HID lambalar için duylar
Işığa Bağlantınız
Deşarjlı lambalar için duylar
İçindekiler
G12
· 25.701
· 25.809
GX12-1
· 25.702
· 25.809
GU6.5
· 25.705
PGJ5
· 25.704
PGZ12
· 25.703
G8.5
· 25.822
GX10
· 25.835
GX8.5
· 25.836
PG12-1
· 25.810
PG12-2
· 25.810
PGX12-2
· 25.810
RX7s
· 25.806
· 25.808
· 25.811
RX7s için aksesuarlar
· 25.808
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 10, 11
[04] 11, 12
[04] 13
[04] 14
[04] 15
[04] 16
[04] 17
[04] 18, 19
[04] 20
[04] 21-24
[04] 25
[04] 26
[04] 27
[04] 32
[04] 28-31
[04] 31, 32
[04] 33
[04] 3
Deşarjlı lambalar için duylar
İçindekiler
E27
· 29.311
E26
· 29.311
E40
· 29.401
· 29.403
· 29.404
· 29.408
· 29.410
E39
· 29.409
[04] 4
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 34
[04] 35
[04] 37, 38
[04] 37
[04] 38
[04] 36
[04] 36, 37
[04] 39
2008-2011
Deşarjlı lambalar için duylar
Genel Bilgi
Bu katalogdaki tüm maddeler uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre (VDE / IEC) tasarlanmıştır.
Ürün seçimi ve doğru teknik kullanım tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Şu ana kadarki mevcut lambalar ve duylar için standart boyutlar IEC 60061’de bulunmaktadır. Duylar hakkındaki açıklamalarımız IEC 60838 standartlarına
uygundur. Bu arada farklı terimler de tanımlanmıştır (ör. duy / bağlantı elemanları vs.). İsteğe bağlı olarak ayrıntılı bilgi alınabilir. Ürünlerde değişiklik
yapma hakkımız saklıdır. İlgili standartlaştırma komiteleri ile birlikte çalışmamız sayesinde, duylarımızın en son şartnamelere göre geliştirilip test edilmesi sağlanmaktadır.
Duyları şekillendirirken hareketli kısımlarla temasa karşı korumaya, minimum atlama yüzeyi ve minimum atlama açıklığına dikkat edilmelidir. Ateşleme
gerilimleri hakkındaki yönetmelikler de ayrıca dikkate alınmalıdır.
Şebeke geriliminde çalışan halojen duylar hakkında teknik bilgi:
Kablolar ve bağlantı uçları, tasarlanan uygulamanın şartlarına uygun olmalıdır. Kontaklar arasında uzaklığı doğru sağlamak için RX7s duyları sabitlenmelidir.
Ayrıca kataloğun sonundaki genel bilgi ve kullanma talimatlarına da lütfen dikkat ediniz.
Ürün sayfalarında gösterilen sembollerin açıklamaları:
T180 sıcaklık sınıfı (Sürekli kullanım için)
Sıcaklık sınıfının belirtilmesi (> 80°C ise).
Bu işaret, duyun tasarlandığı en yüksek çalışma sıcaklığını
gösterir. Sıcaklık, duyun kontak noktasında ölçülmektedir.
Yalıtkan parçaların, uçların ve kabloların ısıl dirençleri bu
sıcaklıktan farklılık gösterdiğinde ayrı değerler verilir.
Belirtilen kesit aralığındaki sert iletkenler için
(Bu örnekte 0,5 - 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (örn. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
0,5 - 1,0 mm2
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
Onay, cULus (ABD)
Sıcaklık sınıfı /
UL’ye göre sıcaklık endeksi
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
Tekli kablo uçları
Malzeme kalınlığı
mm olarak gösterilir
(Bu örnekte 0,8 -1.0 mm)
0.8 - 1.0 mm
0,5 - 1,0 mm2
max. ø 1,8 mm
2008-2011
Vida uçları
Maksimum çap göstergeli
Başlatma gerilimi
(Bu örnekte 5 kV/ darbeli)
Belirtilen kesit aralığındaki kalaylı kablo uçları için
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
2B veya 3B formatlı CAD verisine ulaşılabilir
Belirtilen maksimum çaplı yüksüklü kablo uçları için
(Bu örnekte maks. ø 1,8 mm)
Kullanılan kablo ve kablo ucu aşağıdakilerle uyumlu
olmalıdır:
Yüksük çapı ve uzunluğu, yalıtımın soyulan kısmının
uzunluğu.
Ayrıntılı bilgi için DIN 46228, Bölüm 3, Kısım 1 -7’ye bakınız
Malzeme ve yüksük yüzeyleri ilgili uygulamaya uygun
olmalıdır.
200º C’nin üzerindeki sıcaklıklar için çelik veya nikel kaplı
yüksük tavsiye edilmektedir.
Ek bilgi
Bu sayfada gösterilen ürünler hakkında ek bilgi bu
sembolle gösterilen sayfalarda bulunabilir.
[04] ...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 5
Deşarjlı lambalar için duylar
Duyların ve aksesuarların olası kombinasyonları
Destekleyici parçalar
25.808.-010, .-006
Sayfa [04] 33’e bakın
!
Kenetlemeli kepler
22.917
Sayfa [10] 38, 39’a
bakın
!
!
Kenetlemeli kepler
22.917
Sayfa [10] 40’a bakın
!
!
Kenetlemeli kepler
22.928
Sayfa [10] 41’e bakın
!
!
Kenetlemeli kepler
22.913, 22.945
Sayfa [10] 42’ye bakın
!
!
25.808
25.810.37xx
25.810.38xx
RX7s
PG12-1
PG12-2
Bakınız sayfa
[04] 28, 29
Bakınız sayfa
[04] 25
Bakınız sayfa
[04] 26
! Olası kombinasyon
[04] 6
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Deşarjlı lambalar için duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine
başvurunuz.
Elektriksel güç
–W-
Lamba duyu /
standart
Duy / standart
Duylar için
bkz. sayfa
35
70
150
250
G12
G12
[04] 10-12
IEC
60061-1
7004-63
IEC
60061-2
7005-63
GX12-1
GX12-1
IEC
60061-1
7004-135
IEC
60061-2
7005-135
GU6.5
GU6.5
IEC
60061-1
7004-21
IEC
60061-2
7005-20
PGJ5
PGJ5
IEC
60061-1
7004-24
IEC
60061-2
7005-20
PGZ12
PGZ12
IEC
60061-1
7004-21A
IEC
60061-2
7005-20
G12
GX12-1
50
100
GU6.5
20
35
PGJ5
20
35
PGZ12
2008-2011
45
60
90
140
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 13, 14
[04] 15
[04] 16
[04] 17
[04] 7
Deşarjlı lambalar için duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine
başvurunuz.
G8.5
GX10
GX8.5
PG12-1
PG12-2
PGX12-2
[04] 8
Elektriksel güç
–W-
Ampul duyu /
standart
Duy / standart
Duylar için
bkz. sayfa
20
35
70
G8.5
G8.5
[04] 18, 19
IEC
60061-1
7004-122
IEC
60061-2
7004-122
35
GX10
GX10
[04] 20
38
70
GX8.5
GX8.5
[04] 21-24
35
50
100
PG12-1
PG12-1
[04] 25
IEC
60061-1
7004-64
IEC
60061-2
7005-64
PG12-2
PG12-2
75
IEC
60061-1
7004-64
IEC
60061-2
7005-64
[04] 26
150
PGX12-2
PGX12-2
[04] 27
IEC
60061-1
7004-64
IEC
60061-2
7005-64
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Deşarjlı lambalar için duylar
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler sadece hızlı referans
amaçlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili lamba üreticisine
başvurunuz.
RX7s
Elektriksel güç
–W-
Ampul duyu /
standart
Duy / standart
Duylar için
bkz. sayfa
70 (114.2 mm)
150 (132 mm)
RX7s
RX7s
[04] 28-32
IEC
60061-1
7004-92A
IEC
60061-2
7005-92A
7005-53
7005-53A
E27
E27
IEC
60061-1
7004-21
E26
IEC
60061-2
7005-20
E26
E40
E39
2008-2011
[04] 34
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 35
IEC
60061-1
7004-21A
IEC
60061-2
7005-20
E40
E40
IEC
60061-1
7004-24
IEC
60061-2
7005-20
E39
E39
IEC
60061-1
7004-24A
IEC
60061-2
7005-24A
[04] 36-38
[04] 39
[04] 9
25.701
Deşarjlı lambalar için duylar
G12
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.701.1000.00
38 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
ǩİzin verilen maksimum yalıtım çapı 4,2 mm
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
max. ø 1,8 mm
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.701.1001.00
43 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.701.4001.00
48 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: Cu, nikel kaplı 0,75 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 240 mm
A rkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
Toprağa boşalma riskini önlemek için yüksek
sıcaklıklara dayanan kablolar kullanılmıştır.
ǩ
ǩ
[04] 3...
[04] 10
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.701 25.809
Deşarjlı lambalar için duylar
G12
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.701.6001.00
55 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CrNi
Kablolar: 18 AWG, kablo uçları: 10 mm kesik,
soyulmamış
Serbest kablo uzunluğu: 320 mm
Onay: sadece cURus
ǩToprağa boşalma riskini önlemek için yüksek
sıcaklıklara dayanan kablolar kullanılmıştır.
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.809.3800.00
38 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CuSn, nikel kaplı
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
ǩKablo 1 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
2,3 mm
ǩKablo 2 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
4,2 mm
ǩKoruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
A rkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
K ablolar yerleşince sabitlenir.
ǩ
ǩ
0.5 - 1,0 mm²
2008-2011
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 11
25.809
Deşarjlı lambalar için duylar
G12
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.809.3801.00
43 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
ǩKoruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
A rkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
ǩ
[04] 3...
[04] 12
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.702
Deşarjlı lambalar için duylar
GX12-1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.702.1000.00
38 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
ǩ2 konumunda, şekle bakınız (ateşleme kablosu için)
ǩKablo için maksimum izin verilen yalıtım çapı: 4,2 mm
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
ǩ*) Ateşleme kontağı işareti
[04] 3...
max. ø 1,8 mm
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.702.1001.00
43 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
ǩ*) Ateşleme kontağı işareti
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 13
25.809
Deşarjlı lambalar için duylar
GX12-1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.809.9000.00
38 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
ǩ2 konumunda, şekle bakınız (ateşleme kablosu için)
ǩKablo 1 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
2,3 mm
ǩKablo 2 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
4,2 mm
ǩKoruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
A rkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
K ablolar yerleşince sabitlenir.
*) Ateşleme kontağı işareti
ǩ
ǩ
ǩ
[04] 3...
1,0 mm²
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.809.9001.00
43 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm² yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
ǩKoruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
A rkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
*) Ateşleme kontağı işareti
ǩ
ǩ
[04] 3...
[04] 14
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.705
Deşarjlı lambalar için duylar
GU6,5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
180
25.705.1001.00
19 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kablolar: 2 ateşleme kablosu takılı, Cu, nikel kaplı
0,75 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
25.705.6001.00
28 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kablolar: 2 kablo takılı, PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 620 mm
Onay: sadece cULus
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 15
25.704
Deşarjlı lambalar için duylar
PGJ5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.704.3001.00
6g
Philips Mini Master Colour CDM-TM için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kablolar: 2 ateşleme kablosu takılı, Cu, nikel kaplı
1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C)
Serbest kablo uzunluğu: 230 mm
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.704.2001.00
8g
Philips Mini Master Colour CDM-TM için
Vidalamalı
Perçinli sabitlemeli
Gövde: Seramik / Mika plaka
Kablolar: 2 ateşleme kablosu takılı, Cu, nikel kaplı
1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C)
Serbest kablo uzunluğu: 215 / 225 mm
ǩArka kapaklı
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.704.6201.00
8g
Philips Mini Master Colour CDM-TM için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / Mika plaka
Kablolar: 2 kablo takılı, PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 230 mm
Onay: sadece cURus
ǩArkada M3 perçinlemeyle sabitleme söz konusuysa
lütfen bize danışın.
[04] 3...
[04] 16
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.703
Deşarjlı lambalar için duylar
PGZ12
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
25.703.2003.10
90 g
Philips’ten deşarjlı lamba CosmoPolis için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / CrNi
Kablolar: 2 ateşleme kablosu takılı, Cu, nikel kaplı
1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), çift yalıtımlı, ø 3 mm,
Serbest kablo uzunluğu: 550 mm
ǩKoruma sınıfı II’nın lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
K ablolama metodu, herhangi bir bükülme hareketi
veya gerilmeye maruz kalmadığı ve böylelikle lamba
pinlerindeki kontak basıncının azaltıldığı bir şekilde
olmalıdır..
Yaylı iç kısmın serbestçe hareket etmesine ve
kablolara dikkat edilmelidir.
ǩ
ǩ
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
25.703.6001.10
90 g
Philips’ten deşarjlı lamba CosmoPolis için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / CrNi
Kablolar: 2 kablo takılı, PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 620 mm
Onay: sadece cURus
ǩKablolama metodu, herhangi bir bükülme hareketi
veya gerilmeye maruz kalmadığı ve böylelikle lamba
pinlerindeki kontak basıncının azaltıldığı bir şekilde
olmalıdır.
Yaylı iç kısmın serbestçe hareket etmesine ve
kablolara dikkat edilmelidir.
ǩ
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 17
25.822
Deşarjlı lambalar için duylar
G8.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
144
25.822.3001.00
26 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kablolar: Cu, nikel kaplı 0,75 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), şeffaf
Serbest kablo uzunluğu: 230 mm
ǩLambanın kendi kendine konumlandırılması
ǩVidalanarak doğru çalışması sağlanır.
ǩVDE-REG-No.: C549
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
252
25.822.6301.00
40 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kablolar: PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 152 mm
Onay: sadece cURus
ǩLambanın kendi kendine konumlandırılması
ǩVidalanarak doğru çalışması sağlanır.
[04] 3...
[04] 18
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.822
Deşarjlı lambalar için duylar
G8.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.822.1001.00
26 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Bağlantı: Basmalı kablo kontakları
ǩİzin verilen maksimum yalıtım çapı 4,2 mm
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩ3 mm çaplı vidalar için
[04] 3...
ø 1.2 - 1.8
pk.adt. ağırlık
BJB no.
252
25.822.6001.00
40 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kablolar: 18 AWG, kablo uçları: 10 mm kesik,
soyulmamış
Serbest kablo uzunluğu: 320 mm
Onay: sadece cURus
ǩ3mm vidalar için
ǩArkada M3 vidalar söz konusuysa lütfen bize danışın.
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 19
25.835
Deşarjlı lambalar için duylar
GX10
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
25.835.1000.00
10 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Onay: ek cULus (75W / 250V)
ǩ2 ateşleme kablosu için
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩKoruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
V ida başı boyu maks. 1,5 mm. (ör. yıldız havşa başlı
sac vidası)
V idalanarak doğru çalışması sağlanır.
ǩ
ǩ
[04] 3...
max. 1.8 mm
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.835.6001.00
16 g
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kablolar: 18 AWG, kablo uçları: 10 mm kesik,
soyulmamış
Serbest kablo uzunluğu: 620 mm
Onay: sadece cURus
ǩVidalanarak doğru çalışması sağlanır.
[04] 3...
[04] 20
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.836
Deşarjlı lambalar için duylar
GX8.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.836.1000.00
25 g
Konnektör GX8.5
Gövde: Seramik / PPS
ǩ2 ateşleme kablosu için (maks. ø 4,2 mm.)
ǩBasmalı kablo kontakları. Kablolar yerleşince
sabitlenir.
ǩOnaylanmış Döndürme ve Kilitleme hareketi ile
emniyetli lamba kontağı sağlanır.
ǩGömme kapakla doğru çalışması sağlanır.
ǩLevha kapak bağlantı parçasına tutturulduğunda,
koruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[04] 21, [04] 22
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.836.-302.80
1g
Levha kapak: PET
ǩLevha kapak, bağlantı parçasına tutturulur ve kablo
tutucu görevi görür.
ǩKablo bileziği BJB tarafından kullanılan kablolar için
uygundur (ör. 25.836.2001.00).
ǩDiğer kabloların uygunluğunun değerlendirilmesi
kullanıcının sorumluluğundadır.
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 21
25.836
Deşarjlı lambalar için duylar
GX8.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.836.2000.00
34 g
Konnektör GX8.5
Konnektör Seramik / PPS
Bilezik: alüminyum
ǩ2 ateşleme kablosu için (maks. ø 4,2 mm.)
ǩBasmalı kablo kontakları. Kablolar yerleşince
sabitlenir.
ǩOnaylanmış Döndürme ve Kilitleme hareketi ile
emniyetli lamba kontağı sağlanır.
ǩAlüminyum aparat sayesinde armatür tasarımının en
uygun uyarlaması elde edilir.
ǩKonnektör ve lamba görsel olarak uyumludur
ǩGömme kapakla doğru çalışması sağlanır.
ǩLevha kapak bağlantı parçasına tutturulduğunda,
koruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
max. ø 1,8 mm
[04] 21, [04] 22
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
216
25.836.-302.80
1g
Levha kapak: PET
ǩLevha kapak, bağlantı parçasına tutturulur ve kablo
tutucu görevi görür.
ǩKablo bileziği BJB tarafından kullanılan kablolar için
uygundur (ör. 25.836.2001.00).
ǩDiğer kabloların uygunluğunun değerlendirilmesi
kullanıcının sorumluluğundadır.
[04] 3...
[04] 22
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.836
Deşarjlı lambalar için duylar
GX8.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
25.836.1001.00
38 g
Konnektör GX8.5
Konnektör Seramik / PPS
Levha kapak: PET
Kablolar: 2 ateşleme kablosu takılı, Cu, nikel kaplı
1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), ø 3,0 ± 0,3 mm
Serbest kablo uzunluğu: 500 mm
ǩOnaylanmış Döndürme ve Kilitleme hareketi ile
emniyetli lamba kontağı sağlanır.
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontaklar için T250, levha
kapak için 210°C
ǩLevha kapak bağlantı parçasına tutturulduğunda,
koruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
25.836.2001.00
36 g
Konnektör GX8.5
Konnektör Seramik / PPS
Bilezik: alüminyum
Levha kapak: PET
Kablolar: 2 ateşleme kablosu takılı, Cu, nikel kaplı
1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C), ø 3,0 ± 0,3 mm
Serbest kablo uzunluğu: 500 mm
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontaklar için T250, levha
kapak için 210°C
ǩOnaylanmış Döndürme ve Kilitleme hareketi ile
emniyetli lamba kontağı sağlanır.
ǩAlüminyum aparat sayesinde armatür tasarımının en
uygun uyarlaması elde edilir.
ǩKonnektör ve lamba görsel olarak uyumludur
ǩLevha kapak bağlantı parçasına tutturulduğunda,
koruma sınıfı II’nin lamba bağlantısı gereklilikleri,
ilave herhangi bir izolasyon malzemesi
kullanılmaksızın metal bileşenler içerisine
gömüldüğünde uyumlu olabilir.
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 23
25.836
Deşarjlı lambalar için duylar
GX8.5
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
25.836.6101.00
38 g
Konnektör GX8.5
Konnektör Seramik / PPS
Levha kapak: PET
Kablolar: 18 AWG, kablo uçları: 10 mm kesik,
soyulmamış
Serbest kablo uzunluğu: 620 mm
Onay: sadece cURus
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Levha kapak için 150°C
ǩOnaylanmış Döndürme ve Kilitleme hareketi ile
emniyetli lamba kontağı sağlanır.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
25.836.6201.00
36 g
Konnektör GX8.5
Konnektör Seramik / PPS
Bilezik: alüminyum
Levha kapak: PET
Kablolar: 18 AWG, kablo uçları: 10 mm kesik,
soyulmamış
Serbest kablo uzunluğu: 620 mm
Onay: sadece cURus
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Levha kapak için 150°C
ǩOnaylanmış Döndürme ve Kilitleme hareketi ile
emniyetli lamba kontağı sağlanır.
[04] 3...
[04] 24
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.810
Deşarjlı lambalar için duylar
PG12-1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.810.3700.81
18 g
Yüksek Basınçlı Sodyum lambalar için
Kenetleme pinli
Vidalamalı
Gövde: PET
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
Onay: ek cURus (600V / 660W)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩKablo 1 için maksimum izin verilen yalıtım çapı: 3 mm
ǩKablo 2 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
4,2 mm
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontak için T180 ve gövde
için T210
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[10] 39, [10] 40, [10] 42
[04] 3...
0.5 - 1,0 mm²
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.810.3701.81
29 g
Yüksek Basınçlı Sodyum lambalar için
Kenetleme pinli
Vidalamalı
Gövde: PET
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontak için T180 ve gövde
için T210
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[10] 39, [10] 40, [10] 42
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 25
25.810
Deşarjlı lambalar için duylar
PG12-2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.810.3800.81
18 g
Yüksek Basınçlı Metal Halide lambalar için
Kenetleme pinli
Vidalamalı
Gövde: PET
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
Onay: ek cURus (600V / 660W)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩKablo 1 için maksimum izin verilen yalıtım çapı: 3 mm
ǩKablo 2 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
4,2 mm
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontak için T180 ve gövde
için T210
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[10] 39, [10] 40, [10] 42
[04] 3...
0.5 - 1,0 mm²
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.810.3801.81
29 g
Yüksek Basınçlı Metal Halide lambalar için
Kenetleme pinli
Vidalamalı
Gövde: PET
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontak için T180 ve gövde
için T210
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[10] 39, [10] 40, [10] 42
[04] 3...
[04] 26
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.810
Deşarjlı lambalar için duylar
PGX12-2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
108
25.810.3900.00
63 g
Yüksek Basınçlı Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablosuz, tekli kablo uçları
Onay: ek cURus (600V / 660W)
ǩKablolar yerleşince sabitlenir.
ǩKablo 1 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
2,3 mm
ǩKablo 2 için maksimum izin verilen yalıtım çapı:
4,2 mm
[04] 3...
0.5 - 1,0 mm²
pk.adt. ağırlık
BJB no.
36
25.810.3901.00
73 g
Yüksek Basınçlı Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Bağlantı: Kablolar takılı
Kablolar: 1. Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE 250°C, ø 2 mm
Kablo uzunluğu: 230 mm
2. Cu, kalay kaplı, 1,0 mm², yüksüklü, silikon yalıtımlı
180°C, ø 4,2 mm (ateşleme kablosu)
Kablo uzunluğu: 230 mm
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 27
25.808
Deşarjlı lambalar için duylar
RX7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.808.3800.00
23 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, nikel kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: PTFE (maks. 250°C)
Serbest kablo uzunluğu: 300 mm
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[04] 33
*Z=Lamba kontak uzaklığı
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
25.808.4004.00
28 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[04] 33
*Z=Lamba kontak uzaklığı
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.808.6800.00
23 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: 18 AWG, 600 V, 250°C
Serbest kablo uzunluğu: 300 mm
Onay: sadece cURus
ǩAteşleyiciler kullanılırken toprağa boşalma riskini
önlemek için yüksek sıcaklıklara dayanan aparatlar
kullanılmalıdır.
*Z=Lamba kontak uzaklığı
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[04] 33
[04] 3...
[04] 28
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.808
Deşarjlı lambalar için duylar
RX7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.808.4201.00
27 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Bağlantı: 4,8 x 0,8 mm bağlantı uçları
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[04] 33
*Z=Lamba kontak uzaklığı
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.808.6201.00
27 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Bağlantı: 4,8 x 0,8 mm bağlantı uçları
Onay: sadece cURus
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[04] 33
*Z=Lamba kontak uzaklığı
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.808.6805.00
24 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kablolar: PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 400 mm
Onay: sadece cURus
ǩAteşleyiciler kullanılırken toprağa boşalma riskini
önlemek için yüksek sıcaklıklara dayanan aparatlar
kullanılmalıdır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[04] 33
*Z=Lamba kontak uzaklığı
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 29
25.808
Deşarjlı lambalar için duylar
RX7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.6819.00
78 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kablolar: 2 kablo takılı, PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 230 mm
Onay: sadece cURus
ǩToprağa boşalma riskini önlemek için yüksek
sıcaklıklara dayanan kablolar kullanılmıştır.
ǩLamba kontak uzaklığı 114,2 mm
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.4013.00
73 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
ǩLamba kontak uzaklığı 114,2 mm
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.4017.00
73 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
ǩLamba kontak uzaklığı 114,2 mm
[04] 3...
[04] 30
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.808 25.811
Deşarjlı lambalar için duylar
RX7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.4113.00
74 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
ǩLamba kontak uzaklığı 114,2 mm
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.4117.00
76 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksükl
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
L amba kontak uzaklığı 132 mm
ǩ
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.811.3303.90
16 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: PPS
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksükl
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 250 mm
ǩSürekli çalışma sıcaklığı: Kontak için 180° ve gövde
için 240° C
ǩKablo, duyun sağından veya solundan çıkacak şekilde
*Z=Lamba kontak uzaklığı
yerleştirilebilir.
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 31
25.811 25.806
Deşarjlı lambalar için duylar
RX7s
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
25.811.6301.90
22 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: PPS
Kontaklar: Pirinç kaplı gümüş kepli Cu
Kablolar: Cu, nikel kaplı, 18 AWG
Yalıtım PFA (maks. 250°C), yüksüklü
Serbest kablo uzunluğu: 370 mm
Onay: sadece cURus
ǩToprağa boşalma riskini önlemek için yüksek
sıcaklıklara dayanan kablolar kullanılmıştır.
ǩKablo, duyun sağından veya solundan çıkacak şekilde
*Z=Lamba kontak uzaklığı
yerleştirilebilir.
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
36
25.806.3700.00
59 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CuZn, gümüş kaplı
Kablolar: Cu, kalay kaplı 1,0 mm², yüksüklü
Yalıtım: Silikon (maks. 180°C), ø 4,2 mm. (ateşleme
kablosu)
Serbest kablo uzunluğu: 400 mm
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
36
25.806.6701.00
56 g
Metal Halide lambalar için
Vidalamalı
Gövde: Seramik / PPS
Kontaklar: CuZn, gümüş kaplı
Kablolar: PFA, 18 AWG, 600 V, 250°C, beyaz
Serbest kablo uzunluğu: 400 mm
Onay: sadece cULus
ǩToprağa boşalma riskini önlemek için yüksek
sıcaklıklara dayanan kablolar kullanılmıştır.
[04] 3...
[04] 32
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
25.808
Deşarjlı lambalar için duylar
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.-010.14
18 g
RX7s duyları için montaj destek parçaları
Lamba kontak uzaklığı: 132 mm
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
125
25.808.-006.14
19 g
RX7s duyları için montaj destek parçaları
Lamba kontak uzaklığı: 132 mm
[04] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 33
29.311
Deşarjlı lambalar için duylar
E27
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.311.3700.00
67 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩISO 1207 – M4, ISO 1580 – M3 vidalar için
max. ø 1,8 mm 0.5 - 2.5 mm²
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.311.1700.00
67 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩLambanın gevşek çalışmasına karşı korumalı
ǩISO 1207 – M4, ISO 1580 – M3 vidalar için
max. ø 1,8 mm 0.5 - 2.5 mm²
[04] 34
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
29.311
Deşarjlı lambalar için duylar
E26
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.311.2700.00
67 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩLambanın gevşek çalışmasına karşı korumalı
ǩISO 1207 – M4, ISO 1580 – M3 vidalar için
max. ø 1,8 mm
[04] 3...
18 AWG
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.311.6700.00
67 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩISO 1207 – M4, ISO 1580 – M3 vidalar için
max. ø 1,8 mm
[04] 3...
18 AWG
pk.adt. ağırlık
BJB no.
160
29.311.6725.00
200 g
Taban tutuculu
Gövde: Porselen
ǩVidalama: ISO 1207 – M3 vidalar için
max. ø 1,8 mm
2008-2011
18 AWG
1,2 - 2,0
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 35
29.408 29.410
Deşarjlı lambalar için duylar
E40
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
29.408.3820.00
305 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M5 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar
ǩHareketli lamba taşıyıcı halka
max. ø 3.6 mm 1,5 - 4,0 mm²
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
29.408.3821.00
318 g
Levhalı vidalama
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M5 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar
ǩHareketli lamba taşıyıcı halka
max. ø 3.6 mm 1,5 - 4,0 mm²
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
29.410.8020.00
275 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M4 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar
ǩHareketli lamba taşıyıcı halka
ǩSadece 40/45 lambalare uyumludur
ǩVDE Kayıt no C090
max. ø 2.5 mm 1,5 - 4,0 mm²
[04] 36
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
29.410 29.403
29.401
Deşarjlı lambalar için duylar
E40
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
29.410.8021.00
275 g
Levhalı vidalama
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M4 veya M5 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar
ǩHareketli lamba taşıyıcı halka
ǩSadece 40/45 lambalare uyumludur
ǩVDE Kayıt no C090
max. ø 2.5 mm 1,5 - 4,0 mm²
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
50
29.403.3800.00
299 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M5 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar.
ǩHareketli lamba taşıyıcı halka
max. ø 2.5 mm 1,5 - 4,0 mm²
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
50
29.401.3700.00
252 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M5 vida için
ǩHareketsiz lamba taşıyıcı halka
ǩSadece 40/45 lambalare uyumludur
max. ø 3.6 mm 1,5 - 4,0 mm²
2008-2011
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 37
29.401 29.404
Deşarjlı lambalar için duylar
E40
pk.adt. ağırlık
BJB no.
50
29.401.3711.00
279 g
Levhalı vidalama
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M4 veya M5 vida için
ǩHareketsiz lamba taşıyıcı halka
ǩSadece 40/45 lambalare uyumludur
max. ø 3.6 mm 1,5 - 4,0 mm²
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
29.404.8001.00
300 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M4 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar
ǩHareketli lamba taşıyıcı halka
max. ø 2.5 mm 1,5 - 4,0 mm²
[04] 38
1,5 - 4,0 mm²
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
29.409
Deşarjlı lambalar için duylar
E39
pk.adt. ağırlık
BJB no.
60
29.409.8601.00
300 g
Vidalamalı
Gövde: Porselen
ǩ2 adet ISO 1207 – M4 vida için
ǩÜç noktalı paslanmaz çelik parçalardan oluşan cihaz
lambanın gevşek çalışmasına karşı önlem sağlar
ǩHareketli aM3ul taşıyıcı halka
12 AWG 18 AWG
2008-2011
12 AWG 18 AWG
[04] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[04] 39
Download

HID lambalar için duylar