Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Işığa Bağlantınız
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
İçindekiler
E14
· 22.223
· 22.225
· 22.230
· 22.234
· 22.240
E12
· 22.228
· 22.231
E17
· 22.233
· 22.243
[10] 14, 15
[10] 16
[10] 16, 17
[10] 18
[10] 19
[10] 20
[10] 20
[10] 21
[10] 21
E12, E14, E17 için aksesuarlar
· 22.501
· 22.918
· 22.920
· 22.926
· 22.959
E27
· 22.317
· 22.318
· 22.328
· 22.329
· 22.330
E27
· 29.304
E26
· 22.317
· 22.318
· 22.347
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 27
[10] 22-24
[10] 26
[10] 26
[10] 25
[10] 28
[10] 29
[10] 30
[10] 30, 31
[10] 29
[10] 32-34
[10] 35
[10] 36
[10] 35, 36
[10] 3
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
İçindekiler
E26
· 29.304
E27 / E26 için aksesuarlar
· 22.702
· 22.913
· 22.917
· 22.928
· 22.945
· 22.960
[10] 37
[10] 43
[10] 42
[10] 38-40
[10] 41
[10] 42
[10] 41
B22d geçme başlıklı duylar
[10] 4
· 24.304
· 24.602
[10] 44
[10] 44
B22d için aksesuarlar
· 24.901
[10] 45
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Genel Bilgi
Bu katalogdaki tüm maddeler uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre (VDE / IEC) tasarlanmıştır.
Ürün seçimi ve doğru teknik kullanım tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
İsteğe bağlı olarak ek bilgi verilebilir. Ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL yönetmelikleri), başka sınıflandırmalar da mümkün olabilir.
Ayrıca kataloğun sonundaki genel bilgi ve kullanma talimatlarına da lütfen dikkat ediniz.
Ürün sayfalarında gösterilen sembollerin açıklamaları:
0,5 - 1,0 mm2
max. ø 1,8 mm
T 210 sıcaklık sınıfı
En yüksek çalışma sıcaklığı bir T işaretiyle belirtilir. Bu
işaret, duyun tasarlandığı en yüksek çalışma sıcaklığını
gösterir.
T işareti olmayan hallerde E14 / B15 için 135°C ve E 27 /
B22 için 165°C sınıfları geçerlidir.
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
PSE (Japonya) onayı için
Sıcaklık sınıfı /
UL’ye göre sıcaklık endeksi
Başlatma gerilimi
(Bu örnekte 5 kV/ darbeli)
Çiftli kablo uçları
2B veya 3B formatlı CAD verisine ulaşılabilir
Belirtilen kesit aralığındaki kalaylı kablo uçları için
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
Ek bilgi
Bu sayfada gösterilen ürünler hakkında ek bilgi bu
sembolle gösterilen sayfalarda bulunabilir.
[10] ...
Belirtilen maksimum çaplı yüksüklü kablo uçları için
(Bu örnekte maks. ø 1,8 mm)
Kullanılan kablo ve kablo ucu aşağıdakilerle uyumlu
olmalıdır:
Yüksüğün çapı ve uzunluğu..
Ayrıntılı bilgi için DIN 46228, Bölüm 3, Kısım 1 – 7’ye bakınız
Belirtilen kesit aralığındaki katı iletkenler için geçerlidir
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
0,5 - 1,0 mm2
Malzeme kalınlığı
mm olarak gösterilir
(Bu örnekte 0.6 -1.0 mm)
0,6 - 1,0 mm
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
cULus (ABD) onayı için.
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 5
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonları
E14 duyları
Kenet ayaklı
kenetlemeli kepler
22.926.-301
Sayfa [10] 26’ya bakın
!
!
!
Kenet ayaklı adaptör
22.920.-301
Sayfa [10] 26’ya bakın
Kenetlemeli kepler
22.959
Sayfa [10] 25’e bakın
!
!
!
Kenetlemeli kepler
22.918
Sayfa [10] 22-24’e
bakın
Rondelalar
22.501
Sayfa [10] 27’ye bakın
!
!
!
22.230.3346 22.234
22.230.3946
22.230.3906
Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[10] 17
[10] 18
[10] 16
22.223.3401
22.223.4001
!
!
!
!
22.223.330x
22.223.390x
Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[10] 14
[10] 14, 15
22.225
!
22.240.3902
Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[10] 16
[10] 19
! Olası kombinasyon
[10] 6
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonu
E12 ve E17 duylar
Kenet ayaklı
kenetlemeli kepler
22.926.-301
Sayfa [10] 26’ya bakın
Kenetli kepler
22.918
Sayfa [10] 22-24’e
bakın
Rondelalar
22.501
Sayfa [10] 27’ye bakın
!
!
!
!
22.243.3901
!
!
22.228.3913
22.228.4001
22.231.3901
22.233.3922
Bakınız sayfa
[10] 20
Bakınız sayfa
[10] 20
Bakınız sayfa
[10] 20
Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[10] 21
[10] 21
! Olası kombinasyon
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 7
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonları
E26 ve E27 duylar
Kenetlemeli kepler
22.917
Sayfa [10] 38-40’a
bakın
!
!
Kenetlemeli kepler
22.960.-303
Sayfa [10], 41’e bakın
22.917.-301
Haricinde
22.917.-301
Haricinde
!
!
!
!
!
Kenetlemeli kepler
22.928
Sayfa [10], 41’e bakın
!
!
!
!
!
!
Kenetlemeli kepler
22.913, 22.945
Sayfa [10], 42’ye bakın
!
!
!
!
!
!
!
!
29.304.3512
29.304.6512
Rondelalar
22.702
Sayfa [10], 43’e bakın
!
22.317.4001
22.317.6001
22.347.4001
22.317.39xx
22.317.69xx
22.347.3901
!
22.328
22.330
22.318
Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[10] 29, 36
[10] 29
[10] 30
[10] 28, 35,
[10] 28, 35
36
Bakınız sayfa Bakınız sayfa
[10] 37
[10] 32
! Olası kombinasyon
[10] 8
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine
başvurunuz.
E12
E14
E17
E26
E27
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
Lamba duyu /
standart
Duy / standart
Duylar için
bkz. sayfa
E12
E12
[10] 20
IEC
60061-1
7004-28
IEC
60061-2
7005-28
E14
E14
IEC
60061-1
7004-23
IEC
60061-2
7005-20
E17
E17
IEC
60061-1
7004-26
IEC
60061-2
7005-20
E26
E26
IEC
60061-1
7004-21A
IEC
60061-2
7005-20
E27
E27
IEC
60061-1
7004-21
IEC
60061-2
7005-20
[10] 14-19
[10] 21
[10] 35-37
[10] 28-34
[10] 9
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine
başvurunuz.
B22d
[10] 10
Lamba duyu /
standart
Duy /
standart
Duylar için
bkz. sayfa
B22d
B22d
[10] 44
IEC
60061-1
7004-10
IEC
60061-2
7005-10
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Uygulama örnekleri
E12, E14, E17 duylar
Sac levha
Plastik
Sabitleme metodu
Duy
Bkz. sayfa
Basmalı
22.225
22.228.3913
22.230
(22.230.3346 ve
22.230.3946 için değil)
22.231
22.233
22.243
[10] 16
[10] 20
[10] 16
22.225
22.228.3913
22.230
(22.230.3346 ve
22.230.3946 için değil)
22.231
22.233
22.243
[10] 16
[10] 20
[10] 16
Basmalı
Plastik
Sac levha
[10] 20
[10] 21
[10] 21
[10] 20
[10] 21
[10] 21
Basmalı
22.225
22.228.3913
22.233
22.243
Gövde kontak
noktasına kenetlemeli
22.230
22.231
22.233
22.234
22.243
[10] 16, 17
[10] 20
[10] 21
[10] 18
[10] 21
Gövde kontak
noktasına kenetlemeli
22.230
22.231
22.233
22.234
22.243
[10] 16, 17
[10] 20
[10] 21
[10] 18
[10] 21
[10]
[10]
[10]
[10]
16
20
21
21
*. Boşluk sadece E17-22.233.3922.81 duyuyla kullanım için
Plastik
*. Boşluk sadece E17-22.233.3922.81 duyuyla kullanım için
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 11
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Uygulama örnekleri
E12, E14, E17 duylar
Sabitleme metodu
Duy
Bkz. sayfa
Sac levha
Geçmeli
22.233
22.234
22.243
[10] 21
[10] 18
[10] 21
Plastik
Geçmeli
22.233
22.234
22.243
[10] 21
[10] 18
[10] 21
Vidalamalı
22.223
22.225
22.228
[10] 14, 15
[10] 16
[10] 20
Kenetlemeli
22.223
22.225
22.228
[10] 14, 15
[10] 16
[10] 20
[10] 12
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
Uygulama örnekleri
E26, E27 duylar
Plastik
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
Sabitleme metodu
Duy
Bkz. sayfa
Kenetlemeli
22.328 - E27
[10] 30
Vidalamalı
22.317 - E26
22.317 - E27
22.318 - E26
22.318 - E27
22.347 - E26
[10] 35
[10] 28
[10] 36
[10] 29
[10] 35, 36
Kenetlemeli
29.304 - E26
29.304 - E27
22.317 - E26
22.317 - E27
22.318 - E26
22.318 - E27
22.330 - E27
22.347 - E26
[10] 37
[10] 32
[10] 35
[10] 28
[10] 36
[10] 29
[10] 29
[10] 35, 36
[10] 13
22.223
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
13 g
22.223.3401.50
siyah
500
13 g
22.223.3401.80
Kenetlemeli
Gövde: PBT
ǩDüz dış gövde
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 22, [10] 23, [10] 24
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
13 g
22.223.4001.50
siyah
500
13 g
22.223.4001.80
Kenetlemeli
Gövde: PET
ǩDüz dış gövde
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 22, [10] 23, [10] 24
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
11 g
22.223.3301.50
siyah
500
11 g
22.223.3301.80
Kenetlemeli
Gövde: PBT
ǩKesik yivli
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 14
[10] 22, [10] 23, [10] 24, [10] 27
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.223
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
11 g
22.223.3901.50
siyah
500
11 g
22.223.3901.80
Kenetlemeli
Gövde: PET
ǩKesik yivli (Sayfa 451 için geçerli)
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 22, [10] 23, [10] 24, [10] 27
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
14 g
22.223.3906.50
siyah
500
14 g
22.223.3906.80
Kenetlemeli
Gövde: PET
ǩYivli dış gövde
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
[10] 22, [10] 23, [10] 24, [10] 27
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 15
22.225 22.230
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
8g
22.225.3346.50
siyah
500
8g
22.225.3346.80
Kenetlemeli
İtmeli
Vidalamalı
Gövde: PBT
ǩVidalama: ISO 1478 – ST 2.9 sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 22, [10] 23, [10] 24, [10] 27
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
8g
22.225.3946.50
siyah
500
8g
22.225.3946.80
Kenetlemeli
İtmeli
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩVidalama: ISO 1478 – ST 2.9 sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 22, [10] 23, [10] 24, [10] 27
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
10 g
22.230.3906.50
siyah
500
10 g
22.230.3906.80
Kenetlemeli.
İtmeli
Gövde: PET
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 16
[10] 26, [10] 27
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.230
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
9g
22.230.3346.50
siyah
500
9g
22.230.3346.80
Kenetlemeli
Gövde: PBT
ǩA zaltılmış yükseklik
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 25, [10] 26, [10] 27
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
9g
22.230.3946.50
siyah
500
9g
22.230.3946.80
Kenetlemeli
Gövde: PET
ǩA zaltılmış yükseklik
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
[10] 25, [10] 26, [10] 27
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 17
22.234
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.234.3301.50
9g
Geçmeli
Kenetlemeli
Gövde: PBT
ǩA zaltılmış yükseklik
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 25, [10] 26
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.234.3901.50
9g
Geçmeli
Kenetlemeli
Gövde: PET
ǩA zaltılmış yükseklik
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 18
[10] 25, [10] 26
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.240
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
8g
22.240.3902.50
siyah
500
8g
22.240.3902.80
Vidalamalı
Kenetlemeli
Gövde: PET
ǩISO 1478 – ST 2.9 sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[10] 26, [10] 27
Uygulama örneği
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
0,5 - 1,0
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 19
22.228 22.231
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E12
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.228.4001.51
11 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
ǩVidalama: ISO 1478 – ST 2.9 sac vidalar için
ǩDüz dış gövde
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
18 AWG
[10] 22, [10] 23, [10] 24
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.228.3913.81
10 g
Kenetlemeli
İtmeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
ǩVidalama: ISO 1478 – ST 2.9 sac vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
18 AWG
[10] 22, [10] 23, [10] 24, [10] 27
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.231.3901.81
7g
Kenetlemeli
İtmeli
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
18 AWG
[10] 20
18 AWG
[10] 26
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.233 22.243
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E17
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.233.3922.81
8g
Kenetlemeli
İtmeli
Geçmeli
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
ǩYandan sabitleme tırnaklarıyla
ǩMerkez kontak mavi ile işaretlenmiştir
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
18 AWG
18 AWG
[10] 26
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.243.3901.80
8g
Kenetlemeli
İtmeli
Geçmeli
Gövde: PET
Onay: Sadece PSE
ǩYandan sabitleme tırnaklarıyla
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
[10] 26
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 21
22.918
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14, E12, E17 Aksesuarları
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
4g
22.918.-326.50
siyah
500
4g
22.918.-326.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
5g
22.918.U801.50
siyah
500
5g
22.918.U801.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
ǩKilitleme vidası
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
4g
22.918.-328.50
siyah
500
4g
22.918.-328.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩM8 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
[10] 22
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.918
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14, E12, E17 Aksesuarları
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
3g
22.918.-325.50
siyah
500
3g
22.918.-325.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩø 3,2 mm vidalar için 2 sabitleme deliği
ǩø 10 mm yandan delik
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
3g
22.918.-316.50
siyah
500
3g
22.918.-316.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
ǩHarici yan girişli
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
3g
22.918.-318.50
siyah
500
3g
22.918.-318.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩM8 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
ǩHarici yan girişli
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 23
22.918
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14, E12, E17 Aksesuarları
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
3g
22.918.-315.50
siyah
500
3g
22.918.-315.80
Kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩø 3,2 mm vidalar için 2 sabitleme deliği
ǩø 10 mm yandan delik
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
ǩHarici yan girişli
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
6g
22.918.-307.50
siyah
500
6g
22.918.-307.80
Flanşlı kenetlemeli kepler ø 26 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
[10] 24
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.959
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14, E12, E17 Aksesuarları
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
2g
22.959.-301.50
siyah
500
2g
22.959.-301.80
Kep
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩ22.230.3346/3946, 22.234... duyları için
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
2g
22.959.-304.50
siyah
500
2g
22.959.-304.80
Kep
Gövde: PA
ǩM8 x 1 yiv
ǩ22.230.3346/3946, 22.234... duyları için
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
2g
22.959.-303.50
siyah
500
2g
22.959.-303.80
Kep
Gövde: PA
ǩISO 1478 – ST 2.9 yivli sac vidalar için
ǩ22.230.3346/3946, 22.234... duyları için
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 25
22.926 22.920
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14, E12, E17 Aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.926.-301.50
4g
Adaptör
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PA
ǩ22.230, 22.231, 22.233, 22.234 duyları ile
birleştirilebilir.
Duyla birleştirilen adaptör
0,5 - 1,3
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
22.920.-301.50
siyah
250
3g
22.920.-301.80
E14 duyu için kenet ayağıyla birleştirilen adaptör
Kenet ayağı 20 x 28,2 mm
Gövde: PA
ǩ22.240.3902 duyu için
22.240 duylarıyla birleştirilen adaptör
0.7 - 1.0
[10] 26
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.501
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E14, E12, E17 Aksesuarları
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
2g
22.501.-801.50
siyah
500
2g
22.501.-801.80
Rondelalar, 28 x 2 mm yivli
Malzeme: PA
ǩIEC 60399’a göre yivler
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
1000
5g
22.501.-816.50
siyah
1000
5g
22.501.-816.80
Rondelalar, 28 x 2 mm yivli
Malzeme: PA
ǩIEC 60399’a göre yivler
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.501.-807.50
2g
Rondelalar, 28 x 2 mm yivli
Malzeme: PET
ǩIEC 60399’a göre yivler
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 27
22.317
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
18 g
22.317.4001.50
siyah
250
18 g
22.317.4001.80
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩDüz dış gövde
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40,
[10] 41, [10] 42
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
18 g
22.317.3901.50
siyah
250
18 g
22.317.3901.80
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩKesik yivli
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
ǩT180 duylar isteğe bağlı olarak verilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
26 g
22.317.3906.50
siyah
250
26 g
22.317.3906.80
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩYivli dış gövde
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
ǩT180 duylar isteğe bağlı olarak verilir
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 28
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.318 22.330
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
17 g
22.318.3921.50
siyah
250
17 g
22.318.3921.80
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩKapaklı kontaklar, düzeltilmiş taban
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.318.3909.90
19 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PPS
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
13 g
22.330.3901.50
siyah
250
13 g
22.330.3901.80
Kenetlemeli
Gövde: PET
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 29
22.328 22.329
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.328.3901.50
10 g
Kenetlemeli
Gövde: PET
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 41, [10] 43
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.329.4001.50
13 g
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩVidalama: Maks. ø 4mm yumuşak başlı vidalar için
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 2,5 mm²
[10] 30
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.329
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.329.4002.50
12 g
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PET
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 2,5 mm²
[10] 3...
0,5 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.329.4005.50
13 g
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩISO 1478 – ST 3,5 yivli sac vidalar için
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 2,5 mm²
2008-2011
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 31
29.304
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3512.00
72 g
Porselen duylar
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10]
41, [10] 42
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3710.00
70 g
Porselen duylar
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩVidalama: Yumuşak başlı vidalar için
ǩYalıtkan keplerle birlikte kullanılamaz
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3716.00
76 g
Porselen duylar
Açı parçası
Gövde: Porselen
ǩM3 vidalar için
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 32
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
29.304
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3703.00
75 g
Porselen duylar
Yan tutucu
Gövde: Porselen
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
0.5 - 2.0
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3715.00
73 g
Porselen duylar
Taban tutucu
Gövde: Porselen
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
0.8 - 1.2
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3725.00
73 g
Porselen duylar
Taban tutucu
Gövde: Porselen
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
1.2 - 2.0
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 33
29.304
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.3704.00
73 g
Porselen duylar
Yandan tutuculu
Gövde: Porselen
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 34
0,8 - 2,0
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.317 22.347
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E26
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.317.6001.51
18 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
ǩDüz dış gövde
ǩVidalama: ISO 1207 – M4 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² ø max. 1,8 mm
18 AWG
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10]
41, [10] 42
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
18 g
22.347.4001.50
siyah
250
18 g
22.347.4001.80
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: Sadece PSE
ǩDüz dış gövde
ǩVidalama: ISO 1207 – M4 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² ø max. 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10]
41, [10] 42
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.317.6901.51
18 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
ǩKesik yivli
ǩVidalama: ISO 1207 – M4 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² ø max. 1,8 mm
2008-2011
18 AWG
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 35
22.347 22.318
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E26
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.347.3901.50
18 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: Sadece PSE
ǩKesik yivli
ǩVidalama: ISO 1207 – M4 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² ø max. 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.318.6926.81
20 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
Onay: sadece cURus
ǩTaban: ø 37,8 mm
ǩVidalama: ISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
ø max. 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
18 AWG
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10]
42, [10] 43
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.318.6826.90
20 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Geçmeli
Gövde: PPS
Onay: sadece cURus
ǩTaban: ø 37,8 mm
ǩVidalama: ISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 36
18 AWG
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 43
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
29.304
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E26
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.304.6512.00
69 g
Porselen duylar
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: Porselen
Onay: sadece cURus
ǩVidalama: ISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
ø max. 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
2008-2011
18 AWG
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10]
41, [10] 42
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 37
22.917
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27, E26 Aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
5g
22.917.-006.50
siyah
500
5g
22.917.-006.80
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
7g
22.917.U804.50
siyah
500
7g
22.917.U804.80
Kenetlemeli kepler ø 38 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
ǩKilitleme vidası
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
22.917.-027.50
5g
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Gövde: PA
ǩM13 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
[10] 38
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.917
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27, E26 Aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
5g
22.917.-025.50
siyah
500
5g
22.917.-025.80
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Gövde: PA
ǩR3/8 inç yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
22.917.-005.50
5g
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Gövde: PA
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
5g
22.917.-022.50
siyah
500
5g
22.917.-022.80
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
ǩHarici yan girişli
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 39
22.917
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27, E26 Aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
250
12 g
22.917.-028.50
siyah
250
12 g
22.917.-028.80
Flanşlı kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
4g
22.917.-301.50
siyah
500
4g
22.917.-301.80
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Basmalı
Vidalamalı
Gövde: PA
ǩPorselen duylar için uygun değildir
[10] 3...
0.6 - 2.0
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
6g
22.917.-013.50
siyah
500
6g
22.917.-013.80
Kenetlemeli kepler ø 37,6 mm
Vidalamalı
Gövde: PA
ǩDış tarafta dönmeyi engelleyen delikler vardır
[10] 3...
[10] 40
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.960 22.928
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27, E26 Aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
3g
22.960.-303.50
siyah
500
3g
22.960.-303.80
Kep
Gövde: PA
ǩM10 x 1 yiv
ǩ22.328 duylarla kullanım için
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.928.-305.80
8g
ø 37,6 mm. kablo tutucu ile beraber kenetlemeli kep
Kenetlemeli
Gövde: PA
ǩISO 1481 – ST 2,9 x 9,5 F / ISO 4753 – SC yivli sac
vidalar için
ǩ22.928. 306.80 kapakla birleştirilebilir
[10] 3...
1.0 - 1.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
22.928.-306.80
3g
Kablo tutuculu kapak
Malzeme: PA
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 41
22.913 22.945
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27, E26 Aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
7g
22.913.-003.50
siyah
500
7g
22.913.-003.80
Kenet ayaklı, kenetlemeli kep ø 37,6 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PA
ǩArkadan veya ayak içerisinden kablolama
0,6 - 1,0
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
8g
22.945.-301.50
siyah
500
8g
22.945.-301.80
Kenet ayaklı, kenetlemeli kep ø 37,6 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PA
ǩArkadan veya ayak içerisinden kablolama
0,7 - 0,9
[10] 42
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
22.702
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
E27, E26 Aksesuarlar
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
3g
22.702.-803.50
siyah
500
3g
22.702.-802.80
Rondelalar, 40 x 2,5 mm yivli
Malzeme: PET (beyaz), PA (siyah)
ǩIEC 60399’a göre yivler
[10] 3...
renk
pk.adt. ağırlık
BJB no.
beyaz
500
8g
22.702.-816.50
siyah
500
8g
22.702.-816.80
Rondelalar, 40 x 2,5 mm yivli
Malzeme: PA
ǩIEC 60399’a göre yivler
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 43
24.304 24.602
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
B22d
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
24.304.3901.50
8g
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩVidalama: Maks. 4 mm yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm²
max. 1,8 mm
0,5 - 1,5 mm²
[10] 45
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
24.602.3904.50
11 g
Kenetlemeli
Vidalamalı
Gövde: PET
ǩVidalama: ISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 38, [10] 39, [10] 40, [10] 41,
[10] 42, [10] 45
[10] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
24.602.3905.50
12 g
Yandan vidalı
Gövde: PET
ǩVidalama: ISO 1207-M3 yumuşak başlı vidalar için
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,5 mm² max. ø 1,8 mm 0,5 - 1,5 mm²
[10] 44
[10] 38, [10] 39, [10] 41, [10] 45
[10] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
24.901
Vidalı ve geçmeli Edison duylar
B22d duyları için aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
24.901.-301.50
4g
Kapak
Gövde: PBT
ǩKenetlemeli
ǩ24.304, 24.602 duylar için
[10] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[10] 45
Download

Vidalı ve geçmeli Edison duylar