Evidenční list FRANČÍK VLADIMÍR 1826/1
Městská část Praha 10 iDES 18.06.2012 16:36:08
EVIDENČNÍ LIST
pro výpočet nájemného dle obecně platných předpisů platný od 01.06.2012
Uživatel
Adresa
VLADIMÍR FRANČÍK
HRADEŠÍNSKÁ 1826/38
101 00 PRAHA 10
Číslo prostoru
1
Variabilní symbol
PB182601
Číslo jednací smlouvy PROGRAM BYDLENÍ
Počet osob pro služby 1
Smlouva od
01.04.2006
Do
na dobu neurčitou
Výpočet nájemného
Výpočet dle 150/2009
Komíny
1
Druh výpočtu penále
Poplatek z prodlení
Splatnost
30.06.2012
Datum narození
Kategorie
Velikost
Příslušenství
Podlaží
Bezbariérový přístup
Počet osob evidenční
Směrné číslo (428/2001)
Napětí
Výtah
Topení
STA
Sazba za m2
07.08.1953
nejedná se o byt se sníženou kvalitou
2+1
Základní
-1
Ne
1
46
230
N
lokální plynové
0
107,47
Výměr úhrad za užívání bytu (služeb)
Položka
Nájemné
Vybavení prostoru
Částka Kč
6 630,00
0,00
Vodné stočné
Domovní odpad
Komíny
Společná elektřina
Nájemné celkem
Služby celkem
Měsíční předpis celkem
Spojové číslo
1321220487
Inkaso
101205
013
417,00
188,00
20,00
31,00
6 630,00
656,00
7 286,00
V
V
S
S
S
S
Výpočet
Výpočet dle 150/2009
Vybavení dle životnosti ZP Položka
Dohoda za osobu
Dohoda za osobu
Stanoveno
Dohoda za osobu
Os.
Platba
Inkaso
Inkaso
1
1
Inkaso
Inkaso
Inkaso
Inkaso
1
7 286,00
Rozpis místností
Místnost
kuchyň
predsíň
komora
koupelna
WC
sklep
pokoj 2
pokoj 1
Celkem
Topení
lokální plynové
lokální plynové
žádné topení
žádné topení
žádné topení
žádné topení
žádné topení
lokální plynové
Celk. m2
14,00
2,10
6,60
3,00
1,00
4,00
13,00
20,00
63,70
Podíl m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TUV m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teplo m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nájem m2
14,00
2,10
6,60
3,00
1,00
2,00
13,00
20,00
61,70
Potvrzuji správnost údajů v tomto evidenčním listě a jsem si vědom(a) povinnosti neprodleně hlásit veškeré změny v údajích tohoto
evidenčního listu, zejména pak změnu počtu osob, užívajících tento prostor (i dočasně nejméně tři měsíce v roce).
..........................................................
Pronajímatel
PRAHA 10 dne 18.06.2012
..........................................................
Nájemce
-1-
..........................................................
Správce
Evidenční list VACHOUSKOVÁ KVĚTUŠE 1826/3
Městská část Praha 10 iDES 18.06.2012 16:36:09
EVIDENČNÍ LIST
pro výpočet nájemného dle obecně platných předpisů platný od 01.06.2012
Uživatel
Adresa
Číslo prostoru
Variabilní symbol
Číslo jednací smlouvy
Počet osob pro služby
Smlouva od
Do
Výpočet nájemného
Komíny
Druh výpočtu penále
Splatnost
KVĚTUŠE VACHOUSKOVÁ
HRADEŠÍNSKÁ 1826/38
101 00 PRAHA 10
3
182603
Datum narození
Kategorie
Velikost
Příslušenství
Podlaží
Bezbariérový přístup
Počet osob evidenční
Směrné číslo (428/2001)
Napětí
Výtah
Topení
STA
Sazba za m2
2
01.01.1997
na dobu neurčitou
Výpočet dle 150/2009
1
Poplatek z prodlení
30.06.2012
31.03.1922
nejedná se o byt se sníženou kvalitou
3+1
Základní
2
Ne
2
46
230
N
etážové plynové
0
108,94
Výměr úhrad za užívání bytu (služeb)
Položka
Nájemné
Vybavení prostoru
Vodné stočné
Domovní odpad
Komíny
Společná elektřina
Nájemné celkem
Služby celkem
Měsíční předpis celkem
Spojové číslo
1104041546
Inkaso
101205
013
Částka Kč
11 121,00
36,00
417,00
188,00
20,00
31,00
11 157,00
656,00
11 813,00
V
V
S
S
S
S
Výpočet
Výpočet dle 150/2009
Vybavení dle životnosti ZP Položka
Dohoda za osobu
Dohoda za osobu
Stanoveno
Dohoda za osobu
Os.
Platba
Inkaso
Inkaso
2
2
Inkaso
Inkaso
Inkaso
Inkaso
2
11 813,00
Rozpis místností
Místnost
pokoj 1
pokoj 2
pokoj 3
kuchyň
predsíň
spíž
koupelna
WC
balkón
sklep
Celkem
Topení
etážové plynové
etážové plynové
etážové plynové
etážové plynové
žádné topení
žádné topení
etážové plynové
žádné topení
žádné topení
žádné topení
Celk. m2
21,50
20,10
22,40
11,40
10,30
1,32
8,25
1,00
6,24
5,40
107,91
Podíl m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pořízeno
10.06.2009
Počet
1 ks
TUV m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teplo m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nájem m2
21,50
20,10
22,40
11,40
10,30
1,32
8,25
1,00
3,12
2,70
102,09
Rozpis vybavení prostoru
Název
sporák MKN
Výr.číslo
51102 GW1
Celkem
Cena Kč Opot.%
6 507,30
6,60
Za měsíc Kč
35,80
35,80
Potvrzuji správnost údajů v tomto evidenčním listě a jsem si vědom(a) povinnosti neprodleně hlásit veškeré změny v údajích tohoto
evidenčního listu, zejména pak změnu počtu osob, užívajících tento prostor (i dočasně nejméně tři měsíce v roce).
-1-
Evidenční list VACHOUSKOVÁ KVĚTUŠE 1826/3
..........................................................
Pronajímatel
PRAHA 10 dne 18.06.2012
Městská část Praha 10 iDES 18.06.2012 16:36:09
..........................................................
Nájemce
-2-
..........................................................
Správce
Evidenční list BERÁNKOVÁ JAROSLAVA 1826/4
Městská část Praha 10 iDES 18.06.2012 16:36:09
EVIDENČNÍ LIST
pro výpočet nájemného dle obecně platných předpisů platný od 01.06.2012
Uživatel
Adresa
Číslo prostoru
Variabilní symbol
Číslo jednací smlouvy
Počet osob pro služby
Smlouva od
Do
Výpočet nájemného
Komíny
Druh výpočtu penále
Splatnost
JAROSLAVA BERÁNKOVÁ
HRADEŠÍNSKÁ 1826/38
101 00 PRAHA 10
4
182604
Datum narození
Kategorie
Velikost
Příslušenství
Podlaží
Bezbariérový přístup
Počet osob evidenční
Směrné číslo (428/2001)
Napětí
Výtah
Topení
STA
1
01.01.1997
na dobu neurčitou
1
Poplatek z prodlení
30.06.2012
20.03.1933
2+1
Základní
3
Ne
1
46
230
A
lokální plynové
0
Výměr úhrad za užívání bytu (služeb)
Položka
Vybavení prostoru
Částka Kč
133,00
Vodné stočné
Domovní odpad
Komíny
Společná elektřina
Nájemné celkem
Služby celkem
Měsíční předpis celkem
Spojové číslo
1100394682
Inkaso
101205
013
209,00
94,00
40,00
16,00
133,00
359,00
492,00
V
S
S
S
S
Výpočet
Vybavení dle životnosti ZP Položka
Dohoda za osobu
Dohoda za osobu
Stanoveno
Dohoda za osobu
Os.
Platba
Inkaso
1
1
Inkaso
Inkaso
Inkaso
Inkaso
1
492,00
Rozpis místností
Místnost
kuchyň
predsíň
pokoj 1
pokoj 2
WC
Celkem
Topení
lokální plynové
žádné topení
lokální plynové
lokální plynové
žádné topení
Celk. m2
10,70
3,00
21,50
8,30
1,20
44,70
Podíl m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pořízeno
19.05.2010
Počet
1 ks
TUV m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teplo m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nájem m2
10,70
3,00
21,50
8,30
0,60
44,10
Rozpis vybavení prostoru
Název
el.bojler
Výr.číslo
50 l
Celkem
Cena Kč Opot.%
16 005,00
10,00
Za měsíc Kč
133,40
133,40
Potvrzuji správnost údajů v tomto evidenčním listě a jsem si vědom(a) povinnosti neprodleně hlásit veškeré změny v údajích tohoto
evidenčního listu, zejména pak změnu počtu osob, užívajících tento prostor (i dočasně nejméně tři měsíce v roce).
..........................................................
..........................................................
-1-
..........................................................
Evidenční list BERÁNKOVÁ JAROSLAVA 1826/4
Pronajímatel
PRAHA 10 dne 18.06.2012
Městská část Praha 10 iDES 18.06.2012 16:36:10
Nájemce
-2-
Správce
Download

Výměr úhrad za užívání bytu (služeb) Rozpis místností