POSTUP ZÍSKÁNÍ LICENČNÍHO KLÍČE A REGISTRACE
PRÁVNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
CODEXIS® ACADEMIA
1) Podpisem protokolu o převzetí DVD nebo zasláním svých údajů prostřednictvím kontaktního
®
formuláře na www.codexisacademia.cz potvrzujete svůj zájem o využívání CODEXIS ACADEMIA.
Na e-mailovou adresu, kterou využíváte pro kontakt s univerzitou (uvedete v protokolu nebo
v kontaktním formuláři), Vám zašleme e-mail s přihlašovacími údaji do osobní sekce
na www.codexisacademia.cz.
®
2) Otevřete webovou stránku CODEXIS ACADEMIA (http://www.codexisacademia.cz). Hned
na úvodní stránce je okno pro přihlášení – zadejte Váš login (je složen ze zkratky univerzity MUP a
Vašeho přihlašovacího jména, které využíváte pro přístup do informačního systému SIS a intranetu
Vaší univerzity, např. MUPNOVAL2AX) a heslo, které jsme Vám zaslali.
Klikněte na tlačítko přihlásit.
OSTRAVA
Tel.: 596 613 333
PRAHA
BRNO
ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava
Fax: 596 613 330
E-mail: [email protected]
www.atlasconsulting.cz
3) Po stisknutí tlačítka „Přihlásit“ se dostáváte na Váš „Profil uživatele“. V levém menu zvolte nabídku
„Licence“.
4) V sekci Licence naleznete licenční klíč. Pro jeho zobrazení je napřed potřeba správně opsat
kontrolní kód z obrázku do bílého pole a poté stisknout tlačítko „Zobrazit licenční kód“.
5) Po stisknutí tlačítka se zobrazí Váš licenční klíč. Budete jej potřebovat k registraci produktu
®
CODEXIS ACADEMIA po jeho nainstalování do svého počítače.
ATLAS consulting spol. s r.o.
strana: 2
www.atlasconsulting.cz
®
6) Další postup se již odehrává přímo na Vašem počítači. Z instalačního DVD CODEXIS ACADEMIA
systém nejprve nainstalujete (postup naleznete na www.codexisacademia.cz/navody).
Po té přistoupíte k registraci (opět postupujte dle návodu
na www.codexisacademia.cz/navody/registrace.php). V průběhu registrace budete registračním
průvodcem vyzváni k zadání licenčního klíče, který jste získali ve svém „Profilu uživatele“
na www.codexisacademia.cz.
7) Shrnutí:
- e-mailem obdržíte přihlašovací údaje do svého profilu na www.codexisacademia.cz
- v tomto profilu získáte licenční klíč
- instalační DVD obdržíte na studijním oddělní nebo po přihlášení stažením v sekci
www.codexisacademia.cz/download
®
- nainstalujete systém CODEXIS ACADEMIA do svého počítače (návod na
www.codexisacademia.cz/navody)
- spustíte Průvodce registraci (návod na www.codexisacademia.cz/navody/registrace.php)
- při registraci zadáte licenční klíč
V případě technických problémů nás kontaktujte na [email protected], eventuelně máteli nějaké další organizační či administrativní dotazy na [email protected]
®
Přejeme Vám spokojenou práci s právním informačním systémem CODEXIS ACADEMIA.
Váš ATLAS consulting spol. s r.o.
ATLAS consulting spol. s r.o.
strana: 3
www.atlasconsulting.cz
Download

Jak získat licenční klíč a registrovat CODEXIS ® ACADEMIA