proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 1
Projektové podklady
Zásobníkové ohrievače vody
akumulačné zásobníky vody
01/2010
2
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 2
Obsah
Stojaté ohrievače vody s oceľovým plášťom
HT 80 / 115 / 140 / 200 / 300 / 400 / 500 ER
2
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
22
Stojaté ohrievače vody s oceľovým plášťom
HT 200 - 500 ERR
3
Akumulačné zásobníky vody pre tepelné čerpadlá
WPPS 200 / 300 / 400 / 500 EM
29
Stojaté ohrievače vody s oceľovým plášťom
HT 800 / 115 / 140 / 200 / 300 / 400 / 500 ER
HT 200 / 300 / 400 / 500 ERR
4
Akumulačné zásobníky
PSM 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSF 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000
PSR 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000
30
Akumulačné zásobníky chladnej vody
KWP 300 - 10 000 l
33
Solárne ohrievače vody systému „nádoba v nádobe"
SISS 350/100, 500/150; 750/150; 900/200; 1100/200; 1350/250
34
Stojaté ohrievače vody s plastovým plášťom
HT
160 /ohrievače
200 / 300vody
/ 400
/ 50 ERM plášťom
Stojaté
s plastovým
HT 300 / 400 / 500 ERMR
Stojaté ohrievače vody s plastovým plášťom
HT 160 / 200 / 300 / 400 / 500 ERM
HT 300 / 400 / 500 ERMR
5
6
Stojaté ohrievače vody s plastovým plášťom
HT 300 / 400 / 500 ERMR
7
Kombinované akumulačné zásobníky vody
KWS 500 / 800 / 1000
37
Vysokovýkonné stojaté ohrievače vody
HR 160 / 200 / 300 / 400 / 500
8
Solárne elektrické ohrievače vody
SE 300 / 400 / 500
38
Vysokovýkonné stojaté ohrievače vody
HRS 300 / 400 / 500
10
Zásobníky teplej vody
HT 140 / 200 / 300 / 400 / 500 FM
12
Zásobníky teplej vody
VT 300 / 500 FFM
13
Zásobníky teplej vody pre plniace systémy
VT 200 / 300 / 400 / 500 / 800 / 1000 LDS
14
Viacúčelové zásobníky a ohrievače vody
15
Viacúčelové zásobníky a ohrievače vody
VT-N 800 / 1000 FFM, VT 1250 FM
16
Viacúčelové ohrievače vody
VT-N, VT-S 800 / 1000 FRM
17
Viacúčelové ohrievače vody
VT-N, VT-S 800 / 1000 FRMR
18
Viacúčelový ohrievač vody
VT 1250 FRM
19
Špeciálne veľkoobjemové zásobníky a ohrievače pitnej vody
VT 1500 - 5000 FFM / FRM / FRMR
20
1
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 3
Stojaté ohrievače vody s oceľovým plášťom
HT 80 / 115 / 140 / 200 / 300 / 400 / 500 ER
Ohrievače vody tohto typového radu sa môžu kombinovať so všetkými typmi vykurovacích kotlov ako aj so zariadeniami na alternatívne získavanie
energie. Široká paleta príslušenstva poskytuje variabilné riešenia, ktoré vďaka individuálnej zostave zariadenia optimálne vyhovujú požiadavkám
zákazníkov. Menovitý objem 80 - 500 l.
.
.
..
.
..
..
..
.
..
..
..
..
..
.
Technické údaje
Príslušenstvo (za príplatok)
Protikorózna ochrana vnútornej nádoby vysokokvalitným 2-vrstvovým
smaltom podľa DIN 4753 a tyčovou horčíkovou anódou
Pevne vovarený výmenník tepla (register) z hladkej rúrky s odolnosťou
voči usadzovaniu vodného kameňa
Prípojky potrubí pootočené voči čistiacej prírube o 90°
Vonkajší plášť chránený elektrostaticky nanášanou práškovou farbou
(s príjemným vzhľadom)
Čistiaca príruba je vhodná pre vybavenie elektrickou výhrevnou vložkou
alebo výmenníkom tepla RWT (RWT nie je možné použiť u HT 300-500 ERR)
Závitové hrdlo 1 1/2" s uzáverom (len HT 300-500 ERR)
Prípojky prívodu a spiatočky s vnútorným závitom G 1"
Prípojka cirkulácie s vonkajším závitom
Vysokokvalitná tepelná izolácia z polyuretanovej bezfreónovej peny
hrúbky 50 mm
Prevádzkový pretlak pitnej vody: max. 1,0 MPa (typ ER), 0,6 MPa (typ ERR)
Prevádzkový pretlak vyhrievacej vody: max. 1,0 MPa
Odber teplej vody z najvyššieho miesta nádoby zaručuje jej úplné
odvzdušnenie
Teplomer ohrievača montovaný štandardne
Zaslepovacia príruba s izolačným krytom montovaná štandardne
Prípojky studenej a teplej vody s vonkajším závitom G 1"
Balenie: jednotlivo, na drevenej palete v sťahovacej fólii
Teplomer s regulátorom ATR
Elektrická ohrevná vložka R / EBH (s výkonom 1,7 až 15 kW)
Elektrický ohrevný článok SH (len HT 300-500 ERR a 80 - 115 ER)
Výmenník tepla s rebrovanou rúrkou RWT (do veľkosti 1,4 m2,
nevhodný pre HT 300-500 ERR)
Ochanná anóda s cudzím zdrojom
Poistný ventil so spätnou klapkou DL -SVRV
(len HT 300-500 ERR a 80 - 115 ER)
Úplný prehľad príslušenstva v cenníku
HT 80 - 500 ER
Stojaté ohrievače vody s jedným registrom
poloha snímača
daná ponorným puzdrom
Legenda:
WW
Z
VL
RL
KW
teplá voda
cirkulácia
prívod
spiatočka
studená voda
Základné údaje
Typ
H
mm
∅D
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
Výhrevná plocha
m2
TSPS*
NL
Klopná výška
mm
Hmotnosť
kg
HT 80 ER
HT 115 ER
HT 140 ER
HT 200 ER
HT 300 ER
HT 400 ER
HT 500 ER
765
1000
1014
1340
1797
1832
1838
530
530
610
610
610
680
760
220
220
305
305
305
345
425
210
210
263
263
263
320
405
430
520
503
638
728
790
920
583
718
808
870
1000
340
410
603
748
1028
1090
1020
0,45
0,70
0,57
0,91
1,20
1,45
1,76
1,6
1,8
2,2
2,5
2,7
1,0
2,0
3,5
7,0
10,0
13,0
1120
1400
1835
1885
1910
63
97
89
121
149
182
205
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
2
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 4
Stojaté ohrievače vody s oceľovým plášťom
HT 200 - 500 ERR
Stojaté ohrievače vody s dvoma registrami
HT 200-500 ERR
Legenda:
WW
Z
VL
RL
KW
teplá voda
cirkulácia
prívod
spiatočka
studená voda
Základné údaje
Typ
H
mm
∅D
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
G
mm
HT 200 ERR
HT 300 ERR
HT 400 ERR
HT 500 ERR
1340
1797
1832
1838
610
610
680
760
305
305
345
370
263
318
320
370
638
828
790
930
870
983
1090
1095
770
1083
1190
1195
1040
1353
1460
1465
Výhrevná plocha TSPS*
m2
0,91/0,7
1,20/0,7
1,45/0,7
1,76/0,7
1,9
2,3
2,5
2,8
NL
3,5+1,0
7,0+1,5
10,0+2,5
13,0+3,5
Klopná výška Hmotnosť
mm
kg
1400
1835
1885
1910
136
164
198
218
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
3
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 5
Stojaté ohrievače vody s oceľovým plášťom
HT 80 / 115 / 140 / 200 / 300 / 400 / 500 ER
HT 200 / 300 / 400 / 500 ERR
Výkonové údaje
Výhrevná plocha
Teplota prívodu
Teplota ohriatej vody
Teplota studenej vody
Prietok
HT 115 ER
0,7 m2
HT 140 ER
0,57 m2
HT 200 ER
0,91 m2
HT 300 ER
1,20 m2
HT 400 ER
1,45 m2
HT 500 ER
1,76 m2
HT 200 ERR dolný
0,91 m2
HT 200 ERR horný
0,70 m2
HT 300 ERR dolný
1,20 m2
HT 300 ERR horný
0,70 m2
HT 400 ERR dolný
1,45 m2
HT 400 ERR horný
0,70 m2
HT 500 ERR dolný
1,76 m2
HT 500 ERR horný
0,70 m2
Prietokové výkony v kW resp. l/h
70 °C 70 °C
45 °C 45 °C
10 °C 10 °C
1 m3/h 2 m3/h
17,1
421
10,6
13,1
262
322
17,0
20,9
418
514
20,8
26,0
512
640
22,4
28,8
551
707
26,9
35,3
662
868
17,0
20,9
418
514
15,0
19,4
369
476
20,8
26,0
512
640
15,0
19,4
369
476
22,4
28,8
551
707
14,3
18,4
351
453
26,9
35,3
662
868
13,5
17,4
332
429
70 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
24,6
605
14,2
348
22,6
556
28,7
706
32,0
788
39,9
981
22,6
556
21,2
520
28,7
706
21,2
520
32,0
788
20,1
494
39,9
981
19,0
468
80 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
23,1
567
14,2
348
22,6
556
27,3
672
28,9
711
34,6
850
22,6
556
20,0
492
27,3
672
20,0
492
28,9
711
19,0
467
34,6
850
18,0
443
80 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
17,4
427
27,7
681
34,6
851
37,2
914
46,0
1132
27,7
681
25,8
635
34,6
851
25,8
635
37,2
914
24,5
603
46,0
1132
23,2
572
80 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
32,2
79,1
18,8
462
30,0
738
38,3
942
41,8
1028
52,4
1290
30,0
738
28,5
702
38,3
942
28,5
702
41,8
1028
27,1
667
52,4
1290
25,7
632
70 °C
60 °C
10 °C
1 m3/h
11,6
200
7,3
125
11,6
200
14,7
253
16,8
289
19,8
340
11,6
200
10,6
182
14,7
253
10,6
182
16,8
289
10,0
173
19,8
340
9,5
164
70 °C
60 °C
10 °C
2 m3/h
9,0
154
14,3
246
17,5
301
21,1
363
24,7
426
14,3
246
12,8
220
17,5
301
12,8
220
21,1
363
12,1
209
24,7
426
11,5
198
70 °C
60 °C
10 °C
3 m3/h
14,6
251
9,4
162
15,0
258
18,7
322
22,7
390
26,6
458
15,0
258
13,6
234
18,7
322
13,6
234
22,7
390
12,9
223
26,6
458
12,3
211
80 °C
60 °C
10 °C
1 m3/h
18,0
309
11,5
197
18,3
315
21,7
374
24,1
416
28,6
493
18,3
315
15,4
265
21,7
374
15,4
265
24,1
416
14,6
252
28,6
493
13,9
239
80 °C 80 °C
60 °C 60 °C
10 °C 10 °C
2 m3/h 3 m3/h
24,7
425
13,9
14,9
239
257
22,2
23,8
382
410
27,5
30,6
474
527
30,5
33,9
525
585
38,0
43,4
654
748
22,2
23,8
382
410
19,5
21,8
336
375
27,5
30,6
474
527
19,5
21,8
336
375
30,5
33,9
525
585
18,5
20,7
319
356
38,0
43,4
654
748
17,6
19,6
303
338
Tlakové straty registrov (mbar)
Typ
HT 115 ER
HT 140 ER
HT 200 ER
HT 300 ER
HT 400 ER
HT 500 ER
HT 200 ERR dolný
HT 300 ERR dolný
HT 400 ERR dolný
HT 500 ERR dolný
HT 200 ERR horný
HT 300 ERR horný
HT 400 ERR horný
HT 500 ERR horný
4
500
1000
Prietok ohrievacej vody (l/h)
2000
3000
4500
5
3
4
4
6
7
4
4
6
7
3
3
3
3
13
12
14
27
40
53
14
27
40
53
10
10
10
10
42
41
45
89
102
114
45
59
102
114
34
34
34
34
88
73
132
186
198
210
132
186
198
210
75
75
75
75
186
186
206
232
318
325
206
232
318
325
164
164
164
164
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 6
Stojaté ohrievače vody s plastovým plášťom
HT 160 / 200 / 300 / 400 / 500 ERM
Nová generácia ohrievačov vody tohto typového radu bola vyvinutá podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Ohrievače sa môžu kombinovať so všetkými
typmi vykurovacích kotlov ako aj so zariadeniami na alternatívne získavanie energie. Široká paleta príslušenstva poskytuje variabilné riešenia, ktoré
vďaka individuálnej zostave zariadenia optimálne vyhovujú požiadavkám zákazníkov. Menovitý objem 160 - 500 l.
..
.
.
.
.
..
..
.
..
..
.
Technické údaje
..
..
..
.
Príslušenstvo (za príplatok)
Veľká plocha výmenníkov tepla
Pevne privarený výmenník tepla (register) z hladkej rúrky s odolnosťou
voči usadzovaniu vodného kameňa
Protikorózna ochrana vnútornej nádoby vysokokvalitným smaltovaním podľa
DIN 4753 a tyčovou horčíkovou anódou
Vysokokvalitná tepelná izolácia z polyuretánovej bezfreónovej peny
hrúbky 50 mm
Odber teplej vody z najvyššieho miesta nádoby zaručuje jej úplné
odvzdušnenie
Teplomer a zaslepovacia príruba ∅ 180 mm s izolačným krytom, montované
štandardne
Závitová príruba G 1 1/2" (sériovo s uzáverom)
Variabilná poloha snímača teploty (kanál pre snímače)
Variabilná farba ohrievača daná voľbou plášťa
Nastaviteľné nožičky ohrievača (sú pribalené)
Čistiaca príruba je vhodná pre vybavenie elektrickou výhrevnou vložkou
alebo výmenníkom tepla RWT
Prípojky prívodu a spiatočky s vnútorným závitom G 1"
Prípojka cirkulácie s vonkajším závitom G 3/4" (160 až 400 l) resp. G 1" (500 l)
Prevádzkový pretlak: max. 1,0 MPa pre pitnú aj vyhrievaciu vodu
Prípojky studenej a teplej vody s vonkajším závitom G 1"
Balenie: jednotlivo, na palete v sťahovacej fólii
Teplomer s regulátorom ATR príp. KR (len u ERM)
Elektrická ohrevná vložka R / EBH
Elektrický ohrevný článok SH
Výmenník tepla s rebrovanou rúrkou RWT
Ochranná anóda s cudzím zdrojom
Poistný ventil so spätnou klapkou DL-SVRV
Úplný prehľad príslušenstva v samostatnom prospekte
Stojaté ohrievače vody s jedným registrom
Variabilná poloha snímača
Legenda:
TH
MgA
EH
WW
Z
RM
VL
FL
RL
KW
teplomer
horčíková anóda
príruba 1 1/2“ pre el. ohrevný článok SH
ohriata voda
cirkulácia
príruba pre ponorné puzdro 1/2“
prívod
príruba ∅ 180 mm
spiatočka
studená voda
5
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 7
Stojaté ohrievače vody s plastovým plášťom
HT 160 / 200 / 300 / 400 / 500 ERM
HT 300 / 400 / 500 ERMR
Základné údaje
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
∅D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
Anóda
mm
HT 160 ERM
HT 200 ERM
HT 300 ERM
HT 400 ERM
HT 500 ERM
263
263
263
320
370
503
636
836
880
930
563
718
898
960
1010
610
610
610
680
760
618
803
963
1000
1095
305
305
305
345
425
668
803
983
983
1095
1111
1339
1790
1839
1853
724
1050
1507
1521
1498
∅ 33 x 300
∅ 33 x 430
∅ 33 x 480
∅ 33 x 600
∅ 33 x 700
1)
2)
zabudovateľná hĺbka pre EH
Klopná výška Hmotnosť
mm
kg
1192
1394
1838
1894
1920
76
88
115
145
160
ETE1)
ETE2)
520
520
520
590
670
420
420
420
490
580
TSPS*
NL
1,6
2,1
1,8
3,7
2,2
7,4
2,5
10,5
2,7
13,7
zabudovateľná hĺbka pre FL
Výkonové údaje
Výhrevná plocha
Teplota prívodu
Teplota ohriatej vody
Teplota studenej vody
Prietok
HT 160 ERM
0,6 m2
HT 200 ERM
1,0 m2
HT 300 ERM
1,5 m2
HT 400 ERM
1,8 m2
HT 500 ERM
2,0 m2
Prietokové výkony v kW resp. l/h
70 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
11,15
275
17,9
440
26,0
614
27,8
661
30,6
754
70 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
13,8
339
22,0
541
32,5
760
35,0
848
40,2
989
70 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
15,0
366
23,8
585
35,8
847
39,6
945
45,4
1118
80 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
15,0
366
23,8
585
34,0
806
35,8
853
39,4
969
80 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
18,3
449
29,1
717
43,0
1021
46,1
1096
52,4
1290
80 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
19,8
486
31,6
777
47,8
1130
51,8
1233
59,0
1470
70 °C
60 °C
10 °C
1 m3/h
7,7
131
12,2
210
18,3
303
20,8
346
22,5
387
70 °C
60 °C
10 °C
2 m3/h
9,5
162
15,0
259
21,8
361
26,1
435
28,1
485
70 °C
60 °C
10 °C
3 m3/h
9,9
170
15,8
281
23,3
386
28,1
468
30,3
522
80 °C 80 °C 80 °C
60 °C 60 °C 60 °C
10 °C 10 °C 10 °C
1 m3/h 2 m3/h 3 m3/h
12,1
14,6
15,7
207
251
270
19,3 23,4 25,0
331
402
431
27,1
34,3 38,2
448
568
632
29,8 37,8
42,0
499
630
702
32,6 43,0 49,4
562
745
852
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
Tlakové straty registrov (mbar)
Typ
HT 160 ERM
HT 200 ERM
HT 300 ERM
HT 400 ERM
HT 500 ERM
500
1000
Prietok ohrievacej vody (l/h)
2000
3000
4500
3
4
5
6
7
12
14
32
38
42
41
45
98
114
139
73
132
197
210
293
186
206
382
422
671
Stojaté ohrievače vody s dvoma registrami
Základné údaje
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
∅D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
J
mm
HT 300 ERMR
HT 400 ERMR
HT 500 ERMR
263
320
370
836
880
930
963
1000
1095
610
680
760
1083
1100
1195
1443
1460
1465
305
345
370
1790
1839
1853
983
983
1095
1507 ∅ 33 x 600
1521 ∅ 33 x 700
1496 ∅ 33 x 800
1)
6
zabudovateľná hĺbka pre EH
2)
zabudovateľná hĺbka pre FL
Anóda
mm
Klopná výška Hmotnosť
mm
kg
1838
1894
1920
131
158
172
ETE1)
ETE2)
520
590
670
420
490
580
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:26
Stránka 8
Stojaté ohrievače vody s plastovým plášťom
HT 300 / 400 / 500 ERMR
WW
G1"
G5/4"
Rez A–A
Rez B–B
MgA
TH
A
F
G1"
I
C
E
teplomer
horčíková anóda
príruba 1 1/2“ pre el. ohrevný článok SH
ohriata voda
cirkulácia
prívod
príruba ∅ 180 mm
spiatočka
studená voda
K
RL
A
G1"
G1"
180
B
FL
KW
85
G
TH
MgA
EH
WW
Z
VL
FL
RL
KW
Kanál snímača
VL
J
Legenda:
G6/4"
A
H
Variabilná poloha snímača
N
RL
Z
EH
L
B
M
20°
G1"
G1"
300-400 lt. G3/4"
500 lt. G1"
VL
∅D
Výkonové údaje
Výhrevná plocha
Teplota prívodu
Teplota ohriatej vody
Teplota studenej vody
Prietok
HT 300 ERMR dolný
1,5 m2
HT 300 ERMR horný
1,0 m2
HT 400 ERMR dolný
1,8 m2
HT 400 ERMR horný
1,0 m2
HT 500 ERMR dolný
2,0 m2
HT 500 ERMR horný
1,0 m2
Prietokové výkony v kW resp. l/h
70 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
26,0
614
19,5
479
27,8
661
18,5
456
30,6
754
17,5
431
70 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
32,5
760
25,0
618
35,0
848
23,9
588
40,2
989
22,6
557
70 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
35,8
847
27,5
676
39,6
945
26,1
642
45,4
1118
24,7
608
80 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
34,0
806
26,0
639
35,8
853
24,7
607
39,4
969
23,4
575
80 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
43,0
1021
33,5
825
46,1
1096
31,8
783
52,4
1290
30,1
743
80 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
47,8
1130
37,0
912
51,8
1233
35,2
867
59,0
1470
33,4
821
70 °C
60 °C
10 °C
1 m3/h
18,3
303
13,7
236
20,8
346
13,0
224
22,5
387
12,3
213
70 °C
60 °C
10 °C
2 m3/h
21,8
361
16,6
286
26,1
435
15,7
271
28,1
485
14,9
257
70 °C
60 °C
10 °C
3 m3/h
23,3
386
17,6
304
28,1
468
16,7
289
30,3
522
15,9
274
80 °C 80 °C 80 °C
60 °C 60 °C 60 °C
10 °C 10 °C 10 °C
1 m3/h 2 m3/h 3 m3/h
27,1
34,3 38,2
448
567
632
20,0 25,3 28,3
344
436
487
29,8 37,8
42,0
499
630
702
18,9 24,0 26,9 2
327
414
462
32,6 43,0 49,4
562
745
852
18,0 22,8 25,4
310
393
439
TSPS*
NL
2,3
7,4
2,3
1,95
2,5
10,5
,5
3,25
2,8
13,7
2,8
4,5
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
Tlakové straty registrov (mbar)
Typ
HT 300 ERMR dolný
HT 400 ERMR dolný
HT 500 ERMR dolný
HT 300 ERMR horný
HT 400 ERMR horný
HT 500 ERMR horný
500
1000
Prietok ohrievacej vody (l/h)
2000
3000
4500
5
6
7
4
4
4
32
38
42
19
19
19
98
114
139
58
58
58
197
210
293
121
121
121
382
422
671
262
262
262
7
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 9
Vysokovýkonné stojaté ohrievače vody HR 160 / 200 / 300 / 400 / 500
Ohrievače vody tohto typového radu majú veľkoryso dimenzovanú výhrevnú plochu vytvorenú registrom z hladkej rúrky, z čoho vyplývajú ich vynikajúce
výkonové parametre. Ohrievače boli vyvinuté špeciálne pre kombináciu s kondenzačnými kotlami, pretože dosahujú veľmi dobré vychladenie vratnej vody.
Menovitý objem 160 - 500 l.
..
..
..
..
..
.
..
..
Technické údaje
Príslušenstvo (za príplatok)
Vnútorná nádoba smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový pretlak: max. 1,0 MPa
Prevádzková teplota: max. 95 °C
Tepelná izolácia z polyuretanovej peny hrúbky 50 mm
Biely vonkajší plášť z plastu
Ohrievacia voda: G 1" vnútorný
Pitná voda: G 1" vonkajší
Cirkulácia: G 3/4" (HR 160 až 400) vonkajší
G 1" (HR 500) vonkajší
Variabilná poloha snímača teploty (v kanáli pre snímače)
Kvalitný ručičkový teplomer
Ochranná horčíková anóda podľa DIN 4753
Teplomer s regulátorom ATR
Elektrický ohrev R / EBH - ∅ 180 mm
Ochranná anóda s cudzím zdrojom
Výmenník tepla s rebrovanou rúrou RWT
Základné údaje
Typ
H
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Klopná výška
mm
Výhrevná plocha
m2
Objem registra
lt
TSPS*
NL
Hmotnosť
kg
HR 160
HR 200
HR 300
HR 400
HR 500
1118
1340
1797
1832
1838
263
263
263
320
370
668
803
983
1000
1095
818
998
1313
1460
1465
600
600
600
670
750
305
305
305
345
370
1240
1440
1870
1930
1970
1,4
1,8
2,6
3,8
4,0
8,9
11,8
17,0
23,8
24,9
1,5
1,8
2,2
2,5
2,7
3,5
5,5
10
16
19
88
96
132
170
186
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
8
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 10
Vysokovýkonné stojaté ohrievače vody HR 160 / 200 / 300 / 400 / 500
Výkonové údaje
Prietokové výkony v kW resp. l/h
Teplota prívodu
Teplota ohriatej vody
Teplota studenej vody
Prietok
HR 160
HR 200
HR 300
HR 400
HR 500
70 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
23,0
565
28,5
700
35,5
872
41,0
1007
43,1
1059
70 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
28,9
710
36,3
892
48,5
1191
58,8
1445
61,9
1521
70 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
31,8
781
40,4
993
55,6
1366
68,7
1688
72,3
1776
80 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
29,8
732
36,7
902
44,9
1103
50,8
1248
53,5
1314
80 °C
45 °C
10 °C
2 m3/h
38,3
941
47,5
1167
63,1
1550
74,1
1820
78,0
1916
80 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
42,7
1049
53,2
1307
73,1
1796
87,1
2140
91,7
2253
70 °C
60 °C
10 °C
1 m3/h
17,1
294
21,6
371
28,0
482
32,6
561
34,3
590
70 °C
60 °C
10 °C
2 m3/h
20,8
358
26,2
451
36,8
633
44,8
770
47,2
812
70 °C
60 °C
10 °C
3 m3/h
22,4
385
28,6
492
41,8
719
51,8
891
54,5
937
80 °C
60 °C
10 °C
1 m3/h
24,8
426
30,7
528
39,1
672
44,4
764
46,7
803
80 °C
60 °C
10 °C
2 m3/h
31,0
533
38,5
662
53,0
911
62,9
1082
66,2
1138
80 °C
60 °C
10 °C
3 m3/h
33,9
583
42,7
734
60,7
1044
73,6
1266
77,5
1333
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
Tlakové straty registrov (mbar)
Typ
HR 160
HR 200
HR 300
HR 400
HR 500
500
1000
Prietok ohrievacej vody (l/h)
2000
3000
4500
5
9
17
25
28
32
39
60
88
92
90
108
160
234
246
178
231
340
497
523
333
498
714
1044
1320
9
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 11
Vysokovýkonné stojaté ohrievače vody HRS 300 / 400 / 500 / 750 / 900
Ohrievače vody tohto typového radu majú extrémne veľkú výhrevnú plochu vytvorenú dvojitým rúrkovým registrom, z čoho vyplývajú ich vynikajúce
výkonové parametre. Ohrievače boli vyvinuté špeciálne pre kombináciu s tepelnými čerpadlami a kondenzačnými kotlami, pretože dosahujú veľmi
dobré vychladenie vratnej vody. Menovitý objem 300 - 500 l.
Technické údaje
Príslušenstvo (za príplatok)
Vnútorná nádoba smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový pretlak: max. 1,0 MPa
Prevádzková teplota: max. 95 °C
Tepelná izolácia z polyuretanovej peny hrúbky 50 mm
Vonkajší plášť z plastu striebrosivej farby
Ohrievacia voda: G 5/4" vnútorný
Pitná voda: G 1" vonkajší (do HRS 500)
G 6/4” vonkajší (HRS 750/900)
Cirkulácia: G 3/4" vonkajší (HRS 300 a 400)
G 1" vonkajší (HRS 500)
G 5/4" vonkajší (HRS 750/900)
Hrdlo 6/4" na zabudovanie elektrického ohrevného článku SH
(zaslepené)
Variabilná poloha snímača teploty (v kanáli pre snímače)
Kvalitný ručičkový teplomer
Ochranná horčíková anóda podľa DIN 4753
Teplomer s regulátorom ATR
Elektrický ohrevný článok SH
Ochranná anóda s externým zdrojom
Výmenník tepla s rúrkou RWT
HRS 300-500
Legenda:
WW
Z
VL
RL
KW
teplá voda
cirkulácia
prívod
spiatočka
studená voda
Základné údaje HRS 300-500
Typ
H ∅D A
B
C
E
mm mm mm mm mm mm
HRS 300
HRS 400
HRS 500
1435 680 320 840 990 1160 345 1156 1050
1800 680 320 1000 1260 1525 345 1521 1330
1806 760 350 1040 1290 1500 370 1498 1360
F
mm
G
mm
I
mm
*Tepelná strata v pohotovostnom stave podľa DIN 44532 v kWh/24h
10
Klopná výška
mm
Hľbka zabudov.
mm
Výhrev. plocha
m2
TSPS*
NL
Hmotnosť
kg
1595
1930
1965
450
450
530
3,5
5,0
6,0
2,2
2,5
2,7
14
21
24
170
212
254
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 12
Vysokovýkonné stojaté ohrievače vody HRS 300 / 400 / 500 / 750 / 900
HRS 750-900
Legenda:
WW
Z
VL
RL
KW
TH
EH
teplá voda
cirkulácia
prívod
spiatočka
studená voda
teplomer
elektrický ohrev
kanál snímačov
ochranná anóda s externým zdrojom
Základné údaje HRS 750-900
Typ
HRS 750
HRS 900
H
H
s izoláciou
∅D
∅D
s izoláciou
A
B
C
E
F
klopná
výška
výhrevná
plocha
1882
2228
2000
2350
790
790
1000
1000
1580
1920
1000
1180
1165
1345
1310
1490
1580
1920
1960
2300
6,0
7,5
Výkonové údaje HRS 300-500
Výkon ohrievača v kW / trvalý prietok ohriatej vody v l/h / doba ohrevu v min.
Teplota prívodu
Teplota ohriatej vody
Teplota studenej vody
Prietok
HRS 300
HRS 400
HRS 500
50 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
17,2
423
42
21,9
539
44
23,1
568
56
50 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
26,9
662
24
36,9
908
24
38,7
952
30
50 °C
45 °C
10 °C
4,5 m3/h
30,2
743
21
41,9
1031
21
43,6
1073
25
70 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
38,7
952
16
46,8
1151
18
47,9
1178
21
70 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
69,7
1715
9
88,5
2177
9
91,8
2258
11
70 °C
45 °C
10 °C
4,5 m3/h
80,1
1970
8
105,6
2598
8
107,1
2635
9
80 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
48,8
1199
12
57,6
1417
14
59,0
1451
17
80 °C
45 °C
10 °C
3 m3/h
89,7
2207
7
115,5
2841
8
114,7
2820
10
80 °C
45 °C
10 °C
4,5 m3/h
102,3
2517
7
137,3
3378
6
136,1
3347
8
90 °C
45 °C
10 °C
1 m3/h
58,8
1446
10
68,4
1683
11
70,1
1724
14
90 °C 90 °C
45 °C 45 °C
10 °C
10 °C
3 m3/h 4,5 m3/h
109,7
124,5
2699
3063
6
5
142,5
169,0
35,6
4157
6
4
137,5
165,0
3383
4059
7
5
Tlaková strata výmenníka (kPa) HRS 300-500
Typ
HRS 300
HRS 400
HRS 500
1,0
2,0
Prietok ohrievacej vody (m3/h)
3,0
0,8
0,8
1,3
2,2
3,0
4,3
4,6
6,5
9,2
4,0
4,5
7,4
11,3
15,3
9,3
14,0
19,2
Ostatné údaje na vyžiadanie.
11
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 13
Zásobníky teplej vody HT 140 / 200 / 300 / 400 / 500 FM
Zásobníky teplej vody s jednou prírubou priemeru 180 mm na zabudovanie elektrickej ohrevnej vložky R / EBH príp. výmenníka tepla s rebrovanou rúrkou RWT
ako aj elektrického ohrevného článku SH so závitom 6/4". Príruba je zaslepená a vybavená tepelnou izoláciou. Menovitý objem 140 - 500 l.
..
..
..
.
.
..
..
..
Technické údaje
Príslušenstvo (za príplatok)
Vnútorná nádoba smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový pretlak: max. 1,0 MPa
Prevádzková teplota: max. 95 °C
Tepelná izolácia z polyuretanovej peny vypenená bez
tepelných mostíkov priamo do vonkajšieho plášťa
Vonkajší plechový plášť bielej fary
Pitná voda: G 1" vonkajší
Cirkulácia: G 3/4" (140 až 300 l) vonkajší
G 1" (400 a 500 l) vonkajší
Variabilná poloha snímača teploty v kanáli pre snímače
(napr. snímač ATR)
Kvalitný ručičkový teplomer
Ochranná horčíková anóda podľa DIN 4753
Teplomer s regulátorom ATR
Elektrický ohrev R / EBH - ∅ 180 mm; SH 6/4“
Ochranná anóda s cudzím zdrojom
Výmenník tepla s rebrovanou rúrkou RWT
Legenda:
WW
Z
KW
teplá voda
cirkulácia
studená voda
Základné údaje
12
Typ
H
mm
∅D
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
Hľbka zabudov. EBH/SH
mm
Horč. anóda
mm
Klopná výška
mm
Hmotnosť
kg
HT 140 FM
HT 200 FM
HT 300 FM
HT 400 FM
HT 500 FM
1039
1340
1797
1847
1838
600
600
600
670
750
583
748
1028
1090
1020
603
748
1028
1090
1020
305
305
305
345
425
724
1050
1507
1521
1498
540 / 545
540 / 545
540 / 545
610 / 615
670 / 675
∅ 33 x 300
∅ 33 x 300
∅ 33 x 350
∅ 33 x 430
∅ 33 x 480
1120
1420
1870
1890
1920
78
103
124
172
184
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 14
Zásobníky teplej vody VT 300 / 500 FFM
Zásobníky teplej vody s dvoma prírubami priemeru 240 mm na zabudovanie elektrickej ohrevnej vložky R príp. výmenníka tepla s rebrovanou rúrkou
RWT ako aj elektrického ohrevného článku SH so závitom 6/4". Príruby nie sú zaslepené. Menovitý objem 300 - 500 l.
..
..
..
..
..
..
..
Technické údaje
Príslušenstvo (za príplatok)
Vnútorná nádoba smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový pretlak: max. 1,0 MPa
Prevádzková teplota: max. 95 °C
Tepelná izolácia z polyuretanovej peny vypenená bez
tepelných mostíkov priamo do vonkajšieho plášťa
Vonkajší plechový plášť bielej fary
Pitná voda: G 1" (300 l) vonkajší
G 2" (500 l) vonkajší
Cirkulácia: G 3/4" vonkajší
Variabilná poloha snímača teploty v 2 kanáloch pre snímače
Kvalitný ručičkový teplomer
Ochranná horčíková anóda podľa DIN 4753
Teplomer s regulátorom ATR
Elektrický ohrev R - 240 mm; SH 6/4“
Ochranná anóda s cudzím zdrojom
Výmenník tepla s rebrovanou rúrkou RWT
Základné údaje
Typ
H
mm
∅D
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
Hľbka zabudov. EBH/SH
mm
Klopná výška
mm
Hmotnosť
kg
VT 300 FFM
VT 500 FFM
1715
1826
600
750
325
370
740
800
925
1070
1123
1158
1340
1420
∅ 240-540 / 6/4"-545
∅ 240-670 / 6/4"-675
1790
1975
130
190
13
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 15
Zásobníky teplej vody pre plniace systémy
VT 200 / 300 / 400 / 500 / 800 / 1000 LDS
Tento typový rad zásobníkov vody je určený pre plniace systémy s ohrevom vody prostredníctvom externého výmenníka tepla.
Menovitý objem 200 - 1000 l.
Technické údaje
Vnútorná nádoba je smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový tlak: max. 1,0 MPa
Prevádzková teplota: max. 95 °C
Odber teplej vody hrdlom na boku zásobníka
Pripojenie plniaceho okruhu: hrdlo s vnútorným závitom 1 1/2"
Pripojenie cirkulácie: hrdlo s vnútorným závitom 1"
Hrdlo pre teplomer 1/2" s vnútorným závitom
Dve hrdlá pre meranie a reguláciu 1/2" s vnútorným závitom
Ochranná horčíková anóda podľa DIN 4753
Tepelná izolácia z polyuretanovej peny hrúbky 50 mm priamo vypenená
do plášťa z oceľového plechu farby RAL 9016 (do 500 l)
Tepelná izolácia z mäkkej peny hrúbky 100 mm sivej farby (pre 800 a 1000 l)
Možnosť doplnenia hrdla 2" na ďalší odber teplej vody (800 a 1000 l)
Príslušenstvo (za príplatok)
Ručičkový teplomer
Elektrická ohrevná vložka R / EBH s prírubou ∅ 180 mm
Výmenník tepla s rebrovanou rúrkou RWT
Ochranná anóda s externým zdrojom
anóda
teplomer G 1/2”
teplá voda
prívod
výmenníka
tepla
teplomer G 1/2”
teplá voda
prívod
výmenníka
tepla
cirkulácia
hrdlo snímača G 1/2”
anóda
hrdlo snímača G 1/2”
cirkulácia
spiatočka
výmenníka
tepla
hrdlo snímača G 1/2”
studená
voda
spiatočka
výmenníka
tepla
hrdlo snímača G 1/2”
studená
voda
Nastaviteľné nožičky sa
nesmú pri transporte použiť!
Základné údaje LDS 200-500
Typ
H
mm
∅D
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
G
mm
Klopná výška
mm
TSPS*
Hmotnosť
kg
LDS 200
LDS 300
LDS 400
LDS 500
1300
1760
1785
1806
600
600
670
750
244
244
272
295
259
259
287
310
414
414
442
465
652
880
900
894
914
1371
1380
1348
1044
1501
1510
1478
1400
1835
1885
1910
1,9
2,3
2,9
3,2
96
115
141
184
Základné údaje LDS 800-1000
Typ
H
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
Klopná výška
mm
TSPS*
Hmotnosť
kg
LDS 800
LDS 1000
2000
2350
760
1160
900
1246
1450
1774
1580
1904
1960
2300
4,5
5,5
200
270
*Tepelná strata v pohotovostnom stave v kWh/24h podľa DIN 44532
14
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 16
Viacúčelové zásobníky a ohrievače vody
Zásobníky a ohrievače vody tohto typového radu sú koncipované na základe najnovších poznatkov z oblasti využitia a šetrenia energie, protikoróznej
ochrany, ekológie, dizajnu a funkčnosti pri použití dodávaného príslušenstva.
Voľba produktov z tohto programu, ktoré je možné individuálne doplniť komponentmi príslušenstva, dáva inštalatérovi možnosť optimálne zostaviť
zariadenie na ohrev pitnej vody v súlade s požiadavkami zákazníka. Podľa typu ohrievača a príslušenstva je použiteľný mono-, bi- alebo multivalentný
prívod energie pre ohrev vody (z kotla, zo solárneho zariadenia, z tepelného čerpadla alebo z diaľkového vykurovania).
K týmto zásobníkom a ohrievačom vody môžete pripojiť jednotlivo alebo v kombinácii všetky formy energií od solárnej a diaľkovej energie, cez tepelné
čerpadlo až po nízkoteplotný kotol. Naviac je tu možnosť elektrického ohrevu v letnej prevádzke zabudovaním základných alebo doplnkových ohrevných
vložiek do všetkých produktov.
Technické údaje
.
Smalt ako optimálna ochrana proti korózii
Vytvorenie optimálnej ochrany proti korózii patentovanou technológiou
VACUMAIL® - základom je vákuovanie nádrže, pri ktorom sa celá nádrž
zdola vyplní smaltovacou fritou. Pokrytie chráneného povrchu nádrže bez
prítomnosti vzduchu vytvára vrstvu smaltu bez vzduchových bubliniek
a poréznosti.
Smalt nanášaný postupne v dvoch vrstvách, vypaľovaný pri teplote 850°C
s následným žíhaním
Nízka tvorba vodného kameňa
.
.
..
.
.
..
.
..
..
..
..
Príslušenstvo (za príplatok)
Kapilárny teplomer ATH
Teplomer s termostatom ATR na spínanie čerpadla ohrevu
Elektrické ohrevné vložky R
Elektrické ohrevné články SH
Výmenník tepla s rebrovanou rúrkou RWT
Zaslepovacia príruba BFE s plochým tesnením FD
Medzipríruba 240/180 mm
Ochranná anóda Correx s cudzím zdrojom napätia
Veľkoplošné vysokovýkonné rúrkové registre (výmenníky tepla)
Žiaden cudzorodý materiál - optimálna ochrana proti korózii
Teplovýmenné plochy zostávajú aj po dlhodobej prevádzke bez vodného
kameňa
Rúrkový register so závitmi zasahujúcimi do spodnej časti ohrievača
zvyšuje využitie objemu nádoby optimálnym prehriatím dna a zničenie
baktérií prinesených do ohrievača studenou vodou
Pracovný pretlak registra aj nádrže do 1,0 MPa
Prírubový otvor/otvory ∅ 240 mm v spodnej zóne zásobníka/ohrievača vody
Možnosť čistenia nádrže
Možnosť zabudovania elektrickej ohrevnej vložky alebo rebrovaného
rúrkového výmenníka tepla, príp. uzatvorenie zaslepovacou prírubou
Dolná príruba zásobníka vody VT-N 800/1000 FFN nezaslepená, je pripravená
na zabudovanie príslušenstva. Možnosť uzatvorenia doplnkami
príslušenstva (BFE 240-12, FD 240, Kryt 240)
.
.
.
.
.
..
.
.
Hrdlo s vnútorným závitom 1 1/2"
Možnosť doplnenia elektrického ohrevného článku so závitovým pripojením na
dohrev hornej zóny ohrievača
Tyčová ochranná anóda
Zabudovaná horčíková anóda na zvýšenie protikoróznej ochrany zásobníka
(VT-N), možnosť dodatočného vyzbrojenia bezúdržbovou anódou s externým
zdrojom napätia
Zabudovaná bezúdržbová anóda s externým zdrojom napätia (VT-S
a VT 1250 FM/FRM)
Kvalitná tepelná izolácia
Minimálne tepelné straty zaručené tepelnou izoláciou z mäkkej peny hrúbky
100 mm s vonkajším plastovým plášťom
Znížená výška inštalácie - prípojky potrubí na boku nádrže
Zásobníky a ohrievače vody vhodné aj do kotolní s nižšou stavebnou
výškou
Umožnenie inštalácie aj do kútov a výklenkov
Všetky zásobníky a ohrievače vody vybavené hrdlami na pripojenie
cirkulácie
Meranie teploty
Teplomer ATH pribalený ako štandardná výbava, inštalácia do jedného
z kanálov pre snímače
Doplnenie ďalšieho teplomera ATH: príslušenstvo za príplatok
15
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 17
Viacúčelové zásobníky a ohrievače vody
VT-N 800 / 1000 FFM, VT 1250 FM
Viacúčelové veľkoobjemové zásobníky vody s prírubami
u 800 l hrdlo G 2"
Typy VT-N 800 / 1000 FFM
(možnosť dodatočného odberu)
u 1000 l zaslepená príruba D 180
tepelná izolácia
smaltovaná nádrž
teplomer
TEPLÁ VODA
hrdlo G 6/4"
pre ohrevný článok
kanály
pre snímače
CIRKULÁCIA
horčíková anóda
hrdlo G 3/4"
..
..
..
Technické údaje
jednotný priemer nádrže ∅ 790 mm
prípojky studenej a teplej vody G 2" vonkajší
prípojka cirkulácie 1 1/4" vonkajší
vypúšťanie nádrže cez prípojku studenej vody
hrdlo pre teplomer so závitom G 1/2"
dolná príruba otvorená, možnosť uzatvorenia
doplnkami príslušenstva
STUDENÁ VODA
2 x príruba D 240
svetlosť 175 mm
(dolná otvorená!)
Základné údaje
Typ
Men. objem H
l
mm
∅D
mm
∅d
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
G
mm
Zabudov. hľbka
mm
Klopná výška
mm
VT-N 800 FFM
800
2000 1000
790
415
683
VT-N 1000 FFM
1000
2350 1000
790
415
768
*Tepelná strata v pohotovostnom stave v kWh/24h podľa DIN 44532
950
1120
120
120
1210
1395
1580
1920
850
850
1960
2300
8×
45
4,3
5,1
268
313
°
±1°
22,5°
Viacúčelový veľkoobjemový zásobník vody s prírubou
TSPS* Hmotnosť
kg
÷180
Typ VT 1250 FM
229575
2972
12
3
5
210807
157479 33639
94797
÷150
0
÷120–3
3772
3913
208
16394
WV
G2"
G1/2"
/4"
B
5
÷950 ±1
G6/4"
15°
EH
30°
229580
A
156794
A
1355 ±5
2034
1125
±5
5
÷185
÷240
100±2
60327
110841 14
3
3491 12
33639
2956
50922
G2"
95 ±5
125310
5
410 ±5
257
212
VACUMAIL® - trojvrstvový smalt vnútorného povrchu
oceľovej nádrže
Bezúdržbová anóda Correx s externým zdrojom
napätia v štandardnej dodávke
Priemer zásobníka s izoláciou cca 1150 mm
229585
1080 ±5
Technické údaje
1700 ±5
1700 ±5
1557
/2"
* max. zabudovateľná hĺbka
G5/4"
Z
125
130
G1
10
÷210
0
÷178–3
0
4 229579 229576
130
G2"
÷800
16
33308
78147
16394
.
.
.
130 +4
–2
100
11
G3
15° ±1°
30°
B
°
× 30
12
229578
5
anóda s cudzím zdrojom napätia
28282 33639
147165 229577
+4
–2
KW
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 18
Viacúčelové ohrievače vody
VT-N, VT-S 800 / 1000 FRM
Viacúčelové veľkoobjemové ohrievače vody s registrom a prírubou
Typy VT-N, VT-S 800 / 1000 FRM
tepelná izolácia
u 800 l hrdlo G 2"
(možnosť dodatočného odberu)
u 1000 l zaslepená príruba D 180
smaltovaná nádrž
horčíková anóda (VT-N)
teplomer
TEPLÁ VODA
bezúdržbová anóda (VT-S)
PRÍVOD
CIRKULÁCIA
SPIATOČKA
.
.
..
..
.
STUDENÁ VODA
Technické údaje
bivalentná príp. trivalentná prevádzka s využitím registra,
príruby ∅ 240 mm a hrdla s vnútorným závitom G 6/4"
špeciálne vytvarovaný register zasahujúci oblasť dna nádrže
zlepšuje účinnosť ohrevu a optimalizuje prehriatie dolnej
zóny ohrievača, čím zamedzuje množeniu sa legionel v tomto
priestore
jednotný priemer nádrže ∅ 790 mm
prípojky studenej a teplej vody G 2" vonkajší
prípojky ohrievacej vody G 1 1/4" vnútorný
prípojka cirkulácie G 1 1/4" vonkajší
vypúšťanie nádrže cez prípojku studenej vody
2 x príruba D 240
svetlosť 175 mm
(zaslepená)
Základné údaje
Typ
VT-N 800 FRM
VT-S 800 FRM
VT-N 1000 FRM
VT-S 1000 FRM
Typ
VT-N 800 FRM
VT-S 800 FRM
VT-N 1000 FRM
VT-S 1000 FRM
Men. objem
l
H
mm
∅D
mm
∅d
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
G
mm
I
mm
J
mm
800
800
990
975
2000
2000
2350
2350
1000
1000
1000
1000
790
790
790
790
415
415
415
415
1080
1080
1255
1255
1125
1125
1300
1300
120
120
120
120
380
380
380
380
860
860
1025
1025
1025
1025
1190
1190
1580
1580
1920
1920
Výhrevná plocha registra
m2
Objem registra
l
∅ rúrky registra
mm
Klopná výška
mm
NL
TSPS*
Hmotnosť
kg
2,00
2,76
2,40
3,51
13,1
22,5
15,7
28,6
33,7
42,4
33,7
42,4
1960
1960
2300
2300
21,0
24,0
26,0
33,0
3,8
3,8
4,5
4,5
244
310
267
330
*Tepelná strata v pohotovostnom stave v kWh/24h podľa DIN 44532
Výkonové údaje - sú uvedené spoločne s typom VT 1250 FRM
»
17
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 19
Viacúčelové ohrievače vody
VT-N, VT-S 800 / 1000 FRMR
Viacúčelové veľkoobjemové ohrievače vody s 2 registrami
Typy VT-N, VT-S 800 / 1000 FRMR
tepelná izolácia
u 800 l hrdlo G 2"
(možnosť dodatočného odberu)
u 1000 l zaslepená príruba D 180
smaltovaná nádrž
horčíková anóda (VT-N)
teplomer
hrdlo G 6/4"
pre ohrevný článok
TEPLÁ VODA
hrdlo G 1/2"
pre reguláciu
PRÍVOD
SPIATOČKA
PRÍVOD-SOLÁR
CIRKULÁCIA
SPIATOČKA-SOLÁR
STUDENÁ VODA
.
.
..
..
..
Technické údaje
príruba D 240
svetlosť 175 mm
(zaslepená)
bivalentná príp. trivalentná prevádzka s využitím 2 registrov,
príruby ∅ 240 mm a hrdla s vnútorným závitom G 6/4"
špeciálne vytvarovaný register zasahujúci oblasť dna nádrže
zlepšuje účinnosť ohrevu a optimalizuje prehriatie dolnej
zóny ohrievača, čím zamedzuje množeniu sa legionel v tomto
priestore
jednotný priemer nádrže ∅ 790 mm
prípojky studenej a teplej vody G 2" vonkajší
prípojky ohrevnej vody G 1 1/4" resp. G 1“ vnútorný
prípojka cirkulácie G 1 1/4" vonkajší
vypúšťanie nádrže cez prípojku studenej vody
hrdlo pre teplomer so závitom G 1/2"
Základné údaje
Typ
VT-N 800 FRMR
VT-S 800 FRMR
VT-N 1000 FRMR
VT-S 1000 FRMR
Men. objem
l
H
mm
∅D
mm
∅d
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
G
mm
I
mm
J
mm
K
mm
L
mm
800
800
980
950
2000
2000
2350
2350
1000
1000
1000
1000
790
790
790
790
415
415
415
415
1080
1080
1255
1255
1125
1125
1300
1300
120
120
120
120
380
380
380
380
860
860
1025
1025
1025
1025
1190
1190
1150
1150
1335
1335
1465
1465
1785
1785
1580
1580
1920
1920
Typ
VT-N 800 FRMR
VT-S 800 FRMR
VT-N 1000 FRMR
VT-S 1000 FRMR
Výhrevná plocha
m2
Register dolný
Objem
l
∅ rúrky
mm
Výhrevná plocha
m2
Register horný
Objem
l
∅ rúrky
mm
Klopná výška
mm
NL
2,00
2,76
2,40
3,51
13,1
22,5
15,7
28,6
33,7
42,4
33,7
42,4
1,2
1,2
1,2
1,2
7,8
7,8
7,8
7,8
33,7
33,7
33,7
33,7
1960
1960
2300
2300
9/21
9/24
11/26
11/33
*Tepelná strata v pohotovostnom stave v kWh/24h podľa DIN 44532
18
TSPS* Hmotnosť
kg
3,9
3,9
4,6
4,6
269
326
294
350
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 20
Viacúčelový ohrievač vody
VT 1250 FRM
8×
45
±1°
÷180
÷150
5
3772
3913
210807
157479 33639
94797
2972
÷120–30
190603
12
3
Typ VT 1250 FRM
208
Technické údaje
VACUMAIL® - trojvrstvový smalt vnútorného povrchu
oceľovej nádrže
Bezúdržbová anóda Correx s externým zdrojom
napätia v štandardnej dodávke
Priemer zásobníka s izoláciou cca 1150 mm
190520
5
16394
+4
130 –2
WV
G2"
G1/2"
100
5
G6/4"
EH
33308
÷950 ±1
190496
81877
2×
÷700
Z
1015 ±5
1700 ±5
VL
G1"
865
±5
190546
5
÷185
0
÷210
÷240
30°
÷178–3
1080 ±5
15°
1355 ±5
125
229585
100±2
60327
11084114
3491 3
12
890*
RL
33639
G2"
95 ±5
125310
5
/2"
50922
2956
130
G1
100
410 ±5
257
212
16394
156794
G5/4"
1700 ±5
/4"
B
G3
° 15° ±1°
30°
B
× 30
12
1557
anóda s cudzím zdrojom napätia
11
A
G1"
100
2034
78147
A
410 ±5
.
.
.
°
22,5°
Viacúčelový veľkoobjemový ohrievač vody s registrom a prírubou
* max. zabudovateľná hĺbka
5 229579 190553
G2"
÷800
KW
+4
130 –2
28282 33639
190579
147165
Výkonové údaje
Výhrevná plocha v m2
Teplota prívodu
Teplota ohriatej vody
Teplota studenej vody
Prietok
VT-N 800 FRM(R)
- dolný register
VT-S 800 FRM(R)
- dolný register
VT-N 1000 FRM(R)
- dolný register
VT-S 1000 FRM(R)
- dolný register
VT-N/S 800/1000 FRMR
- horný register
VT 1250 FRM
Prietokové výkony v kW resp. l/h
70 °C
45 °C
10 °C
3000 l/h
39,1
962
54,9
1351
44,2
1087
60,0
1476
24,6
605
51,8
1274
2,0
2,76
2,4
3,51
1,2
3,03
80 °C
45 °C
10 °C
3000 l/h
51,6
1269
72,2
1776
57,7
1419
78,1
1921
32,3
795
67,4
1658
70 °C
60 °C
10 °C
3000 l/h
27,3
470
40,2
692
32,2
554
43,4
747
18,0
310
37,5
646
NL
80 °C
60 °C
10 °C
3000 l/h
41,8
720
59,3
1020
47,6
820
63,8
1099
26,4
455
55,1
949
21
24
26
33
11
33
Tlakové straty registrov (mbar)
Typ
VT-N 800 FRM(R) - dolný
VT-S 800 FRM(R) - dolný
VT-N 1000 FRM(R) - dolný
VT-S 1000 FRM(R) - dolný
VT-S/N 800/1000 FRM - horný
VT 1250 FRM
500
1000
Prietok ohrievacej vody (l/h)
2000
3000
4500
13
6
15
1
1
19
42
17
48
5
13
72
132
51
150
25
52
210
288
102
317
56
123
400
610
225
662
127
255
840
19
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 21
Špeciálne veľkoobjemové zásobníky a ohrievače pitnej vody
VT 1500 - 3000 FFM / FRM / FRMR
Veľkoobjemové zásobníky a ohrievače pitnej vody sa dodávajú ako zásobníky vody s 2 prírubami D=240 mm (typ FFM) alebo ako ohrievače vody
s jednou prírubou D=240 mm a buď s 1 privareným registrom z hladkej rúrky (typ FRM) alebo s 2 privarenými registrami (typ FRMR). Nádrž je vyrobená
z akostnej ocele, optimálne chránená kompletne na celom vnútornom povrchu proti korózii 2-vrstvovým smaltom vhodným aj pre potravinárske účely.
Ochrana nádoby kvalitným smaltom je naviac podporená zabudovanou bezúdržbovou ochrannou anódou Correx s externým zdrojom napätia,
fungujúcou na princípe katodickej ochrany proti korózii. Nádrž je z vonkajšej strany chránená základnou farbou. Tieto zásobníky a ohrievače vody sú
koncipované podľa najnovších poznatkov o využití a úspore energie, ochrane životného prostredia, dizajne, funkcie a ochrany proti korózii.
Menovitý objem 1500 - 3000 l.
.
.
..
..
.
..
..
..
..
Technické údaje
20
Optimálna ochrana proti korózii kvalitným 2-vrstvovým smaltom podľa DIN
4753
Smalt vypálený pri teplote 850°C, preto je odolný voči vysokým teplotám
a teplotným šokom
Ekologická tepelná izolácia z bezfreónovej PU-peny
Nádoba sa izoluje po inštalácii
Prídavná príruba pre elektroohrev
Usmerňovač toku v prívode studenej vody zabraňujúci víreniu vody v nádobe
Meranie teploty vody v 2 hrdlách alebo pomocou upevňovacej lišty pozdĺž
celej výšky nádrže
Vysokovýkonný register z hladkej rúrky na optimálne využitie energie
Navarené závesné oká umožňujúce transport pomocou žeriavu
Bezúdržbová ochranná anóda Correx s externým zdrojom napätia
Výroba podľa noriem a predpisov nemeckého výrobcu
Príruby veľkého priemeru
Možnosť prebierky TÜV
Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa
Prevádzková teplota max. 95 °C
..
Príslušenstvo doplňujúce nádrž za príplatok
Prídavná príruba D 240 mm
Prídavné hrdlo 1/2 až 2"
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 22
Špeciálne veľkoobjemové zásobníky a ohrievače pitnej vody
VT 1500 - 3000 FFM / FRM / FRMR
Zásobník vody
typ VT 1500 - 3000 FFM
Solárny ohrievač vody
typ VT 1500 - 3000 FRMR
Ohrievač vody
typ VT 1500 - 3000 FRM
Všetky rozmery sú údaje „cca".
Technické zmeny vyhradené.
1825
1825
1825
1997
1997
1997
2027
2027
2027
2422
2422
2422
1117
1117
1152
1152
1182
1182
1262
1262
442
442
452
452
482
482
482
482
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
1825
1825
1825
1997
1997
1997
2027
2027
2027
2422
2422
2422
1494
1494
1494
1612
1612
1612
1642
1642
1642
1992
1992
1992
1354
1354
1352
1472
1472
1472
1502
1502
1502
1852
1852
1852
Príruba
Snímač
El. ohrev
Anóda Correx
Snímač
Studená voda
Spiatočka
Prívod
Cirkulácia
1217
1217
1217
1252
1252
1252
1282
1282
1282
1682
1682
1682
K
L
1/2“ IG D=240
1167
1167
1167
1202
1202
1202
1232
1232
1232
1482
1482
1482
837
847
877
877
-
Hmotnosť
2122
2122
2122
2313
2313
2313
2373
2373
2373
2768
2768
2768
D
E
F
G
H
I
5/4“ IG 5/4“ IG 5/4“ AG 1/2“ IG 3/4“ IG 2“ IG
Výhr. plocha
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
A
B
C
5/4“ IG 5/4“ AG 1“ IG
Výhr. plocha
VT 1500 FFM
VT 1500 FRM
VT 1500 FRMR
VT 2000 FFM
VT 2000 FRM
VT 2000 FRMR
VT 2500 FFM
VT 2500 FRM
VT 2500 FRMR
VT 3000 FFM
VT 3000 FRM
VT 3000 FRMR
∅
Príruba
Typ
Teplá voda
Priemer
Odvzdušnenie
Technické údaje (rozmery v mm)
L
D=240
M
m2
N
m2
kg
437
437
437
447
447
447
477
477
477
477
477
477
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
1,75
2,0
2,0
2,5
360
404
426
420
475
503
495
550
578
620
690
725
IG - vnútorný závit
AG - vonkajší závit
21
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 23
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
Ponúkané ohrevné vložky s príslušenstvom sú vhodné hlavne na montáž do stojatých ohrievačov vody a zásobníkov AUSTRIA EMAIL. Vďaka výnimočnej
koncepcii sa môžu namontovať aj do iných výrobkov s nádobami smaltovanými, žiarovo pozinkovanými alebo potiahnutými plastovou hmotou.
Kombinácia s nádobami z ušľachtilej ocele (Cr-Ni) je problematická, preto sa neodporúča. Elektrické telesá ohrevných článkov a vložiek ako aj rebrované
rúrky prírubových a závitových výmenníkov tepla, ktoré sú určené pre montáž do smaltovaných nádob, sú od nádoby elektricky izolované a vybavené
ochranným odporom. Tým zodpovedajú poslednému štandardu techniky, hlavne v ochrane smaltovaných zásobníkov proti korózii. Ohrevné vložky
(prírubové) sú vhodné pre nepretržitú prevádzku a tlak pitnej i vyhrievacej vody až do 1,0 MPa. Elektrické ohrevné články (závitové) sú koncipované ako
prídavný alebo núdzový ohrev, nie sú určené pre trvalú prevádzku.
Elektrické závitové ohrevné články
Typový rad SH
Závitové ohrevné články typového radu SH sú konštruované pre
prídavný alebo núdzový ohrev vody v uzavretých zásobníkoch.
Na základný (hlavný) ohrev by sa mali použiť elektrické ohrevné vložky
s prírubou typového radu EBH alebo R. Kombinácia so zásobníkmi
z ušľachtilej ocele CrNi (NIRO) je problematická, preto sa neodporúča.
Pri použití elektrického závitového ohrevného článku na základný ohrev
tvrdej vody pri teplotách nad 65 °C musíte počítať s čistením článku
(odstraňovaním vodného kameňa) v pravidelných časových
intervaloch.
Vyhotovenie:
Ohrev vody: izolovanými rúrkovými telesami z ušľachtilej ocele Incoloy,
s ochranným elektrickým odporom.
Závitová hlava: R 1 1/2".
Ľahká montáž do zásobníkov so závitovým hrdlom 1 1/2" (príp. 2"
s redukciou).
Jednoduché nastavenie teploty pomocou termostatu ovládateľného
zvonka. Rozsah nastavenia 15 - 85 °C. Musí sa zabezpečiť, aby teplota
vody vplyvom iných zdrojov tepla neprekročila 95 °C.
Havarijný termostat: so zábranou opätovného samočinného zapnutia.
Čierne plastové veko, demontáž pootočením.
Tesnenie závitu pre montáž pribalené, je možné použiť tiež utesnenie
konopou alebo teflónovou páskou.
Montážne pokyny:
1. Počas prevádzky musí byť ohrevné teleso a puzdro snímača
dostatočne obtekané vodou. Termické prúdenie vody nesmie byť
ničím obmedzované.
2. Montážna poloha - vodorovne, pričom hrdlo 1 1/2" môže mať
dĺžku max. 100 mm. Pred hrdlom musí byť voľný priestor - dĺžka
ohrevného telesa plus 50 mm - potrebný pre montáž a demontáž.
Elektrické pripojenie:
Zabudovaný termostat spína priamo výkon do 3 kW pri ~ 230 V,
do 9 kW pri 3 ~ 400 V .
Technické údaje
Obj. č.
A 90721
A 90722
A 90723
A 90724
A 90725
A 90726
A 90727*
A 90728*
A 90729*
* pre objemy od 500 l
22
Typ
Výkon
kW
Pripojovacie napätie
V
Hľbka zabudovania
od tesnenia v mm
Neohrievaná zóna
mm
SH - 1,5
SH - 2,0
SH - 2,5
SH - 3,0
SH - 3,8
SH - 4,5
SH - 6,0
SH - 7,5
SH - 9,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,75
4,5
6,0
7,5
9,0
~ 230
3 ~ 400 resp. ~ 230
3 ~ 400 resp. ~ 230
3 ~ 400 resp. ~ 230
3 ~ 400
3 ~ 400
3 ~ 400
3 ~ 400
3 ~ 400
430
430
430
430
430
470
630
720
780
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Montážna poloha
vodorovne
..
..
..
..
.
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 24
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
Elektrické prírubové ohrevné vložky
Typový rad EBH alebo R
Ohrevné vložky týchto typových radov sú vhodné pre prevádzkový pretlak
do 0,1 MPa. Podľa výkonu sa skladajú z určitého počtu rúrkových
ohrevných telies, ktoré sú zabudované do dosky príruby, pričom sú od
príruby elektricky izolované a vybavené ochranným odporom. Ohrievací
výkon ovláda zvonku nastaviteľný termostat.
Každá ohrevná vložka je vybavená havarijným termostatom, ktorý pri
poruche termostatu vypne ohrev. Všetky vodiče, regulačné zariadenia
a pripojovacie svorky musia byť zakryté čiernym plastovým ochranným
krytom.
Podľa želaného výkonu a umiestnenia, zabudovateľnej dĺžky a elektrickej
prípojky môže byť z tabuliek zvolená vhodná ohrevná vložka. Kombinácia
s nádobami z ušľachtilej ocele (Cr-Ni) je problematická, preto sa
neodporúča.
Montážne pokyny:
1. Počas prevádzky musí byť ohrevné teleso a puzdro snímača
dostatočne obtekané vodou. Termické prúdenie vody nesmie byť
ničím obmedzované.
2. Polohy zabudovania
a) Poloha vodorovná - dovolená pre všetky typy
c) Poloha vodorovná v ležatých zásobníkoch
b) Poloha zvisle zospodu - dovolená len pre typy REU 18 ..., RDU 18 ...
(na vyžiadanie)
3. Aby ohrevné teleso a snímač teploty mohli vniknúť dostatočne hlboko
6. Tvorba vodného kameňa v ohrievači zhoršuje funkciu ohrevnej
do zásobníka, hrdlo príruby nesmie byť dlhšie ako 130 mm.
4. Ohrevná vložka má byť v nádobe namontovaná čo najnižšie, aby
sa celý objem nádoby zohrieval rovnomerne. Pri tom nie je nutné,
aby sa ohrevné telesá tiahli po celej dĺžke nádoby, ktorá je
k dispozícii.
5. Pred hrdlom musí byť voľný priestor - dĺžka ohrevného telesa plus
100 mm - potrebný pre montáž a demontáž.
vložky. Pri veľmi tvrdej vode je potrebné urobiť opatrenia,
napr. znížiť teplotu, namontovať zmäkčovač vody, odstraňovať
vodný kameň.
7. Pri smaltovaných nádobách bez sériovo montovaných ochranných
anód (cudzie výrobky) príp. keď je anóda namontovaná na
zaslepovacej prírube, ktorá je pri montáži ohrevnej vložky
odstránená, je potrebné namontovať ochrannú anódu na iné
miesto podľa pokynov výrobcu.
8. Musí sa zabezpečiť, aby teplota vody vplyvom iných zdrojov tepla
neprekročila 95 °C.
23
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 25
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
Technické údaje:
Priemer príruby ∅ 180 mm (EBH, RSW 18)
Priemer príruby ∅ 240 mm (RDW 2, RSW 2)
Výška ochranného krytu:
Charakteristika:
EBH: pre vodorovnú montáž, pre priame pripojenie striedavého
prúdu do 2,7 kW, 3-fázové pripojenie do 10 kW, zmena
ohrievacieho výkonu (od 4 kW) presvorkovaním
RDW: pre vodorovnú montáž, pre priame 3-fázové pripojenie, zmena
ohrievacieho výkonu presvorkovaním
RSW: pre vodorovnú montáž, 3-fázové pripojenie s externým stykačom,
pri RSW 2 zmena ohrievacieho výkonu presvorkovaním
150 mm pri ∅ 240 mm,
120 mm pri ∅ 180 mm
Vyhotovenie ohrevnej vložky: odolná voči odkvapkávajúcej vode.
Rozsah nastavenia teploty na termostate: plynulo nastaviteľná od 15 °C
do cca 85 °C.
Tesnenie príruby pribalené.
Príslušenstvo:
príruba nádoby s hrdlom typu KFZ 180 - 8, KFZ 240 - 12 (na vyžiadanie),
smaltovaná medzipríruba - sada RED Set 240/180,
prírubová skrutka M 12 x 35
Obj. číslo
Typ
Nominálny
výkon
kW
Nominálne
napätie
V
A 90248
A 90249
A 90261
EBH 1,7 E
EBH 2,5 E
EBH-KDW 4 kW/U
A 90262
EBH-KDW 6 kW/U
A 90263
EBH-KDW 8 kW/U
A 90264
EBH-KDW 10 kW/U
A 90335
EBH-KDUV 3/6
A 90236
A 90237
A 90202
RSW 18-12,0
RSW 18-15,0
RDW 2-9 U
je presvorkovateľný na ...
RSW 2-24 U
je presvorkovateľný na ...
RSW 2-45 U
je presvorkovateľný na ...
1,7
2,5
2,0
2,7
4,0
3,0
4,0
6,0
4,0
5,0
8,0
5,0
6,5
10,0
3,0
6,0
12,0
15,0
6,0
7,5
9,0
12,0
16,0
24,0
20,0
30,0
35,0
45,0
~230
~230
~230
~230
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
3 ~400
A 90204
A 90205
Zapojenie
priamo cez externý
stykač
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
–
–
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
X
–
–
–
X
X
X
X
X
X
X
Dľžka
zabudovania
mm
375
375
375
375
375
375
375
375
430
430
430
530
530
530
430
430
530
630
450
450
450
530
530
530
630
630
630
630
Možnosť montáže
vodorovne
zvisle
len ležatý
zospodu
zásobník
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Priemer
príruby
mm
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Pozor pri elektrickom zapojení:
Ohrevné vložky typu EBH, RDW môžu byť pripojené priamo na elektrickú
sieť. Ohrevné vložky typu RSW musia byť pripojené na elektrickú sieť cez
externý stykač, ktorý spína napätie pre ohrevné teleso. Ovládací prúd
stykača spína prevádzkový príp. havarijný termostat ohrevnej vložky
podľa aktuálnej teploty vody v ohrievači.
24
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 26
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
Výmenníky tepla s rebrovanou rúrkou
Typový rad RWT
Použitím zabudovateľného výmenníka tepla s rebrovanou rúrkou je
možné u zásobníkov s prírubou realizovať nepriamy ohrev a tým ich
prezbrojiť na registrové ohrievače, príp. u registrových ohrievačov
doplniť ďalší výmenník tepla typu voda - voda.
Kombinácia s nádobami z ušľachtilej ocele (Cr-Ni) je problematická,
preto sa neodporúča.
Ako ohrevné médium prichádza do úvahy vykurovacia voda
z alternatívnych zdrojov energie, ako sú solárne zariadenia a tepelné
čerpadlá. Tak isto je možné využiť teplo z diaľkového vykurovania alebo
konvenčných kotlov.
Montážou viacerých na sebe nezávislých výmenníkov tepla s rebrovanou
rúrkou príp. ich montážou do registrových ohrievačov je možné zostaviť
multivalentné zariadenia.
Ohrevné médium (voda alebo nemrznúca kvapalina) prúdi zo zdroja
tepla cez obehové čerpadlo až do rebrovanej rúrky. Na vonkajšej,
rebrovanej strane rúrky vzniká voľná konvekcia.
Výmenníky tepla s rebrovanou rúrkou sú v zásobníkoch namontované
spravidla vodorovne a sú plne obtekané zohrievanou vodou.
Výmenníky tepla s rebrovanou rúrkou typu RWT sú vyrobené
z bezšvovej, do tvaru špirály navinutej rúrky SF-CU a sú osadené
kompletnými závitovými prípojkami. Pri výrobe sú namontované
na smaltovanú prírubovú dosku, elektricky izolované, s izolovanými
pripojovacími hrdlami a sú osadené ochranným elektrickým odporom.
Na zníženie tepelných strát je na prírubovú dosku a prípojky
namontované tepelne izolované plechové veko s čiernym matným
lakovaním.
Prevádzkový tlak:
vnútorný max. 0,1 MPa (10 bar)
vonkajší max. 0,1 MPa (10 bar)
Dovolená prevádzková teplota max. 95 °C. Musí sa zabezpečiť, aby
teplota vody vplyvom iných zdrojov tepla neprekročila 95 °C. Pri veľmi
tvrdej vode a prevádzke zásobníka nad 60 °C je potrebné urobiť
ochranné opatrenia spočívajúce v inštalácii zmäkčovača vody alebo
v pravidelnom čistení zariadenia. Inak by sa výkon prestupom tepla
výrazne znížil.
Technické údaje
Obj. číslo
Typ
Výhrev. plocha
m2
Príruba ∅ v mm - diery
Max. ∅
mm
Dľžka zabudovania
mm
Prípojky G
L3
A 90610
A 90613
A 90503
A 90615
A 90505
A 90506
RWT 1-110 D
RWT 1-140 D
RWT 2-180
RWT 2-230 D
RWT 2-360
RWT 2-450
1,1
1,4
1,8
2,3
3,6
4,5
180 - 8
180 - 8
240 - 12
240 - 12
240 - 12
240 - 12
110
110
170
165
170
170
370
440
430
430
650
790
3 /4”
3 /4”
3 /4”
3 /4”
1”
1”
60
60
100
100
100
100
25
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 27
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
Technické údaje RWT:
Nižšie uvedené tabuľkové údaje pre výmenníky tepla s rebrovanou
rúrkou sú smerodajné hodnoty pre nové zariadenia a vodorovnú montáž.
Údaje sú uvedené pre rôzne objemové prietoky vyhrievacej vody (prívod
v l/h), teploty prívodu (VL) a ohrev úžitkovej vody (BW)
z 10 °C na 45 príp. 60 °C a uvádzajú
prietokový výkon v kW
prietok ohriatej vody v l/h
tlakovú stratu v mbar
..
.
RWT 1-110D
VL/BW
90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
mbar
560 l/h
680 l/h
780 l/h
VL/BW
21,5
528
16,3
401
11,7
288
7,3
179
3,5
86
16,5
284
11,2
193
6,2
107
100
24
590
18,7
460
13,3
327
8,5
209
4,2
103
19
327
13
224
7,3
126
150
27
663
21,5
528
14,8
364
9,3
229
4,5
111
22
378
14,5
250
8,2
141
200
90/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
26
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
mbar
560 l/h
680 l/h
780 l/h
27,2
670
20,7
510
14,8
364
9,2
226
4,4
108
20,9
360
14,2
245
7,8
134
100
30,4
748
23,7
583
16,8
414
10,7
263
5,3
130
24,1
415
16,5
284
9,2
159
150
34,2
842
27,2
670
18,7
460
11,8
290
5,7
140
27,9
481
18,4
317
10,4
179
200
860 l/h
1040 l/h
1200 l/h
37
909
28
688
21
516
12,5
307
6
147
27
464
19
327
9,7
167
100
42,5
1044
33
811
24
590
15
369
7
172
32
550
22,5
387
11,5
198
150
47,5
1167
37
909
27
663
16,5
405
8
197
36,5
628
26
447
13,3
229
200
RWT 2-230D
VL/BW
80/45
Príslušenstvo:
príruba nádoby s hrdlom typu KFZ 180 - 8, KFZ 240 - 12 (na vyžiadanie),
smaltovaná medzipríruba - sada RED Set 240/180,
prírubová skrutka M 12 x 35
RWT 1-140D
RWT 2-180
90/45
Údaje sú závislé od konkrétnej montáže ako aj konvekcie vzniknutej
v nádrži. Tlaková strata vo výmenníkoch tepla s rebrovanou rúrkou by
nemala prekračovať hodnotu 200 až 250 mbar, pretože bežne používané
obehové čerpadlá dosahujú dopravnú výšku do 450 mbar.
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
mbar
860 l/h
1040 l/h
1200 l/h
VL/BW
28,5
708
21,5
535
16,2
400
9,5
235
4,5
112
21,0
361
14,5
250
7,4
125
75
33,0
815
25,5
630
18,5
460
11,5
285
5,3
130
24,6
425
17,2
300
8,7
150
110
37,0
910
28,5
705
21,0
510
12,6
310
6,0
150
28,2
485
20,0
340
10,2
174
155
90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
mbar
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 28
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
RWT 2-360
VL/BW
90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
mbar
RWT 2-450
1780 l/h
2200 l/h
2550 l/h
VL/BW
63
1548
51,5
1265
37
909
23
565
11,5
282
47
808
33
568
18
310
100
74
1818
60
1474
42
1032
27
663
13
319
57
980
39
671
22
378
150
82
2015
66
1622
47
1155
29
712
14,5
356
65
1118
45
774
25
430
200
90/45
80/45
70/45
60/45
50/45
90/60
80/60
70/60
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
mbar
1600 l/h
1950 l/h
2550 l/h
65
1597
52
1278
37,5
921
23,5
577
12
295
48
826
34
585
19
327
100
76
1867
61
1499
43,5
1069
27,5
676
13,5
332
58
998
41
705
23
396
150
84
2064
67
1646
48
1179
31,5
774
15,5
381
66
1135
46
791
26
447
200
Ostatné príslušenstvo
Zaslepovacia príruba: 180 mm - 8 dier
240 mm - 12 dier
Tesnenie príruby:
Medzipríruba:
180 mm
240 mm
240 mm - 12 dier
180 mm - 8 dier
27
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 29
Príslušenstvo
Ohrevné vložky pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
Izolačné veko typ ISO 180 a ISO 240 priemeru 180 mm a 240 mm
z oceľového plechu, čierne, s tepelnou PU izoláciou pre zaslepovacie
príruby (bez zobrazenia).
Teplomer pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
typ ATH:
presný teplomer s kapilárou
rozsah 0 - 120 °C
Teplomer s termostatom pre stojaté zásobníky a ohrievače vody
typ ATR:
na spínanie obehového čerpadla
Termostat:
Kontakty: 1-pólové prepínacie kontakty,
elektrický spínací výkon 16 A / 230 V,
rozsah nastavenia teploty 30 - 85 °C.
Teplomer: pozri ATH
Oba kapilárne snímače (termostatu a teplomera) sa zasunú do dvojitého
kanála snímačov. Termostat a teplomer sú zabudované v čiarnej matnej
skrinke z plastu.
Ochranná anóda s externým zdrojom napätia 3/4"
Bezúdržbová, elektronicky riadená anóda s neopotrebiteľnou titánovou
elektródou.
Pripojovacie napätie ~ 230 V,
pripojenie do zásuvky s ochranným kolíkom, pripojovací kábel 2 m,
menovitý prúd 100 mA, menovitý výkon 0,24 VA.
Redukcia 1 1/4" - 3/4"
na zabudovanie anódy s cudzím zdrojom napätia do stojatých
ohrievačov a zásobníkov ako výmena za sériovo montovanú horčíkovú
anódu.
Zabezpečovacia skupina DL-SV RV 3/4", 6 bar
s poistným a vypúšťacím ventilom, spätnou klapkou a zbernou
nádobkou, vyhotovenie mosadz, pre ohrievače do 200 l.
28
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 30
Akumulačné zásobníky vody pre tepelné čerpadlá
WPPS 200 / 300 / 400 / 500 EM
Akumulačné zásobníky vody typového radu WPPS boli vyvinuté špeciálne
na prevádzku s tepelnými čerpadlami. Pri objemoch od 200 do 500 l,
variabilných možnostiach pripojenia a výhodnej cene sú ideálnym
doplnkom tepelných čerpadiel.
Vysokokvalitná tepelná izolácia z bezfreónovej PU-peny hrúbky 50 mm
je vypenená bez tepelných mostíkov priamo medzi vnútornú nádobu
a vonkajší plechový plášť
Vnútorná nádoba z oceľového plechu dovoľuje pracovný pretlak
do 3 barov
Vonkajší plášť je chránený ekologickou striebornou práškovou farbou
Revízna príruba priemeru 180 mm je štandardne uzavretá,
s namontovaným krytom s tepelnou izoláciou, môže byť použitá
na zabudovanie elektrickej ohrevnej vložky alebo výmenníka tepla
s rebrovanou rúrkou
Prídavné hrdlo 6/4“ sa dá využiť na zabudovanie elektrického ohrevného
článku typu SH alebo ako ďalšie hrdlo na pripojenie potrubných rozvodov
Kanál snímačov umožňuje optimalizovať vertikálnu polohu snímača teploty
Všetky prípojky majú jednotný vonkajší závit 1“
Vonkajší plášť je na dolnom okraji vystužený lemovaním.
Typ
Rozmery v mm
hĺbka
zabudovania
EBH/SH mm
Klopná
výška mm
Hmotnosť
kg
TSPS*
Ø
A
B
C
D
E
H
WPPS 200 EM
600
305
246
803
690
1057
1340
530
1400
118
1,8
WPPS 300 EM
600
305
246
983
980
1514
1797
530
1835
125
2,2
WPPS 400 EM
670
345
272
1035
1090
1525
1832
670
1885
135
2,5
WPPS 500 EM
750
370
318
1095
1080
1470
1838
750
1910
170
2,7
*Tepelná strata v pohotovostnom stave v kWh/24h podľa DIN 44532
29
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 31
Akumulačné zásobníky PSM 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSF 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSR 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
Akumulačné stojaté zásobníky vody pre všetky typy centrálnych teplovodných vykurovacích systémov s kotlami na pevné palivo, tepelnými čerpadlami,
solárnymi zariadeniami a plynovými alebo elektrickými prietokovými ohrievačmi. Viacero zásobníkov možno navzájom spojiť do jednej batérie.
..
..
..
.
.
.
..
Technické údaje
Príslušenstvo (za príplatok)
Vnútorná nádoba z kvalitnej ocele St 37-2
Prevádzkový pretlak
- nádrže: max. 0,3 MPa
- registra: max. 0,8 MPa (typ PSR)
Prevádzková teplota: max. 95°C
Tepelná izolácia z mäkkej peny (do 2000 l), do 5000 l na vyžiadanie
Veľkoplošný rúrkový register u typu PSR
Príruba priemeru 240 mm u typu PSF na zabudovanie elektrickej ohrevnej
vložky EBH alebo výmenníka tepla RWT. Pozor! Príruba je pri štandardnej
dodávke zásobníka otvorená. Uzavretie možné dielcami z príslušenstva:
zaslepovacia príruba, tesnenie, izolačný kryt - všetko D 240 mm
9 pripojovacích hrdiel G 6/4" s vnútorným závitom na pripojenie
hydraulického systému
4 pripojovacie hrdlá G 1/2" s vnútorným závitom pre ponorné puzdrá
snímačov
Ochranný náter na vonkajšom povrchu
Elektrický ohrev RSW 2-9U až RSW 2-45U
Výmenník tepla s rebrovanou rúrou RWT 2-180 až RWT 2-450
Izolácia z mäkkej peny
Základné údaje
Men. objem
l
500
800
1000
1250
1500
2000
3000
5000
30
a
mm
220
260
310
310
380
320
380
400
b
mm
620
630
745
745
825
900
1020
1100
c
mm
1010
1030
1250
1250
1350
1490
1680
1810
d
mm
1390
1430
1710
1710
1760
2020
2330
2520
e
mm
1250
1250
1500
1500
1500
1800
2080
2300
f
mm
g
mm
1640 ∅ 650
1700 ∅ 790
2050 ∅ 790
2000 ∅ 950
2150 ∅ 1000
2380 ∅ 1100
2760 ∅ 1250
2935 ∅ 1600
h
mm
340
390
390
375
415
423
470
640
i
mm
495
585
720
715
800
800
1050
1000
j
mm
1725
1785
2135
2085
2235
2465
2845
3035
k
mm
220
260
310
300
375
320
380
580
Klopná výška Hmotnosť Plocha registra Objem registra
mm
kg
m2
l
1670
1750
2090
2200
2270
2610
2950
3140
113
149
176
170
205
231
310
450
dole / hore
dole/hore
1,8 / 1,2
2,4 / 1,8
3,0 / 2,4
3,0 / 2,4
3,6 / 2,4
4,2 / 2,8
4,2 / 3,0
6,0 / -
11 / 7,5
15 / 11
19 / 15
19 / 15
22 / 15
26 / 18
26 / 19
37 / -
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 32
Akumulačné zásobníky PSM 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSF 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSR 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSM - akumulačný zásobník s hrdlami 6/4“
500 - 5000 litrov
PSF - akumulačný zásobník s prírubou D 240 mm
500 - 5000 litrov
príruba (otvorená)
Skrutky 12 x M 12
PSR / PSRR - akumulačný zásobník
s rúrkovým registrom
500 - 5000 litrov
iba PSRR
31
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 33
Akumulačné zásobníky PSM 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSF 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
PSR 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
Prietokové údaje pre PSR
Typ
Výhrev. plocha
m2
PSR 500
2,3
PSR 800
2,7
PSR 1000
3,0
PSR 1500
3,6
Teplota
ohrievacej vody
°C
80
70
60
80
70
60
80
70
60
80
70
60
Ohrev 10/45°C
Trvalý výkon
Q1
kW
l/h
l/h
Ohrev 10/45°C
Trvalý výkon
Q1
kW
l/h
l/h
Ohrev 10/60°C
Trvalý výkon
Q1
kW
l/h
l/h
Ohrev 10/60°C
Trvalý výkon
Q1
kW
l/h
l/h
32,3
25,5
18,0
43,0
34,0
24,0
47,8
37,8
26,7
56,2
45,4
32,9
50,4
38,3
26,4
67,2
51,0
35,2
74,7
56,7
39,1
102
78,8
56,4
28,6
19,6
38,1
26,1
42,3
29,0
49,3
36,1
-
45,1
28,2
60,1
37,6
66,8
41,8
86,5
59,2
-
Q1 - prietok ohrievacej vody v registri
Príklad inštalácie - batéria 3 x 1000 litrov
32
793
627
443
1058
836
590
1175
929
656
1383
1117
809
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1240
941
649
1653
1255
866
1837
1394
962
2509
1938
1387
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
492
337
656
449
729
499
849
622
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
776
486
1035
647
1150
719
1490
1019
-
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 34
Akumulačné zásobníky chladnej vody
KWP 300 - 10 000 l
Akumulačné zásobníky chladnej vody KWP boli vyvinuté podľa požiadaviek a parametrov
chladiacich systémov. Z dôvodu vysokých prietokov v okruhoch majú tieto zásobníky väčšie
pripojovacie príruby, ich počet, veľkosť a vyhotovenie možno modifikovať podľa ponúkaných variantov.
Tepelné izolácie v rôznom vyhotovení zabraňujú roseniu a korózii vonkajšieho povrchu nádrže.
Vyhotovenie zásobníkov:
stojatý na nožickách, vnútri bez úpravy povrchu, zvonka chránený základovou farbou vhodnou
pre tepelnú izoláciu Armaflex, prevádzkový tlak do 6 bar, prevádzková teplota do 50°C, vyhotovený
podľa podnikovej smernice a normy AD 2000, s vyhlásením o stavebnej a tlakovej skúške.
Prípojky: 2 príruby do DN 300 (prispôsobené objemu zásobníka), 3 hrdlá
pre snímače ½“, vypúšťanie, odvzdušnenie.
Ďalšie opcie za príplatok:
individuálna prebierka TÜV
vyhotovenie s celoplošným pozinkovaním
vyhotovenie s vnútorným povlakom
vyhotovenie z ušľachtilej ocele CrNi
vnútorné zabudovania:
dýzových rúr, obratových rúr, vrstviacich plechov, dierovaných plechov, dien
s dýzami, tlmičov prúdu, lievikov, vnútorných rúrových prepojení
Základné údaje
Typ
KWP 300
KWP 500
KWP 600
KWP 800
KWP 1000
KWP 1500
KWP 2000
KWP 2500
KWP 3000
KWP 4000
KWP 5000
KWP 6000
KWP 8000
KWP 10000
Ø [mm]
H [mm]
Hmotnosť [kg]
Prípojky
500
650
700
750
850
1000
1100
1300
1300
1500
1600
1600
1800
1800
1765
1755
1825
1860
1980
2190
2400
2270
2640
2670
2930
3480
3610
4460
80
115
140
150
160
210
330
365
500
620
725
830
1050
1400
≤DN 65
≤DN 80
≤DN 80
≤DN 100
≤DN 125
≤DN 150
≤DN 150
≤DN 150
≤DN 200
≤DN 200
≤DN 250
≤DN 250
≤DN 300
≤DN 300
Všetky rozmery sú približné. Technické zmeny sú vyhradené.
Dodatkové vybavenie za príplatok
Typ
Rozmer
Typ
Rozmer
Príruba
Príruba
Príruba
Príruba
Príruba
Otvor pre ruku
do DN 65 PN 16
DN 80 až DN 125 PN 16
DN 150 až DN 200 PN 16
DN 250 až DN 300 PN 16
DN 350 PN 16
150 x 100 mm PN 10
Prielezný otvor
Prielezný otvor
Obratová rúra
Obratová rúra
Obratová rúra
320 x 420 mm PN 10
DN 500 PN 6
do DN 80
DN 100 až DN 150
DN 200 až DN 300
Ďalšie príslušenstvo akumulačných zásobníkov:
dýzové rúry na zabudovanie medzi 2 prírubami, oceľ alebo oceľ CrNi
izolácia Armaflex, nalepená na celom povrchu, hrúbka 19 alebo 32 mm
izolácia Arma-Check D, farba strieborná, nalepená na celom povrchu, odolná proti nárazu, roztrhnutiu a UV-žiareniu, vrstvy zlepené s Arma-Check S
ako alternatíva plechovému oplášteniu, hrúbka 19 mm
plechový plášť pozinkovaný na izoláciu Armaflex na valcovej časti nádrže
plechový plášť pozinkovaný na vonkajšiu montáž na izoláciu, lievikový horný kryt, dole otvorený
Ceny príslušenstva nájdete v aktuálnom cenníku produktov Austria Email.
Všetky rozmery sú približné. Technické zmeny sú vyhradené.
Ďalšie diely na zabudovanie ako vrstviace plochy, tlmiče prietoku, lieviky alebo vnútorné prepojenia za príplatok.
Ležaté vyhotovenie zásobníka za príplatok.
33
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 35
Solárne ohrievače vody systému „nádoba v nádobe”
SISS 350/100, 500/150; 750/150; 900/200; 1250/200; 1500/250
Kombinované ohrievače vody slúžiace súčasne na akumuláciu tepla z kotla, solárneho systému, tepelného čerpadla či krbovej vložky vo vykurovacej
vode vo vonkajšej oceľovej nádobe. Ohrev pitnej vody vo vnútornej smaltovanej nádobe, veľkoplošný vysokovýkonný register na priame pripojenie
solárneho okruhu.
Technické údaje
Vonkajšia nádrž s celkovým objemom 350 až 1500 l z ocele chránená zvonka
čiernym náterom
Vnútorná nádrž s objemom 100 až 250 l smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový pretlak vo vonkajšej/vnútornej nádrži/registri: 0,3/0,6/1,0 MPa
Veľkoplošný register z hladkej rúrky navarený priamo do vonkajšej nádrže
Variabilná poloha snímača teploty v 2 kanáloch pre snímače
Tepelná izolácia z mäkkej peny hrúbky 100 mm s vonkajším plastovým plášťom
striebrosivej farby
Hrdlo 6/4” na zabudovanie elektrickej ohrevnej vložky s výkonom do 9 kW
do vnútornej akumulačnej nádrže (u SISS 500/150 až 900/200)
Vypúšťanie vnútornej nádoby cez prívod studenej pitnej vody
Prevádzková teplota v nádržiach do 95 °C, v registri do 110 °C
Zabudovanie elektrickej ohrevnej vložky s voliteľným výkonom 7,5 - 5,0 - 2,5 kW
do vnútornej nádrže s pitnou vodou možné zhora (oktem SISS 350/100)
Možnosť vytvárať kaskády s akumulačnými zásobníkmi vody
Hořčíková anoda
G6/4”
G6/4”
Kanál snímačů (2x)
G6/4”
G6/4”
Otopná solár G1”
H
..
.
180
Odvzdušnění G1/2”
Príslušenstvo
Vrstvící deska
G
Elektrický ohrevný článok SH
Elektrická ohrevná vložka RD-SISS 7,5
Ochranná anóda s externým
zdrojom napätia FSA-SISS
G6/4”
G6/4”
C
E
F
EH
G6/4”
B
G6/4”
A
Vratná solár G1”
EH - G6/4”
pro elektrickou
topnou vložku
D
Přívod
studené vody G3/4”
Výstup
teplé vody G3/4”
G3/4” - vstup
cirkulace
150
mm
100°
1735
1800
2150
1900
2255
C
E
F
G
220
260
310
330
380
420
505
555
-
620
630
745
705
825
805
845
1030
960
1175
1010
1030
1250
1105
1350
1390
1430
1710
1480
1760
Hmotnosť
(kg)
1706
1773
2123
1875
2225
B
Max. výkon
el. ohrevu (kW)
SISS 500/150
SISS 750/150
SISS 900/200
SISS 1250/200
SISS 1500/250
A
NL podľa
DIN 4708
850
990
990
1200
1200
H
Objem
registra (l)
650
790
790
1000
1000
H
Plocha
registra (m2)
D
s izol.
D
s izol.
Typ
Klopná
výška
SISS 500/150 až SISS 1500/250
1770
1840
2180
1950
2290
1,9
2,4
3,0
3,0
3,6
12,3
15,6
19,3
19,3
23,5
4
4
6,5
7
9
6,0
9,0
9,0
-
166
200
234
278
312
* ako pri iných typoch, ale podľa EN 60379
34
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 36
Solárne ohrievače vody systému „nádoba v nádobe”
SISS 350/100, 500/150; 750/150; 900/200; 1250/200; 1500/250
SISS 350/100
pitná voda
akumulačná
voda
solárna
kvapalina
studená voda G3/4”
teplá voda G3/4”
cirkulácia G3/4”
Legenda:
EH
elektrický ohrev
Technické údaje
Plocha registra 1,55 m2
Objem registra 10,4 l
Ďalšie údaje na vyžiadanie
35
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 37
Solárne ohrievače vody systému „nádoba v nádobe"
SISS 350/100, 500/150; 750/150; 900/200; 1250/200; 1500/250
36
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 38
Kombinované akumulačné zásobníky vody
KWS 500/800/1000
Kombinované vrstvové zásobníky vody typového radu KWS slúžia na akumuláciu tepla zo solárneho systému a zo zdrojov s obmedzenou regulačnou
schopnosťou (napr. kotly na drevo, tepelné čerpadlá) a na ohrev pitnej vody prietokovým spôsobom.
Popis
Ohrev pitnej vody vo veľkoryso dimenzovanom prietokovom výmenníku
tepla z vlnovcovej rúry z ušľachtilej ocele bez potreby prídavného čerpadla
a regulácie
Veľkoplošný register na pripojenie solárneho zariadenia
Zariadenie na zlepšenie energeticky výhodného vrstvenia vody v zásobníku
2 závitové hrdlá 6/4“ na zabudovanie elektrického ohrevu
Možnosť pripojenia ďalších akumulačných zásobníkov vody do kaskády
Max. prevádzkové tlaky:
- nádoba:
3 bary
- register:
10 barov
- vlnovec:
6 barov
Technické parametre
Typ
Objem
Rozmery v mm
Klopná
výška
Vlnovec
Register
Hĺbka zabudovania
l
H
ØD
A
B
C
E
F
G
J
K
L
mm
m2 / liter
m2
mm
KWS 500
500
1640
650
220
335
620
1010
1390
220
290
740
1425
1750
4,3 / 19,1
1,8
700
KWS 800
800
1686
790
260
368
630
1030
1430
255
318
843
1443
1750
6,3 / 28
2,4
840
KWS 1000
1000 2036
790
310
418
745
1250
1710
255
318
948
1793
2090
8,1/36
3,0
840
37
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 39
Solárne elektrické ohrievače vody
SE 300 / 400 / 500
Solárne ohrievače radu SE ponúkajú ideálne riešenie pre multivalentnú prevádzku. Na ich ohrev vody sa môže používať súčasne vykurovací kotol, slnečný
kolektor a elektrická ohrevná vložka.
..
..
..
.
.
..
..
..
..
Technické údaje
Vnútorná nádoba smaltovaná podľa DIN 4753
Prevádzkový pretlak v nádrži / registri: max. 1,0 MPa
Ochranná horčíková anóda podľa DIN 4753
Tepelná izolácia z polyuretánovej peny vypenená bez tepelných
mostíkov priamo do vonkajšieho plášťa
Vonkajší plechový plášť striebrosivej farby (iné farby na vyžiadanie)
Veľkoplošný register z hladkej rúrky
Príruba D 180 mm nad registrom na doplnenie elektrickej ohrevnej
vložky (koncipovanej pre trvalú prevádzku)
Dolná čistiaca príruba D 180 mm na príp. doplnenie elektrickej
ohrevnej vložky EBH alebo výmenníka RWT
Studená voda: vonkajší závit G 1"
Teplá voda: vonk. závit G 1" (horný výstup s dokonalým
odvzdušnením)
Prívod a spiatočka: vnútor. závit G 1"
Cirkulácia: vonkajší závit G 3/4 "
Variabilná poloha snímača teploty v kanáli pre snímače
Zabudovaný teplomer
Zabudovaná dolná zaslepovacia príruba s tepelnou izoláciou
Zabalené na nevratnej palete s polystyrénovým lôžkom
Základné údaje
Typ
SE 300
SE 400
SE 500
38
Objem
l
Výhr. plocha
m2
A
mm
B
mm
C
mm
∅D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
300
400
500
1,36
1,76
1,95
263
320
370
818
880
930
983
1000
1075
600
670
750
305
345
370
983
1000
1075
818
860
835
1797
1832
1838
Klopná výška Hmotnosť
mm
kg
1845
1885
1920
136
172
196
Strata tepla
kWh/24h
2,7
3,0
3,2
proj_podkl_AE_SK_2010:PROJ.PODKL.AE-SK
8.3.2010
12:27
Stránka 40
K K H, spol. s r. o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: 02 4820 0802
fax: 02 4820 0822
e-mail: [email protected]
www.kkh.sk
01/2010
2
Download

Projektové podklady Zásobníkové ohrievače vody