OBECNÉ INFORMACE PRO CERTIFIKOVANÉ ÚČASTNÍKY LMS k práci s elektronickou knihovnou LMS
OBECNÉ INFORMACE
PRO CERTIFIKOVANÉ ÚČASTNÍKY LMS
k práci s elektronickou knihovnou informací LMS
Elektronická knihovna informací LMS
Elektronická knihovna informací LMS (dále také EKIL) slouží jako prostředek ke zveřejňování e-learningových
modulů pro potřeby certifikovaných pedagogických pracovníků. Elektronickou knihovnu naleznete na
webové adrese http://knihovnalms.cermat.cz.
Přístup do elektronické knihovny EKIL je umožněn rovněž ředitelům škol (příp. statutárním zástupcům), kteří
žádný certifikát nemají. Postup pro registraci do elektronické knihovny se pro ředitele (příp. statutární
zástupce) bez certifikátu v některých krocích nepatrně odlišuje (viz níže kapitola Registrace uživatele EKIL).
Ředitel (příp. statutární zástupce) s certifikátem postupuje při registraci stejně jako ostatní certifikovaní
účastníci LMS.
Registrace uživatele EKIL
1
2
3
4
Po vstupu do knihovny https://knihovnalms.cermat.cz zvolte v levém menu možnost Registrační
formulář.
V registračním formuláři jsou červeně orámovaná pole s povinnými údaji. Tyto údaje jsou pro
úspěšnou registraci povinné. U nepovinných polí je vyplnění zcela na vás.
Do pole Uživatelské jméno v LMS (IDPP) zadejte vaše identifikační číslo pedagogického pracovníka,
které používáte v rámci LMS a které bude sloužit jako vaše uživatelské jméno pro vstup do knihovny
(pokud jste zapomněli IDPP, požádejte ředitele nebo statutárního zástupce (funkce v IS CERTIS)
z vaší školy, aby vám IDPP zjistil).
Ředitel školy (příp. statutární zástupce) zadá do pole Uživatelské jméno v LMS (IDPP) své
identifikační číslo IDPP v rámci IS CERTIS (lze zjistit v IS CERTIS v odkaze Osoby (Nominace) – Osoby).
Do pole Číslo vydaného Osvědčení z LMS zadejte číslo vašeho certifikátu k výkonu funkce v rámci
společné části MZ.
Ředitel školy (příp. statutární zástupce) pole Číslo vydaného osvědčení z LMS nevyplňuje.
Do pole E-mail vyplňte vaši osobní e-mailovou adresu.
5
6
Ředitel školy (příp. statutární zástupce) vyplní do pole E-mail e-mailovou adresu, kterou má
uvedenu v IS CERTIS.
Do pole Heslo si zvolte údaj, který musí být dlouhý minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň
jeden z každé skupiny následujících znaků 0-9, a-z a A-Z.
7
Do pole Potvrzení hesla zadejte údaj, který jste si zvolili, pro potvrzení správnosti hesla.
8
Po vyplnění všech povinných a případně nepovinných údajů, klikněte na tlačítko Ulož.
9
Vyčkejte prosím na doručení potvrzovacího e-mailu. Po jeho doručení klikněte na zvýrazněný odkaz
v těle e-mailu. Tím je vaše registrace dokončena.
OBECNÉ INFORMACE PRO CERTIFIKOVANÉ ÚČASTNÍKY LMS k práci s elektronickou knihovnou LMS
Registrovaný uchazeč má možnost změnit své zadané údaje, které zadal při registraci.
Změna registračních údajů
1
Po vstupu na portál https://knihovnalms.cermat.cz se přihlaste pod svými přihlašovacími údaji.
2
Klikněte na odkaz Registrační formulář v levém menu portálu.
3
Na stránce Detail registrovaného uchazeče proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Ulož.
4
5
V případě požadavku na změnu hesla zvolte po přihlášení do knihovny odkaz Registrační formulář,
možnost Změna hesla, následně zadejte „Původní heslo“, nové „Heslo“ a „Potvrzení hesla“. Po
kliknutí na tlačítko Ulož, bude změna hesla provedena.
V případě, že jste heslo zapomněli, na stránce pro přihlášení klikněte na „Zapomenuté heslo“,
zadejte vaše IDPP a klikněte na Odeslat. Na vaši e-mailovou adresu systém odešle „Potvrzovací email Elektronická knihovna informací LMS“ pro obnovu hesla. Po kliknutí na odkaz si zadejte nové
heslo.
Přihlášení registrovaného uživatele
1
2
3
Po vstupu na portál https://knihovnalms.cermat.cz klikněte na možnost Přihlásit v levém horním
menu.
Zobrazí se stránka pro přihlášení do knihovny, kde zadejte své přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje
jsou: Uživatelské jméno v LMS (IDPP) (kde IDPP je identifikační kód pedagogického pracovníka
zadaný při vaší registraci)a Heslo (vámi zadané při registraci).
Po zadání přihlašovacích údajů klikněte na tlačítko Přihlásit (nebo stiskněte tlačítko Enter na
klávesnici).
Orientace v Knihovně EKIL
1
V levém menu vyberte kliknutím na název funkce soubor s moduly, přílohami a strukturou kurzu.
2
Kliknutím na „Rozbalit vše“ se zobrazí všechny moduly vybraného kurzu i s přílohami. Kliknutím na
„Sbalit vše“ se zobrazí moduly ve výchozím zobrazení.
3
V dolní části máte k dispozici aktuální strukturu vybraného kurzu.
4
Kliknutím levým tlačítkem na název modulu nebo přílohy se zobrazí vybraný modul nebo příloha.
5
6
7
8
Kliknutím pravým tlačítkem na název modulu nebo přílohy se zobrazí kontextové menu,
prostřednictvím jehož voleb můžete soubor uložit (Uložit odkaz jako…).
Všechny moduly a přílohy (zabaleny v souboru s příponou ZIP) vybraného kurzu můžete uložit na
disk počítače kliknutím na Komplet ke stažení jako zip soubor.
Moduly i přílohy jsou ve formátu PDF. K jejich zobrazení musíte mít instalován prohlížeč tohoto
formátu (např. Adobe Reader nebo Foxit Reade).
Moduly lze také zobrazit v interaktivním HTML náhledu. K tomu klikněte na odkaz „Náhled modulu
… zde“.
2
Download

obecné informace pro certifikované účastníky lms