Newsletter
12/2014
Nová séria OBO FireBox T,B – E30/E90
Odbočovacie krabice FireBOX T 60 a T 100
Odbočovacie krabice a
veká krabíc FireBOX T 60 a T 100 sú
vyrobené z polypropylénu. Prechod káblov
do krabice zaisťujú prierazné káblové
priechodky z etylenvinylacetátu EVA.
Pre spojenie káblových žil v týchto krabiciach
sú použité keramické svorky, nasadené
na oceľovom pásiku, ktorý sa cez distančné
prvky kotví skrz zadnú stenu krabice
ku stavebnej konštrukcii. Svorky použité
v krabiciach FireBox T 60 sú určené
pre káblové žily do prierezu 4 mm2. Svorky
použité v krabiciach FireBox T 100 sú určené
pre káblové žily do prierezu 10 mm2.
Odbočovacie krabice FireBOX B 100E a B
160E
Odbočovacie krabice a veká krabíc
FireBox B 100E a B 160E sú vyrobené
z duroplastu. Prechod káblov do krabice
zaisťujú prierazné káblové priechodky
z etylenvinylacetátu EVA. Pre spojenie
pracovných vodičov káblov
v
týchto
krabiciach sú použité keramické svorky.
Ku spojeniu ochranného vodiča je možno
využiť tiež oceľovú klietkovú svorku,
zaisťujúcu súčasne elektrické pospájanie
oceľovej nosnej konštrukcie keramických
svoriek. Ta pozostáva z priestorovo
tvarovaného oceľového plechového nosného
dielu a oceľového pásiku, na ktorom sú
nasadené keramické svorky. Oceľový nosný
diel je vždy pripevnený skrz stenu krabice
ku stavebnej konštrukcii. Svorky použité
v krabiciach FireBox B 100E sú určené
pre káblové žily do prierezu 4 mm2. Svorky
použité v krabiciach FireBox B 160E sú
určené pre káblové žily do prierezu 10 mm2.
Certifikácia:
STANOVISKO K FUNKČNOSTI PRI POŽIARI
S KLASIFIKÁCIOU FIRES-JR-006-12-NURS
certifikuje odbočovacie krabice FireBOX T
a FireBOX B s funkčnou odolnosťou v požiari
s využitím tried podľa ZP-27/2008 PAVUS,
STN 92 0205:2010 a DIN 4102-12.
Variabilný oblúk káblového žľabu RBMV
ZAUJÍMAVOSTI
Pomocou variabilného oblúka môžete
na trase zhotoviť ľubovoľnú zmenu smeru. Oblúk
je možné plynule nastaviť a zaistiť v rozsahu 0–90
stupňov. Spojenie tvarového dielu ku káblovému
žľabu typu Magic si nevyžaduje žiadny dodatočný
upevňovací materiál a to vďaka pružinovému
prvku FED 60, ktorý
už je namontovaný
na bočniciach žľabu.
Výhody:
-
rýchla montáž použitím systému magic,
-
profesionalné prevedenie aj
pri neštandartných uhloch,
-
tvorba ľubovoľne veľkého uhla odbočného
dielu v rozsahu 0 až 90 ° .
Čo znamená OBO ?
Pred 72 rokmi technici vo firme
OBO Bettermann vynašli natĺkaciu kotvu
do betónu so závitom (obr. vyššie). Čo
teda znamená OBO?
Variabilné
koleno
je
dostupné
v povrchových úpravách: žiarovo zinkované
ponorom (FT) , pásovo zinkované (FS), nerezové
prevedenie (VA). Koleno systému Magic RBMV sa
vyrába v nasledovných výškach bočnice: 60 mm,
85 mm, 110 mm.
Hrúbka zinkovej vrstvy:
S OBO teda šetríte čas aj peniaze.
BEZ VŔTANIA
Od vynájdenia sa vyrobilo už 5,5
FT (žiarovo zinkované ponorom) – 40 až 60 μm
miliardy kusov.
DD (Double Dip) – 23 μm hliníkovo-zinkovej
vrstvy
Čo v prepočte znamená 1170
FS ( pásovo zinkované) – 20 μm
na prepravenie daného množstva tovaru.
G (galvanicky zinkované) – 2,5 až 10 μm
Podpera vedenia 165 R-8-10 OBG
Jednoduché riešenie pre strechy
s nízkou
zaťažiteľnosťou.
Maximálna
stabilita je zabezpečená navarením
na strechu pomocou kúska strešnej krytiny
o rozmere 65 x 300 mm. Podpera sa vyrába
v svetlo šedej farbe (pozn. rovnaká
farebnosť ako väčšina strešných krytín).
Upevnenie vodiča je realizované pomocou
dvoch svoriek v rozpätí 8 – 10 mm.
O – Ohne / BO – Bohren
kamiónov potrebných
Kvalitné riešenie za rozumnú
cenu: OBO UDHOME
UDHOME GES4 7011 / GES 9 7011
Rozmanitosť modelov inštalačných
krabíc
Rad A
Rad A sa vyznačuje termoplastickým materiálom
bez halogénov, pevne usadeným zverným vekom
a vylamovacími káblovými otvormi. Profil klasického modelu
podčiarkuje krytie IP55 a praktické vonkajšie upevnenie.
Farebné prevedenie - svetlo šedá, čisto biela a červená.
Rad T
Obľúbený rad T značky OBO sa rozrastá. S veľkosťami od T25
do T350, v najrôznejších prevedeniach a mnohostranným
príslušenstvom, sú tieto krabice vhodné temer pre akýkoľvek
druh inštalácie. Krabice radu T sú vyrobené z nárazu
vzdorného materiálu, odolné voči ultrafialovému žiareniu
a neobsahujúceho halogény. Sú dokonale vhodné pre použitie
v interiéri i vo vonkajšom prostredí.
Rad T s prvkami Wieland a Modul 45
Predom osadné konektory Wieland a prvky radu Modul 45
znižujú náročnosť montáže na úplné minimum. Vďaka
rozmanitým variantom je rad T dokonale prispôsobený
najrôznejším požiadavkám pri inštalácii i vo vonkajšom
prostredí.
RAD DAB, rad B
Odbočné krabice OBO radu DAB a B sú vyrobené
z aminoplastu. Tento tvrdý plast vykazuje vysokú pevnosť krabica má veľmi tuhé steny, vďaka čomu je tvarovo stála.
Rad B je obzvlášť vhodný do prostredia s extrémnymi výkyvmi
teploty.
Rad FireBox
Krabice FireBox sú testované a schválené pre zachovanie
funkčnej odolnosti elektrických zariadení podľa ZP-27/2008
PAVUS, STN 92 0205:2010 a DIN 4102-12 - stanovisko
k funkčnosti pri požiari s klasifikáciou FIRES-JR-006-12-NURS
až PS 90. Keramické svorky slúžiace k prepojeniu jednotlivých
žíl káblov odolávajú vysokým teplotám a sú súčasťou krabice.
Štvorcová zabudovateľná jednotka pre 6 / 12 inštalačných prístrojov Modul 45,
pre použitie v dutých podlahách so suchou údržbou a podlahách s mazaninou
pozostávajúca zo zabudovateľného púzdra, prístrojovej jednotky GES4 -2 / GES9-2,
dvoch modulových nosičov MT3/45 a trojnásobnej zásuvky alebo dvoch modulových
nosičov MT4/45 a 2x2-násobná zásuvky. Zabudovateľné puzdro s predrazenými
vstupnými otvormi pre rúrky (M25), nastaviteľné na vrchnom okraji podlahovej
krytiny. Prístrojovú jednotku možno uložiť po nanesení mazaniny do vzniknutých
montážnych otvorov. Vybratie pre podlahovú krytinu v odklápacom kryte
prístrojovej jednotky 3,5,8 alebo 10 mm. Minimálna zabudovateľná hĺbka je 72 / 73
mm (vrátane podlahovej krytiny) nivelačný rozsah + 30 mm.
Farba (viditeľnej
plochy)
RAL 7011 / RAL 9011
Vonkajšie rozmery
263 x 263 mm
Vnútorné rozmery
247 x 247
Minimálna
montážna hĺbka
70 mm
Nivelizačný rozsah
+ 30 mm
Vybratie v kryte
3, 5 (štandard), 8
alebo 10 mm
Váha
3,57 kg
Zaťažiteľnosť
2000 / 3000 N
Farba (viditeľnej
plochy)
RAL 7011 / RAL 9011
Vonkajšie rozmery
220 x 220 mm
Vnútorné rozmery
205 x 205
Minimálna montážna
hĺbka
70 mm
Nivelizačný rozsah
+ 30 mm
Vybratie v kryte
3, 5 (štandard), 8
alebo 10 mm
Váha
2,81 kg
Zaťažiteľnosť
2500 / 5000 N
RMC – Risk Management Calculator: 2. časť
V dnešnej časti článku sa budeme
venovať určovaniu strát a znižujúcich činiteľov
pre zóny v stavbe a častiach jej prislúchajúcich.
Zóna stavby ZS: časť stavby s homogénnymi
vlastnosťami, kde sa pri vyhodnotení zložky
rizika využíva len jeden súbor parametrov
(pozn.:
je
potrebné
však
počítať
so zjednodušeniami napr.: budova OBO
Bettermann v Pezinku sa skladá zo skladu, čo
prezentuje jednu zónu a kancelársku časť, kde
je viacero miestnosti, ktoré zovšeobecníme
na jednu zónu, keďže ich vlastnosti sa nejak
výrazne nelíšia).
Počet hodín v zóne za rok: je počet hodín,
ktorý sa osoby nachádzajú v danej zóne (napr.
pracovníci firmy s 8 hodinovým pracovným
časom pracujú 200 dní v roku t.j. : 200 * 8,5=
1700 hodín). Ak čas výskytu nie je známy, tak
sa uvažuje 8760 hodín, čo je v prepočte 365 dní
krát 24 hodín.
Umiestnenie: pri výbere umiestnenia (vonku /
vo vnútri) výpočet automaticky vyselektuje
potrebné otázky a znižujúce činitele, ktoré sa
týkajú elektrických inštalácií a ochranných
činiteľov.
Obr.4 náhľad z RMC – identifikácia zón stavby
Zóna 2: priestor, v ktorom je vznik výbušnej atmosféry tvorenej zmesou horľavých
látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom nepravdepodobný
pri normálnej prevádzke. Ak takáto atmosféra vznikne, trvá iba krátke časové
obdobie (v tejto definícii slovo „trvá“ znamená celkový čas trvania, počas ktorého
existuje horľavá atmosféra, zvyčajne zahŕňa celkový čas úniku a čas, ktorý potrebuje
horľavá atmosféra na rozptýlenie potom, čo bol únik zastavený, údaje o frekvencii
výskytu je možné prevziať z predpisov, ktoré sa vzťahujú na špecifické priemyselné
odvetvia alebo aplikácie).
Zóna 20: priestor, v ktorom je výbušná atmosféra rozvíreného prachu so vzduchom
prítomná
trvale,
alebo
dlhé
časové
obdobie,
alebo
často.
Zóna 21: priestor, v ktorom môže výbušná atmosféra rozvíreného prachu
so
vzduchom
vznikať
príležitostne
pri
normálnej
prevádzke.
Zóna 22: priestor, v ktorom sa pri normálnej prevádzke nepredpokladá vznik
výbušnej atmosféry rozvíreného prachu so vzduchom, a ak táto atmosféra vznikne,
trvá len krátkodobo.
Počet osôb v zóne: znamená permanentný
(alebo priemerný) výskyt osôb v danej zóne.
Prostredie s výbuchom: určuje stratové
činitele Lo, Lf, LT a nastavuje ich na potrebnú
hodnotu.
vytvorená zmesou horľavých látok
vo forme plynu, pary alebo hmly
so vzduchom, prítomná trvale alebo
Zóna 0: priestor, v ktorom je výbušná
atmosféra dlhé časové obdobie alebo
často.
Zóna 1: priestor, v ktorom je
príležitostný
vznik
výbušnej
atmosféry
vytvorenej
zmesou
horľavých látok vo forme plynu, pary
alebo
hmly
so
vzduchom
pravdepodobný
pri
normálnej
prevádzke.
K definícií zón sa priamo vzťahuje aj výber a pred špecifikácia strát v danej zóne:
strata LX: priemerný rozsah straty (ľudí a majetku) vyplývajúci zo špecifického typu škody
spôsobenej nebezpečnou udalosťou, vztiahnutý k hodnote (ľudí a majetku) chránenej
stavby. Stratami projektant určuje nepriamo aj mieru rizika a zadefinuje najdôležitejšie
ohrozenie, ktoré berie do úvahy (pozn. zväčša sa počíta strata L1, čo predstavuje stratu
ľudského života).
ZDROJ ŠKODY
Škoda a strata
Pri určovaní strát k danej stavbe je v norme STN EN 62305-2
zadefinovaný aj zdroj škody a následne typ škody, ktorý vzniká
pôsobením zdroja škody.
Zdroj škody
Bleskový prúd je prvotným zdrojom škody. Podľa bodu zásahu
sa rozlišujú tieto zdroje :
TYP ŠKODY
TYP STRATY
D1
L1,L4
D2
L1, L2, L3, L4
D3
L1, L2, L4
D3
L1, L2, L4
D1
L1, L4
D2
L1, L2, L3, L4
D3
L1, L2, L4
D3
L1, L2, L4
S1
S2




S1: zásahy do stavby,
S2: zásahy v blízkosti stavby,
S3: zásahy do vedenia,
S4: zásahy v blízkosti vedenia.
S3
TYPY ŠKODY
Zásah blesku môže spôsobiť škodu, ktorá závisí od vlastností
chránenej stavby. Niektoré z najdôležitejších vlastností sú: typ
konštrukcie, obsah a použitie, typ pripojeného vedenia
a použité ochranné opatrenie. Na praktickú aplikáciu tohto
vyhodnotenia rizika je vhodné rozdeliť škody, ktoré môžu
nastať ako dôsledok zásahov bleskov na tri základné typy. Sú
to:



D1: úraz živých bytostí zásahom elektrickým prúdom,
D2: hmotná škoda,
D3: porucha elektrických a elektronických systémov.
Poškodenie stavby bleskom môže byť obmedzené na časť
stavby alebo sa môže rozšíriť na celú stavbu. Môže tiež zahrnúť
okolité stavby alebo prostredie (napríklad chemické alebo
rádioaktívne emisie).
TYPY STRÁT
Každý typ škody, samotný alebo v kombinácii s ostatnými,
môže vyvolať rozličné výsledné straty v chránenej stavbe. Typy
strát, ktoré môžu nastať, závisia od vlastnosti stavby a jeho
obsahu. Do úvahy sa musia zobrať tieto typy strát :




L1: strata ľudského života (vrátane trvalého zranenia,)
L2: strata služby pre verejnosť,
L3: strata kultúrneho dedičstva,
L4: strata ekonomickej hodnoty (stavby, obsahu
a strata činnosti).
V poslednom článku sa budeme obšírnejšie venovať
vyhodnoteniu výsledkov a ich zložkám. V tejto sérii článkov ešte
chystáme aj praktické rady a tipy ako postupovať pri výpočte
a čomu sa naopak vyhnúť. Vyberieme pre Vás aj najdôležitejšie
znižujúce činitele, ktoré ovplyvňujú výsledné akceptovateľné
riziko najviac.
Pokračovanie v čísle 01/2015
S4
Tab. 1: rozdelenie strát podľa typu škody
Diskutujte s odborníkmi
Vážení
kolegovia,
elektrotechnici,
odborníci, technici, inžinieri, špecialisti,
dňa 12.12.2014 bolo oficiálne uvedené
do prevádzky internetové odborné
diskusné fórum "NORMALIZACIA.SK", kde
je možné prispievať do živej debaty
o technickej normalizácii a problémoch
s tým spojených. Dúfajme, že aj s Vašou
pomocou, podporou a ochotou otvorene
diskutovať k technickej normalizácii sa
budeme
snažiť vrátiť technickej
normalizácii pôvodné poslanie a vážnosť.
Venujme tejto oblasti pár minút
pozornosti denne, pretože potláčaním
technickej normalizácie do úzadia záujmu
sa potláča záujem o Vás t. j. celú odbornú
technickú verejnosť, študujúcu technickú
mládež a o všetko, čo na tomto svete bolo
vykonané na princípoch technického
myslenia.
www.normalizacia.sk
Prebiehajúce akcie:
UŠETRITE AJ DOTANKUJTE !
Získate 10 € poukážky
-
za nákup 1 ks kombinovaného zvodiča V50 B+C/3 280 V,
za nákup 1 ks kombinovaného zvodiča V50 B+C/3+NPE 280 V,
za nákup 1 ks kombinovaného zvodiča V25 B+C/3 280 V,
za nákup 1 ks kombinovaného zvodiča V25 B+C/4 4 280 V,
za nákup 1 ks kombinovaného zvodiča V25 B+C/3+NPE 280 V,
za nákup 1 ks zvodiča prepätia V20 C/3 280 V,
za nákup 1 ks zvodiča prepätia V20 C/3+NPE 280 V,
za nákup 2 ks jemnej ochrany VF 230-AC/DC 255 V.
Poukážky získate aj pri kúpe ďalších typov prepäťových ochrán OBO.
Informujte sa na 033 648 62 27 alebo na [email protected]
Akcia platí do odvolania!
Kontakty:
OBO Bettermann s.r.o.
Viničnianska cesta 13, P.O.Box 114
902 01 Pezinok
www.obo.sk
Email: [email protected]
Tel. : +421 33 648 62 22
Vnútorná služba:
Erika Mareková:
Tel. – 033 648 62 27
Email – [email protected]
Erik Eliáš:
Tel. – 033 648 62 31
Mobil – 0905 610 874
Email – [email protected]
Obchodné oddelenie:
KTS/BSS – káblové nosné systémy
Bc. Juraj Lúčny
Tel. – 033 648 62 29
Mobil – 0910 444 620
Email – [email protected]
TBS – ochrana pred bleskom a prepätím
Ing. Jozef Daňo
Tel. – 033 648 62 36
Mobil – 0915 843 517
Email – [email protected]
UFS/LFS – podlahové a podparapetné káblové
systémy
Mgr. Jaroslav Šlesár
Tel. – 033 648 62 28
Mobil – 0905 610 511
Email – [email protected]
Download

Newsletter 12/2014