4
18CrMoS4
708M20(708H20)
−
−
18CrMo4
18CrMoS4
−
−
−
18CrMo4
18CrMoS4
−
−
−
−
−
4130
−
−
−
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
4137(H)
4140(H)
4142(H)
4145(H)
4147(H)
1522(H)
−
−
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
−
−
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
−
−
−
−
1534
−
−
−
45X
−
20XM
20XM
30XM
30XMA
−
35XM
−
−
−
SMn420(H)
22Mn6(H)
SMn433(H)
−
SMn438(H)
36Mn6(H)
1541(H)
−
−
−
SMn443(H)
42Mn6(H)
1541(H)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
U.S.A.
AISI
UNS
SAE
Velká Británie
BS
BS/EN
Další země
Německo
DIN
DIN/EN
Francie
NF
NF/EN
Rusko
SMnC420(H)
SMnC443(H)
Aluminiumchrommolybdenová
ocel
Velká Británie
BS
BS/EN
SACM645
−
−
41CrAlMo74
−
30Γ2
35Γ2
35Γ2
40Γ2
40Γ2
45Γ2
Nerezová ocel, žárupevná ocel
Japonsko
Mezinárodní
Typ
15
Nerezová ocel
Technické údaje
JIS
SUS201
SUS202
SUS301
SUS301L
SUS301J1
SUS302
SUS302B
SUS303
SUS303Se
Austenitická SUS303Cu
SUS304
SUS304L
SUS304N1
SUS304N2
SUS304LN
SUS304J1
SUS304J2
SUS304J3
SUS305
ISO
X12CrMnNiN17-7-5 S20100
X12CrMnNiN18-9-5 S20200
X10CrNi18-8
S30100
X2CrNiN18-7
201
202
301
284S16
301S21
X12CrNi17-7
X2CrNiN18-7
X12CrNi17-7
12X17Γ9AH4
07X16H6
Z12CN18-09
12X18H9
302
302B
303
303Se
302S25
303S21
303S41
X10CrNiS18-9
304
304L
304N
304S31
304S11
X5CrNi18-10
X2CrNi19-11
Z7CN18-09
Z3CN19-11
Z6CN19-09Az
X2CrNiN18-9
S30400
S30403
S30451
S30452
S30453
X2CrNiN18-10
Z3CN18-10Az
X6CrNi18-12
S30431
S30500
S30431
305
X5CrNi18-12
Z8CN18-12
X5CrNi18-9
X2CrNi18-9
X5CrNiN18-8
304LN
305S19
Z8CNF18-09
12X18H10E
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –38
Z11CN17-08
S30200
S30215
S30300
S30323
X12CrNiSi18-9-3
X10CrNiS18-9
гOCT
Z12CMN17-07Az
08X18H10
03X18H11
06X18H11
Technické údaje
Přehled materiálů dle norem
Nerezová ocel, žárupevná ocel
Japonsko
Mezinárodní
JIS
ISO
Typ
SUS305J1
SUS309S
SUS310S
SUS315J1
SUS315J2
SUS316
SUS316F
SUS316L
SUS316N
SUS316LN
Nerezová ocelocel
Austenitická SUS316Ti
SUS316J1
SUS316J1L
SUS317
SUS317L
SUS317LN
SUS317J1
SUS317J2
SUS317J3L
SUS836L
SUS890L
SUS321
SUS347
SUS384
SUSXM7
SUSXM15J1
SUS329J1
Austenitická
SUS329J3L
Feritová
SUS329J4L
SUS405
SUS410L
SUS429
SUS430
SUS430F
SUS430LX
Velká Británie
BS
BS/EN
Další země
Německo
DIN
DIN/EN
Francie
NF
NF/EN
Z10CN24-13
Z8CN25-20
S30908
S31008
309S
310S
310S31
X5CrNiMo17-12-2
X3CrNiMo17-12-3
S31600
316
316S31
X5CrNiMo17-12-2
X5CrNiMo17-13-3
Z7CND17-12-02
Z6CND18-12-03
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-3
X2CrNiMo18-14-3
S31603
316L
316S11
X2CrNiMo17-13-2
X2CrNiMo17-14-3
Z3CND17-12-02
Z3CND17-12-03
X6CrNi25-21
S31651
X2CrNiMoN17-11-2 S31653
X2CrNiMoN17-12-3
X6CrNiMoTi17-12-2 S31635
316N
316LN
S31700
X2CrNiMo19-14-4 S31703
X2CrNiMoN18-12-4 S31753
317
317L
317S16
317S12
X2CrNiMo18-16-4
N08904
321
347
384
304Cu
904S14
321S31
347S31
X6CrNiTi18-10
X6CrNiNb18-10
N08367
N08904
S32100
S34700
S38400
S30430
S38100
S32900
X2CrNiMoN22-5-3 S31803
X2CrNiMoCuN25-6-3 S32250
X6CrAl13
S40500
X1CrNiMoCu25-20-5
X6CrNiTi18-10
X6CrNiNb18-10
X3NiCr18-16
X3CrNiCu18-9-4
329
31803
32250
405
S42900
S43000
S43020
S43035
429
430
430F
S43400
S43600
434
436
X2CrMoTi18-2
S44400
444
X12Cr13
X6Cr13
S44700
S44627
S40300
S41000
S41008
403
410
410S
X12CrS13
X20Cr13
X30Cr13
X29CrS13
S41025
S41600
S42000
S42000
S42020
S43100
S44002
S44003
S44004
S44020
S17400
S17700
X6Cr17
X7CrS17
X3CrTi17
X3CrNb17
X2CrTi17
X6CrMo17-1
X1CrMoTi16-1
X19CrNi16-2
X70CrMo15
X105CrMo17
X5CrNiCuNb16-4
X7CrNiAl17-7
X2CrNiMoN17-12-2 Z3CND17-11Az
X2CrNiMoN17-13-3 Z3CND17-12Az
X6CrNiMoTi17-12-2 Z6CNDT17-12
394S17
гOCT
10X23H18
03X17H14M3
08X17H13M2T
Z3CND19-15-04
Z3CND19-14Az
Z2NCDU25-20
Z6CNT18-10
Z6CNNb18-10
Z6CN18-16
Z2CNU18-10
Z15CNS20-12
08X18H10T
08X18H12Б
Z3CNDU22-05Az
Z3CNDU25-07Az
Z8CA12
Z3C14
08X21H6M2T
12X17
405S17
X6CrAl13
430S17
X6Cr17
X7CrS18
X6CrTi17
Z8C17
Z8CF17
Z4CT17
X6CrNb17
X6CrMo17-1
Z4CNb17
Z8CD17-01
434S17
Rusko
Z3CDT18-02
Z1CD26-01
410S21
403S17
X10Cr13
X6Cr13
Z13C13
Z8C12
416
420
420
420F
416S21
420S29
420S37
X20Cr13
X30Cr13
Z11CF13
Z20C13
Z33C13
Z30CF13
431
440A
440B
440C
S44020
S17400
S17700
431S29
X20CrNi17-2
X7CrNiAl17-7
08X13
20X13
30X13
Z15CN16-02
Z70C15
20X17H2
Z100CD17
95X18
Z6CNU17-04
Z9CNA17-07
09X17H7Ю
Technické údaje
SUS430J1L
SUS434
SUS436L
SUS436J1L
SUS444
SUS445J1
SUS445J2
SUS447J1
SUSXM27
SUS403
SUS410
SUS410S
SUS410F2
SUS410J1
SUS416
SUS420J1
SUS420J2
Martenzitová
SUS420F
SUS420F2
SUS429J1
SUS431
SUS440A
SUS440B
SUS440C
SUS440F
SUS630
Precipitačně
SUS631
vytvrzený typ
SUS631J1
Feritová
U.S.A.
AISI
UNS
SAE
15
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –39
Technické údaje
Přehled materiálů dle norem
Japonsko
Mezinárodní
JIS
ISO
Žáruvzdorná ocel
Typ
SUH31
SUH35
SUH36
SUH37
SUH38
Austenitická
SUH309
SUH310
SUH330
SUH660
SUH661
SUH21
SUH409
Feritová
SUH409L
SUH446
SUH1
SUH3
SUH4
Martenzitová
SUH11
SUH600
SUH616
U.S.A.
AISI
UNS
SAE
331S42
349S52
349S54
381S34
S63008
S63017
X6CrTi12
X2CrTi12
Velká Británie
BS
BS/EN
Další země
Německo
DIN
DIN/EN
X53CrMnNi21-9
S30900
S31000
N08330
S66286
R30155
309
310
N08330
309S24
310S24
CrNi2520
S40900
409
409S19
CrAl1205
X6CrTi12
S44600
S65007
446
401S45
X45CrSi9-3
443S65
Francie
NF
NF/EN
Z35CNWS14-14
Z52CMN21-09Az
Z55CMN21-09Az
Z15CN24-13
Z15CN25-20
Z12NCS35-16
Z6NCTV25-20
Z6CT12
Z3CT12
Z12C25
Z45CS9
Z40CSD10
Z80CSN20-02
Rusko
гOCT
45X14H14B2M
55X20Г9 AH4
20X25H20C2
15X28
40X10C2M
40X9C2
20X12BHMБΦP
S42200
Nástrojová ocel
Japonsko
U.S.A.
Mezinárodní
Typ
JIS
Uhlíková
nástrojová ocel
Technické údaje
Rychlořezná
ocel
15
Slitinová
nástrojová ocel
SK140
SK120
SK105
SK95
SK90
SK85
SK80
SK75
SK70
SK65
SK60
SKH2
SKH3
SKH4
SKH10
SKH40
SKH50
SKH51
SKH52
SKH53
SKH54
SKH55
SKH56
SKH57
SKH58
SKH59
SKS11
SKS2
SKS21
AISI
ASTM
ISO
−
C120U
C105U
−
C90U
−
C80U
−
C70U
−
−
HS18-0-1
−
−
−
HS6-5-3-8
HS1-8-1
HS6-5-2
HS6-6-2
HS6-5-3
HS6-5-4
HS6-5-2-5
−
HS10-4-3-10
HS2-9-2
HS2-9-1-8
−
−
−
−
W1-11 1/2
W1-10
W1-9
−
W1-8
−
−
−
−
−
T1
T4
T5
T15
−
−
M2
M3-1
M3-2
M4
−
M36
−
M7
M42
F2
−
−
Japansko
Mezinárodní
U.S.A.
JIS
ISO
AISI
ASTM
Typ
Slitinová
nástrojová ocel
SKS5
SKS51
SKS7
SKS81
SKS8
SKS4
SKS41
SKS43
SKS44
SKS3
SKS31
SKS93
SKS94
SKS95
SKD1
SKD2
SKD10
SKD11
SKD12
SKD4
SKD5
SKD6
SKD61
SKD62
SKD7
SKD8
SKT3
SKT4
SKT6
−
−
−
−
−
−
−
105V
−
−
−
−
−
−
X210Cr12
X210CrW12
X153CrMoV12
−
X100CrMoV5
−
X30WCrV9-3
−
X40CrMoV5-1
X35CrWMoV5
32CrMoV12-28
38CrCoWV18-17-17
−
55NiCrMoV7
45NiCrMo16
−
L6
−
−
−
−
−
W2-9 1/2
W2-8 1/2
−
−
−
−
−
D3
−
−
D2
A2
−
H21
H11
H13
H12
H10
H19
−
−
−
Speciální oceli
Japansko
Mezinárodní
U.S.A.
Typ
JIS
Uhlíková ocel
SUM11
SUM12
SUM21
SUM22
SUM22L
SUM23
SUM23L
SUM24L
SUM25
SUM31
SUM31L
AISI
ASTM
ISO
−
−
9S20
11SMn28
11SMnPb28
−
−
11SMnPb28
12SMn35
−
−
1110
1109
1212
1213
Uhlíková ocel
−
1215
−
12L14
−
1117
−
Japansko
Mezinárodní
U.S.A.
JIS
ISO
AISI
ASTM
Typ
Vysokouhlíkový
chrom
SUM32
SUM41
SUM42
SUM43
SUJ1
SUJ2
SUJ3
SUJ4
SUJ5
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –40
−
−
−
44SMn28
−
B1
B2
−
−
−
1137
1141
1144
−
52100
ASTM A
485
Grade 1
−
−
Technické údaje
Přehled materiálů dle norem
Oceli pro formy a zápustky
Japansko
Mezinárodní
Typ
Kovaná ocel
Litina
Litá ocel
JIS
Odlévaná
uhlíková ocel
SC
Ocelové odlitky
pro svařované
konstruce
SCW
Žáruvzdorná
odlévaná ocel
SCH
SCPH
Ocel. odl. používané
při nízké teplotě a
vysokém tlaku
SCPL
Šedá litina
FC
Litina s
kuličkovým
grafitem
FCD
Izotermicky
kalená litina
s kuličkovým
grafitem
FCAD
Austenitická
litna
FCAFCDA-
Nikel chrom molybdenová
ocel pro běžné
použití
Velká Británie
BS
BS/EN
200-400, 230-450,
UA1, A2
270-480
200-400W, 230-450W,
WCA, WCB, WCC A4
270-480W, 340-550W
GX40CrSi24,
309C30, 310C45,
GX40CrNiSi22-10,
Grade HC, HD, HF
330C12
GX40NiCrSi38-19
Ocelové odlitky
používané při
vysoké teplotě a
tlaku
Uhlíková ocel
pro běžné
použití
Chrom molybdenová
ocel pro běžné
použití
ISO
U.S.A.
AISI
ASTM
Další země
Německo
Francie
Rusko
DIN
DIN/EN
NF
NF/EN
гOCT
GE230, GE280,
GE320
−
−
GE230, GE280
−
−
GX40NiCrNb45-35,
GX50NiCrCoW35-25-15-5
−
GS-
G20Mo5,
G17CrMo5-5,
G17CrMo5-10
G17CrMo9-10,
GX15CrMo5,
GP240GH,
GP280GH
FB-M, FC1-M,
FC2-M,FC3-M
−
Grade WC1, WC6,
WC9
A1, A2, B1, B2,
B3, B4, B5, B7
−
Grade LCB, LC1,
LC2, LC3
AL1, BL2
100,150,200,250,
300,350
No.20,25,30,35,
40,45,50
EN-GJL-
EN-GJL-
EN-GJL-
700-2, 600-3, 500-7,
450-10, 400-15,
400-18, 350-22
60-40-18, 65-45-12,
8-55-06, 100-70-03, EN-GJS120-90-02
EN-GJS-
EN-GJS-
EN-GJS-
EN-GJS-
EN-GJS-
−
Type 1, 2,
Type D-2, D-3A
Class 1, 2
F1, F2,
S2W, S5S
GGL-, GGG-
L-, S-
−
C22, C25, C30,
C35, C40, C45,
C50, C55, C60
P285, P355
P245, P280, P305
−
−
L-, S-
−
−
−
−
−
BЧ
SF
−
Class A, B, C, D,
E, F
SFCM
−
Class E, F, G, I
Grade 3A, 4
Class G, J, K, L, M
−
−
−
−
SFNCM
−
Class G, H, I, J
Class 3A, 4, 5, 6
Class K, L, M
−
−
−
−
Neželezné slitiny
Japansko
Mezinárodní
Typ
JIS
Slitiny mědi
Slitiny mozazi
Slitiny mědi, slitiny niklu
Slitiny bronzu
Fosforová
bronz
Hliníkový bronz
Křemičitý bronz
CAC702
CAC703
CAC704
CAC801
CAC802
CAC803
ISO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
C85400
C85700
C86500
C86400
C86200
C86300
C84400
C90300
C90500
C83600
C92200
C90700
C90800
C95200
C95400
C95410
C95800
C95700
−
C87500
C87400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Německo
DIN
DIN/EN
−
Cu-C(CC040AgrodeC)
Cu-C(CC040AgrodeA,B)
CuZn15As-C(CC760S)
CuZn33Pb2-C(CC750S)
CuZn39Pb1-C(CC754S)
CuZn35Mn2Al1Fe-C(CC765S)
CuZn34Mn3Al2Fe1-C(CC764S)
CuZn25Al5Mn4Fe3-C(CC762S)
CuZn25Al5Mn4Fe3-C(CC762S)
CuSn3Zn8Pb5-C(CC490K)
−
−
CuSn5Zn5Pb5-C(CC490K)
−
CuSn10-C(CC480K)
CuSn12-C(CC483K)
Technické údaje
Vysokopevnostní
mosaz
CAC101
CAC102
CAC103
CAC201
CAC202
CAC203
CAC301
CAC302
CAC303
CAC304
CAC401
CAC402
CAC403
CAC406
CAC407
CAC502A
CAC502B
CAC503A
CAC503B
CAC701
Další země
Velká Británie
BS
BS/EN
U.S.A.
ASTM
SAE
15
CuAl10Fe2-C(CC331G)
CuAl10Ni3Fe2-C(CC332G)
CuAl10Fe5Ni5-C(CC333G)
−
−
−
CuZn16Si4-C(CC761S)
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –41
Technické údaje
Přehled materiálů dle norem
Japansko
Mezinárodní
JIS
ISO
U.S.A.
ASTM
SAE
Slitiny hořčíku
Al slitiny
Typ
AC1B
AC2A
AC2B
AC3A
AC4A
AC4B
AC4C
Al ingoty
AC4CH
pro odlitky AC4D
AC5A
AC7A
AC8A
AC8B
AC8C
AC9A
AC9B
ADC1
ADC3
ADC5
ADC6
Al slitiny pro
ADC10
tlakové lití
ADC10Z
ADC12
ADC12Z
ADC14
MC5
MC6
Hořčíkové
MC7
slitiny na
MC8
odlitky
MC9
MC10
MD1A
Hořčíkové
MDC1B
slitiny pro
MDC1D
tlakové lití
MDC2B
Al-Cu4MgTi
−
−
−
−
Al-Si8Cu3
Al-Si7Mg(Fe)
Al-Si7Mg0.3
−
Al-Cu4Ni2Mg2
−
Al-Si12CuNiMg
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
MgRE3Zn2Zr
MgAg3RE2Zr
MgZn4RE1Zr
−
−
MgAl9Zn1(A)
MgAl6Mn
Japansko
Mezinárodní
JIS
ISO
204.0
319.0
−
−
333.0
356.0
A356.0
355.0
242.0
514.0
−
−
332.0
−
−
A413.0
A360.0
518.0
−
−
A380.0
−
383.0
B390.0
AM100A
ZK51A
ZK61A
EZ33A
QE22A
ZE41A
AZ91A
AZ91B
AZ91D
AM60B
U.S.A.
ASTM
AA
Al slitina
Technické údaje
−
−
AlMg4.5Mn0.7
−
AlMg1SiCu
AlMg0.7Si
−
−
AlZn5.5MgCu
Další země
Velká Británie
Německo
BS
DIN
BS/EN
DIN/EN
5052
5454
5083
5086
6061
6063
−
−
7075
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15
15 –42
Francie
NF
NF/EN
EN AC-2100
−
−
EN AC-44100
−
EN AC-46200
EN AC-42000
EN AC-42100
EN AC-45300
−
−
EN AC-48000
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
EN MC65120
EN MC65210
EN MC35110
G-A9Z1Y4
−
EN MC21120
EN MC21320
−
Typ
A5052S
A5454S
A5083S
A5086S
Al slitiny pro
A6061S
lisování
A6063S
A7003S
A7N01S
A7075S
Další země
Velká Británie
Německo
BS
DIN
BS/EN
DIN/EN
EN AW-5052
EN AW-5454
EN AW-5083
EN AW-5086
EN AW-6061
EN AW-6063
EN AW-7003
−
EN AW-7075
Francie
NF
NF/EN
Technické údaje
Tabulka tvrdosti - porovnání
Hodnoty tvrdosti Brinell
(Zdroj: JIS HB Ferrous Materials and Metallurgy I -2005)
HRA
Brinell, 10mm kulička,
Síla 3000kg
HS
Rockwell
HRA
HRB
HRC
HRD
B Stupnice,
A Stupnice, Síla 100kg, C Stupnice, D Stupnice,
Síla 60kg, Ocel. kulička Síla 150kg, Síla 100kg,
Přibl.
pevnost v
tahu
(Mpa)
Tvrdokovová
kulička
Standardní
kulička
HRB
HRC
HRD
B Stupnice,
A Stupnice, Síla 100kg, C Stupnice, D Stupnice,
Síla 60kg, Ocel. kulička Síla 150kg, Síla 100kg,
Přibl.
pevnost v
tahu
(Mpa)
HV
Shore
Rockwell
HB
Standardní
kulička
Vickers
Brinell, 10mm kulička,
Síla 3000kg
HS
Vickers
HV
Shore
HB
Tvrdokovová
kulička
−
−
940
85.6
−
68.0
76.9
97
−
429
429
455
73.4
−
45.7
59.7
61
1510
−
−
920
85.3
−
67.5
76.5
96
−
415
415
440
72.8
−
44.5
58.8
59
1460
−
−
900
85.0
−
67.0
76.1
95
−
401
401
425
72.0
−
43.1
57.8
58
1390
−
(767)
880
84.7
−
66.4
75.7
93
−
388
388
410
71.4
−
41.8
56.8
56
1330
−
(757)
860
84.4
−
65.9
75.3
92
−
375
375
396
70.6
−
40.4
55.7
54
1270
−
(745)
840
84.1
−
65.3
74.8
91
−
363
363
383
70.0
−
39.1
54.6
52
1220
−
(733)
820
83.8
−
64.7
74.3
90
−
352
352
372
69.3
(110.0)
37.9
53.8
51
1180
−
(722)
800
83.4
−
64.0
73.8
88
−
341
341
360
68.7
(109.0)
36.6
52.8
50
1130
−
(712)
−
−
−
−
−
−
−
331
331
350
68.1
(108.5)
35.5
51.9
48
1095
−
(710)
780
83.0
−
63.3
73.3
87
−
321
321
339
67.5
(108.0)
34.3
51.0
47
1060
−
(698)
760
82.6
−
62.5
72.6
86
−
311
311
328
66.9
(107.5)
33.1
50.0
46
1025
−
(684)
740
82.2
−
61.8
72.1
−
−
302
302
319
66.3
(107.0)
32.1
49.3
45
1005
−
(682)
737
82.2
−
61.7
72.0
84
−
293
293
309
65.7
(106.0)
30.9
48.3
43
970
−
(670)
720
81.8
−
61.0
71.5
83
−
285
285
301
65.3
(105.5)
29.9
47.6
−
950
−
(656)
700
81.3
−
60.1
70.8
−
−
277
277
292
64.6
(104.5)
28.8
46.7
41
925
−
(653)
697
81.2
−
60.0
70.7
81
−
269
269
284
64.1
(104.0)
27.6
45.9
40
895
−
(647)
690
81.1
−
59.7
70.5
−
−
262
262
276
63.6
(103.0)
26.6
45.0
39
875
−
(638)
680
80.8
−
59.2
70.1
80
−
255
255
269
63.0
(102.0)
25.4
44.2
38
850
−
630
670
80.6
−
58.8
69.8
−
−
248
248
261
62.5
(101.0)
24.2
43.2
37
825
−
627
667
80.5
−
58.7
69.7
79
−
241
241
253
61.8
100.0
22.8
42.0
36
800
−
−
677
80.7
−
59.1
70.0
−
−
235
235
247
61.4
99.0
21.7
41.4
35
785
−
601
640
79.8
−
57.3
68.7
77
−
229
229
241
60.8
98.2
20.5
40.5
34
765
223
223
234
−
97.3
(18.8)
−
−
−
Diamantový
kužel
o průměru
1/16 in.
Diamantový Diamantový
kužel
kužel
Diamantový
kužel
o průměru
1/16 in.
Diamantový Diamantový
kužel
kužel
−
−
640
79.8
−
57.3
68.7
−
−
217
217
228
−
96.4
(17.5)
−
33
725
−
578
615
79.1
−
56.0
67.7
75
−
212
212
222
−
95.5
(16.0)
−
−
705
−
−
607
78.8
−
55.6
67.4
−
−
207
207
218
−
94.6
(15.2)
−
32
690
−
555
591
78.4
−
54.7
66.7
73
2055
201
201
212
−
93.8
(13.8)
−
31
675
197
197
207
−
92.8
(12.7)
−
30
655
−
579
78.0
−
54.0
66.1
−
2015
192
192
202
−
91.9
(11.5)
−
29
640
−
534
569
77.8
−
53.5
65.8
71
1985
187
187
196
−
90.7
(10.0)
−
−
620
−
−
553
77.1
−
52.5
65.0
−
1915
183
183
192
−
90.0
(9.0)
−
28
615
−
514
547
76.9
−
52.1
64.7
70
1890
179
179
188
−
89.0
(8.0)
−
27
600
174
174
182
−
87.8
(6.4)
−
−
585
(495)
−
539
76.7
−
51.6
64.3
−
1855
170
170
178
−
86.8
(5.4)
−
26
570
−
−
530
76.4
−
51.1
63.9
−
1825
167
167
175
−
86.0
(4.4)
−
−
560
−
495
528
76.3
−
51.0
63.8
68
1820
163
163
171
−
85.0
(3.3)
−
25
545
(477)
−
516
75.9
−
50.3
63.2
−
1780
156
156
163
−
82.9
(0.9)
−
−
525
−
−
508
75.6
−
49.6
62.7
−
1740
149
149
156
−
80.8
−
−
23
505
−
477
508
75.6
−
49.6
62.7
66
1740
143
143
150
−
78.7
−
−
22
490
137
137
143
−
76.4
−
−
21
460
(461)
−
495
75.1
−
48.8
61.9
−
1680
−
−
491
74.9
−
48.5
61.7
−
1670
131
131
137
−
74.0
−
−
−
450
−
461
491
74.9
−
48.5
61.7
65
1670
126
126
132
−
72.0
−
−
20
435
121
121
127
−
69.8
−
−
19
415
444
−
474
74.3
−
47.2
61.0
−
1595
116
116
122
−
67.6
−
−
18
400
−
−
472
74.2
−
47.1
60.8
−
1585
111
111
117
−
65.7
−
−
15
385
−
444
472
74.2
−
47.1
60.8
63
1585
Technické údaje
−
15
Poznámka : Údaje v ( ) nejsou běžně používány.
15 –43
Technické údaje
Drsnost povrchu
(Dle JIS B 0601, 2001 a jejich vysvětlivek.)
Technické údaje
Aritmetická hloubka profilu
Největší výška profilu
Průměrná aritmetická úchylka
Typ
15
15 –44
Symbol
Definice
Příklad (Obr.)
Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného
profilu: Aritmetický průměr absolutních hodnot
pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. Dle ČSN EN
ISO 4287:1999
Ra
kde, R: měřená délka
Součet výšky Rp nejvyššího výstupku profilu a
hloubky Rv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu
základní délky. Dle ČS EN ISO 4287:1999
Rz
Aritmetický průměr nejvyšších výšek
profilu v jednotlivých základních délkách z
vyhodnocované délky, standardně obsahující 5
základních délek. Dle ČSN EN ISO 4287:1999
RzJIS
kde,
kde,
Zp1, Zp2, Zp3, Zp4, Zp5 : výška vrcholů 5 nejvyšších profilových
špiček vzorku koresponduje s
referenční výškou l
Zv1, Zv2, Zv3, Zv4, Zv5 : výška vrcholů 5 nejnižších profilových
propadů vzorku koresponduje
s referenční výškou l
Technické údaje
Srovnávací tabulka materiálů destiček
S povlakem CVD
Mitsubishi Sumitomo
Kód aplikace Tungaloy Material Electric Sandvik Kyocera
Hard Metal
T9105
UE6105
P01
AC810P GC4205
CA5505
Hitachi
Dijet
Tool
HG8010
ACP100 GC3005
JC110V
NTK
CP7
JC5003
Seco
Kenna-
Tool
metal
TP0500
KC9105
IC8150
TP1500
KCP05
IC9150
Ingersoll TaeguTec
TT1500
Widia
Walter Ceratizit
TN10P
WPP01
TN20K
WPP05
TT1500
TN10P
WPP01 CTC1110
TT3500
TN20K
WPP05 CTC1115
T9105
UE6105
AC810P GC1525
CA5505
JC110V
CP7
TP0500
KC9110
IC9015
IC8150
T9115
UE6110
AC820P GC4205
CA5515 GM8020 JC215V
CP5
TP1500
KC9125
IC9150
FH7020
ACP100 GC4215
TP2500
KC9105
IC428
HC-10P
WPP10 CTC3110
GC1515
MP1500
KCP10
IC5005
WP15CT
WAK20
KCP25
IC8080
P10
HG8010
GC3005
GC4220
T9115
UE6110
T9125
UE6020
AC830P GC4215
CA5525 GM8020 JC215V
FH7020
ACP100 GC1515
GM8025
P20
F7030
JC110V
CP7
TP1500
KC9110
IC9015
IC8150
IN5015
TT3500
TN10P
WPP10 CTC1110
CP5
TP2500
KC9215
IC9150
IN6515
TT5100
TN15M
WPP20 CTC1115
TP3500
KC9225
IC9015
TP200
KC9325
HG8010
GM25
WP10CT WKP25 CTC1125
IC8250
HC-P25
WPP30 CTC1130
GC4220
MP1500
IC9250
WP15CT
CTC1425
GC4230
MP2500
IC4100
TP2500
KC9125
IC5100
IC8080
IN5015
TT3500
TN30P
WPP20 CTC1125
TP3500
KU30T
IC656
IN6515
TT5100
TN30M
WPP30 CTC1130
GM25
TP200
KC935M
IC9350
IN6530
KT450
WP25CT
WAK10 CTC1135
GM8035
MP2500
KCP30
IC4050
T9125
UE6020
GC3020
AC820P GC4225
T9135
UE6035
AC830P GC4235
T3130
UH6400 ACP100 GC4230 CR9025
CA5525 GM8020 JC215V
CA5535
GC4240
HG8025
CP5
JC325V
CTCP125
WP35CT WKP35S CTC1425
GC2135
T9135
P40
UE6035
AC830P GC4235
UH6400
GC4230
WKP26 CTCP125
CA5535 GM8035 JC325V
GX30
JC450V
GC4240
T9115
AC610M GC2015
CA6515
HG8025
M10
T6120
T9125
M20
Nerez
US7020 AC610M GC2015
F7030
CA6525
AC630M GC2025
HG8025
TP3500
KC9140
TP40
T3130
F7030
M30 T6030
AC830P
GM25
GC235
AC520U GC2040
AC520U
KC935M
IC635
IC8250
TN15M
GM246
CTC1110
WM15CT
CTC1115
TN15M
CPCT125
CTC1115
WP35CT WKP35S CTC2135
WKP35
CP5
IC9250
CP2
TP2500
KC8050
IC520M
IC8080
CP5
TP3500
KC9225
IC9054
WP25CT
CTC1125
TP200
KC925M
IC9025
WM15CT
CTC1130
JC110V
TP3500
KC8050
GM8035
TP200
KC9240
GX30
T350M
KU30T
IN6530
TT5100
IC9350
CTC1135
IC4050
CTC1425
TN30M
CPCT125
CTC1125
IC656
WP25CT
CTC1135
IC4050
WM25CT
CTC1425
WM35CT
CTC1435
TN30M
CTC2135
CTC2135
IC635
IN6530
TT5100
KC9240
IC635
AC530U GC2040
TM4000
KC9245
IC656
ACP300
UC5105 AC410K GC3205
CA4010
HG3305 JC050W
MM4500
TH1500
MC5020 ACK200 GC3005
CA4505
JC105V
T5105
UC5105 AC410K GC1690
CA5505
CA4010
HG3305
JC5003
JC105V
CP1
TP0500
T5115
UC5115 AC420K GC3205
CA4115
HG3315
JC110V
CP5
TK1500
IC4028
T1115
MC5020 ACK200 GC3210
CA4505
HG8010
MK1500
IC5010
GC3215
CA4515
IC9007
TCC410
GC3005
CA5505
IC4100
CTC3215
IC5100
SR216
K10
JC525X
CP1
IN6530
TT5100
GM246
IC9150
TT1300
WAK10
IC4028
KC9315
GC3115
IC5010
IC9150
IN5015
TT1300
TN20K
TT1500 WK05CT
WPP01 CTC1110
WAK10 CTC1115
WAK15 CTC3110
T5115
GC3220
UC5115 AC420K GC3210
CA4115
HG3315
JC110V
CP1
TP0500
KC9110
IC418
IN5015
TT1300
TN10P
WPP10 CTC1115
T5125
MC5020 AC820P GC3215
CA4120
HG8010
JC215V
CP5
TP1500
KC9315
IC4010
IN6510
TT1500
TN20K
WAK10 CTC1125
TP2500
KC9325
IC9015
IN6515
WP10CT
WAK20 CTC1130
MK1500 KC915M
IC4100
IN6530
WK05CT WKP25 CTC1425
ACK200 GC3005
K20
K20W
CA4515 GM8020
HG8025
GC3040
T5125
GC3220
MC5020 AC820P K20W
GC3040
CA4120 GM8020 JC215V
HG8025
GX2030
CP5
T350M
T250M
IC5100
TP2500
T200M
KC8050
IC9150
IC520M
IN5015
TN20P
TP200
KC9125
IC4050
IN6515
WP25CT
MK3000 KC9325
WK20CT
IN6530
Technické údaje
T5105
K01
K30
WAK30 CTC1435
TP2500
KT450
TP40
M40
Litina
TN30M
IC635
JC110C
JC525X
GX30
WKP35
WPP30 CTC1135
IC4050
KC935M
GC235
TN30P
KC9240
GC2135
US735
TT5100
CP500T350M KC9245
MP2500
AC630M GC2025
IN6530
CP2
GM8035
US735
IC9350
JC5003
GM25
T6020
T6130
TCC410
CA5515
GC3005
F7030
IN5015
IC9080
GC4230
AC820P GC1525
Ocel
P30
Iscar
15
WAK15 CTC3215
WPP20
TSC30
TSC30
WAK20 CTCP125
WAK30
KU30T
WKP35S
KC935M
WKP35
WKP25
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
Materiály
(1-1)
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
Destičky TAC (pozitivní)
(2-96)
Související
strany
15 –45
Technické údaje
Srovnávací tabulka materiálů destiček
S povlakem PVD
Kód
aplikace
Tungaloy
Mitsu- Sumitomo
Electric
Sandvik
bishi
Material Hard Metal
Kyocera
ACP200
Technické údaje
WXN10
TN10U
TN6505
WSM10
WSM21
JC730U
JC5030
JC8015
JC5015
JC5040
JC5118
TM1
VM1
TAS
TS2500 KC5020
CP200 KC5525
MP3000 KU25T
F25M KC522M
IC807
IC507
IC907
IC808
IC908
IC950
IC4100
IN1030
IN1540
IN2006
IN2030
IN2040
TT7010 TN10U WSM20
TT9030 WU10PT WSM21
TT7220 TN6505 WHH15
WXM15
IP3000
JS4060
JX1045
CY250
CY25
HC844
PTH30E
JC5015
JC5030
JC5040
JC5118
QM3
TM4
CP500
MP3000
F30M
KC5025
KC5525
KU25T
KC725M
IC250
IC350
IC354
IC508
IC950
IC900
IN1030
IN1540
IN2030
IN2040
GM40
TT7010 WU25PT WSM30
CTP1235
TT8010
CTP2235
TT9030
SR226
TT8020
GM127
CTP1625
IP3000
JS4060
JX1060
GF30
JC5040
JC5118
JC8050
QM3
CP500
F40M
T60M
KC735M
IN1540
IN2040
TT8020
TT8010
TT9030
IP050S
PCM08M
IP050S JC730U
PR915
PR1025 IP100S
PR1225 PCS08M
PR730
TAS
IC830
IC928
IC1008
IC1028
IC300
IC330
IC520
IC807
IC520
IC807
IC507
IC907
TAS
TM1
VM1
TS2000
TS2500
CP200
KC5010
KC5510
KU10T
WSP45 CTP2440
WSP46
GM40
CTP1235
CTP2235
GM127
CM45
WXM10
IN0560
IN2006
TT5030
TT9030
SR226
GM127
TN10U WSM10
WS10PT WSM20
WSM21
WXM15
PR915
PR930
PR1025
PR1125
PR1225
PR660
PR730
IP100S
JX1015
CY150
CY15
JC8015
JC730U
JC5118
QM3
TM4
ZM3
TS2500
CP200
CP500
F25M
KC5010
KC5025
KC5510
KC5525
KC715M
IC354
IC3028
IC330
IC308
IC508
IC808
IC908
IN1030
IN2005
IN2006
IN2505
TT5030 TN10U WSM10 CTP2120
TT8820 WU10PT WSM20 CTP1235
TT9030 WU25PT WSM30 SR226
WS10PT WSM21 GM127
WS25PT WXM15
AH120
AH645
AH725
AH130
GH130
M30
VP15TF ACP300 GC1125
VP20MF AC520U GC2035
VP20RT AC530U GC1040
GC2030
UP20M
GC1145
PR1125
PR660
IP100S
JX1045
CY250
CY25
HC844
JC5015
JC8015
JC5118
JC8050
QM3
TM4
CP500
F30M
F40M
KC5025
KC5525
KU25T
KC552M
IC3028
IC330
IC250
IC300
IC830
IC928
IC1008
IC1028
IN1030
IN1530
IN2005
IN2505
IN2030
TT8020 WU25PT WSM20 CTP2240
TT9030 WS25PT WSM30 CTP1235
WSM21 CTP2235
WSM35 SR226
WSM36 GM127
AH140
VP30RT AC520U GC2035
AC530U GC1040
ACP300
JX1060
GF30
JC8050
QM3
TM4
F40M
KC725M
KC735M
IC250
IC300
IC328
IC330
IN1030
IN2005
IN2505
IN2030
TT8020
TT9030
AH110
GC4014
JC8003
CP1
GH110
AH110
GC1210
GC1020
PR905 PTH08M JC600
PR1210 PCA08M JC605X
PCS08M JC605W
JC610
CP1
CP200
KC5010
KC5510
KU10T
KC510M
IC910
IC4100
IC810
IC900
IN2004
IN2010
IN2015
TT9030
TN10U
TN5515
TN6505
TN6510
JX1020
CY100H
CY9020
JX1015
JC600
JC610
JC8015
JC5015
CP1
CP200
CP250
KC5025
KC5525
KU25T
KC520M
IC910
IC308
IC508
IC350
IC380
IN1030
IN1510
IN2010
IN2015
INDD15
TT9030
TN10U WSM10 CTP2120
WU10PT WKK25 CTP2440
SR216
WU25PT
SR226
TN6505
CTP3220
TN6520
JX1045
CY250
CY25
JC5015
JC5080
CP500
KC5025
KC5525
KU25T
IC350
IC830
IC828
IC1008
IN1030
IN1510
IN1530
IN2010
IN2015
TT9030 WU25PT WSM10 CTP2440
WKK25
K10
AH120
VP10RT
VP20RT
VP15TF
ACK300 GC1210
GC1220
GC1020
K20
GH130
VP10RT
VP20RT
VP15TF
ACK300 GC1220
GC1020
P20
K20
K30
PR905
PR1210
Materiály
(1-1)
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
CM40
WSM30
CM45
WSP45
WSM35 CTP2440
WSP46 CTP2235
WSP36
IC910
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –46
TN10U
Ceratizit
VP10RT ACP200 GC1025
VP15TF AC520U GC2015
GC1125
VP20MF
GC1115
VP20RT
GC1030
UP20M
GC2030
K01
Litina
IN0560
IN2006
Walter
AH630
AH725
AH730
GH330
M20 SH730
GH730
M40
15
IC903
Widia
IP2000
JX1015
CY150
CY15
P40
Nerez
Ingersoll TaeguTec
TT7010
PR660
PR1230
M10
JC8003
Iscar
IN0560
IN2006
AH120 VP15TF ACP200 GC1030
AH725 VP20MF ACP300
AH740 VP20RT
GH330 UP20M
P30
AH130
GH130
AH9030
AH3035
AH140 VP30RT ACP300 GC1030
ACP200 GC1025
GC1125
GC1115
GC1030
metal
IC507
IC903
IC950
PR930
PR1025
PR1115
PR1225
PR730
PR830
PR1225
PR1230
VP10RT
VP15TF
Kenna-
Tool
KC5010
KC5510
KU10T
KC715M
VP10RT ACP200 GC1030
VP15TF ACP300 GC1145
VP20MF
VP20RT
UP20M
M01
Seco
TS2000
CP200
AH120
AH725
AH730
SH730
Ocel
NTK
TM1
VM1
TAS
VP10RT
VP15TF
P10
Dijet
JC730U
JC8015
JC5015
JC5030
JC5118
AH710
AH710
Tool
PR915 ATH80D
PR1005 PTH08M
PCA08M
PCS08M
IP2000
PR915
PR930 ACS05E
PR1005 PCA12M
PR1025 PC20M
PR1115 JX1005
PR1225 JX1020
PR730 JP4020
PR830 CY9020
P01
P20
Hitachi
Destičky TAC (negativní)
(2-96)
Související
strany
WHH15
WXM15
SR216
SR226
CTP4115
AMZ
Technické údaje
Srovnávací tabulka materiálů destiček
S povlakem PVD
Kód aplikace
Tungaloy
Mitsu- Sumitomo
Electric
Sandvik
bishi
Material Hard Metal
Kyocera
Hitachi
Dijet
Tool
NTK
DS1100
N10 DS1200
Neželezné
metal
Iscar
Ingersoll TaeguTec
Widia
SD5010 JC10000
HD7010 JC20000
CY100H
CY10H
DL1000
AH110
S01 AH710
AH905
AH120
AH905
S10
AH730
SH730
S20
S30
F15M
F17M
F15M
F17M
KC5010
KC5410
KC5510
KU10T
KC5025
KC5525
KU25T
LC15TF
DL1000
VP05RT
ACK300 GC1010
PR915
JC8003
VP10RT AC510U GC1105
VP20RT AC520U GC1005
VP15TF ACK300 GC1025
MP9030
S30T
GC1030
GC1010
PR915
PCS08M JC8015
PTH13S JC5015
JS1025 JC5118
QM3
ZM3
TS2000 KC5010
TS2500 KC5510
CP200
KU10T
CP500 KC510M
VP10RT AC520U GC1105
VP20RT ACP300 GC1115
VP15TF
GC1005
MP9030
GC1025
S30T
VP15TF ACP300
VP20RT
MP9030
PR915
CY100H
CY10H
JC5118
JC5015
JC8050
QM3
ZM3
JC8050
QM3
ZM3
H01 AH710
AH110
H10 AH120
SH730
MP8010
MP8010
VP15TF
JC8003
JC8003
JC8008
JC8015
AH120
VP15TF
ATH80D LC8015
PTH08M
PCA08M
JX1005
H20
Walter
Ceratizit
WXN10
N20
Tvrdé
materiály
Kenna-
Tool
PCS08M
N01
Superslitiny
Seco
IC520
IC808
IC908
TT9030
TN10U
WXN10
WXN15
IN2005
TT9030
TN10U WXN10 CTP2120
WU10PT WXN15 CTP2440
WU25PT
WS1-PT WSM10
IC507
IC903
IC907
IN2006
TT5030
TT9030
TN10U WSM10
WS10PT WSM20
WSM21
TS2000 KC5025
TS2500 KC5525
CP200
KU25T
CP500 KC522M
F40M
CP500 KC5025
F40M
KC5525
KU25T
IC300
IC808
IC908
IC830
IC928
IC839
IC928
IN2005
IN2006
IN1030
TT5030 TN10U
TT9030 WU10PT
WU25PT
WS25PT
IN2005
IN1030
TT8020 WU25PT WSM20 CTP2135
TT9030 WS25PT WSM30 CTP2235
WSM21 CTP5115
WSM35
WSM36
TH1000
TH1000 KC5010
MH1000 KC5510
F15M
KU10T
KC635M
TS2000 KC635M
MP3000
F30M
IC903
IC507
IC903
IC907
IN2006
TT9030
IN2005
IN1530
TT7010 WU10PT
TT9030
IC507
IC907
F30M
IC808
IC908
IC1008
IC808
IC908
IC1008
H30
TN10U
CM40
SR226
WSM10
CM45
WSM20 CTP2440
WSM30 GM127
WSM21 CTP5110
WHH15
WHH15
TT7010
Cermet/Cermet s povlakem
Kód aplikace Tungaloy
MZ1000
CH550
LN10
Q15
C7Z
MZ1000
CH350
CH550
LN10
CX50
PX75
C7Z
Z15
TP1030
TP1020
C15M
KT315
KT5020
CZ25
CH550
CZ1025
CH7030
MZ1000
MZ2000
CX50
CX75
PX75
CX90
SC30
PX90
C7Z
T15
TP1030
TP1020
C15M
CZ25
CH570
CH7035
MZ3000
MZ1000
CH550
CX75
PX75
PX90
SC30
LN10
CX75
PX75
N40
C7X
C7Z
CX75
PX75
PX90
SC30
PX90
SC30
C7X
GT730
NS730
GT530
P20
NS530
AP25N
VP25N
VP45N
NX2525
NX3025
T2000Z
T3000Z
T1500A
T250A
NS740
VP45N
NX4545
T3000Z
NS520
AP25N
VP25N
NX2525
T250A
T1500A
TN60
TN6020
PV7020
GT730
M20 NS730
NS530
NX2525
AP25N
VP25N
T250A
T1500A
NS740
NX4545
NS520
AP25N
VP25N
T110A
K01
GT730
K10 NS730
NS530
AP25N
VP25N
NX2525
T110A
TN90
MZ1000
TN6020
CZ25
PV7020 CH7030
TN100M
CZ25
CH7035
MZ3000
TN30
CZ25
PV30
MZ1000
PV7005 CH550
TN60
CZ25
TN6010 MZ1000
PV7005 MZ2000
PV7010 CH550
CZ25
MZ2000
MZ3000
CH7030
M30
Litina
K20
AP25N
VP25N
NX2525
metal
Iscar
Ingersoll TaeguTec
KT315
KT1120
Widia
Walter
Ceratizit
IN0560
PV3010
PV3030
CT3000
IC75T
IC20N
IC520N
IC30N
IN0560
IN60C
PV3010
PV3030
CT3000
TT115
TT125
WCE10
TCC410
TCM10
TCM407
KT530M
KT605M
KT5020
IC20N
IC520N
IC30N
IC530N
IN60C
PV3010
CT3000
CT5000
TT125
WCE10
TCM10
KT5020
IC530N
IC30N
IN60C
CT5000
TP1030
TP1020
KT315
KT5020
IN0560
PV3010
CT3000
PV3030
C15M
KT530M
KT605M
KT5020
IC520N
IC530N
IC20N
IC30N
IC530N
IC30N
KT5020
LN10
KT315
KT5020
LN10
CX75
KT315
KT5020
KT530M
KT5020
TCC410
TCM10
TCM407
PV3010
CT3000
PV3030
CT5000
CT5000
PV3010
PV3030
CT3000
PV3030
CT3000
Technické údaje
Nerez
Kenna-
Tool
NTK
AP25N
VP25N
NX55
NX2525
M10
TN30
PV30
TN6010
PV7010
CT5015
TN60
TN6010
TN6020
PV7010
PV7020
CT5015
TN90
TN6020
PV7020
TN100M
Seco
Dijet
Tool
GT730
GT530
P30
CT5015
Hitachi
AP25N
VP25N
P10
T110A
T1500A
T2000Z
T250A
T2000Z
T3000Z
T1500A
T250A
Kyocera
NS520
P01
Ocel
Mitsu- Sumitomo
Electric
Sandvik
bishi
Material Hard Metal
15
TCC410
TCC410
TCM10
TCM407
CT5000
TCM407
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
Materiály
(1-1)
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
Destičky TAC (pozitivní)
(2-96)
Související
strany
15 –47
Technické údaje
Srovnávací tabulka materiálů destiček
Keramika
Kód aplikace Tungaloy
K01
LX11
LX21
Mitsu- Sumitomo
Electric
Sandvik
bishi
Material Hard Metal
NB90S
NB90M
CX710
FX105
K10
Kyocera
Hitachi
Tool
CC6190
CC650
KA30
A65
KT66
PT600M
CC6190
A65
CC650
KT66
A66N
PT600M
Litina
K20
FX105
CX710
CC6190
KS6000
CC670
CC6060
CF1
Dijet
NTK
HC1
HW2
SE1
HC2
HC1
HW2
SE1
WA1
WA5
SP9
SX1
SX6
SX9
S01
WX120
Superslitiny
S10
LX11
H01
Tvrdé
materiály
H10
NB100C CC6050
CC650
A65
KT66
A66N
PT600M
A65
NB100C CC6050
KT66
CC650
A66N
CC6190
PT600M
WA1
WA5
SX9
ZC4
ZC7
HC4
HC7
Seco
Kenna-
Tool
metal
Iscar
KY1310
KY1615
Destičky TAC (pozitivní)
(2-96)
Ceratizit
AW20
AB30
AS10
CW2015
CTN3105
CTS3105
WSN10 CTN3105
CTM3110
CTI3105
CTN3110
CTS3105
WSN10 CTM3110
CTN3110
AB30
AS10
CW2015
CW5025
KY1320
KY3400
KY3500
KY4300
KY1525
KY2100
KY1525
KY1540
KY2100
KY4300
KY4400
IN70N
AS10
CW5025
AS20
CW3020
AW20
CW2015
CTS3105
AB2010 CW2015
AB20
AB30
CTS3105
KY1615
KY4400
Technické údaje
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
Walter
IN70N
15
Materiály
(1-1)
Widia
KY1310
KY1320
KY1615
KY3400
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –48
Ingersoll TaeguTec
Související
strany
Technické údaje
Srovnávací tabulka materiálů destiček
PCBN a PCD
Kód
aplikace
Tungaloy
BX930
BX910
K01 BX870
BX470
BX480
K10 BX950
Litina
MB730 BNS800
MBS140
BXC90
K30 BX90S
MBS140 BNS800
S01
Tvrdé
materiály
BX950
CB50
KBN900
BN7000
BN350
MB4020 BNS800
BH250
IB05S
IB10S
B23
B30
B52
CBN200 KB9640
CBN300
CBN300P
CBN400C
IB90
B16
CBN500 KB9640
KB1340
KB1345
JBN795
CBN170 KB1630
KPD001
JDA30
JDA735
KPD001
KPD010
KPD230
KPD001
KPD010
KPD230
JDA715
PD1
JDA715
PD1
MD230
DA2200
DA1000
JDA10
KB90
WBH10C WCB80
TA100
CTL3215
KB90A
WBK40U WCB80
WCB50
TA120
TA201
CTL3215
WBK45U
CTL3215
WBK45U
TA201
KB50
WBH10C WCB30
KB9610
KB1610
KB5610
IB50
IB55
IB10H
IB10HC
IB20H
IB25HA
KB50
TB650
WBH10C WCB30 CTL3215
TA100
WBH10P WCB50
WBH10U
KB5625
KB1625
IB20H
IB25HC
TB650
WBH25P WCB50 CTL3215
WCB80
TA120
CBN500 KB5625
KB9640
KD120
KD1400
KD1405
KD100
PCD05
KD100
PCD10 KD1400
KD1425
PCD05 KD1425
PCD20
IB25HC
CBN10
CBN100
CBN150
CBN200
CBN300
CBN050C
CBN160C
CBN300P
CBN400C
CBN150
CBN200
CBN300
CBN350
CBN160C
CBN300P
CBN400C
CD10
DX110
Ceratizit
KB90A
CBN10 KB9610
CBN100
CBN050C
B22
B40
CD10
Walter
IB05S
IB10S
IB50
IB10HC
B52
JBN300
JBN330
DA2200
DA1000
Widia
KB90
KBN35M
KBN900
MD220
MD230
Ingersoll TaeguTec
CBN200 KB9640
CBN300 KD120
CBN300P KB1630
CBN400C
B22
B36
B40
DX120
Iscar
B23
B30
B52
JBN300
JBN330
CD10
metal
KB9610
KD120
KB1630
BH250
DA150
Kenna-
Tool
B23
B30
B52
B36
MD205
MD220
Seco
WBH40C
ID5
ID5
OVD20
PCD30
PCD30M
TA201
WCD10 CTD4125
IN90D
KP500
WDN25U WCD10 CTD4125
CTD4110
IN90D
KP300
WDN25U WCD10 CTD4205
Technické údaje
N30
JBN795
NTK
JBN245
DX140
N20
BH200
Dijet
BH200
BXM20 MBC020 BNC200 CB7025 KBN30M
CB20 KBN35M
BX360 BC8020 BN250
MB8025 BNX20 CB7035 KBN900
H20
MB825 BNX25
BN2000
N10
Tool
KBN65B
KBN65M
BX470
BX480
CB20
KBN510
BXM10 MBC010 BNC100
KBN10C
BX310
MB810 BNC160
H01
KBN05M
BNX10
KBN10M
BN1000
BXM10 MBC020 BNC160 CB7015 KBN525
BX330 MB8025 BNC200 CB7025 KBN25C
CB20 KBN25M
BN250
BX530
CB50
BN1000
H10
S10
Hitachi
KBN900
MB730
BXM20 MBC020 BNC300
H30 BXC50 BC8020 BN350
MB835 BNX25
BX380
DX160
MD205
DA90
N01 DX180
Neželezné
materiály
Kyocera
MB710 BNS800 CB7525 KBN60M
MB730 BN7000 CB7050
CB50
MB5015 BN7500
BN500
BNC500
MB710 BNS800 CB7525 KBN60M
MB730 BN7000 CB7925 KBN900
CB50
BN7500
BN500
BNC500
BXC90
BX90S
K20
Superslitiny
Mitsu- Sumitomo
Electric
Sandvik
bishi
Material Hard Metal
KP100
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15
Materiály
(1-1)
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
Destičky TAC (pozitivní)
(2-96)
Související
strany
15 –49
Technické údaje
Srovnávací tabulka materiálů destiček
Nepovlakovaný slinutý karbid
Kód aplikace Tungaloy
P01
P10
P20
P30
TH10
KS20
KS15F
UX30
Mitsu- Sumitomo
Electric
Sandvik
bishi
Material Hard Metal
UTi20T
UTi20T
ST10P
ST20E
A30
A30N
SMA
H10F
SM30
H10F
Kyocera
Hitachi
Tool
WS10
EX35
PW30
EX40
Dijet
SRT
SRT
SR20
DX30
SR30
NTK
Seco
Kenna-
Tool
metal
IC70
IC70
S60M
P10
K125M
TTM
GK
K600
TTR
G13
890
HX
883
KM1
S10M
KM3
S25M
Ocel
ST40E
P40
EX45
SR30
Iscar
Ingersoll TaeguTec
Widia
Walter
Ceratizit
P40
P10
P20
P40
P30
S40T
IC28
IC54
P40
S40T
K313
IC20
M10
K68
KMF
K125M
TTM
GK
K600
TTR
G13
K605
IC20
IN30M
IC28
IN30M
IC28
IN30M
IC28
IC54
TN15U
TN15U
M01
M10
TH10
H10A
WA10B
UMN
H13A
EX35
DX25
UMS
H10F
SM30
EX45
UMS
KS20
UTi20T
UX30
UTi20T
A30
A30N
KS05F
HTi05T
TH10
HTi10
H2
H1
H1
EH10
EH510
KS15F
KS20
UTi20T
UTi20T
M20
Nerez
U10E
EH510
U2
EH520
M30
M40
K01
K10
Litina
K20
H10
KW10
G10E
EH20
EH520
H13A
H10F
KW10
GW25
G10E
H13A
H10F
GW25
H1
H10
KW10
H1
H10
H10F
GW15
K30
WH01
WH05
WH10
WH20
KM1
UM40
KG03
KG10
KT9
CR1
KM1
KT9
CR1
KG20
FB15
KG30
890
N10
KS05F
TH10
KS05F
HTi10
KS15F
Neželezné
H10F
H13A
N20
WH10
KT9
CR1
KM1
WH20
KT9
CR1
KM1
N30
S01
KS05F
S10 TH10
RT9005
RT9005
RT9010
KS15F
KS20
RT9010
TF15
Technické údaje
S20
K10
IC20
IC09T
IN05S
IN10K
IN15K
IN30M
IN10K
IN15K
IN30M
IN30M
K20
IC20
IC28
IN05S
IN10K
K10
TN15U
WU10HT
WK1
WK10
H210T
H216T
H10T
IC20
IC28
IN10K
IN15K
K20
TN15U
WU10HT
WK1
WK10
CTW7120
H210T
H216T
H10T
883
THR
IC28
G13
K605
IC20
K313
K110M
THM
THM-U
K715
KMF
K600
K10
K313
THM
K715
KMF
EH510
H10
H10A
KW10
WH10
KG10
KM1
890
883
EH520
H10F
H13A
GW25
WH20
KG20
KM1
890
883
H25
G13
THR
TF15
883
H01
H10
TH10
H13A
KG03
FZ05
FZ15
H20
Tvrdé
materiály
IC20
IC28
IC20
IC20
890
HX
883
IN05S
IN10K
K10
IN10K
IN15K
K20
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15 –50
Materiály
(1-1)
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
Destičky TAC (pozitivní)
(2-96)
Související
strany
IN10K
IN15K
CTW7120
H210T
H216T
H10T
WK40
WMG40
IN15K
IN30M
G13
K600
THR
15
TN15U
WU10HT
IN15K
IN30M
IC20
IC20
H210T
H216T
H10T
K30
Superslitiny
S30
S40T
TN15U
WU10HT
TN15U
WU10HT
IN05S
890
HX
883
890
HX
KX
H15
890
HX
KX
883
883
H25
M40
UF1
CTW7120
H210T
IC20
IC09T
K313
K110M
THM
THM-U
K715
KMF
K600
K40
N01
M20
TN15U
WU10HT
TN15U
WU10HT
K10
TN15U
WU10HT
WK1
H210T
H216T
H10T
TN15U
WK1 CTW7120
WU10HT WMG40 H210T
H216T
H10T
WMG40
Technické údaje
Srovnávací tabulka utvařečů
Negativní destičky
Kód aplikace
Dokončování
Dokončování
a lehké
obrábění
Material
Sumitomo
Electric
Hard Metal
TF, 01
PK
FA
DP,XP
CF
TS, TSF
ZF
11, NS
AS
FH, SY, FY
FP, FL, SE
FS,C
SH
LU, SU, SK
HQ, GP
VF
XQ
CJ
PF,QF
LC
MF
AFW,
ASW
SW,
MW
LUW,
GUW
WP, WQ
WF, WM,
WR, WMX
NM
CB
SA
SP
CQ
C
R/L-1G,
R/L-K
ST, C
Tungaloy
Mitsubishi
Kyocera
Sandvik
Hitachi
Kenna-
Tool
metal
FE
AB, CT, BH
Dijet
Iscar
TaeguTec
FF
PF
SF
FA
FN
UA, FT
UR, UT
NF
FG
Bez označení
EA,SF
CE
Widia
Walter
Ceratizit
4
NF3
TFQ
CF
NF4
AP
FW,MW,
RW
WF,
WG
BE
WS,
WT
FW,
MW
EA
NF
NM
C, R/LF
R/L-F,
R/L-FS
Ocel
Střední
obrábění
TM
MV, MZ,
MA, MP
UG, UU, GE GS, HS, PS
PM, QM
AE, AY, AH
DM
ZM
MH
MP
UX, GU, GE CS, HK, XS
UA
Univerzální
SM
R/L-K
AH
Univerzální Univerzální UM, UZ, MC
Střední
až těžké
obrábění
Těžké
obrábění
Dokončování
a lehké
obrábění
Stainless
Střední
obrábění
Těžké
obrábění
TH
GH
MU,MX
TU
TRS
HZ, HX,
HV, HA
MP, HG, HP
TUS
THS
TF, PP, GN
MT
48
NM6, NS8
TMF
MN
GNP
RE
RN, RP
GG,UD
TNM, NR
ET
49
NM6, NM9
TMQ
UC
NM, HR
HT
Y, V
PR(P)
MR
AR
MG
TE, UE
RM
HAS, HBS,
HCS
MR
H
RH
HR,QR
HX,HE
SF
SS
HDS,
HXD
MS
FS
MF(M)
23
SE
FP
SF
S
DE
MP, P
SG
SM
HX, PX
SU
GU
MQ
ES, 2G
EX, UP, UG
ST
MA
MU, MM, GU
MS, HU,
MU
MP, HG, HP
SH
MM, QM
MR (M)
QR, HR
KF
FX, FY
NM5, NM9
NR5, NR6
TR
NR7
Bez utvařeče
NF4
TF, PP
VF
AH
MP
NM4
NR4
NR5, NM9
Y, V
FN
ET
HT
MT
MG
SR
M42
C
Univerzální,
Bez utvařeče
CM,
Univerzální UM, UX, GZ
Univerzální,
Těžké
obrábění
Bez
utvařeče
P
Neželezné
Obrábění
neželezných
kovů
Superslitiny
Obrábění
žáruvzdorné
litiny
HMM, SA
SM
Bez utvařeče MU, UZ, MM
UP, FY, GX
MS
ES
FY, FX, SU
EX, UP
FJ, MJ, GJ
MU
ZS
KM
AE
UM, P
GC
QM
KR (K)
RE
RP, MG
GG
Bez utvařeče
MR
Bez utvařeče
RM
Bez utvařeče
A3
QR
23
R/L
MS, MP
AH
QM
MG
SU
23
MF, SR
FS, LF
K, GP, P
SM (NMX)
MG-MS,
UP
GN
NM5
TMR
Technické údaje
CH
Litina
PG,UB,
GN
PR (P)
TH, SH
TU
CF
UZ
Dokončování
Střední
obrábění
GC,
Univerzální
GT, HT,
PT, PH
P
RT
Bez utvařeče
PP
MP, SU
PP
SU
MP
SM
NM4
M52
15
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
Destičky TAC (negativní)
(2-42)
Související
strany
15 –51
Technické údaje
Srovnávací tabulka utvařečů
Pozitivní destičky
Kód aplikace
Tungaloy
Mitsubishi
Material
01
Sumitomo
Electric
Hard Metal
FC, FW
Kyocera
Sandvik
CF
Hitachi
Kenna-
Tool
metal
Bez označení
UF
JQ
JE
JQ
11, GM
LF
Dijet
Iscar
Walter
Ceratizit
PF4
PS5
FN
SMF, SF
PM5
SMQ
PF4
F23
MT
PS5, PM5
SM
Bez utvařeče
Bez utvařeče
TaeguTec
SF
Widia
2
Dokončování
PSF, PF
PS, PSS
Dokončování
a lehké
W08 ~ 20
obrábění
FV, SQ, SV
MV
FP, FZ, LU XP, GP, DP
FK, SS, SC HQ, XQ, VF
SU, SK, SF
US
R/L, R/L-FD
W, SD
R/L
R/L-FS,
R/L-MV
FX, FY
A, B, C, H, Y
SU, MU
HQ
UF, PF, WF
PF(MF)
PM(MM)
UM
R/L-K
FT
Bez označení
RR, RBS
Ocel
Střední
obrábění
23
24
UJ
SC
(Kromě
destiček třídy
G)
FA
FG
R/L
GF
41
RF, LF
Bez označení
DT, HQ
R/L-F, R/L-L
PM
PF
SM, 14, 17
19, XL
PM, PR
UM, UR
WM
GP, DP
53
Univerzální Bez označení
(No sign)
J
MF
MT
FW, MW
JE
G
Obrábění
rychlým
posuvem
s malou
hloubkou
řezu
Soustružení
na malých
soustruzích
Univerzální
RS
61
Bez označení
Bez označení
Bez označení
RP
Bez označení
Univerzální
RG
WE
GG
MT
Bez označení Bez označení
43
Bez
označení
14
J08 ~ 10
R/L-SR,
R/L-SN
F, J, U, CK
JRP, JSP,
JPP
R/L-SS
JS
SMG
FSF, USF,
JSF
CF, GF
GQ
PSF, SS
PSS
FV
Dokončování
Bez utvařeče Bez utvařeče Bez utvařeče
Obrábění
Bez utvařeče
litiny
MF, MM
GF, GW
ALU, MM1
ASF
FT, ACB
KF, WF
KM, WN
Bez utvařeče
Nerez
CM
R/L-F
GM, LF
MF
KR
KF, R/L-K. Bez utvařeče Bez utvařeče Bez utvařeče
KM
FG
19
Bez utvařeče
41
Litina
AL
AZ
AG, AW
AH
Read type
R/L-F
R/L
FY
A3
UM, KR
AL
GT-HP
Obrábění
neželezných
Neželezné
kovů
Technické údaje
Poznámka: Výše uvedená tabulka se zakládá na publikovaných údajích a není schválena každým výrobcem.
15
15 –52
Destičky TAC (pozitivní)
(2-96)
Související
strany
AS
FL
AL1,
AL2, AL3
PM2
23P, 25Q
Download

null