Karpaty Invest s.r.o. Most pri Bratislave 464, prevádzka Studené
BETÓNY, POTERY, STABILIZÁCIE
Tel : 0905 546 907, 0905 269 784, fax : 02 4595 1452
Mail : [email protected]
Nájdete nás : Most pri Bratislave - Studené - cesta na Tomášov
Cenník platný od 01. 01. 2011
Certifikát vnútropodnikovej kontroly podľa STN EN 206-1 číslo SK12 – ZSV – 0205 vydal
QUALIFORM SLOVAKIA.
Výrobok
Betóny
Štandardné
C 8/10, XO
C 12/15, XO
C 16/20, XO
C 20/25, XC1
C 25/30, XC2
C 30/37, XC4,XD2
Vodotesné
C 25/30 , 50 mm
Špeciálne
C 12/15, XF3,XA3
Cena
bez DPH
Vlastnosti
€
Sk
40,83
43,48
48,13
53,77
56,76
61,08
1 230
1 310
1 450
1 620
1 710
1 840
Vyrovnanie podkladu stavieb
Jednoduché základy stavieb
Jednoduché betónové konštrukcie
Namáhané nosné betónové konštrukcie
Namáhané nosné betónové konštrukcie
Konštrukcie pre vysoké zaťaženie
60,41
1 820
Bežná odolnosť, priesak do 50 mm.
53,78
1 620
C 16/20, XF3,XA3
58,43
1 760
C 20/25, XF3,XA3
64,07
1 930
Ochrana základov proti tlakovej vode,
mrazu, agresívnym vplyvom a prieniku
radónových plynov do interiéru stavby
Konštrukcie stavieb odolné proti tlakovej
vode, agresívnym vplyvom a prieniku
radónových plynov do interiéru stavby.
Nie je potrebná izolácia proti vode.
Špeciálne stavby odolné proti tlakovej
vode, agresívnym vplyvom a prieniku
radónových plynov do interiéru stavby.
Nie je potrebná izolácia proti vode.
Čistiarne vôd, chladiace veže a pod.
Potery
Anhydritový AP 020
135,43
4 080
Cementový CP 030
131,17
3 952
41,16
1 240
Podkladové vrstvy pre cesty
74,35
2 240
Podkladové vrstvy pre cesty
Stabilizácia
KSC I.
Cestné
CB III.
Samonivelizačný poter do interiérov bežné
prostredie, vhodný na podlahové kúrenie
Samonivelizačný poter do interiérov pri
zvýšenej vlhkosti, výrobné prevádzky
Ceny sú za 1 m 3 . K cene účtujeme 20 % DPH.
Štandardné a vodotesné betóny v konzistencii S3, max. zrno kameniva 16 mm ( C 8/10 a C
12/15 max. zrno 22 mm ). Cestné betóny a stabilizácie v konzistencii S1.
Ceny dopravy a objednávanie :
1/ Cena dopravy betónu domiešavačmi 9 m3 a 10 m3 účtovaná tam a späť je 2,32 €( 70 Sk)/km.
2/ Cena vykládky domiešavača 9m3 a 10 m3 je 6,64 € (200 Sk)/ 15 min .
3/ Pri každej dodávke je potrebné zabezpečiť príjazd k miestu vykládky a po vykládke na stavbe
umytie domiešavača. Cena za umytie vyprázdneného domiešavača mimo stavby je 16,60 € (500
Sk)/ auto. V prípade vrátenia nespotrebovaného materiálu zo stavby na betonáreň je poplatok za
recykláciu výrobku 27 €/ m3 bez DPH.
4/ Cena príplatku pri dodávke mimo pracovných hodín t.j. Po-Pi od 16,00 do 22,00, v noci od
22,00 do 06,00 a počas dní pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov je 6,64 €
(200 Sk)/ m3.
5/ Odber betónu do 30m3 je potrebné objednať deň vopred do 12,00, odber väčší ako 50m3 je
potrebné objednať minimálne 72 hodín vopred.
6/ Odber čerpaného betónu, poterov a čerpadla je potrebné objednať minimálne tri pracovné dni
vopred.
7/ Po dohode o receptúre a cene so zákazníkom vyrábame aj špeciálne betóny s rozptýlenou
výstužou ( betón s PP vláknami, drátkami ) a samonivelizačný betón.
8/ Pre spracovanie poterov zapožičiavame nivelizačný komplet ( vodováhy, striasacie tyče, terčíky
na nastavenie hrúbky podlahy).
9/ Pri väčších objemoch budú ceny dojednané individuálne.
Kontakty na objednávanie betónu, dopravy a čerpania :
Vedúci prevádzky :
Róbert Racko
Tel. : 0905 546 907, mail [email protected]
Kontakty na vedenie spoločnosti :
Ing. Dušan Šabík, konateľ spoločnosti
Tel. : 0905 287 358, mail [email protected]
Fax : 02 4595 1452
Download

KARPATY INVEST sro