C
Nové výrobky
Nový typ řezného materiálu
s úpravou povrchu po povlakování
• Vysoká odolnost destiček proti vylamování
• Stabilní a prodloužená životnost nástroje v nepřerušovaných
a přerušovaných řezných operacích
• Snížené tření a minimalizace tvorby nárůstku při obrábění
exotických materiálů
• Vysoká jakost povrchu obrobku.
Univerzální nástroj se 4 břity
• 4 břity s utvařečem třísky typu J
hu
» Vynikající tvorba třísky a zapichování s vysokou jakostí povrchu
• 3 kontaktní body s bočním šroubem Torx
» Přesné umístění destičky v lůžku
• Indexování břitové destičky z obou stran držáku
» Důležitá výhoda pro uživatele soustruhů Swiss-type
(jakost TT9080)
•
» Lepší kvalita povrchu a prodloužená životnost nástroje
• Neaktivní břity jsou při obrábění chráněny
• Poškození řezné hrany nemá vliv na zbylé břity.
Soustružení a zapichování malých průměrů
• Vnitřní přívod chladiva
• Vnitřní obrábění od Dmin = 0,6 mm
• Nejlepší řešení pro vnitřní soustružení, tvarové obrábění,
zapichování a čelní obrábění malých součástek.
Soustružení a zapichování malých vnitřních průměrů
•
•
•
•
•
•
•
C2
Hospodárná oboustranná břitová destička
Stabilní upnutí s plně podepřeným lůžkem
Vnitřní přívod chladiva
TDIM: lisovaná destička s utvařečem třísky pro soustružení a zapichování
TDIP: broušená destička pro přesné obrábění
Vnitřní obrábění od Dmin = 12,5 mm
Speciální destičky pro závitování a tvarové obrábění - k dispozici na požádání
C
OBSAH
Strana
Volba břitové destičky podle aplikace
C5
Volba nožového držáku podle průměru / aplikace
C5 - C6
ULTRA PLUS - břitové destičky
Systém značení břitových destiček
C7
Břitové destičky pro upichování a zapichování
C8 - C11
Břitové destičky pro soustružení a zapichování
C12 - C16
Břitové destičky pro vnitřní obrábění malých průměrů
C17
Břitové destičky na zakázku
C18 - C24
ULTRA PLUS - nožové držáky a planžety
Systém značení planžet a držáků
C25
Planžety pro upichování a zapichování
C26 - C27
Upínací bloky pro planžety
C28
Adaptéry pro modulární systém
C29
Držáky pro modulární systém
C30
C-ADAPTER
C31
Držáky pro soustružení, zapichování a čelní obrábění
C32 - C39
Držáky pro obrábění hliníkových kol
C40
Držáky pro vnitřní obrábění malých průměrů
C41
ULTRA
Břitové destičky pro kotoučové frézy
C42 - C43
Kotoučové frézy
C44 - C47
C48
Technické informace
Systém ULTRA PLUS
C49 - C50
Upichování a zapichování
C51 - C56
Soustružení a zapichování
C57 - C64
Čelní obrábění
C65
Doporučené řezné podmínky / Řezné materiály
C66 - C68
Odstraňování problémů / Poptávkový formulář
C69 - C70
C71 - C79
C80 - C83
C3
C4
Upichování
Zapichování
Soustružení
Zapichování
Tvarové obrábění
Čelní zapichování
Čelní soustružení
Zapichování
Rohový zápich
Vnitřní zapichování
Vnitřní soustružení
Zapichování
Vnitřní profilování
Vnitřní soustružení
Rohový zápich
Obrábění hliník. kol
Drážkování
Volba břitové destičky podle aplikace
Vnější
Upich.
Čelní
Zapich.
Soustr.
Zapich.
Soustr.
Vnitřní
Zapich.
Soustr.
Profil
Závit
Roh.
zapich.
Výrobek
TDC, TSC
TDJ, TSJ
TDXU
TDT
TDT - RU
TDT
TDFT
TDIT
TDIM
TDIP
TDA
TIMC
TIPV
DIMJ
Hlavní aplikace /
Aplikace s omezením
Volba nástroje podle vnitřního průměru
Vnitřní průměr (mm)
0 0,6 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 12,5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TTSIR/L
TTIR
C5
Volba držáku podle použití
Vnější
Upich.
Zapich.
Čelní
Soustr.
Zapich.
Soustr.
Vnitřní
Zapich.
Soustr.
Profil
Závit
Roh.
zapich.
Výrobek
TGB
TGBR
TGB-MS
TCER
TCFR
TGBFR
TGER
TTER-SH
TTER-D
TTER
TTER-15A
TGFR
TTFR
TTFR-RN
TGFPR
TTFPR
TTIR
TGIUR
TGEUR
TTSIR
TSC
Hlavní aplikace /
C6
Aplikace s omezením
Břitové destičky ULTRA PLUS
Systém značení břitových destiček ULTRA PLUS
T D C 3
TaeguTec
Destička
Typ utvařeče
6 R S
Úhel hl. břitu
Šířka dest.
D: Oboustranná
C: Střední obr.
(mm)
S: Jednostranná
J: Lehké obr.
2: 2,0
Orientace
Ostrý radius
3: 3,0
4: 4,0
5: 5,0
6: 6,0
Jen pro orientovanou destičku
Upichování
Zapichování
Soustružení
Zapichování
Čelní obrábění
TD
TaeguTec
F
Destička
D : Oboustranná
S : Jednostranná
T 3.00 E 0.40 R
Typ utvařeče
Pro čelní obrábění
T : Pro oceli (uhlík., leg.,
nerez.), pro litinu a
žáropevné slitiny
A : Pro hliník
G : Bez utvařeče třísky
U : Univerzální utvařeč
E : Pro soustružení
a zapichování
Bez označení:
Pro přesné zapich.
Použijte:
pravou (R) destičku
na pravý (R) držák
Pro malý průměr
M : Lisovaný
P : Broušený
levou (L) destičku
na levý (L) držák
Šířka destičky
F : Čelní
soustružení a zapichování
.
: Přesná destička
: Lisovaná destička
Radius
.
.
: Přesná destička
: Lisovaná destička
I : Vnitřní
soustružení a zapichování
X : Univerzální
C7
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDC Oboustranné břitové destičky pro upichování a zapichování
s utvařečem třísky typ „C“
L
7˚
H
Tmax
Neutrální
W
B
Pro upichování a zapichování
Levá
R
K˚
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
B
L
TDC 2
2
2,0
0,20
1,7
20,0
TDC 2-15R/L
TDC 3
TDC 3-6R/L
0,02
19,6
0,20
20,0
6
15
TDC 3-15RS/LS
0,02
19,6
15
20,0
4
3
3,0
0,02
2,4
TDC 4
6,4
29
4
4,0
0,30
3,0
TDC 4-15R/L
C8
24
CT3000 PV3030
6
19,6
15
25,0
-
5
5,0
0,30
4,0
20,0
4
TDC 6
6
6,0
0,30
5,0
25,0
-
TDC 8
8
8,0
0,40
6,0
30,0
-
• Utvařeče „J“ a „C“ - viz str. C53
5,2
K10
15
20,0
TDC 5-4R
19
TT8020 TT7220 TT9080 TT9100
8
0,20
TDC 5
4,7
Jakost
6
TDC 3-15R/L
TDC 4-4R/L
Tmax
15
TDC 2-15RS/LS
TDC 3-6RS/LS
H
• Standardní držáky (kromě TGFR
xxxx) se poškodí, pokud průměr
obrobku překročí rozměr každé
břitové destičky v tabulce.
-
TDC 2-6R/L
TDC 2-8R/L
κ°
ø Dmax (mm)
29
30
TDC 4 - 15R/L
Pravá
Označení
Destička
TDC 3 - 15RS/LS
Standardní položka
Břitové destičky ULTRA PLUS
TSC Jednostranné destičky pro hluboké zapichování a upichování
s utvařečem třísky typ „C“
L
7˚
H
Neutrální
W
B
Pro upichování a zapichování
Destička
Levá
TSC 3 - 15R/L
R
K˚
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
B
L
TSC 2
2
2,0
0,20
1,7
20,0
TSC 2-15R/L
0,02
19,8
TSC 3
TSC 3-15R/L
3
3,0
0,20
2,4
0,02
20,0
19,8
4
4,0
0,30
3,0
5,0
0,30
4,0
TSC 6
6
6,0
0,30
5,0
TSC 8
8
8,0
0,40
6,0
• Utvařeče „J“ a „C“ - viz str. C53
TT9100
K10
6
8
15
6
4,7
15
20,0
4
6
15
5
TSC 5-4R/L
TT9080
-
TSC 4-15R/L
TSC 5
TT7220
15
TSC 4
TSC 4-6R/L
TT8020
-
TSC 3-15RS/LS
TSC 4-4R/L
Jakost
15
TSC 2-15RS/LS
TSC 3-6R/L
H
-
TSC 2-6R/L
TSC 2-8R/L
κ°
96
• Standardní držáky (kromě TGFR
xxxx) se poškodí, pokud průměr
obrobku překročí rozměr každé
břitové destičky v tabulce.
Pravá
Označení
ø Dmax (mm)
25,0
4
30,0
-
5,2
6,4
Standardní položka
C9
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDJ Oboustranné břitové destičky pro upichování a zapichování
s utvařečem třísky typ „J“
L
7˚
H
Tmax
Neutrální
W
B
Pro upichování a zapichování
Levá
R
K˚
TDJ 1.4
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
B
L
κ°
H
Tmax
1
1,4
0,16
1,0
16,0
-
4,0
15
4,7
19
5,2
24
TDJ 2
0,20
TDJ 2-6R/L
TDJ 2-6RS/LS
TDJ 2-8R/L
2
2,0
TDJ 2-15R/L
TDJ 2-15RS/LS
TDJ 3
TDJ 3-6R/L
TDJ 3-6RS/LS
3
3,0
0,02
20,0
1,7
19,6
0,20
20,0
0,02
19,6
0,20
20,0
0,02
2,4
6
6
15
19,6
15
20,0
4
4
4,0
TDJ 4-15R/L
C 10
15
20,0
• Utvařeče „J“ a „C“ - viz str. C53
CT3000
15
0,02
TDJ 6
K10
6
0,20
TDJ 5-4R/L
TT8020 TT7220 TT9080 TT9100
8
TDJ 3-15RS/LS
TDJ 5
Jakost
-
TDJ 3-15R/L
TDJ 4-4R/L
28
6
19,6
TDJ 4
ø Dmax (mm)
• Standardní držáky (kromě TGFR
xxxx) se poškodí, pokud průměr
obrobku překročí rozměr každé
břitové destičky v tabulce.
Pravá
Označení
Destička
TDJ 2 - 15RS/LS
3,0
15
0,30
5
5,0
4,0
6
6,0
5,0
25,0
4
-
Standardní položka
Břitové destičky ULTRA PLUS
TSJ Jednostranné břitové destičky pro hluboké zapichování a upichování
s utvařečem třísky typ „J“
L
7˚
H
Neutrální
W
Pro upichování a zapichování
B
Levá
R
K˚
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
B
L
TSJ 2
0,20
2
2,0
TSJ 2-15R/LS
20,0
0,02
19,8
0,20
20,0
TSJ 3-6R/L
6
3
3,0
0,02
2,4
19,8
TT9080
TT9100
K10
20,0
15
19,8
15
20,0
4
TSJ 4
4,7
6
0,02
4
4,0
TSJ 4-6R/L
• Utvařeče „J“ a „C“ - viz str. C53
TT7220
-
0,20
TSJ 6
TT8020
15
TSJ 3-15RS/LS
TSJ 5-4R/L
Jakost
6
TSJ 3-15R/L
TSJ 5
H
8
TSJ 3
TSJ 4-4R/L
34
15
1,7
TSJ 2-8R/L
TSJ 3-6RS/LS
103
TSJ 3 - 15RS/LS
-
TSJ 2-6R/L
TSJ 2-15R/L
κ°
ø Dmax (mm)
• Standardní držáky (kromě TGFR
xxxx) se poškodí, pokud průměr
obrobku překročí rozměr každé
břitové destičky v tabulce.
Pravá
Označení
Destička
TSJ 3 - 15R/L
3,0
6
0,30
5
5,0
4,0
6
6,0
5,0
25,0
4
5,2
Standardní položka
C 11
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDXU-E Břitové destičky pro vnější, vnitřní,
čelní soustružení, zapichování a upichování
L
7˚
H
R
W
B
Označení
TDXU 3E-0.3
TDXU 4E-0.4
TDXU 4E-0.8
TDXU 5E-0.4
TDXU 5E-0.8
TDXU 6E-0.4
TDXU 6E-0.8
TDXU 8E-0.8
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
B
3
4
4
5
5
6
6
8
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
8,0
0,3
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,6
0,8
2,2
3,0
L
H
-
-
25
5,2
30
6,4
Jakost
TT8020 TT7220 TT9080 TT9100 TT6080 TT6300
K10
CT3000 PV3030
4,0
5,0
6,0
Standardní položka
TDT-E Břitové destičky pro vnější
soustružení a zapichování
7˚
L
H
R
W
Typ CE
B
Označení
TDT 3E-0.4
W
±0,05
3
3,0
TDT 4E-0.4
4
4,0
TDT 4E-0.4T CE •
4
4,0
TDT 6E-0.8T CE •
6
6,0
• Utvařeč „T“ - viz str. C57
• Lisovaná keramická destička
C 12
Lůžko
dest.
R
B
L
H
20,0
4,7
25,0
5,2
Jakost
TT7220 TT9080 TT9100 TT6080 TT6300
K10
CT3000 AB30
2,2
0,40
0,80
3,0
5,0
Standardní položka
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDT-E Přesně broušené destičky pro vnější soustružení a zapichování
L
7˚
H
R
W
B
Označení
TDT 2.65E-0.15
TDT 3.00E-0.20
TDT 3.00E-0.40
TDT 3.15E-0.15
TDT 4.00E-0.40
TDT 4.00E-0.80
TDT 4.15E-0.15
TDT 4.78E-0.55
TDT 5.00E-0.40
TDT 5.00E-0.80
TDT 5.15E-0.15
TDT 6.00E-0.80
TDT 6.00E-1.20
TDT 8.00E-0.80
TDT 8.00E-1.20
TDT 10.00E-0.80
TDT 10.00E-1.20
TDT 10.00E-2.00
• Utvařeč „T“ - viz str. C57
Lůžko
dest.
W
±0,02
2,65
3,00
3
3,15
4,00
4
4,15
4,78
5,00
5
5,15
6
6,00
8
8,00
10
10
R
B
0,15
0,20
0,40
0,15
0,40
0,80
0,15
0,55
0,40
0,80
0,15
0,80
1,20
0,80
1,20
0,8
1,2
2,0
L
H
20,0
4,7
25,0
5,2
30,0
6,4
Jakost
TT8020 TT7220 TT9080 TT9100 TT6080
K10
CT3000
2,2
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Standardní položka
TDT Přesně broušené destičky pro vnější zapichování
L
7˚
H
R
*
L1
W
B
Označení
Lůžko
dest.
W
±0,02
TDT 1.00-0.00 •
1,00
TDT 1.30-0.00 •
1,30
TDT 1.60-0.10 •
2
1,60
TDT 1.85-0.10 •
1,85
TDT 2.15-0.15
2,15
• Nejsou pro standardní držák, jen pro zapichování
R
±0,05
B
L
2,2
20,0
0,00
0,10
0,15
L1
H
Jakost
TT7220
TT9080
TT9100
K10
2,5
3,5
Standardní položka
C 13
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDT-RU Břitové destičky pro vnější soustružení,
zapichování a tvarové obrábění
L
7˚
H
R
W
B
Označení
TDT 2E-1.0-RU
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
B
2
2,0
1,0
1,7
TDT 3E-1.5-RU
3
3,0
1,5
2,2
TDT 4E-2.0-RU
4
4,0
2,0
3,0
TDT 5E-2.5-RU
5
5,0
2,5
4,0
TDT 6E-3.0-RU
6
6,0
3,0
5,0
TDT 8E-4.0-RU
8
8,0
4,0
6,0
Jakost
L
H
20
4,7
25
5,2
30
6,4
TT7220 TT9080 TT9100 TT6080 TT6300 CT3000
K10
PV3030
Standardní položka
TDT-E Přesně broušené destičky pro vnější soustružení,
zapichování a tvarové obrábění
Označení
Lůžko
dest.
W
±0,02
R
±0,05
B
TDT 3.00E-1.50
3
3,00
1,50
2,2
TDT 4.00E-2.00
4
4,00
2,00
3,0
TDT 4.78E-2.39
5
4,78
2,39
4,0
TDT 5.00E-2.50
6
5,00
2,50
4,0
TDT 6.00E-3.00
8
6,00
3,00
5,0
TDT 8.00E-4.00
8
8,00
4,00
6,0
TDT 10.00E-5.00
10
10
5,0
8,0
L
H
20,0
4,7
25,0
5,2
30,0
6,4
Jakost
TT8020
TT7220
TT9080
TT9100
K10
Standardní položka
C 14
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDFT-E Břitové destičky pro čelní zapichování a soustružení
L
7˚
H
16
mm
PP
R
Typ CE
Zobrazena pravá destička
W
B
Lůžko
dest.
W
±0,05
R
TDFT 3E-0.4R/L
3
3,0
0,40
TDFT 4E-0.4R/L
4
4,0
0,40
TDFT 4E-0.4TR/L CE •
4
4,0
0,40
Označení
L
H
Θ°
20,0
4,7
12
B
2,2
3,0
20,0
4,7
12
20,0
4,7
12
Jakost
TT7220
TT9080
TT9100
K10
AB30
Standardní položka
• Destičku R použijte na pravostranném nástroji R, destičku L na levostranném nástroji L
• Lisovaná keramická destička
TDIT-E Přesné břitové destičky pro vnitřní soustružení, zapichování,
tvarové obrábění a rohové zapichování
L
7˚
H
R
W
B
Lůžko
dest.
W
±0,02
R
±0,05
B
L
H
TDIT 3.00E-1.50
3
3,00
1,50
2,2
20,0
4,7
TDIT 4.00E-2.00
4
4,00
2,00
3,0
20,0
4,7
TDIT 5.00E-2.50
5
5,00
2,50
4,0
25,0
5,2
TDIT 6.00E-3.00
6
6,00
3,00
5,0
25,0
5,2
Označení
Jakost
TT7220
TT9080
TT9100
K10
Standardní položka
C 15
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDIT-E Přesně broušené destičky pro vnitřní soustružení a zapichování
L
14˚
H
R
W
Typ CE
B
Lůžko
dest.
W
±0,02
R
±0,05
B
L
H
TDIT 3.00E-0.40
3
3,00
0,40
2,2
20,0
4,7
TDIT 4.00E-0.40
4
4,00
0,40
TDIT 4.00E-0.80
4
4,00
0,80
TDIT 5.00E-0.40
5
5,00
0,40
TDIT 5.00E-0.80
5
5,00
0,80
TDIT 6.00E-0.80
6
6,00
0,80
TDIT 6.00E-1.20
6
6,00
1,20
TDIT 8.00E-0.80
8
8,00
0,80
TDIT 8.00E-1.20
8
8,00
1,20
TDIT 4E-0.4T CE •
4
4,0
0,40
3,0
20,0
4,7
TDIT 6E-0.8T CE •
6
6,0
0,80
5,0
25,0
5,2
Označení
3,0
4,0
5,0
6,0
20,0
4,7
20,0
4,7
25,0
5,2
25,0
5,2
25,0
5,2
25,0
5,2
30,0
6,4
30,0
6,4
Jakost
TT7220
TT9080
TT9100
K10
• Lisovaná keramická destička (W±0,05)
AB30
Standardní položka
TDA / TSA Břitové destičky pro obrábění hliníkových kol
L
A˚
H
K10
PCD
R
PCD-CB
W
B
L
A˚
TDA
TDA-35V
TSA
R
TSA-CB
W
B
Označení
TDA 3.00-1.50
Lůžko
dest.
W
±0,02
R
±0,05
B
L
H
3
3,00
1,50
2,4
19,8
4,7
TDA 4.00-2.00
4
4,00
2,00
3,0
19,8
4,7
TDA 6.00-3.00
6
6,00
3,00
5,0
25,0
5,2
TDA 8.00-4.00
8
8,00
4,00
6,0
30,0
6,4
TSA 6.00-3.00
6
TSA 6.00-3.00CB
6
6,00
3,00
5,0
25,0
5,2
TDA 8.00-0.80-35V
TDA 8.00-1.2-35V
TSA 8.00-4.00
TSA 8.00-4.00 CB
• Na zakázku
C 16
8,00
1,20
4,00
4,00
Jakost
KP300
TT9080
TT9100
K10
7
10
7
0,80
8
A
6,0
30,0
6,4
10
Standardní položka
Břitové destičky ULTRA PLUS
TDIM Břitové destičky pro vnitřní soustružení a zapichování
malých průměrů
L
10˚
H
R
B
W
Označení
Lůžko dest.
W±0,05
R
B
TDIM 2E-0.15
2
2,0
0,15
1,6
TDIM 3E-0.2
3
3,0
0,20
2,4
L
H
10
3,2
Jakost
TT9050
• Držák - viz str. C41
TDIP
Standardní položka
Přesně broušené destičky pro vnitřní soustružení a zapichování
malých průměrů
10 Ref.
R
3,2 Ref.
7˚
B
W
T
R
B
W
B
R=W/2
Označení
Lůžko dest.
TDIP 1.00-0.10 •
1,00
TDIP 1.00-0.50 •
TDIP 1.20-0.00 •
TDIP 1.40-0.00 •
TDIP 1.50-0.10 •
W±0,02
2
B
0,10
T
Jakost
TT9080
1,60
0,50
1,60
1,20
0,00
1,80
1,40
0,00
1,50
0,10
TDIP 2.00E-0.10
1,6
2,00
0,10
2,00
TDIP 2.00E-0.20
TDIP 2.00E-1.00
0,20
1,00
TDIP 2.15E-0.15
TDIP 2.50E-0.20
TDIP 3.00E-0.20
R
3
TDIP 3.00E-1.50
• Nejsou pro standardní držák, jen pro zapichování
• Držák - viz str. C41
2,15
0,15
2,50
0,20
3,00
0,20
2,4
1,50
Standardní položka
C 17
Břitové destičky na zakázku
Systém značení břitových destiček na zakázku
TDIT
3.20
0.00
0.25
Tvar destičky
Šířka destičky
Radius
Radius
T : s utvařečem
G : bez utvařeče
(mm)
Levá strana
nebo
obě strany
Pravá strana
(je-li odlišná)
Upichování a zapichování
TT8020
Dodatečné kódy
Soustružení a zapichování
TDT
TDA
TDG
TDJ/TDC
TDC
Vnitřní
TDIT
Čelní
TSJ/TSC
TDFT
Speciální břitové destičky pro tvarové obrábění
Břitové destičky na zakázku jsou k dispozici dle požadavku.
C 18
Jakost
Břitové destičky na zakázku
Příklady
Tvar
Označení
Poznámky
TDT 4.00-0.50
Souměrný typ
TDIT 3.20-0.00-0.25
Nesouměrný typ
TDT 3.30-1.65
Typ s plným rádiusem
TDT 4.00-0.30-5RA
TDT 3.10-0.10-15LA
L: Sražení hrany na levé straně
R: Sražení hrany na pravé straně
TDG 5.28-1.20-R25A
TDT 5.28-1.20-L25A
C 19
Břitové destičky na zakázku
Příklady
Tvar
Označení
Poznámky
TDG 4.40-1.82-0.35-29A
L: Sražení hrany na levé straně
TDT 4.40-1.50-0.10-0.35-30A
R: Sražení hrany na pravé straně
TDT 5.28-4.10-2.05-0.00-0.20-L25A-R45A
TDG 4.40-0.15-60A
TDG 5.40-0.10-L50A-R30A
TDT 3.90-4.00
TDT 2.00-1.90-0.30-0.05-3.50T
TDT 1.90-0.30-4.20T
C 20
Břitové destičky na zakázku
Příklady
Tvar
Označení
Poznámky
TDG 1.98-0.00-4.5T-45A-0.2
TDFT 3.80-0.25-4.50T
TDIT 2.60-1.30
Ostatní
Dostupné dle
požadavku zákazníka
C 21
Břitové destičky na zakázku
Břitové destičky pro obrábění řemenic
Popis
Polotovar
Označení
Břitová destička
Výkres
Označení
ZT1215-NO
ZT1215-NO
(TT6010)
ZT2027 B-NO
ZT2027 B-NO
(K10)
ZT2028 B-UK
(K10, TT6010)
ZT 2028-UK R0.51
(K10)
Karbid
ZT 2028-TK R0.35
(K10)
ZT 2028 B
ZT2028 UK R0.51-CF
(K10, TT6010)
ZT 270605E-N3
(TT6030)
ZT 2706043E-SJ
(CT3000)
C 22
Výkres
Břitové destičky na zakázku
Břitové destičky pro obrábění řemenic
Popis
Keramika
Polotovar
Označení
Břitová destička
Výkres
Označení
D ZT 5030-ITX
ZT 5030-ITX
(AW20)
D TSGG 11.1-P3.56
INMN 09A111
(AW20)
D YNGN 150730
YPGN 15M728 G5-TTJ
(SC10)
Výkres
C 23
Břitové destičky na zakázku
Břitové destičky pro těžký průmysl
Označení
SVN 7640 F1
SVN 7172 1RL
XNMR 401416-HD
XNGT 332-GV
C 24
Rozměr (mm)
Poznámka
Technické informace
Systém značení planžet a nožových držáků ULTRA PLUS
T G B
Planžeta
32
3
Výška planžety
Velikost destičky
S
S : Jednostranná
planžeta
MS : Planžeta pro
vícevřeten. stroj
CL: Upínka + šroub
TaeguTec
G: Zapichování
T: Soustružení
Stopka
Průměr
3
20
T G E U R
25 25 3
Obrábění
E : Vnější
I : Vnitřní
F : Čelní
Orientace
Stopka
Výška
Stopka
Šířka
Velikost
destičky
C
: S otvorem
pro chladivo
T
: Vyložení
SH
: Držák pro
Swiss Automatics
RN
: Ostatní
U: Rohový zápich
P: Pravoúhlý typ
C 25
Planžety ULTRA PLUS
TGB Planžety pro upichování a hluboké zapichování
Dest.
øD
øD
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
TDXU
: str. C12
TDT
: str. C12-14
HB
H B
L
L
1
3
øD
øD
H B
HB
L
L
2
4
Označení
Lůžko
dest.
TGB 26-1.4S (1)
TGB 26-2S (1)
TGB 26-3S (1)
TGB 26-4S (1)
TGB 32-1.4
TGB 32-2
TGB 32-3
TGB 32-4
TGB 32-5
TGB 32-6
TGB 45-4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
4
45
38,1
1,0 (2)
1,8 (2)
2,4
3,2
1,0 (2)
1,8 (2)
2,4
3,2
4,0
5,2
3,2
8
32
24,9
6,2
80
8
52
45,2
6,8
200
TGB 32-8S-CL
(1)
TGB 52-8-CL
B
L
H
21,4
26
150
32
24,9
250
A
øDmax
Extraktor
26
40
50
80
26
50
EDG-23B
Šroub
Blok
EDG-33B
Typ
TTBN
-26
TTBN
-32
TTBN
TTBN
TTBU
TTBN
-45
-32
-32
-52
1
EDG-23B
-
100
2
EDG-33B
120
L-W3
SH M4x0,7x20-MO
(1) Jednostranná
(2)
EDG-23B
• Extraktor je třeba objednat samostatně.
EDG-33B
planžeta
Tloušťka jen v oblasti DOC (celková tloušťka = 2,4 mm)
3
4
Extraktor
TGBR/L Zesílené planžety pro upichování a hluboké zapichování
Dest.
øD
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
TDXU
: str. C12
TDT
: str. C12-14
B H
L
Zobrazen pravý držák
Označení
Lůžko
dest.
TGBR/L 32T24-2
2
TGBR/L 32T33-3
3
TGBR/L 32T41-4
4
• Extraktor je třeba objednat samostatně.
C 26
B
L
H
A1
32
110
24,9
2,4
1,8
3,2
A2
8,0
10,0
øDmax
Extraktor
Blok
42
60
80
EDG-33B
TTBN
-32
Planžety ULTRA PLUS
TGB-MS Planžety na výměnu za HSS nože a nástroje s pájeným břitem
na vícevřetenových strojích
E
Dest.
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
TDXU
: str. C12
TDT
: str. C12-14
H
A1
A2
L
øD
Označení
Lůžko dest.
TGB 5-22-2-MS
2
TGB 5-22-3-MS
3
TGB 5-22-4-MS
4
H
L
E
A1
22,2
150
32
2,4
A2
øDmax
3,2
60
1,8
Extraktor
42
3,2
EDG-33B
80
• Extraktor je třeba objednat samostatně.
TGBFR/L Planžety pro čelní zapichování
Tmax
Tmax
A
H
B
Zobrazen pravý držák
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
H B
Ý
L
Označení
Lůžko
dest.
B
L
H
A
TGBFR/L 32T20-40-60-3
TGBFR/L 32T20-54-80-3
TGBFR/L 32T25-74-120-3
20
3
TGBFR/L 32T25-114-180-3
25
TGBFR/L 32T25-40-60-4
TGBFR/L 32T25-50-80-4
TGBFR/L 32T30-70-130-4
4
30
TGBFR/L 32T30-120-200-4
32
TGBFR/L 32T32-60-95-5
TGBFR/L 32T35-85-140-5
150
5
TGBFR/L 32T35-130-250-5
TGBFR/L 32T32-80-180-6
TGBFR/L 32T38-168-300-6
Tmax
6
24,9
5,2
32
35
øDmin
øDmax
40
60
54
80
74
120
114
180
40
60
50
80
70
130
120
200
60
95
85
140
130
250
32
80
180
38
168
300
200
TGBFR/L 32T30-200-4
4
30
TGBFR/L 32T35-250-5
5
35
250
TGBFR/L 32T38-300-6
6
38
300
Extraktor
EDG-33B
Blok
TTBN
-32

• Extraktor je třeba objednat samostatně.
• Pro čelní zapichování ověřte min. průměr destičky - viz str. C36
C 27
Upínací bloky pro planžety
TTBN Upínací bloky planžet pro upichování a zapichování
B
H1 H
H2
H4
H3
L2
L1
L3
Označení
TTBN 16-26
TTBN 20-26
TTBN 25-26
TTBN 20-32
TTBN 25-32
TTBN 32-32
TTBN 25-45
TTBN 32-45
• Planžety - viz str. C26-27
H
26
32
45
H1
H2
H3
21,0
16
20
25
20
25
32
25
32
12
8
3
13
8
3
25
18
21,4
24,8
38,1
H4
B
38
4,0
48
5,5
66
L1
L2
L3
87
87
110
100
110
120
110
120
15
19
20
19
20
28
22
28
29
33
34
35
36
44
40
45
Šroub
Klíč
SH M6x1,0x25
L-W5
SH M6x1,0x40
TTBU Upínací bloky planžet pro upichování a zapichování
H1
H
H2
B
L2
H4
H3
L1
L3
Označení
H
H1
H2
H3
H4
B
L1
L2
TTBU 20-26
TTBU 20-32
TTBU 25-32
TTBU 25-32
TTBU 32-32
26
32
26
32
32
21,4
24,8
21,4
24,8
24,8
20
20
25
25
32
9
13
5
8
5
43
50
45
50
54
4,0
5,3
4,0
5,3
5,3
86
100
21
19
23
23
29
• Planžety - viz str. C26-27
Horní upínka
C 28
110
L3
Šroub
48
Klíč
BKU-86
38
42
Upínka
SR-M6x30
BKU-100
L-W5
Nožové držáky ULTRA PLUS
TCER/L
Adaptér pro vnější soustružení a zapichování
Dest.
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
TDXU
: str. C12
TDT
: str. C12-14
A
Tmax
F
Zobrazen pravý držák
L
Označení
TCER/L 1.4T12
TCER/L 2T16
TCER/L 2T16
TCER/L 3T16
TCER/L 3T22
TCER/L 4T16
TCER/L 4T22
TCER/L 5T20
TCER/L 5T25
TCER/L 6T20
TCER/L 6T25
• Držáky - viz str. C30
Lůžko
dest.
L
A
F
Tmax
Destička
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
41
45
51
45
51
45
51
49
54
49
54
1,0
1,8
1,8
2,4
2,4
3
3
4
4
5
5
9,5
9,1
9,1
8,8
8,8
8,5
8,5
8
8
7,5
7,5
12
16
22
16
22
16
22
20
25
20
25
TDJ 1,4
TDC/J
TDT
TDG
TDXU
Šroub
Klíč
BH M6x1x20
L-W4
Moment
(N.m)
Držák
TCHR/L
TCHPR/L
5,5
TCFR/L Adaptér pro vnější čelní zapichování a soustružení
TDC/TSC (1) : str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
(1) Destička jen pro zapichování
øDmax
L
L
F
F
Tmax
1
Označení
TCFR/L 3T12-40-55 RN
TCFR/L 3T12-55-75 RN
TCFR/L 3T12-75-100 RN
TCFR/L 3T12-100-140 RN
TCFR/L 3T12-140-200 RN
TCFR/L 4T16-50-70 RN
TCFR/L 4T16-70-100 RN
TCFR/L 4T16-100-150 RN
TCFR/L 4T16-150-250 RN
TCFR/L 5T20-55-80 RN
TCFR/L 5T20-80-120 RN
TCFR/L 5T20-120-180 RN
TCFR/L 5T20-180-300 RN
TCFR/L 6T25-60-90 RN
TCFR/L 6T25-90-150 RN
TCFR/L 6T25-150-250 RN
TCFR/L 6T25-250-400 RN
TCFR/L 4T16-250 RN
TCFR/L 5T20-300 RN
TCFR/L 6T25-400 RN
Lůžko
dest.
L
3
F
Tmax
8,9
12
8,5
16
45
4
5
49
8
20
6
55
7,5
25
4
5
6
45
49
55
8,5
8
7,5
16
20
25
øDmin
Tmax
2
øDmin
øDmax
40
55
75
100
140
50
70
100
150
55
80
120
180
60
90
150
250
250
300
400
55
75
100
140
200
70
100
150
250
80
120
180
300
90
150
250
400
Šroub
Zobrazen pravý držák
Klíč
Držák
Typ
Moment
(N.m)
2
BH M6x1x20
L-W 4
TCHR/L
TCHPR/L
5,5
1

• Držáky - viz str. C30
C 29
Nožové držáky ULTRA PLUS
TCHR/L Paralelní držáky
Adapt.
H
TCER/L : str. C29
TCFR/L : str. C29
H
H1
E
B
L
Označení
H
B
TCHR/L 2020
20
20
TCHR/L 2525
25
25
TCHR/L 3232
32
32
L
133
E
H1
35
12
7
28
153
Zobrazen pravý držák
Upínací šroub
Klíč
Adaptér
TS 60190I
L-W4
TCER/L
TCFR/L
-
TCHPR/L Kolmé držáky
Adapt.
TCER/L : str. C29
TCFR/L : str. C29
E
Zobrazen pravý držák
H
H
H1
B1
B
L
C 30
Označení
H
B
TCHPR/L 2020
20
20
TCHPR/L 2525
25
25
TCHPR/L 3232
32
32
L
E
150
25
170
25
B1
H1
8
12
3
7
-
-
Upínací šroub
Klíč
Adaptér
TS 60190I
L-W4
TCER/L
TCFR/L
Nožové držáky ULTRA PLUS
C-ADAPTER Paralelní typ
L
Tmax
øD
F
Označení
øD
L
F
Adaptér
Šroub
Tryska
Klíč
C4-TCHN
C5-TCHN
C6-TCHN
40
50
63
55
58
60
12,2
17,2
22,2
TCER/L
TCFR/L
TS 60190I
NZ-125
L-W 4
Tmax
C-ADAPTER Kolmý typ
F
øD
L
Označení
øD
L
F
C4-TCHPN
C5-TCHPN
C6-TCHPN
40
50
63
35
40
42
30,5
35,5
Adaptér
Šroub
Tryska
Trubka
Klíč
TCER/L
TCFR/L
TS 60190I
NZ-125
NZP 5
L-W 4
Volba adaptéru a nožového držáku
C-ADAPTER
- Paralelní typ
TCER XX
TCHR
TCEL XX
TCHL
TCFL XX
TCFR XX
TCEL XX
TCER XX
TCER/L
- Kolmý typ
TCHPR
TCFR/L
TCHPL
TCFR XX
TCFL XX
C 31
Nožové držáky ULTRA PLUS
TGER/L Držák pro upichování a hluboké zapichování
Dest.
E
øD
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
TDXU
: str. C12
TDT
: str. C12-14
Zobrazen pravý držák
H
H
H2
F
B
A
L
Označení
Lůžko
dest.
H
B
L
F
TGER/L 2020-1.4T10
1
20
TGER/L 1010-2
10
TGER/L 1212-2
12
2
TGER/L 1616-2
16
TGER/L 2012-2
20
20
TGER/L 2020-2
TGER/L 1212-3
12
TGER/L1616-3
16
3
TGER/L2020-3
20
25
TGER/L2525-3
TGER/L 2020-4
20
4
25
TGER/L 2525-4
• Extraktor je třeba objednat samostatně.
20
10
12
16
12
20
12
16
20
25
20
25
125
19,5
9,1
11,1
15,1
11,1
19,1
10,8
14,8
18,8
23,8
18,4
23,4
150
125
150
125
150
125
150
E
31
33
A
H2
1,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,4
2,4
2,4
2,4
3,2
3,2
8
6
2
6
2
-
øDmax
TDJ/C
TSJ/C
20
33
35
35
35
35
38
38
38
38
38
38
20
33
35
35
35
35
40
45
45
45
55
55
Extraktor
EDG-23B
EDG-33B
TTER/L-SH Držák pro vnější soustružení a zapichování
pro stroje Swiss-Automatics
TDC/TSC : str. C8-9
Dest. TDJ/TSJ : str. C10-11
TDT
: str. C12-14
E
Zobrazen pravý držák
øDmax
H
H
H1
A
H2
F
B
L
Označení
TTER/L 10-20-1.4SH
TTER/L 12-24-1.4SH
TTER/L 14-24-1.4SH
TTER/L 16-32-1.4SH
TTER/L 10-20-2SH
TTER/L 12-24-2SH
TTER/L 14-24-2SH
TTER/L 16-32-2SH
TTER/L 12-24-3SH
TTER/L 16-32-3SH
C 32
Lůžko
dest.
1
2
3
H
B
10
12
14
16
10
12
14
16
12
16
10
12
14
16
10
12
14
16
12
16
L
F
E
18
125
9,5
11,5
13,5
15,5
9,1
11,1
13,1
15,1
10,8
14,8
19,5
A
1,0
24
19
24
19
24
1,8
2,4
H1
H2
øDmax
Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
13,7
15,7
17,7
19,7
17,5
19,0
19,0
21,0
19
21
2
2
2
-
20
24
24
32
20
24
24
32
24
32
TS 40A115I
T15
2,0
Nožové držáky ULTRA PLUS
TTER/L-D Držák zesílený
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
Dest. TDXU
: str. C12
TDT
: str. C12-14
E
Tmax
øDmax
H
H
H1
A
F
B
L
Označení
Lůžko
dest.
TTER/L 1010-1.4T15-D40
TTER/L 1212-1.4T15-D40
TTER/L 1616-1.4T20-D45
TTER/L 2020-1.4T20-D45
TTER/L 1010-2T15-D40
TTER/L 1212-2T15-D40
TTER/L 1616-2T20-D45
TTER/L 2020-2T20-D45
TTER/L 2525-2T20-D45
TTER/L 1212-3T15-D40
TTER/L 1616-3T20-D45
TTER/L 2020-3T20-D45
TTER/L 2525-3T20-D45
TTER/L 2525-3T25-D60
1
2
3
H
B
10
12
16
20
10
12
16
20
25
12
16
20
25
25
10
12
16
20
10
12
16
20
25
12
16
20
25
25
L
F
E
9,5
11,5
15,5
19,5
9,1
11,1
15,1
19,1
24,1
10,8
14,8
18,8
23,8
23,8
125
125
150
125
150
H1
6
4
4
6
4
4
4
4
-
32
38
32
38
32
38
43
A
Tmax
øDmax
15
40
20
45
15
40
20
45
15
40
20
45
25
60
Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
SH M5x0,8x16
L-W 4
5,5
1,0
1,8
2,4
Hloubka obrábění v závislosti na průměru obrobku
Tmax
øD
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tmax
13 14
15
16
17
18
19 20 21 22 23 24
TTER/L 1010-1.4T15-D40
TTER/L 1212-1.4T15-D40


TTER/L 1616-1.4T15-D45

TTER/L 2020-1.4T15-D45

TTER/L 1010-2T15-D40

269 120 79 59 40
TTER/L 1212-2T15-D40

269 120 79 59 40
TTER/L 1616-2T20-D45

432 193 125 94 76 64 57 45

432 193 125 94 76 64 57 45
TTER/L 2525-2T20-D45

1468 339 193 136 106 87 75 67 60 56 52 45
TTER/L 1212-3T15-D40

TTER/L 1616-3T20-D45

432 193 125 94 76 64 57 45
TTER/L 2020-3T20-D45

432 193 125 94 76 64 57 45
TTER/L 2525-3T20-D45
TTER/L 2020-3T25-D60


TTER/L 2020-2T20-D45
øD
25
269 120 79 59 40
269 120 79 59 40
432 193 125 94 76 64 57 45
432 193 125 94 76 64 57 45
269 120 79 59 40
1468 339 193 136 106 87 75 67 60 56 52 45
1810 418 237 167 130 107 91
81 73 60
C 33
Nožové držáky ULTRA PLUS
TTER/L Držák pro vnější soustružení a zapichování
TDC/TSC : str. C8-9
TDJ/TSJ : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDA/TSA : str. C16
L
E
H
H
H2
A
T
F
Označení
TTER/L 1616-2T08
TTER/L 2020-2T08
TTER/L 2525-2T08
TTER/L 1616-2
TTER/L 2020-2
TTER/L 2525-2
TTER/L 1616-2T17
TTER/L 2020-2T17
TTER/L 2525-2T17
TTER/L 1616-3T09
TTER/L 2020-3T09
TTER/L 2525-3T09
TTER/L 1616-3
TTER/L 2020-3
TTER/L 2525-3
TTER/L 1616-3T20
TTER/L 2020-3T20
TTER/L 2525-3T20
TTER/L 2525-3T25
TTER/L 1616-4T10
TTER/L 2020-4T10
TTER/L 2525-4T10
TTER/L 1616-4
TTER/L 2020-4
TTER/L 2525-4
TTER/L 1616-4T25
TTER/L 2020-4T25
TTER/L 2525-4T25
TTER/L 2020-5T12
TTER/L 2525-5T12
TTER/L 2020-5
TTER/L 2525-5
TTER/L 2525-5T32
TTER/L 2020-6T12
TTER/L 2525-6T12
TTER/L 2020-6
TTER/L 2525-6
TTER/L 2525-6T32
TTER/L 2525-8T16
TTER/L 2525-8
TTER/L 3232-8
TTER/L 2525-8T36
TTER/L 3232-8T36
TTER/L 2525-10T25
TTER/L 3232-10T25
TTER/L 4040-10T25
C 34
Lůžko
dest.
2
3
4
5
6
8
10
B
H
B
L
F
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
20
25
20
25
25
20
25
20
25
25
25
25
32
25
32
25
32
40
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
20
25
20
25
25
20
25
20
25
25
25
25
32
25
32
25
32
40
110
125
150
110
125
150
110
125
150
110
125
150
110
125
150
110
125
150
150
110
125
150
110
125
150
110
125
150
125
150
125
150
150
125
150
125
150
150
150
150
170
150
170
150
170
200
15,1
19,1
24,1
15,1
19,1
24,1
15,1
19,1
24,1
14,8
18,8
23,8
14,8
18,8
23,8
14,8
18,8
23,8
23,8
14,5
18,5
23,5
14,5
18,5
23,5
14,5
18,5
23,5
18,1
23,1
18,1
23,1
23,0
17,6
22,6
17,6
22,6
22,5
22,1
22,1
29,1
22,1
29,1
21,1
28,1
36,1
E
A
33
32
1,8
37
32
2,4
38,5
44,5
32
33
3,0
45
37
4,0
56
37
41
5,0
56
47
6,0
60
50
7,85
H2
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
-
Tmax
8,0
12,0
17,0
9,0
12,0
20,0
25,0
10,0
15,0
25,0
12,0
20,0
32,0
12,0
20,0
32,0
16,0
25,0
Zobrazen pravý držák
Šroub
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
SH M5x0,8x25
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
SH M5x0,8x25
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
SH M5x0,8x25
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
SH M5x0,8x25
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
SH M5x0,8x25
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
SH M5x0,8x25
SH M5x0,8x25
SH M6x1x16
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M6x1x16
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M6x1x16
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M6x1x25
SH M8x1,25x20
SH M8x1,25x25
SH M8x1,25x20
SH M8x1,25x25
SH M8x1,25x25
SH M8x1,25x25
36,0
25,0
SH M8x1,25x25
Klíč
Moment
(N.m)
L-W 4
5,5
L-W 5
8,0
L-W 6
12,0
Nožové držáky ULTRA PLUS
TGFR/L Držák pro vnější čelní zapichování a soustružení
TDC/TSC (1) : str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
L
E
(1)
H
Destička jen pro zapichování
H
T
T
F
B
Zobrazen pravý držák
Označení
Lůžko
dest.
H
B
L
F
E
TGFR/L 1616-4
2, 3, 4
16
16
110
14,6
TGFR/L 2020-4
2, 3, 4
20
20
125
18,6
TGFR/L 2525-4
2, 3, 4
25
25
150
23,6
TGFR/L 2020-6
5, 6
20
20
125
17,6
TGFR/L 2525-6
5, 6
25
25
150
22,6
Tmax
Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
L-W5
8,0
SH M6x1x16
SH M6x1x20
33
4,8
SH M6x1x25
SH M6x1x20
37
SH M6x1x25
• Vnější soustružení a zapichování závisí na typu destičky.
TTFR/L Držák pro hluboké čelní zapichování a soustružení
TDC/TSC (1) : str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
L
E
(1)
Destička jen pro zapichování
H
H
øD
Dmin
Dmax
T
F
T
B
Zobrazen pravý držák
Označení
Lůžko
dest.
H
B
L
F
E
Tmax
øDmin
øDmax
24
35
10,0
29
40
TTFR/L 25-30-3
TTFR/L 25-35-3
TTFR/L 25-40-3
3
25
25
150
24,0
32
TTFR/L 25-50-3
15,0
TTFR/L 25-60-3
TTFR/L 25-30-4
TTFR/L 25-40-4
TTFR/L 25-50-4
12,0
4
23,6
33
15,0
34
50
44
60
54
85
22
40
32
50
42
60
TTFR/L 25-60-4
52
85
TTFR/L 25-60-5
50
80
TTFR/L 25-80-5
TTFR/L 25-110-5
5
23,5
41
TTFR/L 25-150-5
20
TTFR/L 25-60-6
TTFR/L 25-85-6
TTFR/L 25-150-6
TTFR/L 25-250-6
6
22,6
41
70
110
110
150
138
250
48
85
73
150
138
250
250

Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
SH M5x0,8x25
L-W 4
5,5
SH M6x1x25
L-W 5
8,0
SH M8x1,25x25
L-W 6
12,0
C 35
Nožové držáky ULTRA PLUS
TTFR/L Držák pro hluboké zapichování a soustružení
TDC/TSC (1): str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
(1) Destička jen pro zapichování
L
E
H
H
øD
Zobrazen pravý držák
Lůžko
dest.
TTFR/L 20-21-30-3T10 RN
TTFR/L 20-24-35-3T10 RN
TTFR/L 20-29-40-3T10 RN
TTFR/L 20-34-50-3T10 RN
TTFR/L 20-44-70-3T15 RN
TTFR/L 20-64-100-3T15 RN
TTFR/L 20-19-30-4T10 RN
TTFR/L 20-22-36-4T10 RN
TTFR/L 20-28-42-4T16 RN
TTFR/L 20-34-50-4T16 RN
TTFR/L 20-42-70-4T16 RN
TTFR/L 20-62-120-4T16 RN
TTFR/L 20-112-200-4T16 RN
TTFR/L 25-30-3 RN
TTFR/L 25-35-3 RN
TTFR/L 25-40-3 RN
TTFR/L 25-50-3 RN
TTFR/L 25-70-3 RN
TTFR/L 25-30-4 RN
TTFR/L 25-36-4 RN
TTFR/L 25-42-4 RN
TTFR/L 25-50-4 RN
TTFR/L 25-70-4 RN
TTFR/L 25-120-4 RN
TTFR/L 25-200-4 RN
TTFR/L 25-60-5 RN
TTFR/L 25-80-5 RN
TTFR/L 25-110-5 RN
TTFR/L 25-150-5 RN
TTFR/L 25-200-5 RN
TTFR/L 25-60-6 RN
TTFR/L 25-70-6 RN
TTFR/L 25-100-6 RN
TTFR/L 25-180-6 RN
TTFR/L 25-400-6 RN
3
4
H
20
20
Dmin
Dmax
B
F
Označení
T
B
20
20
L
140
140
F
E
Tmax
31
10
35
15
31
10
36
16
øDmin
øDmax
21
24
29
34
44
64
19
22
28
34
42
62
112
24
29
34
44
64
22
28
34
42
62
112
200
50
70
100
140
200
48
58
88
168
400
30
35
40
50
70
100
30
36
42
50
70
120
200
35
40
50
70
100
36
42
50
70
120
200

80
110
150
200

70
100
180
400

19
18,6
10,0
3
25
25
150
24,0
38
15,0
10,0
4
25
25
150
23,6
39
5
25
25
150
23,1
49
6
25
25
150
22,6
49
20,0
25,0
25,0
Šroub
Destička
Čelní zapichování
Min. průměr
TDJ/C
TDT
C 36
Velikost (mm)
ø Dmin. (mm)
3
4
5
6
3
4
5
6
54
34
49
46
44
42
50
48
Destička
TDT RU
TDXU
Moment
(N.m)
L-W 5
8,0
L-W 6
12,0
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M8x1,25x25
Min. průměr destičky (Dmin) pro čelní zapichování - pilotní zápich
Obrábění
Klíč
Velikost (mm)
ø Dmin. (mm)
3
4
5
6
3
4
5
6
41
36
54
54
18
18
20
18
Nožové držáky ULTRA PLUS
TGFPR/L Držák pro mělké čelní zapichování a soustružení
TDC/TSC (1) : str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
L
E
(1)
Destička jen pro zapichování
H
H
B
T
T
Označení
TGFPR/L 2020-4
TGFPR/L 2525-4
TGFPR/L 2525-6
Lůžko
destičky
2, 3, 4
H
B
L
20
20
125
25
5, 6
Zobrazen pravý držák
25
E
Tmax
Klíč
Moment
(N.m)
L-W5
8,0
SH M6x1x20
18
150
Šroub
4,8
SH M6x1x25
22
• Vnější soustružení a zapichování závisí na typu destičky.
TTFPR/L Držák pro hluboké čelní zapichování a soustružení
TDC/TSC (1) : str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
L
E
(1)
H
H
Destička jen pro zapichování
øD
Dmin
Dmax
B
T
T
Zobrazen pravý držák
Označení
Lůžko
dest.
H
B
L
E
Tmax
øDmin
øDmax
24
35
10,0
29
40
TTFPR/L 25-30-3
TTFPR/L 25-35-3
TTFPR/L 25-40-3
3
25
25
150
18
TTFPR/L 25-50-3
15,0
TTFPR/L 25-60-3
TTFPR/L 25-30-4
TTFPR/L 25-40-4
TTFPR/L 25-50-4
12,0
4
25
25
150
18,5
15,0
34
50
44
60
54
85
22
40
32
50
42
60
TTFPR/L 25-60-4
52
85
TTFPR/L 25-60-5
50
80
TTFPR/L 25-80-5
TTFPR/L 25-110-5
5
25
25
150
TTFPR/L 25-150-5
22
TTFPR/L 25-200-5
TTFPR/L 25-60-6
TTFPR/L 25-85-6
TTFPR/L 25-150-6
TTFPR/L 25-250-6
6
25
25
150
20,0
70
110
100
150
140
200
200

48
85
73
150
138
250
250

Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
SH M5x0,8x25
L-W 4
5,5
SH M6x1x25
L-W 5
8,0
SH M8x1,25x25
L-W 6
12,0
C 37
Nožové držáky ULTRA PLUS
TTIR/L Držák pro vnitřní soustružení, zapichování a tvar. obrábění
TDC/TSC (1): str. C8-9
TDJ/TSJ (1) : str. C10-11
: str. C12
Dest. TDXU
TDT
: str. C12-14
TDFT
: str. C15
ød g7
H
(1)
Destička jen pro zapichování
A
Těsnění
L1
Zobrazen
pravý držák
øD
F
T
Závit. těsnění
L
Lůžko
dest.
ød
2
TTIR/L 25-2C
25
200
TTIR/L 20-3C
20
160
25
200
32
250
Označení
TTIR/L 16-2C
TTIR/L 20-2C
TTIR/L 25-3C
3
TTIR/L 32-3C
TTIR/L 20-4C
TTIR/L 25-4C
4
TTIR/L 32-4C
TTIR/L 25-5C
5
TTIR/L 32-5C
TTIR/L 32-6C
6
TTIR/L 32-8C
8
TTIR/L 40-8C
TTIR/L 25-3C-T8
L
L1
F
16
125
-
20
160
40
60
20
160
25
200
32
250
60
40
25
200
32
250
32
250
32
250
40
300
40
H
A
Tmax
16,5
7,5
1,8
8,5
PL 16
15,8
9,0
6,0
PL 20
17,5
11,5
15,8
9,0
17,5
11,5
19,8
14,0
15,8
9,0
17,5
11,5
20,8
14,0
17,3
11,5
20,8
14,0
20,8
14,0
21,3
14,5
65
25,8
19,0
60
1,6
2,1
5,0
SH M5x0,8x16
M6
SH M5x0,8x12
5,1
PL 25
R1/8
SH M5x0,8x16
M6
SH M5x0,8x12
5,2
25
5,9
5,2
4,7
PL 32
PL 20
PL 25
4,7
PL 25
PL 32
5,8
42
PL 40
25
200
40
21,5
11,5
32
250
60
27
15
40
300
65
33
19
TTIR/L 25-4C-T8
25
200
40
21,5
11,5
8
TTIR/L 32-4C-T10
32
250
60
27
15
10
40
300
65
33
19
12
50
PL 40
50
350
70
40
23,5
14
60
-
TTIR/L 32-3C-T10
3
TTIR/L 40-3C-T12
TTlR/L 40-4C-T12
4
TTIR/L 50-4C-T14
TTlR/L 32-5C-T10
32
250
60
27
15
40
300
65
33
19
TTlR/L 50-5C-T14
50
350
70
40
TTlR/L 32-6C-T10
32
250
60
27
40
300
65
33
19
50
350
70
40
23,5
TTlR/L 40-5C-T12
TTlR/L 40-6C-T12
TTlR/L 50-6C-T14
5
6
2,4
3,0
32
PL 25
40
PL 32
SH M5x0,8x20
12
50
PL 40
SH M5x0,8x25
32
PL 25
SH M5x0,8x16
40
PL 32
SH M5x0,8x20
40
PL 32
PL 40
23,5
14
60
-
15
10
40
PL 32
12
50
PL 40
14
60
-
8,0
L-W 4
5,5
L-W 5
8,0
SH M5x0,8x16
-
50
L-W 5
SH M6x1x25
8
10
4,85
R1/8
10
12
3,85
SH M6x1x20
PL 32
37
5,5
SH M6x1x16
PL 32
5,5
L-W 4
SH M5x0,8x16
PL 32
31
Moment
(N.m)
SH M5x0,8x10
R1/8
31
Klíč
SH M5x0,8x12
PL 20
25
4,7
4,9
M6
Šroub
PL 25
6,0
3,9
Závit
6,0
4,7
2,9
øDmin Těsnění
R 1/8
R 1/8
-
SH M5x0,8x25
SH M6x1x20
SH M6x1x25
SH M6x1x20
SH M6x1x25
Min. průměr destičky pro vnitřní zapichování
Obrábění
Destička
TDJ/C
Vyvrt. tyč
Těsnění
Přívod
chladiva
Vnitřní zapichování
TDT
Min. průměr
TDT RU
TDXU
C 38
Velikost (mm)
2
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
ø Dmin. (mm)
40
50
50
60
60
70
40
40
50
50
62
41
38
38
43
46
56
24
21
30
31
33
Nožové držáky ULTRA PLUS
TGEUR/L Držák pro vnější rohový zápich
Dest.
TDT : str. C14
TDIT : str. C15
E
H
H
øD
B
F
T
L
Zobrazen pravý držák
Lůžko
dest.
H
16
16
110
19,3
2, 3
20
20
125
23,3
TGEUR/L 2525-3
25
25
150
28,3
TGEUR/L 1616-4
16
16
110
19,5
20
20
125
23,5
25
25
150
28,5
25
25
150
28,9
Označení
TGEUR/L 1616-3
TGEUR/L 2020-3
TGEUR/L 2020-4
4
TGEUR/L 2525-4
TGEUR/L 2525-6
5, 6
B
L
F
E
Tmax
øDmin
Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
L-W4
5,5
L-W5
8,0
SH M5x0,8x16
SH M5x0,8x20
30
2,8
32
31
35
SH M5x0,8x25
SH M6x1x16
SH M6x1x20
3,4
34
SH M6x1x25
TGIUR/L Držák pro vnitřní rohový zápich
Dest.
ød g7
TDT : str. C14
TDIT : str. C15
H
L1
øD
T
øD
F
T
Zobrazen pravý držák
L
Označení
TGIUR/L 20-3
TGIUR/L 25-3
TGIUR/L 20-4
TGIUR/L 25-4
TGIUR/L 25-6
Lůžko
dest.
2, 3
4
5, 6
ød
L
L1
F
H
20
160
-
12,8
9,5
25
200
40
14,8
11,5
20
160
-
12,9
9,5
25
200
40
14,9
11,5
25
200
-
15,2
11,5
Tmax
øDmin
Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
L-W4
5,5
L-W5
8,0
SH M5x0,8x12
38
SH M5x0,8x16
2,8
46
SH M6x1x16
C 39
Nožové držáky ULTRA PLUS
TGIUR/L-15A Držák pro obrábění hliníkových kol
ød g7
Dest. TDA/TSA : str. C16
1
H
øD
L1
T
F
L
øD
2
ød g7
H
L1
T
F
L
3
T
22,5
Zobrazen pravý držák
F
22
Označení
Lůžko
dest.
ød
L
øDmin
L
L1
F
H
Tmax
TGIUR/L 40-6-15A
6
60
19,8
19,0
50,0
TGIUR/L 40-8-15A
8
60
20,2
19,0
81,35
40
320
160
TGIUR/L 40-6C-15A
6
69
19,8
19,0
50,0
TGIUR/L 40-8C-15A
8
85
20,2
19,0
83,0
TGIUR/L 50-6C-15A
6
85
25,2
23,5
85,0
TGIUR/L 50-8C-15A
8
85
25,9
23,5
85,0
TGIUR/L 40-8VC-22.5A*
8
85
19,3
19,0
35,0
50
350
200
40
320
160
Těsnění
Těsn.
Šroub
Klíč Pozn. Typ
Vněj.
chlaz.
1
SH
L-W5
M6x1x25
Vnitř.
R1/8˝ NZP5 NZ125
chlaz.
2
-
PL40
Chlazení
Závit Trubka Tryska
-
-
-
Mu
(N.m)
8,0
3
• Pro destičku TDA-35V
TTER/L-15A Držák pro obrábění hliníkových kol
Dest. TDA/TSA : str. C16
H
H
E
H2
T
1
B
F
A
15˚
L
Zobrazen pravý držák
T
2
B
F
A
22
L
,5˚
Označení
Lůžko
dest.
TTER/L 2525-6-15A
6
TTER/L 2525-8-15A
8
TTER/L 2525-8V-22.5A*
8
• Pro destičku TDA-35V
C 40
H
B
L
25
25
150
F
30
31,7
E
A
51
4,9
55
5,9
45
5,85
H2
Tmax
7
30,0
Šroub
Klíč
SH M6x1x25
L-W5
25,0
22,0
Typ
1
2
Moment
(N.m)
8,0
Nožové držáky ULTRA PLUS
TTSIR/L Držák pro vnitřní zapichování a soustružení
pro malé otvory
Dest.
TDIM/TDIP : str. C17
H
Vstup chladiva
A
L1
F
Lůžko
dest.
Označení
ød
L
TTSIR/L 10-12.5-2
10
TTSIR/L 12-14-2
12
Tmax
min
max øDmin
L
Tmax
øDmin
Vstup
chladiva
4,5
2,4
12,5
ø3,5
5,5
2,6
14
ø6,0
2,4
12,5
PL 16
2,6
14
PL 16
3,0
16
PL 16
5,5
2,6
14
ø6,0
10,5
7,5
2,4
12,5
PL 16
PL 16
L1
F
125
25
7,5
125
35
9,1
16
150
20
10,5
7,5
TTSIR/L 16-14-2
16
150
25
11
7,5
TTSIR/L 16-16-2
16
150
40
11
7,5
TTSIR/L 12-14-3
12
125
35
9,1
TTSIR/L 16-12.5-3
16
150
20
TTSIR/L 16-12,5-2
2
3
TTSIR/L 16-14-3
H
A
1,6
2,0
16
150
25
11
7,5
2,6
14
TTSIR/L 16-16-3
16
150
40
11
7,5
3,0
16
PL 16
TTSIR/L 20-20-3
20
150
40
14
9
4
20
PL 20
Šroub
Klíč
TS 40093I
T 15
TS 50125I
T 20
TS 40093I
T 15
TS 50125I
T 20
- Zapichování
- Soustružení
posuv (mm/ot)
hloubka řezu (mm)
Řezné podmínky pro TDIM / TDIP
0,20
0,15
0,12
0,10
0,10
0,10
1,5
1,2
1,0
0,7
0,5
0,05
0,02
0,02
1
2
0,03
3
0,2
0,05
0,1
Šířka břitové destičky (mm)
0,15
posuv (mm/ot)
Šířka destičky = 2 mm
Šířka destičky = 3 mm
C 41
Břitové destičky ULTRA pro kotoučové frézy
TIMC Utvařeč třísky typu „C“
Neutrální
W
R
Označení
TIMC 1.6
TIMC 2
TIMC 2.4
Lůžko
destičky
1
R
1,6
0,16
Jakost
K10
TT6030
TT7220
TT8020
TT5100
TT9030
2,2
2
0,20
2,4
TIMC 3
TIMC 4
W±0,1
3,1
4
TIMC 4.8
4,1
0,25
4,8
0,28
Standardní položka
TIMJ Utvařeč třísky typu „J“
Neutrální
W
R
Označení
TIMJ 2
TIMJ 2.4
Lůžko
destičky
2
TIMJ 3
TIMJ 4
TIMJ 4.8
W±0,1
R
Jakost
K10
TT6030
TT7220
TT9080
TT9100
TT8020
TT5100
2,2
2,4
0,20
3,1
4
4,1
0,25
4,8
0,28
Standardní položka
Systém značení TIMC / TIMJ
C 42
TI
M
C
1.6
6
R
TaeguTec
Insert
Tolerance W
Typ utvařeče
Šířka dest.
Úhel hl. břitu
Orientace
M : ±0,1 mm
C : střední obrábění
J : lehké obrábění
(mm)
6 = 6°
... = 0°
R : Pravá
L : Levá
N : Neutrální
Břitové destičky ULTRA pro kotoučové frézy
TIPV Utvařečem třísky typu „V“
R
R = 1/2 W
pro destičky s plným rádiusem
W
R
Označení
Lůžko
dest.
TIPV 3.00E 0.40
TIPV 4.00E 0.40
TIPV 4.50E 0.40
4
W±0,1
R
3,00
0,40
4,00
0,40
4,50
0,40
TIPV 3.00E 1.50
3,00
1,50
TIPV 4.00E 2.00
4,00
2,00
TIPV 1.85 0.10
1,85
0,10
TIPV 2.00 0.20
2
2,00
0,20
TIPV 2.15 0.15
2,15
0,15
TIPV 2.65 0.15
2,65
0,15
TIPV 3.00 0.20
3,00
0,20
TIPV 3.18 0.20
4
3,18
0,20
TIPV 4.00 0.20
4,00
0,20
TIPV 4.15 0.15
4,15
0,15
Jakost
K10
TT6030
TT7220
TT9080
TT9100
TT5100
Standardní položka
Systém značení TIPV
TI
TaeguTec
Insert
P
Tolerance W
P : ±0,02 mm
V
Typ utvařeče
V : Přesné zapichování
a soustružení / tvar.
obrábění různými
šířkami, rádiusy, tvary
4.00 E
0.40
Šířka dest.
Řezná hrana
Rádius
(mm)
bez ozn.: ostrá
E : zaoblená
Rádius (mm)
nebo
1/2 W (plný R)
C 43
Kotoučové frézy ULTRA
TSC Kotoučové frézy
Dest.
W
TIMC/TIMJ : str. C42
TIPV
: str. C43
W
otáčení
D A
D2
D
ap
A
A
K
Rozměry frézy
Označení
Typ
A
Typ
K
øD
(mm)
W
(mm)
Lůžko
dest.
Počet
zubů
1,6
1
10
TSC 75-1.6-22A
75
TSC 100-1.6-22A
100
TSC 125-1.6-27A
125
12
TSC 75-2-22A
75
8
TSC 100-2-22A
100
TSC 125-2-27A
125
TSC 100-2.4-22K
100
TSC 125-2.4-32K
125
TSC 160-2.4-32K
160
TSC 100-3-22K
100
TSC 125-3-32K
125
TSC 160-3-40K
160
TSC 100-4-22K
100
TSC 125-4-32K
125
TSC 160-4-40K
160
8
2-2,3
10
2
2,3-2,5
2,8-3,53
4
3,54-4,52
27,0
2,4
22,0
27,0
10
22,0
16
A
(mm)
22,0
12
12
2,8-3,58
ød
(mm)
Rozměry příruby náhonu
32,0
6
22,0
1,9
2,4
ap max.
(mm)
max. ot.
(min-1)
18
1050
30
800
ø D2
(mm)
640
64
18
1050
39
30
800
39
30
640
64
46
26
800
640
52
500
26
800
Unášecí
stopka
-
-
TR22-46
TW32-40
39
30
34
Unášecí
příruba - sada
55
TR32-55
T32-55
TR32-55
T32-55
TR22-46
TW32-40
T32-55
8
32,0
34
640
TR32-55
10
40,0
39
500
TR40-80
T40-50
6
22,0
27
800
TR22-46
TW32-40
8
32,0
10
40,0
3,2
-
34
640
TR32-55
T32-55
39
500
TR40-80
T40-80
• S frézou dodáván i extraktor
Systém značení TSC
TSC-100-4-22K
T-Clamp Ultra
Slotting Cutter
Ø frézy
Velikost
lůžka destičky
Velikost
montáž. otvoru
Unášecí příruba
A : příruba součástí
kotouče
K : bez příruby
(objednat zvlášť)
C 44
Kotoučové frézy ULTRA
Příruba - sada
A1
d2
D2
d1
Označení
ød
øD2
ød1
ød2
TR 22-46
22
46
32
5
TR 32-55
32
55
45
6
TR 40-80
40
80
63
11
A1
10
12
Unášecí stopka
L
D2
d
d1 ds
d1
D2
ds
d
L1
L
typ TW
Označení
TW 32-40
T 32-55
T 40-80
ød
32
40
typ T
øD2
øds
ød1
L1
L
Šroub
40
55
22
32
30
120
SR76-963
32
45
80
40
63
-
60
SR76-943
SR76-944
C 45
Kotoučové frézy ULTRA
Výhody drážkovacích fréz:
• Jednoduché ustravení břitových destiček
Metrické průměry
75 / 100 / 125 / 160 / 250 mm
• Dorazová ploška na destičce pro zajištění
polohy v lůžku
Rozsah šířky řezu
1,6 - 6,35 mm
• Montáž unášecí příruby pro dodatečnou stabilitu
• Minimální radiální házení
Geometrie: Kladný úhel čela
• Účinný odvod třísek
Použití: Drážkování a řezání
• Zmenšené řezné síly
Materiály: Uhlíkové oceli, legované
oceli, nerezové oceli, litina, hliník
a exotické materiály
• Zlepšená životnost nástroje
• Destičky se systémem T-CLAMP ULTRA
• Vysoká hospodárnost
Frézy T-CLAMP ULTRA jsou navrženy pro maximální úběr materiálu při současném zajištění
výjimečné jakosti povrchu. Pevná konstrukce těla nemá žádné klíny, upínače nebo šrouby,
takže obráběcí operace a aplikace jsou mnohem jednodušší. Frézy T-CLAMP ULTRA jsou
jen jedním prvkem integrovaného systému, který obsahuje uznávanou a akceptovanou metodu
pro držení břitové destičky Double Prism „V“. Tento systém umožňuje používat běžné velikosti
břitových destiček v celé řadě produktů T-CLAMP ULTRA, čímž snižuje zásobu destiček.
Doporučené velikosti posuvu pro frézy T-CLAMP ULTRA
Otáčení
TIMC
TIMJ
Sada unášecí příruby
(pro frézy typu K)
TIPV
ap
Posuv stolu
Doporučené velikosti posuvu (podle šířky břitové destičky)
(mm)
6,0
5,0
« Velikosti posuvu pro ap ≥ 1/4 ø frézy
4,0
Pro ap < 1/4 ø frézy
zvyšte velikosti posuvu o následující %
3,0
2,0
Hodnota ap / ø frézy
1/4
1/6
1/8
1,6
Zvyšte rychlost o ... %
0%
15%
30%
1/10
1/20
45% 100%
0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,25 0,30
velikost posuvu (mm/zub)
Metoda frézování
Doporučeno je sousledné frézování. Pro šířky W ≥ 3 mm jsou doporučeny destičky s řeznou hranou "E"
(např. TIPV 3.00 E..). Pro nesousledné frézování použijte ostrou destičku (utvařeč J).
Ustavení frézy
Je doporučováno použití unášecí příruby pro zajištění dodatečné stability při zvýšených rychlostech posuvu.
Ustavení destičky
Destičku vložte do lůžka a usaďte na místo použitím dřevěné nebo plastové paličky. Tím je zajištěno
vlastní umístění do polohy pro opakovatelnost břitové destičky a minimálizaci radiálního házení.
Lůžka musí být před instalací zbavená nečistot.
C 46
Kotoučové frézy ULTRA
Doporučené řezné parametry
TT8020, TT5100
ISO
Materiál
Tvrdost HB
Řezná rychlost (m/min)
Ocel uhlíková
0,2 %C
150
171-232
0,45 %C
190
120-201
0,83 %C
250
90-171
P
Ocel slitinová
M
Ocel nerezová
120-181
101-161
275-325
81-131
325-375
70-111
375-425
55-96
425-475
46-81
Feritická
135-175
171-221
175-225
131-201
Martenzitická
275-325
101-151
375-425
46-70
135-175
101-151
< 150
90-161
150-200
76-131
200-250
61-110
250-300
46-81
Austenitická
Uhlíková
P
< 200
200-250
Ocelolitina
Legovaná
K10
ISO
Materiál
Tvrdost HB
Řezná rychlost (m/min)
Feritické
110-145
80-110
Perlitické
200-250
70-96
Litina šedá
180
110-140
Litina šedá
250
70-100
160
250
70-110
55-80
400
10-20
Tvárná litina
K
Nodulární litina
Feritická
Perlitická
H
Litina tvrzená
175-225
15-37
S
Slitiny na bázi Ni
Inconel 600
Hastelloy C
Slitiny titanu
6AL4V
300-350
27-55
Hliník tvářený
2024, 6061, 7075
30-80
380-777
Hliník litý
308, 356, 380
50-100
305-625
N
POZOR: Tyto frézy mají omezení otáček - viz příslušná stránka katalogu s konkrétními otáčkami pro konkrétní typ frézy.
C 47
Destičky a nožové držáky pro speciální zápichy
TGUX Polotovary destiček pro vnější profily
10
˚
W
L/
ød1
T
55˚
Označení
W
TGUX 1004
TGUX 1504
TGUX 2006
TGUX 2506
10,2
15,2
20,2
25,2
T
ø d1
L
4,76
5,5
5,85
6,35
6
9,35
9,25
Jakost
K10
P40A
Standardní položka
TTLEN Držáky
H
H
F W
B
Profilová destička
T
L
Označení
H
B
F
TTLEN 1212 K10
TTLEN 1616 K10
TTLEN 2020 M10
TTLEN 2525 M10
TTLEN 1616 K15
TTLEN 2020 M15
TTLEN 2525 M15
TTLEN 2020 K20
TTLEN 2525 M20
TTLEN 3232 P20
TTLEN 2020 K25
TTLEN 2525 M25
TTLEN 3232 P25
12
16
20
25
16
20
25
20
25
32
20
25
32
12
16
20
25
16
20
25
20
25
32
20
25
32
11
13
15
17,5
15,5
17,5
20
20
22,5
26
22,5
25
28,5
*) Polotovar, který bude použit pro výrobu speciální destičky.
C 48
T
20
35
L
125
125
150
150
125
150
150
125
150
170
125
150
170
W
Destička *
10
TGUX 1004...
15
TGUX 1504...
20
TGUX 2006...
25
TGUX 2506...
Šroub
Klíč
Moment
(N.m)
TS 40B100I
T15
4,5
TS 45120I
T20
5,0
Technické informace
Tato příručka uvádí základní informace,
které Vám umožní plně využít výhod systému
T-CLAMP ULTRA PLUS
Systém T-CLAMP ULTRA PLUS umožňuje provádět
multifunkční operace v jednom držáku:
Hluboké zapichování
Upichování a zapichování
Mělké zapichování
Soustružení a zapichování
Přesné zapichování a zahlubování
Čelní zapichování a čelní soustružení
Rohové zapichování a zahlubování
Upichování
Břitové destičky
Přesnost s dobrou opakovatelností
Lisovaný utvařeč třísky
Prizmatické lůžko zajišťuje přesnou a stabilní polohu destičky
TDJ/C - unikátní dvoustranná destička
pro zapichování a upichování
TSJ/C - unikátní dvoustranná destička
pro hluboké zapichování a upichování
TDT - dvoustranná destička
pro stranové soustružení a zapichování
TDA - destička pro obrábění hliníkových kol
Soustružení
Zapichování
Planžety
Jednoduché, přesné a rychlé nastavení
Vyrovnání břitové destičky s horním a dolním uložením
Žádné náhradní díly
Používá standardní nástrojové bloky
Integrované držáky
Jednoduché, přesné a rychlé nastavení
Vyrovnání břitové destičky s horním a dolním uložením
Stabilní opora proti bočním silám
Žádné další náhradní díly
Standardizované rozměry stopky
Čelní zapichování
Soustružení
C 49
Technické informace
Výhody systému T-CLAMP ULTRA PLUS
• T-CLAMP ULTRA PLUS využívá oboustranné nebo jednostranné destičky
• Víceúčelové použití
- Pravostranné a levostranné soustružení, zapichování a upichování jediným nástrojem
• T-CLAMP ULTRA PLUS nahrazuje řadu nástrojů ISO
- Zmenšuje počet nástrojů na operaci
- Snižuje zásoby
• Krátký čas cyklu
- Rychlá výměna destičky, krátké vedlejší časy
- Snižuje počet otočení revolverové hlavy
• Zkrácení délky cyklu
- Vynikající kvalita povrchu dosažená hrubováním může eliminovat dokončovací soustružení.
Systém T-CLAMP ULTRA PLUS vers. standardní ISO systém
Systém T-CLAMP ULTRA PLUS
Přesné
zapichování
a upichování
Čelní
Zapichování:
soustružení
pravostranné a levostranné
soustružení
Standardní ISO systém
Zapichování
a upichování
Soustružení:
pravostranné a levostranné
Čelní
soustružení
Doporučená upínací síla
C 50
Šroub
Doporučený moment (N·m)
SH M5x0,8
5,5
SH M6x1
8,0
SH M8x1,25
12,0
Technické informace - upichování a zapichování
Volba břitových destiček
Velikost planžety nebo držáku
Pro správnou volbu břitové destičky musíte vzít v úvahu
následující proměnné:
Pro minimalizaci vibrací a průhybu vyberte:
Šířku řezu (šířka destičky)
Planžetu nebo nožový držák s nejmenším možným
vyložením (Tmax)
Tvar utvařeče třísky
Nožový držák s maximální velikostí stopky (H).
Úhel hlavního břitu
Výšku planžety větší než Tmax
Poloměry rohového rádiusu
Planžetu nebo nožový držák s největší šířkou břitu
(největší možnou velikost lůžka destičky)
Jakost řezného materiálu
Šířka řezu (WOC) a hloubka řezu (DOC)
Správnou šířku a hloubky řezu volte podle aplikace.
Při obrábění oceli lze použít vzorec DOC = 8 x WOC.
Například maximální hloubka řezu pro destičku o šířce
3 mm je 24 mm pro upichování tyčí ø 48 mm.
Neutrální břitové destičky s nulovým úhlem hlavního břitu
jsou určeny pro maximální hloubku řezu (DOC).
Úhel hlavního břitu
Pro minimalizaci otřepů použijte destičky s nenulovým
úhlem hlavního břitu.
Destičky jsou dostupné v provedení pravém (R) nebo
levém (L) s úhlem ostří směrem k obrobenému povrchu.
Zvyšování úhlu hlavního břitu redukuje otřepy, ale také
vytváří nekvalitní povrch a zkracuje životnost nástroje.
Neutrální břitové destičky jsou doporučeny v případě,
kdy otřep je přijatelný.
Ustavení pod úhlem 90°
Pro dosažení kolmých ploch a minimalizaci vibrací
musí být břitová destička ustavena pod úhlem 90°
k obrobku.
Pravostranná
břitová destička
Nastavení
Podepření břitové destičky
Integrální držáky nabízejí vyšší pevnost a stabilitu
Řezná hrana musí být nastavena do osy obrábění
s přesností ±0,1 mm
Upichovací operace by měla být co nejblíže
u sklíčidla.
Samoupínací držák se doporučuje jen pro radiální
obrábění (zapichování, upichování)
Držák s upínacím šroubem se doporučuje pro axiální
a radiální obrábění.
(0,08 mm + 0,025 WOC) max
Středová výška
Základní doporučení
Použijte destičku s úhlem hlavního břitu 0°
Použijte největší možnou velikost planžety
Nejmenší vhodnou šířku řezu
C 51
Technické informace - upichování a zapichování
Obrábění
Vkládání břitové destičky
Shoda rychlosti a posuvu zlepšuje výkonnost.
Použijte velké množství chladiva (kromě Ceramic AB30).
Břitovou destičku vkládejte jen do čistého lůžka
Upínání břitové destičky
Řezné síly na měkkých materiálech obrobku mohou být
nedostatečné pro náležité zasunutí břitové destičky do
pouzdra.
Extraktor (EDG-23B, EDG-33B) pro planžety
Břitovou destičku naklepněte plastovou paličkou na místo.
Na konvenčním soustruhu uzamkněte suport, aby nedošlo
během upichování k axiálnímu pohybu.
Obvyklá praxe
Opotřebené destičky ihned vyměňte. Cena nové
destičky je mnohem menší než riziko poškození držáku
v důsledku obrábění s opotřebeným břitem.
Planžety s opotřebenými nebo poškozenými lůžky
vyměňte.
Není doporučeno poškozená lůžka opravovat.
Utvařeč
Funkcí utvařeče třísky je zúžit a tvarovat třísku - vytváří
se v blízkosti řezné hrany při vysoké teplotě.
Produkce třísek užších než je drážka nabízí tyto výhody:
- Eliminuje tření se stěnami drážky
- Zamezuje přetížení nástroje
- Dovoluje vyšší posuvy
- Omezuje nutnost dodatečného čelního obrábění
Svinování třísek do kompaktních spirál nebo vytváření
krátkých třísek zjednodušuje jejich odchod z místa řezu.
Svinování je ovlivněno druhem utvařeče třísky a podmínkami obrábění.
Pro konkrétní aplikaci vyberte vhodný utvařeč třísky.
C 52
Technické informace - upichování a zapichování
Volba typu utvařeče
C
J
Pro tvrdé materiály a nesnadné aplikace
Pro všeobecné použití na oceli, legované oceli a nerezové oceli
Pro měkké materiály, upichování trubek, malé průměry
a tenkostěnné díly
Střední až vysoké posuvy
Malé síly a menší otřepy
Zlepšená rovinnost
Malé až střední posuvy
Doporučený rozsah posuvu jako funkce šířky břitové destičky
Materiál: SAE4140 (HB 240)
0,45
0,43
0,40
0,40
0,35
0,35
0,30
0,30
0,25
0,25
0,20
Posuv (mm/ot)
Posuv (mm/ot)
Doporučené údaje jsou pro neutrální (N) břitové destičky - u destiček R/L snižte posuvy o 20-40 %
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,18
0,15
0,15
0,10
0,10
0,06
0,06
0,18
0,20
4
5
0,22
0,16
0,10
0,12
0,02
0,02
2
3
4
5
6
8
1,4
2
3
Šířka (mm)
6
Šířka (mm)
utvařeč C
utvařeč J
Materiál obrobku
Legovaná ocel
Nerezová ocel
austenitická
Žáropevné slitiny
Neželezné materiály
Litina
C
C
C
C - mosaz
C
J
J
J - titan
J - hliník
Vysoký
POSUV
Nízký
C 53
Technické informace - upichování a zapichování
Odstraňování problémů
1. Zmenšení otřepů
Na CNC stroji zmenšete posuv o 50 %, když se blížíte
WOC
k průměrům středového výčnělku
Střed.
výčnělek
Zkontrolujte nastavení výšky řezné hrany
Použijte destičku s nenulovým úhlem hlavního břitu
Musíte-li z jakéhokoli důvodu použít úhel hlavního břitu 0°,
použijte užší destičku (WOC)
Použijte zachytávač obrobků (nebo seřiďte koncentricitu)
V případě dutých tyčí je lepší před upichovací operací (2)
srazit hrany vyvrtávacím nástrojem (1) - viz obrázek.
1
2. Zlepšení jakosti povrchu
Zvyšte řeznou rychlost
Použijte neutrální břitové destičky
Vyberte utvařeč, který poskytuje optimální utváření třísek
Použijte povlakovaný slinutý karbid
Použijte velké množství chladiva
Eliminujte házení.
3. Zlepšení kvality povrchu
Zkontrolujte břitové destičky a vyměňte každou, která
vykazuje opotřebení
Použijte neutrální břitové destičky
Použijte největší možnou planžetu, tj. například
TGB 32-... místo TGB 26-...
Zvětšete tloušťku planžety a šířku břitové destičky
Minimalizujte vyložení planžety
Zkontrolujte nastavení v přímém směru a kolmost nože
vůči ose stroje
Optimalizujte upnutí obrobku do sklíčidla
Na ručně obsluhovaných soustruzích aretujte suport
Použijte velké množství chladiva (kromě Ceramic AB30).
Zmenšete posuv.
4. Zlepšení regulace třísky
Opotřebené břitové destičky vyměňte.
Vyberte vhodnější utvařeč třísky
Použijte neutrální břitovou destičku
Zkontrolujte nastavení v přímém směru a kolmost nože
vůči ose stroje
Použijte velké množství chladiva
Zvyšte rychlost
Na počátku zápichu použijte přerušovaný posuv.
C 54
2
Technické informace - upichování a zapichování
5. Eliminace házení
Upíchnutí proveďte co nejblíže sklíčidla
Minimalizujte vyložení planžety
Zlepšete upnutí do sklíčidla a sledujte ustavení nástroje
Změňte otáčky
Zvyšte posuv
Na ručně obsluhovaných soustruzích aretujte suport.
6. Prevence vylamování řezné hrany
Použijte vhodnou třídu slinutého karbidu a geometrii
Použijte břitovou destičku s většími poloměry zaoblení
Na konci řezu zmenšete posuv
Eliminujte házení
Zvyšte rychlost
Použijte houževnatější typ karbidu
Zvyšte tuhost nože a ustavení
Eliminujte nárůstky na břitech.
7. Zamezení tvorby nebo snížení nárůstku na břitu
Použijte vhodnou třídu slinutého karbidu a geometrii
Zvyšte rychlost
Zmenšete posuv
Zkontrolujte koncentraci chladiva.
8. Upichování excentrických trubek
Obvykle jsou používány destičky s úhlem břitu 4°.
V případě excentricity trubky je vhodnější použít
8° destičky pro snazší proniknutí.
C 55
Technické informace - upichování a zapichování
Doporučené řezné podmínky pro upichování
Řezná rychlost (m/min)
ISO
Materiál
Pevnost
v tahu
(MPa)
Stav
Tvrdost
HB
Povlak.
TT9080
Neleg. ocel,
ocelolitina,
automat. ocel
TT8020
420
125
140-250
80-120
≥ 0,25 %C Žíhaná
650
190
130-220
80-110
< 0,55 %C Kalená a popouštěná
850
250
90-200
70-90
≥ 0,55 %C Žíhaná
750
220
100-220
70-100
Kalená a popouštěná
1000
300
70-170
40-70
Žíhaná
600
200
90-120
70-100
930
275
80-170
50-70
1000
300
70-130
40-60
Nízkoleg. ocel,
ocelolitina (< 5 % legur)
Vysokoleg. ocel,
ocelolitina, nástroj. ocel
K
TT7220
< 0,25 %C Žíhaná
P
M
TT9030
Nepovlak.
Nerezová ocel
a ocelolitina
Kalená a popouštěná
1200
350
50-120
30-50
Žíhaná
680
200
60-140
50-80
Kalená a popouštěná
1100
325
50-70
30-60
Ferit. / Martenzitická
680
200
70-170
80-120
Martenzitická
820
240
60-150
60-90
Austenitická
600
180
90-180
60-90
Šedá litina
(GG)
Feritická
160
100-230
60-80
Perlitická
250
90-180
50-70
Nodulární litina
(GGG)
Feritická
130
190-300
70-100
Perlitická
230
120-220
70-90
Feritická
180
120-250
60-85
Perlitická
260
100-210
45-75
Žíhaná
200
40-70
35-50
Vytvrzovatelná
280
30-50
25-40
Žíhaná
250
30-40
20-30
Vytvrzovatelná
350
15-25
15-20
Odlitek
320
15-30
15-20
Rm 400
90-190
150-200
Rm 1050
30-60
50-80
Temperová litina
na bázi
Fe
Žáropevné
slitiny
S
na bázi
Ni / Co
Titan,
slitiny titanu
Slitiny alfa+beta tvrz.
• Viz další informace o materiálových skupinách v přehledu TaeguTec, kapitola Převodní tabulka materiálů
Ocel
C 56
K10
Nerezová ocel
Litina
Neželezné kovy
Žáropevné slitiny
Kalená ocel
Technické informace - soustružení a zapichování
Utvařeč T
Utvařeč třísky „T“ je nejlepší volbou pro soustružení
a zapichování oceli, legované oceli a nerezové oceli.
Břitové destičky pro soustružnické aplikace jsou
k dispozici s různými rádiusy.
Destičky s utvařečem třísky „T“ obsahují centrální ostrůvek
pro lámání třísek pro vícesměrovou regulaci třísek.
Břitové destičky pro tvarové obrábění jsou broušeny
s plným rádiusem.
T
Hloubka řezu (mm)
Obrobek: SAE 1045 (C45)
Řezná rychlost: Vc = 100-180 m/min
6,0
TDT 10.00E-0.80
5,0
TDT 8.00E-0.80
4,0
3,0
TDT 6.00E-0.80
2,0
TDT 5.00E-0.80
1,0
TDT 4.00E-0.80
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
TDT 3.00E-0.40
Posuv (mm/ot)
Řeznou rychlost pro vnitřní a čelní obrábění snižte o 20-30 %
Velikost integrálního držáku nebo planžety
Definice
Pro minimalizaci rizika vibrací
a jiných problémů vždy volte:
Nožový držák nebo planžetu s nejmenším možným
vyložením
Nožový držák s maximálním rozměrem stopky
Ustavení pod úhlem 90°
Je velmi důležité, aby destička byla ustavena pod
úhlem 90° ke středové ose obrobku pro dosažení
kolmého povrchu a zmenšení rizika vibrací.
Zapichování
Vc - řezná rychlost (m/min)
T - maximální hloubka (mm)
f1 - posuv v radiálním směru (mm/ot)
Soustružení
Vc - řezná rychlost (m/min)
ap max - maximální hloubka řezu (mm)
f2 - posuv v bočním směru (mm/ot)
C 57
Technické informace - soustružení a zapichování
Volba břitových destiček
Šířka břitové destičky
Šířka břitové destičky značně ovlivňuje stabilitu
Pro nejúčinnější obrábění zvolte nejširší možnou břitovou destičku
Rozsah utváření třísek závisí na šířce břitové destičky
Úzká destička zlepšuje utváření třísek při nižších rychlostech posuvu
Široké břitové destičky a silné planžety vyžadují velké síly a vysoké
rychlosti posuvu.
Boční soustružení - poloměry zaoblení
Pro dlouhou životnost nože volte velké poloměry
zaoblení.
Velké poloměry - malé boční síly
U úzkých destiček volte malé poloměry zaoblení
pro snížení zatížení destičky
Malé poloměry - vyšší boční síly
Soustružení s bočním posuvem
Posuv závisí na rozsahu lámání třísek u břitové
destičky.
Maximální posuv závisí na šířce destičky
a vztahuje se k maximálnímu zatížení.
Vysoký posuv s malými poloměry zaoblení může
zkrátit životnost nože.
Maximální posuv by neměl překročit poloměry
zaoblení.
Maximální posuv
f max = W x 0,075
Pro lepší tvorbu třísky při zapichování lze posuv
v malých intervalech přerušovat.
Hloubka řezu
Minimální hloubka řezu se rovná poloměrům
zaoblení.
Maximální hloubka řezu závisí na maximálním
možném zatížení.
Hloubka řezu závisí na rozsahu utváření.
Velká hloubka řezu způsobuje větší
odchylku a velké čelní odtlačení
Naopak příliš malá hloubka řezu
odchylku zmenšuje.
C 58
Maximální hloubka řezu: ap max = W x 0,8
Technické informace - soustružení a zapichování
Soustružení s noži T-CLAMP ULTRA PLUS
Úhel hřbetu α ° je funkcí bočních řezných sil
a není konstantní jako v případě destiček ISO
Úhel hřbetu mezi destičkou a obrobkem
Odchylku ovlivňují:
Posuv: f
Hloubka řezu: ap
Vyložení: T
Řezná rychlost: Vc
Materiál obrobku
* V případě správného uplatnění těchto činitelů
destička (α °) vytvoří "Wiper" plošku pro dosažení
výborné jakosti povrchu.
Dokončovací operace: Kompenzace průměru
Pro průměr dokončení se musí použít kompenzační
činitel ve finální obráběcí operaci. Po zápichu na požadovaný průměr se směr obrábění změní na podélné
soustružení. V tomto okamžiku vzniká odchylka.
Bude-li obrábění pokračovat bez kompenzace průměru,
roh A pronikne do obrobku v důsledku odchylky (viz
obrázek). Tím vzniknou dva odlišné průměry øD1
ze zapichovací operace a øD2 ze soustružení.
Rozdíl mezi øD1 a øD2 je změna průměru (Delta
).
Činitel kompenzace nože se vypočte podle uvedeného vzorce:
2
=
øD1 - øD2
2
Pomocí činitele kompenzace se eliminuje rozdíl v průměru
součásti.
Během obrábění dodržujte tento jednoduchý postup:
1. Proveďte zápich
na konečný průměr
2. Nůž vraťte zpět
o vzdálenost = /2
3. Pokračujte s operací
bočního soustružení
C 59
Technické informace - soustružení a zapichování
Diagramy ukazují experimentální výsledky pro konkrétní podmínky obrábění.
Jsou to vzorové hodnoty, které se budou lišit podle různých materiálů obrobku a různých typů držáků.
Doporučení:
Změřte hodnotu pro dokončovací operaci v krátkém testu s použitím vámi vybraných podmínek pro dokončování.
Tento test neprovádějte s použitím konečného poloměru.
Posuv (mm/ot)
Posuv (mm/ot)
Posuv (mm/ot)
Víceúčelové operace
Nedoporučeno
Víceúčelové nože mohou fungovat v sekvenci zapichovacích a soustružnických režimů.
Přechod od soustružení k zapichování vyžaduje uvolnění bočního vyhnutí, tj. je nutné provést malý zpětný pohyb
a až potom přejít k zapichování. Tím se eliminuje možnost poškození destičky.
Obrábění poloměru nebo sražení hrany
Obrábění zaobleného rohu nebo sražení hrany větší než je poloměr destičky
vždy vyžaduje kombinaci pohybu ve dvou směrech.
K poškození destičky dochází, když se použije kombinovaná operace a destička
zajede do obrobku s materiálem na všech stranách.
Poškození destičky je způsobeno silami působícími současně ve dvou různých
směrech (F1 a F2 - viz obrázek).
Nedoporučeno
Doporučený postup pro optimalizaci obrábění a eliminaci poškození destičky
Předchozí
pohyb
Aktuální
pohyb
1
C 60
2
3
4
Technické informace - soustružení a zapichování
Obrábění mezi stěnami
Jednou z nejdůležitějších výhod systému T-CLAMP ULTRA PLUS je schopnost obrábět mezi stěnami.
Pro dosažení nejlepšího výsledku - dodržte doporučený postup:
Poblíž stěny nechejte schůdky - nesnažte se dosáhnout stejnou hodnotu Z !!!
Hrubování
1
Hrubování
2
Dokončování
3
Dokončování
5
Dokončování
6
Hodnota Z = 0,2~0,3 mm
Dokončování
4
Eliminace „převislého kroužku“
Při soustružení na konci tyče nebo směrem k výklenku mezi dvěma stěnami se může vytvořit „převislý kroužek“.
Eliminace „převislého kroužku“:
Hrubování - nesprávně
Hrubování - správně
Dokončování - správně
C 61
Technické informace - soustružení a zapichování
Optimalizace vnitřního obrábění
Vyložení nožového držáku
Efektivní použití řezných hran
1. Jedna hrana se použije při prvním
průchodu (hrubování).
2. Druhá hrana se použije na zpětné
cestě (polodokončování, dokončování).
Lmax ≤ 3D
Doporučení pro vnitřní soustružení ve slepé díře
Vnitřní soustružení ve slepé díře přináší problémy s odvodem třísky.
Když nůž dosáhne zadní boční stěny, třísky se se mohou zachytit mezi stěnu
a břitovou destičku a způsobit lom.
Tento problém mohou odstranit následující dvě řešení:
C 62
První řešení
Druhé řešení
1. Začněte zápichem
u zadní stěny.
1. Začněte zápichem
u zadní stěny.
2. Pokračujte soustružením
zevnitř směrem ven.
2,3,4. Odjeďte s nožem ven.
5. Pokračujte soustružením
směrem k zápichu.
Technické informace - soustružení a zapichování
Jakost povrchu
Eliminace broušení
Soustružení s noži T-CLAMP ULTRA PLUS
- poskytuje vynikající jakost povrchu při porovnání s použitím standardních nožů ISO
- může fakticky vytvořit jakost povrchu srovnatelnou s broušením.
T-CLAMP ULTRA PLUS vers. ISO destičky pro soustružení
Výpočet požadovaného výkonu stroje
Soustružení
Zapichování / Upichování
Čelní zapichování
P=
Kc ap f Vc
η 61 103
[kW]
P=
Kc W f Vc
η 61 103
[kW]
P=
Kc W f Vc
η 61 103
[kW]
P=
Kc ap f Vc
η 45 103
[HP]
P=
Kc W f Vc
η 45 103
[HP]
P=
Kc W f Vc
η 45 103
[HP]
Kc - koeficient závisející na řezných silách (MPa)
η - účinnost (η  0,8)
C 63
Technické informace - soustružení a zapichování
TDXU Řezné podmínky
Zapichování
Posuv (mm/ot)
Soustružení
ap (mm)
6,0
0,6
TDXU 3E
5,0
0,5
0,45
0,4
0,3
3,0
0,27
0,3
TDXU 4E
4,0
0,4
0,22
TDXU 5E
2,0
0,2
TDXU 6E
1,0
0,1
0,05
3
0,06
0,07
0,08
4
5
6
0,12
TDXU 8E
8
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Šířka (mm)
Posuv (mm/ot)
TDT Řezné podmínky
Posuv (mm/ot)
0,6
0,5
0,5
0,5
Zapichování
0,4
0,4
0,3
0,2
Soustružení
0,35
0,25
0,2
0,2
0,2
0,18
0,15
0,2
0,2
0,2
0,15
0,1
0,1
0,05
0,05
3
0,05
4
0,05
0,05
5
6
8
Šířka (mm)
C 64
Technické informace - čelní obrábění
Volba nástroje
Pro výběr správného soustružnického nože dodržujte tato doporučení:
Vyberte nejširší možnou
destičku a nástroj podle
řezné šířky a geometrie,
kterou se bude obrábět.
Volte nejkratší vyložení
nožového držáku podle
maximální požadované
hloubky.
Vyberte držák s největším
průměrem v závislosti
na průměru pilotního
zápichu.
Ustavení nože
Před obráběním zkontrolujte a seřiďte následující polohy nože:
Zkontrolujte výšku řezné
hrany v ose. Proveďte
lehký řez směrem ke středu
a zkontrolujte otřepy.
Ověřte rovnoběžnost řezné
hrany a obráběného povrchu.
Správná poloha může zajistit
kvalitní povrchu při čelním
soustružení v obou směrech.
Optimalizace postupu obrábění
Pro hrubování
Základní kroky pro hrubovací operace při čelním soustružení s noži T-CLAMP ULTRA PLUS:
Krok 2
Krok 1
Zápich do pilotního
rozsahu průměru.
Krok 3
Soustružení
směrem od středu.
Návrat zpět do místa pilotního
zápichu. Dále čelní soustružení
směrem ke středu.
Při čelním zapichování snižte rychlost o 40 %
ve srovnání s rychlostí používanou při čelním soustružení.
Pro dokončování
Základní kroky pro dokončovací operace při čelním soustružení s noži T-CLAMP ULTRA PLUS:
Krok 1
Pilotní zápich. Dále soustružení směrem od středu.
Krok 2
Dokončení hlavního
průměru a poloměru.
Krok 3
Návrat zpět do místa pilotního
zápichu. Dále čelní soustružení
směrem ke středu.
Krok 4
Dokončení malého průměru.
Při čelním zapichování snižte rychlost o 40 %
ve srovnání s rychlostí používanou při čelním soustružení.
C 65
Technické informace
Doporučené řezné podmínky
ISO
Pevnost
v tahu
(MPa)
Tvrdost
HB
< 0,25 %C Žíhaná
420
≥ 0,25 %C Žíhaná
Materiál
Neleg. ocel,
ocelolitina,
automat. ocel
TT9100
TT9030
TT9080
TT7220
TT8020
TT9080
TT9030
TT7220
TT8020
125
100-210
100-230
100-200
100-180
100-150
80-110
650
190
100-200
100-210
100-180
100-150
60-100
60-90
< 0,55 %C Kalená a popouštěná
850
250
80-180
80-180
80-160
80-130
≥ 0,55%C
Žíhaná
750
220
80-180
80-180
80-160
80-130
60-110
50-90
Kalená a popouštěná
1000
300
70-150
70-150
70-130
70-120
Žíhaná
600
200
100-180
100-200
100-160
10-150
60-110
40-70
930
275
90-180
90-180
80-160
80-150
70-110
40-60
1000
300
80-170
80-170
80-150
80-130
1200
350
80-150
80-150
80-130
80-120
60-90
30-50
Žíhaná
680
200
90-130
90-140
90-130
90-110
60-90
30-50
Kalená a popouštěná
1100
325
50-80
50-80
50-80
50-70
50-80
30-40
Nízkoleg. ocel,
ocelolitina (< 5 % legur)
Vysokoleg. ocel,
ocelolitina, nástroj. ocel
ISO
K
Kalená a popouštěná
Pevnost
v tahu
(MPa)
Tvrdost
HB
Ferit. / Martenzitická
680
Martenzitická
Austenitická
Materiál
Nerezová ocel
a ocelolitina
M
Vnitřní a čelní
zapichování (m/min)
CT3000
P
ISO
Stav
Zapichování, tvarové obrábění, roh. zápich
(m/min)
Stav
Materiál
Stav
Zapichování, tvarové obrábění, roh. zápich
(m/min)
Vnitřní a čelní
zapichování (m/min)
CT3000
TT9030
TT9080
TT8020
TT9030
TT9080
TT8020
200
80-170
80-170
80-170
50-130
40-80
820
240
80-150
80-150
80-150
600
180
80-170
80-170
80-170
40-130
30-80
Pevnost
v tahu
(MPa)
Tvrdost
HB
Zapichování, tvarové obrábění,
roh. zápich (m/min)
Vnitřní a čelní
zapichování (m/min)
TT6300
K10
T6080
TT6300
TT6080
K10
Šedá litina
(GG)
Feritická
160
150-270
70-100
110-250
90-140
70-120
40-60
Perlitická
250
120-170
50-90
90-140
80-120
60-100
40-60
Nodulární litina
(GGG)
Feritická
130
150-250
70-100
120-230
90-130
70-110
40-60
Perlitická
230
120-200
60-90
90-180
80-110
60-90
30-50
Feritická / Perlitická
180
120-200
60-120
90-180
80-130
60-110
20-40
Perlitická
260
100-180
50-80
80-150
60-100
50-90
20-40
Temperová litina
• Viz další informace o materiálových skupinách v přehledu TaeguTec, kapitola Převodní tabulka materiálů
Ocel
C 66
Nerezová ocel
Litina
Neželezné kovy
Žáropevné slitiny
Kalená ocel
Technické informace
ISO
Materiál
Stav
Vnitřní a čelní
zapichování (m/min)
KP300
K10
K10
60
150-2500
300-800
100-300
Vytvrzovatelná
100
150-2500
230-310
100-300
Nevytvrzovatelný
75
150-2500
280-830
100-300
Vytvrzovatelný
90
150-2500
200-510
100-300
> 12 %Si
Žáropevný
130
330-800
130-300
80-200
> 1 %Pb
Automatová
110
Mosaz
90
330-800
120-200
80-150
Elektrolytická měď
100
190-400
90-150
60-100
≤ 12 %Si
Hliník
- litý, legovaný
Slitiny mědi
ISO
Tvrdost
HB
Zapichování, tvarové obrábění, roh. zápich
(m/min)
Nevytvrzovatelná
Hliník
- tvářená slitina
N
Pevnost
v tahu
(MPa)
Materiál
Stav
Pevnost
v tahu
(MPa)
Tvrdost
HB
Zapichování, tvarové obrábění, roh. zápich
(m/min)
Vnitřní a čelní
zapichování (m/min)
TT9080
TT9030
K10
TT8020
TT9080
TT9030
TT8020
Žíhaná
200
30-50
30-40
20-30
20-40
20-30
Vytvrzovatelná
280
20-40
20-40
15-20
15-30
15-20
Žíhaná
250
20-30
20-30
15-20
15-20
15-20
Vytvrzovatelná
350
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
Odlitek
320
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
Rm 400
130-170
100-130
80-100
90-120
60-80
Rm 1050
40-70
20-50
15-30
20-50
15-30
Na bázi Fe
Žáropevné
slitiny
Na bázi
Ni / Co
S
Titan,
slitiny titanu
ISO
Slitiny alfa+beta tvrz.
Materiál
Stav
Pevnost
v tahu
(MPa)
TT6300
TB650
K10
Vnitřní a čelní
zapichování (m/min)
TT6300
K10
Kalená
55 HRc
30-50
90-110
20-40
15-25
15-20
Kalená
60 HRc
30-50
80-100
20-30
15-25
15-20
Tvrzená litina
Odlitek
400
30-50
180-200
20-50
15-25
15-25
Nodulární litina
Kalená
55 HRc
30-50
90-110
20-40
15-25
15-25
Kalená ocel
H
Tvrdost
HB
Zapichování, tvarové obrábění, roh. zápich
(m/min)
55 HRc
Doporučené řezné podmínky pro keramické destičky T-CLAMP ULTRA PLUS
Materiál
Litina
Vysoce kalená ocel
Zapichování
Soustružení
Vc (m/min)
600-800
600-800
F (mm/ot)
0,1-0,2
0,1-0,24
Vc (m/min)
F (mm/ot)
Nedoporučeno
250-350
0,08-0,20
• Výše uvedené podmínky jsou přizpůsobeny pro TDT 4E-0.4T CE AB30.
C 67
Technické informace
Řezné materiály
Odolnost
proti opotřebení
CT3000
Houževnatost
TT9100
TT9080
TT9030
TT5100
TT9080
TT9030
AS500
AS10
TT7220
TT8020
TT8020
TT6300
TT6080
K10
KP300
K10
TT9080
TT9030
TT8020
TB650
KB90
TT6300 (CVD)
Tento řezný materiál má silný povlak CVD, který zaručuje vynikající životnost nástroje především při obrábění
šedé litiny. Jeho povrch byl po povlakovacím procesu upraven.
TT6080 (PVD)
Nejnovější technologie povlakování PVD kombinující mnoho vrstev jako MultiNano AlTiN / TiAlCrN / TiN.
To zajistí skvělé funkční vlastnosti při obrábění tvárné a šedé litiny. Povrch byl po povlakovacím procesu upraven.
TT9100 (CVD)
Vrstva povlaku CVD byla aplikována pro zvýšení houževnatosti a odolnosti proti opotřebení.
Tento řezný materiál je vhodný pro obrábění rychlořezné oceli. Vykazuje životnost nástroje až o 200 % vyšší
ve srovnání se stávájící konkurencí.
TT5100 (CVD)
Povlakovaný CVD slinutý karbid pro obrábění uhlíkových ocelí, legovaných ocelí a nerezových ocelí s výjimečnou
životností nástroje. Vhodný pro univerzální použití.
TT9080 (PVD)
Za účelem zlepšení obráběcích parametrů stávajícího řezného materiálu TT9030 pro všeobecné soustružení,
zapichování a upichování uhlíkové oceli, legované oceli a nerezové oceli, společnost TaeguTec použila nejnovější
povlakovací technologii na stávající submikronový substrát. Tento řezný materiál má lepší odolnost proti opotřebení
než TT9030, přičemž si zachovává stejnou houževnatost.
TT9030 (PVD)
Houževnatý řezný materiál s PVD povlakem s vynikající odolností proti opotřebení. Velmi dobrá výkonnost
v legovaných ocelích, nerezových ocelích a neobvyklých typech slitin.
TT7220 (PVD)
Povlakovaný PVD slinutý karbid pro obrábění uhlíkové oceli a legované oceli.
TT8020 (PVD)
Nejhouževnatější povlakovaný PVD materiál TaeguTec pro těžké přerušované řezy, obrábění nerezové oceli
a neobvyklých druhů slitin.
CT3000 (Cermet)
Nový houževnatý cermet s vynikající odolností proti opotřebení.
Doporučený pro zapichování, upichování a soustružení legovaných ocelí a nerezových ocelí s dobrou jakostí
povrchu a dlouhou životností nástroje.
C 68
Technické informace
Odstraňování problémů
Problém
1. Rychlé boční opotřebení
Krátká životnost nože
2. Vymílání na čele
Krátká životnost nože
3. Odlomení řezné hrany
4. Plastická deformace
Možná příčina
Řešení
Příliš vysoká řezná rychlost.
· Zmenšete řeznou rychlost
Karbid s příliš malou odolností
proti opotřebení.
· Použijte karbid s vyšší odolností
nebo povlakovaný karbid
Vysoká teplota obrábění na čele
břitové destičky při vysokém
posuvu a rychlosti.
· Zmenšete posuv a rychlost
Vysoké zatížení na destičce.
· Použijte širší destičku
Příliš malá šířka destičky.
· Zmenšete posuv a rychlost
Příliš křehký řezný materiál
· Zvolte houževnatější řezný materiál
Vysoký tlak a teplo
(snižují tvrdost karbidu).
· Použijte větší rádius destičky
a zmenšete posuv i rychlost
· Použijte povlakovaný řezný materiál
· Vyberte karbid s vyšší tvrdostí
Malá hloubka řezu.
· Zkontrolujte rozsah utváření třísky
Příliš malý posuv.
· Zvětšete hloubku řezu
Příliš velká šířka destičky.
· Zvětšete rychlost posuvu
Příliš velký poloměr destičky.
· Použijte užší destičku s menším R
6. Špatná kvalita povrchu
Malá hloubka řezu
(menší než rádius destičky)
· Zvětšete hloubku řezu na min.
velikost rádiusu
7. Vibrace a špatná kvalita povrchu
Malý čelní úhel mezi destičkou
a obrobkem vede k odírání.
· Zvětšete posuv pro dosažení
vhodného vyklonění
5. Regulace třísky
Třísky stočené jako špagety
s tendencí k namotávání
· Než začnete, ověřte přední řeznou
hranu, zda je rovnoběžná s obrobkem
C 69
Technické informace
Poptávkový formulář
Vnější držák
Vnější držák
Držák pro čelní obrábění
Zobrazen pravý držák
Typ RN
Vnitřní držák
Vnitřní držák
Zobrazen pravý držák
Držák pro čelní obrábění
Orientace držáku
• Pravostranný
• Levostranný
Břitová destička
• Třída:
• Typ utvařeče třísky:
Obrobek
• Díl:
Zobrazen pravý držák
• Materiál:
• Tvrdost:
Poznámka
Množství
•
Zákazník:
Kontakt:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
C 70
Fax:
ks
Soustružení a zapichování malých průměrů
Pouzdra pro
a
Nová pouzdra byla navržena pro uložení nástrojů
a
.
Tato pouzdra mají uvnitř otvoru zarážku, takže zákazníci mohou obrábět bez nutnosti opětného nastavení
po výměně nástrojů. Také umožňují vyměňovat nástroje bez nutnosti vyjmutí pouzdra z nožové hlavy.
Pouzdro
pro
(ø4 mm a ø7 mm)
pro
Nejnovější nástroje jsou určeny pro vrtání, zapichování,
zpětné soustružení, tvarové obrábění a čelní obrábění.
Mají otvor pro vnitřní přívod chladiva nebo řezného oleje k místu řezu
pro zabránění vzniku nárůstku (B.U.A.) a pro plynulý odvod třísky.
Viz strana C78-81
C 71
Soustružení a zapichování malých průměrů
Pouzdra pro
L3
L4
h
ød2 øD
ød1
L
Označení
øD
ød1
ød2
L
4
L4
h
75
55
10,3
76,2
56,2
11,6
MINSL 12-4-4
12,00
MINSL 12.7-4-4
12,70
MINSL 14-4-4
14,00
75
55
12,0
MINSL 15.9-4-7
15,875
76,2
56,2
14,0
55
15,0
69
17,2
MINSL 16-4-7
16,00
MINSL 19-4-7
19,05
75
MINSL 20-4-7
20,00
90
70
18,0
MINSL 22-4-7
22,00
90
70
20,0
MINSL 25-4-7
25,00
100
80
23,0
MINSL 25.4-4-7
25,40
90
70
23,4
4
89
7
Řezné podmínky pro
Rychlost (m/min)
C 72
L3
P
30-150
M
30-130
N
50-150
S
10-50
Posuv (mm/ot)
Soustružení
Zapichování
Čelní zapich.
0,02-0,05
0,01-0,02
0,01-0,08
10
Stavěcí šroub
Klíč
SS M5x0,8x4-MG
L-W 2,5
SS M5x0,8x6-MG
Soustružení a zapichování malých průměrů
MINT Mini karbidové nože pro vnitřní soustružení a srážení hran
l1
dh6
a
Min. Bore
Dia.
f
20°
Označení
Tmax
l3
8°
R
ød (h6)
l3
Tmax
f
MINTR04-020004D006 •
a
0,50
MINTR04-030004D006 •
MINTR04-045005D010
MINTR04-065005D010
-
0,90
MINTR04-040005D020
l1
l3
18,5
3,5
19,5
4,5
21
6
23
8
R±0,05
Tmax
øDmin
0,04
0,08
0,60
1,00
R/L
R
20,5
5,5
25,5
10,5
MINTR04-140005D020
30,5
15,5
MINTL04-090010D028
25,5
10,5
L
MINTR04-090010D028
25,5
10,5
R
31,5
16,5
1,70
MINTR04-090005D020
MINTL04-150010D028
MINTR04-150010D028
4
0,6
2,60
0,05
0,10
2,00
0,20
2,80
L
31,5
16,5
MINTL04-190010D028
35,5
20,5
L
MINTR04-190010D028
35,5
20,5
R
MINTL04-090010D040
25,5
10,5
MINTR04-090010D040
25,5
10,5
MINTL04-150010D040
31,5
16,5
L
MINTR04-150010D040
31,5
16,5
R
35,5
20,5
MINTR04-190010D040
35,5
20,5
R
MINTR04-230010D040
39,5
24,5
R
MINTR04-270010D040
43,5
28,5
R
MINTL04-190010D040
1,5
3,50
Jakost
TT9030
R
L
0,10
R
0,30
4,00
L
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
Standardní položka
• Max DOC: 0,01-0,03, max. posuv 0,01 mm/ot
Systém značení pro
MIN
série
T
B
P
U
C
G
A
F
R
N
SL
R 04 - 040 005 D010
Orientace
Ø stopky
Max. hloubka
Rádius dest.
Min. Ø díry
R : pravý
L : levý
atd.
04 4,0 mm 050 5,0 mm
05 5,0 mm 140 14,0 mm
atd.
atd.
010 0,10 mm
020 0,20 mm
atd.
D010 1,0 mm
Soustružení a srážení hran
Zpětné soustružení
Soustružení a tvarové obrábění
Rohový zápich a sražení hran
Soustružení a sražení 45°
Zapichování a soustružení
Zapichování podél hřídele
Čelní zapichování
Plný rádius pro vnitřní vyvrtávání
a tvarové obrábění
Vnitřní závitování ISO s plným profilem
Pouzdro pro MINS
C 73
Soustružení a zapichování malých průměrů
MINT Mini karbidové nože pro vnitřní soustružení a srážení hran
l1
dh6
a
ød (h6)
l3
Tmax
R
l1
l3
MINTL07-090015D050
25,00
10
L
MINTR07-090015D050
25,00
10
R
MINTL07-140015D050
30,00
15
L
MINTR07-140015D050
30,00
15
R
MINTL07-190015D050
35,00
20
L
35,00
20
MINTL07-240015D050
40,00
25
L
MINTR07-240015D050
40,00
25
R
MINTL07-290015D050
45,00
30
L
MINTR07-290015D050
45,00
30
MINTR07-340015D050
50,00
35
MINTL07-140015D060
30,00
15
L
MINTR07-140015D060
30,00
15
R
MINTL07-210015D060
37,00
22
L
MINTR07-210015D060
37,00
22
R
40,00
25
MINTR07-190015D050
MINTL07-240015D060
f
0,9
a
4,40
7
1,8
R±0,05
Tmax
øDmin
5,00
R/L
R
R
0,50
L
0,15
5,30
6,00
40,00
25
R
MINTL07-290015D060
45,00
30
L
MINTR07-290015D060
45,00
30
R
MINTR07-340015D060
50,00
35
R
MINTR07-410015D060
57,00
42
R
MINTL07-190015D068
35,00
20
L
MINTR07-190015D068
35,00
20
R
MINTR07-240015D068
40,00
25
MINTL07-290015D068
45,00
30
45,00
30
MINTL07-340015D070
50,00
35
L
MINTR07-340015D070
50,00
35
R
MINTR07-390015D070
55,00
40
MINTR07-440015D070
60,00
45
R
MINTR07-490015D070
65,00
50
R
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
2,8
6,30
Jakost
TT9030
R
MINTR07-240015D060
MINTR07-290015D068
C 74
Min. Bore
Dia.
f
20°
Označení
Tmax
l3
8°
6,80
R
L
R
0,60
7,00
R
Standardní položka
Soustružení a zapichování malých průměrů
MINP Mini karbidové nože pro vnitřní soustružení a tvarové obrábění
l1
Min. Bore
Dia.
dh6
90°
Tmax
l3
f
a
20°
Označení
ød (h6)
MINPR04-090010D028
MINPR04-150010D028
Tmax
R
l3
f
a
0,6
2,60
4
MINPR04-090010D040
MINPR04-150010D040
MINPR07-140015D050
7
MINPR07-190015D050
1,5
3,50
0,9
4,40
l1
l3
25,5
10,5
31,5
16,5
25,5
10,5
31,5
16,5
30,00
15
35,00
20
R±0,05
Tmax
øDmin
0,20
2,80
0,30
4,00
0,50
5,00
R/L
Jakost
TT9030
0,10
0,15
R
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
Standardní položka
MINC Mini karbidové nože pro vnitřní soustružení a srážení hran 45°
View X
l1
1.0
Min. Bore
Dia.
dh6
l3
f
45°
a
ød (h6)
R±0,04
7
0,20
MINCR07-140020D050
MINCR07-190020D050
MINCR07-190020D068
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
Tmax
R
X
Označení
45°
Tmax
f
a
0,9
4,40
2,8
6,30
l3
l3
l1
15
30,00
20
35,00
20
35,00
Tmax
0,70
øDmin
5,00
R/L
Jakost
TT9030
R
6,80
Standardní položka
C 75
Soustružení a zapichování malých průměrů
MING Mini karbidové nože pro zapichování a soustružení
l1
dh6
Min. Bore
Dia.
l3
a
f
W
Tmax
Tmax
W
l3
Označení
ød (h6)
W±0,05
MINGR04-050050D020
0,50
MINGR04-100050D020
0,50
MINGR04-050070D030
MINGR04-100070D030
4,00
0,70
0,70
MINGR04-090100D040
1,00
MINGR04-150100D040
1,00
MINGR07-090100D050
MINGR07-140100D050
MINGR07-090150D050
1,50
MINGR07-140150D050
1,50
f
a
0,2
1,80
0,7
2,70
1,5
3,50
l3
21,00
6
26,00
11
21,00
6
26,00
11
25,50
10,5
31,50
16,5
1,00
25,00
10
1,00
30,00
15
25,00
10
30,00
15
0,9
4,40
MINGR07-090200D050
2,00
25,00
10
MINGR07-190200D050
2,00
35,00
20
25,00
10
25,00
10
30,00
15
MINGR07-090100D060
MINGL07-090100D060
MINGR07-140100D060
1,00
MINGR07-210100D060
37,00
22
MINGR07-290100D060
45,00
30
MINGR07-090150D060
25,00
10
MINGL07-090150D060
25,00
10
MINGR07-140150D060
1,50
MINGR07-210150D060
1,8
5,30
30,00
15
37,00
22
MINGR07-240150D060
40,00
25
MINGR07-290150D060
45,00
30
25,00
10
MINGR07-090200D060
7,00
MINGR07-140200D060
MINGR07-210200D060
2,00
30,00
15
37,00
22
MINGR07-240200D060
40,00
25
MINGR07-290200D060
45,00
30
MINGR07-090100D068
25,00
10
MINGR07-140100D068
1,00
30,00
15
37,00
22
MINGR07-090150D068
25,00
10
MINGR07-140150D068
30,00
15
37,00
22
45,00
30
MINGR07-090200D068
25,00
10
MINGR07-140200D068
30,00
15
30,00
15
MINGR07-210200D068
37,00
22
MINGR07-290200D068
45,00
29
MINGR07-210100D068
MINGR07-210150D068
1,50
2,7
MINGR07-290150D068
MINGL07-140200D068
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
C 76
l1
2,00
6,20
Tmax
øDmin
0,40
2,00
0,60
3,00
0,80
4,00
R/L
Jakost
TT9030
R
1,00
5,00
L
R
L
1,80
6,00
R
2,50
6,80
L
R
Standardní položka
Soustružení a zapichování malých průměrů
MINF Mini karbidové nože pro hluboké čelní zapichování
l1
dh6
Tmax.
a
W
Označení
l3
ød (h6)
W
MINFR07 200250D150
a
2,50
7,00
MINFR07 200300D150
5,90
3,00
3,00
MINFR07 300300D150
l3
l1
Tmax
21,0
36,00
20,0
31,0
46,00
30,0
øDmin
R/L
15,0
R
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
Jakost
TT9030
Standardní položka
MINF Mini karbidové nože pro mělké čelní zapichování
l1
dh6
T max.
a
W
Označení
ød (h6)
l3
W
MINFR07-110100D060
MINFR07-110100D080
MINFR07-110150D060
MINFR07-110200D060
MINFR07-200200D080
MINFL07-210150D080
MINFR07-110150D080
MINFR07-210150D080
7
MINFL07-300200D080
MINFR07-110200D080
MINFR07-210200D080
MINFR07-110250D080
MINFR07-210250D080
MINFR07-110300D080
MINFR07-210300D080
MINFR07-300300D080
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
1,00
1,50
2,00
a
l3
l1
5,2
5,9
5,2
5,9
5,2
11
12
11
12
11
21
22
22
31
12
22
12
22
12
22
31
26
27
26
27
26
36
36
36
46
27
36
27
36
27
36
46
1,50
2,00
5,9
2,50
3,00
Tmax
1,5
2,0
øDmin
R/L
6,0
8,0
6,0
R
Jakost
TT9030
3,0
L
2,5
R
L
3,0
8,0
R
3,5
Standardní položka
MINA Mini karbidové nože pro zapichování podél hřídele
l1
dh6
T max.
a
W
l3
Označení
ød (h6)
W
a
l3
l1
Tmax
øDmin
R/L
MINAR07-200200D060
7,00
2,00
5,20
21,0
36,00
4,0
6,0
R
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
Jakost
TT9030
Standardní položka
C 77
Soustružení a zapichování malých průměrů
MINR Mini karbidové nože, plný rádius, vnitřní soustružení a tvarové obrábění
l1
dh6
Min. Bore
Dia.
Tmax
l3
f
a
Tmax
W
R
Označení
ød (h6)
W±0,05
7
1,00
f
MINRR07-190050D050
MINRR07-240050D060
MINRR07-290050D068
a
0,9
4,40
1,8
5,30
2,8
6,30
R
0,50
l1
l3
Tmax
øDmin
35,00
20
1,00
5,00
40,00
25
1,80
6,00
45,00
30
2,50
6,80
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
R/L
Jakost
TT9030
R
Standardní položka
MINN Mini karbidové nože pro vnitřní soustružení závitů ISO
l1
dh6
Y
60°
Y
a f
ta
x
W
l3
Označení
ød (h6)
Stoupání
MINNR04-140050D040
4
0,50
MINNR07-140050D050
MINNR07-140075D050
0,75
MINNR07-140100D048
1,00
MINNR07-140100D060
MINNR07-140125D060
7
1,00
1,25
MINNR07-140150D060
1,50
MINNR07-140150D070
1,50
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
C 78
0,50
ta
W
Y
0,30
0,06
0,35
0,40
0,90
0,45
0,60
0,12
0,55
0,70
0,15
0,65
0,80
0,18
0,75
f
a
1,5
3,50
l3
l1
øDmin
Jakost
TT9030
4,00
5,00
0,9
4,40
5,00
15,0
1,8
5,30
2,8
6,30
30,00
4,80
6,00
6,00
6,00
7,00
Standardní položka
Soustružení a zapichování malých průměrů
MINB Mini karbidové nože pro vnitřní zpětné soustružení
dh6
f
30 °
R
3°
l3
1. 5
Označení
ød (h6)
MINBR04-140020D030
MINBR04-190020D030
MINBR04-140015D040
MINBR07-190020D050
MINBR07-290020D050
MINBR07-290020D060
MINBR07-190020D070
MINBR07-290020D070
• Řezné podmínky - viz str. C65-66
• Držáky - viz str. C72
l1
f
a
0,6
2,60
1,5
3,50
0,9
4,40
1,8
5,30
4
MINBR04-240015D040
MINBR07-190020D060
Tmax
a
7
2,8
6,30
l1
l3
30,00
15
35,00
20
30,00
15
40,00
25
35,00
20
45,00
30
35,00
20
45,00
30
35,00
20
45,00
30
R±0,05
Tmax
øDmin
0,20
0,50
3,00
0,15
0,80
4,00
0,20
1,00
5,00
1,80
6,00
2,50
7,00
R/L
Jakost
TT9030
R
0,20
Standardní položka
C 79
Univerzální nástroj se 4 břity
Vlastnosti
• 4 řezné hrany pro vyšší hospodárnost
• Pozitivní utvařeč typu J pro vynikající utváření třísky a zapichování s vysokou jakostí povrchu obr. 1
• 3 kontaktní body
obr. 2
- Přesné umístění destičky při otočení nebo výměně
- I když jsou některé břity poškozené, lze každou zbývající hranu použít
obr. 3
• Nepoužité břity jsou chráněny kapsou před třískami během obráběcího procesu.
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
obr. 4
• Unikátní klíč Torx a šroub pro upnutí břitové destičky
- Upínání destičky z obou stran držáku
- Důležitá výhoda pro uživatele soustruhů Swiss-Type
• 2 různé upínací šrouby
- L-levý držák : R-pravý šroub
- R-pravý držák : L-levý šroub
L-levý
R-pravý
• Gold Rush TT9080
Houževnatý jemnozrnný karbid s nejnovějším povlakem
PVD MultiNano a následnou úpravou povrchu.
Návod na výměnu břitové destičky
Správně
Špatně
C 80
Univerzální nástroj se 4 břity
TQJ 27 Břitová destička
pro přesné zapichování, upichování a zahlubování
Tolerance
Opakovatelnost
± 0,025
Označení
W±0,02
R
Tmax
R
C
R ≤ 0,1
0,1 < R ≤ 0,4
R > 0,4
0,02
0,03
0,05
øDmax
Jakost
T ≤ 3,0 T ≤ 3,5 T ≤ 4,0 T ≤ 4,5 T ≤ 5,0 T ≤ 5,5 T ≤ 5,7 T ≤ 6,0 T ≤ 6,2 T ≤ 6,4
TT9080
TQJ 27-0.50-0.00
0,50
0,00
1,0
TQJ 27-0.50-0.04
0,50
0,04
2,5
TQJ 27-0.75-0.10
0,75
0,10
2,5
TQJ 27-0.80-0.00
0,80
0,00
1,6
TQJ 27-1.00-0.06
1,00
0,06
3,5 neomez.
TQJ 27-1.00-0.10
1,00
0,10
3,5 neomez.
TQJ 27-1.04-0.00
1,04
0,00
2,0
TQJ 27-1.20-0.00
1,20
0,00
2,0
TQJ 27-1.25-0.10
1,25
0,10
3,5 neomez.
TQJ 27-1.25-0.20
1,25
0,20
3,5 neomez.
TQJ 27-1.40-0.00
1,40
0,00
2,0
TQJ 27-1.47-0.00
1,47
0,00
2,5
TQJ 27-1.50-0.10
1,50
0,10
5,7
TQJ 27-1.50-0.20
1,50
0,20
TQJ 27-1.57-0.15
1,57
0,15
TQJ 27-1.57-0.79
1,57
0,79
TQJ 27-1.70-0.10
1,70
0,10
TQJ 27-1.75-0.10
1,75
0,10
3,0
TQJ 27-1.75-0.20
1,75
0,20
TQJ 27-1.78-0.18
1,78
0,18
TQJ 27-1.85-0.20
1,85
0,20
TQJ 27-1.96-0.15
1,96
0,15
TQJ 27-2.00-0.10
0,10
6,4
TQJ 27-2.00-0.20
0,20
2,00
TQJ 27-2.00-1.00
1,00
TQJ 27-2.22-0.15
2,22
0,15
3,5
neomez.
TQJ 27-2.30-0.20
2,30
0,20
TQJ 27-2.39-0.15
2,39
0,15
TQJ 27-2.39-1.20
2,39
1,20
5,7
TQJ 27-2.47-0.20
2,47
0,20
TQJ 27-2.50-0.10
2,50
0,10
TQJ 27-2.50-0.30
2,50
0,30
TQJ 27-2.70-0.10
2,70
0,10
6,2
TQJ 27-2.87-0.20
2,87
0,20
TQJ 27-3.00-0.00
0,00
TQJ 27-3.00-0.20
0,20
3,00
TQJ 27-3.00-0.30
0,30
6,4
TQJ 27-3.00-0.40
0,40
TQJ 27-3.00-1.50
1,50
TQJ 27-3.15-0.15
3,15
0,15
3,18
0,20
TQJ 27-3.18-0.20
• Soustružení je možné jen s destičkami o šířce ≥ 2,39 mm.
600
600
600
600
600
600
600
600
280
280
280
280
-
180
180
180
180
-
130
130
130
130
-
50
50
105
105
-
35
35
85
85
-
130
50
35
135
105
95
60
60
-
50
50
-
30
30
-
85
78
55
600
280
180
68
Standardní položka
C 81
Univerzální nástroj se 4 břity
TQJ 27 Břitová destička
pro upichování
Opakovatelnost
±0,025
Označení
W±0,02
R
K°
TQJ 27-1.00-15R/L
1,00
0,06
15
Upich. ke středu
Upichování dutých tyčí
Jakost
øDmax
Tmax
øDmax
TT9080
7,0
3,5
60
35
TQJ 27-1.50-6R/L
1,50
0,06
6
12,0
5,7
TQJ 27-1.50-15R/L
1,50
0,06
15
12,0
5,7
35
TQJ 27-2.00-6R/L
2,00
0,10
6
13,0
6,4
30
TQJ 27-2.00-15R/L
2,00
0,10
15
13,0
6,4
30
Standardní položka
TQHR
Držáky
Označení
TQHR/L 10-27
TQHR/L 12-27
TQHR/L 16-27
TQHR/L 20-27
TQHR/L 25-27
1) Pro levý držák
2
) Pro pravý držák
C 82
H
B
F
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
8,5
10,5
14,5
18,5
23,5
L
120
135
L2
24
-
H4
9
8
6
2
-
Šroub
Klíč Torx
Destička
T 10/20
TQJ 27…
TS 50125I 1)
TS 50125IL 2)
Univerzální nástroj se 4 břity
Doporučené řezné podmínky pro
Povlak PVD
ISO
Pevnost v tahu
(MPa)
Materiál
Tvrdost
HB
TT9080
Neleg. ocel,
ocelolitina,
automat. ocel
< 0,25 %C Žíhaná
420
125
140-250
≥ 0,25 %C Žíhaná
650
190
130-220
< 0,55 %C Kalená a popouštěná
850
250
90-200
≥ 0,55 %C Žíhaná
750
220
100-220
Kalená a popouštěná
1000
300
70-170
Žíhaná
600
200
90-120
930
275
80-170
1000
300
70-130
P
Nízkoleg. ocel,
ocelolitina (< 5 % legur)
Vysokoleg. ocel,
ocelolitina, nástroj. ocel
M
K
Nerezová ocel
a ocelolitina
Kalená a popouštěná
1200
350
50-120
Žíhaná
680
200
60-140
Kalená a popouštěná
1100
325
50-70
Ferit. / Martenzitická
680
200
70-170
Martenzitická
820
240
60-150
Austenitická
600
180
90-180
Šedá litina
(GG)
Feritická
160
100-230
Perlitická
250
90-180
Nodulární litina
(GGG)
Feritická
130
190-300
Perlitická
230
120-220
Feritická
180
120-250
Perlitická
260
100-210
Žíhaná
200
40-70
Vytvrzovatelná
280
30-50
Žíhaná
250
30-40
Vytvrzovatelná
350
15-25
Odlitek
320
15-30
Temperová litina
Na bázi
Fe
Žáropevné slitiny
Na bázi
Ni / Co
S
Titan,
slitiny titanu
Slitiny alfa+beta tvrz.
Rm 400
90-190
Rm 1050
30-60
• Viz další informace o materiálových skupinách v přehledu TaeguTec, kapitola Převodní tabulka materiálů
Ocel
Nerezová ocel
Litina
Neželezné kovy
Žáropevné slitiny
Kalená ocel
Rychlost posuvu
Neutrální destičky : 0,05 - 0,18 mm/ot
Destičky s κ ° > 0 : snižte posuv o 20 %
C 83
C 84
Download

upichování a zapichování