I
ŘEZNÉ
MATERIÁLY
pro soustružení
Ocel
Nerez. ocel
Superslitiny
řada T-Clamp
pro výrobu děr
Litina
Všeobecné použití
Ocel
Ocel
pro frézování
Litina
Nerez. ocel
Ocel
I
OBSAH
Strana
Řezné materiály
Přehled řezných materiálů
I4 - I5
Volba řezného materiálu
I6 - I9
Tabulka řezných materiálů podle typu obrábění
I10 - I11
Cermety
I12
Ultrajemné karbidy
I13
Řezná keramika
I14 - I16
CBN
I17 - I18
PCD
I19
Nepovlakované karbidy
I20
Srovnávací tabulka řezných materiálů TaeguTec a ostatních výrobců
I21 - I23
Srovnávací tabulka tvrdostí
I24
Převodní tabulka materiálů
I25- I32
I3
Přehled řezných materiálů
Povlakované řezné materiály TaeguTec se vyrábějí specializovaným technickým procesem,
s využitím nejmodernějších metod PVD a CVD povlakování.
Tato řada zahrnuje řezné materiály pro vysokorychlostní obrábění až těžké hrubování.
Taková pestrost je možná díky speciální keramické vrstvě, která je vysoce odolná proti
opotřebení a má vysokou odolnost proti vylamování.
CVD povlakované materiály mají dvě hlavní vrstvy, které jsou zesílené MT CVD TiCN
a Alfa Aluminou pro kontrolu mikrostruktury se speciálně navrženým substrátem, který
zpevňuje řeznou hranu. PVD povlakované materiály kombinují vrstvy TiAlN, AlTiN a AlTiCrN
pro dosažení optimální nanostruktury s nízkým zbytkovým napětím.
Po povlakovacím procesu zavádí TaeguTec svou koncepci tzv. „Gold-Rush“ a tento nový
hladký povrch povlaku zářivě žluté barvy zajistí menší tření řezné hrany a působí proti přilnavosti
k materiálu během obrábění.
Nejlepší výkon je vždy výsledkem výběru vhodné kombinace řezného materiálu a geometrie
podle typu strojního obrábění.
Řezné materiály pro soustružení
Nepovlakované
Povlakované
Cermet
Keramika
CBN
PCD
P
K
CVD
PVD
Nepovlak.
PVD
Nepovlak.
CVD
PVD
TB610
KP100
P20
K10
TT1300
TT5080
CT3000
PV3010
AW20
SC10
AB2010
TB650
KP300
TT7310
TT9080
AB20
TB670
KP500
TT8115
TT8020
AB30
TB730
TT8125
TC430
KB90A
TT8135
AS500
TT5100
AS10
TT7100
AS20
P30
TT9215
TT9225
TT9235
Řezné materiály pro řezání závitů
Nepovlakované
P
K
P30
UF10
Povlakované
PVD
TT7010
TT8010
TT9030
I4
Přehled řezných materiálů
Řezné materiály T-Clamp
Upichování / Zapichování
Nepovlak.
Povlak.
K10
PVD
Soustružení / Zapichování
Cermet
Nepovlak.
Povlak.
K10
CVD
TT6080
Cermet
PVD
Nepovlak.
PVD
TT6300 TT7220
CT3000 PV3030
TT9030
TT9100 TT8020
TT9080
CBN
PCD
AW20
TB650
KP300
KP500
AB30
TT5100 TT6080
TT8020
Keramika
Nepovlak.
PVD
CT3000 PV3030
AS10
AS500
TT9030
TT9080
Řezné materiály pro frézování
Nepovlakované
Povlakované
Cermet
Keramika
CBN
PCD
P
K
Ultrajemný
CVD
PVD
Nepovlak.
AS10
KB90
KP300
P30
K10
UF10
TT6800
TT1040
CT3000
AS20
KB90A
KP500
TT7800
TT6080
CT7000
TT7080
TT8020
TT8080
TT9030
TT9080
Řezné materiály pro výrobu děr
Nepovlakované
Povlakované
K
Ultrajemný
CVD
PVD
K10
UF10
TT7400
TT6080
0
UF1A
TT9300
TT8020
TT9030
TT9080
I5
Volba řezného materiálu
Pro soustružení
Uhlíková ocel, legovaná ocel, měkká ocel
Materiály
Řezné podmínky
ISO
Dokončování
P01
Stř. obráb.
P10
Litina
Hrubování
P20
P30
P40
P50
Dokonč.
Vysoká
rychlost
Střední obrábění
K01
K10
K20
K30
TT1300
TT5100
TT7100
0
TT8020
Povlakované
TT7310
TT8115
TT8125
TT8135
5
Povlakované
PV3010
CT3000
CT3000
Cermet
Nepovlakované
P20
K10
P30
K20
Povlakované
SC10
AW20
AB30
AS500
Keramika
AS10
TB730
CBN
KB90A
PCD
Materiály
Řezné podmínky
Kalená ocel
Dokončování
Stř. obrábění
Nerezová ocel
Dokončování
níí
Stř. obrábění
TT5080
0
TT9080
Dokončování
ání
níí
n
Stř. obrábění
Neželezné kovy
Dokončování
Stř. obrábění
TT5080
0
TT8020
T
Povlakované
Žáropevná slitina
TT9215
5
TT8020
T8020
02
0
2
TT9215
5
TT9225
5
TT9225
5
TT9235
5
TT9235
5
PV3010
Povlakované
Cermet
CT3000
K10
Nepovlakované
Povlakované
AB2010
Keramika
AS20
AB20
TC430
AB30
TB610
CBN
TB730
TB650
TB670
KP500
PCD
I6
KP300
Volba řezného materiálu
Pro řezání závitů
Uhlíková ocel, legovaná ocel, měkká ocel
Materiály
Řezné podmínky
ISO
Dokončování
Vysoká
rychlost
P01
P10
Stř. obráb.
Litina
Hrubování
P20
P30
Dokončování
Vysoká
rychlost
P40
K01
Střední obrábění
K10
K20
K30
TT7010
Povlakované
TT8010
TT9030
TT9030
Cermet
Nepovlakované
P30
Kalená ocel
Materiály
Řezné podmínky
Dokončování
Nerezová ocel
Stř. obrábění
Dokončování
TT7010
Povlakované
UF10
Žáropevná slitina
Stř. obrábění
Dokončování
TT8010
TT9030
TT9030
Neželezné kovy
Stř. obrábění
Dokončování
TT8010
TT9030
Stř. obrábění
TT9030
Cermet
Nepovlakované
UF10
UF10
Pro T-Clamp
Řezné podmínky
ISO / ANSI
Litina
Uhlíková ocel, legovaná ocel, měkká ocel
Materiály
Dokončování
Vysoká
rychlost
P01
Stř. obr.
Hrubování
P10
P20
P30
TT9100
TT9080
T9080
0
TT9030
0
TT7220
TT5100
TT8020
Povlakované
Povlakované
PV3030
Cermet
CT3000
P40
P50
Vysoká
rychlost
Dokonč.
Střední obrábění
K01
K10
K20
K30
TT6080
80
0
TT6300
0
PV3030
CT3000
K10
Nepovlakované
Keramika
AB30
CBN
KB90
PCD
Materiály
Kalená ocel
Řezné podmínky
Dokončování
Nerezová ocel
Dokončování
Stř. obrábění
Žáropevná slitina
Dokončování
Stř. obrábění
Neželezné kovy
Dokončování
Stř. obrábění
TT9100
Povlakované
TT9030
TT9030
TT9080
TT9080
0
TT5100
TT8020
TT8020
PV3030
Povlakované
CT3000
Cermet
K10
Nepovlakované
K10
Povlakované
Keramika
CBN
PCD
AB30
TB610
TB650
TB670
KP300
I7
Volba řezného materiálu
Pro frézování
ISO
Litina
Uhlíková ocel, legovaná ocel, měkká ocel
Materiály
Řezné podmínky
Dokončování
Vysoká
rychlost
P01
Stř. obráb.
P10
Hrubování
P20
P30
P40 (M40)
Dokonč.
Vysoká
rychlost
Střední obrábění
K01
TT7080
K10
0
K20
K30
TT6080
0
TT1040
TT6800
0
TT7800
0
TT8020
Povlakované
TT8080
0
TT9030, TT9080
Povlakované
CT3000
Cermet
CT7000
CT7000
Nepovlakované
P30
K10
Povlakované
AS10
Keramika
CBN
KB90
KB90
KB90A
KB90A
PCD
Materiály
Řezné podmínky
Kalená ocel
Dokončování
Stř. obrábění
Nerezová ocel
Dokončování
Stř. obrábění
Žáropevná slitina
Dokončování
Stř. obrábění
TT8020
TT8080
TT8
T8080
T8
Povlakované
TT1040
Neželezné kovy
Dokončování
Stř. obrábění
TT6080
0
TT8020
TT8020
TT9030,TT9080
0
TT9030,TT90800
TT6080
0
TT7800
0
TT8080
Povlakované
Cermet
CT3000
CT7000
K10,UF10
Nepovlakované
Povlakované
Keramika
AS20
CBN
KP500
PCD
KP300
I8
Volba řezného materiálu
Povlakované karbidy
P10-P30
M10-M25
S10-S25
M05-M15
S05-S15
TT9080
TT8125
T
P15-P35
TT8020
TT5100
T
P20-P40
TT1040
TT9225
T
M20-M35
S20-S35
TT6080
TT8135
T
P25-P40
TT6800
K05-K30
TT7100
T
P30-P45
TT7080
P10-P40
Upichování / Zapichování
Soustružení / Zapichování
T
TT6300
K05-K20
T
TT6080
K05-K20, N05-N20
T
TT9100
P10-P30, M20-M40
TT5100
T
TT9080
TT9030
P20-P40, M15-M35
S15-S25
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P15-P35, M10-M30
S15-S25
TT7220
P20-P35
TT8020
P30-P45, M30-M45
N15-N30, S20-S30
TT6080
T
K05-K20
TT9080
T
TT9030
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P15-P35, M10-M30
S15-S25
TT7220
P20-P35
TT8020
P30-P45, M30-M45
N15-N30, S20-S30
TT8080
TT8020
TK frézy čelní
TT1040
TT9030
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P20-P45, M30-M45
P30-P45, M25-M40
S15-S30
P30-P45, M30-M45
N15-N30, S20-S30
P05-P20, K05-K20
H05-H25
P15-P35, M10-M30
S15-S25
Houževnostost
Houževnostost
TT9030
Houž./Tvrd.
TT8010
Tvrdost
TT9030
TT9080
TT7800
Tabulka řezných materiálů je pro usnadnění
uspořádána dle všeobecné normy.
Houževnostost
TT8020
Frézování
V praxi může být výkonnost nástrojů v poli aplikací
pro každé pole odlišná, protože výkonnost je určena
strojem, obrobkem a pracovními podmínkami.
Doporučujeme, abyste Vaši aplikaci vždy řešili
s technikem TaeguTec.
Tvrdost
TT9080
T
M30-M45
S30-S45
M10-M30
S15-S25
P30-P45, M30-M45,
S20-S30
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P30-P45, M30-M40
S30-S40
TT9030
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P15-P35, M10-M30
S15-S25
P30-P45, M30-M45
N15-N30, S20-S30
P05-P20, K05-K20
H05-H25
K05-K20, N05-N20
H05-H20
Tvrdost
TT9300
Houževnostost
P05-P25
TT8115
T
Vrtání
Tvrdost
P10-P30
K10-K20
Tvrdost
TT7400
TT7310
TT9235
T
T-Clamp
Rozsah
K05-K20
K05-K15
TT5080
T
Řezání závitů
Jakost
TT6080
TT1300
TT9215
T
Soustružení
Použití
Rozsah
Houž./Tvrd.
Jakost
Houževnostost
Aplikace
I9
TT1040
TT1300
TT5080
TT5100
TT6080
CVD
PVD
CVD
PVD
TiAlN
TiN
Al2O3
TiCN
TiN
AlTiN
TiN
Al2O3
MT TiCN
TiN
AlTiN
Vysokorychlostní dokončovací frézování kalené oceli. Vynikající odolnost proti opotřebení a žáruvzdornost


Vysokorychlostní frézování litiny. Vynikající odolnost proti opotřebení a žáruvzdornost


H05-H25
Vysokorychlostní frézování kalené oceli. Vynikající odolnost proti opotřebení


K05-K15
Vysokorychlostní soustružení šedé litiny

M05-M15
Vysokorychlostní dokončovací soustružení nerezové oceli.

S05-S15
Vysokorychlostní soustružení žáruvzdorné litiny

P20-P40
Střední obrábění nízkouhlíkové oceli a legované oceli

M15-M35
Obrábění nerezové oceli střední a nízkou rychlostí
K05-K20
Univerzální obrábění šedé litiny a tvárné litiny
N05-N20
Hrubé a střední obrábění neželezných materiálů
H05-H20
Dokončovací a střední obrábění kalené oceli
K05-K20
Vysokorychlostní soustružení a zapichování litiny
TT6800
CVD
TiN
Al2O3
TiCN
K05-K30
Vysokorychlostní frézování šedé a tvárné litiny
TT7010
PVD
TiN
P20-P30
Řezání závitů v oceli
TT7080
PVD
P10-P40
Všeobecné frézování oceli
P30-P45
Přerušované a hrubé soustružení oceli
TT7100
CVD
TiN
Al2O3
MT TiCN
TT7220
PVD
TiCN
P20-P35
Upichování, zapichování a soustružení drážek
TT7310
CVD
Al2O3
MT TiCN
K10-K20
Všeobecné soustružení šedé a tvárné litiny
TT7400
CVD
TiN
Al2O3
TiCN
TT8020
TT8080
CVD
PVD
PVD
PVD
TiN
Al2O3
MT TiCN
TiN
 
 

    


 




  


P10-P30
Vrtání uhlíkové oceli a legované oceli
P20-P45
Hrubé frézování uhlíkové a legované oceli

M30-M45
Frézování nerezové oceli střední rychlostí

P30-P45
Pro širokou škálu řezání závitů na nízkouhlíkové oceli a nízkouhlíkové legované oceli
M30-M40
Pro širokou škálu závitořezných operací na nerezové oceli a neobvyklých materiálech
S30-S40
Nejhouževnatější třída ve výrobkové skupině
P30-P45
Přerušované a hrubé obrábění oceli

M30-M45
Přerušované a hrubé obrábění nerezové oceli

N15-N30
Hrubé obrábění neželezných materiálů
S20-S30
Nízkorychlostní a přerušované obrábění žáruvzdorné slitiny
P30-P45
Hrubé obrábění uhlíkové oceli a legované oceli

M25-M40
Přerušované a hrubé obrábění nerezové oceli

S15-S30
Hrubé obrábění žáruvzdorné slitiny


TiCN
TiN
AlTiN
TK frézy
P05-P20
K05-K20
TT6300
TiN
AlTiN
Vrtání
Materiál obrobku a použití
Frézování
H
Soustruž.
K
S
Zapich.
M
N
Upich.
P
TiN
Al2O3
MT TiCN
TT8010
Povlakované
PVD
ISO
Vrstva
CVD
TT7800
    
 
 
    

 
 

TT8115
CVD
TiN
Al2O3
MT TiCN
P05-P25
Vysokorychlostní soustružení oceli

TT8125
CVD
TiN
Al2O3
MT TiCN
P15-P35
Všeobecné soustružení oceli

CVD
TiN
Al2O3
MT TiCN
P25-P40
Těžké přerušované soustružení oceli. Velmi zlepšená houževnatost a vynikající lomová odolnost

P15-P35
Všeobecné soustružení oceli
      
M10-M30
Všeobecné soustružení nerezové oceli
      
S15-S25
Všeobecné obrábění žáruvzdorné slitiny
      
P15-P35
Střední a hrubé obrábění oceli
TT8135
TT9030
TT9080
I 10
Povlak
Výr. závitů
Řezný materiál
Soustruž.
Tabulka řezných materiálů podle typu obrábění
PVD
PVD
TiAlN
TiN
TiAlN
TT9215
CVD
TiCN
Al2O3
MT TiCN
TT9225
CVD
TiCN
Al2O3
MT TiCN
TT9235
CVD
TiCN
Al2O3
MT TiCN
TT9100
CVD
TiN
Al2O3
TiCN
TT9300
CVD
TiN
Al2O3
TiCN
M10-M30
Všeobecné soustružení nerezové oceli
S15-S25
Všeobecné obrábění žáruvzdorné slitiny
     

     
     
M10-M25
Vysokorychlostní soustružení nerezové oceli.

S10-S25
Obrábění žáruvzdorné slitiny nízkou a střední rychlostí

M20-M35
Všeobecné soustružení nerezové oceli

S20-S35
Obrábění žáruvzdorné slitiny nízkou a střední rychlostí

M30-M45
Nízkorychlostní a přerušované soustružení nerezové oceli

S30-S45
Obrábění žáruvzdorné slitiny nízkou a střední rychlostí

 
 
 
P10-P30
Vysokorychlostní soustružení a zapichování
 
M20-M40
Vysokorychlostní soustružení a zapichování
 
P10-P30
Vysokorychlostní vrtání

Nepovlak.
Cermet
ramika
     
-
N05-N20
Vystružování neželezných materiálů
-
-
N20-N30
Dokončovací a střední obrábění hliníkových slitin a neželez. materiálů
-
-
P25-P35
Všeobecné soustružení oceli
P01-P20
Vysokorychlostní dokončovací obrábění uhlíkové oceli, legované oceli, měkké oceli, oceli na výrobu forem a automatové oceli 
M01-M20
Vysokorychlostní dokončování nerezové oceli.

K01-K15
Vysokorychlostní dokončování litiny.

P01-P20
Vysokorychlostní dokončovací obrábění uhlíkové oceli, legované oceli, měkké oceli, oceli na výrobu forem a automatové oceli
  
M01-M20
Vysokorychlostní dokončování a střední obrábění austenitické a martenzitické nerezové oceli
  
K01-K15
Vysokorychlostní dokončování a střední obrábění šedé litiny, nodulární litiny a tvárné litiny
P05-P25
Dokončovací obrábění uhlíkové oceli, legované oceli, měkké oceli a oceli na výrobu forem. Dobrá hrubost povrchu

   
M05-M25
Dokončovací obrábění nerezové oceli. Dobrá hrubost povrchu

   
K05-K15
Dokončovací obrábění litiny

  
P10-P30
Dokončování, střední a přerušované frézování uhlíkové oceli, legované oceli a oceli na výrobu forem. Dobrá hrubost povrchu

M10-M30
Dokončování a přerušované frézování nerezové oceli. Dobrá hrubost povrchu
K10-K20
Dokončování a přerušované frézování šedé litiny, nodulární litiny a tvárné litiny
K01-K10
Vysokorychlostní nepřerušované soustružení litiny. Vynikající odolnost proti opotřebení

H01-H10
Vysokorychlostní soustružení kalené oceli. Zářivá žlutá barva

H01-H10
Soustružení velmi tvrdé oceli a litiny (HRc 50-65)

P30
PVD
TiN
PVD
-
TiAlN
-
CT7000
-
-
AW20
-
-
PVD
TiN
AB20
-
-
AB30
-
-
TC430
-
-
SC10
CVD
AS500
-
-
AS10
-
AS20
-
-
  







S15-S25
Vysokorychlostní soustružení a frézování superslitiny. Keramika s whiskery

 
K20-K30
Hrubování litiny s/bez chladicí kapaliny

K10-K20
Hrubování litiny s/bez chladicí kapaliny

 
-
K20-K30
Soustružení a frézování litiny

  
-
S20-S30
Vysokorychlostní soustružení a frézování superslitiny. Řezný materiál sialon

  
H01-H10
Nepřerušované soustružení povrchově zpevněné oceli

H10-H20
Všeobecné soustružení povrchově zpevněné oceli

H15-H25
Přerušované soustružení kalené oceli

K05-K15
Vysokorychlostní frézování litiny
H20-H30
Frézování kalené oceli
K15-K25
Přesné vysokorychlostní soustružení litiny
H20-H30
Velmi často přerušované soustružení kalené oceli
K20-K30
Přesné vysokorychlostní soustružení a frézování litiny Pevný CBN
-
TB730
TK frézy

Vysokorychlostní soustružení nízkolegované kalené oceli (HRc < 55)
TB670

  

Nepřerušované až lehce přerušované soustružení litiny bez chladící kapaliny
-


K05-K15
TB610
-
   
H10-H15
TiN
Al2O3
Vrtání
Frézování
Soustruž.
Zapich.
Upich.
Materiál obrobku a použití

UF10, UF10N
CBN KB90
H
Dokončovací a střední obrábění hliníkových slitin a neželez. materiálů
-
TB650
K
S
Střední a hrubé obrábění litiny
UF1A
AB2010
M
N
K05-K20
-
CT3000
P
N10-N20
-
PV3030
ISO
Vrstva
K10
PV3010
Ke
Povlak
Výr. závitů
Řezný materiál
Soustruž.
Tabulka řezných materiálů podle typu obrábění
 
 
 
  


 


KP500
-
-
N01-N10
Slitina s vysokým obsahem Si-Al, tvrdokov, kovové kompozitní a keramické kompozitní materiály 
  

PCD KP300
-
-
N10-N20
Všeobecné soustružení a frézování neželezných kovů

  

KP100
-
-
N20-N30
Neželezné kovy. Dobrá jakost povrchu

KB90A
I 11
Cermety
Cermety TaeguTec jsou vhodné pro stabilní obrábění a prodloužení životnosti nástrojů.
CT3000
Vlastnosti
• Vysoká odolnost proti opotřebení a oxidaci, která zajišťuje výjimečnou úroveň produktivity
při vysokých řezných rychlostech.
• Vysoká adhezní odolnost a pevné řezné hrany zajišťují vysokou jakost povrchu a přesné
obrábění obrobku.
• Vysoká teplotní stabilita.
• CT3000 je hodnocena jako „funkčně odstupňovaný materiál“ a jeho povrchové zhutnění
zlepšuje stabilitu řezné hrany.
• Vhodná pro vysokorychlostní dokončovací a polodokončovací soustružnické operace
na uhlíkových a legovaných ocelích.
CT7000
Vlastnosti
• Určena pro přerušované obrábění se zvýšenou houževnatostí, která zajišťuje vysokou
životnost nástroje.
• Odolnost proti tepelnému šoku předchází náhlému opotřebení řezných hran.
• Chemická stabilita a odolnost proti vylamování zajišťují dlouhou životnost nástroje.
• Speciálně navrženými tělesy řezných nástrojů lze dosáhnout vynikající jakosti povrchu.
• Vhodná pro dokončovací a polodokončovací frézovací operace na uhlíkových a legovaných
ocelích.
Použití
Jakost
Doporučené
řezné podmínky
Použití
Soustružení
P05
P25
M05
M15
K05
K15
Dokončování
Polodokončování
Střední obrábění
• Vhodné pro dokončování až polodokončování
pro uhlíkové oceli, legované oceli, měkké oceli,
nerezové oceli a litiny
• Přesné dokončovací obrábění
• Všeobecné soustružení a frézování
Ocel
V : 100-450 m/min
f : 0,03-0,5 mm/ot
Ocelolitina
V : 50-200 m/min
f : 0,05-0,3 mm/ot
Ocel
V : 100-350 m/min
f : 0,05-0,3 mm/ot
Ocelolitina
V : 100-250 m/min
f : 0,05-0,3 mm/ot
Ocel
V : 100-300 m/min
f : 0,05-0,4 mm/ot
CT3000
Frézování
P05
P25
M05
M25
Dokončování
Polodokončování
Frézování
CT7000
I 12
P05
P30
M10
M30
K10
K20
Dokončování
Polodokončování
Střední obrábění
• Vysokorychlostní dokončování pro uhlíkové oceli,
legované oceli, nerezové oceli a litiny
• Přesné dokončovací obrábění
• Dokončování, střední a přerušované frézování
pro uhlíkové oceli, legované oceli a oceli na výrobu forem
• Dobrá jakost povrchu
• Vhodné pro nestabilní a přerušované obrábění
Litina
V : 100-200 m/min
f : 0,05-0,5 mm/ot
Ultrajemné karbidy
Ultrajemné řezné materiály TaeguTec mají vyšší úroveň tvrdosti, houževnatosti a pevnosti
ve srovnání s konvenčními cementovanými řeznými karbidy. Své vlastnosti získávají díky
velmi jemným zrnům karbidu wolframu (méně než 1 μm) mimořádně jednotné velikosti
a houževnatému kovovému pojivu (kobalt).
Tyto vlastnosti zaručují velkou odolnost proti opotřebení, velkou rázovou pevnost a vynikající
pevnost ostré hrany. Ultrajemné řezné materiály TaeguTec lze tedy použít ve široké škále
řezných nástrojů a aplikací. Tyto řezné materiály se mohou použít například pro soustružení,
frézování a vrtání obrobků z různých materiálů s povlaky nebo bez povlaků.
Třídy a vlastnosti
UF1A, UF10, UF10N
Vhodné pro čelní frézy a vrtací nástroje díky velké houževnatosti
a vynikající odolnosti proti opotřebení v nízkorychlostních až středně
rychlostních aplikacích.
Řezný materiál UF (2000X)
Konvenční řezný materiál (2000X)
Diagramy porovnávající UF s konvenčními řeznými materiály
Pevnost v ohybu
Oblast použití
Použití
Jakost
UF1A
Použití
Výstružník
UF10
Hustota
(g/cm3)
TRS
(MPa)
Tvrdost
(HRA)
14,9
> 4000
> 93,0
14,5
> 4000
> 91,8
14,4
> 4000
> 93,0
Monolitní čelní frézy
Monolitní vrtáky ze slinutého karbidu
UF10N
I 13
Řezná keramika
TaeguTec má široký sortiment technicky vyspělé řezné keramiky od materiálu alumina s vynikající
odolnosti proti opotřebení po řeznou keramiku na bázi karbidu křemíku vyztuženou whiskery.
Řezná keramika má velmi dobrou výkonnost při obrábění kalené oceli, litiny a žáruvzdorné superslitiny.
Litina
AW20
AW20
• Vynikající odolnost proti oxidaci a chemická stabilita.
• Vysokorychlostní nepřerušované soustružení
bez chladicí kapaliny.
• Šedá litina, litina s vermikulárním grafitem (CGI).
AB30
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Vysokorychlostní nepřerušované a lehké přerušované
soustružení.
• Šedá litina, nodulární litina. Legovaná ocel.
AS500 (SiAION)
AS500
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Vysokorychlostní nepřerušované soustružení.
• Šedá litina, nodulární litina.
Litina s vermikulárním grafitem (CGI).
• Především vysokorychlostní obrábění kotoučů brzd bez chlazení.
• O 50 % delší životnost nástroje než u konvenčních materiálů SiN.
SC10 (CVD-TiN)
• Vysoká lomová houževnatost, mechanická odolnost
a odolnost proti teplotnímu šoku.
• Všeobecné soustružení a frézování litiny i bez chladicí kapaliny.
• Šedá litina. Nodulární litina.
AS10
• Vysoká lomová houževnatost, mechanická odolnost a odolnost
proti teplotnímu šoku.
• Všeobecné soustružení a frézování litiny i bez chladicí kapaliny.
• Šedá litina. Nodulární litina.
Řezná rychlost
Oblast použití - litina
AB30
AW20
AS500
SC10
AS10
Rychlost posuvu
I 14
Protáhlá zrna SiAlON
zlepšují lomovou
houževnatost.
Řezná keramika
Kalená ocel
AB2010 (PVD-TiN)
• Zářivá zlatě zbarvená řezná keramika s vynikající odolností
proti opotřebení.
Vrstva povlaku
TiN (1 μm)
• Srovnatelná s řezným materiálem s nízkým obsahem CBN
při obrábění kalené oceli.
• Kalená ocel, legovaná ocel, nástrojová ocel, povrchově zpevněná ocel.
• Povlak zvyšuje životnost nástroje o 50%.
AB2010
AB20
• Velká pevnost a dobrá odolnost proti oxidaci.
• Vysokorychlostní nepřerušované soustružení.
• Vysokopevnostní oceli (legovaná ocel, rychlořezná ocel, tvrzená litina).
Řezná rychlost
Oblast použití - kalená ocel
AB2010
AB20
Rychlost posuvu
Exotické materiály
TC430 (Whisker)
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Řezná keramika zesílená SiC whiskery.
• Všeobecné soustružení a frézování.
• Superslitiny na bázi Ni, Inconel, Waspaloy, Rene.
TC430
AS20
• Vysoká lomová houževnatost a dobrá chemická stabilita.
• Všeobecné soustružení a frézování.
• Superslitina na bázi Ni, Inconel, Waspaloy, Rene.
Řezná rychlost
Oblast použití pro exotické materiály
TC430
AS20
Rychlost posuvu
I 15
Řezná keramika
Vlastnosti řezné keramiky
Řezný materiál
AW20
AB20
AB30
TC430
AS500
AS10
AS20
Složení
Al2O3
Al2O3 -TiCN
Al2O3 -TiC
SiCw
SiAlON
Si3N4
Si3N4-TiN
Tvrdost (HRa)
93,8-94,3
94,5-95,0
94,5-95,0
95,0-95,5
93,8-94,3
93,5-94,0
93,0-93,5
Tuhost (KIC)
3,0-3,5
3,0-3,5
3,2-3,7
4,5-5,5
5,0-6,0
5,0-6,0
5,0-6,0
Chemicky stabilní
Vlastnost
Použití
Litina
Kalená ocel
Fyzikálně stabilní
Neobvyklé
materiály
Litina
Litina
Neobvyklé
materiály
Litina
Vlastnosti povlakované řezné keramiky
Řezný materiál
AB2010
SC10
Složení
Al2O3 -TiCN
Si3N4
Tvrdost (HRa)
94,5-95,0
93,5-94,0
Tuhost (KIC)
3,0-3,5
5,0-6,0
Vrstva povlaku
TiN
Al2O3/TiN
Použití
Kalená ocel
Litina
Doporučené řezné podmínky
Materiály
I 16
AW20
AB2010
AB20
AB30
AS500
SC10
AS10
TC430
AS20
Šedá litina
(HB 180-230)
V (m/min)
400-1 000
300-800
400-1 000
400-1 000
400-800
f (mm/ot)
0,1-0,5
0,1-0,5
0,2-0,6
0,2-0,6
0,2-0,8
Tvárná litina
(HB 200-240)
V (m/min)
300-600
250-500
200-600
200-600
200-500
f (mm/ot)
0,1-0,2
0,1-0,3
0,1-0,5
0,1-0,5
0,2-0,6
Tvrzená litina
(> HB 400)
V (m/min)
50-200
50-200
f (mm/ot)
0,05-0,2
0,05-0,2
Kalená ocel
(HRc 40-50)
V (m/min)
100-400
100-400
100-300
f (mm/ot)
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
Kalená ocel
(> HRc 50)
V (m/min)
50-250
50-250
f (mm/ot)
0,05-0,2
0,05-0,2
ADI nebo HSS
polotovary
V (m/min)
50-100
50-80
20-60
f (mm/ot)
0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,7
Superslitina
(na bázi niklu)
V (m/min)
150-400
100-300
f (mm/ot)
0,1-0,3
0,1-0,3
CBN
TaeguTec dodává různé druhy CBN řezných materiálů pro obrábění kalených ocelí a litiny.
Mají mimořádně velkou pevnost a průměrnou lomovou houževnatost.
TB610
• Vynikající odolnost proti oxidaci a chemická stabilita.
• Od nepřerušovaného po mírně přerušované soustružení.
• Ocel s velkou pevností (legovaná ocel, nástrojová ocel, povrchově zpevněná ocel)
TB650
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Od nepřerušovaného po mírně přerušované soustružení.
• Legovaná ocel. Nástrojová ocel. Povrchově zpevněná ocel. Tvrzená litina.
TB670
• Velká pevnost a nárazuvzdornost.
• Nadměrně přerušované soustružení.
• Legovaná ocel, nástrojová ocel. Povrchově zpevněná ocel. Tvrzená litina.
TB730 (KB90)
TB670
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Všeobecné soustružení a frézování.
• Šedá litina. Nodulární litina. Karbidové polotovary.
KB90A (celoCBN provedení)
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Hrubé soustružení a frézování.
TB730
• Šedá litina, nodulární litina. Karbidové polotovary.
CBN řezný materiál
Jakost
TB610
TB650
TB670
TB730(KB90)
KB90A
CBN (%)
40-50
50-60
60-70
90-95
90-95
Tvrdost (Hv)
2 800-3 000
3 100-3 300
3 200-3 400
4 000-4 200
3 800-4 000
Nepřerušovaný řez
Vlastnost
Použití
Kalená ocel
Kalená ocel
Přerušovaný řez
Kalená ocel
Litina
Litina
I 17
CBN
Oblasti použití
Řezná rychlost
TB610
TB650
TB670
TB730 (KB90)
KB90A
Rychlost posuvu
Doporučené řezné podmínky
Materiály
I 18
TB610
TB650
TB670
TB730 (KB90)
KB90A
Šedá litina
(HB 180-230)
V (m/min)
500-1 000
500-1 000
f (mm/ot)
0,1-0,3
0,1-0,3
Tvrzená litina
(> HB 400)
V (m/min)
80-150
80-150
80-150
80-150
f (mm/ot)
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,3
0,1-0,3
Kalená ocel
(HRc 40-65)
V (m/min)
150-350
100-300
100-300
f (mm/ot)
0,05-0,2
0,05-0,2
0,1-0,3
Slinutý kov
(Hv 200-600)
V (m/min)
100-300
100-300
100-250
f (mm/ot)
0,05-0,2
0,05-0,2
0,1-0,25
DCI nebo HSS
polotovary
V (m/min)
300-600
200-500
f (mm/ot)
0,05-0,2
0,05-0,2
Superslitina
(na bázi niklu)
V (m/min)
100-300
100-300
f (mm/ot)
0,05-0,2
0,05-0,2
PCD
TaeguTec dodává široký sortiment PCD řezných materiálů vyráběných nejmodernější technologií.
Vynikající vlastnosti PCD materiálů se využívají zejména ve velkosériové výrobě součástí ze slitin
hliníku a dalších barevných kovů.
KP500
• Vysoký obsah hrubozrnného diamantu.
• Velká pevnost a vynikající odolnost proti opotřebení.
• Slitina s vysokým obsahem Si-Al, Al kompozitní (MMC) materiál, tvrdokov.
KP300
• Velká tvrdost a velká lomová houževnatost.
• Všeobecné soustružení a frézování neželezných kovů.
• Al-Si slitina, umělá hmota zesílená vlákny (FRP), tvrdokov, uhlík atd.
KP100
• Řezný materiál s vysokou lomovou houževnatostí potažený jemnozrnným diamantovým práškem.
• Přerušované řezné obrábění. Dobrá jakost povrchu.
• Slitina s nízkým obsahem Si-Al, dřevo atd.
Fyzikální vlastnosti
Řezný materiál
KP500
KP300
KP100
Velikost zrna (μm)
25
10
2
TRS (MPa)
1 130
1 400
1 560
Vlastnost
Tvrdší
Houževnatější
(vysoký obsah PCD)
(vysoký obsah Co)
Mikrostruktura
(x 2 000)
Oblasti použití
Doporučené řezné podmínky
Řezná rychlost
Materiály
KP500
KP300
Slitina Al
(Si ≤ 12 %)
V (m/min)
Slitina Al
(Si ≥ 12 %)
V (m/min)
300~800
f (mm/ot)
0,1~0,3
Slitina mědi
KP100
KP500
f (mm/ot)
V (m/min)
KP300
KP100
600~3 000
600~3 000
0,1~0,3
0,1~0,3
300~600
0,1~0,3
500~1 000
f (mm/ot)
0,1~0,3
FRP
(umělá hmota
zesílená vlákny)
V (m/min)
300~1 000
f (mm/ot)
0,1~0,4
Tvrdokov
(WC-Co)
V (m/min)
10~50
10~50
f (mm/ot)
0,1~0,2
0,1~0,2
Rychlost posuvu
Uhlík
V (m/min)
100~600
f (mm/ot)
0,3~1,0
I 19
Nepovlakované karbidy
Nepovlakované řezné materiály
Řezné materiály z cementovaného karbidu se vyrábějí z velmi tvrdého WC (karbid wolframu)
a doplňkových žáropevných karbidů (TiC, TaC) a houževnatějšího kovu Co (kobalt).
Každý řezný materiál je navržen tak, aby měl vynikající pevnost, houževnatost, sílu, odolnost
proti tepelnému šoku a chemické reakci i při vysokých teplotách. Jejich charakteristiky jsou
vhodné pro různé obráběcí aplikace a materiály obrobků. Vysoce rozvinutá výrobní technologie
TaeguTec zaručuje zákazníkům velmi stabilní výkon a vynikající stupně jakosti a tím splňuje
požadavky zákazníků.
Použití
ISO
Jakost
Materiály
Aplikace
Použití
Složení
Vlastnosti
P10
P
M
P20
Ocel
Litá ocel
Soustružení
Frézování
Střední-vysoká rychlost
Všeobecné třískové obrábění
P30
Nízká-střední rychlost
Hrubování
M10
Střední rychlost
M20
Ocel
Litina
Nerezová ocel
Soustružení
Frézování
Litina
Kalená ocel
Neželezné
Vystružování
Soustružení
Frézování
Nízká rychlost
Těžké obrábění
WC + Co +
+ TiC + TaC
Přidán TiC a TaC
pro zlepšení odolnosti
proti teplu a vydrolování
WC + Co +
+ TiC + TaC
Přidáno méně TiC a TaC.
Vysoká odolnost proti
opotřebení a rázům, ale
menší odolnost proti teplu
a vydrolování než u řezných
materiálů P
M40
K10
K
K20
Dokončování
Bez TiC nebo TaC.
Vynikající mechanická
odolnost a odolnost proti
opotřebení a rázům.
WC + Co
Střední rychlost
Mechanické a fyzikální vlastnosti
P
M
P10
92,7
> 200
53
0,07
460
6,5
P20
92,5
> 210
54
0,08
480
6,0
P30
91,2
> 250
57
0,10
480
5,5
M10
92,8
> 200
58
0,12
500
5,5
M20
92,1
> 250
57
0,15
490
5,5
M40
89,1
> 330
54
0,14
440
5,5
K10
92,7
> 240
64
0,19
620
4,7
K20
92,1
> 260
62
0,19
530
5,0
K
I 20
Srovnávací tabulka řezných materiálů
Řezný materiál pro soustružení
ISO
TaeguTec
SANDVIK
WALTER
SECO
KENNAMETAL
MMC
TT8115
GC4205
GC4215
WPP05
WPP10
TP0500
TP1500
KCP05
KCP10
UE6105
UE6110
AC810P
T9005
T9115
CA5505
CA5515
GC4225
GC4025
WPP20
WAP20
TP2000
TP2500
KCP25
KC9125
UE6020
AC820P
AC2000
T9125
TT8135
TT7100
GC4235
GC4035
WPP30
WAP30
TP3000
TP3500
KCP30
KCP40
KC9040
UE6035
UH6400
AC830P
AC3000
TT9215
GC2015
WAM10
TM2000
TP200
KCM15
US7020
VP05RT
TT9225
GC2025
WAM20
CP500
KCM25
TT9235
TT8020
GC2035
WAM30
TM4000
TP400
TT1300
GC3205
WAK10
TT7310
GC3210
WAK20
TT8125
P
TT5100
M
K
KORLOY
ISCAR
VP5515
NC3010
IC8150
IC9150
CA5525
CR7025
VP5525
NC3015
NC3120
NC3020
IC8250
IC9250
T9035
CA5535
CR9025
VP5535
NC3030
NC500H
IC8350
IC9350
AC610M
EH10Z
T6020
CA6515
VP8515
PC8110
NC9020
IC907
US735
AC630M
AC304
T6030
CA6525
VP8525
NC9025
IC9300
KCM35
UH6400
AC3000
PR630
VP8535
NC5330
PC9030
IC3028
TK1000
KCK05
KC9315
UC5105
AC410K
AC300G
T5105
T5010
CA4505
CA4010
VP1505
NC6105
NC305K
IC5005
IC4028
TK2000
KCK15
KC9325
UC5115
AC420K
T5115
T5020
CA4515
CA4115
CA4120
VP1510
NC6110
NC6010
IC5010
AC2000
T5125
GC3215
S
SUMITOMO TUNGALOY KYOCERA VALENITE
KCK20
NC315K
TT5080
GCS05F
GC1105
GC1115
WSM10
TH1000
TH1500
TS2000
TS2500
KC5510
VP05RT
VP10RT
AC510U
AH110
PR1005
PR930
VP1510
VPUS10
PC8110
IC907
TT9080
GC1125
WSM20
WSM30
CP500
KC5525
VP15TF
VP20RT
AC520U
AH120
PR1025
PR1125
PR1225
VP7615
PC5300
PC9530
IC908
H
Řezný materiál pro frézování
ISO
P
M
TaeguTec
SANDVIK
WALTER
SECO
KENNAMETAL
TT6800
TT7080
TT7030
GC4220
GC4020
WAM10
WAM20
WKP25
MP2500
T250M
TT9080
TT9030
GC4230
GC4030
WAM30
F30M
KC522M
KC635M
VP15TF
ACP200
TT8020
TT8080
TT7800
GC4240
GC4040
WKP35
WSP45
F40M
T350M
KC725M
KC735M
KC935M
VP30RT
F7030
ACP300
ACZ350
TT9080
TT9030
GC1030
GC2030
WAM30
WQM35
F30M
TT8020
TT8080
GC2040
WXM35
WSM35
WSP45
F40M
TT6800
GC3220
TT6080
GC3020
GC1020
KC635M
MMC
SUMITOMO TUNGALOY KYOCERA
KORLOY
ISCAR
T3030
T3130
AH330
PR630
PR660
PR730
PC3500
PC3535
PC3525
PC130
IC950
GH330
PR830
PC9530
IC808
IC908
PC3545
IC830
IC928
VP15TF
ACP200
VP30TF
ACP300
F5010
ACZ310
ACK200
ACK300
PR730
PR830
PR925
PR1025
S
T150M
MK2000
IC830
IC928
KC915M
K
WKK25
IC808
IC908
AH120
PR510
PR610
PR905
PC6510
PC215K
IC810
IC910
I 21
Srovnávací tabulka řezných materiálů
Cermetový řezný materiál
ISO
TaeguTec SANDVIK KENNAMETAL SUMITOMO KYOCERA
P01
PV3030
PV3010
NTK
DIJET
TUNGALOY MITSUBISHI HITACHI
LN10
AP25N
NX2525
SECO
PV30
KT315
T110A
TN30
KORLOY CERAMTEC WALTER
CC105
T3N
CC115
PV7010
CN1000
PV7020
CT5005
P10
CT3000
CT5015
PV60
KT125
KT150
T1200A
T2000Z
GC1525
SC35
SC15
T15
TN6010
C30
TN6020
Q50
SC8015
CX50
CX75
GT730
GT530
UP35N
CZ25
CM
C150M
CN2000
SC7035
CC125
WCE10
SC40
TN60
N20
P20
CT7000
CT530
KT175
T3000Z TN100M
TC60M
T130Z
PV90
CH550
Z15
NS730
CX90
C50
NS530
VP45N
NX99
NX335
C7X
T250A
P30
CN20
SC7015
MZ1000
CN30
SC60
CC105
CC115
CN1000
SC35
MZ2000
Q50
MZ3000
CX99
T130A
CH7030
NS740
NX4545
N40
CH7035
GT720
PV3030
M01
KT315
T110A
PV3010
PV30
TN30
PV7010
T3N
NS710
AP25N
NS720
NX2525
LN10
NS520
PV7020
CT5005
M01
CT3000
CT5015
KT125
KT150
T1200A
T2000Z
CC1525
PV60
T15
TN6010
C30
TN6020
Q50
CX50
CX75
NS730
NS530
UP35N
CZ25
CM
C150M
SC15
CN2000 SC8015
CC125 SC7035
SC40
WCE10
TN60
N20
M01
CT7000
CT530
KT175
T3000Z TN100M
TC60M
T130Z
PV90
CH550
Z15
NS730
CX90
C50
NS530
VP45N
NX99
NX335
C7X
T250A
M01
CN20
SC7015
MZ1000
CN30
SC60
MZ2000
Q50
MZ3000
CX99
T130A
CH7030
NS740
NX4545
N40
CH7035
PV30
K01
PV7005
PV3030
CT5000
KT315
T3N
T110A
GT720
AP25N
GT520
NX2525
LN10
PV7020
Q15
CH350
CM
SC8015
PV60
C7Z
K10
TN60
CT3000
KT125
T15
T1200A
TN6020
Z15
C7Z
I 22
NS520
CX75
C150M
NS530
CN1000
SC7015
WCE10
Srovnávací tabulka řezných materiálů
Řezná keramika
Použití
Litina
Složení
ISO kód
TaeguTec
Al2O3
K01-K10
AW20
Al2O3 -TiC
K05-K15
AB30
SiAlON
K10-K20
AS500
TUNGALOY SANDVIK KENNAMETAL CERAMTEC
CC650
HW2
HW3
KA30
KY1615
SH3
HC2
HC6
A65
KY1310
SL506
ST100
SD200
SX8
SN26
NS260
SN300
SN400
SN500
K20-K30
AS10
FX105
CX710
CC6090
KY1320
KY3500
SL500
Si3N4+CVD K20-K30
SC10
CXC73
CC1690
KY3400
SL654C
SL658C
SP2
Al2O3 -TiCN
H01-H10
AB20
SH2
SH4
HC4
HC7
PVD
keramika
H01-H10
AB2010
Whisker
S10-S20
SiAlON
S15-S25
Kalená
ocel
Superslitina
SZ200
SZ300
NB90S,
NB90M
SX1
SX2
SX6
Si3N4
KYOCERA SUMITOMO SSANG-YONG
SN60, SN80
CC620
LX21
NTK
KS6000,
KS500
NS260C
ST300
ST500
CC6050
KY4400
ZC4
ZC7
TC430
CC670
KY4300
WA1
SW500
AS20
CC6060
CC6065
KY2100
KY1540
SX5, SX9
SN700
SN800
LX11
A66N
NB100C
CBN řezný materiál
Použití
TaeguTec
TUNGALOY
SANDVIK
KENNAMETAL
CERAMTEC
SECO
SUMITOMO
TB610
BX310
CB7015
KB1610
KB5610
KB9610
WBN575
CBN10
CBN050C
BNX10
BNC100
TB650
BX530
BX330
BXM20
CB7025
KB1625
KB5625
WBN570,
WBN560
CBN100
CBN160C
BN250, BNX20
BNC160,
BNC200
TB670
BX360
BX380
BXC50
KB1630
KB5630
WBN555
CBN150
CBN100P
BN350, BNX25,
BN500
BNC300
Univerzální
TB730 (KB90)
BX930, BX850,
BX950, BX470,
BX480
KB1345
KB9640
WBN735,
WBN750
CBN200
CBN400C
BN100
BN700
Pevný CBN
KB90A
BX90S
BXC90
WBN100
WBN100C
CBN300
CBN350
BNS800
Nepřerušované
Kalená
ocel
Univerzální
Lité
železo
CB7050
PCD řezný materiál
Řezný materiál
TaeguTec
TUNGALOY
Jemné
KP100
DX110
DX120
Střední obrábění
KP300
DX140
Hrubé
KP500
DX160
DX180
SANDVIK
CD10
KENNAMETAL
SECO
SUMITOMO
KD1415
PCD05
DA2200
DA1000
KD1410
PD20
DA150
KD100
PCD20
PCD20
DA90
NTK
KYOCERA
KPD001
KPD002
PD1
KPD010
KPD025
I 23
Srovnávací tabulka tvrdosti
BRINELL HB10mm KULIČKA
ZATÍŽENÍ 3000kgf
VICKERS STANDARD WOLFRAM
50kg KULIČKA KARBID
KULIČKA
HV
1900
1800
1700
1600
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
(505)
(496)
(488)
(480)
(473)
(465)
(456)
488
(767)
(757)
(745)
(733)
(722)
(710)
(698)
(684)
(670)
(656)
(647)
(638)
630
620
611
601
591
582
573
564
554
515
535
525
517
507
497
488
479
471
460
452
ROCKWELL
MĚŘÍTKO A
60kgf
Diamant
brale
HRA
93,1
92,6
91,9
91,3
90,5
90,1
89,6
89,1
88,7
88,3
87,9
87,5
87,1
86,6
86,2
85,6
85,3
85,0
84,7
84,4
84,1
83,8
83,4
83,0
82,6
82,2
81,8
81,3
81,1
80,8
80,6
80,3
80,0
79,8
79,5
79,2
78,9
78,6
78,4
78,0
77,8
77,4
77,0
76,7
76,4
76,1
75,7
75,3
74,9
74,5
MĚŘÍTKO B
100kgf
1/16in
KULIČKA
HRB
MĚŘÍTKO C
150kgf
Diamant
brale
HRC
80,5
79,2
77,9
76,6
75,3
74,6
74,0
73,4
72,7
72,1
71,5
70,9
70,3
69,6
68,9
68,0
67,5
67,0
66,4
65,9
65,3
64,7
64,0
63,3
62,5
61,8
61,0
60,1
59,7
59,2
58,8
58,3
57,8
57,3
56,8
56,3
55,7
55,2
54,7
54,1
53,6
53,0
52,3
51,7
51,1
50,5
49,8
49,1
48,4
47,7
MĚŘÍTKO D SHORE
100kgf
Diamant
brale
HRD
HS
76,9
76,5
76,1
75,7
75,3
74,8
74,3
74,8
73,3
72,6
72,1
71,5
70,8
70,5
70,1
69,8
69,4
69,0
68,7
68,3
67,9
67,5
67,0
66,7
66,2
65,8
65,4
64,8
64,4
66,2
63,5
62,9
62,2
61,6
61,3
TAHOVÁ
PEVNOST
N/mm2
(kgf/mm2)
97
96
95
93
92
91
90
88
87
86
84
83
81
80
79
77
75
74
72
71
69
67
66
64
2205(210)
2020(206)
1985(202)
1950(199)
1905(194)
1860(190)
1825(186)
1795(183)
1750(179)
1750(174)
1660(169)
1620(165)
1570(160)
1530(156)
1459(153)
1460(149)
1410(144)
BRINELL HB10mm KULIČKA
ZATÍŽENÍ 3000kgf
VICKERS STANDARD WOLFRAM MĚŘÍTKO A
50kg KULIČKA KARBID
60kgf
KULIČKA Diamant
brale
HRA
HV
470
441
442
74,1
460
433
433
73,6
450
425
425
73,3
440
415
415
72,8
430
405
405
72,3
420
397
397
71,8
410
388
388
71,4
400
379
379
70,8
390
369
369
70,3
380
360
360
69,8
370
350
350
69,2
360
341
341
68,7
350
331
331
68,1
340
322
322
67,6
330
313
313
67,0
320
303
303
66,4
310
294
294
65,8
300
284
284
65,2
295
280
280
64,8
290
275
275
64,5
285
270
270
64,2
280
265
265
63,8
275
261
261
63,5
270
256
256
63,1
265
252
252
62,7
260
247
247
62,4
255
243
243
62,0
250
238
238
61,6
245
233
233
61,2
240
228
228
60,7
230
219
219
220
209
209
210
200
200
200
190
190
190
181
181
180
171
171
170
162
162
160
152
152
150
143
143
140
133
133
130
124
124
127
121
122
116
117
111
ROCKWELL
MĚŘÍTKO B
100kgf
1/16in
KULIČKA
HRB
(110,0)
(109,0)
(108,0)
(107,0)
(105,5)
(104,5)
(103,5)
(102,0)
(101,0)
99,5
98,1
96,7
95,0
93,4
91,5
89,5
87,1
85,0
81,7
78,7
75,0
71,2
69,8
67,6
65,7
Poznámka: Čísla uvedená písmem gothic pocházejí z tabulky ASTM E 140 (vypočítaná dle SAE-ASM-ASTM dohromady)
I 24
MĚŘÍTKO C
150kgf
Diamant
brale
HRC
46,9
46,1
45,3
44,5
43,6
42,7
41,8
40,8
39,8
38,8
37,7
36,6
35,5
34,4
33,3
32,2
31,0
29,8
29,2
28,5
27,8
27,1
26,4
25,6
24,8
24,0
23,1
22,2
21,3
20,3
(18,0)
(15,7)
(13,4)
(11,0)
(8,5)
(6,0)
(3,0)
(0,0)
TAHOVÁ
MĚŘÍTKO D SHORE
PEVNOST
100kgf
N/mm2
Diamant
(kgf/mm2)
brale
HRD
HS
1 570
60,7
60,1
62 (160)
1530 (156)
59,4
58,8
59 1459 (153)
1460 (149)
58,2
57,5
57 1410 (144)
1370 (140)
56,8
56,0
55 1330 (136)
1290 (131)
55,2
54,4
52 1240 (127)
1250 (123)
53,6
52,8
50 1170 (120)
1130 (115)
51,9
51,1
47 1095 (112)
1070 (109)
50,2
49,4
45 1035 (105)
1005 (103)
48,4
980 (100)
47,5
42
950 (97)
47,1
935 (96)
46,5
41
915 (94)
46,0
905 (92)
45,3
40
890 (91)
44,9
875 (89)
44,3
38
855 (87)
43,7
840 (86)
43,1
37
825 (84)
42,2
805 (82)
41,7
36
795 (81)
41,1
780 (79)
40,3
34
765 (78)
33
730 (75)
32
695 (71)
30
670 (68)
29
635 (65)
28
605 (62)
26
580 (59)
25
545 (56)
24
515 (53)
22
490 (50)
21
455 (45)
20
425 (44)
19
(42)
18
(41)
15
(39)
Převodní tabulka materiálů
Doporučené řezné podmínky (dle DIN / ISO 513 a VDI 3323)
ISO
Materiál
Neleg. ocel,
Ocelolitina,
Automat. ocel
Stav
Žíhaná
420
1350
0,21
125
650
1500
0,22
190
< 0,55 % C
Kalená a popouštěná
850
1675
0,24
250
≥ 0,55 % C
Žíhaná
750
1700
0,24
220
Kalená a popouštěná
1000
1900
0,24
300
200
Nerezová ocel,
Ocelotina
Žíhaná
600
1775
0,24
Kalená a popouštěná
930
1675
0,24
275
Kalená a popouštěná
1000
1725
0,24
300
Kalená a popouštěná
1200
1800
0,24
350
Žíhaná
680
2450
0,23
200
Kalená a popouštěná
1100
2500
0,23
325
Feritická/martenzitická
680
1875
0,21
200
Martenzitická
820
1875
0,21
240
Austenitická
600
2150
0,20
180
-
1150
0,20
180
Perlitická
-
1350
0,28
260
Feritická
-
1225
0,25
160
Perlitická
-
1350
0,28
250
Feritická
Šedá litina (GG)
Nodulární litina (GGG)
Tvárná litina
Hliník
- tvářená slitina
≤ 12 % Si
Hliník
- slitina, legovaná
Feritická
-
1225
0,25
130
Perlitická
-
1420
0,3
230
Nevytvrzovatelná
-
700
0,25
60
Vytvrzovatelná
-
800
0,25
100
Nevytvrzovatelná
-
700
0,25
75
Vytvrzovatelná
-
700
0,25
90
> 12 % Si
Žáropevná
-
750
0,25
130
> 1 % Pb
Automatová
-
700
0,27
110
Slitiny mědi
Nekovové
Mosaz
-
700
0,27
90
Elektrolytická měď
-
700
0,27
100
Duroplast, plasty zesílené vlákny
-
-
Tvrdá guma
-
-
Žíhaná
-
Vytvrzovatelná
Žíhaná
Vytvrzovatelná
Na bázi
Fe
Žáropevné slitiny
Na bázi
Ni / Co
S
Lité
Titan,
slitiny titanu
Kalená ocel
H
Tvrzená litina
Nodulární litina (GGG)
(1)
(2)
Tvrdost
(HB)
Žíhaná
Vysokoleg. ocel, Ocelolitina,
Nástrojová ocel
N
mc 2)
≥ 0,25 % C
Nízkoleg. ocel,
Ocelolitina (< 5 % legur)
K
Kc 1)
(MPa)
< 0,25 % C
P
M
Pevnost
v tahu
(MPa)
2600
0,24
200
-
3100
0,24
280
-
3300
0,24
250
-
3300
0,24
350
320
-
3300
0,24
RM 400
1700
0,23
-
Slitiny alfa+beta tvrzené
RM 1050
2110
0,22
-
Kalená
-
4600
HRc 55
Kalená
-
4700
HRc 60
Lité
-
4600
400
Kalená
-
4500
HRc 55
Měrná řezná síla na 1 mm2 průřezu třísky
Činitel tloušťky třísky
• Viz další informace o materiálových skupinách ve stručném přehledu TaeguTec, kapitola Převodní tabulka materiálů
Ocel
Nerezová ocel
Litina
Neželezné kovy
Žáropevné slitiny
Kalená ocel
I 25
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
Material No. DIN
BS
0.0030
C10
040 A 10
045 M 10
1449 10 CS
1
1
1.0028
1.0034
Ust 34-2 (S250G1T)
RSt 34-2 (S250G2T)
1
1.0035
St185 (Fe 310-0)
St 33
S235JRG1 (Fe 360 B)
Ust 37-2
S235JR (Fe 360 B)
St 37-2
GS-CK16
S275JR (Fe 430 B)
St44-2
1
1
AISI/SAE
A 366 (1012)
1008
A 570 Gr. 33,36
1
1
1
1
1
1
1115
A 570 Gr. 40
A 570 Gr.50
A572 Gr.50
A 572 Gr. 65
1.0038
1.0044
1.0045
1.0050
1.0060
1
1
1.0060
1.0070
1
1
1
1.0112
1.0114
1.0116
1
1
1
A 284 Gr.D
A 573 Gr.58
A 570 Gr 36;C
A 611 Gr. C
A 573 Gr. 70
A 611 Gr.D
1.0130
1.0143
1.0144
1
1
1
M 1010
1.0149
1.0226
1.0301
1
A 621 (1008)
1.0330
1
A 619 (1008)
1.0333
1
1
1
A 621 (1008)
A 622 (1008)
A 620 (1008)
1.0334
1.0335
1.0338
1
A 516 Gr. 65; 55
A 515 Gr. 65;55
A 414 Gr. C
A 442 Gr.55
(M) 1020
M 1023
1020
1020;1023
1.0345
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A27 65-35
A 633 Gr.C
A 588
S355JR
E295 (Fe 490-2)
St 50-2
E335 (Fe 590-2)
St 60-2
St60-2
E360 (Fe 690-2)
St 70-2
P235S
S235JU;St 37-3 U
S235J2G3 (Fe 360 D 1)
St 37-3
P265S
S275J0; St 44-3 U
S275J2G3 (Fe 430 D 1)
St 44-3
S275JOH; RoSt 44-2
DX51D; St 02 Z
C10
DC 01
St 2; St 12
Ust 3 (DC03G1)
Ust 13
UStW 23 (DD12G1)
DD13; StW 24
DC04
St4; St 14
P235GH
HI
1.0402
C22
1.0402
1.0402
C22
C22
1.0425
P265GH
1.0443
1.0539
1.0545
1.0546
1.0547
1.0549
1.0553
1.0562
GS-45
S355NH;StE 335
S355N; StE 355
S355NL;TStE 355
S355JOH
S355 NLH;TStE 355
S355JO;St 52-3U
P355N
StE 355
H ll
1
1
1
1
1.0565
1.0566
1.0570
P355NH; WStE 355
P355NL1; TStE 355
S355J2G3
St 52-3
1
1
1
1213
1213
12 L 13
1.0715
1.0715
1.0718
1
1108
1109
11 L 08
11 L 08
1215
12 L 14
1.0721
9 SMn 28 (1SMn30)
9 SMn 28
9 SMnPb 28
(11SMnPb30)
10 S 20
1
1
1
1
1
1
1
I 26
1.0036
1.0037
1.0722
1.0722
1.0736
1.0737
1.0972
1.0976
1.0982
EN
1449 34/20 HR,
HS,CR,CS
Fe 310-0
1449 15 HR,HS
Fe 360 B
4360-40 B
Fe 360 B
4360-40 B
030A04
1A
Fe 430 B FN
1449 43/25 HR, HS
4360-43 B
4360-50 B
Fe 490-2 FN
4360-50 B
Fe 60-2
4360-55 E; 55 C
AFNOR
SS
C 10
1 C 10
A 34-2
Fe 330,Fe 330 B FU
Fe 330 B FN
A 34-2 NE
A 33
16D, 18Kp
St3Kp
Fe 360 B
1449 37/23 HR
AE 235 B
Fe 360 B
AE 235 B
Fe 360 B
Fe 430 B
Fe 430 B FN
AE 275 B
Fe 430 B FN
Fe 510 B
Fe 490
AE 355 B
a 490-2
Fe 490-2 FN
A 590-2
Fe 590-2 FN
2172
1550
2172
1650
A 70-2
1655
1312
1313
1501-164-400B LT 20
4360-43C
Fe 430 D1 FF
4360-43 C; 43 D
4360-43C
Z2
040 A 10
045 M 10
1449 10 CS
1449 4 CR
1449 3 CS
1449 2 CR;3 CR
A 42 AP
E 28-3
E 28-3
E 28-4
4360-50E
4360-50EE
4360-50C
4360-50C
1501 Gr.225-490A LT 20
1501-225-490B LT 20
1501-225-490A LT 50
Fe 510 D1 FF
1449 50/35 HR>HS
4360-50 D
230 M 07
230 M 07
(210 M 15)
10 SPb 20
10 SPb 20
9 SMn 36 11SMn37)
9 SMnPb 36
(11SMnPb37)
S315MC; QStE 300 TM 1501-40F30
S355MC; QStE 360 TM 1501-43F35
S460MC; QStE 460 TM 1501-50F45
St2sp
FE37BFU
A37AP
E 24-3
E 24-3
E 24-4
1501 Gr. 161-400;151-400
1501 Gr. 164-360; 161-400
1501 Gr. 164-400;154-400
A1
SS 330
1311
1312
1311
1501-164-360B LT20
4360-40C
Fe 360 D1 FF
1449 37/23 CR
4360-40 D
1501 Gr. 141-360
1501 Gr. 161-360; 151-360
1501 Gr. 161-400; 154-360
1501 Gr. 164-360; 161-360
055 M 15, 070 M 20 2C/2D
1499 22 HS, CS
050A20
2C/2D
055 M 15;070 M 20 2C
SS 330
1414-01
1411, 1412
1414
1412-04
1151 10
1142
Fe 60-2
Fe 590
FE60-2
Fe 70-2
Fe 690
Fe 360 C
Fe 360 C
Fe 360 D1 FF
Fe 360 C FN
Fe 360 D FF
Fe 37-2
Fe 430 D
Fe 430 B, Fe 430 C (FN)
Fe 430 D (FF)
Fe 430 C
FeP 02 G
C 10
1 C 10
STKM 12 A;C
STKM 12 A;C
SM 400 A;B;C
SM 400 A;B;C
St4ps; sp
SS 490
SS 490
ST5ps; sp
SM 570
SM 570
St6ps; sp
A 690-2
Fe 690-2 FN
AE 235 C
AE 235 C
AE 235 D
Fe 360 D1 FF
SPH 265
AE 275 D
AE 275 D
Fe 430 D1 FF
Fe 430 C
FeP 02 G
F.1511
F.151.A
St3kp; ps; sp
16D
SM 400 A;B;C
SM 400 A;B;C
St4kp> ps; sp
S 10C
SM 10C
10
15 kp
FeP 00
FeP 01
FeP 02
AP 11
SPHD
SPHD
TC
E
AP 02
SPCD
SPCD
SC
3C
ES
1147
FeP 12
FeP 13
FeP 04
AP 12
AP 13
AP 04
SPHE
SPHE
SPCE
SPHE
SPHE
SPCE
A 37 CP;AP
1331
1330
FeE235, Fe 360 1 KW;KG
Fe 360 2 KW;KG
A 37 RC I
RA II
AF 42 C 20;
XC 25;1 C 22
CC20
AF 42 C 20;
XC 25;1 C 22
A 42 CP; AP
1450
C 20
C 21, C 25
C20C21
C 20;
C 21;C 25
Fe 410 1 KW; KG;
KT Fe 410 2 KW; KG
1 C 22
Fe 510 B
FeE 355 KG
FeE 355 KT
Fe 510 C
Fe 510 D
Fe 510 C
FeE 355 KG;KW
Fe 355 KGN
AE 355 KG
AE 355 KT
Fe 510 C
FeE 355 KTM
E 23-45 M
TSE 355-4
E 355 R
E 355 FP
TSE 355-3
E 36-3
FeE 355 KG N
E 355 R/FP;
A 510 AP
A 510 AP
A 510 FP
E 36-3
E 36-4
S 250
S 250
S 250 Pb
10
St0
A 60-2
GC
AF 34 C 10
XC 10
GOST
KS
SM 10C
Fe 310-0
1325
1412
A 50-2
JIS
S 10C
Fe 320
E 24-2
E 28-2
E 36-2
UNE
F.1511
F.151.A
1300
Fe 690-2 FN
1449 1 HR
1449 1 CR;2 CR
UNI
AF 34 C 10
XC 10
1450
1450
1431
1430
1432
1305
2134-04
2334-01
2135-01
2172-04
2135
2106
2106
2107-01
2132, 2133
2134,
2174
1912
1912
1914
FeE 355-2
FeE 355-3
17GS
17G1S
CF SMn 28
CF 9 SMn 28
CF 9 SMnPb 28
10S20
10F 2
10PbF 2
10 PbF 2
S 300
S 300 Pb
1926
CF 10 SPb 20
CF 10 SPb 20
CF 9 Mn 36
CF 9 SMnPb 36
E 315 D
E 355 D
2642
FeE 355TM
CF 10 S 20
SGV 410, SGV 450
SGV 48, SPV 450;
SPV 480
10kp
08kp
08jU; JUA
SGV 410, SGV 450
SGV 480, SPPV 450,
SPPV 490
S20C
SM 20C
20
F.112
1 C 22F.112
S22 C
S 20 C;S 22 C
SM 22C
SM 20 C;SM 22C
20
A 42 RC I
A 42 RC II
SPV 315; SPV 355 SPPV 315; SPPV 355
SG 295; SGV 410
SG 295; SGV 410
SGV 450; SGV 480 SGV 450; SGV 480
F.112
16K
20K
AEE 355 KG;DD
SM 490 A;B;C; YA;YB SM 490 A;B;C; YA;YB
15GF
AE 355 D
Fe 510, D1 FF
SM 490 A;B;C;YA;YB SM 490 A;B;C;YA;YB
17GS
17G1S
F.2111 - 11 SMn 28
11 SMn 28
F.2112-11 SMnPb 28
SUM 22
SUM 22
SUM 22 L
SUM 23 L, SUM 24 L
SUM 22
SUM 22
SUM 22 L
SUM 23 L, SUM 24 L
F. 2121 - 10 S 20
F.2122-10 SPb 20
10 SPb 20
F.2113 - 12 SMn 35
F.2114- 12 SMnPb 35
SUM 25
SUM 25
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
AISI/SAE
Material No. DIN
1010
1.0984
1.0986
1.1121
1015
1.1121
1.1141
1020
1023
D3
A36
A572-60
(M) 1025
1.1151
1.2080
1.8900
1.0406
1.0416
1.0473
2
A 537 CI.1
A 414 Gr. G
A 612
1035
2
1045
2
1040
1.0511
A27 70-36
A148 80-40
A738
1.0540
1.0551
1.0553
1.0577
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.0501
C35
1.0503
CF 45
(C45G)
C40
1140
1146
1035
1041
1025
1.0726
1.0727
1.1157
1536
1330
1330
1330
1.1166
1.1170
1.1170
1.1170
1.1178
1.1180
1035
1035
1038
1035
1.1158
1.1181
1.1181
2
2
1042
1049
1050
1.1191
1.1206
2
1050
1055
4520
1.1213
2
3
3
3
A 516 Gr.70
A 515 Gr. 70
A 414 Gr.F; G
1043
S500MC; QStE 500 TM
S500MC; QStE 500 TM
CK 10
(C10E)
St 37-1
CK 15
(C15E)
C22E
CK 22
X 210 Cr 12
St 44-2
StE 320-3Z
StE 380
C 25
GS-38
P355GH
1.5423
1.0050
1.0481
BS
EN
1501 - 60F55
040 A 10
4360 40 A
040 A 15
080 M 15
055 M 15
(070 M 20)
BD 3
4360 43 A
1 501 160
4360 55 E
070 M 26
C25E
CK 25
34Mn5
28Mn6
28 Mn 6
28Mn6
C30E; CK 30
C35R
Cm 35
C35E
CK 35
C35E
CK 35
GS- Ck 45
C50E
CK 50
Cf 53
(C53G)
22Mo4
St50-2
P295GH
17 Mn 4
070 M 55
1.1167
36Mn5
3
1040
1.1186
3
1045
1.1191
C40E
CK 40
C45E
CK 45
060 A 40, 080 A 40
080 M 40
080 M 46
060 A 47
3
1049
1.1201
C45R
Cm 45
A 387 Gr. 12 CI
A 387 Gr. 12 CI.
1.7242
1.7337
1.7337
1.7362
1060
1.0601
C60
107
1.0603
C67
35MF 6
45 MF 4
35 M 5
40 M 5
2 C 25
XC 25
20 M 5, 28 Mn 6
20 M 5
20M5
XC 32
3 C 35
XC 32
2 C 35, XC 32
XC 38 H 1
XC 38
XC 45
2 C 50
XC 48 H 1;
XC 50 H1
XC 48 H TS
1 C 45
AF 65 C 45
3
4
15
060 A 47
080 M 46
1449 50 HS, CS
120 M 36
(150 M 28)
150 M 36
4
8M
a 48 Cp;AP
C 76 D; D 75-2
C 86 D; D 85-2
C 92 D;D 95-2
30Mn5
1.0535
1265
080 M 46
XC 75
XC 80
XC 90
35 M 5
40 M 5
2 C 40
XC 42 H 1
2 C 45
XC 42 H 1
XC 45
XC 48 H 1
3 C 45
XC 42 H 1
XC 48 H 1
UNI
C 15
1450
C 20
1411
1421
2145
UNE
FeE 490 TM
FeE 560 TM
C 10, 2 C 10
2 C 15
1300
1370
FeE390KG
C 25
C 16 F.1110-C 15 K
F.1511-C 16 K
C 25 F.1120-C 25 K
S 9 CK
S 10 C
S 15
S 15 CK
S 20 C, S 20 CK
S 22 C
KS
GOST
SM 9 CK
SM 10 C
08;10
SM 15C
SM 15CK
SM 20 C, SM 20 CK
SM 22 C
15
20
S25C
SM 25C
SGV 410
SGV 450
SGV 480
S 35 C
SGV 410
SGV 450
SGV 480
SM 35 C
35
S 45 C
SM 45 C
45
S 40 C
SM 40 C
S 09CK
SMn 433
1 C 25
Fe E 355-2
A 52 RC I
1572
1550
C 35
1 C 35
F.113
1672
C 43
C 46
C40
1 C 40
1674
1505
1606
2107
C 50
1 C 50
RA II
A 52 RB II
AE 355 D
1957
1973
C25
JIS
F-1510-C 10 K
1306
2101
2102
F.210.G
F.1120 - C 25 K
TO.B
C 28 Mn
C28Mn
C 30
1572
1550
1572
1572
C36
1660
1674
C45
C 50
1674
C 53
1672
1650
16 Mo 5 KG; KW
FE50
Fe 510 KG;KT;KW
Fe 510-2 KG;KT;KW
FeE 295
C 45
1 C 45
1503-245-420
1.0614
1.0616
1.0618
1.1165
A572-60
1055
280-480 M
320-560 M
A 52 FP
1501 Gr. 224
1074
1086
1095
1036
1330
1335
18 CrMo 4
16 CrMo 4 4
16 CrMo 4 4
12 CrMo 19 5
17 MnV 6
C55
SS
2662
1 C 40
AF 60 C 40
(150 M 28), (150 M 18)
150 M 5
14A
080M30
080 A 35
C35
3
3
3
3
3
4
1 C 35
AF 55 C 35
XC 38
XC 42 H 1 TS
(070 M 25)
080 A 35
(080 M 36)
080 A 35
(080 M 36
080 A 46
080 M 50
XC 12 XC 15
XC 18
2 C 22 XC 18
XC 25
Z 200 C 12
NFA 35-501 E 28
1 C 25
20-400 M
A 52 CP
080 A 32, 080 A 35
080 M 36,
1449 40 CS
060 A 47
080 M 46
080 M 40
1.0503
3
3
3
3
32C
19 Mn 6
C 50
GS-52
A2
GS-60
A3
S355J2G4 (Fe 510 D 2) Fe 510 D2 FF
1501 Gr.224-460
1501 Gr. 224-490
35 S 20
212 M 36
45 S 20 (46S20)
40Mn4
150 M 36
AFNOR
E 490 D
E 560 D
XC 10
C 35
S 25 C
S 28 C
SMn 433 H
28 Mn 6
S 25C
SM 25 C
SCMn 1
SCMn 1
SCMn1
SCMn1
S 35 C
SM 35 C
S35C
SM 35C
30G
2 C 30
F.1135-C 35 K-1
F.1130-C 35 K
35
F-1140
50
S 50 C
F.2602- 16 Mo 5
A 47 RC I
RA II
F.114
SM 50 C
50
SB 450 M
SB 450 M
SB 480 M
SG 365, SGV 410
SGV 450
SGV 480
S 45 C
SG 365, SGV 410
SGV 450
SGV 480
SM 45 C
14G2
45
C 85
2120
F.8211-30 Mn 5
f.8311-AM 30 Mn 5
F. 1203-36 Mn 6
F. 8212-36 Mn 5
SMn 433 H
SCMn 2
SMn 438 (H)
SCMn 3
S 40 C
SMn 433 H
SCMn 2
SMn 438 (H)
SCMn 3
SM 40 C
27ChGSNMDTL
30GSL
35G2
35GL
45
C 40
1672
C 45
C 46
F.1140-C 45 K
F.1142-C48 K
S 45 C
S 48 C
SM 45 C
SM 48 C
1660
C 45
F.1145-C 45K-1
F.1147C 48 K-1
S 50 C
SM 50 C
18 CrMo 4
3606-625
436055 E
070 M 55
060 A 62
1449 HS,CS
080 A 67
1449 70 HS
Z 10 CD 5.05
NFA 35-501 E 36 2142
1 C 55
1655
AF 70 C 55
43D
1 C 60
AF 70 C 55
A 18 CrMo 4 5 KW
A 18 CrMo 4 5 KW
16 CrMo 20 5
C 55
1 C 55
C 60
1 C 60
C 67
S 55 C
SM 55 C
55
S 58 C
SM 58 C
60(G)
XC 65
I 27
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
Material No. DIN
BS
1.0605
C75
1449 80 HS
4
1074
1075
1055
1.1203
4
1055
1.1209
060 A 57
070 M 55
070 M 55
4
1060
1064
1070
1.1221
C55E
CK 55
C55R
Cm 55
C60E
CK 60
Ck 67
(C67E)
CK 75
(C75E)
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
AISI/SAE
1074
1075
1078
1086
1095
W 112
1.1269
1.1274
1.1663
CK 85 (C85E)
Ck 101 (C101E)
C 125 W
01
S1
S1
L6
L6
O2
E 50100
52100
1.0070
1.7238
1.7701
1.0116
1.0345
1.0841
1.0904
1.0904
1.0961
1.2067
1.2108
1.2210
1.2241
1.2311
1.2330
1.2419
1.2510
1.2542
1.255
1.2713
1.2721
1.2842
1.3501
1.3505
St70-2
49 CrMo 4
51 CrMoV 4
St 37-3
H1
St 52-3
55 Si 7
55 Si 7
60SiCr7
100Cr6
90 CrSi 5
115CrV3
51CrV4
40 CrMnMo 7
35 CrMo 4
105WCr6
100 MnCrW 4
45 WCrV7
60WCrV7
55NiCrMoV6
50NiCr13
90MnCrV8
100 Cr 2
100Cr6
1.5024
46Si7
6
9255
1.5025
51Si7
6
6
9255
9260
1.5026
1.5027
55Si7
60Si7
6
6
6
9260 H
1.5028
1.5120
1.5415
65Si7
38 MnSi 4
16Mo3
15 Mo 3
20Mo4
14Ni6
1 NiICr10
14NiICr14
17CrNiMo6
14NiCrMo134
15 Cr 3
34Cr4
41C r4
42Cr41
16MnCr5
16MnCr5
55Cr3
34CrMo4
41CrMo4
42CrMo4
55NiCrMoV6G
15CrMo5
20 mOcR 4
13CrMo4 4
13 CrMo 4 4
10CrMo9 10
10 CrMo 9 10
14MoV6 3
41CrAlMo 7
S235JRG2 (Fe 360 B)
RSt 37-2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
AFNOR
SS
UNI
JIS
UNE
KS
C 75
43D
060 A 67
060 A 78
2 C 55
XC 55 H 1
3 C 55
XC 55 H 1
2 C 60
XC 60 H 1
XC 68
GOST
75
S 55 C
SM 55 C
55
S 58 C
SM 58 C
60
60G, 60GA
65GA
68GA , 70
75(A)
SUP 4
SPS 4
34CrMo4
105WCr5
105WCr5
45WCrSi8
SCM435TK
SCM435TK
SKS 31
STS 31
F.520.S
f-528
SKT 4
STF 4
SUJ2
STB 2
1655
C 55
F.1150-C 55 K
C 55
F.1155-C 55K-1
1665
1678
1770
C 60
774
C 75
1870
C 90
C 100
C70
XC 75
XC 90
XC 100
Y2 120
85(A)
F-5117
2223
A573-81 65
A515 65
5120
9255
9254
9262
L3
L1
L2
4135
6
I 28
1.1231
1.1248
060 A 62
EN
A 204 Gr.A
4017
4419
A 350-LF 5
3415
3310; 3314
5015
5132
5140
5140
5115
5155
4135; 4137
4142
4140
ASTM A182 F-12
A 182-F11;12
ASTM A 182 F.22
A182 F-22
A355A
A570.36
3135
8620
8740
4130
1.5419
1.5622
1.5732
1.5752
1.6587
1.6657
1.7015
1.7033
1.7035
1.7045
1.7131
1.7139
1.7176
1.7220
1.7223
1.7225
1.7228
1.7262
1.7321
1.7335
1.7335
1.7380
1.7380
1.7715
1.8509
1.0038
1.5710
1.5755
1.6523
1.6546
1.7218
1.7733
1.7755
36NiCr6
31 NiCr 14
2 NiCrMo2
40 NiCrMo 22
25CrMo4
24 CrMoV 5 5
GS-45 CrMOV 10 4
FE70-2
4360 40 B
1 501 161
150 M 19
250A53
250 A 53
45
BL3
E 24-U
A 37 CP
20 MC 5
55S7
55 S 7
60SC6
Y100C6
1312
1330
2172
2085
2090
60SiCr8
2092
100C3
708 A 37
34 CD 4
105WC13
8 MO 8
BO1
BS1
55WC20
55NCDV7
55 NCV 6
90 MV8
BO2
2 S 135
535 A 99
31
100 C 6
45 S 7; Y 46
7;46 SI 7
51 S 7
51 Si 7
55 S 7
60 S 7
251 a 58
251 A 60
251 H 60
2234
2140
2140
2710
2710
51 CrMoV 4
Fe37-3
Fe 52
55Si8
F-431
56Si7
60SiCr8
100Cr6
105WCR 5
107CrV3KU
35 cRmO 8 KU
35CrMo4
10WCr6
10WCr6
45 WCrV8 KU
58WCr9KU
2550
2258
100Cr6
F.1310 - 100 Cr 6
2090
48 Si 7
50 Si 7
55 Si 7
60 Si 7
F.1450-50 Si 7
F. 1451 - 46 SI 7
2085 2090
F.1440 - 56 Si 7
F. 1441 - 60 Si 7
60 S 7
1503-243 B
15 D 3
1503-243-430
655M13
820A16
523 M 15
530A32
530M40
530 A 40
527 M 17
527 A 60
708 Aa 37
708 M 0
823M30
36A
18B
18
48
16N6
14 NC 11
12NC15
18NCD6
12 C 3
32C4
42C4
42 C 4 TS
16 MC 5
55 C 3
35 CD 4
42 CD 4
33
12 CD 4
1501-620Gr27
1 501 620 Gr. 27
1501-622gR31; 45
1501-622
1503-660-440
905 M 39
Fe 360 B FU
1449 27/23 CR
4360-40 B
640A35
653 M 31
805M20
311-Tyre 7
CDS 110
2912
-2512
14 Ni 6 KG;KT
16NiCr11
16Mo3(KG;KW)
G 20 Mo 5 G 22 Mo5
F.2641 - 15 Ni 6
15NiCr11
362
SPS 6
F. 2601 - 16 Mo 3
SCPH 11
SCPH 11
SCr415(H)
SCr430(H)
SCr440(H)
SCr440
SCr415(H)
SCr430(H)
SCr440(H)
SCr440
SUP9(A)
SPS 9(A)
SNB 22-1
SNB 22-1
SCM415(H)
SCM415(H)
SNC415(H)
SNC815(H)
2245
2511
2127
2253
2234
2244
2512
2216
2625
34Cr4(KB)
41Cr4
41Cr4
16MnCr5
35Cr4
42Cr4
42Cr4
16MnCr5
41CrMo4
42CrMo4
653M31
12CrMo4
2216
12 CD 9.10
2218
12CrMo9,10
40 CAD 6.12
E 24-2NE
2940
1312
41CrAlMo7
Fe 360 B FN
25 CD 4
20 CDV 6
SUP 6
14NiCrMo13
14NiCrMo131
15 CD 4.5
35NC6
18 NC 13
20 NCD 2
55S2
60S2
50 P 7
14CrMo4 5
41B
SchCh 15
2506
2225
20NiCrMo2
40NiCrMo2(KB)
25CrMo4(KB)
21 CrMoV 5 11
14CrMo45
12CrMo4
TU.H
13MoCrV6
41CrAlMo7
AE 235 B FN;FU
Fe 360 B FN; FU
20NiCrMo2
40NiCrMo2
55Cr3
St3ps; sp
SNCM220(H)
SNCM240
SCM420/430
SNCM220(H)
SNCM240
SCM420/430
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
AISI/SAE
4142
A128 (A)
3435
9840
4340
6150
Material No. DIN
1.8070
1.2332
1.3401
1.5736
1.6511
1.6582
1.7361
1.8159
1.8161
1.8515
1.8523
1.4882
9
9
9
10
10
3135
1.5710
1.5864
A573-81
A 619
1.0144
1.0347
10
M 1015
M 1016
M 1017
1.0401
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12L13
(12L13)
H 11
H 13
A2
D2
HNV3
D 4 (D 6)
H 21
H 12
D3
N08028
ASTM A353
ASM A353
2517
2515
T 15
11
11
1.0570
1.0718
1.0718
1.0723
21 CrMoV 5 11
47 CrMo 4
G-X120 Mn 12
36 NiCr 10
36CrNiMo4
35CrNiM 6
32 CeMo12
50 CrV 4
58 CrV 4
32 CrMo 12
39CrMoV13 9
X 50 CrMnNiNbN 21 9
36NiCr6
35 niCr 18
31 NiCrMo 13 4
ST 44-3
DCO3
RSt;RRSt 13
C15
ST 52-3
9SMnPb28
9 SMnPb 28
15 S22
15 S 20
BS
Z 50 CMNNb
21.09
111A 35NC6
x 38 CrMoV 5 1
X 40 CrMoV 5 1
X100 CrMoV 5 1
X 155 CrVMo 12 1
X210Cr12G
X 210 CrW 12
X 30 WCrV 9 3
X 165 CrMoV 12
X 37 CrMoW 5 1
S 6-5-2
BH 11
BH 13
BA 2
BD2
BD2
BD6
BH 21
X8Ni9
X8Ni9
12Ni19
12 Ni 19
S 12-1-4-5
S 10-4-3-10
S 6-5-2-5
1501-509;510
502-650
12Ni19
1.3246
S 7-4-2-5
2534
1412
1350
E 36-3
S250Pb
S 250 Pb
2132
1914
1914
1922
KS
JIS
42CrMo4
SCM (440)
SCM (440)
F. 8251-AM-X120Mn12 SCMnH 1, SCMn H 11 SCMnH 1, SCMn H 11
35NiCrMo4
SUP 10
SNCM 447
SPS 10
SNCM 447
SNC236
SNC236
SM 400A;B;C
SM 400A;B;C
GOST
110G13L
F.124.A
51CrV4
F.124.A
f-1270
Fep 02
AF 37 C12
XC 18
C15
C16
1 C 15
Fe52BFN/Fe52CFN
CF9SMnPb28
CF 9 SMnPb 28
AP 02
F.111
08JU
S 15 C
SM 15 C
SM490A;B;C;YA;YB SM490A;B;C;YA;YB
11SMnPb28
11 SMnPb 28
F.210.F
SUM 22L
SUM 32
SUM 22L
SUM 32
SKD61
SKD12
STD61
STD12
X 37 CrMoV 5 1 KU
X40CrMoV511KU
X100CrMoV51KU
X165CrMoW12KU
F-5318
F-5227
X160CrMoW12KU
X215CrW 12 1 KU
X30WCrV 9 3 KU
F-5213
F-526
SKD5
STD5
X 35 CrMoW 05 KU
X210Cr13KU
F.537
X210Cr12
SUH3
STR3
14 Ni 6 KG;KT
X10Ni9
XBNiO9
F-2645
SL9N60(53)
SL9N590(520)
HS 12-1-5-5
12-1-5-5
2723
HS 6-5-2-5
6-5-2-5
SKH55
SKH55
7-4-2-5
HS 7-4-2-5
M 35
2-10-1-8
HS 2-9-1-8
2-9-2-8
M 41
2722
2782
HS 6 5 2
HS 2 9 2
F-5604
F-5607
SKH 51
SKH 51
X45CrSi8
F322
SUH1
STR1
X6Cr13
F.3110
F8401
SUS403
STS 403
X6CrAI13
X6CrAI13
X12 CrSC13
X12Cr13
X8Cr17
X8Cr17
F-3411
F.3401
F.3113
F3113
SUS 416
SUS410
STS 416
STS 410
SUS430
STS 430
F.3117
2242
2260
2310
2736
2312
2310
Z 35 CWDV 5
Z200C12
Z1NCDU31-27-03
M2
M7
1.3343
1.3348
S6-5-2
S2-9-2
BM2
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
T1
630
HNV 3
422
403
1.3355
1.4548
1.4718
1.4935
1.4000
1.4001
1.4001
1.4002
1.4002
1.4005
1.4006
1.4016
1.4016
1.4027
1.4027
1.4028
1.4086
1.4104
1.4112
1.4113
1.4340
1.4417
1.4417
1.4418
1.4510
S 18-0-1
BT 1
X45CrSi 9 3
x20 CrMoWV 12 1
X6Cr13
X6Cr14
X7 Cr 13
X6CrA12
X6 CrAl 13
X12CrS 13
(G-)X10 Cr 13
X8Cr17
X6 Cr 17
G-X20Cr14
G-X 20 Cr 14
X30 Cr 13
G-X120Cr29
X12CrMoS17
X90 CrMoV 18
X6CrMo 17
G-X40CrNi27 4
X2CrNiM0Si19 5
X2 CrNoMoSi 18 5 3
X4 CrNiMo16 5
401S45
2715
2584
9 Ni
Z18N5
Z 18 N 5
BT 15
BT42
11
11
X6 CrTi 17
X 6 CrNb 17(X 6 CrNb 17
X 6 CrTi 12
(X2CrTi12)
Z 38 CDV 5
Z 40 CDV 5
Z 100 CDV 5
Z 160 CDV 12
Z160CDV12
Z 200 CD 12
Z 30 WCV 9
BH 12
BM2
BM 34
BT 4
409
32CrMo12
36CrMoV12
UNE
2314
BM 42
1.4510
1.4511
1.4512
E 28-3
E
210 A 15
210 M 15
S 2-9-2-8
S 18-1-2-5
12
12
12
2240
640A35
S 2-10-1-8
XM 8
430 Ti
439
430tI
30 CD 12
40B
40C
1.3249
1.3255
S31500
S31500
2541
2240
2230
36nIcRmO4(KB)
35NiCrMo6(KB)
30CrMo12
50CrV4
722 M 24
897M39
1.3247
430 F
440B
434
2244
2183
110
24
40B
47
1.2083
1.2343
1.2344
1.2363
1.2379
1.2379
1.2436
1.2581
1.2601
1.2606
1.3343
1.4563
1.5662
1.5662
1.5680
1.5680
1.3202
1.3207
1.3243
UNI
42 CD 4
Z 120 M 12
30 NC 11
40NCD3
35 NCD 6
30 CD 12
50CrV4
816M40
817 M 40
722 M 24
735 A 50
830 m 31
4360 43 C
1449 3 CR
1449 2 CR
080 M 15
080 M 15
1449 17 CS
4360 50 B
SS
35 NiCr 9
42CrMo4
GX120Mn12
19A
M 42
T4
420
AFNOR
708 M 40
11
11
(410S)
405
405
416
410; CA-15
430
430
EN
Z130WKCDV
KCV
06-05-05-04-02
Z110 WKCDV
07-05-04
Z110 DKCWV
09-08-04
52
Z 80 WKCV
18-05-04-0
Z 85 WDCV
Z 100 DCWV
09-04-02Z 80 WCV 18-4-01
Z7CNU17-04
Z45CS9
403 S 17
Z 6 C 13
2301
(403 S 7)
405S17
405 S 17
416 S 21
410S21
Z8C17
430 S 15
420C29
420 C 29
420 S 45
452C11
420 S 37
Z 8 C 13
Z8CA12
Z6CA13
Z11 CF 13
Z10 C 13
430S15
Z 8 C 17
Z20C13M
Z 20 C 13 M
Z 30 C 13
2301
Z 10 CF 17
2383
X10CrS17
Z 8 CD 17.01
2325
X8CrMo17
434 S 17
56A
60
Z6CND16-04-01
Z 4 CT 17
LW 19
409 S 19
Z 4 CT 17
Z 4 CNb 17
Z 3 CT 12
2302
2380
2302
2320
2320
2304
SUS430F
STS 430F
SUS434
STS 434
2376
2376
2387
X 6 CrTi 17
F.3115 -X 5 CrTi 17
SUS 430 LX
STS 430 LX
X 6 CrNb 17
X 6 CrTi 12
F.3122-X 5 CrNb 17
SUS 430 LK
SUH 409
STS 430 LX
STR 409
08 Ch17T
I 29
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
AISI/SAE
405
430
HNV6
446
446
EV 8
302
429
420
420
431
CA6-NM
630
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1.4720
1.4724
1.4742
1.4747
1.4749
1.4762
1.4871
1.4021
1.4031
1.4034
1.4057
1.4125
1.4313
1.4542
348
1.4546
X5CrNiNb 18-10
304
S32304
202
1.4922
1.4923
1.4301
1.4305
1.4306
1.4306
1.4308
1.4310
1.4311
1.4312
1.4312
1.4332
1.4350
1.4362
1.4371
x20cRmV12-1
X22 CrMoV12 1
X 5 CrNi 18 9
X10 CrNiS 18 9
X2CrNi18 9
X2 CrNi 18 10
X6 CrNi 18 9
X12CrN i17 7
X2 CrNiN 18 10
G-X10CrNi18 8
X8 CrNi 18 12
X2 CrNi 18-8
X5CrNi18 9
X2 CrNiN 23 4
X3 CrMnNiN 188 8 7
316
1.4401
X 5 CrNiMo 17 12 2
(X4 CrNiMo 17 -12-2)
304
303
304L
304L
CF-8
301
304 LN
305
316L
1.4404
14
316LN
1.4406
CF-8M
1.4408
14
316 Ln
316L
316
1.4410
1.4429
1.4435
X2 CrNiMo 18 16 4
(X2CrNiMo 18-15-4)
X2 CrNiMoN 17 13 5
317L
1.4438
(s31726)
1.4439
14
14
14
317
329
1.4440
1.4449
1.4460
14
14
14
14
14
14
17-7PH
443
444
UNS N 08904
CN-7M
321
X2 CrNiMoN 17 12 2
(X2CrNiMoN 18-10)
GX 5 CrNiMoN 7 12 2
G-X 6 CrNiMo 18 10
G-X10CrNiMo18 9
X2 CrNiMo 17 -13-3
X2 CrNiMo18 14 3
X 5 CrNiMo 17 13 3
(X4CRNIMO 17-13-3
14
329
X2 CrNiMo 17 13 2
(X2 CrNiMo 17-12-2)
GX 2 CrNiMoN 18-10
1.4436
14
14
14
X20CrMo13
X10CrA113
X10CrA118
X80CrNiSi20
x18 cRn 28
X10CrA124
X 53 CrMnNiN 21 9
x12 CrNi 18 9
X10 CrNi 15
X20Cr13
X40 Cr 13
X46Cr13
X20CrNi172
X 105 CrMo 17
G-X4 CrNi 13 4
X 5 CrNiCuNb 17 4
(X5CrNiCuNb 16-4)
1.4544
14
14
14
14
I 30
Material No. DIN
1.4460
1.4462
1.4500
1.4504
1.4521
1.4539
1.4539
1.4541
X 2 CrNiMo 18 13
X5 CrNiMo 17 13 3
X 4 CrNiMo 27 5 2
(X3CrNiMo27-5-2)
X8CrNiMo27 5
X2CrNiMoN22 5 3
BS
EN
403S17
439S15
443S65
60
59
349 S 54
302 S 31
420S37
420 S 45
431 S 29
57
425 C 11
AFNOR
SS
X10CrA112
X8Cr17
X80CrSiNi20
Z10C13
Z10CAS18
Z80CSN20.02
Z10CAS24
Z 52 CMN 21.09
Z 10 CN 18-09
2322
Z 20 C 13
Z 40 C 14
Z40 C 14
Z 15 CN 16.02
Z 100 CD 17
Z 4 CND 13-04 M
2303
-2304
2321
2385
2317
2332;2333
2346
2352
2352
2333
2331
2371
304S15
58E
316 S 62
316 S 11;316 S 13
316 S 14;316 S 31
LW 22
LWCF 22
316 S 19; 316 S 31
316 S 33
LW 23
LWCF 23
317 S 12
G-X7NiCrMoCuNb25 20
SUS430
SUH4
STS430
STR4
SUH446
SUH35,SUH36
STR446
STR35,STR36
SUS420J2
SUS431
STS420J2
STS431
SCS5
SSC5
GOST
14210
X40Cr14
X16CrNi16
X 105 CrMo 17
(G)X6CrNi304
F.3405
F.3427
08Ch 18N12T
Z6CN18.09
Z 2 CN 23-04 AZ
Z 8 CMN
18- 08-05
Z 3 CND 17 -11-01
Z 6 CND 17-11
Z 6 CND 17-11-02
Z 7 CND 17-11-02
Z 7 CND 17-12-02
Z 2 CND 17-12
Z 2 CND 18-13
Z 3 CND 17-11-02
Z 3 CND
17-12-02 FF
Z 3 CND 18-12-03
Z 3 CND 19.10 M
Z2 CND 17-12 AZ
x20cRmOnI 12 01
X10CrNiS18.09
x2cRnI18 11
X2CrNi18 11
F.3508
F.3503
X2CrNi18 07
X2CrNiN18 10
F.3517
2332
2327
X5CrNi18 10
2347
X 5 CrNiMo 17 12
2348
X 2 CrNiMo 17 12
G-X 2 CrNiMo 19 11
X 2 CrNiMoN 17 12
2343
SUS303
SCS19
STS303
SSC19
SUS304L
STS304L
SUS304LN
STS304LN
F.3551
SUS304
STS304
F.3534-X 5 CrNiMo
17 12 2
SUS 316
STS 316
SUS 316 L
STS 316 L
SUS316LN
STS316LN
SCS 14
SSC 14
F.3533 - X 2 CrNiMo
17 13 2
F.3537 - X 2 CrNiMo
17 13 3
F.3542-X 2 CrNiMoN
17 12 2
F.8414-AM-X 7
CrNiMo 20 10
Z5CND20.12M
Z 2 CND 17-13 Az
Z 3 CND 17-12-03
Z 3 CND 18-14-03
2328
2375
2375
Z 6 CND 18-12-03
Z 7 CND 18-12-03
2343
X 5 CrNiMo 117 13
X 8 cRnImO 17 13
F.3543-X 5 CrNiMo 17 12 2 SUS 316
F.3538-X 5 CrNiMo 17 13
STS 316
Z 2 CND 19-15-04
z 3 cnd 19-15-04
Z 3 CND
18-14-06 AZ
2367
X2CrNiMo18 16
f.3539-x 2 cRnImO 18 16 4 SUS317L
STS317L
X 5 CrNiMo 18 15
2324
SUS 317
F.3309-X 8 CrNiMo 17 12 2
F.3552-X 8 CrNiMo 18 16 4 SUS 329 J 1
STS 317
(Z 3 CND 25-07 Az)
Z 5 CND 27-05 Az
317 S 16
318 S 13
X16Cr26
X53CrMnNiN21 9
KS
X 6 CrNiNb 18 11
Z 5 CN 18.09
58M Z 8 CNF 18-09
Z2CrNi18 10
Z 3 CN 19-11
58E Z 6 CN 18-10 M
Z 12 CN 17.07
Z 2 CN18.10
Z10CN18.9M
316 S 61
316 S 63
316 C 16 (LT 196)
ANC 4 B
F.311
F.3113
F.320B
JIS
X 6 CrNiTi 18 11
304 S 15
303 S 21
304S12
304 S 11
304 C 15
301 S 21
304 S 62
302C25
305 s 19
284 S 16
UNE
2330
S. 524
S. 526
347 S 31
2 S. 130
2 S. 143/144/145
S.525/527
316 S 13
316 S 17
316 S 19
316 S 31
316 S 33
316 S 11, 316 S 13
316 S 14, 316 S 31;
316 S 42, S.537;316
C 12, T.75, S. 161
UNI
Z 3 CND 22-05 Az
(Z 2 CND 24 -08 Az )
(Z 3 CND 25-06-03 Az)
23NCDU25.20M
X 2 CrNiMoN 17 13 F.3543-X 2 CrNiMoN 17 13 3 SUS 316 LN
X2CrNiMoN 17 13
F.3533-X 2 CrNiMo
17 13 2
SUS 316 L
2324
2377
SUS 329 J3L
Z8CNA17-07
07 Ch
18N10G2S2MSL
STS 316 LN
STS 316 L
O3 Ch 17N14M3
STS 329 J 1
STS 329 J3L
X2CrNiMo1712
316S111
X2CrMoTi18-2
X1NiCrMoCuN25-20-5
Z 2 NCDU 25-20
(G-)X1 NiCrMoCu 25 20 5
Z1 NCDU 25-02 M
Z 6 CrNiTi 18-10
321 S 31
321 S 51 (1010;1105) Z 6 CNT 18-10
LW 24
LWCF 24
2326
2562
2564
2337
X 6 CrNiTi 18 11
F.3123-X 2 CrMoTiNb 18 2 SUS 444
STS 444
F.3523 - X 6 CrNiTi
18 10
STS 321
SUS 321
06Ch18N10T
08Ch18N10T
09Ch18N10T
12Ch18N10T
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
AISI/SAE
Material No. DIN
14
630
1.4542
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
17-4PH
S31254
17-4PH
347
1.4542
1.4547
1.4548
1.4550
1.4552
1.4568
1.4571
1.4571
1.4581
1.4583
1.4585
1.4821
1.4823
1.4828
1.4833
1.4845
1.4878
1.4891
1.4893
1.4948
1.498
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
17-7PH
316tTi
316 Ti
318
309
309S
310 S
321
Ss30415
S30815
304H
660
S31753
CLASS20
A48-20B
NO 25 B
CLASS25
A48 25 B
A48-30B
NO 30 B
A436 Type 2
60-40-18
No 20 B
CLASS30
CLASS45
A48-45 B
A48-50
A48-60 B
100/70/03
60-40-18
60/40/18
80-55-06
65-45-12
A43D2
A48-40 B
80/55/06
A48 40 B
32510
A47-32510
A220-40010
0.6010
0.6010
0.6015
0.6015
0.6015
0.6020
0.6020
0.6660
0.7040
0.6020
0.6030
0.6030
0.6035
0.6040
0.7070
1.4829
0.7033
0.7033
0.7040
0.7043
0.7050
0.7050
0.7652
0.7660
0.6025
0.7060
0.7060
0.8055
0.8135
0.8135
0.8145
32510
A220-50005
50005
70003
90001
A220-90001
1022
1518
1035
400 10
70003
Al99
1000
7050
0.8035
0.8040
0.8045
0.8065
0.8155
0.8155
0.8165
0.8170
0.8170
0.817
1.1133
1.1183
3.0205
3.0255
3.3315
3.1325
3.1655
3.2315
3.4345
3.2381
3.2382
3.2581
BS
EN
X5 CrNiCuNb 17 4
(X5 CrNiChNb 16-4)
AFNOR
X1 CrNiMoN 20 18 7
X6 CrNiNb 18 10
G-X7CrNiNb18 9
X6 CrNiMoTi 17 12 2
x 6 CrNiMoTi 17 12 2
G-X 5 CrNiMoNb
X 10CrNiMoNb 18 12
G-X7CrNiMoCuNb18 18
X20CrNiSi25 4
G-X40CrNiSi27 4
X15CrNiSi20 12
X6 CrNi 22 13
X12 CrNi 25 21
X6 CrNiTi 18 9
X5 CrNiNb 18 10
X8 CrNiNb 11
X6 CrNi 18 11
X5 NiCrTi 25 15
X5 NiCrN 35 25
X2 CrNiMoN 18 13 4
X2 CrNiMoN 25 22 7
GG10
GG-10
GG 15
GG15
GG 15
GG-20
GG 20
GGL-NiCr202
GGG 40
GG 10
GG20
GG30
GG-35
GG40
GGG-70
X 12 CrNi 22 12
GGG35.3
GGG-35.3
GGG-40
GGG-40.3
GGG50
GGG-50
GGG-NiMn 13 7
GGG-NiCr 20 2
GGG 40.3
GG25
GGG60
GGG-60
GTW55
GTS-35-10
GTS-35-10
GTS-45-06
GTS-35
GTS-35
GTM-35
GTW-40
GTMW-65
GTS-55-04
GTS-55-04
GTS-65-02
GTS-70-02
GTS-70-02
GTS-7-02
SS
UNI
UNE
Z 7 CNU 15-05
Z 7 CNU 17-04
Z7CNU17-04
JIS
KS
SCS 24
SUS 630
SSC 24
STS 630
SUS347
STS347
F.8414
SCS17
SSC17
F.331
F.3553
SUH310
SUS321
STR310
STS321
FG 15
FG 15
FG15
FC150
GC150
FC200
GC200
FCD400
FC100
GCD400-18,15
GC100
GOST
2378
347 S 17
316S111
320 S 31
320 S 31
318 C 17
303 S 21
58F
58J
Z7CNU17-04
Z 6 CNNb 18.10
Z4CNNb19.10M
Z 6 CNDT 17-12002
Z 6 NDT 17.12
Z 4 CNDNb 18.12 M
Z15CNS20.12
2338
2350
2350
X6CrNiNb18 11
F.3552
Z8CNA17-07
X2CrNiMo1712
X6CrNiMoTi17 12
F.3535
x15cRnIsI2 12
X6CrNiMoTi17 12
Z20CNS25.04
309 S 24
309 S 13
310S24
32 1 S 20
58C
Z15CNS20.12
Z 15 CN 24-13
Z 12 CN 25-20
58B Z 6 CNT 18-12 (B)
304 S 51
Z 5 CN 18-09
Zz 8 nctv 25-15 b ff
GRADE220
GRADE300
Grade 300
GRADE 350
GRADE400
SNG700/2
Ft10D
FT 10 D
FT 15 D
Ft15D
Ft 15 D
Ft 20 D
Ft 20 D
L-NC 202
FCS 400-12
Ft 10 D
Ft20D
Ft30D
Ft 30 D
Ft35D
Ft 40 D
FGS 700-2
350/22 L 40
SNG 420/12
370/7
SNG500/7
SNG 500/7
S-NiMn 137
Grade S6
SNG 370/17
Grade260
SNG600/3
600/3
FGS 370/17
FGS 400-12
FGS 370/17
FGS 500/7
FGS 500-7
S-Mn 137
S-NC 202
FGS 370-17
Ft 25 D
FGS600-3
FGS 600/3
Grade 150
GRADE150
Grade 150
Grade 220
Grade 220
L-NiCuCr202
SNG 420/12
B 340/12
B 340/2
P 440/7
B 340/12
8 290/6
B340/12
W340/3
W410/4
P 510/4
P510/4
P 570/3
P 690/2
MN35-10
Mn 35-10
Mn 450-6
MN 32-8
MN 35-10
MB35-7
MB40-10
Mn 550-4
MP 50-5
Mn 650-3
Mn 700-2
Mn 700-2
IP 70-2
20Mn5
Cf 35 (C35G)
GTS-45
GTS-65
120 M 19
080 A 35
P440/7
P 570/3
20 M 5
XC 38 H 1 TS
AI99.5
AIMg1
AlCuMg 1
AICuSiPb
AlMgSi1
AIZnMgCuO,5
G-AISi 10 Mg
GD-AISi10Mg
G-AISi12
L31/34/36
A59050C
L 86
AZ 4 GU/9051
MP 60-3
2361
2337
2372
2368
2333
2570
X6CrNi25 20
X6CrNiTi18 11
110
0110-00
0115-00
115
01 15-00
0120-00
120
0523-00
0717-02
110
120
130
01 30-00
135
140
07 37-01
G10
07 17-15
0717-15
0717-02
0717-15
0727-02
0772-00
0776-00
0717-12
125
07 32-03
0727-03
G 15
G 15
G14
G 20
GS 370-17
FGE 38-17
G 20
G 30
FG 20
FG 30
FC300
GC300
G 35
FG 35
FC350
GC350
GGG 70
GGG 70
FCD700
GCD700-2
FCD 500
GCD 500-7
FC250
GC250
FCD600
GCD600-3
GGG 50
0727-02
G 25
GGG 60
GTW 55
GTS 35
810
0815-00
0852-00
GMN 45
GMB40
GMB45
GTM 35
GTM 40
GTM 45
GTW 65
0810-00
814
08 15
852
0854-00
0854-00
0856-00
0862-00
0864-00
2132
1572
08 52
858
FG 25
GGG 60
GMN 55
GMN 65
GMN 70
G 22 Mn 3
20 Mn 7
C 36; C 38
F.1515-20 Mn 6
FCMW370
AC4A
FCMW330
AC4A
WMC330
FCMP490
FCMP590
FCMP690
PMC 490
PMC 590
PMC 690
SMnC 420
S 35 C
SMnC 420
SM 35 C
FCMP540
PMC 540
35
811-04
I 31
Převodní tabulka materiálů
Podle normy VDI 3323
Material
Group
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
23-24
23-24
23-24
23-24
23-24
23-24
23-24
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
I 32
AISI/SAE
ZE 41
EZ 33
AZ 81
AZ 91
4218 B
SC64D
QE 22
GD-AISI12
A360.2
A356-72
356.1
A413.2
A413.1
A413.0
A380.1
C93200
c 83600
C 83600
C23000
C 93800
Material No. DIN
3.3561
3.5101
3.5103
3.5812
3.5912
2.1871
3.1754
3.2163
3.2371
3.2373
3.2373
3.5106
3.2383
G-AIMg 5
G-MgZn4sE1Zr1
MgSE3Zn27r1
G-MgAI8Zn1
G-MgAI9Zn1
G-AICu 4 TiMg
G-AICu5Ni1,5
G-AISi9Cu3
G-AISi 7 Mg
G-AISI9MGWA
G-AISi 9 Mg
G-MgAg3SE2Zr1
G-ALMG5
G-AISi0Mg(Cu)
G-AlSi12
G-AlSi 12 (Cu)
GD-AlSi12
GD-AlSi8Cu3
2.1090
G-CuSn 7 5 pb
2.1096
G-CuSn5ZnPb
2.1098
G-CuSn 2 Znpb
2.1182
G-CuPb15Sn
2.1182
G-CuPb15Sn
2.0240
CuZn 15
C27200
2.0321
CuZn 37
C27700
2.0321
CuZn 37
2.0590
G-CuZn40Fe
C 86500
2.0592
G-CuZn 35 AI 1
C 86200
2.0596
G-CuZn 34 AI 2
C 18200
2.1293
CuCrZr
2.0060
E-Cu57
2.0375
CuZn36Pb3
C 94100
2.0596
G-CuZn 34 AI 2
C 63000
2.0966
CuAI 10 Ni 5 Fe 4
B-148-52
2.0975
G-CuAI 10 Ni
c 90700
2.105
G-CuSn 10
C 90800
2.1052
G-CuSn 12
C 81500
2.1292
G-CuCrF 35
2.4764
CoCr20W15Ni
N 08800
1.4558
X 2 NiCrAITi 32 20
N 08031
1.4562
X 1 NiCrMoCu 32 28 7
N 08028
1.4563
X 1 NiCrMoCuN 31 27 4
N 08330
1.4864
X 12 NiCrSi 36 16
330
1.4864
X12 NiCrSi 36 16
1.4865
G-X40NiCrSi38 18
1.4958
X 5 NiCrAITi 31 20
AMS 5544
LW2.4668 NiCr19NbMo
1.4977
X 40 CoCrNi 20 20
Monel 400
2.4360
NiCu30Fe
5390A
2.4603
Hastelloy C-4
2.4610
NiMo16cR16Ti
Nimonic 75
2.4630
NiCr20Ti
2.4630
NiCr20Ti
lnconel 690
2.4642
NiC29Fe
lnconel 625
2.4856
NiCr22Mo9Nb
5666
2.4856
NiCr22Mo9Nb
lncoloy 825
2.4858
NiCr21Mo
Monel k-500
2.4375
NiCu30 Al
4676
2.4375
NiCu30Al
2.4631
NiCr20TiAI
lnconel 718
2.4668
NiCr19FeNbMo
lnconel
2.4694
NiCr16fE7TiAl
2.4955
NiFe25Cr20NbTi
5383
LM2.4668 NiCr19Fe19NbMo
5391
LW2 4670 S-NiCr13A16MoNb
5660
LW2.4662 NiFe35Cr14MoTi
5537C
LW2.4964 CoCr20W15Ni
AMS 5772
C0Cr22W14Ni
lnconel X-750 2.4669
NiCr15Fe7TiAl
Hastelloy B
2.4685
G-NiMo28
Hastelloy C
2.4810
G-NiMo30
AMS 5399
2.4973
NiCr19Co11MoTi
3.7115
TiAl5Sn2
R 50250
3.7025
Ti 1
R 52250
3.7225
Ti 1 pd
AMS 5397
LW2 4674 NiCo15Cr10MoAITi
3.7124
TiCu2
R 54620
3.7145
TiAl6Sn2Zr4Mo2Si
3.7165
TiAl6V4
3.7185
TiAl4Mo4Sn2
3.7195
TiAl 3 V 2.5
TiAl4Mo4Sn4Si0.5
AMS R54520
TiAl5Sn2.5
AMS R56400
TiAl6V4
AMS R56401
TiAl6V4ELI
W1
1.1545
C 105 W1
W210
1.1545
C105W1
1.2762
75 CrMoNiW 6 7
440C
1.4125
X105 CrMo 17
1.6746
32 nIcRmO 14 5
Ni- Hard 2
0.9620
G-X 260 NiCr 4 2
Ni- Hard 1
0.9625
G-X 330 Ni Cr 4 2
Ni-Hard 4
0.9630
G-X 300 CrNiSi 9 5 2
G-X 300 CrMoNi 15 2 1
0.9640
A 532 lll A 25% Cr 0.9650
G-X 260 Cr 27
A 532 lll A 25% Cr 0.9655
G-X 300 CrNMo 27 1
1.2419
105 WCr 6
310
1.4841
X15 CrNiSi 25 20
0.9635
G-X 300 CrMo 15 3
G-X 260 CrMoNi 20 2 1
0.9645
0.9655
G-X 300 CrNMo 27 1
BS
MAG 5
MAG 6
NMAG 1
MAG 7
mag 12
LM5
LM9
2789;1973
LM25
LM 6
LM 20
EN
AFNOR
SS
UNI
UNE
JIS
KS
G-TR3Z2
A-S7G
4251
A-SU12
4252
4253
C4BS
C4BS
A5052
A5052P
ADC12
A6061
A7075
ALDC12
A6061P
A7075P
SUH330
SCH15
STR 330
HRSC 15
NF A32-201
4244
4261
4260
4247
4250
LM24
U-E 7 Z 5 pb 4
LG 2
LB1
U-pb 15 E 8
Uu-PB 15e 8
cz 108
cz 108
CuZn 36, CuZn 37
CuZn 36, CuZn 37
U-Z 36 N 3
HTB 1
CC 102
HTB 1
U-Z 36 N 3
U-Cr 0.8 Zr
HTB 1
Ca 104
U-Z 36 N 3
U-A 10 N
CT1
pb 2
CC1-FF
UE 12 P
C 2700
C2720
NA 15
2584
NA 17
NA 17
330 C 40
NA 13
HR 5,203-4
HR5,203-4
NA 21
NA 16
NA 18
3072-76
Hr40;601
HR8
3146-3
Z 12 NCS 35.16
Z 12 NCS 37.18
XG50NiCr39 19
NC20K14
Z 42 CNKDWNb
NU 30
NC22FeD
NC 20 T
NC20T
Nnc 30 Fe
NC 22 FeDNb
Inconel 625
NC 21 Fe DU
NU 30 AT
NC20TA
NC 19 Fe Nb
NC19eNB
NC12AD
ZSNCDT42
KC20WN
KC22WN
NC 15 TNb A
NC19KDT
2 TA 1
TP 1
2 TA 21-24
TA 10-13;TA 28
TA 45-51; TA 57
T-A 6 V
TA14/17
TA10-13/TA28
TA11
BW 1A
BW2
T-A5E
T-A6V
832 M 31
Grade 2 A
Grade 2 B
Y1 105
Y120
1880
2900
C 100 KU
C120KU
F-5118
CF.515
Z 100 CD 17
35 NCD 14
0512-00
0513-00
Grade 3 D
Grade 3 E
105WC 13
314 S31
0466-00
Z 15 CNS 25-20
107 WCr 5 KU
SK 3
SUP4
STC 105(STC3)
SPS 4
GOST
Download

ŘEZNÉ MATERIÁLY