İç mekan kullanımı için floresan lamba duyları ve starter yuvaları
Işığa Bağlantınız
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
İçindekiler
G13
Yuvaya geçmeli duylar
· 26.290
· 26.291
· 26.292
· 26.293
[01]
[01]
[01]
[01]
Ayaklı duylar
· 26.306
· 26.307
· 26.308
· 26.310
· 26.314
[01] 17, 18
[01] 19, 20
[01] 21- 23
[01] 23
[01] 24
Sürgülü
· 26.311
· 26.313
[01] 25, 26
[01] 26, 27
Arkadan geçmeli duylar
· 26.422
· 26.431
· 26.440
[01] 28 -34
[01] 34 -36
[01] 36, 37
10 -12
12, 13
14, 15
14, 16
Arkadan geçmeli duy aksesuarları
· 26.252
[01] 38
· 26.270
[01] 38
· 26.421
[01] 39
· 26.914
[01] 40, 41
Lamba başlıkları
· 26.424
[01] 42, 43
Çiftli duylar
· 26.301
[01] 45, 46
Lamba başlıkları aksesuarları
· 26.928
[01] 44
BJB konnektörlü duylar
· 26.303
· 26.305
· 26.664
· 26.680
[01] 47
[01] 47, 48
[01] 48
[01] 49
BJB konnektörlü duy adaptörü
· 26.921
· 26.924
[01] 49, 50
[01] 50
G5
Yuvaya geçmeli duylar
· 26.613
· 26.620
[01] 54
[01] 52- 54
GX5
Yuvaya geçmeli duylar
· 26.620
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 55
[01] 3
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
İçindekiler
G5
Ayaklı duylar
· 26.660
· 26.661
· 26.662
· 26.665
[01] 59
[01] 56, 57
[01] 57, 58
[01] 60
Arkadan geçmeli duylar
· 26.640
· 26.641
[01] 64
[01] 61- 64
Arkadan geçmeli duy aksesuarları
· 26.641
[01] 64, 65
· 26.926
[01] 65
G5 Bağlantı parçası
· 26.642
[01] 66
G5 bağlantı parçası aksesuarları
· 26.642
[01] 66
G10q
· 26.712
G10q Bağlantı parçası
· 26.737
[01] 67, 68
[01] 69
GZ10q
Bağlantı parçası
· 26.737
R17d
· 26.801
RX17d
[01] 71
· 26.801
[01] 72
R17d / RX17d duy aksesuarları
· 26.801
[01] 73
2GX13
· 26.732
[01] 74
2GX13 duy aksesuarları
· 26.732
[01] 75
W4.3 x 8.5d
· 26.607
Starter yuvaları
· 26.513
· 26.514
· 26.515
· 26.519
[01] 4
[01] 70
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 76, 77
[01] 81
[01] 78, 79
[01] 79- 81
[01] 78
2008-2011
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
Genel Bilgi
Aksesuarlar
· 26.911
· 26.912
· 26.919
· 26.927
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01]
[01]
[01]
[01]
82
82
83
82
[01] 5
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
Genel Bilgi
Bu katalogdaki tüm maddeler uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre (VDE / IEC) tasarlanmıştır.
Ürün seçimi ve doğru teknik kullanım tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
İsteğe bağlı olarak ek bilgi verilebilir. Ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Elektriksel sınıflandırma belirtilmediği takdirde, floresan duylar ve starter yuvaları IEC 60400 / VDE 0616 Bölüm 3’e göre 250 V / 2 A ve 500 V / 2A için G5
duyları için tasarlanmıştır. IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (ör. UL), başka sınıflandırmalar da mümkün olabilir.
Rotor sabitleme 90° - Rotorlu G13 duylar aksi belirtilmedikçe 90°’lik rotor sabitlemesine sahiptir.
Ayrıca kataloğun sonundaki genel bilgi ve kullanma talimatlarına da lütfen dikkat ediniz.
Ürün sayfalarında gösterilen sembollerin açıklamaları:
T 130 sıcaklık sınıfı
Sıcaklık sınıfının belirtilmesi (> 80°C ise).
En yüksek çalışma sıcaklığı bir T işaretiyle belirtilir. Bu işaret,
duyun tasarlandığı en yüksek çalışma sıcaklığını gösterir.
Duyun arka tarafı için ek bilgi de verilebilir (örn. Tm 110º C).
Belirtilen kesit aralığındaki sert iletkenler için.
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (örn. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
0,5 - 1,0 mm2
Malzeme kalınlığı
mm olarak gösterilir
(Bu örnekte 0,6 -1,0 mm)
Tm 110 Sıcaklık sınıfı
Duyun arka tarafında izin verilen maksimum sıcaklık Tm:
110°C.
0,6 - 1,0 mm
Sıcaklık sınıfı /
UL’ye göre sıcaklık endeksi
Çabuk Ateşleme İçin Duy
Hava geçişli Rotor
Yüksek ısıl dirençli maddeden üretilen hava geçişli rotor, lamba
kepi ile nokta teması sağlar, duyun cephesi ile lamba kepi
arasında bir hava aralığı oluşur. Bu durum ısı yayılımına imkan
tanır, böylece duy daha düşük sıcaklıklarda çalışabilir. Bu basit
ancak etkili rotor sistemi on yıldan fazla süredir milyonlarca
uygulamada kendini kanıtladı.
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
Onay, cULus (ABD)
Üstten Test – armatürlerin etkin son testi için
Tescilli markamız olan “Üstten Test”, duyun üst bölümünde
bulunan iki adet test girişi ile gerçekleştirilir.
Üstten Test adaptörünün elektrotları buralardan içeri sokularak duyun dahili kontaklarına bağlanır ve hızlı bir son
devre testi gerçekleştirilir.
PS
E
2A
250 V
Sınıfı
Tanımlı değerlerin göstergesi.
Onay, PSE (Japonya).
Önden Test – armatürlerin etkin son testi için
Adaptör elektrotlarının rotora önden sokulması dışında bu
metot, prensip olarak Üstten Test ile aynıdır.
IEC’ye göre koruma sınıfı
Ayaklı duylarda belirtilmiş koruma sınıfı, yalnızca armatür
yuvasına kenetlenmeyle ilgilidir.
Çiftli kablo uçları
2B veya 3B formatlı CAD verisine ulaşılabilir
Tekli kablo uçları
Ek bilgi
Bu sayfada gösterilen ürünler hakkında ek bilgi bu sembolle gösterilen sayfalarda bulunabilir.
[01] ...
Belirtilen kesit aralığındaki kalaylı kablo uçları için
(Bu örnekte 0,5 – 1,0 mm2)
IEC yönetmeliklerinden farklı hallerde (örn. UL / CSA yönetmelikleri: 18 AWG kablosu) başka kesitler de mümkün
olabilir.
0,5 - 1,0 mm2
[01] 6
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler referans amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
* Tüp şeklinde doğrusal floresan lambalarde bir çift duy
için maksimum yerleştirme açısı 3º’dir.
G13
G5
GX5
2008-2011
Elektriksel
güç
-W-
Toplam
uzunluk
L1 maks.
- mm -
Tüp çapı
-d- mm -
* Duy /
standart
Duy / standart
Duylar için
bkz. sayfa
15
16
18
30
36
38
58
70
437.4
720.0
589.8
894.6
970.0 /1199.4
1047.0
1500.0
1763.8
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
G13
G13
[01] 10-37,
42-48
IEC
60061-1
7004-51
IEC
60061-2
7005-50
20
25
30
40
65
75
100
589.8
970.0
894.6
1199.4
1500.0
1763.8
2374.3
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
G13
G13
IEC
60061-1
7004-51
IEC
60061-2
7005-50
4
6
8
13
14
21
24
28
35
39
54
80
135.9
212.1
288.3
516.9
549.0
849.0
549.0
1149.0
1449.0
849.0
1149.0
1449.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
G5
G5
IEC
60061-1
7004-52
IEC
60061-2
7005-51
95
120
1449.0
1449.0
16.0
16.0
GX5
GX5
IEC
60061-1
7004-52
IEC
60061-2
7005-52
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 10-37,
42-48
[01] 48, 49,
52-54, 5664, 66
[01] 55
[01] 7
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler referans amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
* Tüp şeklinde doğrusal floresan lambalarde bir çift duy için
maksimum yerleştirme açısı 3º’dir.
Elektriksel
güç
-W-
G10q
22
32
40
Toplam
uzunluk
L1 maks.
- mm -
Tüp çapı
-d- mm -
Dış çap - D
- - maks. - mm –
** tüp çapı - d
- mm –
215.9
311.2
412.8
30.9
34.1
34.1
* Duy /
standart
Duy / Standart
Duylar için
bkz. sayfa
[01] 67-69
G10q
G10q
IEC
60061-1
7004-54
IEC
60061-2
7005-56
GZ10q
GZ10q
IEC
60061-1
7004-124
IEC
60061-2
7005-124
W4.3 x 8.5d
W4.3 x 8.5d
IEC
60061-1
7004-115
IEC
60061-2
7005-115
** Lambalarin
büyük veya
küçük çaplı
alternatifleri
mümkündür.
GZ10q
W4.3 x 8.5d
[01] 8
20
27
34
41
230
305
379
453
16.0
16.0
16.0
16.0
6
8
11
13
219.3
320,9
422.5
524.1
7.0
7.0
7.0
7.0
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 70
[01] 76, 77
2008-2011
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
Teknik bilgiler
Burada belirtilen bilgiler ve değerler referans amaçlıdır.
Ayrıntılı bilgi için ilgili lamba üreticisine başvurunuz.
* Tüp şeklinde doğrusal floresan lambalarde bir çift duy için
maksimum yerleştirme açısı 3º’dir.
R17d
RX17d
2GX13
2008-2011
Elektriksel
güç
-W-
Toplam
uzunluk
L1 maks.
- mm -
tüp çapı
–d–
- mm -
* Duy /
standart
Duy / Standart
Duylar için
bkz. sayfa
44
55
65
86
1219.2
1524.0
1828.8
2438.4
26.0
26.0
26.0
26.0
R17d
R17d
[01] 71
35
40
50
51
55
60
75
80
85
95
100
110
110
135
160
185
215
609.4
762.0
914.4
1625.6
1066.8
1219.2
1524.0
1625.6
1828.8
2438.4
2133.6
2438.4
1219.2
1524.0
1828.8
2438.4
2438.4
IEC
60061-1
7004-56
IEC
60061-2
7005-57
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
38.0
84
2367.0
25.5
RX17d
RX17d
[01] 72
22
40
55
60
225.0
300.0
300.0
367.0
16.0
16.0
16.0
16.0
2GX13
2GX13
[01] 74
IEC
60061-1
7004-125
IEC
60061-2
7005-125
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 9
26.290
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.290.4011.50
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.290.5011.50
9g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.290.4012.50
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 10
0,4 - 2,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.290
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.290.5012.50
9g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0,4 - 2,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.290.5021.50
10 g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,3
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.290.5022.50
10 g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,3
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 11
26.290 26.291
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.290.3211.50
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PBT
Rotor: PBT
Onay: ek PSE Jet (1A / 300V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.290.3212.50
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PBT
Rotor: PBT
Onay: ek PSE Jet (1A / 300V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.291.4011.50
7g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut – Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 12
0,4 - 2,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.291
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.291.5011.50
10 g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.291.4012.50
7g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.291.5012.50
10 g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,4 - 2,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 13
26.293 26.292
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.293.1111.50
6g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.293.1112.50
6g
Lamba merkezi: 29 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 9,6 x 25,5 mm
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.292.1111.50
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 14
0,4 - 2,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.292
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.292.1112.50
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 9,6 x 25,5 mm
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.292.6211.51
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.292.6212.51
6g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
ǩKapalı kontak noktaları için: 9,6 x 25,5 mm
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
2008-2011
0,4 - 2,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 15
26.293
Floresan duyları
G13 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.293.6211.51
6g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
ǩArka tarafı açık veya 4,5 mm çaplı montaj delikli kapalı
kontak anahtarları için
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
0,4 - 2,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.293.6212.51
6g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
ǩKapalı kontak noktaları için: 9,6 x 25,5 mm
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1+17.5: Önerilen kontak noktası boşluğu "L1" mesafesi ilgili lambanın uzunluğuna
göre belirlenir.
18 AWG
[01] 16
0,4 - 2,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.306
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.306.1018.50
4g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Kenet ayaklı
ǩMontaj plakasının üstünden veya altından kablo
geçirilebilir.
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.306.1118.50
5g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Kenet ayaklı
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.306.1025.50
5g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Kenet ayaklı
ǩMontaj plakasının üstünden veya altından kablo
geçirilebilir.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 17
26.306
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.306.5025.50
8g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Kenet ayaklı
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.306.1125.50
5g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Kenet ayaklı
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.306.5125.50
7g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Kenet ayaklı
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 18
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.307
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
Ι
ΙΙ
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.307.1023.50
6g
Lamba merkezi: 24 mm
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
Ι
0,5 - 1,1
[01] 3...
ΙΙ
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.307.5023.50
9g
Lamba merkezi: 24 mm
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
Ι
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.307.1030.50
8g
Lamba merkezi: 31 mm
ΙΙ
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 19
26.307
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
Ι
ΙΙ
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.307.5030.50
11 g
Lamba merkezi: 31 mm
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
Ι
0,5 - 1,1
[01] 3...
ΙΙ
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.307.6023.51
8g
Lamba merkezi: 24 mm
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
Ι
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.307.6030.51
10 g
Lamba merkezi: 31 mm
ΙΙ
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
[01] 20
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.308
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.1018.50
6g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.1118.50
8g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.1021.50
7g
Lamba merkezi: 21 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKablo tutucu ile
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 21
26.308
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.1025.50
6g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0,5 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.1028.50
8g
Lamba merkezi: 28 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKablo tutucu ile
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-7: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0,5 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.1125.50
6g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 22
0,5 - 1,1
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.308 26.310
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.308.5125.50
9g
Lamba merkezi: 25 mm
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
Ι
0,5 - 1,1
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
[01] 3...
ΙΙ
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.310.1123.50
5g
Lamba merkezi: 24 mm
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKablo tutucu ile
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
Ι
0,5 - 1,1
[01] 3...
ΙΙ
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.310.1130.50
6g
Lamba merkezi: 31 mm
ø 5,5 veya 4,3 x 4,6 mm kontak noktaları için kenetleme
pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKablo tutucu ile
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 23
26.314
Floresan duyları
G13 Ayaklı duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.314.1044.50
11 g
Lamba merkezi: 44 mm
Destekleyici parçalar
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
L1-4: 26.422.1010 ile bağlantılı olarak önerilen boyut: Son uzaklık ilgili lamba ve
armatürlerin boyutlarına göre ayarlanır.
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.314.5044.50
14 g
Lamba merkezi: 44 mm
Destekleyici parçalar
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
L1-4: 26.422.1010 ile bağlantılı olarak önerilen boyut: Son uzaklık ilgili lamba ve
armatürlerin boyutlarına göre ayarlanır.
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.314.1051.50
11 g
Lamba merkezi: 51 mm
Destekleyici parçalar
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
L1-4: 26.422.1010 ile bağlantılı olarak önerilen boyut: Son uzaklık ilgili lamba ve
armatürlerin boyutlarına göre ayarlanır.
0,5 - 1,0 mm²
[01] 24
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.311
Floresan duyları
G13 İtmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
4000
26.311.1216.50
5g
Lamba merkezi: 16 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 0,8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
4000
26.311.1223.50
7g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 0,8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.311.1230.50
9g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 0,8
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 25
26.311 26.313
Floresan duyları
G13 İtmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
4000
26.311.6323.51
7g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
ǩÇabuk ateşlemeli: ABD ve Kanada için kısa devre
köprüsü kapsar
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 0,8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.311.6230.51
9g
Lamba merkezi: 30 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
ǩÇabuk ateşlemeli: ABD ve Kanada için kısa devre
köprüsü kapsar
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 0,8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.313.1016.50
5g
Lamba merkezi: 16 mm
Gövde: PC
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
[01] 26
0,5 - 0,8
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.313
Floresan duyları
G13 İtmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.313.1023.50
9g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 0,8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.313.6016.51
5g
Lamba merkezi: 16 mm
Gövde: PC
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
ǩÇabuk ateşlemeli: ABD ve Kanada için kısa devre
köprüsü kapsar
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 0,8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.313.6023.51
9g
Lamba merkezi: 23 mm
Gövde: PC
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 9,15 x 26,2 mm
ǩÇabuk ateşlemeli: ABD ve Kanada için kısa devre
köprüsü kapsar
L1+18.2 / L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans,
ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
2008-2011
0,5 - 0,8
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 27
26.422
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1009.50
5g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 38, [01] 39
L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1010.50
6g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 38, [01] 39
L1+21.0: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1013.50
6g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 13 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 38, [01] 39
L1+26.0: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 28
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.422
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1109.50
5g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+19,4: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık hesaplanırken ilgili lamba ve armatür boyutları dikkate
alınmalıdır.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1110.50
7g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+22.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık hesaplanırken ilgili lamba ve armatür boyutları dikkate
alınmalıdır.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1113.50
5g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 13 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+27.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık hesaplanırken ilgili lamba ve armatür boyutları dikkate
alınmalıdır.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 29
26.422
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1309.50
5g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩGeniş yay
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+19,4: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık hesaplanırken ilgili lamba ve armatür boyutları dikkate
alınmalıdır.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1310.50
8g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩGeniş yay
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+22.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık hesaplanırken ilgili lamba ve armatür boyutları dikkate
alınmalıdır.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1313.50
8g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 13 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩGeniş yay
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+27.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık hesaplanırken ilgili lamba ve armatür boyutları dikkate
alınmalıdır.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 30
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.422
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.5009.50
8g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+18.4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.5010.50
8g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+21.0: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.5013.50
7g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Duy kalınlığı: 13 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+26.0: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 31
26.422
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1209.50
5g
Sabitleme tırnakları
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1210.50
6g
Sabitleme tırnakları
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+21: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.1409.50
5g
Montaj delikli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 32
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.422
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.3010.50
6g
Kenetleme pinli
Gövde: PBT
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek PSE Jet (1A / 300V)
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+21.0: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.3110.50
7g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PBT
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek PSE Jet (1A / 300V)
Kablolama: Gövdeden
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+22.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.6009.51
6g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 33
26.422 26.431
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.422.6109.51
6g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: sadece cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
ǩABD ve Kanada için çabuk ateşlemeli: Kısa devre
köprüsü kapsar
L1+19,4: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
[01] 3...
0,5 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.431.1009.50
5g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+18,4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.431.1010.50
5g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+21.0: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 34
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.431
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.431.1013.50
6g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 13 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+26.0: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.431.1309.50
5g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+19,4: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.431.1310.50
5g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 10,5 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+22.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 35
26.431 26.440
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.431.1313.50
6g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 13 mm
Onay: ek cULus (660W /600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 39
L1+27.0: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.440.1009.50
6g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Kablolama: Ön cepheden kablolama
L1+ 19.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,5 - 0,75 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.440.1109.50
6g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Kablolama: Ön cepheden kablolama
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
L1+19,4: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
0,5 - 0,75 mm²
[01] 36
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.440
Floresan duyları
G13 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.440.U309.50
5g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Duy kalınlığı: 9,2 mm
Kablolama: Ön cepheden kablolama
ǩLamba tolerans telafi yayıyla kullanım için, örn,
dökme yaylı duy yuvası
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 40, [01] 41
L1+18.4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,5 - 0,75 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 37
26.270 26.252
Floresan duyları
Arkadan geçmeli duy aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.270.-308.50
5g
Lamba merkezi: 44 / 51 mm
Destekleyici parçalar
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Malzeme: PC
ǩStarter yuvası merkezi: 16 mm
ǩ26.422.1010.50 arkadan geçmeli duylar ve
26.515.5317.50 starter yuvaları ile kullanıma uygundur
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
L1-4: 26.422.1010 ile bağlantılı olarak önerilen boyut: Son uzaklık ilgili lamba ve
armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
[01] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.252.-007.00
1g
Bilezik
Malzeme: PC
ǩIP 50 Koruma sınıfı için
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.270.-003.50
6g
Lamba merkezi: 58 / 65 mm
Destekleyici parçalar
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Malzeme: PC
ǩStarter yuvası merkezi: 21 mm
ǩ26.422.1010.50 arkadan geçmeli duylar ve
26.515.5317.50 starter yuvaları ile kullanıma uygundur
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı IP 40. Bilezikli IP 50.
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 38
L1-4: 26.422.1010 ile bağlantılı olarak önerilen boyut: Son uzaklık ilgili lamba ve
armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,6 - 1,0
[01] 38
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.421
Floresan duyları
Arkadan geçmeli duy aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.421.-102.14
12 g
Lamba merkezi: 25 mm
Destekleyici parçalar
Vidalamalı
ǩKenetleme pinli 26.422 ve 26.431 duyları için yuvarlak
delikler
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.421.-340.50
3g
Lamba merkezi: 18 / 25 mm
Destekleyici parçalar
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Malzeme: PC
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩSadece kenetleme pinli 26.422 duyları için yuvarlak
delikler
L1-4: 26.422.1010 ile bağlantılı olarak önerilen boyut: Son uzaklık ilgili lamba ve
armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0.6 - 0.8
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.421.-026.50
3g
Duy yuvası
Kenetleme pinli
Malzeme: PC
ǩKenetleme pinli 26.422 ve 26.431 duyları için yuvarlak
delikler
0,6 - 1,0
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 39
26.914
Floresan duyları
Arkadan geçmeli duy aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
26.914.-304.50
5g
Duy yuvası
Kenetleme pinli
Malzeme: PC
ǩ26.440.U309 arkadan geçmeli duylar için
0,5 - 1,1
[01] 40
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.914
Floresan duyları
Arkadan geçmeli duy aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
100
26.914.-312.50
5g
Duy yuvası
Kenetleme pinli
Malzeme: PC
ǩ26.440.U309 arkadan geçmeli duylar için
0,5 - 1,1
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 41
26.424
Floresan duyları
G13 Ampul başlıkları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.424.1001.50
4g
Sabitlemesiz
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩDuyun lamba pinlerinin üzerine itilmesiyle elektriksel
bağlantı gerçekleşir. Lambaun ek bir parça ile
desteklenmesi gerekir.
26.515.5317 veya 26.515.5301.50 starter yuvaları için
arkada ek sabitleme delikleri
L amba çapı 26 mm
ǩ
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 44, [01] 79, [01] 81
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.424.5001.50
8g
Sabitlemesiz
Gövde: PC
Starter yuvalı
ǩLamba çapı 26 mm
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
[01] 42
[01] 44
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.424
Floresan duyları
G13 Ampul başlıkları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.424.2001.50
4g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩDuyun lamba pinlerinin üzerine itilmesiyle elektriksel
bağlantı gerçekleşir.
ǩLamba çapı 26 mm
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 44
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.424.2101.50
11 g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /600V)
ǩLamba çapı 26 mm
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 44
Uygulama örneği
L1+34: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 43
26.928
Floresan duyları
G13 Ampul başlıkları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.928.-101.14
6g
T8 lambaları için lamba tutucu
Vidalamalı
Malzeme: Metal
[01] 3...
[01] 44
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.301
Fluorescent lampholders
G13 Çiftli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
26.301.1001.50
18 g
Lamba merkezi: 26 mm
Kenet ayağı 13,3 x 25,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Gövdeden
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩÖnceden kablolanmış duy, paketleme amacıyla
armatüre monte edilmeden dahil edilebilir.
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
0.5 - 1.0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
26.301.1002.50
18 g
Lamba merkezi: 26 mm
Kenet ayağı 13,3 x 25,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak anahtarları için uygun,
yerleştirme pinli duy.
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩÖnceden kablolanmış duy, paketleme amacıyla
armatüre monte edilmeden dahil edilebilir.
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0.5 - 1.0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 45
26.301
Floresan duyları
G13 Çiftli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
26.301.5001.50
18 g
Lamba merkezi: 26 mm
Kenet ayağı 13,3 x 25,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Kablolama: Gövdeden
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩÖnceden kablolanmış duy, paketleme amacıyla
armatüre monte edilmeden dahil edilebilir.
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
0.5 - 1.0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
26.301.5002.50
19 g
Lamba merkezi: 26 mm
Kenet ayağı 13,3 x 25,5 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
Kablolama: Gövdeden
ǩArka tarafı açık kontak anahtarları için uygun,
yerleştirme pinli duy
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩÖnceden kablolanmış duy, paketleme amacıyla
armatüre monte edilmeden dahil edilebilir.
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
[01] 46
0.5 - 1.0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.303 26.305
Floresan duyları
BJB Konnektörlü Duy
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.303.1001.50
6g
Lamba merkezi: 30.5 mm
G13 BJB konnektörlü duy
Basmalı montaj
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩYalnızca 26.921 adaptörü ile kullanılabilir
ǩKontaklar: IDC Uçlu
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 49, [01] 50
26.921 adaptör ile uygulama örneği
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0.5 mm²
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
26.305.1001.50
18 g
Lamba merkezi: 26.3 mm
G13 BJB konnektörlü duy
Basmalı montaj
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩYalnızca 26.921 adaptörü ile kullanılabilir
ǩKontaklar: IDC Uçlu
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 49, [01] 50
26.921 adaptör ile uygulama örneği
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0.5 mm²
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 47
26.305 26.664
Floresan duyları
BJB Konnektörlü Duy
pk.adt. ağırlık
BJB no.
200
26.305.5001.50
18 g
Lamba merkezi: 26.3 mm
G13 BJB konnektörlü duy
Basmalı montaj
Gövde: PC
Rotor: PBT
Starter yuvalı
ǩYalnızca 26.921 adaptörü ile kullanılabilir
ǩKontaklar: IDC Uçlu
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 49, [01] 50
26.921 adaptör ile uygulama örneği
L1-4: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0.5 mm²
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.664.2001.50
3g
Lamba merkezi: 25.4 mm
G5 BJB konnektörlü duy
Basmalı montaj
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩYalnızca 26.921 adaptörü ile kullanılabilir
ǩKontaklar: IDC Uçlu
ǩBir çift duyda 3 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 49, [01] 50
26.921 adaptör ile uygulama örneği
L1-5,5: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
[01] 3...
[01] 48
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.680 26.921
Floresan duyları
BJB Konnektörlü Duy
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.680.1001.50
7g
Lamba merkezi: 25.4 mm
G5 BJB konnektörlü duy
Basmalı montaj
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩYalnızca 26.921 adaptörü ile kullanılabilir
ǩKontaklar: IDC Uçlu
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 49, [01] 50
26.921 adaptör ile uygulama örneği
L1-5,5: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.921.-312.50
3g
BJB konnektörlü G5 ve G13 duy adaptörü
Gövde: PC
ǩKapalı kontak noktaları için yerleştirme pini
L1-4 / L1-5,5: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin
boyutlarına göre belirlenmelidir.
0.5 mm²
0.4 - 1.0
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 49
26.921 26.924
Floresan duyları
BJB Konnektörlü Duy
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.921.-313.50
2g
BJB konnektörlü G5 ve G13 duy adaptörü
Gövde: PC
ǩArka tarafı açık kontak anahtarları için uygun,
yerleştirme pinli
L1-4 / L1-5,5: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin
boyutlarına göre belirlenmelidir.
0.5 mm²
0.4 - 1.0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1
26.924.8002.51
50 g
BJB konnektörlü test adaptörü
[01] 3...
[01] 50
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
Floresan lambalar için duylar ve starter yuvaları
BJB konnektörlü G5 ve G13 duylarının montajına genel bakış
1. kurulum adımı
2. kurulum adımı
Kontak noktası 13,3 x 25,5 mm
26.303 26.305
26.664 26.680
3. kurulum adımı
Kabloyu bükmeye ve kesmeye yarayan alet,
test adaptörü olarak da kullanılabilir
26.921.-313
26.924.8002
Uygulama örneği
2008-2011
Son montaj
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogtaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 51
26.620
Floresan duyları
G5 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2001.50
3g
Lamba merkezi: 15,8 / 18,7 mm
Kenetleme / vidalama ayaklı
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1 / L1-6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,5
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2003.50
3g
Lamba merkezi: 15,8 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,5
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2004.50
3g
Lamba merkezi: 15,8 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 52
0,5 - 1,5
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.620
Floresan duyları
G5 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2005.50
3g
Lamba merkezi: 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩArka tarafı açık kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,5
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2006.50
3g
Lamba merkezi: 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,5 - 1,5
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2012.50
3g
Lamba merkezi: 25 / 27.5 mm
Kenetleme / vidalama ayaklı
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1 / L1-6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,5
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 53
26.620 26.613
Floresan duyları
G5 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.8935.50
5g
Lamba merkezi: 36 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩÜstten Test delikleri - lütfen diğer boyutlara da dikkat
ediniz
ǩHava geçişli rotorsuz
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+20: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0,6 - 1,2
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.613.1001.50
3g
Lamba merkezi: 14 / 17.7 mm
Rotorsuz
Kenetleme / vidalama ayaklı
Gövde: PC
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩKapalı kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1 / L1-6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 54
0,6 - 1,2
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.620
Floresan duyları
GX5 Yuvaya geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.620.2304.50
3g
Lamba merkezi: 15,8 mm
T5 lambaları için Yüksek Çıkış
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩKapalı kontak noktaları için: 10 x 20 mm
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
ǩNeredeyse tüm G5 duylar GX5 versiyonu olarak
bulunabilir.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,2
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 55
26.661
Floresan duyları
G5 Geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.661.2001.50
3g
Lamba merkezi: 15,1 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.661.2002.50
3g
Lamba merkezi: 15,1 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩMontaj plakası üzerinden kablolama mümkün
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.661.2004.50
3g
Lamba merkezi: 11,5 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 56
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.661 26.662
Floresan duyları
G5 Geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.661.2005.50
3g
Lamba merkezi: 19,2 mm
Basmalı montaj
Gövde: PC
Rotor: PBT
ǩLehimleyerek monte etmek için
ǩDuyun sabit konumu nedeniyle lamba boyu tolerans
telafisi mümkün değil
L1+10: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.662.2001.50
3g
Lamba merkezi: 15 mm
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩMontaj plakası üzerinden kablo geçirme mümkün
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-13,6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 57
26.662
Floresan duyları
G5 Geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.662.2003.50
3g
Lamba merkezi: 15 mm
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩMontaj plakası üzerinden kablo geçirme mümkün
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-13,6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
Uygulama örneği
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.662.2002.50
3g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩMontaj plakası üzerinden kablo geçirme mümkün
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-13,6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 58
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.660
Floresan duyları
G5 Geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.660.2001.50
3g
Lamba merkezi: 14 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.660.2002.50
3g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩÖzel model
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.660.2003.50
4g
Lamba merkezi: 23 mm
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-1: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 59
26.665
Floresan duyları
G5 Geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.665.2001.50
4g
Lamba merkezi: 14 mm
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-13,6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.665.2002.50
4g
Lamba merkezi: 18 mm
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKablo tutucu ile
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-13,6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.665.2003.50
4g
Lamba merkezi: 23 mm
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩKablo tutucu ile
ǩIP 40 için kenetleme pinleri
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1-13,6: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 60
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.641
Floresan duyları
G5 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2001.50
3g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
[01] 64, [01] 65
L1+19: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2002.50
3g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩYaprak yaylı duy, 2 mm lamba boyu toleransı vardır.
L1+20: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2003.50
3g
Dikey kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
L1+19: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 61
26.641
Floresan duyları
G5 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2004.50
3g
Yaylı dikey kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+20: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2006.50
3g
Sabitleme tırnakları
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 65
L1+18.8: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 62
0,6 - 1,0
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.641
Floresan duyları
G5 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2101.50
4g
Rotor çevirme yardımlı
Kenetleme pinli yatay
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩNot: Rotor çevirme yardımlı duylar burada
L1+ 20,7: Önerilen boyut rotar çevirme yardımlı duy ve rotar çevirme yardımsız duy
kullanımına ve yaylı duy kullanımına göre değişir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve
armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
gösterilmiştir, ince armatürlerde kolay lamba
değişimi sağlarlar. Talep üzerine, her standart rotor
tipi, çevirme yardımlı olarak da mevcuttur. Lütfen
bizimle temasa geçin.
Her bir duy çifti için, tek bir rotor çevirme yardımlı duy
kullanılabilir. Bu durumda en az bir duy yaprak yayla
donatılmalıdır.
ǩ
Aksesuarları şu sayfalarda
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 64, [01] 65
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.2103.50
4g
Rotor çevirme yardımlı
Dikey kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
Kablolama: Gövdeden
ǩNot: Rotor çevirme yardımlı duylar burada
L1+ 20,7: Önerilen boyut rotar çevirme yardımlı duy ve rotar çevirme yardımsız duy
kullanımına ve yaylı duy kullanımına göre değişir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve
armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0,6 - 1,0
gösterilmiştir, ince armatürlerde kolay lamba
değişimi sağlarlar. Talep üzerine, her standart rotor
tipi çevirme yardımlı olarak da mevcuttur. Lütfen
bizimle temasa geçin.
Her bir duy çifti için, tek bir rotor çevirme yardımlı duy
kullanılabilir. Bu durumda en az bir duy yaprak yayla
donatılmalıdır.
ǩ
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 63
26.640 26.641
Floresan duyları
G5 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.640.2001.50
3g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
L1+19: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.640.2002.50
3g
Yaylı kenetleme pinleri
Gövde: PC
Rotor: PBT
Onay: ek cURus (120W / 600V)
Kablolama: Yan girişli kablolama
ǩBir çift duyda 2 mm lamba boyu tolerans vardır.
L1+20: Önerilen boyut, bir duyun yaylı, diğerinin yaysız olarak kullanılması esasına
göre verilmiştir. Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre
belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.-801.50
2g
Lamba merkezi: 15 / 20 mm
Arkadan geçmeli G5 duyları için destekleyici parçalar
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Malzeme: PC
ǩKenet ayaklı ve kapalı tabanlı, IP 40
ǩKenetleme pinli 26.641 duyları ile kullanıma uygundur
L1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,6 - 1,0
[01] 64
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.641 26.926
Floresan duyları
G5 Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.641.-802.50
2g
Lamba merkezi: 15 / 20 mm
Arkadan geçmeli G5 duyları için destekleyici parçalar
Kenet ayağı 10 x 20 mm
Malzeme: PC
ǩKenet ayağı arasından kablo geçirmek için tabandaki
delik
ǩKenetleme pinli 26.641 duyları ile kullanıma uygundur
L1: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.926.-801.50
2g
26.641.2006.50 duyları için çiftli duy başlığı
Kenet ayağı 25,5 x 13,3 mm
Malzeme: PC
L1-4: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve tolerans, ilgili
lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
Uygulama örneği
Üstten Test delikleri çift duy başlığına monte edildiğinde erişilebilir değildir
0,6 - 1,0 mm
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 65
26.642
Floresan duyları
G5 Bağlantı parçası
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.642.8601.50
3g
Sabitlemesiz
Gövde: PBT
Onay: ek cULus (120W / 600V)
ǩDuyun lamba pinlerinin üzerine itilmesiyle elektriksel
bağlantı gerçekleşir. Lambaun ek bir parça ile
desteklenmesi gerekir.
Uygulama örneği
L1+34: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.642.-106.03
2g
T5 lambaları için lamba tutucu
Vidalamalı
Malzeme: Metal
[01] 3...
[01] 66
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.712
Floresan duyları
G10q Yuvarlak lambalar için duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.712.4717.50
13 g
Lamba merkezi: 35 mm
Duy
Kenet ayağı
Gövde: PC
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 67
A*: Önerilen boyutlar - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
A: 22 W - 160 mm, A: 32 W - 248 mm, A: 40 W - 352 mm
0,5 -1,0 mm²
[01] 3...
0.6 - 0.9
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.712.4823.50
5g
Lamba merkezi: 35 mm
G10q lambaları için tutucu
Kenet ayağı
Gövde: PC
ǩTutucu, 12 mm'lik lamba çapı tolerans telafisine
olanak sağlar
ǩSadece 26.712.4717.50 duyu için uygundur
A*: Önerilen boyutlar - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
A: 22 W - 160 mm, A: 32 W - 248 mm, A: 40 W - 352 mm
0.6 - 0.9
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.712.4710.50
16 g
Lamba merkezi: 35 mm
Duy
Montaj plakalı vidalama
Gövde: PC
ǩYiv: M4
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 68
A*: Önerilen boyutlar - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
A: 22 W - 160 mm, A: 32 W - 248 mm, A: 40 W - 352 mm
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 67
26.712
Floresan duyları
G10q Yuvarlak lambalar için duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.712.4834.50
11 g
Lamba merkezi: 35 mm
G10q lambaları için tutucu
Vidalamalı
Gövde: PC
ǩYiv: M4
ǩTutucu, 12 mm'lik lamba çapı tolerans telafisine
olanak sağlar
ǩSadece 26.712.4710.50 duyu için uygundur
A*: Önerilen boyutlar - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
A : 22 W - 152 mm
A : 32 W - 241 mm
A : 40 W - 339 mm
[01] 3...
[01] 68
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.737
Floresan duyları
G10q Konnektör
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.737.1100.50
3g
T5 lambaları
İtmeli
Gövde: PBT
Onay: Sadece PSE
0,5 - 0,75 mm² 0,5 - 0,75 mm²
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 69
26.737
Floresan duyları
GZ10q Konnektör
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.737.2100.50
4g
T5 lambaları
Kenetlemeli
Gövde: PBT
Onay: Sadece PSE
ǩLambaü serbest bırakma yardımlı
0.75 mm²
[01] 70
0.75 mm²
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.801
Floresan duyları
R17d Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.801.8603.51
15 g
Yaysız ayaklı
Gövde: PC
Onay: Sadece PSE ve cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩKontak noktasına geçmeli
ǩU V - spotları veya VHO - lambaları için uygundur
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 -1,0 mm²
0.8 - 1.1
[01] 73
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.801.8604.51
16 g
Yaylı ayaklı
Gövde: PC
Onay: Sadece PSE ve cULus
Kablolama: Gövdeden
ǩKontak noktasına geçmeli
ǩİyi temas, uzunluk ayarı, lamba yerleşimi için yaylı
versiyonu kullanılmalıdır.
ǩU V - spotları veya VHO - lambaları için uygundur
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 73
Uygulama örneği
L1+57.2: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0,5 -1,0 mm²
2008-2011
0.8 - 1.1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 71
26.801
Floresan duyları
RX17d Arkadan geçmeli duylar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.801.1111.51
15 g
Basmalı
Gövde: PC
Onay: Sadece PSE
ǩKontak noktasına geçmeli
ǩU V - spotları veya HF - lambaları için uygundur
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,5 - 1,0 mm²
0.8 - 1.1
[01] 73
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.801.1112.51
16 g
Yaylı ayaklı
Gövde: PC
Onay: Sadece PSE
ǩKontak noktasına geçmeli
ǩİyi temas, uzunluk ayarı, lamba yerleşimi için yaylı
versiyonu kullanılmalıdır.
ǩU V - spotları veya HF - lambaları için uygundur
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 73
Uygulama örneği
L1+57.2: Önerilen boyut - Son uzaklık, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına
göre belirlenmelidir.
0,5 - 1,0 mm²
[01] 72
0.8 - 1.1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.801
Floresan duyları
R17d / RX17d Aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.801.-843.14
12 g
Vidalamalı
Metal duy desteği
ǩR17d ve RX17d duyları için uygundur
[01] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 73
26.732
Floresan duyları
T5 yuvarlak lambaları için 2GX13 duyları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.732.8101.50
11 g
Lamba merkezi: 15 mm
Kenetleme pinli
Vidalamalı
Gövde: PC
Onay: ek cULus (75W /250V)
ǩø 3,5 mm'lik ek delik sadece vidalama için gerekir.
ǩISO 2009-M3 vidaları için vidalama
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
[01] 75
Uygulama örneği
(Metal sac yerleşimi)
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.732.8201.50
11 g
Lamba merkezi: 15 mm
Vidalamalı
Gövde: PC
Onay: ek cULus (75W /250V)
ǩISO 2009 - M3 yıldız havşa başlı sac vidası veya ISO
1481-ST 2,9 x 6,5-C sac vidalar ile vidalama
ǩMontaj plakasının üzerinden veya metal parçanın
içinden kablo geçirme
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
0,6 - 1,0 mm²
[01] 74
[01] 75
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.732
Floresan duyları
2GX13 duy aksesuarları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.732.U811.50
2g
2GX13 yuvarlak lamba tutucu
Vidalamalı
Malzeme: PC
ǩTutucu, lamba tolerans telafisine olanak sağlayacak
şekilde esnektir
ǩVidalama: ISO 2009 - M3 yıldız havşa başlı sac vidası
veya ISO 1481-ST 4.2 x 9.5-C sac vidalar ile
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
250
26.732.U821.50
2g
2GX13 yuvarlak lamba tutucu
Kenetleme pinli
Malzeme: PC
ǩTutucu, lamba tolerans telafisine olanak sağlayacak
şekilde esnektir
Uygulama örneği
(Metal sac yerleşimi)
0.5 - 1.0
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 75
26.607
Floresan duyları
W4.3 x 8.5d Yüzeye monte duy
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.607.8301.50
9g
Vidalamalı
Gövde: PC
Kablolar: Cu, H 05 V2-K1 x 0,5
Yalıtım: PVC (105°C)
Serbest kablo boyu: 390 mm
ǩø 7mm (FM) lambaler için
ǩYıldız havşa başlı M3 sac vidası veya sac vidası ile
vidalama
ǩÜç kablo yönü olasılığı (çizime bakınız)
ǩİsteğe bağlı olarak kablolar uzatılabilir
A1=L1+4.8 / A2=L1-21: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve
tolerans, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.607.8008.50
5g
Vidalamalı
Gövde: PC
Kablolar: Cu kalay kaplamalı, 18 AWG
Yalıtım: PVC (105°C)
Serbest kablo boyu: 150 mm
Onay: sadece cULus
ǩø 7mm (FM) lambaler için
ǩYıldız havşa başlı M3 sac vidası veya sac vidası ile
vidalama
ǩÜç kablo yönü olasılığı (çizime bakınız)
ǩİsteğe bağlı olarak kablolar uzatılabilir
A1=L1+4.8 / A2=L1-21: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve
tolerans, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
[01] 3...
[01] 76
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.607
Floresan duyları
W4.3 x 8.5d Ayaklı duy
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.607.8102.50
9g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Kablolar: Cu, H 05 V2-K1 x 0.5
Yalıtım: PVC (105°C)
Serbest kablo boyu: 390 mm
ǩø 7mm (FM) lambaler için
ǩÜç kablo yönü olasılığı (çizime bakınız)
ǩİsteğe bağlı olarak kablolar uzatılabilir .
A1=L1+4.8 / A2=L1-21:Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve
tolerans, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,6 - 1,0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.607.8108.50
4g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Kablolar: Cu kalay kaplamalı, 18 AWG
Yalıtım: PVC (105°C)
Serbest kablo boyu: 150 mm
Onay: sadece cULus
ǩø 7mm (FM) lambaler için
ǩÜç kablo yönü olasılığı (çizime bakınız)
ǩİsteğe bağlı olarak kablolar uzatılabilir
A1=L1+4.8 / A2=L1-21: Önerilen boyut - Kontak noktaları arasındaki uzaklık ve
tolerans, ilgili lambaların ve armatürlerin boyutlarına göre belirlenmelidir.
0,6 - 1,0
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 77
26.519 26.514
Starter yuvaları
Starter yuvaları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.519.5001.50
2g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0.5 - 1.0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.519.5002.50
2g
Kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
ǩSınıf II uygulaması için merkezi pinli
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
0.5 - 1.0
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.514.5011.50
3g
Üstte ve altta kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
18 AWG
0,5 -1,0 mm²
[01] 78
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.514 26.515
Starter yuvaları
Starter yuvaları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.514.5002.50
4g
Üstte ve altta kenetleme pinli
Gövde: PC
ǩSınıf II uygulaması için merkezi pinli
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.514.5026.50
5g
Üst bölümde kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
ǩAralayıcı dahildir
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.515.5317.50
2g
Üstte ve altta kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 79
26.515
Starter yuvaları
Starter yuvaları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.515.5307.50
2g
Üstte ve altta kenetleme pinli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
ǩSınıf II uygulaması için merkezi pinli
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.515.5318.50
2g
Üst bölümde kenetleme pinli
Montaj delikli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
Aksesuarları şu sayfada
bulabilirsiniz:
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
0,5 - 1,1
[02] 14
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.515.5308.50
2g
Üst bölümde kenetleme pinli
Montaj delikli
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
ǩSınıf II uygulaması için merkezi pinli
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 80
0,5 - 1,1
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.515 26.513
Starter yuvaları
Starter yuvaları
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.515.5301.50
3g
Düşey veya yatay sabitleme için kenetleme pini
Gövde: PC
Onay: ek cULus (660W /250V)
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 3...
0,5 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.513.5020.50
7g
Üstte ve altta kenetleme pinli
Ön kısım: PC
Arka kısım: Isıya dayanıklı fiber
Onay: ek cULus (660W /250V)
ǩÖzel model
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
[01] 3...
0,5 - 1,1
pk.adt. ağırlık
BJB no.
500
26.513.5004.50
6g
Vidalamalı
Ön kısım: PC
Arka kısım: Isıya dayanıklı fiber
Onay: ek cULus (660W /250V)
ǩÖzel model
18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
2008-2011
[01] 3...
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 81
26.927 26.911
26.912
Floresan duyları
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1000
26.927.-302.50
2g
Kablo tutucu
Kenetleme pinli
Malzeme: PC
ǩYalıtımlı kablo için: ø 2 ± 0,1 mm (ör. 0,5 mm ,
PVC yalıtımlı kablo)
ǩKablo tutucu
ǩKapasite: maksimum 7 kablo
ǩIP 40
2
[01] 3...
0,6 - 1,0
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1
26.911.4301.80
31 g
G13 floresan duylar için Üstten Test
Kablolar: Kablo boyu: 480 mm
ǩÜstten Test: Tescilli markamız olan "Üstten Test",
duyun üst bölümünde bulunan iki adet test girişi ile
gerçekleştirilir. Üstten Test adaptörünün elektrotları
buralardan içeri sokularak duyun dahili kontaklarına
bağlanır.
A rmatürlerin verimli bir son testi için
ǩ
[01] 3...
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1
26.912.4301.80
26 g
G13 floresan duylar için Önden Test adaptörü
Kablolar: Kablo boyu: 470 mm
ǩÖnden Test: Bu işlemde, bir test adaptörü rotor
içine yatay olarak yerleştirilir. Bu adaptör duyun
iç kontakları ile bağlantı kurarak hızlı devre testi
yapılmasına imkan verir.
A rmatürlerin verimli son testi için
ǩ
[01] 3...
[01] 82
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
2008-2011
26.919
Floresan duyları
Aksesuarlar
pk.adt. ağırlık
BJB no.
1
26.919.1001.75
70 g
G5 floresan duylar için Üstten Test adaptörü
Kablolar: Kablo boyu: 1,170 mm
ǩÜstten Test: Tescilli markamız olan "Üstten Test",
duyun üst bölümünde bulunan iki adet test girişi ile
gerçekleştirilir. Üstten Test adaptörünün elektrotları
buralardan içeri sokularak duyun dahili kontaklarına
bağlanır.
A rmatürlerin verimli son testi için
ǩ
[01] 3...
2008-2011
Bu sayfa yalnızca 2008-2011 sayılı katalogdaki tüm genel bilgiler ve notlarla bağlantılı olarak geçerlidir.
[01] 83
Download

Üçüncü Ödev İlan edilmiştir. Teslim Tarihi 3 Nisan