Právní experti: soudy mohou svým rozhodováním napravovat chyby v zákonech
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 26. února 2013
Význam soudních rozhodnutí v české právní praxi roste stejně, jako roste jejich počet. Na tom se
shodli účastníci kulatého stolu s názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR, který se konal 26. února
2013 v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Organizátorem kulatého stolu byla společnost ATLAS
®
consulting, která na český trh dodává právní informační systém CODEXIS .
„V letech 2009–2011 bylo na soudech všech úrovní, tedy od okresních soudů až po soud ústavní,
vydáno přes 7 milionů soudních rozhodnutí. Konkrétně jde o 1.632.541 soudních rozhodnutí za rok
2009, 2.817.805 za rok 2010 a 2.932.307 za rok 2011. Objem soudních rozhodnutí rok od roku
narůstá a judikatura se stává více a více nepřehledná. S tím také roste potřeba se v tomto obrovském
množství dat orientovat,“ popsala východiska kulatého stolu vedoucí právnička společnosti ATLAS
consulting Petra Gříbková.
Kulatého stolu se aktivně zúčastnili advokát Tomáš Sokol, náměstek ministra spravedlnosti
František Korbel, šéfredaktor oborového časopisu Soudce Karel Havlíček, advokátka Daniela
Kovářová, prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová, advokátka Monika Forejtová,
Lukáš Bohuslav z právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát Michal Zelený, advokátka Michaela
Tronečková a další právní odborníci.
Nový občanský zákoník, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2014, v paragrafu 13 uvádí: „Každý, kdo
se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně
jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje
v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany,
právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“ Zůstanou tedy rozsudky závazné jen pro
strany konkrétního sporu?
Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel se domnívá, že ne. „Nový občanský zákoník se
přihlašuje k přesahu soudní moci do moci zákonodárné. Přináší pro soudní rozhodování větší prostor,“
říká Korbel. A advokát Tomáš Sokol k tomu dodává: „Judikatura se postupně stává pramenem
práva.“
S tím souhlasí i šéfredaktor Soudce Karel Havlíček. „S novým občanským zákoníkem nastupuje
vláda judikátů,“ myslí si. Podle něj vzniká prostor pro judikaturu tam, kde se v legislativě objevují
chyby. „Význam judikatury již nyní roste všude tam, kde jsou zákony příliš obecné nebo naopak příliš
kazuistické, kde jsou v nich mezery, případně kde zákonná úprava chybí úplně.“
Za posledních zhruba deset let se výrazně zvýšil význam aktivního působení procesních stran v rámci
soudního sporu, ve kterém jsou právní zástupci stran nuceni aktivněji přispívat k vyhledání
„správného“ právního řešení. „Odkaz na judikaturu v podání je dnes již naprosto standardní,“ tvrdí
advokátka Monika Forejtová. A s tím souhlasí i Tomáš Sokol, který dodal: „Je neprofesionální vůči
klientovi nechat rozhodnutí čistě na soudu.“
„Nelze tedy pochybovat o rostoucím významu judikatury v českém právním řádu. Její poznávání,
zkoumání, hodnocení a používání je a bude nepostradatelnou metodou práce každého právníka, ať již
působí kdekoliv,“ shrnula závěry kulatého stolu Petra Gříbková.
OSTRAVA
Tel.: 596 613 333
PRAHA
BRNO
ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava
Fax: 596 613 330
E-mail: [email protected]
www.atlasconsulting.cz
Poznámka pro editory:
Softwarová společnost ATLAS consulting se věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních a ekonomických
informačních systémů a aplikací. Je pořadatelem odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, jehož letošním
tématem je Nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva.
Kontakt pro média:
JUDr. Ing. Petra Gříbková (Vedoucí právník), 733 573 552, [email protected]
OSTRAVA
Tel.: 596 613 333
PRAHA
BRNO
ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava
Fax: 596 613 330
E-mail: [email protected]
www.atlasconsulting.cz
Download

více - ATLAS consulting spol. s ro