ODAS
2014/09
ODAS 30.09.2014 Mali Tablo Bilgilendirme Notu
Yüksek FAVÖK ve Net Kar Büyümesi…
3 ay
1 yıl
8,6%
4,8%
9,0%
-1,1%
10,5%
2,8%
9A13
9A14
3Ç13
3Ç14
10,5%
11,1%
14,2%
19,6%
ODAS Performans
BIST100 Performans
Önemli Rasyolar
Brüt Kar Marjı
TL
5,07
212,9
419,4
0,91
0,72
7,9
29,00
0,83
418.038
1 ay
FAVÖK Marjı
10,1% 10,7% 13,7%
19,4%
Toplam Borç/Özkaynak 107,9% 119,5% 107,9% 119,5%
Net Borç/FAVÖK
1,7
3,4
1,7
3,4
125%
%101
ODAS
XU100
Bizim Menkul Değerler
Halil Arslan
90 (216) 547 13 52
[email protected]
21.09.2014
21.07.2014
21.05.2014
%86
21.03.2014
Elektrik piyasasından, elektrik toptan satış şirketleri ve üreticilerin
ve yurtdışından elektrik tedarik ederek ikili anlaşma yaptığı
100%
şirketlere satış yapan Voytron’un reel olarak satışları 2014’ün
üçüncü çeyreğinde 2013’ün aynı dönemine göre çeyreksel
bazda %10 azalmıştır. Bu azalışta şirketin büyük müşterilerinden
75%
sayılabilecek Türk Telekom’la sözleşmesini 2013 yılının Kasım
ayında sonlandırmasının etkili olduğunu düşünmekteyiz. Ek
olarak 2015 ve sonrasında serbest tüketici limitinin düşürülecek
50%
olmasından yararlanmak adına şirket müşteri ağını tabana
yaymaya çalışmaktadır. Bu durum müşteri sayısını artırırken
satış hasılatını olumsuz etkilemektedir. Ancak serbest
tüketici limitinin ortadan kalkması sonrasında son tüketicide
önemli bir marka değeri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu
durum müşteri portföy riskini azaltmaktadır. 2014 yılında Çan
termik santral yatırımı için yaklaşık 59 mn TL harcama
gerçekleştirilirken Şirket bu yatırım için bedelli sermaye yatırımı
planlamamaktadır. Şirket beklentilerine göre 330 MW’lık
santralin 2017 yılı başında aktif hale gelmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu sahada Alman menşeili bağımsız maden değerleme
şirketi Fichtner GmbH tarafından yapılan ve uluslararası Joint
Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun
çalışmalar sonuçlanmıştır. Ruhsat sahasının belirli bir kısmında
yapılan çalışmalarda, 18,94 milyon ton ispatlanmış, 5,76
milyon ton ilave olması gereken olmak üzere toplam 24,70
milyon ton kömür rezervi tespit edilmiştir
21.01.2014

ODAS Fiyat Performansı
21.11.2013
2013 yılının üçüncü çeyreğinde devreye giren 12 MW’lık
buhar türbinin MWh bazındaki doğalgaz maliyetine olumlu
etkisinin açık bir şekilde hissedildiği görülmektedir. 2013
yılının üçüncü çeyreğinde MWh başı doğalgaz maliyeti 185,8 TL
iken 2014 yılının üçüncü çeyreğinde doğalgaz fiyatlarında
herhangi bir artış ya da azalış olmamasına rağmen %5,8
gerileyerek 175 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü
çeyrekte şirket dönemsel olarak en faal dönemini yaşamaktadır.
Üretim miktarının fazla olması üretim sürekliliğini de beraberinde
getirirken üretimin sürekli olması da kombine çevrim santralinde
verimliliği artırmaktadır. Bu sebeple şirketin 2014 yılının üçüncü
çeyreğinde doğalgaz maliyeti 2014 yılının birinci ve ikinci
çeyreğine göre daha düşük seviyededir.
21.09.2013

ODAS Hisse Verileri, 07.11.2014
Fiyat
Piyasa Değeri (Milyon TL)
Firma Değeri (Milyon TL)
Fiyat / Kazanç Oranı
Piyasa Değeri/Defter Değeri
Firma Değeri/FAVÖK
Halka Açıklık Oranı
Beta
Ortalama Günlük İşlem Hacmi (90 Gün)
21.07.2013
ODAS’ın 2014’ün üçüncü çeyreğinde kapasitesinin geçen yılın
aynı dönemine göre 12 MW artarak 128 MW’tan 140 MW’a
yükselmiş olmasıyla kuraklık ve bölgedeki talep artışıyla beraber
kapasite kullanım oranının da %56,7’den %65’e yükselmesi
Urfa’da yer alan kombine çevrim doğalgaz santralinin çeyreksel
üretiminin %22 artışla 160,3 bin MWh’ten 195,7 bin MWh’e
yükselmesini sağlamıştır. Şirketin lokasyon avantajını kullanarak
ortalama spot fiyatın %135 üzerinde satış yaptığı görülürken
2013 yılında bu oran %126 seviyesinde yer almaktaydı.
21.05.2013


Güçlü Üçüncü Çeyrek Finansalları…
Bir önceki bölümde özetlemiş olduğumuz ODAS’ın faaliyet sonuçlarının gelir tablosuna yansımasına bakıldığında
2014’ün üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre net satışların %9,2, satışların maliyetinin ise %2,4
arttığını görmekteyiz. Gelirlerin maliyete göre daha hızlı artması sonucu şirketin brüt kar marjı 5,4 baz puan artışla
%14,2’den %19,6’ya yükselmiştir. Bu artışın en önemli nedeni Urfa’daki doğalgaz santralinin fiyat priminin
geçtiğimiz seneye göre kuraklık sonucu artan talep nedeniyle artması ve brüt kar marjı düşük olan Voytron’un
toplam gelirlerdeki payının geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesidir. Ek olarak devreye giren buhar
türbininin etkisiyle birim başı doğalgaz maliyeti düşmüştür.

Brüt karlılıkta yaşanan olumlu gelişme FAVÖK’te de yansıma bulmuş ve şirketin 2014 üçüncü çeyreğinde FAVÖK’ü
2013’ün aynı dönemine göre %55 artışla 25,5 milyon TL’den 39,6 milyon TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 5,7 baz
puanlık artışla %13,7’den %19,4’e yükselmiştir. Çeyreksel FAVÖK’teki güçlü artışa ek olarak 9 aylık FAVÖK 50,3 mn
TL’ye yükselmiştir.

30.09.2013 tarihi itibariyle TCMB euro kapanış kuru 2,7484 TL iken 30.06.2013 itibariyle 2,5137 TL olarak
gerçekleşmiştir. Euro kurundaki bu artıştan dolayı yaklaşık 60 milyon euro döviz açığı bulunan ODAS geçtiğimiz yıl
yüksek miktarda kur farkı gideri kaydetmiş ve faaliyetten üretmiş olduğu kar net dönem karına yansımamıştı. Bu sebeple
şirketin 2013 üçüncü çeyrekteki faaliyet karı 24,6 milyon TL iken net dönem karı 9 milyon TL olarak kaydedilmiştir. 2014
ün 9 aylık döneminde ise euro kapanış kuru 2,8914 TL olup 30.06.2014 tarihli kapanış olan 2,8919 TL’ye göre değişiklik
göstermemiştir. Bu durum şirketin kur farkı gelir ya da gideri yazmamasını sağlamış ve faaliyet karlığının net dönem
karına da yansıdığı görülmüştür. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde 38,2 milyon TL faaliyet karı üreten şirketin net dönem
karı ise çeyreksel olarak 28,7 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

2014’ün üçüncü çeyreği geçen yılın aynı dönemine ve bu yılın önceki dönemlerine göre daha olumlu bir gelir tablosuna
işaret ederken şirketin gelecek dönemdeki performansı açısında da umut vaat etmektedir.

Çan Termik Santral Yatırımı Başladı…
2014/09’da aktifler 2013 sonuna göre %14,8 oranında artarak 703,4 mn TL’ye yükselmiştir. Aktiflerdeki artışta en büyük
kalem Diğer Duran Varlıklar hesabında takip edilen Çan Termik Santrali yatırımı için gerçekleştirilen harcamalardaki
büyümedir. 2014 yılında söz konusu termik santral yatırımı için yaklaşık 59 mn TL harcama gerçekleştirilirken yerli
kömüre dayalı elektrik santrali için toplam yatırım tutarının yaklaşık 110 mn euro’luk kısmının banka kredisi ile kalan
kısmının ise özkaynaklar ile finanse edilmesi planlanmaktadır. Şirket bu yatırım için bedelli sermaye yatırımı
planlamamaktadır. Şirket beklentilerine göre 330 MW’lık santralin 2017 yılı başında aktif hale gelmesi hedeflenmektedir.
Şirket, 2013 Eylül ayında Çanakkale İli Çan İlçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan Kömür ve İnşaat
A.Ş.’nin %92’sini satın almış olmakla birlikte santral için ön lisans alınmış durumdadır. 6,6 mn TL’ye ODAS tarafından
alınan söz konusu şirketin kömür rezervlerinin Moore & Stephens tarafından yeniden değerletilmesi sonucu
tüm rezervler için bulunan değer 290,6 mn TL’dir.

Söz konusu sahada Alman menşeili bağımsız maden değerleme şirketi Fichtner GmbH tarafından yapılan ve
uluslararası Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun çalışmalar sonuçlanmıştır. Ruhsat
sahasının belirli bir kısmında yapılan çalışmalarda, 18,94 milyon ton ispatlanmış, 5,76 milyon ton ilave olması gereken
olmak üzere toplam 24,70 milyon ton kömür rezervi tespit edilmiştir. İspatlanmış rezervin ortalama kalorisi 3,385
kcal/kg’dir. Olması gereken rezervle beraber ortalama kalori 3,481 kcal/kg olmaktadır. Rezerv, yerli linyite dayalı termik
santral işleten enerji şirketleri arasında en yüksek kalorili kömür rezervi olma özelliğini taşımaktadır. Bu durum santral
yatırımı yapılması durumunda MW başına yatırım maliyetlerini düşürmekle beraber MWh başına üretim
maliyetinde de emsallerine göre avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda sahadaki kömür, kalori değerinin yüksek
olması nedeniyle doğrudan piyasaya satılabilir durumdadır. Dolayısıyla, kömürün perakende olarak ve/veya
üretim aşamasında kömür kullanan sanayi şirketlerine satışı gerçekleştirilerek nakde dönüştürülebilmektedir.
Söz konusu santralin devreye girmesiyle ODAS’ın doğalgaza olan bağımlılığını düşürecektir. Ayrıca santralin devreye
alınacağı bölge olan Çanakkale’de önemli oranda rüzgar santrallerinin bulunması bu bölgede Çan termik
santrali gibi baz yük çalışan bir elektrik üretim tesisine ihtiyacı artırmaktadır.

Aktiflerdeki artışın diğer iki bacağını ise nakitteki artış ve mevcut tesisler için yapılan yeni yatırımlar oluşturmaktadır.
Pasif kalemlere bakıldığında ise toplam finansal borçtaki artış dikkat çekmektedir. Köprübaşı HES yatırımı için kullanılan
10,4 mn dolarlık uzun vadeli kredi uzun vadeli borçlardaki artışın temel nedenidir. Kısa vadeli borçlardaki artışın nedeni
ise ODAS’ın mevcut santral için kullanmış olduğu uzun vadeli kredinin kısa vadeye geçmesidir. Ek olarak Voytron’un
işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle kullandığı kredilerdeki artış kısa vadeli banka kredilerinin bir miktar yükselmesine
sebep olmuştur. Voytron’un kullanmış olduğu söz konusu krediler karşılığında yakın vadede tahsil edilecek ve İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi ve Avea gibi borcuna sadık müşterilerden alacaklar önemli bir teminat olarak görülmektedir.

Şirket’in likidite rasyoları kısa vadeli borç ödeyebilme gücünde bazı sıkıntılar yaşayabileceğine işaret etmektedir. Türkiye
gibi kısıtlı sermayeye sahip ülkelerde cari oranın 1,5x olması makul bulunurken Şirket için bu oran 0,92x’dir. Cari oranın
daha iyi ölçülebilmesi açısından gün sürelerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Şirketin nakit çevrim gün süresi ve
işletme sermayesi ihtiyacı açısından yüksek cirosuna göre ciddi bir problemi olmadığı görülmektedir.

Borçlanma oranlarında yatırımcılar tarafından en çok takip edilen rasyolar faiz ödeyebilme gücünü ölçen FAVÖK/Faiz
Giderleri rasyosu ve borçluluk seviyesi hakkında net bilgi veren Net Borç/FAVÖK rasyolarıdır. Borçların önemli bir
kısmının yabancı para biriminden olduğu ve kur riskini barındıran finansal ödemelerde FAVÖK/Finansman Gid.
Rasyosunun 1x seviyesinde olması önemli bir risk olarak görülür. Zira bu durumda kurlardaki yukarı yönlü
dalgalanmalar FAVÖK/Finansman Gid. Rasyosunun sonucu şirketin operasyonel karının borcun faizini dahi
karşılayamayacağı anlamına gelmektedir. Bu rasyonun olabildiğince yüksek olması olumlu karşılanmaktadır. Üretilen
FAVÖK’ün sadece faiz giderlerini değil anapara taksidini de belli oranda ödeyebilmesi gerekmektedir. 2013 sonunda
0,96x gibi kritik bir seviyede olan bu rasyo 2014 yılında kurun göreceli olumlu etkisi ve FAVÖK’teki iyileşme ile söz
konusu rasyo 2,98x gibi daha makul bir seviyeye yükselmiştir. Ancak şirketin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli
finansal borçlarındaki artış 2013 sonunda 2,5x seviyesinde olan Net Borç/FAVÖK rasyosunu 2014 yılında 3,4x
seviyesine yükseltmiştir. Bu oranın 4x seviyesinin üzerinde olması şirketi yüksek borçlu şirketler sınıfına sokacaktır.
Yatırım sürecinde olan enerji sektörü şirketlerinin neredeyse tamamında bu oran 4x seviyesinin üzerindedir.

Yatırımın geri dönüş rasyolarında şirketin pozitif EVA ürettiği görülmektedir. Bu rasyonun pozitif olması şirkete yatırım
yapan tüm kesimlerin (ortaklar,bankalar,tedarikçiler vb.) alternatif getirilerin üzerinde bir getiriye sahip oldukları anlamına
gelmektedir. Zira bu rasyo ile ilişkilendirilebilecek ROIC ile faaliyet karının üretildiği düzeltilmiş maddi duran varlıklar ve
işletme sermayesi yatırımının vergi sonrası yıllık %21,6 oranında faaliyet karı ürettiği görülmektedir. Söz konusu rasyo
ile diğer varlıkların getirisi kıyaslanabilir. Piyasada kullanılan AOSM beklentilerinin %11-14 arasında dalgalandığı ve
BİST100’ün 2003-2014 arası yıllık bileşik getirisinin %14 olduğu düşünüldüğünde ODAS’ın söz konusu kesimlere önemli
bir getiri kazandırdığı anlaşılmaktadır. Ancak piyasa yatırımcısı için ODAS hissenin yatırım maliyeti aktifdeki varlıklar
değil hisse alım rayiç bedelini de içeren firma değeridir. Yatırımcı için aktifin rayiç değerinin firma değeri olduğu hesabıyla
bu rasyonun düzeltilmesi sonucunda %12,6’lık ROIC’e ulaşılmaktadır. Şirketin mevcut cirosuna ulaşmak adına
cirosunun %28,3’ü oranında yatırım (düzeltilmiş maddi duran varlık + işletme sermayesi) yapması gerektiği
görülmektedir. Bu oran şirketler için bir verimlilik ölçüsüdür. Oranın düşük olması şirketlerin daha verimli çalıştığı
şeklinde yorumlanmaktadır. 2013 yılana göre bu oranda nisbi bir kötüleşme görülmektedir.
ODAS ÖZET BİLANÇO (Bin TL) 31.12.2013 30.09.2014
Dönen Varlıklar
%
ODAS ÖZET BİLANÇO (Bin TL) 31.12.2013 30.09.2014
Değişim %
148.707
162.781
9,5%
Kısa Vadeli Yüküm lülükler
130.867
177.470
35,6%
52.405
33.238
9.785
188
19.660
33.430
61.481
44.183
5.468
171
18.955
32.522
17%
33%
-44%
-9%
-4%
-3%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.287
37.320
5.590
16.948
25.722
105.507
29.113
5.199
3.664
33.985
133%
-22%
-7%
-78%
32%
Uzun Vadeli Yüküm lülükler
187.139
205.484
9,8%
Duran Varlıklar
463.964
540.677
16,5%
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşing Ödenmiş Giderler
Diğer Duran Varlıklar
166.227
290.366
3.950
3.421
180.085
8%
292.864
1%
1.432 -64%
66.294 1838%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
122.884
251
64.004
138.283
339
66.860
13%
35%
4%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
270.730
296.373
9,5%
Toplam Aktifler
612.671
703.459
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider
Geçmiş Yıl Karları
Net Dönem Karı
42.000
48.000
-26.511
14.429
192.813
42.000
0%
48.000
0%
-26.520
0%
207.241 1336%
25.653 -87%
Nakit ve Benzeri Değerler
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Net Yabancı Para Pozisyonu
Net Borç
-92.525 -49,9%
-184.710
115.765
14,8%
182.307
57,5%
Azınlık Payları
Likidite Rasyoları
24.131
Toplam Özkaynaklar
294.665
320.504
8,8%
Toplam Pasifler
612.671
703.459
14,8%
Borçluluk Oranları
30.09.2014
31.12.2013
Cari Oran
0,92
1,14
Likidite Oranı
0,92
1,13
25
20
FAVÖK/Finansal Giderler
Alacak Gün Süresi (Gün)
0,8%
23.935
30.09.2014
31.12.2013
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler
54,4%
51,9%
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak
35,6%
16,7%
2,98
0,96
Stok Gün Süresi (Gün)
0
0
Net Borç/FAVÖK
3,4
2,5
Ticari Borç Gün Süresi (Gün)
18
25
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif
25,2%
21,4%
7
-4
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif
29,2%
30,5%
2,4%
-0,6%
Özkaynak/Pasif
42,1%
44,2%
Toplam Borçlar/Özkaynaklar
129,2%
117,5%
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar
63,7%
52,9%
Etkinlik Süresi (Gün)
İşletm e Serm ayesi/Net Satışlar
Karlılık Oranları
30.09.2014
31.12.2013
Brüt Marj
8,9%
8,4%
Esas Faliyet Marjı
7,6%
7,2%
FAVÖK Marjı
8,4%
7,9%
Yatırımın Dönüşü
30.09.2014
31.12.2013
EVA-TL
15.339
12.464
ROIC (Yatırım ın Getirisi)
21,6%
21,8%
CRR
28,3%
26,5%

ODAS’ın halka arz edildiği 21 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sektördeki şirketler ile BIST100 ve Sınai endekslerine göre
fiyat gelişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. ODAS’ın halka arzdan bu yana fiyat performansı Sınai endeksle ile hemen
hemen aynı seviyedeyken, sektörde ZOREN ve AYEN’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. ZOREN’nin hızlı
tırmanışının son 2 ayda olduğu düşünüldüğünde AYEN’den sonra ikinci sırada olduğu görülmektedir. Halka arzdan bu
yana ODAS yatırımcısı SINAİ endeks kadar getiri elde etmişken BIST100 ve enerji sektör hisselerinin üzerinde
kazanmıştır. Başka bir deyişle ODAŞ adil fiyat referansını dikkate almadığımızda sektörde yatırımcısına göreceli
olarak en çok kazandıran şirketlerden biri olmuştur.


Sektör şirketlerinin FD/FAVÖK çarpan gelişimleri 21.05.2013 tarihinden itibaren yukarıda gösterilmiştir. Sektör
şirketlerinin her birinin kendisine has karakteristik bir çarpanla işlem gördüğü dikkat çekmektedir. ZOREN, AKENR ve
AYEN’in çarpanlarının ODAS ve AKSEN’in çarpanlarından yukarı yönde ayrıştığı görülmektedir. AKSEN’in 10x
düzeyinde, ODAS’ın 8x düzeyinde olan FD/FAVÖK çarpanları bu hisselerin fiyatlamalarının daha rasyonel olduğu
izlenimini vermektedir. Ayrıca bu rasyolar ODAS’ın ciddi anlamda getiri potansiyeli bulunan Çan Kömür Rezervi
ve Termik Santralinin henüz piyasa tarafından fiyatlanmadığına da işaret etmektedir. 2014/09 bilançosuna göre
şirketin Çan için vermiş olduğu avans tutarı yaklaşık 59 milyon TL düzeyindedir. 59 milyon TL’nin Çan için verilmemiş
olması durumunda şirketin net finansal borcu bu miktarda daha az olacaktı. Bu durum FD/FAVÖK çarpanını düşürücü
etkide bulunacağı için hisse fiyatına da olumlu etki edebilecektir. Başka bir deyişle sektör şirketleri ODAS ve AKSEN
dışında çok da rasyonel fiyatlanmamaktadır. ODAS’ın mevcut santrali ve FAVÖK’ü normalize bir çarpana yakın
bir seviyede ve makul düzeye yakın fiyatlanmaktadır. ODAŞ için tek handikap Çan için harcanan gizli değer
(halka arz geliri) piyasa tarafından fiyatlanmamasıdır. Bu yatırımın olgunlaşması piyasanın daha adil
davranmasına sebep olabilir.
Fiyat Performans Analizi
ODAS’ın son 2 yıl sürdürülebilir bir şekilde önemli miktarda FAVÖK üretmesine ve Çan termik santrali ile ciddi bir
büyüme hikayesine sahip olmasına rağmen FD/FAVÖK çarpanlarının sürekli sektörün altında olması ve güçlü bilanço
ve karlılığa rağmen hisse performansını beklenilen düzeyin altına kalmasına yönelik analizimizi paylaşmak isteriz.

1907 yılında Royal Dutch Petroleum ve Shell Transport operasyonlarını birleştirdiler. Yeni kurulan şirketten Royal %60
Shell %40 pay aldı. Hem Royal Dutch hem Shell borsada işlem görüyordu. Her iki hissenin borsa fiyatlarının 1,5x
çarpandan işlem görmesi gerekirken yıllarca bu oran piyasada görülemedi. Davranışsal Finans bu tür anomalileri farklı
teorilerle açıklamaya çalıştı.

1-Yatırımcıların peşin hazza duydukları ilgi nedeniyle uzak vadeli planlamaları ve büyüme hikayelerini dikkate almayıp
daha hazırcı bakışla kısa vadeli kar beklentilerini fiyatlaması (forecasting error), 2-Yatırımcıların tahminlerinde kendi
beklentilerine yeteneklerine göre fazla güvenmeleri (overconfidence), 3-Yatırmcılaradaki muhafazakar bakış açısı ile
şirketlere ilk halka arzda verdiği not derecelerini yeni bilgi girişine göre ön yargıları nedeniyle güncelleyememeleri
(Conservatism), 4-Yüksek piyasa değerine sahip (Blue Chip) şirket hisseleri alındığında ve bu hisselerde kayıplar
meydana geldiğinde yatırımcıların bunu kötü şansa verebilmeleri ve daha az pişmanlık kaynaklı acı yaşamalarına
rağmen aynı değer kaybını düşük piyasa değerine sahip (small-cap) şirket hisselerinde yaşadıklarında kötü şanstan
ziyade kötü tercihe ve kendi tercihlerindeki hatalara vermesi sonucu daha çok pişmanlık kaynaklı acı çekmeleri (regret
avoidance). Bu duyguyu daha az yaşamak için görece düşük piyasa değerine sahip hisselere daha fazla iskonto
uygulama gereği duymaları. 5-Ayrıca hisseler %1 değer kazandığında yatırımcıya verdiği haz %1 değer kaybettiğinde
yatırımcıdan aldığı hazdan mutlak değer olarak daha azdır. (Prospect theory) Bu durum yanlış fiyatlamalara, daha az
risk almaya ve doğruyu görmeye duygusal anlamda engel olabilir.



ODAŞ özelinde baktığımızda ise aşağıdaki özel nedenler ilave iskontoyu beraberinde getirebilir;
Voytron grubun toplam üretiminden daha fazla elektrik satmaktadır. Bu durum şirket için açık pozisyon oluşturmaktadır.
Bu anlamda elektrik fiyatlarının spotta artması Voytron’un açık pozisyonunda önemli zarar riskini beraberinde getirebilir.
Bu durumu fiyatlamak adına yatırımcılar ilave iskonto ihtiyacı duyuyor olabilir. Şirket Voytron’dan kaynaklanan açık
pozisyonunun belli bir kısmını hedge etse de bu durum bir risk yaratmaktadır.
ODAS’ın benzer şirketlere göre betası daha düşüktür. Endekste bankaların betalarının küçük sanayi şirketlerine göre
daha yüksek olması aslında piyasaya yeni bir haber girişi olduğunda önce büyük şirketlerin fiyatlandığını sonra küçük
şirketlere geçildiğine işaret etmektedir. Yani Akenerji ya da Aksa enerji için iyi haber girişi hemen fiyatlanırken bu
hisselerde belli bir doyuma ulaşılması sonucu küçük hisselerde fiyatlama başlıyor demektir.
Şirketin buhar türbinin devreye almasından sonra bu yatırım asıl etkisini 2014 3.çeyrekte göstermiştir. Kullanılan
doğalgaza göre daha fazla elektrik üretilmekte ve söz konusu elektrik bölgesel satışla yüksek fiyattan satılmaktadır. Bu
yüzden doğalgaz fiyatları artsa bile şirketin kwh başı doğalgaz maliyeti düşmüştür. 3. çeyrekte talepten dolayı seri
üretimin artması bu durumu daha etkin kılmaktadır. Bu durumun yeni olması nedeniyle piyasa katılımcıları bunu fark
edememiş olabilir. Geçtiğimiz yıl bu etki görülememişti.
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı
ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD
müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD
Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret
ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle
çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Download

ODAS - Bizim Menkul Değerler