BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
2013 MALİ YILI
YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ
2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları 2.829.000,00 TL, Sermaye Giderleri 3.569.000,00 TL , Sermaye Transferleri
631.215,00 TL ve Diğer Hizmet Giderleri için 6.720.785,00 TL olmak üzere toplam 13.750.000,00 TL. öngörülmüştür.
2013 Yılı toplam ödenek durumuna göre, sektörel bazda en büyük payı %85 İl Özel İdaresi ve Köy Altyapı Hizmetleri Sektörü, ve
%11’lik bütçe payı ile Eğitim Sektörüne ve %4 ’lük bütçe payı ile diğer sektörlere yer verilmiştir.
Bayburt İl Özel İdaresinin 2013 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı ve hizmet türlerine göre ödenek dağılımı;
I. ALTYAPI YATIRIMLARI:
Köy yolları; 19 Km. I. Asfalt Kaplama, 152 Km. II. Kat Asfalt Kaplama, Trafik İşaret ve Levha yapımı, 21 adet Köprü, Menfez ve İstinat
Duvarı Sanat Yapısı projesi,
İçmesuyu; 20 Adet İçmesuyu Deposu ve Muhtelif İçmesuyu İsale Hattı projelerinin Bakım ve Onarımları için boru alım projesi,
Yerüstü Sulama Tesisi; 2 Adet Gölet yapımı, 13 adet Sulama Suyu Tesisi yapım projesi,
Kanalizasyon; 19 Adet kırsal yerleşim yerlerinin Kanalizasyon Tesis, Doğal Arıtma Tesisi ve Şebeke yapımı Projesi,
Makine İkmal; 6 Adet İş makinesi Alımı ve Bakım ve Onarım Hizmetleri,
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Köylere Yardım Projeleri,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
II. ÜSTYAPI YATIRIMLARI:
Eğitim Hizmetleri sektöründe 3 adet İlköğretim Okulları Onarım Projesi ve İlköğretim Genel Ek Derslik Yapım ve Onarım Projesi,
Tarım Hizmetleri sektöründe 11 adet Tarımsal Proje,
Sağlık Hizmetleri Sektöründe 6 adet Sağlık evi onarımı Onarım Projesi,
Spor Hizmetleri sektöründe 10 Adet semt sahası yapımı, hareketli iş makinesi alımı ve spor malzeme alım projesi,
Kültür ve Turizm Hizmetleri sektöründe 9 Adet Fuarlara katılım ve İl Tanıtım projesi,
Savunma Hizmetleri sektöründe 4 Adet Mal ve Hizmet Alımı ve Araç Alım Projesi,
Diğer Hizmetler sektöründe 4 Adet Mal ve Hizmet Alımı, Rehabilitasyon Merkezi, Aile ve sosyal Politikalar Müdürlüğü Hizmet Binası ve
Hizmet Alım Projesi,
Bayburt İl Özel İdaresi 2013 Yılı Yatırım, Çalışma ve Performans Programı”nın sadece “Yatırım ve Çalışma Programı” bu bölümde yer
almıştır.
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL ÖDENEK DAĞILIMI
2013 Yılı Kurumların
Kendi Bakanlıkları veya
KÖYDES
SEKTÖRLER
2013 Yılı İl Özel İdaresi
Bütçesi
ALTYAPI HİZMETLERİ
Kanalizasyon Hizmetleri
İnşaat İskan Bakım Onarım Hizmetleri
Ulaştırma Hizmetleri
Su ve Kanal Hizmetleri
Makine İkmal Hizmetleri
Köylere Hizmet Götürme ve Köy Altyapı Hizmetleri
1.545.000,00
----------------6.684.319,00
16.103.186,00
6.192.900,00
500.000,00
215.000,00
80.000,00
1.240.000,00
375.000,00
1.600.000,00
350.000,00
1.614.000,00
335.000,00
70.000,00
318.950,00
365.000,00
395.850,00
41.150,00
35.100,00
5.540.000,00
39.740.455,00
1.524.000,00
150.000,00
60.000,00
85.000,00
70.000,00
63.000.00
20.000,00
30.000,00
-----------------
ÜSTYAPI HİZMETLERİ
Eğitim Hizmetleri
Tarım Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor Hizmetleri
Kültür ve Turizm Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
Bayındırlık Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
PROJE MALİYETLERİ TOPLAMI
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
İL ÖZEL İDARE 2013 YILI YATIRIM BÜTÇE TOPLAMI
İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI DİĞER GENEL GİDER TOPLAMI
İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI BÜTÇE TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
3.569.000,00
10.181.000,00
13.750.000,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI ALTYAPI HİZMET PROJELERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
II.Kat Asfalt
Köprü,İstinat
Kaplama
Duvarı ve Menfez
103 Km.
15 Adet
Kanalizasyon
Doğal Arıtma
11 Adet
İçme Suyu
Deposu
14 Adet
İçmesuyu
İsale Hattı
1 Adet
Merkez
I.Kat Asfalt
Kaplama
14 Km
Aydıntepe
-----
35 Km.
3 Adet
4 Adet
2 Adet
Demirözü
5 Km.
14 Km
3 Adet
4 Adet
TOPLAM
19 Km.
152 Km.
17 Adet
19 Adet
İLÇE
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
-----
Sulama Suyu
Tesisi
10 Adet
-----
-----
1 Adet
3 Adet
-----
2 Adet
2 Adet
19 Adet
1 Adet
2 Adet
13 Adet
Gölet
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
S. No:
Sektör Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tarım-Orman
İnşaat-İskan
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Proje Adı
Aslan Dağı Vilayet Ormanı ve Sosyal Tesisleri Projesi
İl Özel İdaresi Hizmet Binaları Onarım Projesi
Söğütlü Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Güneydere Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Oruçbeyli Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Akyaka Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Damlıca Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Yukarı Kırzı Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
İncili Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Güzelce Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Yukarı kışlak Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Aksaçlı Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Soğukgöze Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Yaylapınar Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Kıratlı Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Çiğdemtepe Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Demirışık Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Günbuldu Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Dumlu Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Serenli Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Çatalçeşme Köyü Şebeke,Fosseptik ve Doğal Arıtma Tesisi Projesi
Projenin
Yeri
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Demirözü
Demirözü
Aydıntepe
Aydıntepe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Aydıntepe
Aydıntepe
Demirözü
Demirözü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
1996------2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
Proje
Tutarı
-----------------------
165.000,00
110.000,00
80.000,00
85.000,00
130.000,00
50.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
70.000,00
80.000,00
70.000,00
68.000,00
75.000,00
35.000,00
TOPLAM PROJE MALİYETİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
İL ÖZEL İDARE BÜTÇE ÖDENEĞİ
BAKANLIK ve KÖYDES
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
35.000,00
47.000,00
10.000,00
2013 Yılı
Ödeneği
15.000,00
80.000,00
165.000,00
110.000,00
80.000,00
85.000,00
130.000,00
50.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
70.000,00
80.000,00
70.000,00
68.000,00
75.000,00
35.000,00
35.000,00
47.000,00
10.000,00
1.545.000,00
295.000,00
1.250.000,00
1.545.000,00
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü
Sektör
Proje Adı
Adı
Ulaştırma Başbakanlık Duble Yol Yapımı ve Ağaçlandırma Projesi
S. No:
1
2
3
4
5
KM
Projenin
Yeri
Merkez
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
2010-------
Proje
Tutarı
252.569,00
2013 Yılı
Ödeneği
252.569,00
Ulaştırma Yaylapınar Köyü Kuzular Mah. I.Kat Asfalt Kaplama Projesi
Ulaştırma Gez köyü I.Kat Asfalt Kaplama Projesi
3
Merkez
2013-2013
281.250,00
281.250,00
4
Merkez
2013-2013
375.000,00
375.000,00
Ulaştırma Darıca-Yoncalı Yk.Mezra yolu I.Kat Asfalt Kaplama Projesi
Ulaştırma Demirözü-Yk.Pınarlı Bağ.Yolu I.Kat Asfalt Kaplama Projesi
7
Merkez
2013-2013
656.250,00
656.250,00
5
Demirözü
2013-2013
468.250,00
468.250,00
Merkez
2013-2013
Merkez
Merkez
Merkez
2013-2013
2013-2013
2013-2013
Merkez
TOPLAM
1
2
3
Ulaştırma Helva Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
Ulaştırma Çorak Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
Ulaştırma Kırkpınar Grup Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi.
4
Ulaştırma
5
Ulaştırma Dağçatı Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
6
7
8
9
10
Ulaştırma
Ulaştırma
Ulaştırma
Ulaştırma
Ulaştırma
11
Ulaştırma
Balkaynak - Güneydere - Gökler Grup Yolu II. Kat Asfalt Kaplama
Projesi.
5
1
4
10
Dağtarla Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
2
4
13
6
6
Çayırözü Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
5
B.Çımağıl - O.Çımağıl Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
8
TCK. Arpalı Bağ. Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
Harmanözü-Demirışık Grup II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
Konursu-Adabaşı-Ugurgeldi Gr. Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
2.033.319,00
19
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
122.500,00
24.500,00
98.000,00
122.500,00
24.500,00
98.000,00
245.000,00
245.000,00
2013-2013
49.000,00
49.000,00
Merkez
2013-2013
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
98.000,00
318.500,00
147.000,00
147.000,00
98.000,00
318.500,00
147.000,00
147.000,00
122.500,00
122.500,00
Merkez
2013-2013
196.000,00
196.000,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
12
Ulaştırma Gümüşsu - Heybettepe Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
10
Merkez
2013-2013
245.000,00
245.000,00
13
Ulaştırma Çerçi - Kitre Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
6
Merkez
2013-2013
147.000,00
147.000,00
14
Ulaştırma Ozansu Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
6
Merkez
2013-2013
147.000,00
147.000,00
15
Ulaştırma Kitre Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
7
Merkez
2013-2013
171.500,00
171.500,00
16
Ulaştırma Balca Grup Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
10
Merkez
2013-2013
245.000,00
245.000,00
17
Ulaştırma Aydıntepe Yayla Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
6
Aydıntepe
2013-2013
147.000,00
147.000,00
18
Ulaştırma Çatıksu - İncili - Konursu Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi.
13
Aydıntepe
2013-2013
318.500,00
318.500,00
19
Ulaştırma Merkez - Taşkesen - Aydıntepe II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
16
Aydıntepe
2013-2013
392.000,00
392.000,00
20
Ulaştırma Elmalı Grup Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi Y.
5
Demirözü
2013-2013
122.500,00
122.500,00
21
Ulaştırma Kavaklı-Çimentepe Köy Yolu II. Kat Asfalt Kaplama Projesi
9
Demirözü
2013-2013
220.500,00
220.500,00
TOPLAM PROJE MALİYETİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
5.757.319,00
152
İL ÖZEL İDARE BÜTÇE ÖDENEĞİ
BAKANLIK
KÖYDES
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
815.000,00
252.569,00
4.689.750,00
5.757.319,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü
Sıra Sektör
Proje Adı
No:
Adı
Ulaştırma Trafik İşaret ve Levha Yapımı
1
Ulaştırma Helva Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi
2
Ulaştırma Sakızlı Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi
3
Ulaştırma Taht-Dövmekaya-Alapelit Grup Yolu Menfez Yapım Projesi
4
Ulaştırma Balca Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi (2 Adet)
5
Ulaştırma Yanıkçam Köy Yolu Menfez Yapım Projesi yolu (2 Adet)
6
Ulaştırma Mutlu Köyü içi Menfez Yapım Projesi (2 Adet)
7
Ulaştırma Sancaktepe Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi
8
Ulaştırma Saruhan Köyü Köy Yolu Menfez Yapım Projesi
9
10 Ulaştırma Yeniköy Köyü içi Menfez Yapım Projesi
11 Ulaştırma Taht Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi
12 Ulaştırma Yazyurdu Köyü Menfez Yapım Projesi (2 Adet)
13 Ulaştırma Pınargözü Köyü Menfez Yapım Projesi
14 Ulaştırma Kılıçkaya Köyü Menfez Yapım Projesi
15 Ulaştırma Çimentepe-Kavaklı Köyleri Bağlantı Yolu Menfez Yapım Projesi
16 Ulaştırma Kalecik Köyü Menfez Yapım Projesi
17 Ulaştırma Yukarı Dikmetaş Köyü Menfez Yapım Projesi
18 Ulaştırma Bayraktar Köyü -Karşı Mahalle İstinat Duvarı Yapım Projesi
19 Ulaştırma Çamlıkoz Köy içi İstinat Duvarı Yapım Projesi
20 Ulaştırma Taşburun köy içi İstinat Duvarı Yapım Projesi
21 Ulaştırma Köprü Korkulukları Yapım Projesi
22 Ulaştırma İncili Köyü Köprü Yapım Projesi
Projenin
Yeri
İl-İlçe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Aydıntepe
Aydıntepe
Demirözü
Demirözü
Demirözü
Merkez
Merkez
Merkez
İl-İlçe
Aydıntepe
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
Proje
Tutarı
75.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
45.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
100.000,00
160.000,00
TOPLAM PROJE MALİYETİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
927.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
350.000,00
BAKANLIK ve KÖYDES
577.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
2013 Yılı
Ödeneği
75.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
45.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
100.000,00
160.000,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
927.000,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sektör
Adı
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
Proje Adı
Balkaynak Köyü 50m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Dövmekaya Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Gökler 50m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Kıratlı Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Çiğdemtepe Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Kop Köyü 50m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Yerlice Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Tepetarla Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
A.Çımağıl Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Güneydere Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Buğdaylı Köyü 50m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Bayırtepe Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Yoncalı Köyü 75m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Saruhan Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Suludere Köyü 50m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Sorkunlu Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Çağıllı Köyü 20m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Petekli Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
Akyaka Köyü 30m3 İçmesuyu Deposu Yapım Projesi
İçme Suyu İsale Hattı Bakım ve Onarımı İçin Boru Alım Projesi
Projenin
Yeri
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Aydıntepe
Aydıntepe
Demirözü
Demirözü
Demirözü
İl-İlçe
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
Proje
Tutarı
40.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000.00
30.000.00
150.000,00
TOPLAM PROJE MALİYETİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
780.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
BAKANLIK ve KÖYDES
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
2012 Yılı
Ödeneği
40.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000.00
30.000.00
150.000,00
275.000,00
505.000,00
750.000,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
Sıra Sektör
Proje Adı
No:
Adı
Sulama Başbakanlık Duble Yol Maden ve Balkaynak Köyleri Sulama Tesisi Projesi
1
Sulama Yukarı Pınarlı-Aşağı Pınarlı Gölet Yapım Projesi
2
Sulama Akyaka Köyü Gölet Yapım Projesi
3
Sulama Gez Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
4
Sulama Heybettepe Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
5
Sulama Maden Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
6
Sulama Masat Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
7
Sulama Yaylapınar Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
8
Sulama Kurugüney Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
9
Sulama Danişment Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
10
Sulama Sakızlı Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
11
Sulama Saraycık Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
12
Sulama Kabaçayır Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
13
Sulama Suludere Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
14
Sulama Erikdibi Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
15
Sulama Yukarı Pınarlı-Aşağı Pınarlı Köyleri Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
16
Projenin
Yeri
Merkez
Demirözü
Demirözü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
2010-2013
2010-2013
2011-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2013-2013
2012-2013
Proje
Tutarı
683.186,00
1.500.000,00
1.200.000,00
350.000,000
300.000,00
350.000,000
800.000,00
300.000,00
713,830.89
2,182,267.80
4.000.000,00
3.110.000,00
400.000,00
1,313.607.40
230.000,00
2.100.000,00
TOPLAM PROJE MALİYETİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
15.323.186,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
BAKANLIK
KÖYDES
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
2013 Yılı
Ödeneği
683.186,00
1.500.000,00
1.200.000,00
350.000,000
300.000,00
350.000,000
800.000,00
300.000,00
713,830.89
2,182,267.80
4.000.000,00
3.110.000,00
400.000,00
1,313.607.40
230.000,00
2.100.000,00
100.000,00
683.186,00
14.540.000,00
15.323.186,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
2013-2013
Proje
Tutarı
700.000,00
2013 Yılı
Ödeneği
700.000,00
1
Makine-İkmal Greyder İş Makinesi Alımı
2
Projenin
Yeri
Merkez
2
Makine-İkmal Piç-Kup (çift Kabinli ) Araç Alımı
3
Merkez
2013-2013
150.000,00
150.000,00
Makine-İkmal Tuz Serpme İş makinesi Alımı
1
Merkez
2013-2013
150.000,00
150.000,00
S. No:
Sektör Adı
Proje Adı
Adet
3
Makine-İkmal Akaryakıt ve Yağ Alımları
Merkez
2013-2013
3.310.600,00
3.310.600,00
4
Makine-İkmal Taşıt ve İş Makinesi Bakım ve Onarımları
Merkez
2013-2013
715.000,00
715.000,00
5
Makine-İkmal Taşıt-İş Makinesi Kiralama Giderleri
Merkez
2013-2013
500.000,00
500.000,00
6
Makine-İkmal Diğer Malzeme Alım Giderleri
Merkez
2013-2013
667.300,00
667.300,00
6.192.900,00
TOPLAM PROJE MALİYETİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
1.600.000,00
BAKANLIK veya İLLER BANKASI BORÇLANMA
4.592,900,00
6.192.900,00
ÖDENEK TOPLAMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
Download

2013 mali yili yatirim ve calisma programi