1
Návrh větrací jednotky
Renovent SKY 300 (Plus)
větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
2
2.0 Použití
BRINK Renovent Sky 300 je větrací jednotka se zpětným využitím
tepla (rekuperací) s účinností až 95%, maximální větrací kapacitou
3
300m /h a nízkoenergetickými ventilátory.
Vlastnosti Renovent Sky 300
 Plynule nastavitelný průtok vzduchu prostřednictvím řídící jednotky
(součástí dodávky)
 Indikace stavu filtrů na řídící jednotce nebo vícemístném přepínači
(dle instalace)
 Nový inteligentní protimrazový systém ochrany výměníku, který
zajistí, že i při nízkých teplotách bude výkon zařízení na optimální
úrovni a bude-li to nezbytné, aktivuje předehřev (spirála
předehřevu není součástí dodávky).
 Nízká hladina hluku
 Automatický obtok vzduchu (by-pass) ve standardní výbavě
 Regulace stálého průtoku nezávisle na měnících se tlakových
podmínkách rozvodu
 Nízká spotřeba – pouhých 0,24W/m3 (při 225m3/h a 50Pa)
 Vysoká účinnost
Renovent Sky 300 je dodáván ve dvou typech:
 Renovent Sky
 Renovent Sky Plus
Ve srovnání s Renoven Sky 300, má Renovent Sky 300 Plus
rozsáhlejší řídící jednotku, která rozšiřuje možnosti připojení. Tento
instalační návod popisuje oba přístroje, standardní Renovent Sky 300
a Renovent Sky 300 Plus.
 Renovent Sky je standardně dodáván s řídící jednotkou, ale
napojení na jednoduchý 4polohový přepínač je také možné. Je-li
instalován pouze 4-cestný přepínač, je nutné provést nastavení
pomocí přenosného počítače.
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
3
3.1 Technické informace
Napětí [V~/Hz]
Krytí IP
Rozměry (d x š x v) [mm]
Průměr připojení potrubím [mm]
Připojení potrubí kondenzátu [“]
Hmotnost [kg]
Třída základní filtrace
Účinnost [%]
230/50
31
1185 x 644 x310
Ø150 / Ø160
3/4
37
G4
95
Nastavení ventilátorů
Max.
4 cestný přepínač
3
Objem vzduchu [m /hod.]
Přípustný odpor potrubí [Pa]
Výkon motoru [W] bez předehřevu
Proud motoru [A] bez předehřevu
Provozní proud[A] s předehřevem
Cos φ
1
2
3
50
3-6
8,7-9,1
0,1
100
11-26
14,9-16,3
0,15-0,17
225
56-129
57,8-77,8
0,5-0,66
300
100-230
116,1-162,9
0,95-1,34
0,39
0,42
150
25-58
25,7-31,7
0,25-0,29
6
0,45-0,47
0,5-0,51
0,53
Akustický výkon
Akustický výkon Sky
3
Vzduchový výkon [m /h]
100
225
100
46
49
61
160
47
50
62
150
53
55
69
Akustický výkon Sky 300 včetně 1m flexibilního akustického tlumiče BRINK Ø150 (výpočet)
3
Vzduchový výkon [m /h]
100
150
225
Statický tlak
17
40
38
80
84
100
Úroveň akustického
Potrubí – odtah
6,4
6,5
18,2 18,6 20,5 20,7
výkonu LW (A)
Potrubí - přívod
18,4 18,6 24,9 26,0 31,2 32,0
160
21,5
32,9
300
150
178
25,1 25,4
39,1 38,8
Statický tlak
17
Kryt jednotky
29
Úroveň akustického
výkonu LW (A)
Potrubí – odtah
32
Potrubí - přívod
43
V praxi může činit hodnota 1dB jako tolerance měření
150
40
30
32
44
38
37
41
51
80
40
43
53
84
46
49
60
300
178
53
55
68
3.2 Připojení a rozměry
1
Přívod vzduchu do objektu
2
Výfuk vzduchu vně objektu
3
Odtah vzduchu z objektu
4
Přívod čerstvého vzduchu
5
6
Elektrické připojení
Připojení odvodu kondenzátu
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
4
3.3 Graf ventilátorů
Hodnota udaná v kroužku je výkon ventilátoru ve Wattech
3.4 Rozložený pohled
1
Filtr odtah
2
Senzor teploty vnitřního vzduchu
3
Tepelný výměník
4
Sběrač kondenzátu
5
Ventilátor odtah
6
Kryt jednotky
7
Vývod kondenzátu
8
Filtr přívod
9
Senzor teploty vnějšího vzduchu
10
Bypass
11
Řídící elektronika
12
Konektor X14
13
15
Ventilátor přívod
Průchodka pro kabel 230V pro externí předehřev
nebo dohřev
9-pólový konektor
16
Servisní konektor
17
Konektor 230V předehřev
18
Vícemístný konektor
19
Konektor eBus
20
Napájecí kabel 230V
14
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
5
Popis
Větrací jednotka Renovent Sky slouží k větrání bytů, domů, kanceláří, provozoven a všude tam, kde to místní
podmínky a objem větrání dovolí. Větrací jednotka odvádí znečištěný vnitřní vzduch a nahrazuje jej čerstvým
předehřátým a filtrovaným vnějším vzduchem. To přináší výrazné úspory energie. Čerstvý vzduch je pak veden
potrubním rozvodem do jednotlivých místností. Řídicí systém větrací jednotky pracuje ve čtyřech režimech větrání.
Objem větrání je nastaven podle daného režimu větrání.
Regulace vyvážené dodávky vzduchu
Větrací jednotka je vybavena regulací stálého průtoku vzduchu, která zajišťuje vyrovnaný objem přiváděného a
odváděného vzduchu nehledě na měnící se podmínky a tlakové ztráty větracího rozvodu (zanesení filtrů, vítr, změna
teplot apod.).
Funkce By-passu
Bypass (obtoková klapka) umožňuje dodávku čerstvého vzduchu, který není předehříván tepelným výměníkem.
Například během letních nocí, kdy je žádoucí dodávka chladného venkovního vzduchu. Teplý vnitřní vzduch je pak
nahrazován chladnějším venkovním vzduchem bez předehřevu na výměníku.
Obtoková klapka otvírá a zavírá automaticky, pokud jsou splněny dané podmínky (parametry lze v menu jednotky
upravovat).
Bypass klapka
otevírá
 Venkovní teplota je vyšší než 10°C; současně
 Venkovní teplota je nižší než vnitřní teplota v obydlí; současně
 Teplota v obydlí je vyšší než teplota v kroku 5 menu nastavení
(standardní nastavení 22°C)
Bypass klapka
zavírá
 Venkovní teplota je nižší než 10°C; nebo
 Venkovní teplota je vyšší než vnitřní teplota v obydlí; nebo
 Teplota v obydlí je nižší než teplota v kroku 5 menu nastavení mínus
nastavená hystereze (krok 6), tato teplota je z výroby nastavena
20°C (22°C mínus 2°C)
4.3 Ochrana proti mrazu
Jako prevence proti zamrznutí tepelného výměníku při extrémně nízkých venkovních teplotách je Renovent Sky
vybaven inteligentní kontrolou a ochranou proti mrazu. Teplotní senzor měří teplotu tepelného výměníku a je-li
nezbytné sepne předehřev. To garantuje požadovanou rovnováhu větrání i při velmi nízkých venkovních teplotách.
Jestliže i se zapnutým předehřevem teplota výměníku stále klesá pod bod mrazu, je následně snížena dodávka
vnějšího (mrazivého) vzduchu.
Pozn. z důvodu možné instalace do stísněných prostor není těleso předehřevu součástí jednotky, ale je nutné objednat samostatně.
Verze Renovent Sky Plus
Renovent Sky je rovněž dodáván ve verzi Plus. Tato verze je vybavena rozšířenou regulací, která umožňuje rozšířené
připojení dalších zařízení.
Vybavení Renovent Sky a Renovent Sky Plus:
Možnost připojení
vnějších zařízení
Příslušenství
Renovent Sky
 E-bus
 4-polohový přepínač
 Bezdrátové dálkové ovládání
 Servisní konektor
 Předehřev 1000W
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
Renovent Sky Plus
Renovent Sky Plus je navíc oproti základní verzi
vybavena:





Dohřívač (příprava pro dohřívač)
EWT ( připojení pro zemní kolektor)
Napájení 24 V/4,5 VA
Výstup 0-10 V
2 vstupy nastavitelné jako 0-10V nebo
bezpotenciálovým kontaktem
 Předehřev 1000W
 Dohřev 1000W
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
6
Instalace musí splňovat tyto podmínky:
 Předpisy pro větrání budov a obytných místností.
 Bezpečnostní elektrotechnické předpisy.
 Předpisy a požadavky pro připojení k odpadnímu a
kanalizačnímu potrubí v obytných budovách.
 Instrukcím na instalaci Renovent Sky 300 a požadavky
výrobce.
 Ostatním místním normám, vyhláškám a požadavkům
Podmínky instalace a umístění Renovent Sky
 Renovent Sky 300 může být přímo instalován na stěny a
stropy pomocí instalačních konzolí, které jsou součástí
dodávky. Pro případné omezení přenosu vibrací musí
být zařízení umístěno na pevnou konstrukci s minimální
2
hmotností 200 kg/m .
 Zařízení musí být umístěno vodorovně tak, aby byl
zajištěn odtok kondenzátu.
 V místnosti pro instalaci nesmí mrznout
Instalace na strop:
 Na spodní straně přístroje musí být volný prostor 70cm
pro volné otevření čelního krytu. Ujistěte se, že filtry jsou
lehce vyjímatelné a že žádná překážka nebrání jejich
vyjmutí.
Instalace na stěnu:
 Před přístrojem musí být volný prostor 70cm pro volné
otevření čelního krytu.
 Na spodní straně přístroje, kde jsou elektrické
připojovací konektory a vývod kondenzátu musí být
volný prostor min. 20 cm pro připojení přístroje.
V případě zakrytí větrací jednotky, musí být zákryt
odnímatelný z důvodu údržby a servisu. Rozměry
revizního otvoru by měly být min. 70 x 180cm tak, aby
byla přístupná celá jednotka včetně připojovacích hrdel,
napojení odvodu kondenzátu a připojovacích konektorů.
Odvod kondenzátu
V ostatním se instalace na
stěnu
řídí
postupem
odpovídajícím instalaci na
stěnu.
Odvod kondenzátu
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
7
Připojení kondenzátu
 Odvod
kondenzátu je
vybaven závitem 3/4" pro
připojovací
šroubení
(šroubení není součástí
dodávky
přístroje).
Použijte odtokové potrubí
32mm.
 Potrubí
pro
odvod
kondenzátu musí být
vybaveno
sifonem
(pachovým
uzávěrem)
tak,
aby
nepronikal
zápach
z odpadu do
větrací jednotky a sifon
musí být zalit vodou.
Propojovací šroubení
Propojovací šroubení
Elektrické připojení a regulace větrací jednotky
Větrací jednotka se připojuje pomocí el. šňůry s vidlicí uzemněné zásuvky (Tř. 1). Elektrická instalace musí být v
souladu s místními předpisy. Větrací jednotka je určena pouze pro připojení do zásuvky 230V.
Vezměte v úvahu výkon předehřevu 1000W, je-li dále instalován i dohřívač jehož jmenovitý výkon je také 1000W,
vroste celkový výkon na 2000W.
Řídící jednotka, která je standardně
dodávána s větrací jednotkou musí
být
připojena
k
jednotce
prostřednictvím E-bus konektoru.
Tento (oddělitelný) 2pólový konektor
je nainstalovaný na vnější straně
přístroje (viz 10.1)
Kabel musí být připojen instalatérem
(připojovací
vedení
minimálně
0,34mm2)
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
8
9. Schéma zapojení:
(č. 2)
Green
(zelený)
Žlutý
(Yellow)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
Q
R
Externí spínací
kontakt
(č. 1)
Vstup 0-10V
(bílý)
24V
(Žluto/zelený)
Čidlo dohřívače
Nr. 2
Výstup 0-10V
Nr. 1
Dohřívač
White
Nepoužito
Green/yellow
Řídící jednotka
Blue
(modrý)
Motor klapky bypass
Brown
(hnědý)
Servisní konektor
C11
Teplotní senzor
vnitřní teploty
C10
Odtahový ventilátor
C7
Přívodní ventilátor
C6
Řídící deska
C5
Teplotní senzor
venkovní teploty
C3
Dohřívač
C2
Vícemístný přepínač
C1
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
9
10.1. Připojovací konektory:
1
Přívodní šňůra s vidlicí 230V
2
eBus konektor
3
Konektor RJ 12/6 pro rpm regulaci
4
Konektor pro předehřev
5
Servisní konektor
6
9-pólový konektor (pouze pro verzi Plus)
7
Možný vstup pro další připojení kabelu
10.2. Připojení přepínače a bezdrátového ovládání:
Při použití více dálkových
přepínačů a ovladačů, bude
větrací jednotka v provozu
podle ovladače přepnutého na
nejvyšší mód (hodnotu).
10.3. Propojení více větracích jednotek Renovent Sky:
Podřízené větrací jednotky musí být nastaveny jako podřízené (slave) prostřednictvím servisního software "Service
tool" před propojením do sítě eBus. Každá větrací jednotka musí mít samostatnou zásuvku 230V.
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
10
Připojení dohřevu, nebo samostatného předehřevu:
Dohřívač, nebo zvláštní předehřev (možné pouze pro verzi Plus) jsou
elektricky připojené ke svorce X14, právě pro dohřívač je také teplotní
senzor, který musí být připojen ke svorce 7 a 8 9tipólového konektoru, který
je součástí pouze verze Plus.
Při použití dohřívače nebo zvláštního předehřívače, použijte krok 12 (a při
extra předehřevu také 13). Podívejte se prosím na montážním návodu, který
přišel s ohřívačem pro rozsáhlejší informace o instalaci postheater nebo
extra předehřívače.
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
11
10.6 Připojení zemního výměníku:
A - Minimální teplota
B - Maximální teplota
I – Přívod do domu
II – Odvod vně objektu (ven)
III – Odtah z domu
IV – Přívod vzduchu do domu (z venku)
Parametr nastavení 26, 27 a 28 (§12)
Připojení externího spínacího kontaktu:
K jednotce Renovent Sky Plus může být
připojen externí spínací kontakt (spínač nebo
relé). Je-li nezbytný druhý externí spínací
kontakt, je možné přeprogramovat vstup 3 a 4.
Připojení externího vstupu 0-10V:
K jednotce Renovent Sky Plus může být
připojen externí vstup 0-10V. Kontakty 3 a 4
jsou standardně nastaveny jako vstup 0-10V.
Je-li požadován druhý vstup 0-10V, mohou být
kontakty 1 a 2 přeprogramovány rovněž na
vstup 0-10V (kontakty 1 a 2 jsou standardně
nastaveny jako externí spínací kontakt)
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
12
Hodnoty nastavení:
Krok
č.
01
Nastavení z
výroby
Popis
3
Objem vzduchu – Mód 1
/
50m /h
Možnosti nastavení
3
3
5m /h
3
3
50 m /h až 300m /h (v závislosti na nastavení
3
50 m /h až 300m /h (v závislosti na nastavení
3
50 m /h až 300m /h (v závislosti na nastavení
Objem vzduchu – Mód 2
100m /h
Objem vzduchu – Mód 3
150m /h
04
Objem vzduchu – Mód 4
225m /h
05
Bypass - teplota
06
Bypass - hystereze
vyššího a nižšího módu)
3
03
3
0 m /h nebo 50m /h
3
02
Krok
3
5m /h
3
vyššího a nižšího módu)
3
3
5m /h
3
3
vyššího a nižšího módu)
5m /h
22,0°C
15,0°C – 35,0°C
0,5°C
2,0°C
0,0°C – 5,0°C
0,5°C
0 = automatické
1 = zavřený bypass ventil
2 = otevřený bypass ventil
-
07
Nastavení Bypass ventilu
08
Centrální topení + rekuperace tepla
OFF
OFF = Centrální topení + rekuperace off
ON = Centrální topení + rekuperace on
-
09
Povolená nerovnováha větrání
ON
ON = přívod a odvod vzduchu se rovnají
OFF = povolená nerovnováha větrání
-
10
Pevná nerovnováha
0 m /h
11
Předehřívač připojen
OFF
0
3
3
3
3
-100m /h až 100m /h
1m /h
ON = předehřívač připojen
OFF = předehřívač nepřipojen
-
0 = žádný ohřívač
1 = přídavný ohřívač
2 = dohřívač
-
Nastavení pro verzi Plus
12
Dohřívač
13
Teploty dohřívače
14
Výběr vstupu 1
15
16
17
18
19
0
21,0°C
15,0°C – 30,0°C
0,5°C
OFF
OFF = aktivní vstup 0/1 (spínač)
ON = aktivní vstup 0-10V
Minimální napětí vstupu 1
0,0V
0Voltů – 10Voltů
0,5V
Maximální napětí vstupu 1
10,0V
0Voltů – 10Voltů
0,5V
Nastavení vstupu 1
Nastavení přívodního ventilátoru při
sepnutí vstupu 1
Nastavení odtahového ventilátoru při
sepnutí vstupu 1
-
0
0 = OFF
1 = ON
2 = ON pokud je splněna podmínka otevření
bypassu
3 = ovládání bypassu
5
0 = ventilátor vypne
3
1 = Mód minimální průtok vzduchu 50m /h
2 = Mód 1
3 = Mód 2
4 = Mód 3
5 = Vícemístný přepínač
6 = Max. průtok
5
0 = ventilátor vypne
3
1 = Mód minimální průtok vzduchu 50m /h
2 = Mód 1
3 = Mód 2
4 = Mód 3
5 = Vícemístný přepínač
6 = Max. průtok
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
-
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
13
20
Výběr vstupu 2
ON
OFF = aktivní vstup 0/1 (spínač)
ON = aktivní vstup 0-10V
21
Minimální napětí vstupu 2
0,0V
0Voltů – 10Voltů
0,5V
22
Maximální napětí vstupu 2
10,0V
0Voltů – 10Voltů
0,5V
23
24
Nastavení vstupu 2
Nastavení přívodního ventilátoru při
sepnutí vstupu 2
0
0 = OFF
1 = ON
2 = ON pokud je splněna podmínka otevření
bypassu
3 = ovládání bypassu
5
0 = ventilátor vypne
3
1 = Mód minimální průtok vzduchu 50m /h
2 = Mód 1
3 = Mód 2
4 = Mód 3
5 = Vícemístný přepínač
6 = Max. průtok
-
5
0 = ventilátor vypne
3
1 = Mód minimální průtok vzduchu 50m /h
2 = Mód 1
3 = Mód 2
4 = Mód 3
5 = Vícemístný přepínač
6 = Max. průtok
-
OFF = ventil zemního kolektoru zavírá
ON = ventil zemního kolektoru otevírá
-
25
Nastavení odtahového ventilátoru při
sepnutí vstupu 2
26
Zemní výměník (EWT)
OFF
27
Minimální teplota zemního kolektoru,
při které ventil otvírá
5,0°C
28
Minimální teplota zemního kolektoru,
při které ventil otvírá
25,0°C
0,0°C – 10°C
0,5°C
15,0°C – 40,0°C
0,5°C
Změny vyhrazeny – Brink Climate Systems neustále usiluje po zdokonalení výrobků a vyhrazuje si právo měnit
specifikace bez předchozího upozornění.
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
14
Rozšiřující vybavení pro Renovent Sky:
popis
zobrazení
kód
Tepelně izolované a parotěsné potrubí Ø150mm, délka roury 2,25m
200121
Koleno 90° tepelně izolované potrubí Ø150mm
200122
Koleno 45° tepelně izolované potrubí Ø150mm
200132
Plastová spojka potrubí Ø150mm (spojka je rozebíratelná)
200128
Ohebný tlumič hluku D150/1m
207750
Elektrický předehřev, doplnění předpřipraveného připojení pro Sky
310681
Elektrický dohřev, doplnění dohřevu pro jednotky Renovent Sky Plus
310671
Senzor CO2 nástěnný
511396
Přepínač V4 se signalizací zanešení filtrů a stabilní polohou provětrávání
540262
Entalpický výměník pro Renovent Sky 300
532060
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov
Tel.: 317 724 910, 317 726 847
E-mail: [email protected]; www.storc.cz
ŠTORC TZB s.r.o.
Villaniho 2155, 256 01 Benešov, tel.: 317 724 910, e-mail: [email protected]
Autorizované zastoupení a importér Brink Climate Systems
verze 2. 4. 2013
www.storc.cz
Download

Projekt Renovent Sky