Etanj floresan duyları
Işığa Bağlantınız
Etanj duylar
İçindekiler
G13
25,5 x 17,5 mm kenet ayaklı
2-delikli tekli ve çiftli duylar
· 27.240
· 27.241
[02] 9
[02] 9
25,5 x 13,3 mm kenet ayaklı
2-delikli tekli ve çiftli duylar
· 27.240
· 27.241
[02] 10
[02] 10
G5
25,5 x 17,5 mm kenet ayaklı
2-delikli tekli ve çiftli duylar
· 27.660
· 27.661
[02] 11
[02] 11
25,5 x 13,3 mm kenet ayaklı
2-delikli tekli duy
· 27.660
[02] 12
Vidalama ayaklı
2-delikli tekli duylar
· 27.660
[02] 13
Starter yuvaları
· 26.515
· 27.510
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 14
[02] 14
[02] 3
Etanj duylar
İçindekiler
Aksesuarlar
G13 Bilezik
· 27.240
G5 Bilezik
· 27.660
[02] 15-17
[02] 18
Contalar
[02] 4
G13 için contalar
· 27.240
[02] 19, 20
G5 için contalar
· 27.230
· 27.240
[02] 20
[02] 19, 20
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Etanj duylar
Genel Bilgi
Bu katalogdaki tüm maddeler uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre (VDE / IEC) tasarlanmıştır.
Ürün seçimi ve doğru teknik kullanım tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
İsteğe bağlı olarak ek bilgi verilebilir. Ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Duylar genellikle contaları takılmadan teslim edilir.
Elektriksel sınıflandırma belirtilmediği takdirde floresan duyları ve starter yuvaları 250 V / 2A için tasarlanmıştır (IEC 60400 / VDE 0616 Bölüm 3’e göre).
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL yönetmelikleri), başka sınıflandırmalar da mümkün olabilir.
Ayrıca kataloğun sonundaki genel bilgi ve kullanma talimatlarına da lütfen dikkat ediniz.
Ürün sayfalarında gösterilen sembollerin açıklamaları:
T 140 sıcaklık sınıfı
Sıcaklık sınıfının belirtilmesi (> 80°C ise).
En yüksek çalışma sıcaklığı bir T işaretiyle belirtilir. Bu işaret,
duyun tasarlandığı en yüksek çalışma sıcaklığını gösterir.
Duyun alt tarafı için ek bilgi de verilebilir (ör. Tm 110ºC).
Tekli kablo uçları
0,5 - 1,0 mm2
Belirtilen kesit aralığındaki sert iletkenler için
belirtilmiştir.
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (örn. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
Malzeme kalınlığı
mm olarak gösterilir
(Bu örnekte 0,6 -1,0 mm)
0,6 - 1,0 mm
IEC 60529’a göre koruma sınıfı
(Bu örnekte IP 65/67)
2B veya 3B formatlı CAD verisine ulaşılabilir
Ek bilgi
Bu sayfada gösterilen ürünler hakkında ek bilgi bu
sembolle gösterilen sayfalarda bulunabilir.
[02] ...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 5
Etanj duylar
Duyların ve bileziklerin olası kombinasyonları
Bilezik
27.240.U401
sayfa [02] 15’e
bakınız
Bilezik
27.240.U411
sayfa [02] 15’e
bakınız
Bilezik
27.240.U413
sayfa [02] 15’e
bakınız
Bilezik
27.240.U813
sayfa [02] 17’ye
bakınız
Bilezik
27.240.U412
27.240.U414
sayfa [02] 16’ya
bakınız
Bilezik
27.240.U417
sayfa [02] 16’ya
bakınız
Bilezik
27.240.U815
sayfa [02] 17’ye
bakınız
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Bilezik
27.660.U301
sayfa [02] 18’e
bakınız
Bilezik
27.660.U302
sayfa [02] 18’e
bakınız
27.240.U301
27.241.U301
27.240.U304
27.241.U304
sayfa
[02] 9‘a
bakınız
sayfa
[02] 10‘a
bakınız
!
!
!
!
27.660.U806
27.661.U808
27.660.U304
sayfa
[02] 11,12‘ye
bakınız
27.660.U810
sayfa
[02] 13‘e
bakınız
! Olası kombinasyon
[02] 6
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Etanj duylar
Duyların ve contaların olası kombinasyonları
Contalar
27.230.-728.00
sadece 26.660/27.661
için sayfa [02] 20’ye
bakınız
Contalar
27.240.-707.00
sayfa [02] 20’ye
bakınız
!
!
Contalar
27.240.-716.00
sayfa [02] 19’a bakınız
!
Contalar
27.240.-726.00
sayfa [02] 19’a bakınız
!
Contalar
27.240.-835.00
sayfa [02] 19’a bakınız
Contalar
27.240.-703.00
sayfa [02] 20’ye
bakınız
!
!
Kenet ayağı 25.5 x 17.5 mm
27.240.U301
27.241.U301
27.660.U806
27.661.U808
sayfa
[02] 9-11‘e bakınız
Kenet ayağı 25.5 x 13.3 mm
27.240.U304
27.241.U304
27.660.U304
Vida sabitleme ayaklı
27.660.U810
sayfa
[02] 10, 12‘ye bakınız
sayfa
[02] 13‘e bakınız
! Olası kombinasyon
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 7
Etanj duylar
Teknik bilgiler
Koruma tüpleri
Burada belirtilen bilgiler ve değerler yalnızca hızlı referans
amaçlıdır.
[02] 8
Lamba gücü
-W-
Lamba boyu
L1
maks. - mm -
Koruma
tüpünün
uzunluğu L
- mm -
G13
20
40
65
589.8
1199.4
1500.0
560
1170
1470
G13
18
36
58
589.8
1199.4
1500.0
556
1166
1466
G5
21
35
54
849.0
1449.0
1149.0
815
1415
1115
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
27.240 27.241
G13 Çift lamba soketli ve 25,5 x 17,5 mm kenetli
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
21 g
27.240.U301.50
gri
100
21 g
27.240.U301.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 17,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩUygun contalar: 27.240. 703 u. 27.240. 707
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 15, [02] 16, [02] 20
L1+30: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
1,4 - 2,0
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
42 g
27.241.U301.50
gri
100
42 g
27.241.U301.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 17,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩUygun contalar: 27.240. 703 u. 27.240. 707
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 15, [02] 16, [02] 20
L1+30: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
1,4 - 2,0
[02] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 9
27.240 27.241
Etanj floresan duyları
G13 Çift lamba soketli ve 25,5 x 13,3 mm kenetli
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
16 g
27.240.U304.50
gri
100
16 g
27.240.U304.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩUygun contalar: 27.240. 716, 27.240. 726
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 15, [02] 16, [02] 19
L1-4: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 2,1
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
33 g
27.241.U304.50
gri
100
33 g
27.241.U304.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩUygun contalar: 27.240. 716, 27.240. 726
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 15, [02] 16, [02] 19
L1-4: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
[02] 10
0,6 - 2,1
[02] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
27.660 27.661
Etanj floresan duyları
G5 Çift lamba soketli ve 25,5 x 17,5 mm kenetli
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
200
20 g
27.660.U806.50
gri
200
20 g
27.660.U806.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 17,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩSınıfı: 500 V (elektronik balastlarla çalışma
durumunda)
ǩUygun contalar: 27.230. 728, 27.240. 707
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 18, [02] 20
L1+30: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
1,4 - 2,0
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
40 g
27.661.U808.50
gri
100
40 g
27.661.U808.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 17,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩSınıfı: 500 V (elektronik balastlarla çalışma
durumunda)
ǩUygun contalar: 27.230. 728, 27.240. 707
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 18, [02] 20
L1+30: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
1,4 - 2,0
[02] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 11
27.660
Etanj floresan duyları
G5 Çift lamba soketli ve 25,5 x 13,3 mm kenetli
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
200
14 g
27.660.U304.50
gri
200
14 g
27.660.U304.81
Lamba merkezi: 34 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Kenetleme ayaklı
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩSınıfı: 500 V (elektronik balastlarla çalışma
durumunda)
ǩUygun contalar: 27.240. 716, 27.240. 726
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 18, [02] 19
L1-4: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
[02] 12
0,5 - 1,6
[02] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
27.660
Etanj floresan duyları
G5 Çift lamba soketli ve vidalama ayaklı
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
200
20 g
27.660.U810.50
gri
200
20 g
27.660.U810.81
Lamba merkezi: 34 mm
Vidalamalı
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩDuyun alt tarafında izin verilen maksimum sıcaklık:
110°C
ǩUca doğru incelen kablolama kanalları sayesinde hızlı
ve kolay tesisat
ǩDuyun iç kısmı gerdirilerek, her duy çifti için 3 mm
lamba boyu toleransı sağlanır.
ǩSınıfı: 500 V (elektronik balastlarla çalışma
durumunda)
ǩUygun conta: 27.240. 835
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 18, [02] 19
L1+6: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
[02] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 13
27.510 26.515
Etanj floresan duyları
Starter yuvaları için aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no
500
27.510.-301.50
4g
Malzeme: PA
ǩYivli kep
ǩLütfen UV radyasyonuna dayanıklılığını özellikle
kontrol ediniz
ǩIP’ye göre armatürün test edilmesi armatür
üreticilerinin sorumluluğundadır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[02] 14
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
500
27.510.-002.50
4g
Malzeme: PA
ǩ26.515.5318 starter yuvası ve 27.510. 310 yivli kep için
ayarlayıcı
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0.6 - 1.3
1.3 - 2.0
[02] 14
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
500
26.515.5318.50
2g
Üst bölümde kenetleme pinli
Montaj delikli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[02] 14
[02] 14
[02] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
27.240
Etanj floresan duyları
G13 duyları için aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
16 g
27.240.U401.50
gri
100
16 g
27.240.U401.81
G13 27.240, 27.241 duyları için aparat
Conta: Silikon
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩø 26 mm lambalar için
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
16 g
27.240.U411.50
gri
100
16 g
27.240.U411.81
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: EPDM
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩLamba ortalamalı
ǩø 26 mm lambalar için
ǩø 38 mm koruma tüpleri için
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
30 g
27.240.U413.50
gri
100
30 g
27.240.U413.81
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: EPDM
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩLamba ortalamalı
ǩø 26 mm lambalar için
ǩø 38 mm koruma tüpleri için
[02] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 15
27.240
Etanj floresan duyları
G13 duyları için aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
18 g
27.240.U412.50
gri
100
18 g
27.240.U412.81
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: EPDM
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩLambalar için ortalama tırnaksız
ǩø 38 mm koruma tüpleri için
ǩO val koruma tüpleri için
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
19 g
27.240.U414.50
gri
100
19 g
27.240.U414.81
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: Silikon
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩLambalar için ortalama tırnaksız
ǩø 38 mm koruma tüpleri için
ǩO val koruma tüpleri için
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
100
16 g
27.240.U417.50
gri
100
16 g
27.240.U417.81
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: Silikon
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩLamba ortalamalı
ǩø 38 mm lambalar için
[02] 3...
[02] 16
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
27.240
Etanj floresan duyları
G13 duyları için aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no
50
27.240.U813.81
39 g
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: EPDM
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩø 26 mm lambalar için
ǩOrtalama tırnakları çıkarılarak ø 38 mm lambalar için
de uygun hale getirilebilir.
ǩø 50 mm koruma tüpleri için
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
100
27.240.U815.50
48 g
G13 27.240, 27.241 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: Silikon
ǩÖzel conta koruma tüpünün sızdırmazlık kaybı
olmadan uzatılmasına imkan tanır.
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩø 38 mm koruma tüpleri için
[02] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 17
27.660
Etanj floresan duyları
G5 duyları için aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
200
16 g
27.660.U301.50
gri
200
16 g
27.660.U301.81
G5 27.660, 27.661 duyları için aparat
Conta: Silikon
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩø 16 mm lambalar için
[02] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no
beyaz
200
21 g
27.660.U302.50
gri
200
21 g
27.660.U302.81
G5 27.660, 27.661 duyları için koruma tüpü aparatı
Conta: Silikon
ǩKullanmadan önce bu ürünün ısıl dayanıma uygun
olduğu denenmelidir.
ǩLamba ortalamalı
ǩø 16 mm lambalar için
ǩø 38 mm koruma tüpleri için
[02] 3...
[02] 18
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
27.240
Etanj floresan duyları
G5 ve G13 duyları için aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no
200
27.240.-726.00
Malzeme: EPDM + CR
Malzeme kalınlığı: 4 mm
ǩUygun malzeme kalınlığı: 0,6 – 1,5 mm
ǩ25.5 x 13.3 mm kenet ayaklı duylar için, örn. 27.240.
U304, 27.241.U304, 27.660.U304
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
200
27.240.-716.00
Malzeme: EPDM + CR
Malzeme kalınlığı: 2 mm
ǩUygun malzeme kalınlığı: 1,2 – 2,1 mm
ǩ25.5 x 13.3 mm kenet ayaklı duylar için, örn. 27.240.
U304, 27.241.U304, 27.660.U304
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
200
27.240.-835.00
Malzeme: EPDM
Malzeme kalınlığı: 3 mm
ǩMalzeme kalınlığı: 3 mm, vidalı sabitleme ayaklı
duylar için, örn. 27.660.U810
[02] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[02] 19
27.240 27.230
Etanj floresan duyları
G5 ve G13 duyları için aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no
200
27.240.-703.00
Malzeme: EPDM + CR
Malzeme kalınlığı: 3 mm
ǩ25.5 x 17,5 mm kenet ayaklı duylar için, örn. 27.240.
U301, 27.241.U301
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
10000
27.240.-707.00
Malzeme: EPDM
Malzeme kalınlığı: 2,8 mm
ǩÖzellikle ince duvarlı, plastik yuvalar için uygundur
ǩ25.5 x 17,5 mm kenet ayaklı duylar için, örn. 27.240.
U301, 27.241.U301, 27.660.U806, 27.661.U808
[02] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no
200
27.230.-728.00
Malzeme: Selüloz kauçuk SBR
Malzeme kalınlığı: 2,5 mm
ǩ25.5 x 17,5 mm kenet ayaklı duylar için, örn. 27.660.
U806, 27.661.U808
[02] 3...
[02] 20
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Kompakt floresan lambalar için duylar
Işığa Bağlantınız
Kompakt floresan lambalar için duylar
İçindekiler
GR14q
· 26.738
G23
· 26.717
· 26.719
· 26.721
GX23 / GX23-2
[03] 14, 15
[03] 17
[03] 16-20
[03] 18, 19
· 26.720
[03] 21, 22
TC-S lamba tutucuları
· 26.719
[03] 24, 25
G24 / GX24
· 26.725
· 26.745
[03] 34
[03] 26-33
G24 / GX24 için aksesuarlar
· 26.725
· 26.920
· 26.930
[03] 35
[03] 36, 37
[03] 38
Elektronik balastlı E-Line G24 /
GX24
· 26.103
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 39, 40
[03] 3
Kompakt floresan lambalar için duylar
İçindekiler
2G7
· 26.727
2GX7
· 26.727
2G11
[03] 44
· 26.726
· 26.746
[03] 45-49
[03] 50-53
TC-L lambaları için aksesuarlar
· 26.726
[03] 54-59
2G10
· 26.730
GR8
· 26.716
GR10q
· 26.715
· 26.735
GRY10q-3
· 26.735
GRZ10d/t
· 26.736
GX53
[03] 60
[03] 61
[03] 62
[03] 62
[03] 63
[03] 64
· 26.750
[03] 65
GX53 için aksesuarlar
· 26.750
[03] 65
2G8-1
· 26.734
[03] 4
[03] 41, 43
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 66
2008-2011
Kompakt floresan lambalar için duylar
Genel Bilgi
Bu katalogdaki tüm maddeler uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre (VDE / IEC) tasarlanmıştır.
Ürün seçimi ve doğru teknik kullanım tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
İsteğe bağlı olarak ek bilgi verilebilir. Ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Elektriksel sınıflandırma belirtilmediği takdirde floresan duyları ve starter yuvaları 250 V / 2A için tasarlanmıştır (IEC 60400 / VDE 0616 Bölüm 3’e göre).
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL yönetmelikleri), başka sınıflandırmalar da mümkün olabilir.
Ayrıca kataloğun sonundaki genel bilgi ve kullanma talimatlarına da lütfen dikkat ediniz.
Ürün sayfalarında gösterilen sembollerin açıklamaları:
T 140 sıcaklık sınıfı
Sıcaklık sınıfının belirtilmesi (> 80°C ise).
En yüksek çalışma sıcaklığı bir T işaretiyle belirtilir.
Bu işaret, duyun tasarlandığı en yüksek çalışma sıcaklığını
gösterir.
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
Çiftli kablo uçları
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
Onay, cULus (ABD)
600 V
660 W
Tekli kablo uçları
Elektronik balastlı duylar
Belirtilen kesit aralığındaki kalaylı kablo uçları için
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kabloları) başka kesitler de mümkün
olabilir.
2B veya 3B formatlı CAD verisine ulaşılabilir
Belirtilen maksimum çaplı yüksüklü kablo uçları için
(Bu örnekte maks. ø 1,8 mm)
Kullanılan kablo ve kablo ucu aşağıdakilerle uyumlu
olmalıdır:
Ek bilgi
Bu sayfada gösterilen ürünler hakkında ek bilgi bu
sembolle gösterilen sayfalarda bulunabilir.
0,5 - 1,0 mm2
max. ø 1,8 mm
Yüksük çapı ve uzunluğu, yalıtımın soyulan kısmının uzunluğu.
Ayrıntılı bilgi için DIN 46228, Bölüm 3, Kısım 1 – 7’ye bakınız
[03] ...
Belirtilen kesit aralığındaki sert iletkenler için
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (örn. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
0,5 - 1,0 mm2
Belirtilen kesit aralığındaki 7 kenarlı kablo uçları için
(Bu örnekte ø 1,8 mm)
ø 1,8 mm
Malzeme kalınlığı
mm olarak gösterilir
(Bu örnekte 0,6 -1,0 mm)
0,6 - 1,0 mm
Çabuk ateşleme için duylar
0,6 - 1,0 mm
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 5
G23, GX23, GX23-2 Kompakt floresan lambalar için duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonları
Lamba tutucular
26.719.U310,
26.719-013
Sayfa [03] 23’e bakın
!
!
!
!
Lamba tutucular
26.719.U810, .U811,
26.719-011
Sayfa [03] 23, 24’e
bakın
!
!
!
!
Lamba tutucular
26.719.U801,
26.719-811
Sayfa [03] 24, 25’e
bakın
!
!
!
!
Kepler
22.917
Sayfa [10], 38,39’a
bakın
!
Kepler
22.928
Sayfa [10], 41’a bakın
!
Kepler
22.913, 22.945
Sayfa [10], 42’a bakın
!
Rondelalar
22.702
Sayfa [10], 43’a bakın
!
26.719
26.717.4302
26.721
26.720
Bakınız sayfa
[03] 16-19
Bakınız sayfa
[03] 17
Bakınız sayfa
[03] 18, 19
Bakınız sayfa
[03] 21, 22
! Olası kombinasyon
[03] 6
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
G24 + GX24 Kompakt floresan lambalar için duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonları
Adaptör 26.725.410, Sayfa [03] 35’e
bakın, sadece G24q/
GX24q duylar ile
kullanılabilir
Adaptör 26.725.420, Sayfa [03] 35’e
bakın, sadece G24q/
GX24q duylar ile
kullanılabilir
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
!
!
!
!
!
!
!
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
2 pinli
lambalar
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
için değildir
!
!
!
!
!
!
!
Duy salıncağı
26.920.-307, .-308,
Sayfa [03] 36, 37’ye
bakın
!
Duy salıncağı
26.930.U301
Sayfa [03] 38’e bakın
!
Kepler
22.917
Sayfa [10] 38, 39’a
bakın
22.917.-028,
.-301
Haricinde
!
!
Kepler
22.928
Sayfa [10], 41’a bakın
!
!
!
Kepler
22.913, 22.945
Sayfa [10], 42’a bakın
!
!
!
Rondelalar
22.702
Sayfa [10], 43’a bakın
!
26.745.23xx
26.745.2401
26.745.15xx
26.745.1601
26.745.11xx
26.745.1201
26.745.13xx
26.745.1401
!
!
26.745.19xx
26.745.2001
26.745.17xx
26.745.1801
26.725.2xxx
26.103.1xxx
26.103.2xxx
Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[03] 39, 40
[03] 33
[03] 34
[03] 31, 32
[03] 29, 30
[03] 28
[03] 27
[03] 26
! Olası kombinasyon
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 7
2G7, 2GX7, 2G11 Kompakt floresan lambalar için duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonları
Lamba tutucu
26.726.U310,.-013
26.726.-320,
Sayfa [03] 54, 55’e
bakın
!
!
!
!
Dahili tutucu
26.726.U810,.U811,
26.726.-012,
Sayfa [03] 55, 56’ya
bakın
!
!
!
!
Lamba tutucu
26.726.-811,.-812
26.726.-813,
Sayfa [03] 56, 57’ye
bakın
!
!
!
!
Lamba tutucu
26.726.U801, .-821,.822;
Dahili tutucu
26.726.U826,
Sayfa [03] 58,59’a
bakın
!
!
!
!
26.726.48xx
26.726.68xx
Lamba tutucu
26.726.U310,.-013,
Sayfa [03] 23’e; 23 bkz.
26.726.U801
Sayfa [03] 24’e bakın
Dahili tutucu
26.726.U810,.U811
26.726.-011,
Sayfa [03] 23, 24’e
bakın
!
!
!
!
26.727.83xx
26.727.8501
26.746.1xx
26.746.60xx
Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[03] 41, 44
[03] 43
[03] 45-47
[03] 47-49
[03] 50, 51
[03] 52, 53
! Olası kombinasyon
[03] 8
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11 “Kırmızı Butonlu Duylar“ için genel bilgiler
26.746
2G11 “Kırmızı Butonlu Duylar“
· Lamba yerleştirmek için paralel delikli duy
· Şiddetli titreşimlere maruz kalınan
uygulamalarda lamba sıkıca sabitlenir
· “Kırmızı Butonlu Duy”: Lamba doğrudan duyun
kontaklarına doğru itilir.
Lamba pinleri ve duy kontakları otomatik olarak
birleşir.
Kırmızı kayış artık bir güvenlik cihazıdır.
Lambayı değiştirmek için kırmızı düğmeye
basınız, kilitleme otomatik olarak kaldırılacaktır.
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 9
Kompakt floresan lambalar için duylar
Teknik Bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
Lamba boyu
- mm -
Elektriksel
güç
–W-
Lamba duyu /
standart
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
L
L1
L (d)
GR14q
G23
GX23
G24
GX24
[03] 10
L (q)
14
17
130
150
136
156
GR14q
GR14q
[03] 14, 15
5
7
9
11
85
115
145
215
108
138
168
238
G23
G23
[03] 16-19
IEC
60061-1
7004-69
IEC
60061-2
7005-69
13
170
193
GX23
GX23
IEC
60061-1
7004-86
IEC
60061-2
7005-86
G24
G24
IEC
60061-1
7004-78
IEC
60061-2
7005-78
GX24
GX24
IEC
60061-1
7004-78
IEC
60061-2
7005-78
10
13
18
26
95
130
150
170
118
153
173
193
111
146
166
186
13
18
26
32
42
57
70
90
105
125
140
155
181
165.5
113
128
148
106
121
141
156
171
197
208
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 21, 22
[03] 26-34,
39, 40
[03] 26-34,
39, 40
2008-2011
Kompakt floresan lambalar için duylar
Teknik Bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
Elektriksel
güç
–W-
Lamba duyu /
standart
Lamba boyu
- mm -
L1
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
L
Lamba tabanı G24 ve GX24
Anahtar d-1 / q-1, 10 - 13 W
Anahtar q-5, 57 W
Lamba tabanı G24 ve GX24
Anahtar d-2 / q-2, 18 W
Anahtar q-6, 70 W
Lamba tabanı G24 ve GX24
Anahtar d-3 / q-3, 26 and 32 W
Lamba tabanı G24 ve GX24
Anahtar q-4, 42 W
2G7
2008-2011
5
7
9
11
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
85
115
145
215
2G7
2G7
IEC
60061-1
7004-102
IEC
60061-2
7005-102
[03] 41, 43
[03] 11
Kompakt floresan lambalar için duylar
Teknik Bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
Elektriksel
güç
–W-
Lamba boyu
- mm -
L1
2GX7
2G11
2G10
13
GR10q
[03] 12
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
2GX7
2GX7
[03] 44
IEC
60061-1
7004-103
IEC
60061-2
7005-103
2G11
2G11
IEC
60061-1
7004-82
IEC
60061-2
7005-82
2G10
2G10
IEC
60061-1
7004-118
IEC
60061-2
7005-118
GR8
GR8
IEC
60061-1
7004-68
IEC
60061-2
7005-68
GR10q
GR10q
IEC
60061-1
7004-77
IEC
60061-2
7005-77
L
157
18
24
36
40
55
225
320
415
535
535
18
24
36
122
165
217
GR8
Lamba duyu /
standart
16
28
A
- mm 138
205
B
- mm 141
207
10
16
21
28
38
92
138
138
205
205
95
141
141
207
207
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 45-53
[03] 60
[03] 61
[03] 62
2008-2011
Kompakt floresan lambalar için duylar
Teknik Bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
GRY10q-3
GRZ10d
GRZ10t
GX53
Elektriksel
güç
-W-
Lamba duyu /
standart
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
L1
L
55
205
207
GRY10q-3
GRY10q-3
[03] 63
18
A
- mm 142
B
- mm 142
GRZ10d
GRZ10d
[03] 64
IEC
60061-2
7004-131
IEC
60061-2
7005-131
204
204
GRZ10t
GRZ10t
IEC
60061-2
7004-132
IEC
60061-2
7005-132
GX53
GX53
[03] 65
2G8-1
2G8-1
[03] 66
30
7
2G8-1
60
85
120
2008-2011
Lamba boyu
- mm -
L
- mm 182
285
300
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
A
- mm 167
208
285
[03] 64
[03] 13
26.738
Kompakt floresan lambalar için duylar
GR14q
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.738.1001.50
10 g
Vidalamalı
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩISO 1207 – M3 yumuşak başlı vidalar için
ǩYatay olarak monte edildiğinde lambanın doğru
teknik çalışması için duy gömülmelidir, yani duy
çıkıntısındaki ok armatürün kurulumundan sonra
yukarıyı göstermelidir.
0,5 - 1,0 mm²
[03] 3...
0,5 - 1,0 mm²
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.738.1002.50
10 g
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩYatay olarak monte edildiğinde lambanın doğru
teknik çalışması için duy gömülmelidir, yani duy
çıkıntısındaki ok armatürün kurulumundan sonra
yukarıyı göstermelidir.
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.738.1003.50
10 g
Döndürme ve kilitleme
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩYatay olarak monte edildiğinde lambanın doğru
teknik çalışması için duy gömülmelidir, yani duy
çıkıntısındaki ok armatürün kurulumundan sonra
yukarıyı göstermelidir.
0,5 - 1,0 mm²
[03] 14
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.738
Kompakt floresan lambalar için duylar
GR14q
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.738.1004.50
10 g
Kenet ayağı
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩOturma konumu: Baş aşağı
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 15
26.719
Kompakt floresan lambalar için duylar
G23
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4354.50
14 g
TC-S lambalar
Dikey yerleştirme için kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4356.50
12 g
TC-S lambalar
Öndeki kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩDökme gövde kullanılmış ise lütfen bize danışın
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
0,8 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4355.50
14 g
TC-S lambalar
Yatay vidalamalı
Geçmeli
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩVidalama: uzun delikler: ISO 1207-M4 vidaları için ø
4,3 x 4,5 mm
ǩDelikler: ISO 1481 – ST 2,9 F/ ISO 4753 – SC ø 2,2 mm
yivli sac vidalar için
ǩSabitleme plakasındaki yivlere
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 16
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.719 26.717
Kompakt floresan lambalar için duylar
G23
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4357.50
13 g
TC-S lambalar
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩDelikler: ø 3,7 mm: ISO 1207 – M3 vidalar veya ISO
1481 - ST4.2 F/ ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.717.4302.50
20 g
TC-S lambalar
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩYivli dış gövde
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25, [10]
38, [10] 39, [10] 40, [10] 41, [10]
42, [10] 43
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4309.50
13 g
TC-S lambalar
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Kablolama: Arka girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 23
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 17
26.719 26.721
Kompakt floresan lambalar için duylar
G23
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4700.50
10 g
TC-S lambalar
Dökme gövde içerisinde kullanılabilir
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Kablolama: Arka girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.721.4306.50
10 g
TC-S lambalar
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.721.4307.50
10 g
TC-S lambalar
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Kablolama: Gövdeden
ǩKenetleme pinleri arasından kablolama mümkündür.
ǩNot: maksimum 2,2 mm kablo
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 18
0,6 - 1,0
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.721 26.719
Kompakt floresan lambalar için duylar
G23
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.721.4302.50
9g
TC-S lambalar
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Kablolama: Gövdeden
ǩYalnızca sert iletkenler için
ǩDelikler: ø 4,5 mm, ISO1207
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
M 4 vidalar için
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
0,5 - 1,0 mm²
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.721.8301.50
13 g
TC-S lambalar
Dikey vidalamalı
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Kablolama: Gövdeden
ǩISO 1481 – ST 2,9 x 9,5 – C yivli sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,0 mm²
0.6 - 1.2
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4701.50
12 g
TC-S lambalar
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Kablolama: Arka girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 19
26.719
Kompakt floresan lambalar için duylar
G23
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4708.50
11 g
TC-S lambalar
Geçmeli
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩVidalama: uzun delikler: ø 4,5 x 4,5 mm, ISO 1207 – M4
vidalar için
ǩDelikler: ISO 1481 – ST 2,9 F/ ISO 4753 – SC ø 2,2 mm
yivli sac vidalar için
ǩSabitleme plakasındaki yivlere
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.4703.50
10 g
TC-S lambalar
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩDökme gövde kullanılmış ise lütfen bize danışın
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
0,8 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.719.0006.50
11 g
TC-S lambalar
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩUL’ye göre kontak ve montaj yüzeyi arası uzaklık = 11,5
mm
ǩDelikler: ø 3,7 mm: ISO 1207 – M3 vidalar veya ISO
1481 – ST 4,2 F/ ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 20
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.720
Kompakt floresan lambalar için duylar
GX23 / GX23-2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.720.0001.50
12 g
TC-D, TC-S lambalar için
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Arka girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
18 AWG
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.720.0002.50
10 g
TC-D, TC-S lambalar için
Geçmeli
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Arka girişli kablolama
ǩVidalama: uzun delikler: ø 4,5 x 4,5 mm, ISO 1207 – M4
vidalar veya delikler için: ø 2,2 mm, ISO 1481 ST 2,9 –
F saclı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
18 AWG
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.720.0006.50
11 g
TC-D, TC-S lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩUL’ye göre kontak ve montaj yüzeyi arası uzaklık = 11,5
mm
ǩDelikler: ø 3,7 mm: ISO 1207 – M3 vidalar veya ISO
1481 – ST 4,2 F/ ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
2008-2011
18 AWG
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 21
26.720
Kompakt floresan lambalar için duylar
GX23 / GX23-2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.720.4354.50
10 g
TC-D, TC-S lambalar için
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
18 AWG
0,6 - 1,0
[03] 23, [03] 24
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.720.8701.50
13 g
TC-S lambalar
Dikey vidalamalı
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩISO 1478
için
ST 2,9 x 9.5-C / ISO4753 – SC saclı vidalar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
[03] 22
18 AWG
0.6 - 1.2
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.719
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-S Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.719.U310.50
1g
Lamba merkezi: 17,5 / 20,5 / 23,5 mm
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩİki parça, ayarlanabilir yükseklik
ǩKenetleme pini: beyaz
ǩTutucu: saydam
ǩDuy ve Lamba tutucu ayrı paketlenir.
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.719.U810 / 26.719.U811 olan metal Lamba tutucular
tavsiye edilir.
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.719.-013.50
1g
Kenetleme pini 8,5 x 10,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.719.U810 / 26.719.U811 olan metal Lamba tutucular
tavsiye edilir.
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.719.U810.10
3g
Kenetleme pini 8,5 x 10,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: Metal
Kenetleme tırnağı: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
0,6 - 1,0
2008-2011
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 23
26.719
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-S Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.719.U811.10
3g
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: Metal
Kenetleme tırnağı: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.719.-011.50
1g
Kenetleme pini 8,5 x 10,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.719.U810 / 26.719.U811 olan metal Lamba tutucular
tavsiye edilir.
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.U801.85
3g
Kenetleme pinleri ø 4,2 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩEğilebilen emniyet desteği ile
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.719.U810 / 26.719.U811 olan metal Lamba tutucular
tavsiye edilir.
0,6 - 1,0
[03] 24
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.719
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-S Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.-811.85
2g
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.719.U810 / 26.719.U811 olan metal Lamba tutucular
tavsiye edilir.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[03] 25
[03] 3...
0.6 - 1.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.719.-810.85
1g
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩEmniyet desteği lambaun ve lamba tutucunun
üzerinden itilerek nakledilebilir.
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.719.U810 / 26.719.U811 olan metal Lamba tutucular
tavsiye edilir.
Uygulama örneği
[03] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 25
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
10 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.2311.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.745.2321.50
d-2 (18 Watt)
26.745.2331.50
d-3 (26 / 32 Watt)
26.745.2341.50
d (anahtarsız)*
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩø 4,5 x 2,5 mm uzun delikler, ISO 1207-M4 vidalar için
ǩø 2,4 mm delikler, ISO 1481 – ST 2,9 – F sac vidalar için
ǩGX 24 tabanlı lambalar için lütfen taban çapına
(maksimum ø 61 mm) dikkat ediniz.
ǩGerekirse vidalı sabitleme ayağı 26.745.-440 ve duylar
ayrıca tedarik edilebilir.
ǩ* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
250
10 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.2351.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.745.2361.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.745.2371.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.745.2381.50
q-4 (42 Watt)
26.745.2391.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
26.745.2401.50
d (anahtarsız)*
**Yalnızca 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında q-5 anahtarı
**Yalnızca 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩø 4.5 x 2,5 mm uzun delikler, ISO 1207 – M4 vidalar için
ǩø 2.4 mm delikler, ISO 1481 – ST2.9 – F sac vidalar için
- ST2.9 - F
ǩGX 24 tabanlı lambalar için lütfen taban çapına
(maksimum ø 61 mm) dikkat ediniz.
ǩGerekirse vidalı sabitleme ayağı 26.745.-440.50 ve
duylar ayrıca tedarik edilebilir.
ǩ* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 26
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 35
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
10 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1511.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.745.1521.50
d-2 (18 Watt)
26.745.1531.50
d-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1541.50
d (anahtarsız)*
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Arkada döner montaj pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩ* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
250
10 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1551.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.745.1561.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.745.1571.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1581.50
q-4 (42 Watt)
26.745.1591.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
26.745.1601.50
d (anahtarsız)*
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-5 anahtarı
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Arkada döner montaj pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩ* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 35
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 27
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
10 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1111.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.745.1121.50
d-2 (18 Watt)
26.745.1131.50
d-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1141.50
d (anahtarsız)*
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Dikey vidalama veya merkezi perçinli sabitleme
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩVidalama: delikler: ø 3,2 mm, ISO 1207–M3 vidalar için
ǩPerçinli sabitleme: DIN 7337’ye göre maksimum
çekme gücü 500 N olan ø 3,0 mm kör perçin tavsiye
edilmektedir (Alüminyum / Çelik yassı yuvarlak başlı)
* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
ǩ
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 38
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
250
10 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1151.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.745.1161.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.745.1171.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1181.50
q-4 (42 Watt)
26.745.1191.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
26.745.1201.50
d (anahtarsız)*
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-5 anahtarı
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Dikey vidalama veya merkezi perçinli sabitleme
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩVidalama: delikler: ø 3,2 mm, ISO 1207 – M3 vidalar
için
ǩPerçinli sabitleme: DIN 7337’ye göre maksimum
çekme gücü 500 N olan ø 3,0 mm kör perçin tavsiye
edilmektedir (Alüminyum / Çelik yassı yuvarlak başlı)
* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 28
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 35, [03] 38
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
15 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1311.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.745.1321.50
d-2 (18 Watt)
26.745.1331.50
d-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1341.50
d (anahtarsız)*
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Vidalamalı
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩYivli dış gövde
ǩDikey, diyagonal vidalama: iki adet ø 3,2 mm delik
ǩPanel kontak noktası: 2 delik, mesafe 16 x 24, ISO 1481
– ST 3.9 – F sac vidalar için
ǩMerkezi, dikey vidalama: Bir ø 3,2 mm delik ve
dönmeyi engelleyen 2 delik
ǩPanel kontak noktası: Üç delik 2 x 9 = 18 mm, ISO 1207
– M3 vidalar için
ǩPerçinli sabitleme: DIN 7337’ye göre maksimum
çekme gücü 500 N olan ø 3,0 mm kör perçin tavsiye
edilmektedir (Alüminyum / Çelik yassı yuvarlak başlı)
* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10]
42, [10] 43
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 29
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
15 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1351.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.745.1361.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.745.1371.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1381.50
q-4 (42 Watt)
26.745.1391.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
26.745.1401.50
d (anahtarsız)*
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-5 anahtarı
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Vidalamalı
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩYivli dış gövde
ǩDikey, diyagonal vidalama: iki adet ø 3,2 mm delik
ǩPanel kontak noktası: 2 delik, mesafe 16 x 24, ISO 1481
– ST 3.9 – F sac vidalar için
ǩMerkezi, dikey vidalama: Bir ø 3,2 mm delik ve
dönmeyi engelleyen 2 delik
ǩPanel kontak noktası: Üç delik 2 x 9 = 18 mm, ISO 1207
– M3 vidalar için
ǩPerçinli sabitleme: DIN 7337’ye göre maksimum
çekme gücü 500 N olan ø 3,0 mm kör perçin tavsiye
edilmektedir (Alüminyum / Çelik yassı yuvarlak başlı)
* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 30
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 35, [10] 38, [10] 39, [10]
40, [10] 42, [10] 43
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
14 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1911.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.745.1921.50
d-2 (18 Watt)
26.745.1931.50
d-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1941.50
d (anahtarsız)*
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Vidalamalı
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩDüz dış gövde
ǩDikey, diyagonal vidalama: iki adet ø 3,2 mm delik
ǩPanel kontak noktası: 2 delik, mesafe 16 x 24, ISO 1481
– ST 3.9 – F sac vidalar için
ǩMerkezi, dikey vidalama: Bir ø 3,2 mm delik ve
dönmeyi engelleyen 2 delik
ǩPanel kontak noktası: Üç delik 2 x 9 = 18 mm, ISO 1207
– M3 vidalar için
ǩPerçinli sabitleme: DIN 7337’ye göre maksimum
çekme gücü 500 N olan ø 3,0 mm kör perçin tavsiye
edilmektedir (Alüminyum / Çelik yassı yuvarlak başlı)
* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 42
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 31
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
14 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1951.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.745.1961.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.745.1971.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1981.50
q-4 (42 Watt)
26.745.1991.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
26.745.2001.50
d (anahtarsız)*
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-5 anahtarı
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Vidalamalı
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩDüz dış gövde
ǩDikey, diyagonal vidalama: iki adet ø 3,2 mm delik
ǩPanel kontak noktası: 2 delik, mesafe 16 x 24, ISO 1481
– ST 3.9 – F sac vidalar için
ǩMerkezi, dikey vidalama: Bir ø 3,2 mm delik ve
dönmeyi engelleyen 2 delik
ǩPanel kontak noktası: Üç delik 2 x 9 = 18 mm, ISO 1207
– M3 vidalar için
ǩPerçinli sabitleme: DIN 7337’ye göre maksimum
çekme gücü 500 N olan ø 3,0 mm kör perçin tavsiye
edilmektedir (Alüminyum / Çelik yassı yuvarlak başlı)
* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 32
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 35, [10] 38, [10] 39, [10]
40, [10] 42
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.745
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
11 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1711.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.745.1721.50
d-2 (18 Watt)
26.745.1731.50
d-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1741.50
d (anahtarsız)*
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩGX24 tabanlı lambalar için lütfen taban çapına
(maksimum ø 61 mm) dikkat ediniz.
ǩGerekiyorsa 26.745. 404.50 kenet ayağı ayrıca temin
edilebilir.
ǩ* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0 mm
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
250
11 g
BJB no.
Anahtar:
26.745.1751.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.745.1761.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.745.1771.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.745.1781.50
q-4 (42 Watt)
26.745.1791.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
26.745.1801.50
d (anahtarsız)*
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-5 anahtarı
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩGX24 tabanlı lambalar için lütfen taban çapına
(maksimum ø 61 mm) dikkat ediniz.
ǩGerekiyorsa 26.745. 404.50 kenet ayağı ayrıca temin
edilebilir.
ǩ* Not: Onaylanmış modelleri ile aynı yüksek kalite
standartları ile tasarlanıp üretilmiş olmasına rağmen
anahtarsız duy için geçerli bir onay verilememektedir.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0 mm
[03] 35
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 33
26.725
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
pk.adt. ağırlık
250
14 g
BJB no.
Anahtar:
26.725.2001.50
d-1 (10 / 13 Watt)
26.725.2002.50
d-2 (18 Watt)
26.725.2003.50
d-3 (26 / 32 Watt)
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Dikey, merkezi vidalama
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩMerkezi, dikey vidalama: Bir ø 3,2 mm delik ve
dönmeyi engelleyen 2 delik
ǩPanel kontak noktası: Üç delik 2 x 9 = 18 mm, ISO 20
M3 vidalar için
ǩ26.920 tutucu ile kullanılan eksenel pinli duylar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 36, [03] 37
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
250
14 g
BJB no.
Anahtar:
26.725.2004.50
q-1 (8 / 10 / 13 Watt) / q-5 (57 Watt)**
26.725.2005.50
q-2 (18 Watt) / q-6 (70 Watt)***
26.725.2006.50
q-3 (26 / 32 Watt)
26.725.2007.50
q-4 (42 Watt)
26.725.2008.50
q-3+q-4 (26 - 42 Watt)
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-5 anahtarı
** 26.725.-420 adaptörü ile kullanıldığında yalnızca q-6 anahtarı
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL lambalari için
Dikey, merkezi vidalama
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩMerkezi, dikey vidalama: Bir ø 3,2 mm delik ve
dönmeyi engelleyen 2 delik
ǩPanel kontak noktası: Üç delik 2 x 9 = 18 mm, ISO 20
M3 vidalar için
ǩ26.920 tutucu ile kullanılan eksenel pinli duylar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 34
[03] 35, [03] 36, [03] 37
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.725
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24 Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.725.-410.50
1g
G24 q / GX24 q duyları için aksesuarlar
Malzeme: PBT
ǩAdaptör takıldığında sadece G24q ve GX24q tabanlı
lambalar kullanılabilir.
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.725.-420.50
1g
G24 q ve GX24 q duyları için aksesuarlar
Malzeme: PBT
ǩq-1 duylarla adaptör kullanıldığında yalnızca q-5
tabanlı lambalar (57 W) takılabilir, q-2 duylarla
adaptör kullanıldığında yalnızca q-6 duylu lambalar
(70 W) takılabilir.
Uygulama örneği:
57 W-tabanlı - Adaptörlü - G24 q-1 Duylu Lamba
[03] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 35
26.920
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24 Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.920.-307.50
4g
G24 / GX24, 26.725.2001 – 2008 duyları için tutucular
Kenet ayağı
Tutucu: PA
ǩSadece d1 – d3 veya q1 – q4 anahtarlı G24 / GX24
lambalar için uygundur
0,5 - 1,0
[03] 36
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.920
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24 Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.920.-308.50
6g
G24 + GX24, 26.725.2001 – 2008 duyları için tutucular
Vidalamalı
Tutucu: PA
ǩISO 1481 ST 4,2 x 6,5 F sac vidalar veya ISO 1207
3 vidalar için
ǩSadece d1 –d3 veya q1 – q4 anahtarlı G24 / GX24
M
lambalar için uygundur
[03] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 37
26.930
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24 Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.930.U301.50
4g
G24 / GX24, 26.745.1111 – 1201 duyları için tutucular
Kenetleme pinleri
Tutucu: PBT
ǩGX24 tabanlı lambalar için lütfen taban çapına
(maksimum ø 61 mm) dikkat ediniz.
Uygulama örneği
0,6 - 1,0
[03] 38
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Elektronik balastlı
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
26.103
pk.adt. ağırlık
BJB no.
80
80
26.103.1001.50 yivli dış gövde
26.103.2001.50 düz gövde
30 g
30 g
Yalıtım keplerine kenetleme
Gövde : PBT / PC
· Anahtar: q-1 (8 / 10 / 13 watt)
· Uygulama alanı: G24q-1 / GX24q-1 8 / 10 / 13
watt kompakt floresan lamba kullanımı için
elektronik balastlı duy
· Güç sınıfı: A2
· Besleme gerilimi: 230 -240 V
· Verimlilik faktörü:
0.6
· Güç frekansı: 50-60 Hz
· Lambanın sıcak başlangıcı: Lambanın 1,5 sn.
içinde ön ısıtma ile ateşlenmesi
· Ömür: 25.000 sa (arıza oranı ≤ %10,
TC maks.= 85°C)
· Anahtarlama: Lambayla anahtarlama ömrü ≥
100.000 (30 sn açık / 30 sn kapalı)
· Onaylar:
- Güvenlik IEC 61347-2-3
- Performans IEC 60929
- Harmonikler IEC 61000-3-2
- Titreme IEC 61000-3-3
- Bağışıklık IEC 61547
- Parazit IEC 55015
· Dış mekan uygulaması: Ortam sıc. min. -10°C
· Güvenli kapatma: Elektronik balast, lamba
arızası, lamba ömrünün sona ermesi.
ya da lambanın bulunmaması durumunda
harekete geçen bir durdurma işleviyle
korunur.
· TC sıcaklığını ölçmek için termokuplörler
takılmış duylar sağlanabilir.
· Aksesuarlar için sayfa [10] 38-43‘e bakın
22.917.-028 ve 22.917.-301 yalıtım kepleriyle
kullanılamaz..
0.5 - 1.5 mm2
2008-2011
max. ø 1,8 mm 0.5 - 1.5 mm2
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 39
Elektronik balastlı
Kompakt floresan lambalar için duylar
G24 / GX24
26.103
pk.adt. ağırlık
BJB no.
80
80
26.103.1002.50 yivli dış gövde
26.103.2002.50 düz gövde
30 g
30 g
Yalıtım keplerine kenetleme
Gövde: PBT / PC
· Anahtar: q-2 (16 / 18 Watt)
· Uygulama alanı: G24q-2 / GX24q-2 16 / 18
watt kompakt floresan lamba kullanımı için
elektronik balastlı duy
· Güç sınıfı: A3
· Besleme gerilimi: 230 -240 V
· Verimlilik faktörü:
0.6
· Güç frekansı: 50-60 Hz
· Lambanın sıcak başlangıcı: Lambanın 1,5 sn.
içinde ön ısıtma ile ateşlenmesi
· Ömür: 25.000 sa (arıza oranı ≤ %10,
TC maks.= 85° C)
· Anahtarlama: Lambayla anahtarlama ömrü ≥
100.000 (30 sn açık / 30 sn kapalı)
· Onaylar:
- Güvenlik IEC 61347-2-3
- Performans IEC 60929
- Harmonikler IEC 61000-3-2
- Titreme IEC 61000-3-3
- Bağışıklık IEC 61547
- Parazit IEC 55015
· Dış mekan uygulaması: Ortam sıc. min. -10° C
· Güvenli kapatma: Elektronik balast, lamba
arızası, lamba ömrünün sona ermesi,
ya da lambanın bulunmaması durumunda
harekete geçen bir durdurma işleviyle
korunur.
· TC sıcaklığını ölçmek için termokuplörler
takılmış duylar sağlanabilir.
· Aksesuarlar için sayfa [10] 38-43‘e bakın
22.917.-028 ve 22.917.-301 yalıtım kepleriyle
kullanılamaz.
0.5 - 1.5 mm2
[03] 40
max. ø 1,8 mm 0.5 - 1.5 mm2
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.727
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G7
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.727.8333.50
14 g
TC-SEL lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩDelikler: ISO 1481 – ST 2,9
yivli sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
F/ ISO 4753 – SC ø 2,3 mm
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.727.8331.50
17 g
TC-SEL lambalar için
Yatay vidalamalı
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩYatay vidalamalı: delikler: ø 4,5 mm, ISO 1207 – M4
vidaları için, delikler: ø 2,3 mm, ISO 1481 ST 2,9 F/
ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
Dikey vidalamalı: delikler: ø 2,3 mm, ISO 1481 ST 2,9
F/ ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.727.8332.50
14 g
TC-SEL lambalar için
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 41
26.727
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G7
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.727.8501.50
19 g
TC-SEL lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 43
26.727
Kompakt floresan lambalar için duylar
2GX7
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.727.8334.50
13 g
TC-SEL lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩDelikler: ø 2,3 mm, ISO 1478 – ST 2,9
sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 44
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
F/ ISO 4753 – SC
[03] 23, [03] 24, [03] 25
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4808.50
14 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4807.50
14 g
TC-L lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩDelikler: 5,5 mm
ǩSabitleme merkezleri : 24 mm
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz::
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4832.50
15 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩKenet ayağı içinden veya sabitleme levhası üzerinden
kablolama
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 45
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4803.50
14 g
TC-L lambalar için
Dikey vidalamalı
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩYatay vidalamalı: delikler: ø 4.3 mm, ISO 1207 – M4
vidalar için
ǩDikey vidalamalı delikler: ø 3,7 mm, ISO 1207 – M3
vidalar veya ISO 1481 – ST 4,2 F/ ISO 4753 – SC yivli
sac vidalar için
K ablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
A BD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
ǩ
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4805.50
13 g
TC-L lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩDelikler: ø 3,7 mm: ISO 1207 – M3 vidalar veya ISO
1481 – ST 4,2 F/ ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda [03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
bulabilirsiniz:
57, [03] 58, [03] 59
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4840.50
14 g
TC-L lambalar için
Armatür yuvasına doğrudan kenetlenme
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 46
0.8
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4804.50
18 g
TC-L lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.4806.50
18 g
TC-L lambalar için
Vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩDelikler: ø 3,7 mm: ISO 1481 ST 4,2 x 9.5 DIN 7971
ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
F/
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.6808.50
14 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
2008-2011
0,6 - 1,0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 47
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.6832.50
14 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.6803.50
14 g
TC-L lambalar için
Dikey vidalamalı
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩYatay vidalamalı: delikler: ø 4,3 mm, ISO 1207 – M4
vidalar için
ǩDikey vidalamalı delikler: ø 3,7 mm, ISO 1207 – M3
vidalar veya ISO 1481 – ST 4,2 F/ ISO 4753 – SC yivli
sac vidalar için
K ablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
A BD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
ǩ
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
[03] 48
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.6805.50
14 g
TC-L lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩDelikler: ø 3,7 mm: ISO 1207 – M3 vidalar veya ISO
1481 – ST 4,2 F/ ISO 4753 – SC yivli sac vidalar için
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
18 AWG
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.6840.50
14 g
TC-L lambalar için
Armatür yuvasına doğrudan kenetlenme
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
2008-2011
0.8
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 49
26.746
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.1002.84
18 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.1003.84
18 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
1,0 - 1,5
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.1001.84
17 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩKenet ayağı içinden veya sabitleme levhası üzerinden
kablolama
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 50
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0.6-1.0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.746
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.1004.84
17 g
TC-L lambalar için
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩDelikler ø 4,5 mm: ISO 1207 – M4 vidalar için
ǩSabitleme levhasındaki ayrı bir açıklıktan veya
sabitleme levhasının üzerinden kablolama.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.1005.84
16 g
TC-L lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
0.6 - 1.2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.1006.84
17 g
TC-L lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩDelikler ø 4,5 mm: ISO 1207 – M4 vidalar için
ǩDelikler ø 3,2: ISO 1481 – ST 2,9 x 9,5 – C sac vidalar
için
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 51
26.746
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.6001.84
18 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩKenet ayağı içinden veya sabitleme levhası üzerinden
kablolama
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0.6-1.0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.6002.84
18 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,6 - 1,0
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.6003.84
18 g
TC-L lambalar için
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
[03] 52
1,0 - 1,5
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.746
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G11
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.6004.84
17 g
TC-L lambalar için
Yatay vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩSabitleme levhasındaki ayrı bir açıklıktan veya
sabitleme levhasının üzerinden kablolama.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
18 AWG
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.6005.84
16 g
TC-L lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
0.6 - 1.2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.746.6006.84
17 g
TC-L lambalar için
Dikey vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: sadece cULus
ǩDelikler ø 4,2 mm: ISO 1207 – M4 vidalar için
ǩDelikler ø 3,2: ISO 1481 – ST 2,9 x 9,5 – C sac vidalar
için
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
2008-2011
[03] 54, [03] 55, [03] 56, [03]
57, [03] 58, [03] 59
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 53
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-L Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.U310.50
2g
Lamba merkezi: 21 / 24 / 27 mm
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩİki parça, ayarlanabilir yükseklik
ǩKenetleme pini: beyaz
ǩTutucu: saydam
ǩDuy ve lamba tutucu ayrı paketlenir.
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
Lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.-013.50
2g
Lamba merkezi: 20 mm
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pini 8,5 x 10,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0,6 - 1,0
[03] 54
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-L Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.-320.50
2g
Lamba merkezi: 18 mm
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
Lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.U810.10
3g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pini 8,5 x 10,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: Metal
Kenetleme tırnağı: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.U811.10
3g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: Metal
Kenetleme tırnağı: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIEC 60901 uyarınca, Lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
0,6 - 1,0
2008-2011
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 55
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-L Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.-012.50
1g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pini 8,5 x 10,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.-811.85
2g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0.6 - 1.5
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.-812.85
2g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
1.5 - 2.4
[03] 56
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-L Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.-813.85
2g
TC-L lamba tutucuları
Vidalamalı
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩISO 1481 – ST 2,9 x 16 sac vidalar veya ISO 1207 M3 x
16 vidalar için yukarıdan vidalama
ǩISO 1478 St 3.9 x 9.5 yivli sac vidalar için aşağıdan
vidalama
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.-810.85
1g
TC-L lamba tutucuları
Malzeme: PC
ǩEmniyet desteği lambaun ve lamba tutucunun
üzerinden itilerek nakledilebilir.
ǩ26.726. 811, 26.726. 812 ve 26.726. 813 tutucular için
uygun
Uygulama örneği
[03] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 57
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-L Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.U801.85
2g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 4,2 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩEğilebilen emniyet desteği ile
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.-821.85
5g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
0.6 - 1.5
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.726.-822.85
2g
TC-L lamba tutucuları
Kenetleme pinleri ø 5,5 mm
Lamba tutucu malzemesi: PC
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIşık çıkışı yüksek olan uygulamalarda (yansıtıcılar,
cam kapaklar, birbiri ardına birçok lamba) parça no.
26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826 olan metal
lamba tutucular tavsiye edilir.
IEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
ǩ
1.5 - 2.4
[03] 58
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.726
Kompakt floresan lambalar için duylar
TC-L Lambalar için Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.726.U826.10
4g
TC-L lamba tutucuları
Vidalamalı
Lamba tutucu malzemesi: Metal
Kenetleme tırnağı: PC
ǩISO 1478 – ST 3,9 x 9,5 sac vidalar veya ISO 1207 – M3
vidalar için
ǩLamba tutucu yardımıyla lamba ve montaj yüzeyi
arasında sabit bir açıklık olması sağlanır
ǩIEC 60901 uyarınca, lamba tutucusunun görevi bir
lamba anahtar sistemi oluşturmaktır.
[03] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 59
26.730
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
26.730.3303.50
24 g
TC-F lambalar için
Yatay veya dikey vidalama
Gövde: PBT
ǩDeliklerden vidalama: ø 4,2 mm
ǩVida boyutları ve armatürün yuva plakasının
kontak noktası, doğru kullanımı sağlamak için ilgili
uygulamaya göre seçilmelidir.
Starter yuvaları için arka tarafta ek sabitleme delikleri
vardır.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[03] 60
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,0 mm²
[01] 79, [01] 81
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.716
Kompakt floresan lambalar için duylar
GR8
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.716.4700.50
7g
TC-DD lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PC
Onay: ek cULus (250 V)
ǩKablo yerleştirme yönü için lütfen şekle bakınız
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 61
26.715 26.735
Kompakt floresan lambalar için duylar
GR10q
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.715.4701.50
9g
TC-DD lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PC
Onay: ek cULus (250 V)
ǩSadece montaj plakasının üstünden kablolama
0,5 - 1,0 mm²
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[03] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.735.1003.50
7g
TC-DD lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩMontaj plakasının altından kablolama için
18 AWG
0.5 - 0.75 mm² 0,5 - 1,0 mm²
[03] 62
0,6 - 1,0
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.735
Kompakt floresan lambalar için duylar
GRY10q-3
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.735.1002.50
7g
TC-DD lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (250 V)
ǩMontaj plakasının altından kablolama için
18 AWG
0.5 - 0.75 mm² 0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,0
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 63
26.736
Kompakt floresan lambalar için duylar
GRZ10d/t
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.736.1001.50
8g
TC-DD lambalar için
Kenetleme pinleri
Gövde: PBT
ǩMontaj plakasının altından kablolama için
ǩGRZ10t tabanlı lambalar için topraklama amacıyla
koruma iletkenine ihtiyaç vardır.
0.5 - 0.75 mm² 0,5 - 1,0 mm²
[03] 64
0,6 - 1,0
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.750
Kompakt floresan lambalar için duylar
GX53
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
26.750.1003.50
8g
Vidalamalı
Gövde: PC
Onay: ek cURus (250 V)
ǩISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,0 mm²
[03] 65
[03] 3...
Renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
Siyah
100
26.750.-803.80
10 g
Düz montaj kutusu
Vidalamalı
Gövde: PC
ǩISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[03] 65
[03] 3...
Renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
Siyah
100
26.750.-805.80
1g
Kablo tutucu
Vidalamalı
Malzeme: PC
[03] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[03] 65
26.734
Kompakt floresan lambalar için duylar
2G8-1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.734.1002.50
21 g
Vidalamalı
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (500 V)
ǩGeçmeli sağlam tutuş sayesinde lamba güvenli bir
şekilde sabitlenir.
ǩYassı yapılış tipi ile kompakt armatür
gerçekleştirilebilir.
ǩYenilikçi takma kılavuzuyla pratik lamba yerleşimi.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[03] 66
[03] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Download

Etanj floresan duyları