Walter AG
Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Německo
www.walter-tools.com
Kompetentní výrobky
Zapichování, upichování a drážkování
_ZAMĚŘENÍ NA OBRÁBĚNÍ
Walter Cut –
prostě zapichování
a upichování
Walter Austria GmbH
Wien, Austria
+43 (1) 5127300-0, [email protected]
Walter Slowakei, o.z.
Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 6531613, [email protected]
Walter Austria GmbH
Podružnica trgovina,
Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
+386 (2) 629 01 30, [email protected]
Printed in Germany 6648842 (06/2014) CZ
Walter CZ s.r.o
Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352, [email protected]
Walter Cut –
Jednoduché zapichování
Obsah
2 Popis programu Walter Cut
Nástroje Walter Cut
2
Řezné materiály Tiger·tec® Silver
12
Geometrie Walter Cut
16
20 Břitové destičky Walter Cut
Klíč značení
20
Walter Select
23
Břitové destičky SX
26
Břitové destičky GX
27
36 Zapichovací nástroje Walter Cut
Přehled sortimentu
36
Klíč značení
38
Zapichovací nástroje
40
56 Technické informace
Řezné parametry
56
Aplikační tabulky řezných materiálů
58
Přehled geometrií pro břitové destičky
59
Informace ohledně použití
62
Průvodce uživatele
– Upichování
– Zapichování
– Drážkování
– Axiální zapichování
64
68
69
72
Analýza opotřebení
72
Hloubka zápichu v závislosti na soustruženém průměru 73
Tabulka porovnání tvrdosti
74
Vzorce pro výpočty 75
Řezné síly obráběcích skupin Walter
76
Walter Cut – Jednoduché zapichování
1
Walter Cut:
Upichování, zapichování a drážkování.
1. Monoblokový nástroj G1551 GX s nastavením 45° pro malou hloubku zápichu
1
– velikosti stopky 20 x 20–25 x 25 mm
–upichovací šířky 3–6 mm
–hloubka zápichu až 6 mm v jednom nástroji
–nejlepší odvod třísky díky malé výšce hlavy
nástroje
–přístup ke šroubu shora i zdola
–strana 53
2
2. Adaptérový nástroj NCAI GX
pro vnitřní zapichování
–velikosti stopky Ø 20–Ø 40 mm
–upichovací šířky 0,6–6 mm
–max. hloubka zápichu 19 mm
–strana A 246 v Kompletním katalogu
Walter 2012
3
3. Monoblokový nástroj G1111 GX
pro axiální zapichování
–velikosti stopky 25 x 25 mm
–upichovací šířky 3–6 mm
–max. hloubka zápichu 25 mm
–nejlepší odvod třísky díky malé výšce
hlavy nástroje
–přístup ke šroubu shora i zdola
–strana 54
4. Monoblokový nástroj G1511 GX
pro malou hloubku zápichu
– velikosti stopky 20 x 20–25 x 25 mm
–upichovací šířky 2–6 mm
–hloubka zápichu až 6 mm
–nejlepší odvod třísky díky malé výšce hlavy
nástroje
–přístup ke šroubu shora i zdola
–strana 52
4
5. Planžeta pro hluboké upichování G2042N SX
–výška planžety 26–46 mm
–upichovací šířky 2–6 mm
–hospodárné, jednobřité řešení upichování do
Ø 160 mm
–strana 43
5
6. Monoblokový nástroj G2012 SX s vnitřním
přívodem chlazení
– velikosti stopky 12 x 12–25 x 25 mm
–upichovací šířky 1,5–6 mm
–pro zapichování a upichování do Ø 80 mm
–s vnitřním přívodem chlazení přes přípojky G1/8"
–strana 42
2
6
7
7. Monoblokový nástroj G1521 GX s úhlem
90° pro malou hloubku zápichu
8
– 20 x 20–25 x 25 mm
–upichovací šířky 2–6 mm a hloubka zápichu
až 6 mm v jednom nástroji
–nejlepší odvod třísky díky malé výšce hlavy
nástroje
–přístup ke šroubu shora i zdola
–strana 52
9
8. Monoblokový nástroj G1011 GX
– velikosti stopky 12 x 12–32 x 32 mm
–upichovací šířky 2–8 mm
–max. hloubka zápichu 32 mm
–přístup ke šroubu shora i zdola
–nejlepší odvod třísky díky malé výšce hlavy
–strana 40
9. Adaptérový nástroj NCOE GX pro axiální
zapichování
10
– velikosti stopky 25 x 25–32 x 2 5 mm
–upichovací šířky 3–6 mm
–max. hloubka zápichu 21 mm
–od strany 232 v Kompletním katalogu
Walter 2012
10.Upichovací planžeta G2042R/L SX
v zesíleném provedení
11
–výška planžety 26 a 32 mm
–upichovací šířky 1,5–4 mm
–pro zapichování a upichování do Ø 65 mm
–k dispozici verze Contra
–strana 44
11. Upichovací planžeta G1041 GX
v zesíleném provedení
–výška planžety 26 a 32 mm
–upichovací šířky 1,5–4 mm
–pro zapichování a upichování do Ø 65 mm
–k dispozici verze Contra
–strana 46
12.Monoblokový nástroj XLDE GX speciálně pro výrobu malých součástí
– velikosti stopky 10 x 10–20 x 20 mm
–upichovací šířky 1,5–3,0 mm
–pro maximální průměry upichování Ø 10–Ø 32 mm
–pro použití v podélných soustruzích a vícevřetenových strojích
–snadná manipulace s nástrojem díky šikmé poloze upínacího šroubu
–strana 50
12
Walter Cut – Jednoduché zapichování
3
Walter Cut G2012 – monoblokové nástroje s vnitřním chlazením pro vícevřetenový, krátkotočný a dlouhotočný soustruh.
NÁSTROJE
PŘÍNOS PRO VÁS
–– vnitřní přívod chlazení
–– G2012 s velikostí stopky 12 x 12, 16 x 16,
20 x 20 a 25 x 25 mm
–– upichovací šířky 2, 3, 4, 5 a 6 mm
–– upichování do průměru 80 mm
POUŽITÍ
–– použití u soustruhů všech typů, zejména:
• automatů pro podélné soustružení
• krátkotočných soustruhů
• vícevřetenových soustruhů
• soustruhů s podavačem tyčí
–– optimálně vhodné pro výrobu malých součástí
a automatový průmysl
–– nejnovější technologie nástrojů pro zapichování
a ­upichování
–– přímé vyústění chladiva v blízkosti břitu, proto optimální
chlazení
–– vyšší životnost a produktivita díky optimálnímu chlazení
–– vyloučení odstávek způsobených dlouhými třískami při
výrobě
–– jednoduše ovladatelné samoupínání pro rychlou výměnu
břitu
Upínací prst optimalizovaný
z hlediska třísky a chlazení
Upichovací šířka 2, 3, 4, 5 a 6 mm
FUNKCE
Extrémně vysoké přídržné síly díky
optimalizovanému ­upínacímu prstu
Řezné síly jsou zachycovány v pevné,
nikoli flexibilní části nástroje
Tvarový spoj břitové destičky v lůžku
destičky, díky tomu žádná ztráta
během obrábění
4
přípojka
vnitřního chlazení
G 1/8"
přípojka
vnitřního chlazení
G 1/8"
Monoblokové nástroje s vnitřním přívodem chlazení Stopka 12 x 12 a 16 x 16 mm
Typ: G2012
Prohlédnout si video o výrobku:
Naskenujte kód QR nebo přímo na
http://goo.gl/jJ2nMS.
Monoblokové nástroje s vnitřním přívodem chlazení Stopka 20 x 20 a 25 x 25 mm
Typ: G2012
Prohlédnout si video o výrobku:
Naskenujte kód QR nebo přímo na
http://goo.gl/viJ9A.
Walter Cut – Jednoduché zapichování
5
Walter Cut G1041R/L a G2042R/L:
zesílené upichovací planžety pro ještě větší stabilitu.
NÁSTROJE
POUŽITÍ
–– upichovací planžety G2042R/L a G1041R/L
se zesílenou stopkou
–– výška planžety 26 a 32 mm
–– upichovací šířky 1,5–4 mm
–– k dispozici v pravém a levém provedení
–– zapichování do hloubky zápichu 33 mm
a upichování do průměru 65 mm
–– k dispozici verze Contra
–– k zapichování a upichování na všech typech soustruhů
–– při upichování s protivřetenem při stísněných prostorových
podmínkách
–– pro upichování s velkým vyložením nástroje s nepatrnou
­ztrátou stability
–– první volba při použití upichovacích planžet
jednobřitá břitová destička SX
PŘÍNOS PRO VÁS
tvarové samoupínání
–– vysoká životnost
–– nižší sklon k vibracím
díky zesílené stopce
–– použitelné na všech
běžných upínacích
blocích
–– vysoká spolehlivost díky
stabilnímu provedení
nástrojů
Upichovací planžeta Walter Cut
Pravý nástroj
dvoubřitá břitová
destička GX
Standard
Typ: G2042R/L
šroubové upnutí
Contra
Levý nástroj
Upichovací planžeta Walter Cut
Standard
6
Contra
Typ: G1041R/L
Walter Cut G1042N a G2042N:
Upichovací planžety v neutrálním provedení.
NÁSTROJE
PŘÍNOS PRO VÁS
–– planžety pro hluboké upichování G2042N a G1042N
se samoupínáním
–– výška planžety 26, 32 a 46 mm
–– upichovací šířky 2,0–6 mm
–– zapichování do hloubky zápichu 80 mm a upichování
do průměru 160 mm
–– jednoduše ovladatelné samoupínání
–– univerzální použití
–– nejvyšší stabilita mezi břitovou destičkou a nástrojem
díky nejmodernějšímu samoupínání
–– dvě lůžka destičky v tělese nástroje
–– nastavitelné vysunutí nástroje
POUŽITÍ
–– k zapichování a upichování na všech typech soustruhů
–– hodí se pro všechna odvětví: automobilový průmysl, letecký
a kosmický průmysl, všeobecné strojírenství atd.
jednobřitá břitová destička SX
tvarové samoupínání
druhé lůžko destičky
Planžeta pro hluboké upichování Walter Cut
Typ: G2042N
dvoubřitá břitová destička GX
samoupínání se 4bodovým
dosednutím
druhé lůžko destičky
Planžeta pro hluboké upichování Walter Cut
Typ: G1042N
Walter Cut – Jednoduché zapichování
7
Monoblokový nástroj Walter Cut G1011/G1011-P:
Jeden nástroj na všechno
NÁSTROJ
snížená výška hlavy nástroje
–– monoblokové nástroje
Walter Cut pro zapichování,
upichování a drážkování
–– G1011-P s vnitřním přívodem chlazení přímo k břitu
–– upínací šroub je možné
obsluhovat zdola i shora
–– pro dvoubřité zapichovací
destičky GX16, GX24, GX30
–– upichovací šířky 2,0 / 2,5 /
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
–– hloubka zápichu 12, 21, 28
a 32 mm
–– velikosti stopky 12 x 12 až
32 x 32 mm
optimální poloha šroubu
zajišťovací šroub lze
ovládat zdola i shora
POUŽITÍ
–– upichování do průměru
42 mm se 2 břity
–– zapichovací a drážkovací
operace do hloubky až
32 mm
–– použití na soustruzích
všech typů
–– první volba pro všechny
zapichovací/drážkovací
operace
stabilní design lůžka destičky
maximální upínací síla díky
optimální poloze šroubu
Monoblokový držák Walter Cut
Typ: G1011
Upichování vodicího čepu
PŘEHLED VÝHOD
G1011 A G1111
Řezné parametry
Materiál obrobku: 60WCrV7 (1.2520), ISO P
vc
106 m/min
Břitová destička:
GX24-2E300N030-UF4
f
0,1 mm
Řezný materiál:
WSM33S Tiger·tec® Silver
Upichovací šířka
3 mm
Hloubka zápichu
13,5 mm
Nástroj:G1011.2020R-3T21GX24
Porovnání počtu součástí
h
+150%
Konkurence
Tiger·tec® Silver WSM33S
100
8
200
Snadnější odvod třísek díky snížené
výšce hlavy nástroje [h]
300
400
500
[ks]
Monoblokové nástroje Walter Cut G1111:
Nový rozměr axiálního zapichování.
POUŽITÍ
–– axiální zapichování od
průměru 34 mm
–– hloubka zápichu až 25 mm
–– od šířky zápichu 3 mm
stabilní lůžko destičky
velikost stopky
25 mm x 25 mm
NÁSTROJ
upínací šroub s ovládáním
shora nebo zdola
–– monoblokový nástroj
–– upínací šroub s ovládáním
shora nebo zdola
–– k dispozici dvě hloubky
zápichu pro optimální
stabilitu nástroje
Monoblokový držák pro axiální zapichování
Pravé provedení
Typ: G1111
Levé provedení
12
Jednoduché upínání výměnné břitové destičky z obou stran držáku
32
Optimální stabilita díky výběru různých hloubek zápichu
Walter Cut – Jednoduché zapichování
9
Monoblokové nástroje Walter Cut G15XX:
pružně použitelné pro malou hloubku zápichu.
NÁSTROJE
G1511 monoblokový držák
–– pro hloubky zápichu až 6 mm
–– pro břitové destičky GX16 a GX24
–– pro radiální a axiální zapichování a drážkování
–– stejný nástroj použitelný pro všechny zapichovací
šířky 2–6 mm
G1511 monoblokový držák – rovné provedení
Monoblokový držák G1521 s úhlem 90°
–– provedení nástroje v úhlu 90°
–– pro hloubky zápichu až 6 mm
–– pro břitové destičky GX16 a GX24
–– pro radiální, axiální zapichování a drážkování
–– stejný nástroj použitelný pro všechny zapichovací
šířky 2–6 mm
G1521 monoblokový držák – s úhlem 90°
Monoblokový držák G1551 s nastavením 45°
–– provedení nástroje s nastavením 45°
–– pro hloubky zápichu až 6 mm
–– pro břitové destičky GX24
–– pro podpichy, odlehčovací zápichy a kopírovací soustružení
–– stejný nástroj použitelný pro všechny zapichovací
šířky 3–6 mm
G1551 monoblokový držák – s nastavením 45°
10
POUŽITÍ
PŘÍNOS PRO VÁS
–– pro zapichování s malou hloubkou zápichu, například:
• zápichy na pojistné kroužky
• zápichy na těsnicí kroužky
• odlehčovací zápichy u závitů
–– pro axiální zapichování a radiální zapichování
–– použití ve všech typech soustruhů
–– nízké náklady na skladování díky tělesu nástroje pro různé
šířky břitů
–– snadná manipulace s nástrojem díky upínacímu šroubu
přístupnému shora i zdola
–– nejvyšší produktivita ve spojení s řeznými materiály
Tiger·tec® Silver
Monoblokový nástroj Walter Cut XLDE:
speciálně pro výrobu malých součástí.
NÁSTROJ
Řezné materiály Tiger·tec® Silver
–– monoblokové nástroje Walter Cut vyvinuté speciálně
pro upichování
–– zajišťovací šroub s dvojitým sklonem 20° v axiálním
i radiálním směru
–– pro dvoubřité zapichovací destičky GX16
–– upichovací šířky: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
–– velikosti stopky:
10 x 10, 12 x 12, 16 x 16, 20 x 20 mm
POUŽITÍ
–– upichování do průměru 32 mm
–– použití na soustruzích všech typů včetně
• automatů pro podélné soustružení
• strojů „švýcarského“ typu
• vícevřetenových strojů
• soustruhů s podavačem tyčí
–– optimální pro výrobu malých součástí a automatovou
­výrobu, ale také pro všeobecné strojírenství
Nakloněný zajišťovací šroub:
20° v axiálním směru
20° v radiálním směru
Stabilní čelní
nástavec
PROVEDENÍ NÁSTROJŮ
Monoblokový držák Walter Cut
XLDE L … C
XLDE L
XLDE R
XLDE R … C
Upichování pístů
Typ: XLDE
Řezné parametry
Materiál obrobku: HS6–5–2 (1.3343), ISO P
vc
85 m/min
Břitová destička: GX16–1E200 N020–CF6
f
0,06 mm
Řezný materiál:
WSM43S Tiger·tec® Silver
s
2 mm
Nástroj:
XLDE R 1212K–GX16–1
D
10 mm
Porovnání počtu součástí
+ 25%
Konkurence
Tiger·tec® Silver WSM43S
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
[ks]
Výměna břitů ve strojích s lineární jednotkou je možná bez demontáže nástroje
Walter Cut – Jednoduché zapichování
11
Walter Tiger·tec® Silver – PVD:
Odolnost proti opotřebení a houževnatost si nemusí odporovat.
Povlak
• nízké tepelné zatížení substrátu díky vrstvě Al2O3
• malé tření díky zdokonalené struktuře povrchu
• lepší odolnost proti opotřebení díky vyšší
tvrdosti vrstvy
mikrozrnný substrát
• vysoká tvrdost
• vysoká houževnatost
kvalita řezné hrany
• vysoce přesná mikrogeometrie
­zaručuje konstantní životnost
• vysoká stabilita řezné hrany díky
mikrozrnnému substrátu
• ostrá řezná hrana díky malé tloušťce
vrstvy povlaku
Indikační vrstva
• maximální životnost díky
jednoduchému zjišťování
opotřebení
• jednoduché rozpoznání
nepoužívaných břitů
POROVNÁNÍ
Tiger·tec® Silver PVD
Konkurence
tříska
břit
běžná
vrstva
PVD
obrobek
obrobek
Působení tepla na
slinutý karbid
tříska
Al2O3
břit
Velký negativní vliv teploty na slinutý
karbid
Ochrana proti teplu díky Al2O3
Velké tření způsobené strukturou
povrchu
Menší tření díky zdokonalenému
povrchu
Struktura povrchu povlaku
12
WSM13S – (ISO P10, ISO M10, ISO S10)
–– nejvyšší odolnost proti opotřebení a teplotní stabilita při
obrábění oceli, slitin odolných vůči korozi a žáru
–– pro dokončovací a střední obrábění nepřerušovaným řezem
WSM23S – (ISO P20, ISO M20, ISO S20)
–– odolnost proti opotřebení a teplotní stabilita při obrábění
oceli, slitin odolných vůči korozi a žáru
–– pro použití při stabilních podmínkách, vysokých řezných
rychlostech a použití oleje jako chladiva a maziva
Přehled druhů Tiger·tec® Silver
Odolnost proti opotřebení
NOVÉ DRUHY PVD
dobré
střední
WSM13S
WSM23S
WSM33S
WSM43S
WSM33S – (ISO P30, ISO M30, ISO S30)
–– 1. volba při obrábění oceli, slitin odolných vůči korozi a žáru
–– pro použití za normálních podmínek
–– pokrývá největší část použití
–– spojení vynikající odolnosti proti opotřebení s maximální
mírou houževnatosti
obtížné
Houževnatost
WSM43S – (ISO P40, ISO M40, ISO S40)
–– maximální houževnatost a spolehlivost při obrábění oceli,
slitin odolných vůči korozi a žáru
–– druh pro obrábění přerušovaným řezem, nízkými řeznými
rychlostmi a při nestabilních podmínkách upnutí a stroje
PŘÍNOS PRO VÁS
–– jedinečná kombinace odolnosti proti vysokým teplotám
a houževnatosti zajišťuje nepřekonatelnou hospodárnost
–– maximální spolehlivost díky zdokonalené stabilitě
řezných hran
–– malý sklon k tvorbě nárůstků díky zdokonalené ­
struktuře povrchu a ostré řezné hraně s tenkým
povlakem Tiger·tec® Silver PVD-Al2O3
–– delší životnost díky zdokonalené tvrdosti vrstvy
–– univerzální řezný materiál pro různé materiálové
skupiny ISO
–– nejlepší výsledky obrábění díky použití technologie
Tiger·tec® Silver PVD ve spojení s geometriemi
Walter Cut
Odolnost proti opotřebení
Tiger·tec® Silver PVD
PVD-Al203
Stávající typy PVD
Houževnatost
Prohlédnout si
video o výrobku:
Naskenujte kód QR
nebo přímo na
http://goo.gl/u3dxw.
Walter Cut – Jednoduché zapichování
13
Walter Tiger·tec® Silver – CVD: Vysoce výkonné řezné materiály speciálně vyvinuté pro zapichování a podélné soustružení.
POUŽITÍ
Hlavní použití ISO P:
–– typické oceli, jako například 42CrMo4, 100Cr6
a C45
Hlavní použití ISO K:
–– všechny litiny, jako například šedá litina
(EN-GJL), tvárná litina
(EN-GJS) a vermikulární litina (EN-GJV)
Povlak Tiger·tec® Silver CVD
• oxid hlinitý s optimalizovanou mikrostrukturou pro maximální odolnost proti opotřebení
utvářeče / řeznou rychlost
• mechanická dodatečná úprava vytváří napětí
v tlaku, které zamezuje vylamování břitu
Nové druhy CVD
WKP13S (ISO P10, ISO K20)
–– velmi dobrá odolnost proti opotřebení
a řezná rychlost
–– kontinuální řez
WKP23S (ISO P20, ISO K25)
–– velmi dobrá odolnost proti opotřebení
a řezná rychlost
–– kontinuální řez až po lehké přerušované řezy
–– univerzální druh, cca pro 80 % všech případů
použití
WKP33S (ISO P30, ISO K30)
Odolnost proti opotřebení
–– dobrá odolnost proti opotřebení
a houževnatost
–– nepříznivé podmínky nebo přerušované řezy
dobré
střední
obtížné
WKP13S
Tiger·tec® Silver
WKP23S
Tiger·tec® Silver
WKP33S
Tiger·tec® Silver
Houževnatost
14
Axiální zapichování
2 x 4 mm
předkovek
Materiál obrobku:
C45 (1.0503)
Břitová destička:
GX24-3E400N04-UD4
Řezný materiál:
WKP23S Tiger·tec® Silver
Nástroj:
G1111.2525R-5T12-040GX24
Řezné parametry
Indikační vrstva
• stříbrný hřbet pro jednoduché
zjišťování opotřebení
• jednoduché rozpoznání nepoužívaných
řezných hran
Tiger·tec® Silver
WKP23S
Konkurence
CVD
vc
250 m/min
250 m/min
f
0,15 mm
0,20 mm
Hloubka zápichu
4 mm
4 mm
Životnost
300 součástí
400 součástí
Čas obrábění
36 s
30 s
Porovnání počtu součástí
Konkurence +33 %
300
Tiger·tec® Silver UD4 WKP23S
GEOMETRIE:
-20 %
Poznámka:
velmi dobré lámání třísky díky geometrii UD4,
vysoká spolehlivost
0
100
200
400
300
400
Nové druhy WKP13S, WKP23S a WKP33S se zavádí v kombinaci
s osvědčenými drážkovacími geometriemi UD4, UA4, UF4 a RD4
a zapichovacími a upichovacími geometriemi GD3 a CE4. Tím
se nová technologie Tiger·tec® Silver spojuje s dlouholetými
zkušenostmi našich stávajících geometrií v obrábění.
PŘÍNOS PRO VÁS
–– maximální produktivita zvýšením řezných parametrů
při delší životnosti díky nejnovější technologii
Tiger·tec® Silver
–– řezný materiál odolný proti opotřebení jako alternativa
k našim druhům WSM
Prohlédnout si video o výrobku:
Naskenujte kód QR nebo přímo na
http://goo.gl/dcyLLa.
Walter Cut – Jednoduché zapichování
15
Walter Cut
Geometrie GX a SX pro upichování.
GEOMETRIE
Oblasti použití / geometrie
CF6 – ostrá
Řezná hrana
ostrástabilní
–– minimální tvorba otřepů a hrotů
–– k dispozici pravé a levé břity pro upichování
–– pro malé průměry a tenkostěnné trubky
–– šikmé upichovací destičky s úhly 15°, 7° a 6°
pro upichování bez otřepů a bez hrotů
CF5 – pozitivní
–– malá tvorba otřepů a hrotů
–– k dispozici pravé a levé břity pro upichování
–– pro obráběné materiály s dlouhou třískou
–– šikmé upichovací destičky s úhly 15°, 7° a 6°
pro upichování bez otřepů a bez hrotů
CE4 – univerzální
–– stabilní řezná hrana pro nejvyšší posuvy
–– k dispozici pravé a levé břity
–– velmi dobré zúžení třísky
CE4
CF5
CF6
Posuv
nízkývysoký
PŘÍNOS PRO VÁS
Upichování: kroužek kuličkového ložiska
Materiál obrobku:
100Cr6 (1.3505)
Břitová destička:
GX16-1E200N020–CE4
Řezný materiál:
WSM33S – Tiger·tec® Silver
Nástroj:
G1011.2020L-2T8GX16
–– 3 utvářeče třísky pro
pokrytí veškerého
obrábění
–– max. životnost díky
novým řezným materiálům Tiger·tec® Silver
v provedení PVD
Řezné parametry
vc
f
Hloubka zápichu
Životnost
Konkurence
150 m/min
0,08 mm
8 mm
450 součástí
Tiger·tec®
150 m/min
0,1 mm
8 mm
800 součástí
Tiger·tec® Silver
170 m/min
0,1 mm
8 mm
950 součástí
Poznámka:
– menší kolísání životnosti
– dokonalejší rovnost upichovaných ploch
– vynikající kontrola třísky
Porovnání počtu součástí
Konkurence + 77 %*
450
+ 111 %*
Tiger·tec®800
Tiger·tec® Silver950
0
100
200
* V porovnání s konkurencí
16
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Prohlédnout si video o výrobku:
Naskenujte kód QR nebo přímo na
http://goo.gl/e8wZy.
Walter Cut
Geometrie GX pro zapichování.
Oblasti použití / geometrie
GEOMETRIE
Řezná hrana
ostrástabilní
GD3
–– velmi měkký řez
–– malé až střední posuvy
–– univerzální upichování a zapichování
GD6
–– střední posuvy
–– materiály tvořící dlouhou třísku
–– střední podmínky obrábění
PŘÍNOS PRO VÁS
–– Měkký řez a perfektní kontrola třísky i u náročných
materiálů
–– k zapichování a upichování
GD6
GD3
Posuv
nízkývysoký
Zapichování pístů – automobilový průmysl
Materiál obrobku:
42CrMo4 (1.7225)
Pevnost:
900 N/mm²
Břitová destička:
GX16-3E400N040-GD3
Řezný materiál:
WKP23S – Tiger·tec® Silver
Nástroj:
NCAI32-3215R–GX16–3
Řezné parametry
vc
f
Hloubka zápichu
Životnost
Tiger·tec® Silver
WSM33S
140 m/min
0,15 mm
4 mm
200 součástí
Konkurence
ISO P
140 m/min
0,15 mm
4 mm
145 součástí
Porovnání počtu součástí
pozitivní utvářeč třísky
+ 38 %
velmi dobré zúžení třísky i při nízkých posuvech
Konkurence145
Tiger·tec® Silver GD3 WKP23S
0
50
100
150
200
200
250
Součásti
Zapichovací utvářeč třísky
Typ: GD3
Walter Cut – Jednoduché zapichování
17
Walter Cut
Univerzální geometrie GX pro zapichování a podélné soustružení.
GEOMETRIE
Oblasti použití / geometrie
Řezná hrana
ostrástabilní
UD6
–– zapichování do nerezové
oceli
–– střední rozsah posuvů
–– měkký řez
UF4
–– všechny zapichovací
operace
–– dobrá kontrola třísky
–– střední rozsah posuvů
–– pozitivní řez
UD4
UA4
UD4
UF4
UD6
Posuv
nízkývysoký
–– velká oblast lámání třísky
–– optimální lámání třísky při
obrábění výkovků
–– stabilní řezná hrana
–– pro střední až vysoké
posuvy
PŘÍNOS PRO VÁS
–– delší životnost díky řezným materiálům
Tiger·tec® Silver v kvalitě PVD a CVD
–– univerzální utvářeč třísky pro veškeré obrábění
UA4
–– pro obrábění litiny
–– pro střední až vysoké
posuvy
–– maximální stabilita
Prohlédnout si
video o výrobku:
Naskenujte kód QR
nebo přímo na
http://goo.gl/0cOzB.
Axiální zapichování náboje – automobilový průmysl
Materiál obrobku:
16MnCr5 (1.71315)
Pevnost:
600 N/mm²
Břitová destička:
GX24-4E600N05-UD4
Řezný materiál:
WSM33S –
Tiger·tec® Silver
G1521.2525L-T6GX24
Nástroj:
Řezné parametry
vc
f
ap
Konkurence
ISO P
240–350 m/min
0,1–0,3 mm
1,0–1,5 mm
Tiger·tec® Silver
WSM33S
240–350 m/min
0,2–0,3 mm
1,0–1,5 mm
Životnost
150 součástí
270 součástí
Lamač třísek pro hrubování
podélné soustružení ap: 1–4 mm
Poznámka:
Velmi dobré lámání třísky s geometrií UD4. Vysoká spolehlivost.
Utvářeč třísky pro radiální zápichy
Porovnání počtu součástí
Konkurence + 80 %
150
Tiger·tec Silver UD4 WSM33S
®
0
18
50
100
150
200
Lamač třísek pro obrábění na čisto
podélné soustružení ap: 0,5–1 mm
270
250
300
Součásti
Univerzální geometrie
Typ: UD4
Walter CUT
Geometrie GX pro kopírovací soustružení.
GEOMETRIE
Oblasti použití / geometrie
–– ke kopírovacímu soustružení a podstružování
–– vysoká kvalita povrchu
–– obrábění materiálů ISO M, ISO N a ISO S, např. turbínové
kotouče
–– úhel obrábění 230° umožňuje výrobu podpichů
–– dokončovací obrábění materiálů ISO P
–– snížení řezných sil díky pozitivní a obvodově broušené
řezné hraně
rD4
–– pro kopírovací soustružení např. výkovků
–– vynikající kontrola třísky i při malé hloubce řezu
–– pro střední až vysoké posuvy
–– stabilní řezná hrana, lisovaná
–– obrábění ISO P / ISO K
RD4
RF8
Posuv
nízkývysoký
PŘÍNOS PRO VÁS
Axiální zapichování
převodového kola
Materiál obrobku:
Břitová destička:
Řezný materiál:
Nástroj:
ostrástabilní
Řezná hrana
RF8
–– delší životnost díky řezným materiálům
Tiger·tec® Silver v kvalitě PVD a CVD
–– vynikající kontrola třísky při každém obrábění
16MnCr5 (1.7131)
GX24-3E400N200-RD4
WKP23S – Tiger·tec® Silver
G1111.2525L-4T20GX24
Řezné parametry
vc
f
Hloubka zápichu
Životnost
Tiger·tec® Silver
200 m/min
0,20 mm
7 mm
600 součástí
Konkurence
180 m/min
0,12 mm
7 mm
400 součástí
Dvojitá geometrie umožňuje lámání
třísky při zapichovacích operacích
a při kopírovacím soustružení
Poznámka:
– vynikající kontrola třísky
– kratší procesní doba díky vyššímu posuvu a vyšší řezné rychlosti
– vyšší spolehlivost
Porovnání počtu součástí
Stabilní řezná hrana
pro delší životnost
a vyšší spolehlivost
+50 %
Konkurence
400
Tiger·tec® Silver WKP23S
0
100
200
300
400
600
500
600
Součásti
Geometrie s plným rádiem
Typ: RD4
Walter Cut – Jednoduché zapichování
19
Břitové destičky Walter Cut
Klíč značení pro břitové destičky
Příklad
GX 24 – 2 E 300 N 03 – U F 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Typ destičky
Délka destičky l
[mm]
Třída šířky
Základní tvar
10
E
GX
SX
09
l=9
16
l = 16
24
l = 24
2
30
l = 30
3
0
F
1
R
4
S
5
8
Použití
C
„Cut off“
– upichování
– radiální zapichování
G
„Grooving“
– radiální zapichování
– axiální zapichování
– upichování
R
Plný rádius
– radiální zapichování
– axiální zapichování
– podélné soustružení
– čelní soustružení
U
20
Univerzální
– podélné soustružení
– radiální zapichování
– axiální zapichování
– čelní soustružení
– upichování
Čelní soustružení
Upichování
Rádius
Podélné
­soustružení
Radiální
zapichování
Axiální
zapichování
Břitové destičky Walter Cut
5
6
7
Upichovací šířka s
[mm]
Provedení
Rohový rádius r [mm] /
Úhel nastavení χ [°]
R
Zapichování:
pravé
L
levé
N
neutrální
02
r = 0,2
03
r = 0,3
04
r = 0,4
05
r = 0,5
atd.
například:
200
s = 2,0
220
s = 2,2
250
s = 2,5
300
s = 3,0
310
s = 3,1
R
Upichování:
pravé
atd.
χ
6
χ = 6°
7
χ = 7°
15
χ = 15°
atd.
L
9
10
Úhel čela nože
Řezná hrana
menší
levé
stabilní
A
1
3
D
4
F
6
K
větší
8
ostrý
Walter Cut – Jednoduché zapichování
21
22
Břitové destičky Walter Cut
Walter Select pro břitové destičky pro upichování
Krok za krokem ke správné břitové destičce
KROK 1
Určete obráběný materiál v Kompletním katalogu Walter 2012 od strany H 8.
Poznamenejte si obráběcí skupinu
odpovídající vašemu materiálu.
Příklad: P10.
KROK 2
Určete základní tvar břitové destičky:
Identifikační
písmena
Skupina
obrábění
P
P1–P15
Ocel
Všechny druhy oceli a ocelolitiny, kromě oceli
s austenitickou strukturou
M
M1–M3
Nerezová ocel
Nerezová austenitická ocel a austeniticko-­
feritická ocel a ocelolitina
K
K1–K7
Litina
Šedá litina, litina s kuličkovým grafitem,
­temperovaná litina, litina s vermikulárním
grafitem
N
N1–N10
Neželezné kovy
Hliník a ostatní neželezné kovy, neželezné
materiály
S
S1–S10
Superslitiny
a titanové slitiny
Žáruvzdorné speciální slitiny na bázi železa,
niklu a kobaltu, titan a titanové slitiny
H
H1–H4
Tvrdé materiály
Kalená ocel, kalené litinové materiály, kokilová
tvrzená litina
O
O1–O6
Jiné
Plasty, plasty vyztužené skleněnými a uhlíkovými
vlákny, grafit
Skupiny obráběných materiálů
Oboustranné břitové
destičky
Jednostranné břitové
destičky
SX …
GX … E …
GX … F …
–
Průměr upichování
+
–
Hloubka zápichu [T]
+
KROK 3
Stabilita stroje, upnutí a obrobku
Vyberte podmínky obrábění:
Způsob záběru břitu
velmi dobré
dobré
špatné
Hladký řez
zapichování na otvor
a
b
c
Hladký řez
zapichování na střed
b
c
Přerušované řezy
b
c
c
Walter Cut – Jednoduché zapichování
23
Břitové destičky Walter Cut
Krok 4
Určete geometrii břitové destičky pomocí stability řezných hran a posuvu.
Břitové destičky GX a SX pro upichování
M/S
lba
1. vo
CE4
(GX: strana 27
SX: strana 26)
CF5
(GX: strana 28
SX: strana 26)
CF6
(GX: strana 29
SX: strana 26)
Posuv
nízkývysoký
K
Litina
Řezná hrana
CE4
GD6
a
lb
1. vo
(GX:
s. 30)
CF5
CF6
(GX: s. 27
SX: s. 26)
(GX: strana 28
SX: strana 26)
(GX: strana 29
SX: strana 26)
Posuv
ostrástabilní
Řezná hrana
ostrástabilní
Řezná hrana
ostrástabilní
Nerezová
ocel
P
Ocel
nízkývysoký
lba
1. vo
CE4
(GX: strana 27
SX: strana 26)
GD3
(GX:strana
30)
Posuv
nízkývysoký
Výměnné břitové destičky GX pro zapichování
P
Řezná hrana
UD4
(GX: strana 31)
a
lb
1. vo
CE4
GD3
UF4
(GX: strana 32)
(GX: strana 27
SX: strana 26)
(GX: strana 30)
Posuv
ostrástabilní
ostrástabilní
Řezná hrana
M/S
Nerezová ocel
nízkývysoký
Řezná hrana
UF4
GD6
1.
K
Litina
a
volb
(GX:
strana 30)
GD3
(GX:
strana
32)
(GX: strana 30)
Posuv
ostrástabilní
Ocel
nízkývysoký
lba
1. vo
UA4
(GX: strana 33)
UD4
CE4
UF4
(GX: strana 31)
(GX: strana 27
SX: strana 26)
(GX: strana 32)
Posuv
nízkývysoký
Výběr geometrií pro drážkování
lba
1. vo
UD4
UF4
(GX: strana 31)
(GX: strana 32)
UD6
(GX: s. 33)
Posuv
nízkývysoký
24
M/S
Řezná hrana
ostrástabilní
ostrástabilní
Řezná hrana
Nerezová ocel
K
Litina
Řezná hrana
lba
1. vo
UF4
(GX: strana 32)
UD6
(GX: strana 33)
Posuv
nízkývysoký
ostrástabilní
P
Ocel
a
lb
1. vo
UA4
UD4
UF4
(GX: strana 33)
(GX: strana 31)
(GX: strana 32)
Posuv
nízkývysoký
Břitové destičky Walter Cut
Krok 4 – pokračování
Určete geometrii břitové destičky pomocí stability řezných hran a posuvu.
Výběr geometrií pro kopírovací soustružení
P
Ocel
RD4
(GX: strana 34)
RF8
(GX: strana 34)
Posuv
nízkývysoký
Řezná hrana
ostrástabilní
a
lb
1. vo
K
Litina
Řezná hrana
ostrástabilní
ostrástabilní
Řezná hrana
M/S
Nerezová ocel
RD4
(GX: strana 34)
a
lb
1. vo
RF8
(GX: strana 34)
Posuv
a
lb
1. vo
RD4
(GX: strana 34)
RF8
(GX: strana 34)
Posuv
nízkývysoký
nízkývysoký
Zapichování a upichování
Krok 5
Na uvedené straně v katalogu
najdete doporučené řezné materiály
a hodnotu posuvu (f).
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a upichování
r
lTol.
S
Tiger·tec® Silver
GX...R
GX...L
χ
r
r
S
S
r
r
r
χ
16,2
2
15°
16,2
GX16-1E250N02-CF5
2,5
0,2
GX16-1E250R/L6-CF5
2,5
0,2
GX16-2E300N02-CF5
3
0,2
GX16-2E300R/L6-CF5
3
0,2
GX16-2E300R/L7-CF5
16,6
6°
16,6
16,6
6°
16,6
3
7°
16,2
GX16-2E300R/L15-CF5
3
15°
16,2
GX24-2E300N02-CF5
3
0,2
GX24-2E300R/L6-CF5
3
0,2
6°
24,6
24
WSM43S
WSM33S
lTol
f
sTol
mm
mm
mm
0,04 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,12
0,03 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,10
0,03 ±0,05
±0,15
b
a
b
0,10
0,03 ±0,05
±0,15
b
a
b
0,10
0,05 pro:
±0,05
±0,15
D
bc ab
bc
VB
ní
ál
0,15
tim
Op
0,03 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,12
0,08 ±0,05
±0,15
bivé
c ab
bc
0,20
ízn
př
ne
střední
0,04
é dobr
±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,16
obrábění
0,04po
- dmínky
±0,05
±0,15
b
a
b
0,13
0,04 ±0,05
±0,15
b
a
b
0,13
Technické informace – zapichování a upichování
0,08 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,20
0,04 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,16
0,10 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,22
0,10 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,18
0,10 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,25
0,03 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,12
0,03 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,15
0,04 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,20
0,10 ±0,05
±0,15
bc ab
bc
0,22
0,10 ±0,05
±0,15
bc
aP1b C C bCc
0,25
žíhaná
125
428
5
0,3
24
2
0,2
16
GX16-1F250N02-CF5
2,5
0,2
16
GX24-2F300N02-CF5
3
0,2
23,7
= je možné GX16-1F200N02-CF5
obrábění za sucha
GX24-3F400N02-CF5
GX24-3F500N03-CF5
4 hlavních
0,2skupin materiálů
Členění
a identifikačních písmen
5
C ≤ 0,25 %
0,3
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičkyC > 0,25 ... ≤ 0,55 %
C > 0,25 ... ≤ 0,55 %
Tolerance
poloměru
Nelegovaná
ocelrTol= ±0,05
C > 0,55 %
Pomocí těchto destiček (l = 16,6 mm) je možné upichování
do Ø 32 mm.
C > 0,55 %
M
23,7
žíhaná
zušlechtěná
žíhaná
zušlechtěná
žíhaná
CC
639 slinutý
P2 karbid
HC =190
povlakovaný
C
210
190
300
220
708
639
1013
745
P3
P4
P5
P6
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
175
300
380
430
591
1013
1282
1477
P7
P8
P9
P10
CC
C
Nízkolegovaná ocel
žíhaná
zušlechtěná
zušlechtěná
zušlechtěná
CC
C
CC
C
Vysokolegovaná ocel
a vysokolegovaná nástrojová ocel
žíhaná
kalená a popouštěná
kalená a popouštěná
200
300
400
675
1013
1361
P11
P12
P13
CC
C
CC
C
Nerezová ocel
feritická / martenzitická, žíhaná
martenzitická, zušlechtěná
200
330
675
1114
P14
P15
CC
C
CC
C
200
300
230
675
1013
778
M1
M2
M3
CC
C
Nerezová ocel
austenitická, prudce zchlazená
austenitická, disperzně kalená (PH)
austenitická-feritická, Duplex
CC
C
Temperovaná litina
feritická
perlitická
200
260
675
867
K1
K2
CC
C
CC
C
nízká pevnost
180
602
K3
CC
C
Automatová ocel (s krátkou třískou)
P
23,7
Obráběcí skupina1
GX24-3E500N03-CF5
= řezné parametry pro obrábění za mokra
Pevnost v tahu Rm
N/mm2
Řezné parametry
pro Walter
GX24-3E400N02-CF5
4 Cut0,2– upichování
24
Druhy slinutého
karbidu 4
GX24-3E400R/L6-CF5
0,2
6°
24,6
Tvrdost podle Brinella HB
Vyberte řezné parametry
v ­Technických informacích
od strany 56 pro vybranou
břitovou destičku.
Materiálová skupina
Krok 6
7°
WSM23S
GX16-1E200R/L15-CF5
16,6
2
WPP23
GX16-1E200R/L7-CF5
16,6
6°
WSM43S
0,2
WSM33S
0,2
2
S
HC
WSM23S
2
GX16-1E200R/L6-CF5
l
mm
K
HC
WSM43S
GX16-1E200N02-CF5
κ
M
HC
WSM33S
r
mm
P
HC
WSM23S
s
mm
Označení
WPP23
Vyměnitelné břitové destičky
Šedá litina
Walter Cut – Jednoduché zapichování
CC
C
25
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
Zapichovací destičky Walter Cut SX
Zapichování a upichování
Tiger·tec Silver
®
SX...N
SX...R
r
r
S
S
S
6°
SX...L
χ
r
r
r
r
χ
2
0,2
SX-2E200R/L6-CE4*
2
0,2
SX-3E300N02-CE4
3
0,2
SX-3E300R/L6-CE4*
3
0,2
SX-4E400N02-CE4
4
0,2
SX-4E400R/L6-CE4*
4
0,2
SX-5E500N04-CE4
5
0,4
SX-5E500R/L6-CE4*
5
0,4
SX-6E600N04-CE4
6
0,4
SX-6E600R/L6-CE4*
6
0,4
SX-1E150N01-CF5*
1,5
0,1
SX-1E150R/L6-CF5*
1,5
0,1
SX-1E150R/L7-CF5*
1,5
SX-1E150R/L15-CF5*
1,5
±0,05
±0,1
0,06 - 0,15
±0,05
±0,1
6°
0,06 - 0,10
±0,05
±0,1
0,09 - 0,30
±0,05
±0,1
6°
0,06 - 0,20
±0,05
±0,1
0,10 - 0,32
±0,05
±0,1
6°
0,08 - 0,22
±0,05
±0,1
0,12 - 0,35
±0,05
±0,1
6°
0,10 - 0,25
±0,05
±0,1
0,12 - 0,40
±0,05
±0,1
6°
0,12 - 0,30
±0,05
±0,1
0,03 - 0,10
±0,05
±0,1
6°
0,03 - 0,08
±0,05
±0,1
7°
0,03 - 0,08
±0,02
±0,1
15°
0,03 - 0,08
±0,02
±0,1
0,04 - 0,12
±0,05
±0,1
6°
0,03 - 0,10
±0,05
±0,1
7°
0,03 - 0,10
±0,02
±0,1
15°
0,03 - 0,10
±0,02
±0,1
0,08 - 0,20
±0,05
±0,1
6°
0,04 - 0,16
±0,05
±0,1
7°
0,04 - 0,13
±0,02
±0,1
15°
0,04 - 0,13
±0,02
±0,1
0,10 - 0,22
±0,05
±0,1
6°
0,08 - 0,18
±0,05
±0,1
0,10 - 0,25
±0,05
±0,1
6°
0,10 - 0,20
±0,05
±0,1
SX-2E200N02-CF5
2
0,2
SX-2E200R/L6-CF5*
2
0,2
SX-2E200R/L7-CF5*
2
SX-2E200R/L15-CF5*
2
SX-3E300N02-CF5
3
0,2
SX-3E300R/L6-CF5*
3
0,2
SX-3E300R/L7-CF5*
3
SX-3E300R/L15-CF5*
3
SX-4E400N02-CF5
4
0,2
SX-4E400R/L6-CF5*
4
0,2
SX-5E500N04-CF5
5
0,4
SX-5E500R/L6-CF5*
5
0,4
SX-6E600N04-CF5
6
0,4
0,10 - 0,30
±0,05
±0,1
SX-1E150N01-CF6*
1,5
0,1
0,03 - 0,10
±0,05
±0,1
SX-2E200N02-CF6
2
0,2
0,03 - 0,12
±0,05
±0,1
SX-3E300N02-CF6
3
0,2
0,04 - 0,20
±0,05
±0,1
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
a
a
a
a
a
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
ab
ab
abb
ab
abb
ab
abb
ab
abb
ab
abb
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
HC = povlakovaný slinutý karbid
56
26
WSM43S
SX-2E200N02-CE4
0,03 - 0,08
6°
WSM33S
0,1
±0,1
WSM23S
1,5
±0,05
WKP23S
SX-1E15R/L6-CE4*
0,03 - 0,12
WSM43S
0,1
lTol
mm
WSM33S
1,5
sTol
mm
S
HC
WSM23S
SX-1E150N01-CE4*
f
mm
κ
M
HC
WSM43S
r
mm
M
HC
WSM33S
s
mm
P
HC
WSM23S
Označení
WKP23S
Vyměnitelné břitové destičky
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a upichování
GX...R
r
lTol.
Tiger·tec Silver
S
S
S
®
GX...L
χ
r
r
r
r
r
χ
0,2
GX16-1E250R/L6-CE4
2,5
0,2
GX16-2E300N02-CE4
3
0,2
GX16-2E300R/L6-CE4
3
0,2
GX24-1E200N02-CE4*
2
0,2
24
GX24-1E250N02-CE4
2,5
0,2
24
GX24-2E300N02-CE4
3
0,2
24
GX24-2E300R/L6-CE4
3
0,2
GX24-3E400N03-CE4
4
0,3
GX24-3E400R/L6-CE4
4
0,2
GX24-3E500N03-CE4
5
0,3
24
GX24-4E600N03-CE4
6
0,3
24
GX16-1F200N02-CE4
2
0,2
16
GX16-1F250N02-CE4
2,5
0,2
16
GX24-2F300N02-CE4
3
0,2
24
GX24-3F400N03-CE4
4
0,3
24
16,6
6°
16,6
16,6
6°
6°
16,6
24,6
24
6°
24,6
WSM43S
2,5
16,6
WSM33S
GX16-1E250N02-CE4
6°
WSM23S
0,2
WKP23S
2
WSM43S
GX16-1E200R/L6-CE4
16,6
WSM33S
0,2
f
mm
0,06 0,15
0,04 0,10
0,07 0,18
0,05 0,12
0,09 0,30
0,09 0,24
0,06 0,15
0,07 0,18
0,09 0,30
0,09 0,24
0,10 0,32
0,10 0,26
0,12 0,35
0,12 0,40
0,04 0,12
0,05 0,15
0,09 0,30
0,10 0,32
S
HC
WSM23S
2
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
Pomocí těchto destiček (l = 16,6 mm) je možné upichování do Ø 32 mm.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
l
mm
K
HC
WSM43S
GX16-1E200N02-CE4
κ
M
HC
WSM33S
r
mm
P
HC
WSM23S
s
mm
Označení
WKP23S
Vyměnitelné břitové destičky
sTol
mm
lTol
mm
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
a
bc
abb
bc
±0,05
±0,15
a
bc
abb
bc
±0,05
±0,15
a
bc
abb
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
a
bc
abb
bc
±0,05
±0,15
a
bc
abb
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
HC = povlakovaný slinutý karbid
D pro:
Optimální VB
střední
dobré
nepříznivé
bění
dmínky obrá
po
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
27
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a upichování
GX...R
r
lTol.
Tiger·tec Silver
S
S
S
®
GX...L
χ
r
r
r
r
r
χ
2
7°
16,2
2
15°
16,2
GX16-1E250N02-CF5
2,5
0,2
GX16-1E250R/L6-CF5
2,5
0,2
GX16-2E300N02-CF5
3
0,2
GX16-2E300R/L6-CF5
3
0,2
GX16-2E300R/L7-CF5
16,6
6°
16,6
16,6
6°
16,6
3
7°
16,2
GX16-2E300R/L15-CF5
3
15°
16,2
GX24-1E200N02-CF5*
2
0,2
24
GX24-1E250N02-CF5*
2,5
0,2
24
GX24-2E300N02-CF5
3
0,2
24
GX24-2E300R/L6-CF5
3
0,2
GX24-3E400N02-CF5
4
0,2
GX24-3E400R/L6-CF5
4
0,2
GX24-3E500N03-CF5
5
0,3
24
GX16-1F200N02-CF5
2
0,2
16
GX16-1F250N02-CF5
2,5
0,2
16
GX24-2F300N02-CF5
3
0,2
23,7
GX24-3F400N02-CF5
4
0,2
23,7
GX24-3F500N03-CF5
5
0,3
23,7
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
Pomocí těchto destiček (l = 16,6 mm) je možné upichování do Ø 32 mm.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
6°
24,6
24
6°
24,6
sTol
mm
lTol
mm
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
HC = povlakovaný slinutý karbid
56
28
WSM43S
GX16-1E200R/L15-CF5
16,6
WSM33S
GX16-1E200R/L7-CF5
6°
WSM23S
0,2
WKP23S
2
WSM43S
GX16-1E200R/L6-CF5
16,6
WSM33S
0,2
f
mm
0,04 0,12
0,03 0,10
0,03 0,10
0,03 0,10
0,05 0,15
0,03 0,12
0,08 0,20
0,04 0,16
0,04 0,13
0,04 0,13
0,04 0,12
0,05 0,15
0,08 0,20
0,04 0,16
0,10 0,22
0,10 0,18
0,10 0,25
0,03 0,12
0,03 0,15
0,04 0,20
0,10 0,22
0,10 0,25
S
HC
WSM23S
2
l
mm
K
HC
WSM43S
GX16-1E200N02-CF5
κ
M
HC
WSM33S
r
mm
P
HC
WSM23S
s
mm
Označení
WKP23S
Vyměnitelné břitové destičky
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a upichování
GX...R
r
lTol.
Tiger·tec Silver
S
S
S
®
GX...L
χ
r
r
r
r
r
χ
2
0,2
GX16-1E200R/L6-CF6
2
0,2
GX16-1E200R/L7-CF6
GX16-1E200R/L15-CF6
16,6
16,6
6°
16,6
2
7°
16,2
2
15°
16,2
GX16-1E250N02-CF6
2,5
0,2
GX16-1E250R/L6-CF6
2,5
0,2
GX16-2E300N02-CF6
3
0,2
GX16-2E300R/L6-CF6
3
0,2
GX16-2E300R/L7-CF6
16,6
6°
16,6
16,6
6°
16,6
3
7°
16,2
GX16-2E300R/L15-CF6
3
15°
16,2
GX24-1E200N02-CF6*
2
0,2
24
GX24-1E250N02-CF6*
2,5
0,2
24
GX24-2E300N02-CF6
3
0,2
24,6
GX24-2E300R/L6-CF6
3
0,2
GX16-1F200N02-CF6
2
0,2
16
GX16-1F250N02-CF6
2,5
0,2
16
GX24-2F300N02-CF6
3
0,2
24
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
Pomocí těchto destiček (l = 16,6 mm) je možné upichování do Ø 32 mm.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
6°
24,6
WSM43S
GX16-1E200N02-CF6
10°
WSM33S
0,15
WSM23S
1,5
WKP23S
GX16-0E150R/L10-CF6
16,6
WSM43S
0,15
f
mm
0,03 0,10
0,03 0,10
0,03 0,12
0,03 0,10
0,03 0,10
0,03 0,10
0,03 0,15
0,03 0,12
0,04 0,20
0,04 0,16
0,04 0,13
0,04 0,13
0,03 0,12
0,03 0,15
0,04 0,20
0,04 0,16
0,03 0,12
0,03 0,15
0,04 0,20
WSM33S
1,5
l
mm
S
HC
WSM23S
GX16-0E150N01-CF6
κ
K
HC
WSM43S
r
mm
M
HC
WSM33S
s
mm
P
HC
WSM23S
Označení
WKP23S
Vyměnitelné břitové destičky
sTol
mm
lTol
mm
±0,02
±0,05
bc
ab
bc
±0,02
±0,05
b
a
b
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,02
±0,15
b
a
b
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
±0,05
±0,15
bc
ab
bc
HC = povlakovaný slinutý karbid
D pro:
Optimální VB
dobré
nepříznivé
střední
rábění
podmínky ob
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
29
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a upichování
GX...R
r
lTol.
Tiger·tec Silver
S
S
S
®
GX...L
χ
r
r
r
r
r
χ
GX09-2E300N03-GD3
3
0,3
9
GX09-2E350N03-GD3
3,5
0,3
9
GX16-1E200N02-GD3
2
0,2
16
GX16-1E250N02-GD3
2,5
0,2
16
GX16-2E300N03-GD3
3
0,3
16
GX16-3E400N04-GD3
4
0,4
16
GX16-3E500N04-GD3
5
0,4
16
GX16-4E600N05-GD3
6
0,5
16
GX24-2E300N03-GD3
3
0,3
24
GX24-3E400N04-GD3
4
0,4
24
GX24-3E500N04-GD3
5
0,4
24
GX24-4E600N05-GD3
6
0,5
24
GX16-1E200N02-GD6
2
0,2
16
GX16-1E250N02-GD6
2,5
0,2
16
GX16-2E300N03-GD6
3
0,3
16
GX16-3E400N04-GD6
4
0,4
16
GX16-3E500N04-GD6
5
0,4
16
GX16-4E600N05-GD6
6
0,5
16
GX24-2E300N03-GD6
3
0,3
24
GX24-3E400N04-GD6
4
0,4
24
GX24-3E500N04-GD6
5
0,4
24
GX24-4E600N05-GD6
6
0,5
24
WSM33S
9
WSM23S
0,2
WKP23S
2,5
WSM43S
GX09-1E250N02-GD3
WSM33S
9
WSM23S
0,2
f
mm
0,04 0,12
0,04 0,14
0,06 0,18
0,06 0,18
0,04 0,12
0,04 0,14
0,06 0,18
0,10 0,20
0,12 0,25
0,14 0,28
0,06 0,18
0,10 0,20
0,12 0,25
0,14 0,28
0,04 0,12
0,06 0,17
0,08 0,18
0,10 0,22
0,12 0,24
0,14 0,30
0,08 0,18
0,10 0,22
0,12 0,24
0,14 0,30
WSM43S
2
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
l
mm
S
HC
WSM33S
GX09-1E200N02-GD3
κ
K
HC
WSM23S
r
mm
M
HC
sTol
mm
lTol
mm
WKP23S
s
mm
Označení
P
HC
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
a
bc
bcb
bc
±0,02
±0,05
bc
bc
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bcb
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bcb
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bcb
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bcb
bc
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
±0,05
±0,15
ab
aa
ab
HC = povlakovaný slinutý karbid
56
30
WSM43S
Vyměnitelné břitové destičky
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a podélné soustružení
r
lTol.
S
Tiger·tec® Silver
r
Vyměnitelné břitové destičky
M
0,4
16
GX16-3E500N04-UD4
5
0,4
16
GX24-2E300N03-UD4
3
0,3
24
GX24-2E318N03-UD4*
3,2
0,3
24
GX24-3E400N04-UD4
4
0,4
24
GX24-3E400N08-UD4
4
0,8
24
GX24-3E500N04-UD4
5
0,4
24
GX24-3E500N08-UD4
5
0,8
24
GX24-4E600N05-UD4
6
0,5
24
GX24-4E600N08-UD4
6
0,8
24
GX30-5E800N08-UD4*
8
0,8
30
GX30-5E800N12-UD4*
8
1,2
30
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
sTol
mm
lTol
mm
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
±0,05
±0,15
aab
b
b
abc
b
WSM43S
4
WSM23S
GX16-3E400N04-UD4
WKP33S
16
WKP23S
0,3
WKP13S
3
S
HC
WSM43S
GX16-2E300N03-UD4
WSM33S
16
WSM23S
0,2
K
HC
WSM43S
2
ap
mm
0,3 1,2
0,4 2,0
0,5 2,8
0,5 3,0
0,4 2,0
0,4 2,0
0,5 2,8
0,9 2,8
0,5 3,0
0,9 3,0
0,6 3,5
0,9 3,5
0,9 3,5
1,0 3,5
WSM33S
GX16-1E200N02-UD4
f
mm
0,10 0,15
0,10 0,20
0,10 0,30
0,12 0,35
0,10 0,20
0,10 0,20
0,10 0,30
0,10 0,30
0,12 0,35
0,12 0,35
0,14 0,40
0,14 0,40
0,14 0,40
0,14 0,40
WSM23S
l
mm
WKP33S
r
mm
WKP23S
s
mm
Označení
WKP13S
HC
WSM33S
P
HC = povlakovaný slinutý karbid
D pro:
Optimální VB
dobré
nepříznivé
střední
rábění
podmínky ob
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
31
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a podélné soustružení
r
lTol.
S
Tiger·tec® Silver
r
Vyměnitelné břitové destičky
M
0,2
16
GX16-1E239N02-UF4
2,4
0,2
16
GX16-1E250N02-UF4
2,5
0,2
16
GX16-2E300N03-UF4
3
0,3
16
GX16-3E400N04-UF4
4
0,4
16
GX16-3E500N04-UF4
5
0,4
16
GX16-4E600N05-UF4
6
0,5
16
GX24-2E300N03-UF4
3
0,3
24
GX24-2E318N03-UF4
3,2
0,3
24
GX24-3E400N04-UF4
4
0,4
24
GX24-3E400N08-UF4
4
0,8
24
GX24-3E475N04-UF4
4,8
0,4
24
GX24-3E500N04-UF4
5
0,4
24
GX24-3E500N08-UF4
5
0,8
24
GX24-4E600N05-UF4
6
0,5
24
GX24-4E600N08-UF4
6
0,8
24
GX24-4E635N05-UF4
6,4
0,5
24
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
sTol
mm
lTol
mm
±0,05
±0,15
bc
bc
bc
±0,05
±0,15
bc
bc
bc
±0,05
±0,15
bc
bc
±0,05
±0,15
bc
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
±0,05
±0,15
a
bc
bc
b
bc
a
b
bc
bc
HC = povlakovaný slinutý karbid
56
32
WSM43S
2
WSM23S
GX16-1E200N02-UF4
WKP33S
9
WKP23S
0,3
WKP13S
3
S
HC
WSM43S
GX09-2E300N03-UF4
WSM33S
9
WSM23S
0,2
K
HC
WSM43S
2
ap
mm
0,3 1,0
0,4 1,5
0,3 1,2
0,3 1,3
0,3 1,3
0,4 2,0
0,5 2,8
0,5 3,0
0,6 3,5
0,4 2,0
0,4 2,0
0,5 2,8
0,9 2,8
0,5 3,0
0,5 3,0
0,9 3,0
0,6 3,5
0,8 3,5
0,6 3,5
WSM33S
GX09-1E200N02-UF4
f
mm
0,10 0,15
0,10 0,20
0,10 0,15
0,10 0,18
0,10 0,18
0,10 0,20
0,10 0,30
0,12 0,35
0,14 0,40
0,10 0,20
0,10 0,20
0,10 0,30
0,10 0,30
0,12 0,35
0,12 0,35
0,12 0,35
0,14 0,40
0,14 0,40
0,15 0,60
WSM23S
l
mm
WKP33S
r
mm
WKP23S
s
mm
Označení
WKP13S
HC
WSM33S
P
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a podélné soustružení
r
lTol.
S
Tiger·tec® Silver
r
3
0,3
16
GX16-3E400N04-UD6
4
0,4
16
GX16-3E500N04-UD6
5
0,4
16
GX16-4E600N05-UD6
6
0,5
16
GX24-2E300N03-UD6
3
0,3
24
GX24-3E400N04-UD6
4
0,4
24
GX24-3E500N04-UD6
5
0,4
24
GX24-4E600N05-UD6
6
0,5
24
GX16-1E200N02-UA4
2
0,2
16
GX16-2E300N03-UA4
3
0,3
16
GX16-3E400N04-UA4
4
0,4
16
GX16-3E500N04-UA4
5
0,4
16
GX16-4E600N05-UA4
6
0,5
16
GX24-2E300N03-UA4
3
0,3
24
GX24-3E400N04-UA4
4
0,4
24
GX24-3E500N04-UA4
5
0,4
24
GX24-4E600N05-UA4
6
0,5
24
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
ap
mm
sTol
mm
lTol
mm
0,3 - 1,2
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,3 - 1,3
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,4 - 2,0
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,5 - 2,8
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,5 - 3,0
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,6 - 3,5
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,4 - 2,0
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,5 - 2,8
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,5 - 3,0
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,6 - 3,5
±0,05
±0,15
a
b
aa
aa
0,3 - 1,2
±0,05
±0,15
a
0,4 - 2,0
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,5 - 2,8
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,5 - 3,0
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,6 - 3,5
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,4 - 2,0
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,5 - 2,8
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,5 - 3,0
±0,05
±0,15
a
b
ab
0,6 - 3,5
±0,05
±0,15
a
b
ab
WSM43S
GX16-2E300N03-UD6
WSM33S
16
WSM23S
0,2
WKP33S
2,5
WKP13S
GX16-1E250N02-UD6
WSM43S
16
WSM33S
0,2
S
HC
WSM23S
2
K
HC
WSM43S
GX16-1E200N02-UD6
f
mm
0,06 0,15
0,08 0,14
0,10 0,20
0,12 0,25
0,12 0,30
0,14 0,35
0,10 0,20
0,12 0,25
0,12 0,30
0,14 0,35
0,08 0,15
0,10 0,22
0,10 0,35
0,12 0,35
0,14 0,40
0,10 0,22
0,10 0,35
0,12 0,35
0,14 0,40
M
HC
WSM33S
l
mm
P
HC
WKP33S
r
mm
WSM23S
s
mm
Označení
WKP13S
Vyměnitelné břitové destičky
a
HC = povlakovaný slinutý karbid
D pro:
Optimální VB
dobré
nepříznivé
střední
rábění
podmínky ob
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
33
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
Zapichování a podélné soustružení
GX...R
Tmax
GX...L
r
lTol.
S
Tiger·tec® Silver
S
S
r
r
Tmax
1,5
24
GX24-2E318N16-RD4
3,18
1,59
24
GX24-3E400N20-RD4
4
2
24
GX24-3E475N24-RD4
4,75
2,38
24
GX24-3E500N25-RD4
5
2,5
24
GX24-4E600N30-RD4
6
3
24
GX24-4E635N32-RD4
6,35
3,18
24
GX24-2E300N15-RF8
3
1,5
24
GX24-3E400N20-RF8
4
2
24
GX24-3E500N25-RF8
5
2,5
24
GX24-4E600N30-RF8
6
3
24
GX24-4R300N-RK8
6
3
25,4
GX24-5R400N-RK8
8
4
25,4
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
WSM23S
3
WSM13S
GX24-2E300N15-RD4
lTol
mm
0,2 - 1,0
±0,05
±0,15
a
bb
bb
b
bb
0,2 - 1,0
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
0,5 - 1,5
±0,05
±0,15
a
bb
bb
b
bb
1,6
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
0,5 - 2,0
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
2,4
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
0,5 - 2,5
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
0,5 - 3,0
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
3
±0,05
±0,15
a
b
b
b
b
0,1 - 1,5
±0,02
±0,02
ab
ab
ab
0,1 - 2,0
±0,02
±0,02
ab
ab
ab
0,1 - 2,5
±0,02
±0,02
ab
ab
ab
0,1 - 3,0
±0,02
±0,02
ab
ab
ab
4
±0,02
±0,05
a
5
±0,02
±0,05
a
WK1
16
sTol
mm
WKP33S
1,2
WKP23S
2,39
ap
mm
WSM33
GX16-1E239N12-RD4
WSM33S
16
WSM23S
1
WSM13S
2
S
HC
WSM33S
GX16-1E200N10-RD4
f
mm
0,08 0,25
0,08 0,25
0,10 0,35
0,08 0,35
0,15 0,50
0,10 0,40
0,17 0,70
0,17 0,70
0,15 0,60
0,10 0,30
0,12 0,45
0,15 0,50
0,15 0,55
0,10 0,30
0,10 0,35
N
HW
WSM23S
l
mm
K
HC
WSM13S
r
mm
M
HC
WKP23S
s
mm
Označení
P
HC
HC = povlakovaný slinutý karbid
HW = nepovlakovaný slinutý karbid
56
34
WSM33S
Vyměnitelné břitové destičky
Břitové destičky Walter Cut – informace k objednávkám
GX...N
Zapichovací destičky Walter Cut GX
zápichy na pojistné kroužky
GX...R
Tmax
GX...L
lTol.
S
S
S
r
Tmax
GX09-1S1.00R/L
1
1,14
9
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX09-1S1.20R/L
1,2
1,34
9
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX09-1S1.40R/L
1,4
1,53
9
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX09-1S1.70R/L
1,7
1,82
9
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX09-1S1.95N
2
0,1
9
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX09-1S2.25N
2,3
0,1
9
0,05 - 0,12
±0,02
±0,05
b
b
GX09-2S2.75N
2,8
0,1
9
0,05 - 0,12
±0,02
±0,05
b
b
GX09-2S3.25N
3,3
0,1
9
0,05 - 0,12
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S0.60R/L
0,6
0,75
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S0.80R/L
0,8
0,94
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S0.90R/L
0,9
1,04
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S1.00R/L
1
1,14
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S1.20R/L
1,2
1,34
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S1.40R/L
1,4
1,53
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S1.70R/L
1,7
1,82
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S1.95R/L
2
2,07
16
0,05 - 0,10
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S2.25R/L
2,3
2,36
16
0,05 - 0,12
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S2.75N
2,8
0,1
16
0,05 - 0,12
±0,02
±0,05
b
b
GX16-2S3.25N
3,3
0,1
16
0,07 - 0,14
±0,02
±0,05
b
b
GX16-3S4.25N
4,3
0,2
16
0,07 - 0,20
±0,02
±0,05
b
b
GX16-4S5.25N
5,3
0,2
16
0,08 - 0,20
±0,02
±0,05
b
b
lTol = přesnost opakování při výměně břitové destičky
Rádiusová tolerance rTol=±0,05
WSM33S
lTol
mm
WSM23S
sTol
mm
WTA33
f
mm
S
HC
WSM33S
l
mm
K
HC
WSM23S
Tmax
mm
M
HC
WTA33
r
mm
P
HC
WSM33S
s
mm
Označení
WSM23S
Vyměnitelné břitové destičky
HC = povlakovaný slinutý karbid
D pro:
Optimální VB
dobré
nepříznivé
střední
rábění
podmínky ob
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
35
Zapichovací nástroje Walter Cut
Přehled sortimentu Walter Cut
Upichování / zapichování
Systém GX
XLDE
Systém SX
NCAE / NCBE
s = 2–8 mm
Tmax = 21 mm
s = 1,5–3 mm
Tmax = 16 mm
G1011-P
s = 2–3 mm
Tmax = 21 mm
G2012
s = 2–6 mm
Tmax = 40 mm
Stopkový nástroj: Strana A 218*
Strana 50
Strana A 250*
Strana 41
Strana 42
XLDE-C
NCLE
G1041R/L
G2042R/L
s = 2–8 mm
Tmax = 21 mm
s = 1,5–3 mm
Tmax = 16 mm
s = 1,5–4 mm
Tmax = 32 mm
s = 2–6 mm
Tmax = 32 mm
Stopkový nástroj: Strana A 220*
Strana 51
Strana A 254*
Strana 46
Strana 44
G1011
NCCE
G1041R/L-C
G2042R/L-C
s = 0,6–2,25 mm
Tmax = 3 mm
s = 2–8 mm
Tmax = 32 mm
s = 1,5–4 mm
Tmax = 32 mm
s = 1,5–4 mm
Tmax = 32 mm
Stopkový nástroj: Strana A 220*
Strana 40
Strana A 256*
Strana 47
Strana 45
NCNE
G1042N
G2042N
s = 3–6 mm
Tmax = 60 mm
s = 0,6–2,25 mm
Tmax = 3 mm
s = 2–6 mm
Tmax = 80 mm
Stopkový nástroj: Strana A 224*
Strana A 258*
Strana 48
Strana 43
* Tato čísla stránek psaná kurzívou se vztahují na Kompletní katalog Walter 2012.
36
Zapichovací nástroje Walter Cut
Zapichování / drážkování
Axiální zapichování
Vnitřní
zapichování
Systém GX
Systém GX
Systém GX
G1011
G1511
s = 2–6 mm
Tmax = 6 mm
s = 2–8 mm
Tmax = 32 mm
G1111
s = 3–6 mm
Tmax = 25 mm
s = 1,95–2,5 mm
Tmax = 3 mm
Strana 40
Strana 52
Strana 54
G1521
G1551
NCEE
s = 3–6 mm
Tmax = 6 mm
s = 2–6 mm
Tmax = 6 mm
Strana 52
Strana 53
NCAE / NCBE
I 12
Strana A 245*
NCHE
s = 3–6 mm
Tmax = 15 mm
s = 3–6 mm
Tmax = 15 mm
Stopkový nástroj: Strana A 232*
Stopkový nástroj: Strana A 234*
Strana A 264*
Strana A 266*
NCFE
NCOE
NCCE
s = 1,95–6 mm
Tmax = 19 mm
s = 2–8 mm
Tmax = 21 mm
s = 0,6–2,25 mm
Tmax = 3 mm
s = 3–6 mm
Tmax = 21 mm
s = 3–6 mm
Tmax = 21 mm
Stopkový nástroj: Strana A 218*
Stopkový nástroj: Strana A 222*
Stopkový nástroj: Strana A 236*
Stopkový nástroj: Strana A 240*
Strana A 250*
Strana A 256*
Strana A 268*
Strana A 270*
NCLE
NCNE
NCFE-C
NCOE-C
s = 0,6–2,25 mm
Tmax = 3 mm
s = 2–8 mm
Tmax = 21 mm
s = 3–6 mm
Tmax = 21 mm
NCAI
Strana A 246*
NCCI
s = 0,6–3,25 mm
Tmax = 3 mm
Strana A 248*
s = 3–6 mm
Tmax = 21 mm
Stopkový nástroj: Strana A 220*
Stopkový nástroj: Strana A 224*
Stopkový nástroj: Strana A 240*
Stopkový nástroj: Strana A 242*
Strana A 254*
Strana A 258*
Strana A 272*
Strana A 274*
Walter Cut – Jednoduché zapichování
37
Zapichovací nástroje Walter Cut
Klíč značení pro zapichovací a upichovací nástroje Walter Cut
G 1 1 11 - 2020 R- 3 T33 - 090 GX24 - P
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
1
2
3
4
Skupina nástrojů
Generace
Druh nástroje
Typ nástroje
G
„grooving“
1
GX
0
Radiální zapichovací nástroj
2
SX
1
Axiální zapichovací nástroj
5
Zapichovací nástroj bez držáku
11
s úhlem 0°
přímý upínací šroub
12
s úhlem 0°
samoupínání
21
s úhlem 90°
přímý upínací šroub
41
upichovací planžeta
upínací šroub
42
upichovací planžeta
samoupínání
51
s úhlem 45°
přímý upínací šroub
8
9
10
Hloubka zápichu/
průměr upichování
Nejmenší axiální
průměr upichování
Typ vyměnitelné břitové destičky
T06
6 mm
034
Ø 34 mm
T12
12 mm
042
Ø 42 mm
T21
21 mm
054
Ø 54 mm
T32
32 mm
067
Ø 67 mm
D16
Ø 16 mm
090
Ø 90 mm
D32
Ø 32 mm
130
Ø 130 mm
220
Ø 220 mm
Tmax
Dmax
38
6
Dmin
Dmax
GX09
GX16
GX24
GX30
SX
9 mm
16 mm
24 mm
30 mm
Zapichovací nástroje Walter Cut
5
6
7
Velikost stopky
Provedení držáku
Šířka břitu
Čtyřhranná stopka
h
R
pravé
2
2 mm
L
levé
3
3 mm
N
neutrální
4
4 mm
5
5 mm
1010
10 x 10 mm
1212
12 x 12 mm
1616
16 x 16 mm
6
6 mm
2020
20 x 20 mm
8
8 mm
2525
25 x 25 mm
3232
32 x 32 mm
L
R
h1
11
Provedení
C
Contra
P
Vysokotlaké chlazení
Walter Cut – Jednoduché zapichování
39
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1011
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– jednodílný stopkový nástroj
– pro zapichování, drážkování a upichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
s1
h
b
l1
l4
Tmax
Dmax
h1
s
f1
f
G1011.1212R/L-2T8GX16
G1011.1212R/L-2T12GX16
G1011.1616R/L-2T8GX16
G1011.1616R/L-2T15GX16
G1011.2020R/L-2T8GX16
G1011.2020R/L-2T15GX16
G1011.2525R/L-2T8GX16
G1011.2525R/L-2T15GX16
G1011.1616R/L-2T21GX24
G1011.2020R/L-2T21GX24
G1011.1616R/L-3T12GX24
G1011.1616R/L-3T21GX24
G1011.2020R/L-3T12GX24
G1011.2012R/L-3T21GX24
G1011.2020R/L-3T21GX24
G1011.2525R/L-3T12GX24
G1011.2525R/L-3T21GX24
G1011.1616R/L-4T12GX24
G1011.1616R/L-4T21GX24
G1011.2020R/L-4T12GX24
G1011.2012R/L-4T21GX24
G1011.2020R/L-4T21GX24
G1011.2525R/L-4T12GX24
G1011.2525R/L-4T21GX24
G1011.2525R/L-4T32GX24
G1011.2020R/L-5T12GX24
G1011.2020R/L-5T21GX24
G1011.2525R/L-5T12GX24
G1011.2525R/L-5T21GX24
G1011.2525R/L-5T32GX24
G1011.2020R/L-6T12GX24
G1011.2020R/L-6T21GX24
G1011.2525R/L-6T12GX24
G1011.2525R/L-6T21GX24
G1011.2525R/L-6T32GX24
G1011.2525R/L-8T28GX30
G1011.3232R/L-8T28GX30
s
mm
2
2
3
4
5
6
8
Tmax
mm
8
12
8
16
8
16
8
16
21
21
12
21
12
21
21
12
21
12
21
12
21
21
12
21
32
12
21
12
21
32
12
21
12
21
32
28
28
Dmax
mm
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
120
80
80
120
120
120
h=h1
mm
b
mm
f1
mm
l1
mm
l4
mm
s1
mm
12
12
16
16
20
20
25
25
16
20
16
16
20
20
20
25
25
16
16
20
20
20
25
25
25
20
20
25
25
25
20
20
25
25
25
25
32
12
12
16
16
20
20
25
25
16
20
16
16
20
12
20
25
25
16
16
20
12
20
25
25
25
20
20
25
25
25
20
20
25
25
25
25
32
11
11
15
15
19
19
24
24
15
19
15
15
19
11
19
24
24
14
14
18
10
18
23
23
23
18
18
23
23
23
17
17
22
22
22
22
29
122
122
132
136
142
146
142
146
150
150
135
150
145
150
150
145
150
135
150
145
150
150
145
150
165
145
150
145
150
165
145
150
145
150
165
165
165
32
32
36
36
32
36
32
36
40
40
35
40
35
40
40
35
40
35
40
35
40
40
35
40
55
35
40
35
40
55
35
40
35
40
55
55
55
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
6,1
6,1
Typ
GX 16-1E2/F2 . .
GX 24-1E2 . .
GX 24-2E3/F3 . .
GX 24-3E4/F4 . .
GX 24-3E5/F5 . .
GX 24-4E6/F6 . .
GX 30-5E8..
Tmax při průměrech větších než Dmax viz technické informace strana 73.
f = f1 + s/2
Příklad objednávky: pravý stopkový nástroj: G1011.2020R-3T12GX24 / levý stopkový nástroj: G1011.2020L-3T12GX24
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
Vestavné části
Typ
GX 16-1E2/F2 . .-GX 30-5E8..
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2118 (Torx 20IP)
5,0 Nm
Klíč
FS1464 (Torx 20IP)
27
40
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1011-P
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– jednodílný stopkový nástroj s vnitřním přívodem chlazení
– pro zapichování, drážkování a upichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
s
mm
Tmax
mm
Dmax
mm
h=h1
mm
b
mm
f1
mm
l1
mm
l4
mm
s1
mm
Typ
G1011.1616R/L-2T15GX16-P*
2
16
32
16
16
15
125
36
1,5
GX 16-1E2/F2 . .
G1011.1616R/L-2T21GX24-P*
2
21
80
16
16
15
125
40
1,6
GX 24-1E2 . .
G1011.1616R/L-3T21GX24-P*
3
21
80
16
16
15
125
40
2,4
GX 24-2E3/F3 . .
G1011.2020R/L-2T15GX16-P*
2
16
32
20
20
19
125
36
1,6
GX 16-1E2/F2 . .
G1011.2020R/L-2T21GX24-P*
2
21
80
20
20
19
125
40
1,6
GX 24-1E2 . .
G1011.2020R/L-3T21GX24-P*
3
21
80
20
20
19
125
40
2,4
G1011.2525R/L-3T21GX24-P*
3
21
80
25
25
24
125
40
2,4
Označení
s1
h
b
l1
l4
Tmax
Dmax
s
f1
f
h1
s1
h
b
GX 24-2E3/F3 . .
l1
l4
Tmax
Dmax
h1
s
f1
f
Tmax při průměrech větších než Dmax viz technické informace strana 73.
f = f1 + s/2
Příklad objednávky: pravý stopkový nástroj: G1011.2020R-3T12GX24-P / levý stopkový nástroj: G1011.2020L-3T12GX24-P
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
Vestavné části
Typ
GX 16-1E2/F2 . .-GX 30-5E8..
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2118 (Torx 20IP)
5,0 Nm
Klíč
FS1464 (Torx 20IP)
27
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
41
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G2012
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– jednodílný stopkový nástroj s vnitřním přívodem chlazení
– k zapichování a upichování
– pro břitové destičky SX
Nástroj
Označení
G2012.1212R/L-1.5T15SX
G2012.1616R/L-1.5T15SX
G2012.1212R/L-2T16SX-P
s1
G2012.1616R/L-2T16SX-P
b
h
G2012.1212R/L-3T16SX-P
G2012.1616R/L-3T16SX-P
s
mm
1,5
2
3
Tmax
mm
h = h1
mm
b
mm
f1
mm
l1
mm
l4
mm
15
12
12
11,4
120
25
15
16
16
15,4
120
25
16
12
12
11
120
25
16
16
16
15
120
25
16
12
12
11
120
25
16
16
16
15
120
25
Typ
SX-1 . .
SX-2 . .
SX-3 . .
l1
l4
s
f1
f
h1
1,5
15
20
20
19,4
120
25
SX-1 . .
G2012.2020R/L-2T20SX-P
2
20
20
20
19
125
37
SX-2 . .
22
20
20
20
125
38
33
25
25
25
125
43
29
20
20
20
125
45
33
25
25
25
125
48
29
20
20
18
125
44
40
25
25
18
125
44
40
25
25
22
125
51
G2012.2020R/L-3T22SX-P
s1
h
G2012.2020R/L-1,5T15SX
G2012.2525R/L-3T33SX-P
b
G2012.2020R/L-4T29SX-P
G2012.2525R/L-4T33SX-P
G2012.2020R/L-5T29SX-P
G2012.2525R/L-5T40SX-P
l1
G2012.2525R/L-6T40SX-P
3
4
5
6
SX-3 . .
SX-4 . .
SX-5 . .
SX-6 . .
l4
h1
s
f1
f
Návod k výměně břitových destiček viz strana 62. Připojovací sada přívodu chlazení se závitem G1/8" viz strana 63.
f = f1 + s/2
Příklad objednávky: pravý stopkový nástroj: G2012.2020R-3T22SX-P / levý stopkový nástroj: G2012.2020L-3T22SX-P
Vestavné části
Příslušenství
Záslepka 1/8"
FS2258
Typ
h = mm
SX-1 . .
12–20
SX-2 . .–SX-3 . .
12–16
SX-2 . .–SX-6 . .
20–25
Montážní klíč pro
zapichovací destičku
FS2249
FS2249
FS1494
26
42
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G2042 N
N
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– planžeta pro hluboké upichování
– k upichování a zapichování
– pro břitové destičky SX
Nástroj
Označení
G2042.26N-2T30SX
s
G2042.32N-2T30SX
h4
G2042.26N-3T38SX
G2042.32N-3T50SX
G2042.26N-4T40SX
G2042.32N-4T50SX
G2042.32N-5T60SX
l1
G2042.46N-5T80SX
G2042.32N-6T60SX
G2042.46N-6T80SX
s
mm
2
3
4
5
6
Tmax
mm
h4
mm
l1
mm
h1
mm
30
26
150
21,1
30
32
150
24,8
38
26
150
21
50
32
150
24,7
40
26
150
20,9
50
32
150
24,54
60
32
150
24,4
80
46
150
37,4
60
32
150
24,3
80
46
150
36,9
Typ
SX-2 . .
SX-3 . .
SX-4 . .
SX-5 . .
SX-6 . .
Tmax
h1
Upínací bloky viz strana 49.
Návod k výměně břitových destiček viz strana 62.
Příslušenství
Typ
Montážní klíč pro
zapichovací destičku
SX-2 . .–SX-6 . .
FS1494
26
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
43
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G2042 R/L
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– planžeta pro hluboké upichování
– k upichování a zapichování
– pro břitové destičky SX
Nástroj
Označení
G2042.26L/R-1,5T20SX*
s
G2042.32L/R-1,5T20SX*
h4
G2042.26L/R-2T26SX
G2042.32L/R-2T26SX
G2042.26L/R-3T33SX
l1
G2042.32L/R-3T33SX
G2042.32L/R-4T33SX
s
mm
1,5
2
3
4
Tmax
mm
h4
mm
l1
mm
h1
mm
20
26
110
21
20
32
110
24,6
26
26
110
21
26
32
110
24,65
Typ
SX-1E15 . .
33
26
110
21
33
32
110
24,65
33
32
110
24,65
SX-2E2 . .
SX-3E3 . .
SX-4E4 . .
Tmax
h1
Upínací bloky viz strana 49.
Návod k výměně břitových destiček viz strana 62.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
Příslušenství
Typ
SX-1 . .
SX-2 . . – SX-4 . .
Montážní klíč pro
zapichovací destičku
FS2249
FS1494
26
44
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G2042 R/L-C
Verze Contra
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– planžeta pro hluboké upichování
– k upichování a zapichování
– pro břitové destičky SX
Nástroj
Označení
G2042.26L/R-1,5T20SX-C*
s
G2042.32L/R-1,5T20SX-C*
h4
G2042.26L/R-2T26SX-C
G2042.32L/R-2T26SX-C
G2042.26L/R-3T33SX-C
l1
G2042.32L/R-3T33SX-C
G2042.32L/R-4T33SX-C
s
mm
1,5
2
3
4
Tmax
mm
h4
mm
l1
mm
h1
mm
20
26
110
21
20
32
110
24,6
26
26
110
21
26
32
110
24,6
33
26
110
21
33
32
110
24,6
33
32
110
24,6
Typ
SX-1E15 . .
SX-2E2 . .
SX-3E3 . .
SX-4E4 . .
Tmax
h1
Upínací bloky viz strana 49.
Návod k výměně břitových destiček viz strana 62.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
Příslušenství
Typ
SX-1 . .
SX-2 . . – SX-4 . .
Montážní klíč pro
zapichovací destičku
FS2249
FS1494
26
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
45
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1041 R/L
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– planžeta pro hluboké upichování
– k upichování a zapichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Tmax
h4
h1
l1
s
Označení
s
mm
Tmax
mm
h4
mm
l1
mm
h1
mm
Typ
G1041.26R/L-1.5T16GX16
1,5
16
26
110
21
GX16-0E..
16
26
110
21
23
32
110
24,6
G1041.26R/L-2T23GX24*
23
26
110
21
G1041.26R/L-2T32GX24*
32
26
110
21
23
32
110
24,6
G1041.32R/L-2T32GX24*
32
32
110
24,6
G1041.26R/L-3T16GX16
16
26
110
21
G1041.26R/L-3T23GX24
23
26
110
21
23
32
110
24,6
32
32
110
24,6
32
32
110
24,6
G1041.26R/L-2T16GX16
G1041.32R/L-2T23GX16
G1041.32R/L-2T23GX24*
G1041.32R/L-3T23GX24
2
2
3
G1041.32R/L-3T32GX24
G1041.32R/L-4T32GX24
4
GX16-1E2/F2..
GX24-1E2..
GX16-2E3/F3..
GX24-2E3/F3..
GX24-3E4/F4..
Upínací bloky viz strana 49.
Popis verze Contra/Standard viz strana 62.
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
Vestavné části
Typ
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
Příslušenství
Typ
Šroubovák
GX16-0E . . –GX24-3E . .
FS2164 (Torx 15IP)
3,5 Nm
GX16-0E . . –GX24-3E . .
FS1485 (Torx 15IP)
27
46
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1041 R/L-C
Verze Contra
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– planžeta pro hluboké upichování
– k upichování a zapichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Tmax
h4
h1
l1
s
Označení
s
mm
Tmax
mm
h4
mm
l1
mm
h1
mm
Typ
G1041.26R/L-1.5T16GX16C
1,5
16
26
110
21
GX16-0E . .
16
26
110
21
23
32
110
24,6
G1041.26R/L-2T23GX24C*
23
26
110
21
G1041.26R/L-2T32GX24C*
32
26
110
21
23
32
110
24,6
G1041.32R/L-2T32GX24C*
32
32
110
24,6
G1041.26R/L-3T16GX16C
16
26
110
21
G1041.26R/L-3T23GX24C
23
26
110
21
23
32
110
24,6
32
32
110
24,6
32
32
110
24,6
G1041.26R/L-2T16GX16C
G1041.32R/L-2T23GX16C
G1041.32R/L-2T23GX24C*
G1041.32R/L-3T23GX24C
2
2
3
G1041.32R/L-3T32GX24C
G1041.32R/L-4T32GX24C
4
GX16-1E2/F2 . .
GX24-1E2..
GX16-2E3/F3 . .
GX24-2E3/F3 . .
GX24-3E4/F4 . .
Upínací bloky viz strana 49.
Popis verze Contra/Standard viz strana 62.
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
* K dispozici od 4. čtvrtletí 2014
Vestavné části
Typ
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
Příslušenství
Typ
Šroubovák
GX16-0E . . –GX24-3E . .
FS2164 (Torx 15IP)
3,5 Nm
GX16-0E . . –GX24-3E . .
FS1485 (Torx 15IP)
27
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
47
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1042
N
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– planžeta pro hluboké upichování
– k upichování a zapichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
s
mm
G1042.26N-2T25GX16
Tmax
h4
h1
l1
s
G1042.32N-2T25GX16
G1042.26N-2T40GX24
2
G1042.32N-2T50GX24
G1042.26N-3T40GX24
G1042.32N-3T50GX24
G1042.26N-4T40GX24
G1042.32N-4T50GX24
3
4
Tmax
mm
h4
mm
l1
mm
h1
mm
25
26
108,3
21,1
25
32
149,3
24,8
40
26
149,3
21,0
50
32
149,3
24,5
40
26
108,3
21
50
32
149,3
24,7
40
26
108,3
20,9
50
32
149,3
24,6
Typ
GX16-1E2/F2...
GX24-1E2...
GX24-2E3/F3...
GX24-3E4/F4...
G1042.32N-5T60GX24
5
60
32
149,3
24,5
GX24-3E5/F5...
G1042.32N-6T60GX24
6
60
32
149,3
24,4
GX24-4E6/F6...
Upínací bloky viz strana A 217.
Návod k výměně břitových destiček viz strana A 314.
Příslušenství
Typ
Montážní klíč
pro zapichovací destičku
GX16-1E2/F2 . .-GX24-4E6/F6...
FS1494
27
48
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
SBN
N
- upínací bloky pro upichovací planžety
Nástroj
h4
mm
h1
mm
b
mm
SBN2020-26-K
26
20
20
90
SBN2520-32-K
32
25
20
110
SBN3229-32-K
32
32
29
120
SBN3229-46-K
46
32
29
150
SBN4037-46-K
46
40
47
150
Označení
l1
l1
mm
h4
h1
b
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
Vestavné části
h1 mm
Upínací šroub
20-32
40
M06X025 ISO4762 12.9
M08X035 ISO4762 12.9
Walter Cut – Jednoduché zapichování
49
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
XLDE
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– jednodílný stopkový nástroj
– k zapichování a upichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
s
mm
XLDER/L1010K-GX16-0
XLDER/L1212K-GX16-0
s1
h
1,5
XLDER/L1616K-GX16-0
b
h=h1
mm
b
mm
f1
mm
l1
mm
l4
mm
s1
mm
10
10
10
9,4
125
19
1,2
12
12
12
11,4
125
19
1,2
16
16
16
15,4
125
24
1,2
XLDER/L1010K-GX16-1
20
10
10
9,2
125
19
1,6
XLDER/L1212K-GX16-1
24
12
12
11,2
125
19
1,6
32
16
16
15,2
125
24
1,6
XLDER/L1616K-GX16-1
2,0 - 2,5
XLDER/L2020K-GX16-1
32
20
20
19,2
125
24
1,6
XLDER/L1212K-GX16-2
24
12
12
10,8
125
19
2,4
XLDER/L1616K-GX16-2
l1
Dmax
mm
3
XLDER/L2020K-GX16-2
32
16
16
14,8
125
24
2,4
32
20
20
18,8
125
24
2,4
Typ
GX16-0E150..
GX16-1E2..
GX16-2E3..
l4
Dmax
h1
s
f1
f
f = f1 + S/2
Příklad objednávky:
pravý stopkový nástroj: XLDER1010K-GX16-1
levý stopkový nástroj: XLDEL1010K-GX16-1
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
Vestavné části
Typ
GX16-0E150..-GX16-2E3..
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2164 (Torx 15IP)
3,5 Nm
Šroubovák
FS1485 (Torx 15IP)
Provedení nástrojů:
XLDE R
50
XLDE L
27
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
XLDE-C
Verze Contra
L
R
– vnější obrábění
– radiální zapichování 0°
– jednodílný stopkový nástroj
– k zapichování a upichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
s
mm
XLDER/L1010K-GX16-0C
XLDER/L1212K-GX16-0C
1,5
XLDER/L1616K-GX16-0C
s1
XLDER/L1010K-GX16-1C
h
XLDER/L1212K-GX16-1C
b
2,0 - 2,5
XLDER/L1616K-GX16-1C
XLDER/L1212K-GX16-2C
XLDER/L1616K-GX16-2C
3
Dmax
mm
h=h1
mm
b
mm
f1
mm
l1
mm
l4
mm
s1
mm
10
10
10
9,2
125
19
1,2
12
12
12
11,2
125
19
1,2
12
16
16
15,2
125
24
1,2
20
10
10
9,2
125
19
1,6
24
12
12
11,2
125
19
1,6
32
16
16
15,2
125
24
1,6
24
12
12
10,8
125
19
2,4
32
16
16
14,8
125
24
2,4
Typ
GX16-0E150..
GX16-1E2..
GX16-2E3..
l1
l4
s
f1
Dmax
h1
f
f = f1 + S/2
Příklad objednávky:
pravý stopkový nástroj: XLDER1010K-GX16-1C
levý stopkový nástroj: XLDEL1010K-GX16-1C
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
Vestavné části
Typ
GX16-0E150..-GX16-2E3..
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2164 (Torx 15IP)
3,5 Nm
Šroubovák
FS1485 (Torx 15IP)
Provedení nástrojů:
XLDE R … C
XLDE L … C
27
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
51
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1511/G1521
G1521R
G1511R
– vnější obrábění
- radiální zapichování 0° / 90°
- axiální zapichování 0° / 90°
– jednodílný stopkový nástroj
– pro zapichování, drážkování a upichování
– pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
G1511.1212R/L-T4GX16
b
h
s
mm
G1511.1616R/L-T4GX16
G1511.2020R/L-T4GX16
h=h1
mm
b
mm
4
12
12
f
mm
f1
mm
l21
mm
9,9
l1
mm
l4
mm
s1
mm
131,5
31,5
4,5
4
16
16
13,9
141,5
31,5
4,5
4
20
20
17,9
141,5
31,5
4,5
G1511.2525R/L-T4GX16
4
25
25
22,9
141,5
31,5
4,5
G1511.1616R/L-T6GX24
6
16
16
13,9
143,5
33,5
4,5
G1511.2020R/L-T6GX24
l1
2,0 6,0
Tmax
mm
G1511.2525R/L-T6GX24
3,0 6,0
6
20
20
17,9
143,5
33,5
4,5
6
25
25
22,9
143,5
33,5
4,5
Typ
GX16- . .
GX24- . .
l4
Tmax
h1
s
f1
f
h
b
G1521.1616R/L-T4GX16
G1521.2020R/L-T4GX16
G1521.2525R/L-T4GX16
G1521.2020R/L-T6GX24
G1521.2525R/L-T6GX24
2,0 6,0
3,0 6,0
4
16
16
20,5
12,5
134,9
27
4
20
20
24,5
14,5
134,9
27
4
25
25
29,5
17
134,9
27
6
20
20
26,5
16,5
134,9
27
6
25
25
31,5
19
134,9
27
GX16- . .
GX24- . .
l21
l1
Tmax
l4
f
s
G1511: f = f1 + s/2
G1521: l1 = l21 + S/2
Příklad objednávky:
pravý stopkový nástroj: G1511.1212R-T4GX16
levý stopkový nástroj: G1511.1212L-T4GX16
Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.
Vestavné části
Nejmenší axiální zápich Dmin [mm]
Šířka zapichovací destičky s
mm
GX16
3
81
65
4
75
62
GX24
5
63
51
6
53
43
Typ
GX16- . .-GX24- . .
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2118 (Torx 20IP)
5,0 Nm
Klíč
FS1464 (Torx 20IP)
27
52
56
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1551
L
R
- vnější obrábění
- zapichování 45°
- kopírovací soustružení
- jednodílný stopkový nástroj
- pro zapichování, drážkování a kopírovací soustružení
- pro břitové destičky GX
Nástroj
h
Označení
G1551.2020R/L-T6GX24
b
G1551.2525R/L-T6GX24
s
mm
3,0 - 6,0
Tmax
mm
h=h1
mm
b
mm
f
mm
f1
mm
l21
mm
l4
mm
6
20
20
23,2
13,2
143,1
33,1
6
25
25
28,2
15,7
143,1
33,1
Typ
GX24- . .
l21
l1
Tmax
l4
45°
f1
f
s
G1551: l1 = l21 + 0,707 x s/2
f = f1 + 0,707 x S/2
Příklad objednávky:
pravý stopkový nástroj: G1551.2020R-T6GX24
levý stopkový nástroj: G1551.2020L-T6GX24
Vestavné části
Typ
GX24- . .
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2118 (Torx 20IP)
5,0 Nm
Klíč
FS1464 (Torx 20IP)
27
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
53
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1111
L
R
- vnější obrábění
- jednodílný stopkový nástroj
- pro axiální zapichování
- pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
h
b
l1
Tmax
h1
Dmin
Dmax
s
f1
f
Dmin
mm
Dmax
mm
h=h1
mm
b
mm
f
mm
l1
mm
l4
mm
G1111.2525R/L-3T12-034GX24
12
34
44
25
25
26,2
150
40
12
42
60
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-3T12-054GX24
12
54
75
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-3T19-054GX24
19
54
75
25
25
26,2
152
42
G1111.2525R/L-3T22-067GX24
22
67
100
25
25
26,2
154
44
12
67
100
25
25
26,1
150
40
3
G1111.2525R/L-3T12-090GX24
12
90
160
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-3T22-090GX24
22
90
160
25
25
26,1
154
44
G1111.2525R/L-3T12-130GX24
12
130
300
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-3T22-130GX24
22
130
300
25
25
26,1
154
44
G1111.2525R/L-4T12-040GX24
12
40
60
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-4T20-040GX24
20
40
60
25
25
26,3
152
42
G1111.2525R/L-4T12-052GX24
12
52
72
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-4T20-052GX24
20
52
72
25
25
26,2
152
42
G1111.2525R/L-4T12-064GX24
12
64
100
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-4T25-064GX24
G1111.2525R/L-4T12-092GX24
4
25
64
100
25
25
26,1
156
46
12
92
140
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-4T25-092GX24
25
92
140
25
25
26,1
156
46
G1111.2525R/L-4T25-132GX24
25
132
230
25
25
26,1
156
46
G1111.2525R/L-4T12-132GX24
12
132
230
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-4T12-220GX24
12
220
500
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-4T25-220GX24
25
220
500
25
25
26,1
156
46
G1111.2525R/L-5T20-040GX24
20
40
70
25
25
26,3
152
42
G1111.2525R/L-5T12-040GX24
12
40
70
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-5T20-060GX24
20
60
95
25
25
26,3
152
42
G1111.2525R/L-5T12-060GX24
12
60
95
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-5T12-085GX24
12
85
130
25
25
26,2
150
40
25
85
130
25
25
26,2
156
46
25
120
180
25
25
26,2
156
46
G1111.2525R/L-5T25-085GX24
G1111.2525R/L-5T25-120GX24
5
G1111.2525R/L-5T12-120GX24
12
120
180
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-5T12-175GX24
12
175
500
25
25
26,1
150
40
G1111.2525R/L-5T25-175GX24
25
175
500
25
25
26,2
156
46
max. hloubka zápichu oboustranné břitové destičky 23 mm
Příklad objednávky:
pravý stopkový nástroj: G1111.2525R-5T12-085GX24
levý stopkový nástroj: G1111.2525L-5T12-085GX24
54
Tmax
mm
G1111.2525R/L-3T12-042GX24
G1111.2525R/L-3T12-067GX24
l4
s
mm
Typ
GX24-2E3 . .
GX24-3E4/F4 . .
GX24-3E5/F5 . .
Zapichovací nástroje Walter Cut – k objednávkám
Walter Cut
G1111
Pokračování
L
R
- vnější obrábění
- jednodílný stopkový nástroj
- pro axiální zapichování
- pro břitové destičky GX
Nástroj
Označení
h
b
l4
Tmax
mm
Dmin
mm
Dmax
mm
h=h1
mm
b
mm
f
mm
l1
mm
l4
mm
G1111.2525R/L-6T12-040GX24
12
40
70
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-6T20-040GX24
25
40
70
25
25
26,3
152
42
G1111.2525R/L-6T12-058GX24
12
58
100
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-6T25-058GX24
l1
s
mm
G1111.2525R/L-6T12-088GX24
6
25
58
100
25
25
26,2
156
46
12
88
180
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-6T25-088GX24
25
88
180
25
25
26,2
156
46
G1111.2525R/L-6T12-168GX24
12
168
400
25
25
26,2
150
40
G1111.2525R/L-6T25-168GX24
25
168
400
25
25
26,2
156
46
Typ
GX24-4E6/F6 . .
Tmax
h1
Dmin
Dmax
s
f1
f
max. hloubka zápichu oboustranné břitové destičky 23 mm
Příklad objednávky:
f = f1 + s/2
pravý stopkový nástroj: G1111.2525R-5T12-085GX24
levý stopkový nástroj: G1111.2525L-5T12-085GX24
Vestavné části
Typ
GX24-2E3 . .-GX24-4E6/F6 . .
Upínací šroub pro zapichovací destičku
Utahovací moment
FS2118 (Torx 20IP)
4,0 Nm
Klíč
FS1464 (Torx 20IP)
27
56
Walter Cut – Jednoduché zapichování
55
Technické informace
Řezné parametry pro Walter Cut
= řezné parametry pro obrábění za mokra
Typy řezného materiálu
= je možné obrábění za sucha
Tvrdost podle Brinella HB
Pevnost v tahu Rm
N/mm2
Obráběcí skupina 1
428
639
708
639
1013
745
P1
P2
P3
P4
P5
P6
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
žíhaná
zušlechtěná
zušlechtěná
zušlechtěná
175
300
380
430
591
1013
1282
1477
P7
P8
P9
P10
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
žíhaná
kalená a popouštěná
kalená a popouštěná
feritická/martenzitická, žíhaná
martenzitická, zušlechtěná
200
300
400
200
330
675
1013
1361
675
1114
P11
P12
P13
P14
P15
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
austenitická, prudce zchlazená
austenitická, disperzně kalená (PH)
austenitická-feritická, Duplex
200
300
230
675
1013
778
M1
M2
M3
CC
C
Nerezová ocel
CC
C
CC
C
Temperovaná litina
feritická
perlitická
200
260
675
867
K1
K2
CC
C
CC
C
Šedá litina
nízká pevnost
vysoká pevnost / austenitická
180
245
602
825
K3
K4
CC
C
CC
C
Litina s kuličkovým grafitem
feritická
perlitická
155
265
200
30
100
518
885
675
–
343
K5
K6
K7
N1
N2
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
75
90
130
70
100
90
110
300
260
314
447
250
343
314
382
1013
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
200
280
250
350
320
675
943
839
1177
1076
S1
S2
S3
S4
S5
CC
C
CC
C
CC
C
200
375
410
300
300
50 HRC
55 HRC
60 HRC
55 HRC
675
1262
1396
1013
1013
–
–
–
–
S6
S7
S8
S9
S10
H1
H2
H3
H4
O1
O2
O3
O4
O5
O6
Materiálová skupina
125
190
210
190
300
220
Členění hlavních skupin materiálů
a identifikačních písmen
Nelegovaná ocel
P
Nízkolegovaná ocel
Vysokolegovaná ocel
a vysokolegovaná nástrojová ocel
Nerezová ocel
M
K
C ≤ 0,25 %
C > 0,25 ... ≤ 0,55 %
C > 0,25 ... ≤ 0,55 %
C > 0,55 %
C > 0,55 %
automatová ocel (s krátkou třískou)
žíhaná
žíhaná
zušlechtěná
žíhaná
zušlechtěná
žíhaná
GGV (CGI)
N
Hliníkové slitiny k tváření
nevytvrditelné
vytvrditelné, vytvrzené
Hliníkové slévárenské slitiny
≤ 12 % Si, nevytvrditelné
≤ 12 % Si, vytvrditelné, vytvrzené
> 12 % Si, nevytvrditelné
Hořčíkové slitiny
Měď a slitiny mědi
(bronz/mosaz)
nelegované, elektrolytická měď
mosaz, bronz, červený bronz
slitiny Cu, s krátkou třískou
vysokopevnostní, Ampco
na bázi železa
Tepelně odolné slitiny
na bázi Ni nebo Co
S
Titanové slitiny
žíhaná
vytvrzené
žíhaná
vytvrzené
odlévané
čistý titan
slitiny α a β, vytvrzené
slitiny β
Wolframové slitiny
Molybdenové slitiny
H
O
C C
C
1
56
Základní hodnoty
pro řeznou rychlost
vc [m/min]
Kalená ocel
Tvrzená litina
Termoplasty
Duroplasty
Plast vyztužený skleněnými vlákny
Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
Plast vyztužený aramidovými vlákny
Grafit (technický)
kalená a popouštěná
kalená a popouštěná
kalená a popouštěná
kalená a popouštěná
bez abrazivních plniv
bez abrazivních plniv
GFRP
CFRP
AFRP
Doporučené použití (uvedené řezné parametry platí jako výchozí hodnoty pro doporučené použití)
Možné použití
Přiřazení obráběcích skupin najdete v Kompletním katalogu Walter 2012 od strany H 8.
80 Shore
HC
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
CC
C
WSM13S
WSM23S
200
180
170
190
160
190
190
170
160
180
150
180
190
160
160
180
150
150
140
120
130
110
190
120
180
100
190
120
170
170
100
150
190
170
180
160
220
180
210
170
220
180
210
170
110
60
90
80
80
100
50
80
70
70
160
45
35
150
40
30
Technické informace
1. Zapichování a drážkování
2. Upichování
Typy řezného materiálu
Výchozí hodnoty
pro řeznou rychlost vc [m/min]
HC
HW
WSM33S
WSM43S
WTA33
WKP13S
WKP23S
WKP33S
WSM13S
WSM23S
WSM33S
WSM43S
WKP23S
180
170
150
170
140
170
170
160
140
160
130
160
190
180
160
180
120
180
220
200
190
200
170
200
200
180
170
180
150
180
180
170
160
170
150
170
190
180
160
180
150
180
180
170
150
170
140
170
170
160
140
160
130
160
160
150
130
150
120
150
190
170
160
170
140
170
160
110
100
150
100
100
180
150
130
200
170
170
100
180
150
150
80
160
150
130
60
180
150
150
170
140
140
150
100
90
140
90
90
170
140
140
120
90
110
80
180
140
110
80
100
70
120
100
180
100
160
140
60
160
110
120
100
140
60
170
150
80
180
120
130
110
160
80
180
160
100
200
130
180
100
170
90
150
70
130
50
150
80
130
130
60
110
150
100
130
130
120
110
170
100
150
160
90
140
140
70
120
120
50
100
170
150
100
60
190
170
160
130
140
100
180
160
170
150
160
140
180
160
200
160
260
210
350
310
330
300
250
290
230
190
220
180
210
170
230
190
200
160
240
190
300
260
220
290
250
200
280
240
180
210
170
200
160
190
150
210
170
190
WK1
900
600
350
250
400
300
200
90
40
70
60
60
80
30
60
50
50
100
50
80
70
70
90
40
70
60
60
80
30
60
50
50
70
25
50
40
40
130
35
25
120
30
150
50
40
140
40
30
130
30
25
110
25
HC = povlakovaný slinutý karbid
HW = nepovlakovaný slinutý karbid
Zadané řezné parametry jsou střední orientační hodnoty.
Doporučujeme přizpůsobení ve speciálních případech použití.
Walter Cut – Jednoduché zapichování
57
Technické informace
Tabulky použití řezných materiálů – zapichování a upichování
HC – M 10
WSM13S
Jiné
Tvrdé materiály
TiAlN + Al2O3
(Al)
CC
PVD
TiAlN + Al2O3
(Al)
PVD
TiAlN + Al2O3
(Al)
PVD
TiAlN + Al2O3
(Al)
CVD
TiCN + Al2O3
CVD
TiCN + Al2O3
(+TiCN)
CVD
TiCN + Al2O3
(+TiCN)
CVD
TiCN + Al2O3
(+TiCN)
C C
HC – P 10
C C
HC – K 10
C
C C
HC – K 20
C C
HC – H 10
C
C C
WKP23S
HC – K 30
C C
C C
WKP33S
C C
HC = povlakovaný slinutý karbid
HW= nepovlakované druhy slinutý karbid
58
Složení
povlaku
C C
C C
HC – K 30
45
C C
HC – P 45
HC – P 30
40
35
PVD
C C
HC – M 45
HC – P 20
30
25
CC
WTA 33
WKP13S
20
15
C C
HC – M 30
HC – P 10
10
05
CC
HC – S 45
WSM43S
01
CC
HC – S 20
HC – P 35
O
C
HC – S 30
WSM33S
H
CC
HC – M 20
HC – P 20
S
Těžko obrobitelné
materiály
Neželezné kovy
N
HC – S 10
HC – P 10
WSM23S
K
Litina
Normované
označení
M
Nerezová ocel
Označení
druhů
Walter
Ocel
P
Oblast použití
Způsob povlakování
Skupina materiálů obrobků
C C hlavní použití
C
další použití
Příklad vyměnitelných břitových
destiček
Technické informace
Přehled geometrií pro břitové destičky
Systém SX – zapichování a upichování
CF6
––malé posuvy
––nepatrná tvorba otřepů / hrotů
––malou řeznou sílu
N
S
H
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
O
Jiné
K
Litina
Poznámky /
oblast použití
M
Nerezová ocel
Geometrie
P
Ocel
Skupina materiálů obrobků
Řez
Hlavní ostří
Náhled
Hlavní ostří
19°
CC
CC
CC
CC
18°
CC
CC
C
CC
CC
12°
20°
CC
C
CC
C
C
1,5
0,03 –0,10
2
0,03 –0,12
3
0,04–0,20
1,5
0,03–0,13
2
0,04–0,15
3
0,08–0,20
4
0,10–0,20
5
0,10–0,25
6
0,12–0,28
C
6°
CE4
––zapichování a upichování
––střední až vysoké posuvy
––dobré zúžení třísky
––stabilní řezná hrana
f
[mm]
C
6°
CF5
––zapichování a upichování
––malé až střední posuvy
––dobrá kontrola třísky
––nepatrná tvorba otřepů / hrotů
s
[mm]
1,5
0,05–0,13
2
0,06–0,15
3
0,09–0,30
C
6°
4
0,10–0,32
5
0,12–0,35
6
0,12–0,40
s
[mm]
f
[mm]
1,5
0,03–0,10
2
0,03–0,12
2,5
0,03–0,15
3
0,04–0,20
Systém GX – zapichování a upichování
CF6
––malé posuvy
––nepatrná tvorba otřepů / hrotů
––malou řeznou sílu
S
H
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
O
Jiné
N
Litina
Poznámky /
oblast použití
K
Nerezová ocel
Geometrie
M
Ocel
Skupina materiálů obrobků
P
Řez
Hlavní ostří
19°
CC
CC
CC
CC
C
6°
CF5
––zapichování a upichování
––malé až střední posuvy
––dobrá kontrola třísky
––nepatrná tvorba otřepů / hrotů
CE4
––zapichování a upichování
––střední až vysoké posuvy
––dobré zúžení třísky
––stabilní řezná hrana
18°
CC
CC
C
CC
CC
C
6°
20°
CC
C
CC
C
C
Náhled
Hlavní ostří
C
6°
12°
2
0,04–0,15
2,5
0,05–0,15
3
0,08–0,20
4
0,10–0,22
5
0,10–0,25
2
0,06–0,15
2,5
0,07–0,18
3
0,09–0,30
4
0,10–0,32
5
0,12–0,35
6
0,12–0,40
C C hlavní použití
C
další použití
Walter Cut – Jednoduché zapichování
59
Technické informace
Přehled geometrií pro břitové destičky
(pokračování)
Systém GX – zapichování a upichování
GD3
––velmi měkký řez
––malé až střední posuvy
––univerzální upichování
a zapichování
GD6
––střední posuvy
––materiály tvořící dlouhou
třísku
––střední podmínky obrábění
N
S
H
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
O
Jiné
K
Litina
Poznámky /
oblast použití
M
Nerezová ocel
Geometrie
P
Ocel
Skupina materiálů obrobků
Řez
Hlavní ostří
Náhled
Hlavní ostří
9°
CC
CC
C
C
C
C
6°
24°
CC
CC
C
C
15°
CC
6°
s
[mm]
f
[mm]
2
0,04–0,12
2,5
0,04–0,14
3
0,06–0,18
4
0,10–0,20
5
0,12–0,25
6
0,14–0,28
2
0,04–0,12
2,5
0,06–0,17
3
0,08–0,18
4
0,10–0,22
5
0,12–0,24
6
0,14–0,30
Systém GX – zapichování, upichování a drážkování
UD6
––zapichování do nerezové
oceli
––střední rozsah posuvů
––měkký řez
UF4
––všechny zapichovací
operace
––dobrá kontrola třísky
––střední rozsah posuvů
––pozitivní řez
UD4
––velká oblast lámání třísky
––optimální lámání třísky při
obrábění výkovků
––stabilní řezná hrana
––pro střední až vysoké
posuvy
UA4
––pro obrábění litiny
––střední až vysoké parametry
obrábění
––pro maximální spolehlivost
při obrábění litiny
N
S
H
Litina
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
Řez
Hlavní ostří
20°
C
CC
6°
32°
11°
CC
CC
CC
C
6°
7°
CC
C
15°
Náhled
Hlavní
ostří
s
[mm]
ap
[mm]
6°
CC
C
6°
f
[mm]
2
0,30–2,50
2,5
0,30–2,50
0,08–0,14
3
0,40–3,00
0,10–0,20
0,06–0,15
4
0,50–3,50
0,12–0,25
5
0,50–3,00
0,12–0,30
6
0,60–3,50
0,14–0,35
2
0,30–2,50
0,10–0,15
2,5
0,30–2,50
0,10–0,18
3
0,40–3,00
0,10–0,20
4
0,50–3,50
0,10–0,30
5
0,50–3,50
0,12–0,35
6
0,60–4,00
0,14–0,40
3
0,4–2,0
0,08–0,20
4
0,5–2,8
0,10–0,30
5
0,5–3,0
0,12–0,35
6
0,6–3,5
0,14–0,40
8
0,9–4,0
0,14–0,40
2
0,30–2,50
0,08–0,15
2,5
0,30–2,50
0,10–0,20
0,10–0,22
CC
C C hlavní použití
C
další použití
60
O
Jiné
K
Nerezová ocel
Geometrie
Poznámky /
oblast použití
M
Ocel
Skupina materiálů obrobků
P
3
0,40–3,00
4
0,50–3,50
0,10–0,35
5
0,50–3,00
0,12–0,35
6
0,60–3,50
0,14–0,40
Technické informace
Přehled geometrií pro břitové destičky
(pokračování)
Systém GX – rádiusové břitové destičky
RD4
––pro kopírovací soustružení
––vynikající kontrola třísky při
zapichování
––pro střední až vysoké posuvy
––lisovaná
RF8
––ke kopírovacímu soustružení
a podstružování
––broušená ze všech stran
––vysoká kvalita povrchu
––stabilní řezná hrana
K
N
S
H
Litina
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
O
Jiné
M
Nerezová ocel
Geometrie
Poznámky /
oblast použití
P
Ocel
Skupina materiálů obrobků
Řez
Hlavní ostří
Náhled
Hlavní ostří
s
[mm]
ap
[mm]
max
f
[mm]
3
1,50
0,08–0,35
4
2,00
0,10–0,40
5
2,50
0,12–0,50
6
3,00
0,15–0,60
3
0,1–1,5
0,10–0,30
4
0,1–2,0
0,12–0,45
5
0,1–2,5
0,15–0,50
6
0,1–3,0
0,15–0,55
6
4,00
0,10–0,30
8
5,00
0,10–0,35
7°
CC
C
CC
C
6°
17°
CC
CC
C
10°
CC
6°
RK8
––leštěná čelní plocha
––ostrá řezná hrana
––broušená ze všech stran
––vysoce pozitivní
20°
CC
C
11°
Systém GX – zapichování drážek pojistných kroužků
Břitové destičky pro zápichy na pojistné kroužky
––nejlepší jakost povrchu
––všechny běžné typy pojistných kroužků
––malá tvorba otřepů
S
H
Neželezné kovy
Těžko obrobitelné
materiály
Tvrdé materiály
O
Jiné
N
Litina
Poznámky /
oblast použití
K
Nerezová ocel
Geometrie
M
Ocel
Skupina materiálů obrobků
P
Řez
Hlavní ostří
10°
CC
C
Náhled
Hlavní ostří
s
[mm]
f
[mm]
0,6-1,99
0,05–0,10
2-2,99
0,05–0,12
3-3,99
0,07–0,14
4-4,99
0,07–0,20
CC
6°
5-5,99
0,08–0,20
C C hlavní použití
C
další použití
Walter Cut – Jednoduché zapichování
61
Technické informace
Informace ohledně použití:
Výměna břitových destiček u nástrojů Walter Cut
Montáž břitových destiček SX
Nasazení břitové destičky
Demontáž břitové destičky
Výměna břitových destiček GX
1. Nasaďte klíč
2. Povolte upnutí
3. Vyjměte starou
břitovou destičku
4. V
ložte novou
břitovou destičku
Provedení nástrojů Walter Cut – verze Standard/Contra
G2042 / G1041 . . . –C
Pravé provedení
Standard
Příklad: G1041.32R–3T32GX24
62
Contra
Příklad: G1041.32R–3T32GX24C
Levé provedení
Standard
Příklad: G1041.32L–3T32GX24
Contra
Příklad: G1041.32L–3T32GX24C
Technické informace
Informace ohledně použití:
Sada chladicích hadic pro zapichovací držáky s vnitřním přívodem chlazení
Zapichovací držák G2012-P
K601 . . .
Poznámka:
Všechny držáky G2012 s vnitřním přívodem chlazení jsou
vybavené 3 chladicími přípojkami. Před použitím nástrojů se ujistěte,
že nevyužité přípojky jsou uzavřeny záslepkami obsaženými v sadě.
Chladicí sady K601 . . . pro držáky G2012-P jsou přípustné tlaky od
10 bar do max. 275 bar.
G 1/8"
Sada chladicích hadic Walter P
Délka
Jednotlivé součásti
Označení
150 mm
K601.01.150-SET
K601.02.150-SET
K601.03.150-SET
250 mm
K601.01.250-SET
K601.02.250-SET
K601.03.250-SET
300 mm
K601.01.300-SET
K601.02.300-SET
K601.03.300-SET
Obsah každé sady
①
Přípojka M10
FS2252
1x
—
—
②
Dvojitá spojka 1/8"
FS2253
2x
1x
—
③
Úhlová přípojka 1/8"
FS2254
—
1x
1x
④
Úhlová přípojka M10
FS2255
—
1x
2x
⑤
Redukce 1/4" – 1/8"
FS2256
—
1x
1x
⑥
Měděné těsnění
FS2257
2x
3x
4x
⑦
Záslepka 1/8"
FS2258
1x
1x
1x
⑧
Mosazná záslepka
FS2259
1x
1x
1x
⑨
Mosazná tryska 1/8"
FS2260
1x
1x
1x
⑩
Těsnicí kroužek
FS2261
2x
2x
2x
Walter Cut – Jednoduché zapichování
63
Technické informace
Průvodce uživatele – upichování
1. Základy
Všeobecné
3. Použijte co možná největší nástroj –
ve vztahu k výšce držáku [h]
Zásadně byste měli dbát na to, abyste zvolili co možná nejstabilnější nástroj.
Zabrání se tím vibracím a prodlouží se životnost.
–– větší tuhost nástroje
–– menší vibrace
–– delší životnost
h
h
Upichovací šířka
S
Upichovací šířka by měla být
zvolená podle potřeby a co
možná nejmenší.
Zmenšením upichovací šířky se
sníží řezná síla a kromě toho
se šetří materiál.
Vliv úhlu nastavení na obrábění
Určování provedení (pravá/levá) se
u výměnných břitových destiček
neprovádí, jako u nástrojů,
při pohledu na břit zepředu, nýbrž
shora.
Hloubka zápichu
1. Maximální upichovací hloubka [Tmax] nástroje,
resp. maximální vyložení držáku břitu by neměla
být více než 10x větší než šířka břitu.
Zásadně by měla být zvolena
co možná nejmenší.
neutrální
pravé
levé
V zásadě lze použít následující pravidlo:
Směr otáčení vřetena stroje: π
doprava
‡ pravá výměnná břitová destička
doleva
‡ levá výměnná břitová destička
2. Nejhospodárnější jsou dvoubřité
vyměnitelné břitové destičky Walter Cut GX,
pokud maximální hloubka zápichu nepřekročí
druhý břit.
U vyšší hloubky zápichu jsou první volbou
jednobřité břitové destičky Walter Cut SX.
Tmax
Tmax
Při upichování plného materiálu
snižuje použití výměnných břitových
destiček s úhlem nastavení tvorbu
zbytkových hrotů na upíchnuté
součásti.
1. Podle možnosti použijte neutrální břit
–– lepší tvorba třísky
–– menší odtlačovací síla
–– delší životnost
Při upichování trubkového materiálu
se použitím šikmých výměnných
břitových destiček zabrání vzniku
kroužků, které mohou za určitých
okolností zůstat viset na upíchnuté
části a narušit další výrobní proces.
Kromě toho lze očekávat menší
tvorbu otřepů.
LBA
1. VO
2. Použijte co možná nejmenší upichovací šířku
S
S
–– menší řezná síla
–– menší spotřeba materiálu
=
S
S
=
64
Použití šikmých výměnných břitových destiček má v zásadě
negativní vliv na životnost výměnných břitových destiček.
Měli byste pokud možno používat neutrální výměnné břitové destičky.
Technické informace
1. Základy (pokračování)
2. Tipy pro uživatele
(pokračování: 2. Vliv úhlu nastavení na obrábění)
Nástroj musí být vyrovnaný
kolmo k ose rotace
Při upichování s šikmými výměnnými
břitovými destičkami je na základě
úhlu nastavení třeba počítat s méně
příznivým tvarem třísky.
–– lepší rovinnost
–– menší sklon k vibracím
Tříska se roluje v úhlu 90° vůči
hlavnímu břitu a nevytváří tak
pružinový tvar (jako u neutrální
výměnné břitové destičky) nýbrž
spirálu.
Zkontrolujte výšku hrotu
A
B
C
Vedení třísky lze zajistit krátkým přerušením řezu po hloubce zápichu 1–2 x s.
Po opětovném zaříznutí je tříska vedena v jižFPvytvořené drážce. FP
–– delší/vyrovnanější životnost
–– menší tvorba hrotů/otřepů
FN
Hodnoty posuvu musí být sníženy cca o 30 %, protože nástroj má kvůli vznikající
axiální síle [Fn] sklon k vybočování. To způsobuje vibrace a vypouklé upichované
plochy.
Vlivem polohy nad nebo pod středem se při obrábění mění efektivní
řezné úhly.
Nástroj by měl být ve stroji upnutý s co nejmenším vyložením
–– lepší rovinnost
–– menší sklon k vibracím
–– delší životnost
L
Vliv na obrábění
Obrobek by měl být obráběn co nejblíže upnutí
Neutrální břitová
destička
Stabilita a životnost
dobrá
A
Šikmá břitová
destička
špatná
B
Radiální řezné síly (pozitivní)
vysoké
malé
Axiální řezné síly (negativní)
malé
vysoké
Tvorba zbytkových hrotů / otřepů
L
FP
FP
velká
FN
malá
Riziko vibrací
malé
vysoké
Kvalita povrchu a rovnost
dobrá
špatná
Tok třísek
dobrý
špatný
C
Zmenšení posuvu
Od průměru 1,5 x s mm snižte
posuv [f] o cca 50 – 75 %.
Nezapichujte ve středu, protože hrozí prasknutí.
Přes střed lze zapichovat s max. rohovým
rádiem +0,1 mm.
Např. rohový rádius 0,3 mm
x = –0,4 mm
Konstantní řezná rychlost s omezením otáček
(max. otáčky podavače tyčí)
Walter Cut – Jednoduché zapichování
65
Technické informace
Průvodce uživatele – upichování
2. Tipy pro uživatele (pokračování)
Podmínky použití zesílených planžet
Zapichování na šikmých plochách
Při zapichování na šikmých plochách musí být posuv
při náběhu snížen o cca 20 %–50 % a musí být
použita ostřejší geometrie (např. CF5).
Upínací poloha s obráceným nožem
Kontra-planžeta
G2042.32.R-3T33 SX-C
Vyjetí nástroje
Po upichování nástroj hned nevyjíždějte, nejprve jím
pojíždějte v axiálním směru a potom vyjeďte.
Chod doleva
Hlavní vřeteno
Protivřeteno
Upínací poloha normální
Srážení hran
a upichování
G2042.32.R-3T33 SX
M3 chod doprava
1. Předpichování
2. Srážení hran
Sražení vnitřních hran před upichováním
3. Upichování
Hlavní vřeteno
Protivřeteno
Hrot břitu fazetovacího nástroje a upichovacího
nástroje musí přesně lícovat, aby bylo dosaženo
výsledku co možná nejvíce bez otřepů.
Upínací poloha normální
Kontra-planžeta
G2042.32.L-3T33 SX-C
Upichování k otvoru
Otvor je nutné předvrtat tak hluboko,
aby se upichovací nástroj celou
šířkou břitu proříznul ve válcové
části otvoru.
M3 chod doprava
Hlavní vřeteno
66
Protivřeteno
Technické informace
3. Analýza chyb
Velká tvorba zbytkových hrotů / otřepů
‡‡ Snižte hodnotu posuvu o 50–75 % od průměru
1,5 x s (s = šířka břitu)
‡‡ Použijte výměnnou břitovou destičku s úhlem
nastavení
‡‡ Použijte užší destičku
(snížení řezných sil)
‡‡ Použijte menší rádius hrany
‡‡ Použijte více pozitivní geometrii
‡‡ Zkontrolujte výšku hrotu
Špatný povrch / vibrace
‡‡ Použijte stabilnější nástroj
‡‡ Nástroj upněte s menším vyložením.
‡‡ Zkontrolujte, zda není poškozené lůžko destičky
‡‡ Použijte více pozitivní geometrii
‡‡ Zvyšte posuv
Poškození třískami
‡‡ Použijte utvářeč třísek s větším
zúžením třísky
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Vložte přímou břitovou destičku
‡‡ Optimalizujte chlazení
‡‡ Zvyšte posuv
Špatný tvar třísky
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Zlepšete chlazení
‡‡ Zkontrolujte utvářeč třísek
‡‡ Zvyšte posuv
Špatná rovinnost
‡‡ Použijte výměnnou břitovou destičku bez úhlu nastavení nebo
s malým úhlem nastavení
‡‡ Použijte nástroj s co možná nejmenší upichovací hloubkou
‡‡ U výměnných břitových destiček s úhlem nastavení snižte posuv
‡‡ Použijte menší rádius hrany
‡‡ Použijte více pozitivní geometrii
‡‡ Vyrovnejte nástroj
Vytváření třísky při upichování
‡‡ Zúžení třísek brání tření na bočních stěnách nástroje a omezuje
hromadění třísek
‡‡ Umožňuje vyšší hodnoty posuvu
‡‡ Žádné poškození upichovaných ploch
‡‡ Třísky se šroubovitě stáčejí a krátce odlamují, aby mohly snáze
odcházet ze zapichované drážky
Walter Cut – Jednoduché zapichování
67
Technické informace
Průvodce uživatele – zapichování
1. Základy
2. Tipy pro uživatele
Všeobecné
Při zapichování se používá pouze jeden břit.
I zde je nutné v závislosti na druhu obrábění dodržovat určité postupy, aby bylo
dosaženo optimálního výsledku.
Použitím nástrojů pro drážkování
lze spojit jednotlivé
kroky obrábění
a ušetřit nástroje.
Tyto nástroje se používají
speciálně při obrábění
mezi výstupky nebo
u omezeného počtu
pozic nástrojů.
Vytvoření úzkého zápichu se sraženou hranou
Díky tvarovému spoji výměnné břitové destičky
a lůžka destičky lze zachytit radiální i axiální síly.
Zapichování
s přídavkem na
opracování 0,1 mm
(průměr)
To umožňuje při použití speciálních geometrií tvaru
třísky operace drážkování a podélného soustružení.
Pro tento postup jsou nejvhodnější univerzální
geometrie, např. UD4, UF4.
Vysoustružení
sražené hrany
a dokončení 1. boku
Vysoustružení
sražené hrany
a dokončení 2. boku
Vytvoření širokého zápichu pomocí zapichování
Výrobní strategie
V zásadě rozlišujeme dvě
výrobní strategie:
Zapichování a drážkování.
Při zapichování dochází k posuvu
pouze jedním směrem.
Pouze při dokončovacím obrábění
může být proveden podélný pohyb
s malým přídavkem na opracování
(cca 0,1–0,3 mm).
Zapichování
333 222 111
Drážkování
Předpichování
Šířka zápichu = s–2xr
555 444
Předpichování
Dokončování
apmax = r
s = šířka břitu / r = rádius hrany / apmax = max. hloubka řezu
Drážkování představuje
kombinaci zapichovacího a podélného
pohybu.
Boční přesazení [s]–[r]
Zapichování nebo drážkování?
Výběr obráběcí strategie závisí na tvaru
a velikosti požadované drážky.
Při rozhodování lze jako empirické pravidlo
použít následující kritéria:
Drážkování:
Šířka drážky je 1,5x větší než
hloubka drážky
Zapichování:
Hloubka drážky je 1,5x větší než
šířka drážky
Drážkování
Při bočně přesazeném zapichování by se měla pokud
možno používat univerzální geometrie „U“. Přitom je
třeba dbát na to, aby upichovací šířka měla hodnotu
minimálně mezi s/2 a šířka břitu
s–1 x r.
ap min: 0,5 x s
ap max:s–r
Zapichování
Příklad:
s = r=
ap min:
ap max:
3,0 mm
0,2 mm
1,5 mm
2,8 mm
r
s
r
68
Technické informace
Průvodce uživatele – drážkování
1. Základy
Nástroj musí být vyrovnaný kolmo k ose rotace!
Kvalita povrchu drážkování v porovnání se soustružením ISO
Jen tak je zajištěno, že bude možné
při soustružení v obou směrech
vytvořit úhel hřbetu.
Špatné vyrovnání nástroje má
za následek vibrace a může
způsobit zlomení nástroje!
Vychýlením břitové destičky při
­drážkování vzniká efekt Wiper.
Viz obrázek A.
Vychýlení
Obrázek A
Jako vychýlení označujeme deformaci držáku výměnné břitové destičky
způsobenou silou [FP]. Toto vychýlení je nutné pro vytvoření úhlu vedlejšího
hřbetu [a] během operace podélného soustružení.
Stupeň vychýlení je ovlivněn několika faktory
–– Hloubka řezu [ap]
–– Posuv [f]
–– Řezná rychlost [vc]
–– Rádius hrany [r]
–– Obráběný materiál
–– Upichovací hloubka nástroje [T]
–– Šířka držáku výměnné břitové destičky
Porovnání kvality povrchu při drážkování se soustružením ISO
Ra [ µm]
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
Vyrovnání průměru
Vychýlením vznikají u nástroje
různé poměry délky. Aby byl při dokončovacím obrábění vytvořen stejnoměrný
průměr, musí dojít při přechodu ze zapichovacího pohybu na podélný pohyb
k vyrovnání průměru.
1.
2.
3.
4.
5.
Opracujte součást až k dokončovacímu obrábění
Proveďte zapichování na výsledný průměr
Vyjetí 0,1 mm
Proveďte podélné soustružení
Změřte průměr upichování a průměr podélného soustružení
a rozměr zpětného pohybu (0,1 mm) upravte o rozdíl průměrů.
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0
0,05
0,1
0,15
0,2
GX24-3E400N080-UF4 WSM33S
GX24-3E500N080-UF4 WSM33S
GX24-4E600N080-UF4 WSM33S
DNMG110404
DNMG110408
0,25
0,3
0,35
f [mm/ot]
Walter Cut – Jednoduché zapichování
69
Technické informace
Průvodce uživatele – drážkování
2. Tipy pro uživatele
Drážkování
Vytvoření vybrání
Aby byl zajištěn spolehlivý obráběcí
proces, je nutno dodržet určité
postupy.
Nástroj například nesmí být zatížený
současně ve dvou směrech. Vždy
je nutné dbát na to, aby byl břit po
zapichování zbaven zatížení, než se
přejde na operaci podélného soustružení. Stejně tak je nutné zbavit břit
zatížení před přechodem z podélného
soustružení na zapichování.
1. Hrubování
Přibližný vzorec pro drážkování:
fstart 0,05 x s
fmax 0,07 x s
apmin R + 0,1 mm
apmax 0,7 x s
r
s
1.Zapichování
(podélné soustružení ap)
2. Vyjetí 0,1 mm
3. Podélné soustružení
4. Oddálení 0,1 mm ve dvou směrech
5.Zapichování
6. Vyjetí 0,1 mm
7. Podélné soustružení cca 0,5 mm
před výstupek
8. Oddálení 0,1 mm ve dvou směrech
r
Sled obrábění
Na konci operace podélného soustružení vyjeďte proti směru posuvu a od
obráběného průměru min. 0,1 mm.
Břit se tak může vrátit
do původní polohy.
2. Dokončování
Nyní může následovat další operace
zapichování.
Než přejdete na operaci podélného
soustružení, je opět nutné vyjet
cca 0,1 mm.
1. Předpichování na konci zaoblení na výsledný průměr
Zabránění tvorbě kroužků
2
3
4
1
1. Podélné soustružení cca 0,5–1,5 mm
před vyjetím nástroje
2. Vyjeďte šikmo z rohu
2. Dokončení 1. výstupku a zkopírování
zaoblení
3. Oddálení o vyrovnání průměru
3. Umístěte nástroj nad kroužek
4. Zapichováním kroužek
odstraňte
6. Dokončení 2. výstupku a zkopírování zaoblení
70
4. Podélné soustružení až ke konci
zaoblení
5. Oddálení 0,1 mm ve dvou směrech
Technické informace
2. Tipy pro uživatele (pokračování)
Zabránění vibracím při kopírovacím soustružení
–– Rádius břitové destičky by měl být vždy menší než rádius obrobku
–– Posuv v prostoru rádia obrobku v porovnání s podélným profilem snižte o 50 %
Rádius destičky = rádius obrobku
Nedoporučuje se!
Rádius destičky < rádius obrobku
Doporučuje se!
3. Analýza chyb při drážkování
Vibrace při soustružení
‡‡ Zkontrolujte vyrovnání nástroje (viz strana 65)
‡‡ Příliš malé vychýlení výměnné břitové destičky
(viz strana 65)
‡‡ Použijte užší destičku (vychýlení bude větší)
‡‡ Použijte menší rádius hrany
‡‡ Upněte obrobek s menším vyložením
Nerovnoměrný průměr soustružení
‡‡ Před dokončovacím řezem upravte rozměr vyjetí
‡‡ Zajistěte stejnoměrný přídavek na opracování
‡‡ Zkontrolujte, zda není poškozené lůžko destičky
‡‡ Zvyšte řeznou rychlost
‡‡ Použijte více pozitivní geometrii
fn1 = podélný profil – max. tloušťka třísky 0,15–0,40 mm
fn2 = rádiové obrábění – 50 % max. tloušťky třísky
Poškození třískami
‡‡ Použijte utvářeč třísek s větším zúžením třísky
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Optimalizujte chlazení
Použití nástroje
–– Před použitím břitové destičky je
třeba zkontrolovat, zda není lůžko
destičky znečistěné a poškozené
–– Břitovou destičku zavádějte do
lůžka destičky podél hranolových
ploch a dávejte pozor na odpory
Tvorba kroužků
‡‡ Zkontrolujte postup programu
(viz strana 70)
Špatný tvar třísky
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Zvyšte posuv
‡‡ Zlepšete chlazení
‡‡ Zkontrolujte utvářeč třísek
–– Pro utažení upínacího šroubu
používejte dodaný šroubovák.
Doporučuje se používat momentový klíč. Pro něj jsou doporučeny
tyto hodnoty:
Nástroj
Utahovací
moment
G15 . .
5,0 Nm
G1011
5,0 Nm
G1111
4,0 Nm
G1041
3,5 Nm
XLDE
3,5 Nm
Walter Cut – Jednoduché zapichování
71
Technické informace
Průvodce uživatele –
axiální zapichování
Zapichování všeobecně
Analýza opotřebení
Základy
Opotřebení hřbetu
‡‡ Použijte typ odolnější proti opotřebení
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Zlepšete chlazení
Výběr provedení nástroje
pravý nástroj
Plastická deformace
‡‡ Použijte typ odolnější proti opotřebení
‡‡ Snižte posuv
‡‡ Optimalizujte chlazení
‡‡ Snižte řeznou rychlost
levý nástroj
Rozsah průměrů prvního zápichu zvolte co největší
Čím větší rozsah
­průměrů prvního
zápichu, tím lepší
odvod třísky
in.
Øm
Rozšiřování axiálního zápichu
.
ax
in.
øm
Øm
.
Vylomení
‡‡ Použijte houževnatější druh slinutého karbidu
‡‡ Použijte stabilnější nástroj
‡‡ Použijte stabilnější geometrii
‡‡ Příp. použijte širší břit
Tvorba nárůstku
‡‡ Zvyšte řeznou rychlost
‡‡ Použijte více pozitivní geometrii
‡‡ Optimalizujte chlazení
ax
øm
Vymílání
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Použijte více pozitivní geometrii
‡‡ Použijte typ odolnější proti opotřebení
‡‡ Optimalizujte chlazení
1. První zápich s co
největším průměrem
Opotřebení zářezu nebo oxidového povlaku
‡‡ Snižte řeznou rychlost
‡‡ Snížit posuv
2. Rozšiřování dovnitř
3. Rozšiřování ven
72
Technické informace
Hloubka zápichu v závislosti na soustruženém průměru
G1011-1616 . . T21GX24
Hloubka zápichu T [mm]
G1011-2020 . . T21GX24
24,0
23,0
22,0
Tmax 21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
16,1 = Ø při maximálním průměru
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
87 = Ø při maximální hloubce zápichu
450
500
Soustružený průměr [mm]
G1011-2525 . . T21GX24
Hloubka zápichu T [mm]
24,0
23,0
22,0
Tmax 21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
12,7 = Ø při maximálním průměru
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
0
50
100
150
200
82 = Ø při maximální hloubce zápichu
250
300
350
400
450
500
Soustružený průměr [mm]
Walter Cut – Jednoduché zapichování
73
Technické informace
Tabulka porovnání tvrdosti
Pevnost v tahu, tvrdost podle Brinella, Vickerse a Rockwella (výtah z DIN 50150)
74
Pevnost v tahu
Rm
N/mm2
Tvrdost podle
Vickerse
HV
Tvrdost podle
Brinella
HB
255
270
285
305
320
335
350
370
385
400
415
430
450
465
480
495
510
530
545
560
575
595
610
625
640
660
675
690
705
720
740
755
770
785
800
820
835
850
865
880
900
915
930
950
965
995
1030
1060
1095
1125
1155
1190
1220
1255
1290
1320
1350
1385
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
76,0
80,7
85,5
90,2
95,0
99,8
105
109
114
119
124
128
133
138
143
147
152
156
162
166
171
176
181
185
190
195
199
204
209
214
219
223
228
233
238
242
247
252
257
261
266
271
276
280
285
295
304
314
323
333
342
352
361
371
380
390
399
409
Tvrdost podle
Rockwella
HRC
20,3
21,3
22,2
23,1
24,0
24,8
25,6
26,4
27,1
27,8
28,5
29,2
29,8
31,0
32,2
33,3
34,4
35,5
36,6
37,7
38,8
39,8
40,8
41,8
42,7
43,6
Pevnost v tahu
Rm
N/mm2
Tvrdost podle
Vickerse
HV
Tvrdost podle
Brinella
HB
Tvrdost podle
Rockwella
HRC
1420
1455
1485
1520
1555
1595
1630
1665
1700
1740
1775
1810
1845
1880
1920
1955
1995
2030
2070
2105
2145
2180
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
418
428
437
447
(456)
(466)
(475)
(485)
(494)
(504)
(513)
(523)
(532)
(542)
(551)
(561)
(570)
(580)
(589)
(599)
(608)
(618)
44,5
45,3
46,1
46,9
47,7
48,4
49,1
49,8
50,5
51,1
51,7
52,3
53,0
53,6
54,1
54,7
55,2
55,7
56,3
56,8
57,3
57,8
58,3
58,8
59,2
59,7
60,1
61,0
61,8
62,5
63,3
64,0
64,7
65,3
65,9
66,4
67,0
67,5
68,0
Přepočty hodnot tvrdosti podle této tabulky
jsou jen přibližně správné. Viz DIN 50150.
Vlastnost
materiálu
Jednotka /
zkušební metoda
Značka
vzorce
Pevnost v tahu
N/mm2
Rm
Tvrdost podle Vickerse
Diamantový jehlan 136°
Zkušební síla F ≥ 98 N
HV
Tvrdost podle Brinella
Vypočteno z:
HB = 0,95 × HV
0,102 × F/D2 = 30 N/mm2
F = zkušební síla v N
D = průměr kuličky v mm
HB
Tvrdost podle Rockwella
C
Diamantový kužel 120°
Celková zkušební síla 1471 ± 9 N
HRC
Technické informace
Vzorce pro výpočty: soustružení
Otáčky
notáčky
Dc
soustružený průměr
vc
řezná rychlost
vf
rychlost posuvu
f
posuv za otáčku
Q
objem materiálu za jednotku času
ap
hloubka řezu
h
tloušťka třísky
κ
úhel nastavení
kc1.1* specifická řezná síla pro 1 mm² průřezu třísky
mc*
stoupání křivky kc
Pmotpříkon
th
doba záběru
lm
délka obrábění
η
účinnost stroje
Řezná rychlost
Rychlost posuvu
Objem materiálu za jednotku času
min-1
mm
m/min
mm/min
mm
cm3/min
mm
mm
°
N/mm2
kW
min
mm
(0,75–0,9)
*mc a kc 1.1 viz tabulka na straně 76.
Doba záběru
Příkon v závislosti na mc/kc1.1
Pmot
к
Přibližný vzorec
pro „rychlý“ výpočet příkonu
Ocel:
Pmot
Litina:
Pmot
Hliník:
Pmot
Walter Cut – Jednoduché zapichování
75
Technické informace – zapichovací nástroje
Řezné síly obráběcích skupin Walter
Pevnost v tahu
Spec. řezná
síla
Hodnota
vzestupu
Rm
kc1.1
mc
[N/mm²]
[N/mm²]
min
Popis
Obráběcí skupina
Walter
Nelegované a nízkolegované oceli, C > 0,25 %,
nízká a střední pevnost
350
750
1500
0,21
P1, P6
Nelegované a nízkolegované oceli, C > 0,55 %, nezušlechtěné
400
900
1700
0,25
P2, P3, P4, P7, P14
Nízko- a vysokolegované oceli, nízký stupeň zušlechtění
750
1100
2000
0,25
P5, P8, P11, P12
Nerezové feritické / martenzitické oceli, zušlechtěné
800
1400
2200
0,25
P15
Nízko- a vysokolegované oceli, střední stupeň zušlechtění
1100
1400
2500
0,25
P9
Nízko- a vysokolegované oceli, vysoký stupeň zušlechtění
1200
1600
3000
0,25
P10, P13
Nerezavějící, austenitické oceli
400
900
1800
0,21
M1
Nerezavějící, austenitické/feritické oceli + Duplex
600
1000
2000
0,21
M3
Nerezavějící, austenitické oceli, disperzně kalené (oceli PH)
700
1500
2400
0,21
M2
Šedá litina + CGI + temperovaná litina, nízká pevnost
200
400
800
0,28
K1, K3, K7
Tvárná litina, nízká pevnost + temperovaná litina, vyšší pevnost
400
600
950
0,28
K2, K5
Šedá litina, vyšší pevnost
300
400
1200
0,28
K4,
Tvárná litina, vysoká pevnost + ADI, vysoká pevnost, nelegovaná + legovaná
600
800
1400
0,28
K6
Hliníková slitina k tváření, nekalená
350
0,25
N1
Hliníková slitina k tváření, kalená
600
0,25
N2
Hliníková slévárenská slitina < 12 % Si, nekalená
600
0,25
N3
Hliníková slévárenská slitina < 12 % Si, vytvrzená,
hliníková slévárenská slitina ≥ 12 %
700
0,25
N4, N5
Čistá měď, slitiny mědi (mosaz, bronz) s nízkou pevností
550
0,25
N7, N8, N9
Vysokopevnostní slitiny mědi, bronz s vysokou pevností
1000
0,25
N10
Žáruvzdorné slitiny na bázi železa, žíhané
2400
0,25
S1
Žáruvzdorné slitiny na bázi železa, kalené
2500
0,25
S2
Čistý titan
1300
0,25
S6
Titanové slitiny, slitiny alfa/beta a beta
1500
0,25
S7, S8
Žáruvzdorné slitiny na bázi niklu a kobaltu, žíhané
2800
0,25
S3
Žáruvzdorné slitiny na bázi niklu a kobaltu, kalené
2900
0,25
S4
Žáruvzdorné slitiny na bázi niklu a kobaltu, lité
3000
0,25
S5
Tvrzené oceli 46 – 52 HRC
3000
0,25
H1
Tvrzené oceli 52 – 58 HRC
3700
0,25
H2
Tvrzené oceli 58 – 62 HRC
4300
0,25
H3
Tvrzená litina 50 – 60 HRC
3500
0,25
H4
Termoplasty a duroplasty, bez abrazivních plniv
150
0,2
O1, O2
Vlákny vyztužené plasty
300
0,3
O3, O4, O5
Grafit
400
0,25
O6
Poznámky:
Údaje jsou orientační hodnoty a vztahují se k neutrální geometrii břitu.
Stav obrobku a geometrie břitu významně ovlivňuje řezné síly.
76
max
Walter AG
Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Německo
www.walter-tools.com
Kompetentní výrobky
Zapichování, upichování a drážkování
_ZAMĚŘENÍ NA OBRÁBĚNÍ
Walter Cut –
prostě zapichování
a upichování
Walter Austria GmbH
Wien, Austria
+43 (1) 5127300-0, [email protected]
Walter Slowakei, o.z.
Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 6531613, [email protected]
Walter Austria GmbH
Podružnica trgovina,
Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
+386 (2) 629 01 30, [email protected]
Printed in Germany 6648842 (06/2014) CZ
Walter CZ s.r.o
Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352, [email protected]
Download

Walter Cut – prostě zapichování a upichování