Brink Air Excellent System
Vzduchotechnický potrubní rozvod pro centrální větrání s rekuperací
Tepelně izolované potrubí HR-WTW
· Tepelně izolované a parotěsné potrubí z EPS
izolace vhodné pro přívod a odtah chladného
vzduchu
· Snadno instalovatelné
· Umožňuje inspekci a čištění systému
Hlukové tlumiče
· Pružné potrubní tlumiče v délkách 1 a
1,5m pro další omezení pronikání hluku
do objektu
Regulační clona
· Umisťují se do připojovacích hrdel
rozdělovače
· Pomocí výpočtového programu lze
přesně nastavit požadované množství
vzduchu
Brink Climate System vyvinul kompletně nový modulární distribuční systém pro
vyvážené větrání domů a bytů se zpětným získáváním tepla. Jedná se o
komplexní systém složený z větracích jednotek, tepelně izolovaných, hlukových
a rozvodných potrubí, rozdělovačů a dalších komponentů, které dohromady
tvoří jeden funkční a promyšlený celek zajišťující požadované větrání domů a
bytů.
Plastové rozvodné kanály HR se na jedné straně napojují na rozdělovače a na
druhé straně na distribuční adaptéry. Potrubní kanály HR jsou dodávány ve
dvou velikostech 50x100 a 60x130, kterými je možné dopravit až 35 a 55m3/h
při rychlostech 3m/s. Výška rozvodných plastových kanálů je nízká, což
dovoluje jejich instalaci do podlah a stropních podhledů. Potrubní systém je
jednoduše sestavitelný a přesně zaregulovaný.
Jedná se o jedinečný vzduchotechnický rozvod, který je přesně regulovatelný,
vysoce hygienicky stabilní a umožňuje inspekci a čištění.
Připojovací hrdla
· Obsahují gumové těsnění
pro zamezení úniku nebo
nasávání vzduchu
Rozdělovače
· Obsahují hlukový tlumič
· Revizní otvor pro inspekci a čištění
Účinné a úsporné
větrací jednotky
Renovent Excellent
Plastové potrubní kanály HR
·
·
·
·
·
Mechanicky odolné díky oválnému tvaru
Snadná instalace do podlah a podhledů
Hladký vnitřní povrch
Antistatický a antibakteriální povrch
Snadno čistitelné
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
www.storc.cz
Download

Brink Air Excellent System