1
Programovatelná řídící
jednotka Brink
ovládání větracích jednotek Renovent Sky a Excellent
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
1. 2. 2013
www.storc.cz
2
6.2 Všeobecný popis řídící jednotky
Displej řídicí jednotky ukazuje provozní stav větrací jednotky. Pomocí funkčních kláves pak můžete vyvolávat a měnit
vybrané hodnoty a stavy jednotky Renovent Sky.
Otáčením ovladačem vybíráte a měníte hodnoty, stlačením potvrzujete vybranou
hodnotu.
1
Pravý multifunkční
ovladač
2
Klávesa pro návrat
Stisknutím tlačítka „Return“ () opustíte vybranou pozici / menu / dočasný mód
větrání a přístroj se vrátí do pracovního režimu, nebo se vrátíte o krok výše.
3
Klávesa volba přístroje
Pomocí tlačítka „Volba přístroje“ můžete vybrat větrací jednotku, pro kterou chcete
provést nastavení (tato volba platí pro připojení více větracích jednotek).
4
Klávesa ruční ovládání
Po stlačení tlačítka ruční ovládání () je činnost časového programu přerušena a
jednotka pracuje v manuálním režumu dle hodnoty nastavené na displeji. Displej
ukazuje na místě aktuálního času zprávu „Manual“. Jednotka pracuje v režimu
ručního nastavení do té doby, než je stav zrušen tlačítkem pro návrat ().
5
Informační klávesa
Stisknutím tlačítka ( i ) se dostanete do uživatelského informačního menu, kde jsou
zobrazeny aktuální stavy větrací jednotky.
6
Levý ovladač
Bez funkce
 Objem průtoku větraného vzduchu
 Výběr a pohyb v uživatelském menu ovladače
6.3 Zobrazení displeje
Je-li větrací jednotka Renovent Sky 300 v
provozním režimu, displej řídící jednotky zobrazuje:
1
2
3
4
Úroveň průtoku vzduchu
Připojení eBus
Symbol ventilátoru
Chybové hlášení
5
6
7
8
Znečištění filtrů
Aktuální časový blok
Aktuální den
Vybraná větrací jednotka
9
Aktuální datum / měsíc / rok a čas
1 Úroveň průtoku vzduchu - displej ukazuje sloupcový graf s aktuálním nastavením větraného objemu vzduchu:
Přívod a odvod vzduchu pracuje v režimu 50m3/h, nebo je vypnuto (úroveň 1)
1
Přívod a odvod vzduchu pracuje ve větracím režimu 1 (úroveň 2)
2
Přívod a odvod vzduchu pracuje ve větracím režimu 2 (úroveň 3)
3
Přívod a odvod vzduchu pracuje ve větracím režimu 3 (úroveň 4)
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
1. 2. 2013
www.storc.cz
Download

Programovatelná řídící jednotka Brink