Technické údaje
Funkční princip
Zářivky jsou rtuťové nízkotlaké výbojky. Skleněná trubice je naplněna vzácným plynem o nízkém tlaku
a malým množstvím rtuti. Stěna trubice je povrstvena luminiscenční látkou. Na koncích skleněné trubice
jsou vhodné elektrody. Pokud se dostanou pod napětí, emitují páry rtuti vlivem elektrického výboje neviditelné UV záření. Při kontaktu s UV zářením vysílá luminiscenční látka viditelné světlo. Vhodnou kombinací luminiscenčních látek je možné ovlivňovat barvu světla a tak je koncipovat pro různé způsoby využití.
Hodnoty světelného toku a příkonu podle IEC 60081 a EN 50285
Minimální světelný tok jednotlivé zářivky je 92 % jmenovitého světelného toku při 25 °C, v průměru 95 % jmenovitého světelného toku.
B10: Životnost B10 je definována jako okamžik, kdy přestane fungovat 10% zářivek (ve standardním provozu).
B50: Průměrná životnost (B50) je definována jako okamžik, kdy přestane fungovat 50% zářivek (ve standardním provozu).
Životnost. Průměrné a servisní životnosti zářivek LUMILUX® jsou uvedeny v následující tabulce. Zásadně
je třeba vycházet z toho, že nedodržení provozních podmínek vede ke zkrácení životnosti.
Provozní poloha. Libovolná při průměru 26 a 38 mm. U zářivek T5 HE a T5 HO se ve svislé provozní
poloze musí zářivka používat tak, aby byla její patice s potiskem dole; u zářivek T5 FC® je při vertikálním
provozu patice 2GX13 dole. U svítidel s více zářivkami musí být zářivky T5 HE nebo T5 HO zásadně
používány paticemi s potiskem vedle sebe. Doporučená minimální vzdálenost mezi dvěma zářivkami T5
je pro optimální provoz 32 mm (dodržení světelného toku a teplotní křivky).
Životnost podle podmínek DIN IEC 60081
(IEC Rytmus spínání)
165 min. zapnuto,
15 min. vypnuto
T8
LUMILUX
speciální
délka
T8
LUMILUX
standardní
délka*
T8
LLX DE
LUXE
T5
HE
T5
HO
T5
T5
FC LUMILUX LLX DE
LUXE
Servisní životnost
16 000
18 000
16 000
18 000
18 000
8 000
18 000
s EP pro teplý start
Průměrná životnost
20 000
20 000
20 000
24 000
24 000
12 000
24 000
s EP pro teplý start
* (18 W, 36 W, 58 W a ES 16 W, 32 W a 51 W)
Servisní životnost je definována jako okamžik, kdy zářivka vydává ještě 80 % jmenovitého světelného toku (ke 100 h).
5.48
Technické údaje
Max. světelné toky zářivek T5 (16 mm), HE a HO
880
HE 14W
1150
HE 14W SLS
HE 21W
1850
HE 21W SLS
HE 28W
2690
HE 28W SLS
HE 35W
3450
HE 13W ES
HE 19W ES
HE 25W ES
HE 32W ES
HO 24W
1750
HO 24W SLS
HO 39W
3150
HO 39W SLS
HO 49W
4610
HO 54W
4500
HO 54W SLS
HO 80W
6400
HO 20W ES
HO 34W ES
HO 45W ES
HO 50W ES
HO 73W ES
Všechny hodnoty pro HE, HO při 35 °C
865
840
830
827
1300
2000
2750
3500
1300
2000
2750
3500
1900
1900
3325
3325
4600
4750
4750
6650
1900
3325
4600
4750
6650
1350
1350
2100
2100
2900
2900
3650
1350
2100
2900
3650
2000
2000
3500
3500
4900
5000
5000
7000
2000
3500
4900
5000
7000
1350
1350
2100
2100
2900
2900
3650
1350
2100
2900
3650
2000
2000
3500
3500
4900
5000
5000
7000
2000
3500
4900
5000
7000
1350
2100
2100
2900
3650
1350
2100
2900
3650
2000
3500
4900
5000
7000
2000
3500
4900
5000
7000
Účinnost svítidla se zářivkami T5 (16 mm) je jako u všech lineárních zářivek kalkulována při okolní teplotě 25 °C,
tzn. že světelný tok zářivky měřený při 25 °C a světelný tok svítidla měřený při 25 °C jsou použity jako základ
pro výpočet účinnosti svítidla. Při měřeních s goniofotometrem s pohybující se zářivkou je třeba si uvědomit,
že proudění vzduchu při vysoké rychlosti může vést k posunutí nejstudenějšího místa („cold spot“) na straně
označení zářivky! U zářivek T5 HE, T5 HO a především u FC® je bezpodmínečně nutné dodržovat dobu zahoření
zářivky nejméně 100 hodin před měřením intenzity osvětlení v zařízení. Pokud jsou dvě zářivky v provozu vedle
sebe, musíte dávat pozor, aby byly jejich konce paticemi s potiskem na stejné straně, tzn. aby se nezahříval
„cold spot“.
5.49
Technické údaje
Vliv teploty
U zářivek T5 HE a T5 HO, se jmenovitý světelný tok stanovuje, jako u zářivek obecně, při 25°C, max. světelného
toku dosahují zářivky T5 HE a T5 HO ovšem při teplotách mezi 34 a 38 °C. Jednou z výhod zářivek T5 je tedy
vyšší provozní účinnost svítidla. Kruhové zářivky T5 FC® mají maximum světelného toku v rozsahu 25 °C 30 °C. Světelný tok zářivky T5 HO CONSTANT činí při 25 °C v průměru 97 % max. světelného toku. 90 % max.
světelného toku se dosahuje v rozsahu teplot +5 °C až +70 °C. (u zářivky výkonu 49 W: +20 °C až +80 °C).
Okolní teplota
relativní světelný tok v %
min. relativní světelný tok v %
Předřadník. K provozu každé zářivky je nutný vhodný předřadník, závislý na výkonu zářivky. Kromě jeho úlohy
při zapalování slouží k omezení proudu pro proces výboje. Pozor: záruka na zářivky se dá poskytnout jedině
při použití předřadníků, které jsou schválené nebo prohlášené za vhodné. Předřadníky musí vyhovovat předpisům VDE. Moderní předřadníky pro hospodárný a komfortní provoz energeticky úsporných zářivek, např.
QUICKTRONIC®, viz kapitola 9. Přístroje používané v Evropské unii musí mít značku ENEC (vyzkoušený způsob
činnosti podle IEC 60081). V takovém případě se záruka na zářivky za normálních okolností poskytuje.
Zapojení viz schémata zapojení na str. 5.55 a kapitola 9.
%
100
80
60
40
20
58 W
18 W
36 W
-20 0 20406080
°C
Umgebungstemperatur
Okolní teplota
Napájecí napětí. Je obvykle střídavé napětí 230 V. Přípustné přechodné kolísání napětí je u střídavého napětí
± 10 %, t.j. 207 V až 253 V. Elektronické předřadníky jsou podstatně méně citlivé na kolísání napájecího napětí
než konvenční předřadníky. Stejnosměrný provoz pro nouzová osvětlovací zařízení podle DIN VDE 0108 je
zřejmý ze specifikací elektronických provozních systémů.
Příslušenství. Předřadníky a objímky jsou dodávány příslušnými dodavateli elektrotechnických zařízení.
Zářivky a kompaktní zářivky OSRAM neobsahují kadmium.
Okolní teplota
5.50
Technické údaje
Lineární
zářivka
Ø
Jmenovitý
proud
zářivky
(provoz
s KP) bez
kompenzace
Provozní
napětí UL
po
zapálení
(± 10%)
Odpor/
impedance
Z (na KP)
Předehřívací
proud
IEC81
Jas
povrchu
840,
830,
827
Kompenzační
kondenzátor1)
Účiník = 1
při provozu
s KP
Sériový
kondenzátor
pro zapojení
se dvěma
KP2)
(výkon)
(mm)
(A)
(V)
(Ω)
(mA) 4)
(cd/cm2)
(µF)
(µF/Vc)
4
6
8
10
13
15
16
18
18/… U
20/… SA
20/… XL
22 C
30
32 C
36
36/… U
36-1
38 3)
40 C
40/… SA
40/… XL
40/… K
58
58/… U
65/… SA
65/… XL
160,17
160,16
160,145
260,17
160,165
260,33
260,20
260,37
26
0,37
38
0,37
38
0,38
29
0,37
260,365
29
0,425
260,43
26
0,43
260,556
260,43
29
0,415
38
0,43
38
0,425
38
0,88
26 0,67
26
0,67
38
0,67
38
0,67
29
42
56
64
95
55
90
57
60
57
58
62
96
81
103
108
81
104
108
103
109
52
110
115
110
110
700
700
700
375
1070
165
450
155
165
270
270
165
265
190
240
250
145
240
260
390
390
205 0,85
205 0,95
205 0,9
220 –
225 0,8
440 1,0
260 0,8
550 1,0
550
–
550
–
–
–
600
–
550 1,2
675
0,9
650 1,2
650
–
730 1,3
650 –
630
–
650
–
–
–
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,5
2,5
4,5
–
–
4,5
5,0
4,5
5,0
4,5
–
6,0
4,5
–
–
4,5
–
–
–
–
–
–
–
2,7/480
–
–
–
3,0/480
2,9/450
3,4/450
3,4/450
–
4,3/480
3,4/450
–
–
–
165
170
240
240
10001,5
1000
–
1000
–
–
–
7,0
–
–
–
5,3/450
–
–
–
Další informace o elektronických předřadnících najdete v kapitole 9 (EP)
1) Pro paralelní kompenzaci viz schéma 1 a 2 str. 5.55
2) Dvojité zapojení viz schéma 3 str. 5.55
3) Na 40W předřadníku
4) Předehřívací proudy jsou maximální hodnoty pro dobu předehřívání 2 s
5.51
Technické údaje
Lineární zářivka
14 (HE) a 14 (HE) SLS
21 (HE) a 21 (HE) SLS
28 (HE), SPS, CHIP CONTROL
a 28 (HE) SLS
35 (HE)
13 (HE) ES
19 (HE) ES
25 (HE) ES
32 (HE) ES
24 (HO) a 24 (HO) SLS
39 (HO) a 39 (HO) SLS
49 (HO) a 49 (HO) XT
54 (HO), 54 (HO) XT, SPS,
CHIP CONTROL a 54
(HO) SLS
80 (HO) a 80 (HO) XT
20 (HO) ES
34 (HO) ES
45 (HO) ES
50 (HO) ES
73 /HO) ES
24 (HO CONSTANT)
39 (HO CONSTANT)
49 (HO CONSTANT)
54 (HO CONSTANT)
80 (HO CONSTANT)
22 (FC)
40 (FC)
55 (FC)
6 (FM)
8 (FM)
11 (FM)
13 (FM)
Jmenovitý
proud
zářivky 1)
Provozní
napětí UL po
zapálení 1)
mA
16
16
16
Ø
Žhavicí proud
IEC 81
Jas
V
Výkon
systému
s předřadníkem
W
mA
cd/cm2
165
165
170
86
126
166
16,0 4)
24,0 4)
32,0 4)
210
210
210
1,7
1,7
1,7
16
16
16
16
16
16
16
16
16
175
185
185
180
175
295
325
255
455
205
69
104
143
184
77
118
195
120
39,0 4)
15,0 4)
22,0 4)
29,0 4)
36,0 4)
26,0 4)
41,0 4)
53,0 4)
58,0 4)
210
210
210
210
210
440
440
330
720
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,5
2,8
2,3
2,9
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
7
7
7
7
530
300
340
265
485
555
295
325
255
455
530
0,30
0,32
0,55
0,10
0,10
0,10
0,10
152
64
99
169
101
133
77
118
195
120
152
70
126
101
51
79
110
136
85,0 4)
23,0 4)
37,0 4)
45,0 4)
54,0 4)
79,0 4)
26,0 4)
41,0 4)
53,0 4)
58,0 4)
88,5 4)
25,0 5)
43,0 5)
59,0 5)
7,5 2)
11,0 2)
13,0 3)
16,0 3)
765
440
440
330
720
765
440
440
330
720
765
440
440
765
1204)
1204)
1204)
1204)
3,2
2,5
2,8
2,3
3,0
3,3
2,7
3,1
2,4
3,3
3,6
1,7
2,1
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5
1) Hodnoty při 25 °C na referenčním předřadníku
2) Pro výkon systému s QT-ECO FM 1x6-8/220-240, viz kapitola 9
3) Pro výkon systému s QT-ECO FM 1x11-13/220-240, viz kapitola 9
4) Výkon systému s QTi GII
5) Výkon systému s QTP-M nebo QTP-FC
5.52
Download

Technické údaje