VY_62_INOVACE_07A
PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ
TÉMATICKÝ CELEK:
Finanční gramotnost – Stát a hospodářství
TÉMA:
Formy podnikání
ČASOVÁ DOTACE T. CELKU:
20 VYUČOVACÍCH HODIN
ROČNÍK: 9.
POČET ŽÁKŮ: cca 20
Pořadí hodiny v tematickém celku: 12.
Téma: Formy podnikání
PŘÍPRAVNÁ FÁZE:
Stanovení náplně hodiny:
- Získat a upevnit si znalosti o podnikání
Stanovení cíle hodiny:
- Uvědomit si, že existují různé podoby podnikání
Mezipředmětové vztahy:
- volba povolání
Pomůcky:
- učebnice OV
REALIZAČNÍ FÁZE:
Opakování a motivační fáze:
ZAHÁJENÍ HODINY OPAKOVÁNÍ (zkoušen 1 žák) – zaměřeno na učivo
probrané v předcházejících hodinách.
(cca 5 min.)
MOTIVACE – 2 žáci přednesou aktuality ze současného dění doma i ve světě.
(cca 10 min.)
VY_62_INOVACE_07A
Expoziční fáze:
DNEŠNÍ UČIVO: Formy podnikání
Podnikat lze v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Podnikatel může vyrábět
v průmyslové výrobě (průmysl potravinářský, textilní, sklářský, chemický, strojírenský,
elektrotechnický…), v zemědělství, ve stavebním průmyslu.
Podnikání zahrnuje také obchod, dopravu, poskytování služeb (opravy, spojové a poštovní
služby, peněžní služby, kulturní a vzdělávací služby apod.)
Podnikání má svá jasná pravidla, která jsou obsažena především v obchodním zákoníku a
v tzv. živnostenském zákoně. Podnikat může pouze občan starší 18 let, který je způsobilý
k právním úkonům. Podnikatel může zvolit jednu z forem podnikání:
a) živnost
b) obchodní společnost
c) družstvo
POZNÁMKY:
(níže uvedený, zvýrazněný text bude žákům rozdán, ti si jej nalepí do sešitu)
(cca 3 minuty)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Formy podnikání
Podnikat lze v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Podnikatel může vyrábět
v průmyslové výrobě (průmysl potravinářský, textilní, sklářský, chemický, strojírenský,
elektrotechnický…), v zemědělství, ve stavebním průmyslu.
Podnikání zahrnuje také obchod, dopravu, poskytování služeb (opravy, spojové a poštovní
služby, peněžní služby, kulturní a vzdělávací služby apod.)
Podnikání má svá jasná pravidla, která jsou obsažena především v obchodním zákoníku a
v tzv. živnostenském zákoně. Podnikat může pouze občan starší 18 let, který je způsobilý
k právním úkonům. Podnikatel může zvolit jednu z forem podnikání:
a)živnost
b)obchodní společnost
c)družstvo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fixační fáze:
UPEVNĚNÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ Z DNEŠNÍ HODINY:
VY_62_INOVACE_07A
-
Frontálně vyvolávat žáky, klást otázky, zda porozuměli výkladu a orientují se
v problematice podnikání a jeho forem
? Vysvětlete podstatu podnikání na příkladu podnikatele obchodníka ?
-
ZÁVĚR HODINY - MOTIVACE:
V příští hodině si budeme povídat o konkrétních formách podnikání
-
(cca 7 minut)
HODNOTÍCÍ FÁZE:
Shrnutí a zhodnocení hodiny
- z hlediska náplně a stanovení cílů
- z hlediska práce žáků; pochvala aktivních žáků, ústní hodnocení či klasifikace žáků za
jejich aktivitu v hodině
Klasifikace: Ohodnocení aktivity žáků.
(cca 5 minut)
VY_62_INOVACE_07A
Formy podnikání
Podnikat lze v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Podnikatel může vyrábět
v průmyslové výrobě (průmysl potravinářský, textilní, sklářský, chemický, strojírenský,
elektrotechnický…), v zemědělství, ve stavebním průmyslu.
Podnikání zahrnuje také obchod, dopravu, poskytování služeb (opravy, spojové a poštovní
služby, peněžní služby, kulturní a vzdělávací služby apod.)
Podnikání má svá jasná pravidla, která jsou obsažena především v obchodním zákoníku a
v tzv. živnostenském zákoně. Podnikat může pouze občan starší 18 let, který je způsobilý
k právním úkonům. Podnikatel může zvolit jednu z forem podnikání:
a)živnost
b)obchodní společnost
c)družstvo
Formy podnikání
Podnikat lze v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Podnikatel může vyrábět
v průmyslové výrobě (průmysl potravinářský, textilní, sklářský, chemický, strojírenský,
elektrotechnický…), v zemědělství, ve stavebním průmyslu.
Podnikání zahrnuje také obchod, dopravu, poskytování služeb (opravy, spojové a poštovní
služby, peněžní služby, kulturní a vzdělávací služby apod.)
Podnikání má svá jasná pravidla, která jsou obsažena především v obchodním zákoníku a
v tzv. živnostenském zákoně. Podnikat může pouze občan starší 18 let, který je způsobilý
k právním úkonům. Podnikatel může zvolit jednu z forem podnikání:
a)živnost
b)obchodní společnost
c)družstvo
Download

7 formy podnikání.pdf