Walter AG
Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Almanya
www.walter-tools.com
Walter ürün yenilikleri · Baskı 2013-2
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Tornalama, Delme ve delik işleme,
Vida dişi açma, Frezeleme
Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Istanbul, Türkiye
+90 (216) 528 1900 Pbx, [email protected]
Printed in Germany 6535373 (09/2013) TR
_YENİLİKLER
Deneyim, Bilgi, Teknoloji:
Yanınızdaki uzman.
Walter Genel Katalog
+ Ek Katalog
+ Yenilikler Broşürü
Tornalama, Delme ve delik işleme, Vida
dişi açma, Frezeleme, Adaptörler
_Talaşlı imalat alanında uzmanlığı içeren birikim
Genel Katalog
Komple takım programını üç yetkin ve uzman markalarımız Walter,
­Walter Titex ve Walter Prototyp olarak 2012 Genel Kataloğunda,
2013 Ek Kataloğunda ve varolan 2013-2 Yenilikler Broşüründe bulabilirsiniz „Deneyim, Bilgi, Teknoloji: Yanınızdaki uzman“. Bu broşür,
bir önceki 2013-1sayılı „Yenilikçi İşleme Teknolojileri İle Bir Adım Önde“
adlı broşürün ­yerine geçer.
Tornalama, Delme ve delik işleme, Vida
dişi açma, Frezeleme, Adaptörler
_Talaşlı imalat alanında uzmanlığı içeren birikim
Ek Katalog
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Tornalama, Delme ve delik işleme,
Vida dişi açma, Frezeleme
Yeni baskının içersinde üretiminizde ihtiyaç duyduğunuz tornalama,
delik işleme, frezeleme ve vida dişi açma için tüm hassas takımları
bulabilirsiniz.
Genel Kataloğu isteğinize bağlı olarak size göndermekten memnunluk
duyacağız.
_YENİLİKLER
Deneyim, Bilgi, Teknoloji:
Yanınızdaki uzman
=K
omple takım
programı
HAYALLER
GERÇEK OLUYOR.
Sahip olunan düşünceleri gerçekleştirmek için doğru takımlar gereklidir. Bunlar tornalama, frezeleme, delme, delik işleme ve vida dişi
açma işlemlerinde kullanılan takımlardır. Gönülden istemek ve hissetmektir önemli olan - başlangıçta oluşan düşünceden
­gerçekleştirlen uygulamaya kadar.
Konusunda uzman Walter, Walter Titex, Walter Prototyp ve Walter
Multiply markaları ile sizler takımları almanın ötesinde daha fazlasını
da elde etmektesiniz. Çünkü biz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak, sizleri memnun etmek için her türlü desteği sağlarız. Bu nedenle esas odaklanılan nokta uygulamadır ve müşterinin
bununla neyi amaçladığı ve hangi hedefe erişmek istemesi önemlidir. Biz kullanıcıya düşüncelerini gerçekleştirmek üzere tüm olanaklarımızı kullanarak yardımcı oluruz.
Bu aşamada mükemmellik bizim en önemli önceliğimizdir. Çünkü,
mükemmellik verimliliği ve etkinliği sağlamanın en kolay yolu olup,
hayalleri de gerçekleştirmenin tek yoludur.
Beklentilerinizden de fazlasını isteyin.
Hayallerinizi bizimle gerçekleştirin.
TORNALAMA
Walter3
ISO Tornalama 4
Kanal açma
12
DELİK İŞLEME, DELME VE VİDA DİŞİ AÇMA
Walter Titex
Komple karbür matkaplar
19
20
Walter25
Değiştirilebilir uçlu matkaplar
26
Delik genişletme matkapları
28
Hassas matkaplar
32
Walter Prototip
HSS-E-PM Kılavuzlar
HSS-E Kılavuzlar
37
38
40
Walter Prototip
Komple karbür frezeler
43
44
Walter49
Yeni nesil frezeler
51
Kesici takım malzemeleri
58
PKD (Çok kristalli elmas) özel frezeler
60
FREZELEME
Yenilikler için filmi izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/cPIqR internet
adresini tıklayın.
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Tornalama
_TORNALAMADA TAKIM YENİLİKLERİ
Ekonomik
tornalama budur.
ISO TORNALAMA
Walter Tiger·tec® Silver ISO K nesli:
Yüksek verimlilik için hızlı ve güvenilir.
YENİ
2013
Tiger·tec® Silver kaliteleri WKK10S ve WKK20S,
ve yeni geometriler MK5, RK5 ve RK7 özellikle dökme demir
işleme için geliştirilmiştir.
UYGULAMA
Ana uygulama:
–– Gri dökme demirde (EN-GJL), Küresel grafitli dökme demirde
(EN-GJS) ve Vermiküler grafitli dökme demirde (EN-GJV)
kullanılmak üzere WKK10S ve WKK20S kaliteleri
Diğer uygulama:
–– WKK10S, sertleştirilmiş çeliklerin (40 - 61 HRC) sert ve
­yumuşak olarak işlenmesi için idealdir
–– WKK20S, yüksek mukavemetli çeliklerin (1000 - 1400 N/mm.²)
işlenmesinde daha yüksek takım ömrü elde edilir.
YENİ: Genel kullanım amaçlı geometriler
–– Geniş, genel kullanım amaçlı uygulama alanı
–– Düşük boşluk yüzeyi aşınması için mikro ağız
teknolojisi
4
Üretim filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/t0V7i internet
adresini tıklayın.
YENİ: Tiger·tec® Silver CVD (Kimyasal buharlı birikim)
kaplama
–– Krater aşınmasına karşın maksimum mukavemet ve
yüksek kesme hızı için en uygun mikro yapısal özellikli
alüminyum oksit
–– Mekanik son işlem kesme ağzında talaş kaynama­larını
önleyen baskı gerilimlerini oluşturur
–– Gümüş rengindeki boşluk yüzeyi belirleyici tabaka
olarak aşınmanın kolay farkedilebilmesini sağlar
YENİ: Taşlanmış temas yüzeyi
–– Çift taraflı değiştirilebilir kesici uçlarla darbeli kesmede
daha yüksek iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
Tiger·tec® Silver ISO K Nesli
Yaklaşık
% 75
verimlilik
artışı
Dökme demir için yeni kaliteler (ISO K)
Dökme demir için yeni geometriler (ISO K)
ap [mm.] Talaş derinliği
Aşınma mukavemeti
16
RK7
10
İyi
Orta
Uygun olmayan
RK5
6,3
MK5
4,0
WKK10S
2,5
Tiger·tec® Silver
1,6
WKK20S
1,0
Tiger·tec® Silver
0,63
WAK30
0,4
0,25
Tokluk
0,16
0,1
0,025
0,04
0,063
0,1
0,16
0,25
0,4
0,63
1,0
1,6
2,5
f [mm.]
İlerleme
YENİ ÜRÜN KALİTELERİ
WKK10S (ISO K10)
–– Maksimum aşınma mukavemeti ve yüksek kesme hızı
–– Yumuşak darbeli kesmelere kadar kesintisiz sürekli kesme
–– Kuru işlemede ilk seçim
WKK20S (ISO K20)
–– Tüm işlemelerin yaklaşık yüzde 50’si için genel kullanım
amaçlı kalite
–– Darbeli kesme yapılan, dökme kabuklu ve çakışan delikleri
bulunan iş parçalarında iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
–– Soğutma sıvılı işlemede ve kuru işlemede en uygunu
AVANTAJLARI
–– Bazı durumlarda olduğu gibi, takım ömründe sağladığı
­yüzde 75’e varan artış sayesinde düşük takım maliyetleri
–– Üstünlüğü kanıtlanmış Tiger·tec® Silver Teknolojisi ve
MK5, RK5, RK7 geometrileri ile elde edilen maksimum
kesme hızları sayesinde kısa iş süreçleri
–– Darbeli kesmelerin yapılmasında ve dökme demir kabuklarının işlenmesinde, ek olarak sonradan taşlanan kesici uç
temas yüzeyi ve mekanik son işlem sayesinde daha yüksek
iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
Walter; Tornalama
5
ISO TORNALAMA
Walter Tiger·tec® Silver ISO K nesli:
Genel kullanım amaçlı, klasik veya
olağanüstü sağlam ve dayanıklı.
YENİ ISO K GEOMETRİLERİ:
MK5: Orta değerde işleme:
Tüm dökme demir malzemeler için genel kullanım amaçlı
–– Yumuşak bir kesme için açık tip talaş kırıcı kanalı
–– Tüm dökme demir malzemelerde genel kullanım amacına uygun
–– Küresel grafitli dökme demirde (GJS) ilk seçim, sabit olmayan İ­ş parçasılerin işlenmesi ve düşük kesme gerilimli delik işlemeleri
RK5: Kaba işleme:
Dökme demir malzemeler için klasik tip parlak uçlar
–– Dökme demir işlemede daha fazla iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
için, inceltilmiş yüksek düzlemselliğe sahip değiştirilebilir parlak .NMA
kesici uçlar
–– Değiştirilebilir bir parlak NMA kesici uçta taşlanmış temas yüzeyi
­dinamik gerilmede (örn. ağır darbeli kesmeler) maksimum takım
ömürleri ve güvenilirliği sağlar
–– Gri dökme demirde (GJL) ilk seçim
RK7: Kaba işleme:
Ağır darbeli kesmede olağanüstü sağlam ve dayanıklı
–– RK5 Geometrisine benzer tasarım, ancak kesme kenarında mümkün
olan daha fazla iş süreci güvenilirliğini ve hassasiyetini sağlayan ek
„Koruyucu pah“ bulunur
–– Gri pik dökme demirde ilk seçim, sıradışı darbeli kesmeler ile çok farklı
kaldırılan talaş veya daha sert dökme demir kabuğu
–– Sertleştirilmiş çeliklerin (40 - 61 HRC) sert ve yumuşak işlenmesi
Kesme derinliği
RK7: SAĞLAM ve DAYANIKLI
RK5: KLASİK TİP
MK5: GENEL KULLANIM AMAÇLI
• Kesici kenarda olağanüstü rijit
negatif şekilli pah
• Rijitlik için 0° ’lik talaş kırma
kanalı
• Kesme kenarında radyüs
• Rijitlik için 0° ’lik talaş kırma kanalı
• Kesme kenarında rijit özellikli
0°’lik pah
• Açık tip, 14° ’lik pozitif şekilli
talaş kırıcı kanallı
İlerleme
6
YENİ ISO K GEOMETRİLERİN AVANTAJLARI:
Karşılaştırma
Şimdiye kadar:
–– CNMA120412
–– Talaş kırma geometrisi olmayan, standart
tip .NMA uçlarda kaplamadan sonra taşlama
işlemi mümkün değildir
Temas yüzeyinin
düzlemselliği
Darbe etkisi
YENİ:
–– CNMA120412-RK5
–– Kaplamadan sonra kesici uç temas yüzeyi
ayrıca tekrar taşlanmıştır
+1 µm.
+1 µm.
0 µm.
0 µm.
–1 µm.
–1 µm.
Temas yüzeyinin düzlemselliğinin çok iyi olması
kesici ucun rijit oturmasını sağlar. Böylece dinamik gerilmede kesme kenarında aşınma azalır.
Temas yüzeyinin düşük düzlemselliği nedeniyle
mikro titreşimlerden ve kesme kenarında talaş
kaynamalarından kaynaklanan tehlike.
İş parçası malzemesi:
Mukavemet:
Kesici uç:
Kesici takım malzemesi:
Takım:
Şanzıman gövdesi kapağı; GGG60
Kesme değerleri
Dökme demir kabuğu
Çakışan delikler
EN–GJS600-3 (GGG60)
190 HB
CNMG160612–MK5
WKK20S Tiger·tec® Silver
DCLNL3225P16
vc
f
ap
Rakip
ISO K20
240 m./dk.
0,25 mm.
3,0 - 5,0 mm.
Tiger·tec® Silver
WKK20S
240 m./dk.
0,25 mm.
3,0 - 5,0 mm.
Takım ömrü
Soğutma sıvılı işleme
20 İş parçası
28 İş parçası
Takım ömrü
Kuru işleme
30 İş parçası
50 İş parçası
İşlenen parça sayısının karşılaştırılması
Darbeli kesme
Rakip
+ % 40
20
Tiger·tec® Silver28
Rakip
Soğutma
sıvılı
+ % 66
Kuru
olarak
30
Tiger·tec® Silver MK5 WKK20S
10
20
30
50
40
50
iş parçaları
Walter; Tornalama
7
ISO TORNALAMA
Walter Tiger·tec® Silver WMP20S: ISO M ve
ISO P malzemelerin işlenmesi için genel amaçlı
kullanılabilen kesici takım malzemesi.
UYGULAMA
YENİ ÜRÜN KALİTELERİ
Ana uygulama ISO M:
WMP20S (ISO M10; ISO P20)
–– Paslanmaz malzemelerin işlenmesinde, örneğin;
X5CrNi18-10 (1.4301) veya X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) gibi
–– Kendini kanıtlamış Tiger·tec® Silver CVD (Kimyasal buhar
birikimi) kaplama sayesinde çok iyi aşınma mukavemeti
–– Yumuşak darbeli kesmelerden kesintisiz sürekli kesmelere
kadar
–– ISO M ve ISO P ’de genel amaçlı kullanılabilir
–– Üretimde çok geniş malzeme ve parça çeşitlemesi
Ana uygulama ISO P:
–– Çeliklerin örneğin 42CrMo4, 100Cr6 ve C45 gibi işlenmesinde
Diğer uygulama ISO S:
–– Inconel 718 ve benzer malzemelerin işlenmesinde
İyi
Orta
ISO P ÜRÜN KALİTELERİNE GENEL BAKIŞ
Uygun olmayan
WSM10
Tiger·tec® Silver
WMP20S
Aşınma mukavemeti
Aşınma mukavemeti
ISO M ÜRÜN KALİTELERİNE GENEL BAKIŞ
İyi
Orta
Uygun olmayan
WPP10S
Tiger·tec® Silver
Tiger·tec® SilverWSM20
Tiger·tec® Silver
WPP20S
WMP20S
Tiger·tec® Silver
WPP30S
Tiger·tec® Silver
WSM30
Tiger·tec® Silver
Tiger·tec® Silver
Tokluk
Tokluk
AVANTAJLARI
1µm.
–– Kalite çeşitliliğinin azaltılması
–– Genel kullanım amaçlı uygulama alanı, paslanmaz
­malzemeler ve çelik malzemeler
–– Üstün Tiger·tec® Silver Teknolojisi sayesinde ­maksimum
verimlilik
–– Tiger·tec® kesici uç kalitelerimiz için alternatif genel
kullanım amaçlı kesici takım malzemesi
–– Özellikle küçük ve büyük parti üretim hacmine uygundur
CVD (Kimyasal buharlı birikim) hassas ince işleme özellikli yapısallık WMP20S
8
GEOMETRİLER:
Genel kullanım amaçlı kalite WMP20S üstünlüğü kanıtlanmış
negatif temel şekilli geometriler NF4, NM4 ve NR4 ile birleştirilerek sunulmaktadır. Böylece, yeni Tiger·tec® Silver teknolojisi
bizim mevcut olan paslanmaz geometrilerinin yıllarca süren
işleme yöntemi ile bir araya getirilmiştir.
YENİ: Mekanik son işlem
–– Artan tokluk
–– Benzersiz kalıcı gerilim
durumu
Üretim filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/9r3Nr internet
adresini tıklayın.
ISO M Geometrileri
–– NF4 / NM4 / NR4
YENİ: Gümüş renkli boşluk
yüzeyi
–– Aşınmanın kolay anlaşılması
için belirleyici tabaka
Alın tornalama ve eksenel boyuna
alın tornalama işlemi
İş parçası malzemesi:
Mukavemet:
Kesici uç:
Kesici takım malzemesi:
Takım:
X2CrNiMo18-14-3 (1.4435)
500-700 N/mm.2
WNMG080412-NR4
WMP20S
PWLNL2525M08
Kesme değerleri
Rakip
ISO M20
Tiger·tec® Silver
WMP20S
vc
120 m./dk.
120 m./dk.
f
0,35 mm.
0,35 mm.
ap
1,5 mm.
1,5 mm.
Takım ömrü
10 - 15 İş parçası
21 İş parçası
Parça sayısının karşılaştırması
Rakip
Tiger·tec® Silver WMP20S
0
+ % 60
10 - 15
10
21
20
30
Walter; Tornalama
9
ISO TORNALAMA
Walter HU6 Geometrisi:
Raylı sistem ve demiryolu
endüstrisi için ilk tercih.
DEĞİŞTİRİLEBİLİR KESİCİ UÇ
–– Çevresel sinterlenmiş değiştirilebilir kesici uç
–– Rijit kesme kenarı
–– RCMT Temel şekilli, çap 10, 12, 16 mm., vidalı ve
levyeli sıkma özellikli
–– RCMX Temel şekilli, çap 20, 25, 32 mm., levyeli
rijit sıkma özellikli
–– Tiger·tec® Silver Kesici takım malzemeleri
WPP10S, WPP20S, WPP30S, WKK20S
UYGULAMA
–– Ağır ve orta derecede kaba işlemeler için
–– Çok iyi talaş kırma yöntemi
–– Raylı sistem ve demiryolu endüstrisinde
tam dolu tekerlerin işlenmesi
–– Dövme parçaların işlenmesi
AVANTAJLARI
–– Uzun talaş nedeniyle işlemeye ara vermeye gerek yok
–– Yeni Tiger·tec® Silver Kesici takım malzemesi ­sayesinde
maksimum takım ömrü
–– Takım ömründe yüzde 40 ’a varan artış
–– Yüksek iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
–– Ağır kaba işleme ve ağır darbeli kesme için rijit
kesme kenarı tasarımı
Tam dolu tekerin dış çap ve delik işlemesi
Raylı sistem ve demiryolu endüstrisi
Özel şekillendirilmiş talaş oyukları
sayesinde ideal talaş oluşumu
İş parçası malzemesi:
Mukavemet:
Kesici uç:
Kesici takım malzemesi:
Takım:
Kesme değerleri
Kalite ER9
900 - 1050 N/mm.2
RCMX3209M0-HU6
WPP20S
Özel takım tutucu Walter Capto™ C8
Rakip
ISO P
Tiger·tec® Silver
WPP20S
vc
140 m./dk.
140 m./dk.
f
1,5 mm.
1,5 mm.
ap
8 - 10 mm.
8 - 10 mm.
Takım ömrü
20 İş parçası
28 İş parçası
İşlenen parça sayısının karşılaştırılması
Rakip
+ % 40
20
Tiger·tec® Silver WPP20S
0
10
10
28
20
30
KANAL AÇMA
Walter Cut - SX: Yeni tek ağızlı kanal
açma sistemi ile kesme (dilimleme) ve
­frezeleyerek kesme.
SİSTEM
Walter Cut ürün programına yeni SX kanal açma sistemi
­eklenmiştir. Böylece, kullanıcılar aynı kesici uç sistemiyle
kesme (dilimleme) ve alına kanal açma veya frezeleyerek
kesme ve kanal frezeleme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
G2012
İçten soğutma sıvısı beslemeli yekpare
takım tutucular, 65 mm. çap ­ölçüsüne
kadar kesme (dilimleme) olanağı
G2042
Derin kanal açma lamaları,
6160 mm. çap ölçüsüne
kadar kesme (dilimleme)
F5055
Kenar ve yüzey frezeler,
63 - 250 mm. çaplı
AVANTAJLARI
–– Bir kesici uç tipinin birden fazla takım çeşitlemelerinde
kullanılması sayesinde daha düşük stok tutma maliyeti
–– Kendinden sıkmalı en uygun tasarım sayesinde maksimum
takım ömrü
–– Bir kesme kenarının hızlı ve seri şekilde değiştirilmesi için
kolay kullanılabilen kendinden sıkmalı tasarım
12
Ürün animasyonunu izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/mjxsMT internet
adresini tıklayın.
SAĞLAMLIK ve DAYANIKLILIK
Sabit takım kısmında kesme
kuvvetlerinin yüklenmesi için
oturma yüzeyi
Hassas soğutma sıvısı
beslemesi için en uygun
talaş kırıcı
Soğutma sıvısı
deliği ­kesme ­kenarının
sağlamlığını etkilemez
Tüm malzeme gruplarının işlenmesinde
en modern kesme malzemelerinin, geo­
metrilerin ve içten soğutma sisteminin
kullanımı sayesinde daha fazla ekonomiklik
KESME KENARI GENİŞLİKLERİ
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
TALAŞ KIRICI GEOMETRİLER
CE4; Genel kullanım amaçlı
–– Rijit kesme kenarlı
–– Çok iyi talaş kırma özelliği
–– Orta hızdan yüksek hıza kadar ilerlemeler
BAĞLAMA ŞEKLİ
olağanüstü yüksek tutma gücü
CF5; Pozitif temel şekilli
–– Düşük çapak ve meme oluşumu
–– Uzun talaş veren malzemeler için uygun
–– Düşük hızdan orta hıza kadar ilerlemeler
CF6; Keskin özellikli
–– Minimum çapak ve meme oluşumu
–– Küçük çaplar ve ince cidarlı borular için
uygun
–– Düşük hızda ilerlemeler
KESİCİ TAKIM MALZEMESİ KALİTELERİ
İki Tiger·tec® Silver PVD (Fiziksel buharlı
kaplama) kaliteleri: Çelik, paslanmaz çelik ve
zor işlenebilen malzemeler için WSM33S ve
WSM43S kaliteleri.
Kesme kuvvetleri takımın
sabit kısmında sönümlenir
Kesici ucun şekline uyumlu
uç yuvası tasarımı
Walter; Tornalama
13
KANAL AÇMA
Walter Cut SX G2012:
İçten soğutmalı yekpare takımlar.
TAKIMLAR
UYGULAMA
–– G2012 İçten soğutma sıvısı beslemeli yekpare takımlar
–– Şaft ölçüleri 20 x 20 ve 25 x 25 mm.
–– 33 mm. kesme derinliğine kadar alına kanal açma ve 65 mm.
çapa kadar kesme (dilimleme)
–– Kesici uç derinliği 3 ve 4 mm.
–– G 1/8˝ Whitworth boru vida dişi bağlantıları
–– Soğutma sıvısı seti Whitworth K601.XX.XXX-SET yedek parça
olarak temin edilebilir
–– İçten soğutma sıvısı besleme sistemine sahip torna tezgahlarının tüm tiplerinde alına kanal açmada ve kesmede
(dilimlemede)
–– En uygun kullanım için içten soğutma sıvısı beslemesi ile
ilgili olarak en az 20 bar önerilir
–– Talaşların sıvanma durumunda alına kanal açmada ve
­kesmede (dilimlemede)
–– Tüm branşlar için uygundur: Otomobil endüstrisi, havacılık
ve uzay sanayi, genel makina imalatı ve benzer alanlar
Talaş ve soğutma sıvısı akışını en
uygun şekilde ayarlayan sıkma çenesi
İçten soğutma
Bağlantı G 1/8˝
Kesici uç genişliği 3 ve 4 mm.
Yeni, gövdeyi saran ve temas
­uyumlu uç yuvası tasarımı
İşleme kuvvetinin yüklenmesi
­nedeniyle uç yuvasının
sabit kısmında yüksek rijitlik
14
İçten soğutma bağlantısı
G 1/8˝
İçten soğutma beslemeli yekpare takımlar
Tip: G2012
AVANTAJLARI
–– En uygun soğutma sayesinde daha uzun takım ömrü ve daha fazla verimlilik
–– Üretimde uzun talaşlar nedeniyle işleme sürecini durdurma söz konusu
olmaz
–– Düz tasarımlı soğutma sıvısı çıkışı: „Fışkırtma ve püskürtme etkisi“ yok !
–– Soğutma sıvısı çıkışından kesme kenarına olan mesafenin çok daha kısa olması nedeniyle çok iyi soğutma etkisi ve kesme bölgesinden talaşların daha
iyi taşınarak boşaltılması
–– Bir kesme kenarının hızlı ve seri şekilde değiştirilmesi için kolay kullanılabilen
kendinden sıkmalı tasarım
–– Uç yuvasının gövdeye uyumlu ve en iyi şekilde tasarlanması nedeniyle işleme
sırasında kesme kenarında hasar olmaz
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/viJ9A internet
adresini tıklayın.
Walter ; Tornalama
15
KANAL AÇMA
Walter Cut – SX G2042R/L: Çok daha yüksek
­rijitlik için yepyeni kendinden sıkma sistemli,
güçlendirilmiş kanal açma lamaları.
TAKIMLAR
–– Güçlendirilmiş şaftlı G2042..R/L Kanal açma lamaları
–– Lama yüksekliği 26 ve 32 mm.
–– 2,0 mm.’den 4 mm.’e kadar kesici uç genişliği
–– Sağ ve sol tasarımlı olarak mevcut, sevk edilebilir.
–– 33 mm. kesme derinliğine kadar alına kanal açma
ve 65 mm. çapa kadar kesme (dilimleme)
UYGULAMA
–– Torna tezgahlarının tüm tiplerinde alına kanal açma
ve kesme (dilimleme)
–– Ayırıcı iş milli kesme (dilimleme) operasyonlarında
daha zorlu alan koşulları altında kullanım
–– Rijitlik kayıbı düşük olan büyük takım tezgahlarında
kesme (dilimleme)
–– Kanal açma lamalarının kullanımında ilk seçim
Güçlendirilmiş şaft
2,0 mm.’den 4 mm.’e
kadar kesici uç genişliği
Güçlendirilmiş kanal açma lamaları
Yeni, gövdeyi saran ve
temas uyumlu uç yuvası
tasarımı
AVANTAJLARI
–– Güçlendirilmiş şaft sayesinde düşük titreşim eğilimi
–– En çok tercih edilen sıkma bloklarının tümünde kullanılır
–– Uç yuvasının gövdeye uyumlu şekilde ve en iyi şekilde tasarlanması nedeniyle işleme
­sırasında kesme kenarında hasar olmaz
–– Kendinden sıkmalı en uygun tasarım sayesinde maksimum takım ömrü
–– Bir kesme kenarının hızlı ve seri şekilde değiştirilmesi için kolay kullanılabilen kendinden
sıkmalı tasarım
–– Sıkma blokunda kanal açma bıçağının araya yerleştirilmesinde bağlama vidası sayesinde
sıkıntı yaşanmaz
–– Rijit takım tasarımı sayesinde yüksek iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
16
Tip: G2042..R/L
KANAL AÇMA
Walter Cut – SX G2042N: Yeni
rijit özellikli kendinden sıkmalı tasarım
­sayesinde daha iyi derin kanal açma.
TAKIMLAR
–– G2042..N Derin kanal açma lamaları
–– Bıçak yüksekliği 26 ve 32 mm.
–– 2,0 mm.’den 6 mm.’e kadar kesici uç genişliği
–– 60 mm. kesme derinliğine kadar alına kanal açma
ve 120 mm. çapa kadar kesme (dilimleme)
UYGULAMA
–– Torna tezgahlarının tüm tiplerinde alına kanal açma
ve kesme (dilimleme)
–– Tüm branşlar için uygundur: Otomobil endüstrisi, havacılık
ve uzay sanayi, genel makina imalatı ve benzer alanlar
Nötr takım tasarımı
2,0 mm.’den 6 mm.’e kadar
kesici uç genişliği
Yeni, gövdeyi saran ve
temas uyumlu uç yuvası
tasarımı
İkinci bir uç yuvası
Derin kanal açma laması
Tip: G2042..N
ÇOK KOLAY KESİCİ UÇ DEĞİŞTİRME
İçten
1. Anahtar yerleştirilir
Dıştan
2. Kesici uç anahtarla yuvanın sonuna
kadar baskı uygulayarak yerleştirilir
3. Değiştirme için anahtar kesici
ucun arka tarafına yerleştirilir
4. Kesici uç anahtar yardımyla
tam ters yönde dışarıya ve
yukarıya doğru kaldırılır
Walter; Tornalama
17
TORNALAMA
Walter3
ISO Tornalama 4
Kanal açma
12
DELİK İŞLEME, DELME VE VİDA DİŞİ AÇMA
Walter Titex
Komple karbür matkaplar
19
20
Walter25
Değiştirilebilir uçlu matkaplar
26
Delik genişletme matkapları
28
Hassas matkaplar
32
Walter Prototip
HSS-E-PM Kılavuzlar
HSS-E Kılavuzlar
37
38
40
Walter Prototip
Komple karbür frezeler
43
44
Walter49
Yeni nesil frezeler
51
Kesici takım malzemeleri
58
PKD (Çok kristalli elmas) özel frezeler
60
FREZELEME
Yenilikler için filmi izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/cPIqR internet
adresini tıklayın.
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Delme
_DELMEDE TAKIM YENİLİKLERİ
Tüm uygulamalar için
X·treme Performans.
KOMPLE KARBÜR MATKAPLAR
Walter Titex Yüksek performanslı
­matkaplar: Mikro alanda maksimum
­performans.
TAKIM
–– Komple karbür yüksek performanslı matkaplar,
içten soğutmalı
–– AML Kaplama (AlTiN)
–– AMP Kaplama (AlTiN Kafa kaplaması)
–– Aşağıda belirtilen ölçülerde sunulur:
• 2 x Dc X·treme Pilot 150
• 5 x Dc X·treme M
• 8 x Dc X·treme DM8
• 12 x Dc X·treme DM12
YENİ • 16 x Dc X·treme DM16
• 20 x Dc X·treme DM20
• 25 x Dc X·treme DM25
YENİ • 30 x Dc X·treme DM30
–– Çap aralığı 2 - 2,95 mm.
–– DIN 6535 HA standardına göre şaft
UYGULAMA
AVANTAJLARI
–– ISO Malzeme grupları P, M, K, N, S, H, O
–– Emülsiyon ve yağla delme
–– Genel makina imalatında, takım ve kalıp imala­
tında, otomotiv ve enerji endüstrisinde kullanım
–– Alışagelmiş ve bilinen komple karbür mikro tip matkaplarla
karşılaştırıldığında % 50’ye varan daha iyi işleme değerleri
nedeniyle farkedilebilir derecede önemli verimlilik artışları
–– Yeni tip uç ve talaş kanalı geometrileri yüksek iş süreci
güvenilirliğini ve hassasiyetini sağlar
–– Parlatılmış talaş kanalları güvenilir talaş aktarımını ve
boşaltmayı gerçekleştirir
Örnek;
İş parçasında uygulama
İlerleme hızı (mm./dk.)
+ % 80
320
Şimdiye kadar
X·treme DM12573
0
200
400
600
İş parçası malzemesi: 1.4571
Takım:
A6589AMP-2
Çap 2 mm.
Deliklerin sayısı
Kesme değerleri
vc
n
f
vf
20
Şimdiye kadar
50 m./dk.
7960 dk.-1
0,04 mm./dev.
320 mm./dk.
X·treme DM12
60 m./dk.
9550 dk.-1
0,06 mm./dev.
573 mm./dk.
+ % 45
2050
Şimdiye kadar
X·treme DM123000
0
1000
2000
3000
X·treme DM30
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/FmrPC internet
adresini tıklayın.
YENİ
2013
X·treme Pilot 150
X·treme DM16
X·treme M
X·treme DM8
X·treme DM12
X·treme DM16
X·treme DM20
X·treme DM25
X·treme DM30
Walter Titex; Delme
21
KOMPLE KARBÜR MATKAPLAR
Walter Titex XD Delme teknolojisi:
Tek bir delmede 70 x Dc derinliğe
kadar ­hassasiyet.
Kaplama
• TTP Kafa kaplama
4 Koruyucu destek pahı ile daha yüksek
delik kalitesi elde edilir. Kullanıldığı yerler:
• Eğimli delik çıkışlarında
• Çakışan delikleri bulunan iş parçaları
Parlatılmış talaş kanalı
Talaşın güvenilir taşınması ve boşaltılması
TAKIM
–– Komple karbür yüksek performanslı matkaplar,
içten soğutmalı
–– TTP Kafa kaplama
–– Aşağıda belirtilen ölçülerde mevcut:
YENİ • 40 x Dc Standart takım olarak
• 50 - 70 x Dc Özel takım olarak
–– Çap aralığı 4,5 - 12 mm.
–– DIN 6535 HA standardına göre şaft
UYGULAMA
–– ISO Malzeme grupları P, K, N
–– Emülsiyon ve yağla kullanım
–– Özellikle eğimli çıkışlarda ve çakışan deliklerde etkin
–– Genel makina imalatında, hidrolik ve otomotiv endüstrisinde
kullanım
AVANTAJLARI
–– Gundriller ile karşılaştırıldığında 10 misli daha verimli
–– Gagalamadan delme
–– Uzun delik derinliğinde daha yüksek iş süreci güvenilirliği
ve hassasiyeti
–– 20 bardan itibaren düşük basınçlı soğutma sıvısı ile delme
–– ISO P, K, N gibi değişik malzeme gruplarında kullanılabilir
–– Eğimli çıkışlarda ve çakışan deliklerde bile daha güçlü
Piston kolu
İlerleme hızı
Şimdiye
kadar
İş parçası malzemesi: St 52-3
Takım:
Çap 7 mm.
Delik derinliği:
450 mm. - 65 x Dc
Kesme değerleri
vc
n
f
vf
Takım ömrü
22
Şimdiye kadar;
Gundrill
70 m./dk.
3185 dk.–1
0,03 mm./dev.
95 mm./dk.
12 İş parçası
+ % 400
95
XD Technolojisi
0
XD70 Technolojisi
70 m./dk.
3185 dk.–1
0,15 mm./dev.
478 mm./dk.
50 İş parçası
100
478
200
300
400
500
Takım ömrü: Parça sayısı
+ % 315
Şimdiye 12
kadar
XD Technolojisi
0
10
20
50
30
40
50
60
50 - 70 x Dc Özel takım olarak
YENİ
2013
Standart ürün programı
X·treme D40 – 40 x Dc
Alpha®4 XD30 – 30 x Dc
Alpha®4 XD25 – 25 x Dc
Alpha®4 XD20 – 20 x Dc
Alpha®4 XD16 – 16 x Dc
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/yQB64 internet
adresini tıklayın.
Ürün animasyonunu izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/ZBIMm internet
­adresini tıklayın.
Walter Titex; Delme
23
TORNALAMA
Walter3
ISO Tornalama 4
Kanal açma
12
DELİK İŞLEME, DELME VE VİDA DİŞİ AÇMA
Walter Titex
Komple karbür matkaplar
19
20
Walter25
Değiştirilebilir uçlu matkaplar
26
Delik genişletme matkapları
28
Hassas matkaplar
32
Walter Prototip
HSS-E-PM Kılavuzlar
HSS-E Kılavuzlar
37
38
40
Walter Prototip
Komple karbür frezeler
43
44
Walter49
Yeni nesil frezeler
51
Kesici takım malzemeleri
58
PKD (Çok kristalli elmas) özel frezeler
60
FREZELEME
Yenilikler için filmi izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/cPIqR internet
adresini tıklayın.
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Delik işleme
_DELİK İŞLEMEDE TAKIM YENİLİKLERİ
Çok güçlü, sağlam, hassas.
DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU MATKAPLAR
Walter Color Select (renk seçimi):
İki misli performans, kolay seçim.
TEKNOLOJİ
UYGULAMA
Yeni Walter Color Select yüksek performanslı kalite WPP45C
olağanüstü aşınma mukavemeti, çok iyi tribolojik (sürtünme,
aşınma ve yağlama) değerleri ve en uygun aşınma algılama belirtisi ile parlamaktadır. Yeni geliştirilen kaplama çok katmanlı
­yapısal özellikli TiAlN tabanlı olup, yeni bir PVD (fiziksel buharlı
kaplama) iş sürecinde üretilmektedir. Alışagelmiş ve bilinen
kaplamalarla karşılaştırıldığında, yeni kaplama iyileştirilen sertlik
özelliği ile kolay ayırt edilir. Kesici takım malzemesinin son derece
pürüzsüz parlak yüzeyi mükemmel sürtünme davranışı gösterir
ve kesici ağızda talaş yapışması olarak adlandırılan oluşumu
önemli ölçüde azaltığı görülmektedir. Kesici ucun mavi renkli
estetik görünüşlü yüzeyi kullanıcıya ISO P ​​(çelik işleme) ana
kullanım alanını gösterir.
–– Tüm çelik içerikli iş parçası malzemelerinin dolu halde veya
paket (üst üste istifli)olarak delinmesi
–– Kullanım açısından genel makina imalatı, otomotiv endüstrisi
ve havacılık ve uzay endüstirisi gibi seri imalat endüstrileri en
iyi uygun alanlarıdır
AVANTAJLARI
–– Kesme kenarında % 100’ e varan daha yüksek verimlilik
–– Kolay seçim: Değiştirilebilir kesici ucun rengi, işlenecek
malzemenin ISO rengine uygundur
–– Delik işlemede ve derin deliklerden geri çıkışlarda pozitif
kilitlenme sayesinde iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
26
DEĞİŞTİRİLEBİLİR KESİCİ UÇ
–– Değiştirilebilir uçlu matkap gövdeleri için mavi renkteki
kesici uçlar
–– 7 x Dc (10 x Dc) delik derinliğine kadar olan delikler için çap
aralığı 12 - 31,99 mm.
Flanş; Açık delik
İş parçası
­malzemesi:
Delik derinliği:
Takım:
Kesici uç:
Kesici takım
­malzemesi:
Çap:
Forklift çatalı; Kör delik
İş parçası malzemesi:
Delik derinliği:
Takım:
Kesici uç:
Kesici takım malzemesi:
Çap:
40CrMnMo7
(1.2311)
18 mm.
B4015.F20.18,0.Z02.90R
P6001-D18,0
WPP45C
S355J2G3 (St52)
50 mm.
B4013.F20.17,0.Z02.51R
P6001-D17,0
WPP45C
17
18
Kesme değerleri
Kesme verileri
P6001
WPP45C
80 m./dk.
1410 mm.
0,2 mm./dev.
282 mm./dk.
273 Delik
Şimdiye kadar
80 m./dk.
vc
n
1410 mm.
0,2 mm./dev.
fn
vf
282 mm./dk.
Takım ömrü (miktar) 117 Delik
vc
n
fn
vf
Takım ömrü (miktar)
P6001
WPP45C
96 m./dk.
1800 mm.
0,27 mm./dev.
486 mm./dk.
80 Delik
Şimdiye kadar
96 m./dk.
1800 mm.
0,27 mm./dev.
486 mm./dk.
44 Delik
Delik sayısının karşılaştırılması
Delik sayısının karşılaştırılması
+ % 82
+ % 133
Şimdiye kadar 117
Şimdiye kadar
P6001–WPP45C273
P6001–WPP45C80
0
50
100
150
200
250
300
0
20
44
40
60
80
100
Delikler
Delikler
SONUÇLARDAN ÇIKARTILAN ÖZET:
WPP45C mevcut kalitelerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde iyileştirilmiş bir aşınma davranışları
gösterir. Kaplamanın yükselmiş olan sertliği kesme kenarının köşesindeki boşluk yüzeyi aşınmasını önemli ölçüde azaltmaktadır. Kesici ucun merkezinde, kesme hızının çok düşük olduğu yerde
kap­lama yüzeyinin mükemmel sürtünme davranışı sayesinde malzeme yapışmasını ve kırpılmasını
önler.
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/BCKUE internet
­adresini tıklayın.
Açık gri = Gelecekteki
ISO 513 STANDARDINA GÖRE UYGULAMA
P
Mavi
Özellikle ISO P Çelik malzemeler için
N
Yeşil
Özellikle ISO N Demir dışı metaller için
K
Kırmızı
Özellikle ISO K Dökme demir malzemeler için
S
Kahverengi
Özellikle ISO S Zor işlenebilen malzemeler için
M
Sarı
Özellikle ISO M Paslanmaz malzemeler için
H
Gri
Özellikle ISO H Sertleştirilmiş malzemeler için
Walter; Delik işleme
27
DELİK GENİŞLETME MATKAPLARI
Walter Insert Drill (Değiştirilebilir uçlu
­matkap) ve Walter Capto™:
Hassasiyet ve güç ile birlikte daha ekonomik.
TAKIM
–– Dört kesme kenarlı değiştirilebilir uçlu matkaplar
–– Walter Capto™ Modüler şaft
• Ölçü C4 (Dc Çap aralığı 16,0 - 32,0 mm.)
• Ölçü C5 (Dc Çap aralığı 16,0 - 40,0 mm.)
• Ölçü C6 (Dc Çap aralığı 25,0 - 45,0 mm.)
–– Z = 1 etkin
–– Delik derinliği: 3 x Dc kadar
–– İdeal uç pozisyonu işleme sürecinde kuvvetlerin dengelen­
mesini sağlar.
–– Talaşın daha iyi taşınması ve boşaltılması için en uygun
talaş boşluğu ve sağlam gövde
–– Korozyona ve aşınmaya karşı korunma ve sürtünme yap­
mayan talaş akışı için sert nikel kaplı yüzey
–– Uygun hale getirilmiş kullanım ve TorxPlus vidalarıyla daha
yüksek sıkma ve sökme torkları
–– Takım çapının kolay ölçülmesi için silindirik halka
UYGULAMA
–– Tüm çelik ve dökme demir malzemelerin ve paslanmazların,
ayrıca zor işlenebilen malzemelerin işlenmesi için uygun
–– Dolu malzeme delmede ve delik işlemede, gözlük deliklerinin
delinmesinde ve eğimli ve küresel yüzeylerin ön boşluklu
delinmesinde güçlüdür.
–– Genel makina imalatı, otomotiv endüstrisi, uçak ve uzay
endüstrisi gibi seri üretim endüstrileri için uygun takım
Walter Insert Drill (değiştirilebilir uçlu matkap)
AVANTAJLARI
–– Daha yüksek çalışma değerleri sayesinde verimlilik artışı
–– Geleneksel şaftlarla karşılaştırıldığında takım değiştirmede zaman tasarrufu.
–– Walter Capto™ ’nun çok köşeli (poligon) tasarımlı
takım arayüzü üzerinden daha büyük kuvvetler aktarıla­
bilmektedir.
–– Maliyetlerin düşürülmesi:
• 4 gerçek kesme kenarı
• Daha yüksek kesme parametreleri
• Ek olarak sonradan yapılan işlemlerin azaltılması
–– En uygun güç dengelemesi nedeniyle düşük delik toleransı
–– Delik çapında Wiper (silici) kesme kenarı ile mükemmel
yüzey kalitesi elde edilir, kesici ucun gövdesine uyumlu şekilde kuvvetle sıkılması sayesinde iş süreci güvenilirliği ve
hassasiyeti artar
28
Tip: B4213.C
Alt satır üstte başlık (1.1)
GEOMETRİ ÇEŞİTLEMELERİ
E 57; Genel kullanım
amaçlı
–– 13° Kesme (talaş) açısı
–– Orta değerde işleme
şartları
–– Dökme demir ve çelik için,
ayrıca paslanmazlar ve zor
işlenebilen malzemeler için
Walter
Capto
TM
A 57: Sağlam ve dayanıklı
–– 0° Kesme (talaş) açısı
–– Uygun olmayan işleme
şartları için
–– Öncelikle dökme demir ve
çelik malzemeler için
E 67; Özellikli
–– 13° Kesme (talaş) açısı
–– En uygun talaş oluşumu
için özellikler içeren geometriler
–– Uzun talaş veren malzemeler, örn. St37, paslanmazlar ve ayrıca zor
işlenebilen malzemeler
ve alüminyum için
DIŞ UÇ
MERKEZİ UÇ
–– Çevresel sinterlenmiş
tasarım: Delik çapında
köşe radyüslü
–– Çevresel taşlanmış tasarım: En iyi yüzey kaliteleri
için delik çapında Wiper
(silici) kesme
–– Yeni: Tiger·tec® Silver!
Daha yüksek kesme hızları
ve maksimum iş süreci
güvenilirliği ve hassasiyeti
için kesici takım malzemesi
–– Yeni: Tiger·tec® Silver!
ISO P ve ISO K malzemelerde delik işlemede daha
uzun takım ömürleri ve
maksimum iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti için
kesici takım malzemesi
–– Yeni: PVD (fiziksel buharlı
kaplama) kalitesi WXP40
ISO P, ISO M ve ISO S Malzemelerde delik işlemede
daha uzun takım ömürleri
için
–– Özellikle merkezi uç olarak
geliştirilmiştir.
Kesme kenarı
markalaması
Çevresel taşlanmış
Kesme kenarı
0° Talaş sertleşme pahı
Keskin gamze şekilli
geometri
Walter; Delik işleme
29
DELİK GENİŞLETME MATKAPLARI
Walter Boring Delik işleme, Walter Capto™
ile ­birlikte: Küçük kafalarla delik genişletme.
TAKIM
–– İki kesme kenarlı delik genişletme takımları
–– Walter Capto™ ve ScrewFit takım adaptörü ile
–– Çap aralığı 20 - 150 mm., kartuşlarla birlikte
–– Çap aralığı 150 - 640 mm. alüminyumdan köprü ile birlikte
–– Kesme kenarına kadar içten soğutma beslemeli
–– Simetrik ve radyal yer değiştirmeli, kaba işleme için
–– Tam olarak uyumlu adaptör ve uzatma parçaları
–– Modüler geliştirme olanakları
–– Geniş kapsamlı kesici uç programı CC.. ve WC..
–– Delik genişletme için özel geometrili (E47) kesici uçlar
UYGULAMA
–– Orta ölçüden (20 mm.’den itibaren) büyük çap ölçülerine
kadar (640 mm.’e kadar) delik işleme
–– Derin delikler ve büyük çıkıntı uzunlukları
–– Radyal değiştirmeli kartuş donanımlarının uygulanması
sayesinde düşük güçteki tezgahlarda bile kullanılabilir
–– Delik genişletme ile ilgili alanda genel kullanım amaçlı
uygulayabilme olanakları
–– Genel makina imalatında, enerji sektöründe ve araç
imalatında kullanım için uygun
AVANTAJLARI
–– Sağlam ve dayanıklı, kompakt yapıda takım sistemi;
İş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti için ve ekonomik
kullanıma uygun
–– Çap ayarında uzunluk değişimine gerek yok
–– Çok iyi talaş kırma davranışı gösteren tüm malzeme
­grupları için değiştirilebilir kesici uçlar
–– Takım iki kaba işleme yönteminde kullanılabilir
–– Walter Capto™ sayesinde daha yüksek torkların
aktarımı mümkün
–– Walter Precision hassas delik işleme sistemine göre
ayarlı ve uyumlu
–– Geniş kapsamlı modüler bileşenler programı:
Adaptörler, uzatmalar vb.
–– Kullanımı çok kolay
CC..E47
Walter BoringMEDIUM (Delik işleme, orta), Walter BoringMAXI (Delik işleme, büyük)
30
Walter
Capto
TM
Alüminyumdan
köprü
Kartuş
Kartuş
Kartuş
Tipler: B3220.T. B3220.C.
Walter; Delik işleme
31
HASSAS MATKAPLAR
Walter Precision (Hassas takımlar)
ve Walter Capto™: Çok yüksek ­hassasiyet
için sistem çözümü
TAKIM
UYGULAMA
–– Tek kesme ağızlı hassas delik işleme takımı, konforlu,
kolay okunabilir analog göstergeli
–– Walter Capto™ ve ScrewFit takım adaptörü
–– Arka boşluksuz, doğru ayarlama
–– Sistem B4030 kendinden balanslıdır
–– Çap aralığı 2 - 203 mm., delik işleme barası ve kartuşlarla
birlikte
–– Çap aralığı 150 - 640 mm. alüminyumdan köprü tipi yapıda
–– B3230.C Kartuşlarla birlikte set olarak da mevcut
–– Geri işlemede sorunsuz kullanılabilir
–– Kesme kenarına kadar soğutma sıvısı beslemesi
–– Ayar hassasiyeti 0,002 mm.
–– Sisteme uyumlu adaptörler ve uzatmalar
–– Hassas delik işlemeye uyumlu değiştirilebilir kesici uçlar
programı
–– Tüm malzeme grupları için uygundur
–– Hassas deliklerin (IT6) hassas son işlemesi için
–– 2 mm.’den 640 mm.’e kadar olan delikler için
–– Kullanım alanları: Genel makina imalatı, hassas parça
­imalatları, otomotiv endüstrisi ve havacılık endüstrisi
Walter PrecisionMINI (Hassas takımlar, küçük), Walter PrecisionMEDIUM (Hassas takımlar, orta), Walter PrecisionMAXI (Hassas takımlar, büyük)
32
Walter
Capto
TM
AVANTAJLARI
Geri işlemede
sorunsuz kullanılabilir
–– Yüksek hassasiyetli, sağlam ve dayanıklı ekonomik bir
takım sistemi
–– Ana gövde 3 kartuş ölçüsü ile geniş çap aralığındaki
­işlemeleri gerçekleştirebilir.
–– Çap ayarında uzunluk değişimine gerek yok
–– Balansı yapılmış takımlar sayesinde yüksek yüzey kalitesi
–– Geniş kapsamlı değiştirilebilir kesici uçlar programı
–– Üç kesme ağızlı değiştirilebilir kesici uçlar kullanılabilir
–– Geniş kapsamlı modüler bileşenler programı: Adaptörler,
uzatmalar vb.
–– Onarım hizmeti
Tipler: B3220.T. B3220.C.
Walter; Delik işleme
33
HASSAS MATKAPLAR
Walter PrecisionDigital (Hassas takımlar) ve
Walter Capto™: Daha yüksek hassasiyet
için dijital çözüm.
TAKIM
UYGULAMA
–– Çok yüksek kesinlikte opto elektronik uyarı ölçüm sistemli
hassas delik işleme takımları
–– Mikron ( μm) hassasiyetinde ayarlama için dijital gösterge
–– Walter Capto™ Takım tutma adaptörü
–– Modüler yapıda, delik işleme baraları ve köprü gövdelerle,
çap aralığı 3 - 124 mm.
–– Pozitif temel şekilli kesici uçlar
–– Komple karbür delik işleme baraları, 2 mm.’den 10 mm.
çap ölçüsüne kadar
–– Her kesici uçta 3 kesme kenarı
–– Tüm program için 2 farklı uç ölçüsü
–– Boşluksuz hassas ayarlama (çapta 0,002 mm)
–– Bakım gerektirmeyen otomatik balans dengesi
–– nmaks. = 16000 1/dk.
–– İçten soğutma beslemeli: nerede talaş kaldırılıyorsa, tam
o noktada soğutma
–– Az miktarda yağlama (MMS) teknolojisi için en uygun seçim
–– Tüm malzeme gruplarına uygun
–– Deliğin son işlemesi için
–– Genel makina imalatında, havacılık endüstrisinde, takım ve
kalıp imalatında en uygun şekilde kullanılır
AVANTAJLARI
–– Dijital göstergenin çok kolay kullanımı nedeniyle ayarlama
hatalarının engellenmesi
–– Balans dengelemesi sayesinde daha yüksek kesme değerlerine erişilmesi nedeniyle çok düşük işleme maliyetleri
–– Daha iyi yüzey ve balans dengelemesinden kaynaklanan
konsantriklik özellikleri ile çok yüksek bileşen kalitesi
–– Her tür malzemede en uygun kesme değerleri: İşleme
­sürecine en iyi şartlarda uygunluk için geniş kapsamlı
­kesici uç teklifi ve desteği
–– Modüler özellikli ScrewFit arayüzü esneklik ve düşük
­miktarda stokta tutma olanağı sağlar
–– 3-124 mm. çap ölçüne sahip bir gövde sayesinde ekonomik çözüm
Komple karbür delik
işleme barası
Walter PrecisionDIGITAL (Hassas takımlar)
Set olarak da mevcut
34
Dijital gösterge
Walter
Capto
TM
Dijital gösterge
Walter
Capto
TM
Kartuş
Tipler: B4035.C.
Walter; Delik işleme
35
TORNALAMA
Walter3
ISO Tornalama 4
Kanal açma
12
DELİK İŞLEME, DELME VE VİDA DİŞİ AÇMA
Walter Titex
Komple karbür matkaplar
19
20
Walter25
Değiştirilebilir uçlu matkaplar
26
Delik genişletme matkapları
28
Hassas matkaplar
32
Walter Prototip
HSS-E-PM Kılavuzlar
HSS-E Kılavuzlar
37
38
40
Walter Prototip
Komple karbür frezeler
43
44
Walter49
Yeni nesil frezeler
51
Kesici takım malzemeleri
58
PKD (Çok kristalli elmas) özel frezeler
60
FREZELEME
Yenilikler için filmi izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/cPIqR internet
adresini tıklayın.
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Vida dişi açma
_VİDA DİŞİ AÇMADA TAKIM YENİLİKLERİ
Doğru vida dişi,
güvenilir iş süreçleri.
HSS-E-PM KILAVUZLAR
Walter Prototyp Prototex® Eco Plus:
Vida dişi açmada maksimum verimlilik
için yüksek performanslı takım.
ÖLÇÜ ARALIĞI
M: M2 - M30
MF: M6 x 0,75 - M22 x 1,5
UNC: UNC2 - UNC 5/8
UNF: UNF4 - UNF 5/8
G: G 1/8 - G1
TAKIM
–– Açık delik vida dişi için genel kullanım amaçlı yüksek
­performanslı kılavuz (HSS-E-PM)
–– THL Sert madde kaplamalı, seçenek TIN kaplama
–– Ağızlama tipi Form B
–– Toleranslar: 6HX, 6GX, 2B ve G-X
–– Boylar: M
–– Çeşitler:
• LH (Sol vida dişi)
• KR (Radyal soğutma kanallı)
THL Kaplama (veya TIN)
UYGULAMA
–– Açık delik, 3,5 x DN kadar
–– ISO P: Çelikler, 500’ den 1350 N/mm.2 ’e kadar çekme
­mukavemeti
–– ISO M:Paslanmaz çelikler,1350 N/mm.2 ’e kadar çekme
mukavemeti
–– ISO K: Genellikle GJS (GGG) malzemeler (Küresel grafitli
dökme demir)
–– ISO N:
• Alüminyum dövme alaşımları
• AlSi alaşımları, %12’ye kadar Si oranlı
• Bakır ve bakır alaşımları, diğer uygulama olarak
İsteğe bağlı radyal içten
soğutma seçeneği
Prototex® Eco Plus
AVANTAJLARI
–– Yeni tip ön işlem sayesinde yüksek aşınma mukavemeti
–– Ağızlama mesafesinde en uygun geometri sayesinde uzun
takım ömrü
–– Geniş malzeme çeşitlemesinde genel amaçlı kullanılması
mümkün olduğundan, takım çeşitlerinin azaltılması
–– Yüksek kesme hızları ve uzun takım ömrü sayesinde daha
az takım değişimi ve en uygun tezgah kullanım kapasitesi
–– Soğutma sıvısı giderlerini düşürme, çelikte, dökme demirde ve alüminyum alaşımlarda en uygun seçim, az miktarda
yağlama (MMS) sistemine uyumlu
38
Tip: EP2021342
HSS-E-PM
Dış rulman yatağı
Prototex® Eco Plus
Açık delik vida dişi
M12x1.5
İş parçası malzemesi:
Mukavemet:
Takım:
Şaft toleransı h9
Kaplama:
Delik tipi:
Vida dişi derinliği:
Soğutma sıvısı:
C56E2 (1.1219)
ort.1300 N/mm.²
Prototex® Eco Plus
EP2126342-M12x1.5
THL
Açık delik
8 mm.
Emülsiyon % 7
Kesme değerleri
n
vc
Rakip
663 dk.-1
25 m./dk.
Prototex® Eco Plus
663 dk.-1
25 m./dk.
Takım ömrünü karşılaştırma (Vida dişi sayısı)
Rakip
500
Prototex® Eco Plus
0
200
400
750
600
800
AMBALAJ ÜSTÜNDE YENİ UYGULAMA TANIMI ETİKETİ
EP2021342-M8
Prototex® Eco Plus
6HX
HSS-E-PM
THL
Uygulama tablosu
4 042446 066969
23/13
••Ana uygulama
Malzeme gruplarının ISO malzeme renkleri
P
M
K
N
S
H
O
Walter Prototyp; Vida dişi açma
39
HSS-E KILAVUZLAR
Walter Prototyp Paradur® X·pert K –
Dökme demir uzmanı.
ÖLÇÜ ARALIĞI
M: M3 - M20
TAFT Kaplama
TAKIM
–– HSS-E-PM Kılavuzları, kör ve açık delik vida dişi için
–– Düz kanallı
–– Tolerans: 6HX
UYGULAMA
HSS-E-PM
–– 3 x DN kadar vida dişi derinliğine sahip ve 1000 N/mm.²
­çekme mukavemeti olan kör ve açık delik vida dişi için ideal
–– ISO K:
• Ana uygulama: GJL (GG) Gri dökme demir
• Diğer uygulama: GJS (GGG) Küresel grafitli dökme demir
–– ISO N: AlSi alaşımlar, Si oranı > % 12
AVANTAJLARI
Ağızlama tipi Form C
Paradur® X·pert K
Tip: K2031407
–– Küçük ve büyük parti üretim hacimlerinde
ekonomik vida dişi açma
–– Çok sağlam ve dayanıklı, güvenilir iş süreci
özellikli takım
X·PERT AİLESİ; Kolay seçim, hızlı işleme
X·pert P
P
CC
40
M
K
N
C
S
X·pert M
H
O
P
M
C
C
CC
K
N
S
X·pert K
H
O
P
M
K
N
CC
C
S
X·pert N
H
O
P
M
K
N
S
CC
C
H
O
C
HSS-E KILAVUZLAR
Walter Prototyp Prototex® X·pert N
ve Paradur® X·pert N – Alüminyum işleme
için mükemmel ikili.
ÖLÇÜ ARALIĞI
Prototex® X·pert N
M: M2 - M10
Paradur® X·pert N
M: M1.6 - M20
MF: M8x1 - M20 x 1.5
UNC: UNC2 - UNC 3/8
G: G 1/8
Eğik ağızlama (spiral nokta)
Form B
TAKIM
Prototex® X·pert N
–– HSS-E Açık delik kılavuzları
–– Tolerans: 6H
Paradur® X·pert N
–– HSS-E Kör delik kılavuzları
–– Toleranslar: 6H, 6G, 2B, 3B
–– Takım çeşidi olarak, geniş kanallar sayesinde talaşın
güvenilir şekilde boşaltılmasını sağlayan azaltılmış kanal
sayısına sahip kılavuz mevcuttur
–– Ek vida dişi: EG M, EG UNC, EG UNF
HSS-E
Parlak
UYGULAMA
–– Vida dişi derinliği 3 x DN kadar olan vida dişi
–– Uzun talaş veren malzemeler, çekme mukaevemeti
700 N/mm.² ’ye kadar
–– ISO N:
• AlSi alaşımlar, %12’ye kadar Si içerikli
• Saf bakır
–– ISO S:
• Titanyum (saf) ve alaşımsız nikel malzemeler
• Termoplastik malzemeler
Helis açısı 35°
Ağızlama tipi Form C
Prototex® X·pert N
Paradur® X·pert N
Tip: N20219
Tip: N205166
AVANTAJLARI
–– Küçük ve büyük parti üretim hacimlerinde
ekonomik vida dişi açma
–– Parlak yüzey sayesinde daha iyi talaş oluşumu,
yüksek iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
–– Yumuşak malzemelerde hatalı kesme olmaz
Paradur® X·pert N
Yumuşak malzemelerde derin kör
delik vida dişi açma işlemleri için azaltılmış
kanal tasarımlı çeşitler.
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/nHcZXo internet
adresini tıklayın.
Walter Prototyp; Vida dişi açma
41
TORNALAMA
Walter3
ISO Tornalama 4
Kanal açma
12
DELİK İŞLEME, DELME ve VİDA DİŞİ AÇMA
Walter Titex
Komple karbür matkaplar
19
20
Walter25
Değiştirilebilir uçlu matkaplar
26
Delik genişletme matkapları
28
Hassas matkaplar
32
Walter Prototip
HSS-E-PM Kılavuzlar
HSS-E Kılavuzlar
37
38
40
FREZELEME
Walter Prototip
Komple karbür frezeler
43
44
Walter49
Yeni nesil frezeler
51
Kesici takım malzemeleri
58
PKD özel frezeler
60
Yenilikler için filmi izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/cPIqR internet
adresini tıklayın.
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Frezeleme
_FREZELEMEDE TAKIM YENİLİKLERİ
Daha fazla
­verimlilik için
daha iyi
soğutma.
KOMPLE KARBÜR FREZELER
Walter Prototyp Proto·max™ TG:
Uygulamada genel kullanım amaçlı,
olağanüstü verimli, tipik „Tough Guys“.
YENİ
2013
TAKIM
–– Genel kullanım amaçlı yüksek performanslı frezeler
–– Düz (köşe radyüsü yok)
–– Çap aralığı, 2 mm.’den 25 mm.’e kadar
–– 50° Helis açısı
–– 3, 4 ve 5 Kesme kenarlı
–– Kısaltılımış boyunlu ve kısaltılmamış (d2) olarak mevcut
–– DIN 6535 HA ve HB standardına göre şaft
–– TAT Kaplama
Derinleştirilmiş talaş boşluğu
0,9 x Dc kadar tam dolu kanalda
güvenli talaş akışı için
UYGULAMA
–– Ana uygulama: ISO Malzeme grubu P
–– Diğer uygulamalar: ISO Malzeme grupları M, K ve S
–– Kaba işleme ve ince işleme için
–– 0,9 x Dc kadar dolu kanal
–– Cep frezeleme, eğimli dalma ve kontur frezeleme için
–– Kısaltılmış boyun sayesinde daha derin boşlukların işlenmesi
için de uygundur
–– Kullanım alanları: Genel makina imalatı, enerji endüstrisi, ilaç
ve tıp endüstrisi, uçak ve uzay endüstrisi, otomotiv endüstrisi
Güçlendirilmiş öz
yüksek rijitlik için
AVANTAJLARI
–– Arkadaki alanda güçlendirilmiş şaft ve öndeki alanda
­büyük talaş boşluğu sayesinde yüksek iş süreci güveni­
lirliği ve hassasiyeti
–– En son TAT kaplama piyasada bilinen diğer ürünlerle kar­
şılaştırıldığında % 50 kadar daha yüksek kesme değerleri
ile ve ayrıca takım ömründe yüzde 100’ e varan artışla
çok yüksek verimlilik sağlar
–– Yeni alt yapı ve yenilikçi kesme kenarı son işlemi: daha
fazla iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti, kesme kenarında
daha az talaş kaynamaları
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/gcypW internet
adresini tıklayın.
44
Kısaltılmış boyun
YENİ: TAT Yüksek performans
­kaplaması, % 50’ye varan daha
yüksek kesme değerleri için
Dağıtıcı
İş parçası malzemesi:
Mukavemet:
Takım:
X40CrMoV5 (1.2344) ISO P
700 N/mm.2
Proto·max™ TG
H3121378-16
Kesme değerleri
Ø
z
ae
ap
vc
n
fz
vf
Proto·max™ TG
16 mm.
4
16 mm.
8 mm.
54 m./dk.
1074 dk. -1
0,04 mm.
172 mm./dk.
Rakip
16 mm.
4
16 mm.
8 mm.
54 m./dk.
1074 dk. -1
0,04 mm.
172 mm./dk.
Takım ömrü, metre olarak
+ % 50
Rakip
18
Proto·max™TG27
0
10
20
30
Walter Prototyp; Frezeleme
45
Komple karbür frezeler
Walter Prototyp Proto·max™Inox:
Şimdi ConeFit™ versiyonunda.
YENİ
2013
TAKIM
–– Özellikle paslanmaz çeliklerin işlenmesi için
komple karbür yüksek performanslı bir freze
–– Köşe radyüslü ve düz olarak mevcut
–– Köşe radyüs, 0,5 mm.’den 4 mm.’e kadar
–– Çap aralığı 10 - 25 mm.
–– 50° Helis açısı
–– 4 ve 5 Kesme kenarı
–– ConeFit™ arayüz, E10’dan E25’e kadar
–– TAA Kaplama
ISO M için geometri
ve ISO S Malzeme
TAA Kaplama
UYGULAMA
–– Ana uygulama: ISO Malzeme grubu M
–– Diğer uygulama: ISO Malzeme grubu S
–– Kaba ve ince işleme için
–– 0,55 x Dc kadar tam dolu kanal işleme
–– Cep frezeleme, eğimli dalma ve kontur frezeleme
–– İçten soğutma beslemeli tezgahlarda ideal kullanım
–– Kullanım alanları: Genel makina imalatı, enerji endüstrisi,
ilaç ve tıp endüstrisi, uçak ve uzay endüstrisi
AVANTAJLARI
–– Piyasada bilinen diğer modüler takımlarla karşılaştırıldığında azami % 50 ’ye varan daha fazla işleme hacmi
–– Paslanmaz malzemelerin işlenmesinde büyük işleme
hacimleri ve böylece yüksek verimlilik
–– Düzensiz diş aralıklı özel tasarımı sayesinde titreşimsiz
ilerleme
–– En uygun şekilli mikro geometri sayesinde yumuşak
kesme
–– İçten soğutma sıvısı beslemesi talaşın en
uygun şartlarda taşınması ve boşaltılması sağlar
En yeni TAA kaplama ve içten soğutma sıvısı beslemesi ile
daha uzun takım ömrü
46
Soğutma sıvısı çıkışları
Proto·max™Inox ConeFit™ arayüz ile
H2EC34217 metrik
H2EC38217 metrik, köşe radyüslü
YENİ
2013
TAKIM
–– Paslanmaz çeliklerin işlenmesi için özel yüksek ilerleme
­geometrili, komple karbür yüksek performanslı freze
–– Çap aralığı, 10 mm.’den 25 mm’e kadarı
–– 50° Helis açısı
–– 4 Kesme kenarı
–– ConeFit™ arayüz, E10’dan E25’e kadar
–– TAA Kaplama
ISO M ve ISO S malzemelerde yüksek
ilerlemeler için özel geometri
TAA Kaplama
Soğutma sıvısı çıkışları
Proto·max™Inox Flash-Profil (yüksek ilerleme için özel geometri) lH2EC94717
Örnek; İş parçası uygulaması
Malzeme:
Mukavemet:
Takım:
X6CrNiMoTi17 (1.4571) ISO M
700 N/mm.2
Proto∙max™ Inox ConeFit™ sistem
H2EC38217-E12-12-0.5
Kesme değerleri
Ø
z
ae
ap
vc
n
fz
vf
Şimdiye kadar
dıştan soğutmalı
Proto·max™Inox içten
soğutma sıvısı kanallı
12 mm.
4
10 mm.
2 mm.
82 m./dk.
2200 dk.-1
0,05 mm.
433 mm./dk.
12 mm.
4
10 mm.
2 mm.
82 m./dk.
2200 dk.-1
0,05 mm.
433 mm./dk.
Takım ömrü, metre olarak
+ % 75
Şimdiye kadar
20
Proto·max™Inox35
0
10
20
30
40
Walter Prototyp; Frezeleme
47
TORNALAMA
Walter3
ISO Tornalama 4
Kanal açma
12
DELİK İŞLEME, DELME VE VİDA DİŞİ AÇMA
Walter Titex
Komple karbür matkaplar
19
20
Walter25
Değiştirilebilir uçlu matkaplar
26
Delik genişletme matkapları
28
Hassas matkaplar
32
Walter Prototip
HSS-E-PM Kılavuzlar HSS-E Kılavuzlar
37
38
40
Walter Prototip
Komple karbür frezeler
43
44
Walter49
Yeni nesil frezeler
51
Kesici takım malzemeleri
58
PKD (Çok kristalli elmas) özel frezeler
60
FREZELEME
Yenilikler için filmi izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/cPIqR internet
adresini tıklayın.
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Frezeleme
_FREZELEMEDE TAKIM YENİLİKLERİ
Kesme kenarında güç.
GÜÇLÜ VE DİNAMİK:
™
BLAXX VE
®
TIGER·TEC SILVER.
Verimlilik ve iş süreci güvenilirliği
Bir imalatta maksimum performans elde etmek amacıyla tüm
­parametreler en uygun şartlarda değerlendirildiğinde, iş süreci
zincirinin en can alıcı noktasında: takımın iş parçası ile buluş­
tuğu anda kritik bir faktör ortaya çıkar. Bu aşamada elde edilmeye çalışılan ürün kalitesine gerçekten erişilip erişilmediği
­belirlenir. Masraflı geliştirme senaryoları burada hayata geçirilebilinir ya da başarısız ve büyük maliyetlere neden olabilir.
İstenen ve ihtiyaç duyulan, mutlak hassasiyet içeren ve çok
­yüksek takım ömrüne sahip güvenilebilinir bir sistemdir.
Walter Blaxx™ frezeler, üstün performanslı Walter değiştirilebilir
kesici uçlarla donatılmış, temelde yeni geliştirilen inanılmaz
­derecede sağlam ve dayanıklı takım ana gövdesinden oluşur;
Tiger·tec® Silver ile yüksek performans.
Böyle bir sisteme güven sağlayabilmek için, yenilikçi şirketler
kendi gerçek güçlerini gösterme olanağı bulurlar: Etkileyici bir
ürünün geliştirilmesi ve üretimi.
Walter; Frezeleme
51
YENİ NESİL FREZELER
Walter BlaxxTM Sıralı uçlu helisel
freze F5138: Yeni esnek güç paketleri.
YENİ
2013
TAKIMLAR
UYGULAMA
–– Çok dişli sıralı uçlu helisel freze F5138, 4 kesme ağızlı,
­teğetsel değiştirlebilir kesici uçlarla birlikte
–– Blaxx™ F5141 Kenar freze programından değiştirilebilir
kesici uçlar sistemi LNHU1306.. ile donatılmıştır
–– Çap aralığı 40 - 80 mm.
–– Çap başına 2 değişik kesme boyu
–– powered by Tiger·tec® Silver, 4 kalitede mevcut
(WKP25S, WKP35S, WSM35S, WSP45S)
–– Spiral tasarımlı kesme kenarları sayesinde yumuşak kesen
geometriler
–– Tüm kesme kenarlarında içten soğutma sıvısı beslemesi
–– Parça kenarı hemen hemen kademesiz frezelenir
–– Korozyona ve aşınmaya karşı koruma için özellikli yüzey
son işlemli
–– Tüm çeliklerde, dökme demir malzemelerde, paslanmaz
­çeliklerde, zor işlenebilen malzemelerde ve demir dışı metallerde kenar frezeleme ve sırt frezeleme için
–– Tüm branşlarda kullanılabilir; Otomotiv endüstrisi, uçak ve
uzay endüstrisi, genel makina imalatı v.b.
Değiştirilebilir kesici uçlar
sistemi: LNHU1306…
Her bir kesme kenarında
soğutma sıvısı beslemesi
Aşınmaya karşı
korumalı gövde
Tip: F5138/Ø40/Z2 ScrewFit ile birlikte
Yeni freze nesli BlaxxTM
52
Tip: F5138/Ø80/Z5 delik adaptörü ile birlikte
Tip: F5138
AVANTAJLARI
Rijit tasarım sayesinde iş süreci güvenilirliği ve
­hassasiyeti
–– Kesme kuvveti yönünde daha yüksek karbür yoğunluğu
–– Özellikli takım gövdesi; Yüzey son işlemli ve güçlendirilmiş öz
Ürün filmini izleyin:
Barkodu okutun veya doğrudan
http://goo.gl/HauR0 internet
adresini tıklayın.
Çok ekonomik
–– Her kesici uçta 4 kesme kenarı
–– Diş başına yüzde 30’a varan daha yüksek ilerleme
–– Neredeyse kademesiz frezeleme mümkün
Powered by Tiger·tec® Silver
–– Tamamen yeni sertlik/tokluk orantısı sayesinde olağanüstü kesme değerleri ve yüksek iş süreci güvenilirliği
Yeni BlaxxTM ile teğetsel güvenilirlik
Tiger·tec® Silver
Fc
Powered by
Çok güçlü kesme
Kesme yönünde Fc daha
yüksek karbür yoğunluğu
Şanzıman gövdesi, bölme duvarları, çıkıntı ve
­göbeklerin üstten frezelenmesi
İş parçası malzemesi:
Takım:
Kesici uçlar
Kesici takım malzemesi:
Mükemmel katılık
Freze gövdesinde enine
geniş kesitli malzeme sayesinde oluşur
EN-GJS-500-7 (GGG50), ISO-K
F5138/Ø63/Z4/Lc45
LNHU130608R-L55T
WKP25S
Kesme değerleri
Rakip
BlaxxTM F5138
Diş sayısı
4
4
vc
320 m./dk.
240 m./dk.
fz
0,25 mm.
0,26 mm.
ap
12 mm.
40 mm.
ae
8 mm.
28 mm.
Karşılaştırma: İşlenen hacim Q [cm.3/dk.]
+ % 800
155 Rakip
BlaxxTM
0
F5138
300
600
1400
900
1200
1500
Walter; Frezeleme
53
YENİ NESİL FREZELER
Walter BlaxxTM Kenar freze:
Kademesiz daha hızlı ilerleme.
PROGRAM­
TAMAMLAMA
2013
TAKIMLAR
YENİ –– Teğetsel kenar frezeler F5041, F5141 ve F5241 4 kesme
ağızlı değiştirilebilir kesici uçlar ile birlikte
–– Çap aralığı 25 - 160 mm.
YENİ –– 3 Kesme derinliği: 8, 12 ve 15 mm.
–– 4 Karbür kalitesi: WKP25S, WKP35S, WSM35S ve WSP45S;
powered by Tiger·tec® Silver
YENİ –– Alüminyum işleme için geometri L85T
–– Yüksek konsantriklik ve eksenel salgı hassasiyeti
–– Spiral tasarımlı kesme kenarları sayesinde yumuşak kesen
geometriler
–– Bileşende 90° hassasiyeti
–– Korozyona ve aşınmaya karşı koruma için özellikli yüzey son
işlemli
UYGULAMA
AVANTAJLARI
Rijit tasarım sayesinde daha yüksek iş süreci
güvenilirliği ve hassasiyeti
–– Kesme kuvveti yönünde daha yüksek karbür yoğunluğu
–– Özel yüzey işlemli ve güçlendirilmiş takım tasarımı
Çok ekonomik
–– Her kesici uçta 4 kesme kenarı
–– Diş başına % 30’ a varan daha yüksek ilerleme
–– Neredeyse kademesiz frezeleme mümkün
Powered by Tiger·tec® Silver
–– Çelik ve dökme demir işlemesi için 2 CVD (Kimyasal buhar
birikimi) kalitesi (WKP25S ve WKP35S)
–– Çelik, paslanmaz çelikler ve zor işlenebilen malzemeler
için 2 PVD (Fiziksel buhar birikimi) kalitesi (WSM35S ve
WSP45S)
–– Tüm çelik ve dökme demir malzemelerin, paslanmaz çeliklerin, zor işlenen malzemelerin ve alüminyumun kenar ve yüzey
frezelenmesi
–– Çok esnek kullanılabilecek alanlar: Otomotiv endüstrisi, uçak
ve uzay endüstrisi, genel makina imalatı v.b.
Pozitif şekilli
kesme davranışı
90° hassasiyetli,
kullanılabilen 4 kesme kenarı
Teğetsel kesici uçlar LNHU
130608R-L55T
Özel yüzey son işlemi
sayesinde ­aşınmaya
karşı korunma
Powered by
Yeni freze nesli BlaxxTM
54
Tip: F5141
ÖLÇÜLER
BlaxxTM F5041
BlaxxTM F5141
YENİ: BlaxxTM F5241
–– Çap aralığı; 25 - 63 mm.
–– Orta değerde ve dar diş dizinimleri
–– Kesme derinliği; 8 mm.
–– Köşe radyüsleri; R0,4 - R2,0 mm.
–– Kesici uç: LNHU0904…
–– Çap aralığı; 40 - 125 mm.
–– Orta değerde ve dar diş dizinimleri
–– Kesme derinliği; 12 mm.
–– Köşe radyüsleri; R0,8 - R3,2 mm.
–– Kesici uç: LNHU1306…
–– Çap aralığı; 50 - 160 mm.
–– Orta değerde ve dar diş dizinimleri
–– Kesme derinliği; 15 mm.
–– Köşe radyüsleri; R0,8 - R2,5 mm.
–– Kesici uç: LNHU1607..
BlaxxTM
BlaxxTM
BlaxxTM
Tip: F5041.W. . .
Tip: F5141.B. . .
Tip: F5241.B. . .
GEOMETRİ ÇEŞİTLEMELERİ
L55; Genel kullanım amaçlı
–– Orta değerde işleme
şartları için
–– Çok fazla malzemede
genel amaçlı kullanılabilir
BlaxxTM:
Kesici uçların teğetsel sıralanması sayesinde yüzde
30’ a varan daha yüksek ilerlemeler mümkün
İş parçası malzemesi:
Takım:
Kesici uç:
Kesici takım malzemesi:
GGG50, ISO K
Kenar frezesi, çap 80 mm.
LNHU130608R-L55T
WKP25S
Kesme değerleri
YENİ: L85T; Keskin olan
–– Alüminyum işleme için
–– Düşük kesme güçleri
–– Keskin kesme kenar
vc
ap
ae
264 m./dk.
8 mm.
50 mm.
Karşılaştırma: Diş başına ilerleme fz [mm.]
Şimdiye kadar
0,20
BlaxxTM WKP25S ile
Animasyonu izleyin:
Barkodu okutun
veya ­doğrudan
http://goo.gl/CesMH
­internet adresini tıklayın.
0
0,10
+ % 30
0,26
0,20
0,30
Walter; Frezeleme
55
YENİ NESİL FREZELER
Walter BlaxxTM Kesme ve kanal
açma frezesi F5055: Güvenilir keser
ve kanal açar.
YENİ
2013
TAKIMLAR
–– Kesme ve kanal açma frezesi F5055, tek kesme ağızlı
kesici uçlarla
–– Çap aralığı; 63 - 250 mm.
–– Kesme kenar genişlikleri: 2,0, 3,0 ve 4,0 mm.
–– Yüksek konsantriklik ve eksenel kaçıklık hassasiyeti
–– Gövdede güçlü ve biçim uyumlu uç sıkıştırması
–– 2 Karbür kaliteleri: WSM33S ve WSP43S – powered by
Tiger·tec® Silver
–– Kullanımı kolay kesici ucun kendinden sıkma özelliği
UYGULAMA
–– Tüm çelik ve dökme çelik malzemelerin, paslanmaz ­
çeliklerin, ayrıca zor işlenebilen malzemelerin kesilmesi
ve kanal açılması için
–– Tüm branşlar için uygundur; Otomotiv endüstrisi, uçak
ve uzay endüstrisi, genel makina imalatı v.b.
AVANTAJLARI
Daha yüksek iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
–– Uç yuvasının sabit kısmında kesme kuvvetinin iletimi
–– En uygun bağlama çenesi sayesinde olağanüstü yüksek
tutma kuvvetleri
–– Kesici uç adaptörünün güçlü ve biçim uyumlu uç sıkıştırması
Düşük stokta tutma maliyetleri
–– Kesici uç sistemleri, Kesme ve kanal açma frezelerinde
ve kanal açma katerinde kullanılabilir
Powered by Tiger·tec® Silver
–– 2 PVD (Fiziksel buharlı kaplama) kalitesi (WSM33S ve
WSP43S), çelik, paslanmaz çelikler ve zor işlenebilen
malzemeler için
Uç yuvasının sabit kısmında
kesme kuvvetinin iletimi sayesinde
yüksek sağlamlık ve dayanıklılık
En uygun sıkma çenesi sayesinde
olağanüstü yüksek tutma gücü
Daha yüksek verimlilik Tiger·tec® Silver
kesme malzemesi sayesinde sağlanır
Yeni freze nesli BlaxxTM
56
Tip: F5055
GEOMETRİ ÇEŞİTLEMELERİ
CE4; Sağlam ve dayanıklı
–– Orta hızdan yüksek hıza kadar
ilerlemeler
–– Talaş yüzeyin ve alanının iyi
daralması
–– Rijit kesme kenarı
Olağanüstü yüksek
tutma gücü
CF5; Genel kullanım amaçlı
–– Çoğu malzeme için genel amaçlı
kullanım
–– Küçük değerden orta değere
kadar ­ilerlemeler
CF6; Yumuşak kesen
–– İyi işleme koşulları için
–– Küçük ilerlemeler
–– Demir dışı metallerin işlenmesinde
–– Düşük kesme güçleri
Kesme kuvvetleri takımın
sabit kısmında sönümlenir
Kesici ucun şekline uyumlu uç
yuvası tasarımı
Giriş flanşının kesilmesi
İş parçası malzemesi:
Takım:
Kesici uçlar:
Kesici takım malzemesi:
St 52, ISO P
F5055/Ø80/Z07/SB2
SX-2E200N02-CF5
WSM33S
Kesme değerleri
Şimdiye kadar
BlaxxTM
Diş sayısı
7
7
vc
138 m./dk.
138 m./dk.
fz
0,06 mm.
0,06 mm.
vf
231 m./dk.
231 m./dk.
ap
8 mm.
8 mm.
ae
2,2 mm.
2,0 mm.
Karşılaştırma: 240 iş parçasına göre aşınma
izi genişliği (mm.olarak)
0,13
Şimdiye kadar
BlaxxTM
0
- % 62
0,05
0,375
0,75
1,125
1,5
Walter; Frezeleme
57
KESİCİ TAKIM MALZEMESİ
Walter Tiger·tec® Silver: Daha tok ve
­aşınmaya karşı güçlü PVD Al2O3 (fiziksel
­buharlı, alüminyum oksit) kaplamalı.
KAPLAMA
–– Dünya genelinde benzersiz PVD (fiziksel buharlı)
alüminyum oksit kaplama
–– Kaplama iş sürecinde minimum termik gerilme
sayesinde çok yüksek kesici takım malzemesi
tokluğu
–– Alüminyum oksidin şiddetli sıcaklığa karşı
­koruma kalkanı sayesinde kesme kenarında
oluşan ısı girişini engelleyen en iyi koruma
–– Olağanüstü parlak talaş yüzeyi sayesinde
işleme sürecinde düşük sürtünme
DEĞİŞTİRİLEBİLİR KESİCİ UÇLAR
–– Blaxx™ için, değişik tip köşe radyüslü kenar
ve sıralı uçlu helisel frezeler F5.41 ve F5138
–– Walter Freze programından çok kullanılan
ve bilinen tüm takımlar için, örn. aşağıda belirtildiği gibi;
• Xtra·tec® Yüzey ve kenar frezeleri F4033,
F4047, F4048, F4041, F4042
• Xtra·tec® Kanal frezeler F4053, F4153,
F4253
• Xtra·tec® Sıralı uçlu helisel frezeler F4038,
F4138, F4238, F4338
KALİTELER
AVANTAJLARI
–– Tanımlar; WSM35S ve WSP45S
–– Ana uygulama: Paslanmaz çeliklerin ve zor
işlenebilen malzemelerin işlenmesi
–– WSP45S, çeliklerin işlenmesi için de uygun
–– Aşınma mukavemeti ile tokluğun benzersiz birleşimi
­sayesinde yüksek iş süreci güvenilirliği ve hassasiyeti
–– Dünya genelinde eşsiz Walter PVD Al2O3 (fiziksel buharlı)
alüminyum oksit kaplama sayesinde yabancı (egzotik)
malzemelerin işlenmesinde yüksek verimlilik
–– Olağanüstü parlak yüzey sayesinde kesici ağızda talaş
yapışması oluşumunun azaltılması
–– İki renkli Tiger·tec® kaplama sayesinde aşınmanın
­güvenlir şekilde izlenmesi
Aşınma mukavemeti
WSM35S
WSP45S
Tokluk
58
Geniş Tiger·tec® Silver programından çok küçük bir bölüm
Aşınma belirtisi
Al veya Al2O3
Mümkün olabilen sertlik ve toklukta
mükemmel yüksek sıcaklık davranışı
için çok katmanlı yapısallık
AlTiN veya Al2O3
İyileştirilmiş tarama çatlağı mukavemeti, sürtünmeden kaynaklanan
(tribo=sürtünme,aşınma ve yağlama)
kimyasal aşınmayı azaltır
Al2O3
AlTiN
Düz boşluk aşınmasına
karşın dayanıklı
Alt yapı (reaksiyona giren
alt madde)
KARŞILAŞTIRMA
Tiger·tec® Silver PVD
Rakip
Talaş
Kesme
kenarı
Geleneksel
PVD (fiziksel ­buharlı
­kaplama)
tabakası
İş parçası
=Sıcaklık kesme kenarın içinde
İş parçası
Karbürün (sert metal) içine
şiddetli sıcaklığın girişi
Talaş
Kesme
kenarı
Al2O3
Karbürün içine yüksek sıcaklık girişi
Al2O3 sayesinde sıcaklık koruması
Yüzey yapısının neden olduğu yüksek
sürtünme
İyileştirilmiş yüzey sayesinde düşük
sürtünme
Kaplamanın yüzey yapısı
Walter; Frezeleme
59
PCD (ÇOK KRİSTALLİ ELMAS) İLE İLGİLİ GELİŞMELER
Walter'den uzun talaş veren ­malzemeler için
yenilikçi özel çözümler: lazerle işlenmiş talaş
boşaltma basamaklı PCD frezeler.
ÖZEL
­ AKIMLAR
T
WALTER’ den
TAKIMLAR
–– Form ve kenar frezeler, uygulamaya en uygun PCD ­
(çok kristalli elmas) kaliteleri ile istenen herhangi
özel bir biçimde
–– Düşürülen kesme kuvvetleri ve minimum titreşim eğilimi
için en uygun geometriler
–– Özellikle uzun tip ve ayrıca çok uzun bağlantı boyuna sahip
takımlar için uygundur
Takımın dinamik dengelenmesi
için 2. düzlemde balans delikleri
UYGULAMA
–– Değişik tiplerdeki demir dışı metaller için
–– Dolgu maddesi olan ve olmayan plastik malzemeler
–– Yüksek yüzey kalitesi istek ve beklentileri
–– Uzun takımlarda düşük kesme kuvvetleri
–– İyi talaş kontrolü
–– Özel tasarımlı freze, torna ve delik genişletme takımları
İdeal talaş kırılması için
en uygun tip talaş kırma
kenarlı geometri
MALZEME
–– Alüminyum alaşımları, ort. yüzde 7 oranına kadar Si içerikli
–– Bakır ve bakır alaşımları
–– Plastik malzemeler (Termo plastikler)
–– Cam elyafla güçlendirilmiş plastikler
AVANTAJLARI
–– İyi talaş kontrolü
–– Çok tok malzemelerde ve alüminyum
dövme alaşımlarında bile talaş kırılması
–– Düşük titreşim eğilimi
–– Düşük kesme kuvvetleri
Düşürülen kesme kuvvetleri
ve minimum titreşim eğilimi
için en uygun geometriler
Örnek: Walter çok kristalli elmas (PKD) Form frezeler
WALTER’ DEN ÇOK KRİSTALLİ ELMAS (PCD)
ÖZEL TAKIMLAR
Hafif ve yüksek mukavemetli malzemelerin ekonomik ve yüksek
hassasiyette işlenmesinde, örneğin otomotiv veya havacılık endüstrilerinde güçlü ve verimli PCD takımlar ilk seçimdir. Walter’
in PCD özel takımları ­normal karbür takımlardan 50 ila 200
misli daha uzun ömürlü olmaları nedeniyle, çok yüksek iş süreci
güveni­lirliği ve hassasiyeti ve de hassas ölçüm tutarlılığına sahiptirler. Böylece özellikle büyük ölçekli seri üretimde son derece yüksek verimlilik potansiyeline yol açar
60
NEDEN ÇOK KRİSTALLİ ELMAS ?
–– Takım ömründe önemli iyileşme
–– İyileştirilmiş yüzey kalitesi
–– Daha yüksek kesme değerleri
–– Keskin kesme kenarı
–– Azaltılmış termal etkiler
–– Takım kesme malzemesinin en uygun ısı iletkenliği
–– En aza indirgenmiş katmanlara ayrılma riski
(delaminasyon riski)
–– Kuru işleme olanağı
–– Çok kere bileme veya yenileme olasılığı
Takımın dinamik dengelenmesi
için 1. düzlemde balans delikleri
Çok tok malzemelerde ve
alüminyum dövme alaşımlarında bile güvenilir talaş
kırılması için uygulamaya
göre en uygun kademeli talaş
kırıcı geometrisi
Eksenel kesme kuvvetinin
azaltılması için pozitif ve
negatif eksen açısı
Komple karbür ana gövde
Örnek: Walter çok kristalli elmas (PCD) parmak freze
Walter; Frezeleme
61
Walter GPS
Global Productivity System
En son nesil takım yönetimi sistemi
Doğru takımlar bir kaç tık ötenizde!
Sadece dört tıklamayla Walter GPS sizi hedef tanımından ekonomik takıma ve işleme için öngörülen çözüme ulaştırır. Bunun
yanı sıra Walter GPS şaşırtıcı derecede geniş kapsamlıdır. İster delik işlemede, delmede, vida dişi açmada veya isterse frezelemede olsun; Tüm Walter, Walter Titex ve Walter Prototyp takımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sizler için anında hazır. Ekranınıza,
kesin doğrulukta kesme değerleri gibi bağlayıcı kullanım bilgisini veya hatasız karlılık hesaplamalarını getirebilirsiniz.
Walter Genel Katalog
+ Ek Katalog
+ Yenilikler Broşürü
Tornalama, Delme ve delik işleme, Vida
dişi açma, Frezeleme, Adaptörler
_Talaşlı imalat alanında uzmanlığı içeren birikim
Genel Katalog
Komple takım programını üç yetkin ve uzman markalarımız Walter,
­Walter Titex ve Walter Prototyp olarak 2012 Genel Kataloğunda,
2013 Ek Kataloğunda ve varolan 2013-2 Yenilikler Broşüründe bulabilirsiniz „Deneyim, Bilgi, Teknoloji: Yanınızdaki uzman“. Bu broşür,
bir önceki 2013-1sayılı „Yenilikçi İşleme Teknolojileri İle Bir Adım Önde“
adlı broşürün ­yerine geçer.
Tornalama, Delme ve delik işleme, Vida
dişi açma, Frezeleme, Adaptörler
_Talaşlı imalat alanında uzmanlığı içeren birikim
Ek Katalog
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Tornalama, Delme ve delik işleme,
Vida dişi açma, Frezeleme
Yeni baskının içersinde üretiminizde ihtiyaç duyduğunuz tornalama,
delik işleme, frezeleme ve vida dişi açma için tüm hassas takımları
bulabilirsiniz.
Genel Kataloğu isteğinize bağlı olarak size göndermekten memnunluk
duyacağız.
_YENİLİKLER
Deneyim, Bilgi, Teknoloji:
Yanınızdaki uzman
=K
omple takım
programı
Walter AG
Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Almanya
www.walter-tools.com
Walter ürün yenilikleri · Baskı 2013-2
Ürün yenilikleri
Baskı 2013-2
Tornalama, Delme ve delik işleme,
Vida dişi açma, Frezeleme
Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Istanbul, Türkiye
+90 (216) 528 1900 Pbx, [email protected]
Printed in Germany 6535373 (09/2013) TR
_YENİLİKLER
Deneyim, Bilgi, Teknoloji:
Yanınızdaki uzman.
Download

Ürün yenilikleri Baskı 2013-2