Ceny betonů, dopravy a čerpání platné od 1.1.2013
Ke všem uvedeným cenám je účtováno DPH dle zákona - viz.příloha
MLADÁ BOLESLAV
Průmyslová ul., Kosmonosy
: 602 196 477, 326 734 309 Fax: 226 259 540
CENTRÁLNÍ DISPEČINK PRAHA : ul. Ke Garážím, Praha 4 - Kačerov mobil : 723 821 418, tel.: 272 765 845, 272 765 849, fax.: 226 259 500
ZÁKLADNÍ TABULKY - konzistence betonů S2, S3
ZÁKLADNÍ
kamenivo
TŘÍDY BETONU
dle ČSN EN 206-1
(včetně změny Z3)
do 22 mm
do 16 mm
běžné
do 8 mm
jemnozrnné
X0, XC1, XC2
( Kč/m3 )
1 230
1 320
1 360
1 520
1 620
1 700
1 800
2 000
2 200
2 350
C - /5
C - /7,5
C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
C 40/50
PŘÍPLATKY
1 270
1 360
1 400
1 560
1 660
1 740
1 840
2 040
2 240
2 390
Urychlený průběh
nárůstu pevnosti
‹
XC3, XC4, XF1
XD1, XD2, XD3,
XA1, XA2, XA3
XM1, XM2, XM3
100
90
70
50
40
30
20
20
0
0
----------40
40
40
40
40
1 310
1 400
1 440
1 600
1 700
1 780
1 880
2 080
2 280
2 430
provzdušněné
XF2,XF3,XF4
„XF1, XA2,XA3
SCC, QCC
--------200
200
200
200
200
---
ZÁKLADNÍ TABULKY - PŘEDEPSANÁ PEVNOST PO 90 DNECH - konzistence betonů S2, S3
do 22 mm
do 16 mm
TŘÍDY BETONU dle ČSN
206-1
(včetně změny Z3)
C 20/25
C 25/30
C 30/37
BETON dle
TN-SVB ČR 01-2004
( Kč/m3 )
X0,XC1,XC2
XC3-4,XA1-3,XF1,
XD1-3, XM1-2
XF2, XF3, XF4
„XF1, XA2, XA3
X0, XC1, XC2
XC3-4,XA1-3,XF1,
XD1-3, XM1-2
XF2, XF3, XF4,
„XF1, XA2, XA3
1 640
1 740
1 940
1 680
1 780
1 980
--1 940
2 140
1 680
1 780
1 980
1 720
1 820
2 020
--1 980
2 180
ZÁKLADNÍ - konzistence betonů S2, S3
kamenivo
do 22 mm
dle PN 03/2005
kamenivo do 4 mm
konzistence S2, S3
SLEVA
1 520
ZÁKLADNÍ
POTĚROVÉ BETONY
CP5
CP7,5
CP10
CP12,5
CP15
do 8 mm
Urychlený průběh nárůstu pevnosti
‹
jemnozrnné
běžné
1 480
B 12,5
od
od
od
do 16 mm
PŘÍPLATKY - konzistence betonu S2, S3
1 560
60
ZÁKLADNÍ
PŘÍPLATKY ‹
1 350
1 440
1 480
1 600
1 640
100
90
70
60
50
CP20
CP25
CP30
CP35
CP37
PŘÍPLATKY ‹
1 740
1 820
1 920
2 050
2 120
40
30
20
20
20
U suchých a zavlhlých betonů s konzistencí (S1) poskytujeme slevu ve výši 50,- Kč/m3
BETONY SE ZVLÁŠTNÍMI NÁROKY VYRÁBÍME OD MINIMÁLNÍCH PEVNOSTNÍCH TŘÍD PODLE TABULEK NA.F.1 a F.3 ZMĚNY Z3
X0
od C 25/30
XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2
C - /5
XC1
od C 30/37
XD3, XF4, XA3, XM1, XM2
C 16/20
XC2, XC3
XM3
od C 35/45
C 20/25
‹
SCC
QCC
Pozn:
„
Příplatky za urychlený průběh nárůstu pevnosti, betony bez příměsi - Cement třídy 42,5 R
Samozhutnitelné betony vyrábíme od třídy C 25/30 se zrnem kameniva Dmax. 16 mm a 8 mm
Snadnozhutnitelné betony vyrábíme od třídy C 16/20 se zrnem kameniva Dmax. 22, 16 mm a 8 mm
Výroba SCC, QCC a ostatních výrobků s předepsaným složením po projednání s dispečinkem
Čerpatelné betony vyrábíme od tř. C -/7,5, čerpatelné betony s urychleným průběhem nárůstu pevnosti od tř. B12,5
V případě požadavku na stupně vlivu prostředí XA1-3 je nutné pro výběr vhodného složení betonu
(zejména druhu cementu) klasifikovat chemicky agresivní prostředí (viz. tabulka L.5 změna Z3).
Provzdušněné podle požadavků tabulky F.2 změny Z3 po domluvě s technologem
Třídy betonu uvedené v tomto ceníku jsou naším základním sortimentem. Běžné betony vyrábíme v konzistenci suché (S) (bez přidávané vody s vlhkostí
kameniva) a v konzistencích S1 (Z) až S3 (V), čerpatelné v konzistenci S3 (C). Betony se zvláštními nároky vyrábíme v konzistencích S2 (M) až S4 (T). Po
dohodě vyrábíme také betony dle receptury zákazníka; tyto požadavky plníme po konzultaci s naším technologem a obchodním oddělením. Věnujte
pozornost zpracování a ošetřování betonu dle platných norem. Kvalitu betonu kontroluje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř; protokoly o průběžných
výsledcích zkoušek dle ČSN dodáme po úhradě příslušných daňových dokladů na vyžádání. U suchých a zavlhlých směsí neručíme za jejich kvalitu po
zpracování, neboť může být vlastním zpracováním významně negativně ovlivněna.
)
)
)
)
Systém řízení jakosti výroby je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009
Ceny je možné upravit vzhledem k odebranému množství betonu
při platbě v hotovosti poskytujeme slevu ve výši 3%
číslo účtu pro hotovostní platby: 801811-065/2700
: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4; : 272 765 845, 272 765 849
fax.: 226 259 500 e-mail: [email protected]
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4785; IČO: 25 13 70 26; DIČ: CZ25 13 70 26; www.zapa.cz (www.ebeton.cz)
do 6 km
nad 6 do 8 km
nad 8 do 10 km
nad 10 do 12 km
nad 12 do 14 km
nad 14 do 16 km
nad 16 do 18 km
nad 18 do 20 km
nad 20 do 22 km
nad 22 do 24 km
nad 24 do 26 km
nad 26 do 28 km
nad 28 do 30 km
nad 30 do 32 km
Cena za m3 (Kč)
mix
sklápěč
130
145
170
190
210
235
255
280
300
320
340
360
380
395
-----------------------------
Cena za m3 (Kč)
VZDÁLENOST Z BETONÁRNY NA
STAVBU A ZPĚT
nad 32 do 34 km
nad 34 do 36 km
nad 36 do 38 km
nad 38 do 40 km
nad 40 do 44 km
nad 44 do 48 km
nad 48 do 52 km
nad 52 do 56 km
nad 56 do 60 km
nad 60 do 70 km
nad 70 do 80 km
nad 80 do 90 km
nad 90 do 100 km
nad 100 do 110 km
DOPRAVA BETONU
DOPRAVA BETONU
VZDÁLENOST Z BETONÁRNY NA
STAVBU A ZPĚT
mix
sklápěč
435
445
465
495
530
570
610
660
700
810
910
1 010
1 120
1 250
-----------------------------
cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět
při vykládce nad 30 minut je účtováno 100,- Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení, při vykládce nad 45 minut je účtováno 200,Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení, vykládkou se rozumí čas od příjezdu autodomíchávače na stavbu dle objednávky až do
doby jeho vyprázdnění
info
VÝLOŽNÍK do dosahu
pobyt stroje na stavbě
Kč/hod
příplatek za přečerpání betonu
Kč/m3
přídavné potrubí
Kč/m/den
přídavné hadice (nad 100 mm)
Kč/m/den
přídavné hadice (do 100 mm )
Kč/m/den
jízda stroje
(tam a zpět)
Kč/km
přeprava přídavného potrubí
avií - po dohodě
Kč/km
příplatek za čerpání
Kč/m3
drátkobetonu
přistavení čerpadla na
Kč/den
betonárnu
VÝLOŽNÍK do dosahu
24/20 m
46/42 m
52/48 m
2 100
2 150
2 250
2 300
2 300
2 500
2 500
2 950
3 500
---
---
---
10
15
20
40
50
60
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
47
47
47
47
47
47
47
47
47
15
15
15
15
15
15
15
15
15
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1 250
Schwing FBP 400
16/12 m
(5 m3)
PUMI 21
Liebher 21/17 m
(5 m3)
PUMI 24,67 Q
Liebher 24/20 m
(5 m3)
475
500
525
---
---
---
pobyt stroje na stavbě
každá započatá 1/4hod
Kč/15min
příplatek za přečerpání betonu
Kč/hod
přídavné potrubí
Kč/m/den
přídavné hadice (nad 100 mm)
Kč/m/den
přídavné hadice (do 100 mm )
Kč/m/den
jízda stroje
(tam a zpět)
Kč/km
mytí vozidla
Kč/jízda
výška pro rozložení min.
přistavení čerpadla na
betonárnu
28/24 m 32/28m 34/30 m 36/32 m 38/34 m 42/38 m
Kč/den
Schwing 24/20m KVM
halové čerpadlo
--2 100
90
90
90
90
100
100
100
100
120
120
120
120
66
66
66
47
475
500
525
2 100
6m
7m
7m
5m
info
Stroje je možno použít i v místech
výškového omezení
(tunely, haly, mosty atd.)
POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL
BETONU
POUŽITÍ ČERPADEL BETONU
dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, t.j. 4,0 m3, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka
dopravu sklápěčem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, t.j. 2 m3
při vykládce nad 15 minut je účtováno 90,-Kč/sklápěč za každou započatou čtvrthodinu zdržení
1 250
STABILNÍ ČERPADLO BETONU Pro práce v podmínkách, kdy není nutné a možné použití výložníku čerpadla do výšky, nebo do dálky
nabízíme STABILNÍ ČERPADLO "BSA 1005 PUTZMEISTER". Stroj lze také použít na místech, kde není možnost zajištění dostatečného
prostoru pro ustavení mobilního čerpadla
při použití náhrady cementového potěru pro najetí čerpadla účtujeme příplatek (prášek)
při použití cementového mléka (1 m3) při čerpání s potrubím účtujeme
odvoz zbytkového betonu v násypce - likvidace
500 Kč
3 000 Kč/m3
500 Kč
k ceně čerpání účtujeme navíc 1/2 hodinu práce stroje (30 minut mytí a povinná údržba), stroje garážují v Praze
při nasazení čerpadla nesmí být venkovní teplota nižší než -5ºC, síla větru může dosahovat maximálně 50km/hod.
V případě pochybnosti o použití kteréhokoliv čerpadla poskytne na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě. U všech
čerpadel je nutné zajistit bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému ustavení stroje, jakož i pomocné síly na montáž,
demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.
TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SMĚSI STMELENÉ POPÍLKEM
(ČSN EN 14 227-3)
SMĚSI STMELENÉ POPÍLKEM
(ČSN EN 14 227-3)
C9/12 (KSC I)
1 100
C3/4 (SC I)
1 000
C6/8 (KSC II)
1 080
C1,5/2,0 (SC II)
970
MEZEROVITÝ BETON
(ČSN 73 6124-2)
MCB
1 575
LEHKÉ BETONY (PROSTYREN) dle objemové
hmotnosti
čerpatelné
LEHKÉ BETONY (LIAPOR do 8mm) (ČSN EN 206-1), konzistence S2, S3
čerpatelné s příplatkem 300,- Kč/m3
2 435
---
LC 16/18
D1,6
---
500 kg/m3
LC 8/9
D1,2
---
LC 20/22 D1,8
---
700 kg/m3
2 330
LC 12/13
D1,4
---
LC 25/28 D2,0
---
900 kg/m3
2 280
(MLB 3,5/925)
.
BETONY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ s
použitím superplastifikátoru Dmax 8mm
POŽADAVKY PRO CEMENTOBETONOVÉ KRYTY DLE ČSN EN 13877-1,
frakce 22mm, konzistence S2, S3
požadavek
třída pevnosti
stup. vlivu prostředí
cena
C 16/20 X0,XC1
1 780
CB I
C30/37
XF4
2 200
C 20/25 X0,XC1
1 850
CB II
C30/37
XF4
2 200
C 25/30 X0,XC1
1 940
CB III
C25/30
XF2-3 (dle dokumentace)
2 000
CEMENTOPOPÍLKOVÉ SUSPENZE
konzistence S4 (PN 01/2009)
CPS I
1 200
CPS II
1 100
CPS III
1 000
konzistence S2 až S4
MALTY NA PROLÉVANÉ VRSTVY
konzistence S3 (ČSN 736127-1)
malta pro ŠCM
ČERSTVÉ ZDÍCÍ MALTY
konzistence S2,S3 (ČSN EN 998-2)
M 2,5
1 900
M5
1 950
M 10
2 000
1 440
Čerstvé zdící malty vyrábíme v požadované dny do 6:30 hod.,a to na základě objednávky podané min. 1 den předem . Maltu je možno plnit do předem připravených
kontejnerů o obsahu 200 litrů, jejichž zapůjčení je nutné domluvit předem s dispečinkem betonárny a potvrdit písemnou dohodou o zapůjčení.
Prostyren betony jsou vhodné jako tepelné izolační výplně. U těchto betonů není deklarována pevnost a není proto vhodné je používat jako nášlapnou vrstvu.
Vyrábíme je na základě objednávky podané 5 dní předem. Doprava pouze v autodomíchávačích.
TABULKY DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ
Uvedené ceny jsou orientační. Přesné dávkování specifikuje odběratel betonu. Beton s těmito výrobky dodáváme na základě objednávky podané 5 dní předem.
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / OCELOVÉ DRÁTKY
(obvyklá dávka 20-30 kg/m3)
obvyklá dávka
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / POLYMERNÍ
MAKROVLÁKNA
obvyklá dávka
dle typu,
20 - 40 Kč/kg
20 - 30 kg/m 3
2,5 - 4,0 kg/m 3
obvyklá dávka
0,6 - 0,9 kg/m 3
HYDROKRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADY
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / SKLENĚNÁ VLÁKNA
obvyklá dávka
1 - 10 kg/m3
dle typu,
100 - 170 Kč/kg
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ /
POLYPROPYLÉNOVÁ VLÁKNA
obvyklá dávka
3 - 9 kg/m3
ANTI CRACK,
250 - 360 Kč/kg
dle typu,
130 - 170 Kč/kg
EXPANZNÍ PŘÍSADA
dle typu,
70 - 160 Kč/kg
obvyklá dávka
15 - 20 kg/m3
Etrisan, 50 Kč/kg
TABULKY KAMENIVA, RECYKLÁTU A LIAPORU
PŘÍRODNÍ KAMENIVO (těžené, drcené)
LIAPOR
ČSN EN 12 620
frakce 0/4
frakce 4/8
Kč/m3
530
frakce 8/16
530
frakce 11/22
RECYKLÁT
Kč/m3
530
frakce 4/8
---
530
frakce 8/16
---
Kč/m3
frakce 0/22
100
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATKY
při použití teplé záměsové vody resp. zimních opatření (netýká se kameniva, směsí suchých a stmelených
popílkem a mezerovitého betonu), v zimním období automaticky (od 15.11. do 15.3.), a dále při teplotě +5° C a
nižší v okamžiku nakládky
noční betonáže od 20.00 do 06.00 hod
(z celkové fakturace betonu a dopravy)
betonáže o víkendech a svátcích
(z celkové fakturace betonu a dopravy)
při výrobě betonů bez základní plastifikační přísady
při výrobě betonů se zvláštními nároky s konzistencí S4
při použití zpomalujících přísad účtujeme příplatek (výroba po domluvě s technologem)
při použití urychlujících přísad účtujeme příplatek
(urychlující přísady se používají pouze u receptur betonů s urychleným nárůstem pevnosti, viz. základní tabulka a
minimální pevnosti od třídy C16/20)
recyklační příplatek (recyklace vráceného betonu)
100
10
10
50
50
50
130
Kč/m3
%
%
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
1 500
Kč/m3
MLADÁ BOLESLAV
kontrolní zkoušky v četnosti nad rámec platných norem jsou fakturovány dle ceníku akreditované zkušební laboratoře
fax
GSM
e-mail
obchodní oddělení
technolog
vedoucí provozovny
betonárna
pro cenové nabídky
a smluvní vztahy
pro případ reklamace kvality betonu
pro případ reklamací a stížností
dílčí objednávky betonu
a čerpadel
224 004 481
244 910 956
326 914 150
326 734 309
226 259 660
602 462 342, Jan Schreib
[email protected]
226 259 676
602 356 994, Ing. Pavel Rieger
[email protected]
226 259 647
602 185 169, Libor Kmošek
[email protected]
226 259 540
602 196 477
AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
[email protected]
244 911 134
NONSTOP DISPEČINK PRO OBJEDNÁVKY ČERPADEL
GSM
BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA BETONÁRNY
PO - PÁ
06.00 - 17.00
SO
NE
07.00 - 14.00
dle dohody
602 326 840
Download

Ceny betonů, dopravy a čerpání platné od 1.1.2013