BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
2014 MALİ YILI
YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
2014 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
2014 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları 3.373.400,00 TL, Sermaye Giderleri 3.321.000,00 TL , Sermaye Transferleri
991.600,00 TL ve Diğer Hizmet Giderleri için 6.614.000,00 TL. olmak üzere toplam 14.300.000,00 TL. öngörülmüştür.
2014 Yılı toplam Yatırım ödenek durumuna göre, sektörel bazda en büyük payı %62 ile Altyapı Hizmetleri Sektörü, %37’lİk bütçe payı
ile Eğitim Sektörü ve % 1 pay ile diğer sektörler yer almaktadır.
Bayburt İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı ve hizmet türlerine göre ödenek dağılımı;
I. ALTYAPI YATIRIMLARI:
Köy yolları; 29,5 Km. I. Asfalt Kaplama, 203.88 Km. II. Kat Asfalt Kaplama, Trafik İşaret ve Levha yapımı ve 10 adet İstinat Duvarı ve
Menfez Sanat Yapısı projesi,
İçmesuyu; 12 Adet İçmesuyu Deposu ve 13 Adet İçmesuyu İsale Hattı, Kaptaj , Kaptaj Yapımı,İsale Hattı ve Kaptaj Yenileme ve Bakım
Onarım projeleri olmak üzere toplam 35 adet İçmesuyu projesi,
Yerüstü Sulama Tesisi; 3 Adet Gölet Onarım Projesi, 15 adet Sulama Suyu Tesisi yapım projesi,
Kanalizasyon; 15 Adet proje ile kırsal yerleşim yerlerinin Kanalizasyon Tesis yapımı, Doğal Arıtma Tesisi ve Şebeke yapımı, yenileme,
bakım ve onarım Projesi,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Makine İkmal; Bakım ve Onarım hizmetleri ve İş makinesi alımı,
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Köylere Yardım Projeleri;
II. ÜSTYAPI YATIRIMLARI:
Eğitim Hizmetleri sektöründe 4 adet İlköğretim Okulları Onarım Projesi ve 7 adet Orta Öğretim Okulları Ek Derslik, Pansiyon ve Spor
Salonları Yapım Projesi,
Tarım Hizmetleri sektöründe 5 adet Tarımsal Proje,
Sağlık Hizmetleri Sektöründe 2 adet Sağlık evleri ve Sağlık Hizmet İstasyonları onarımı, 1 Adet Sağlık Kompleksi Yapımı ve 1 Adet
Aile Sağlık Merkezi ve Halk Sağlık Laboratuvar Hizmet Binası Yapım projesi,
Spor Hizmetleri sektöründe 2 Adet, hareketli iş makinesi alımı 20 Adet Bilgisayar Alımı, Akaryakıt ve spor malzeme alım projesi,
Kültür ve Turizm Hizmetleri sektöründe 9 Adet Fuarlara katılım, İl Tanıtımı ve Çeşitli Etkinlikler projesi,
Savunma Hizmetleri sektöründe 4 Adet Mal ve Hizmet Alımı, Araç Alımı ve Yanıkçam Köyü Konutları Altyapı Projesi,
Diğer Hizmetler sektöründe 2 Adet Mal ve Hizmet Alımı, 5 Adet Yeni Bakanlık Projesi,
Bayburt İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım, Çalışma ve Performans Programı”nın sadece “Yatırım ve Çalışma Programı” bu bölümde yer
almıştır.
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIMLARI SEKTÖREL ÖDENEK DAĞILIMI
2014 Yılı Yatırım Teklifleri
Proje Toplamı
SEKTÖRLER
ALTYAPI HİZMETLERİ
Kanalizasyon Hizmetleri
İnşaat İskan Bakım Onarım ve İmar Hizmetleri
Ulaştırma Hizmetleri
Su ve Kanal Hizmetleri
Makine İkmal Hizmetleri
Köylere Hizmet Götürme ve Köy Altyapı Hizmetleri
922.000,00
645.000,00
7.410.360,00
22.541.000,00
5.349.900,00
-----------------
Eğitim Hizmetleri
Tarım Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor Hizmetleri
Kültür ve Turizm Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Diğer Hizmetleri
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
TOPLAM
İL ÖZEL İDARE SERMAYE GİDERLERİ
İL ÖZEL İDARESİ DİĞER GENEL GİDERLER
İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI BÜTÇE TOPLAMI
37.471.000,00
345.000,00
8.100.000,00
171.000,00
370.000,00
875.928,00
4.378.100,00
88.579.288,00
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
2014 Yılı İl Özel İdaresi
Bütçesi
200.000,00
252.000,00
1.000.000,00
380.000,00
1.661.000,00
991.600,00
ÜSTYAPI HİZMETLERİ
1.631.000,00
147.000,00
100.000,00
77.000,00
50.000,00
100.000.00
54.000,00
6.643.600,00
6.643.600,00
7.656.400,00
14.300.000,00
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI ALTYAPI HİZMETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
İLÇE
I.Kat Asfalt
Kaplama
II.Kat Asfalt
Kaplama
Köprü ve
Menfez
Kanalizasyon
Doğal Arıtma
İçme Suyu
Deposu
İçmesuyu
İsale Hattı ve
Kaptaj
Gölet Onarım
Projesi
Sulama Suyu
Tesisi
Merkez
13.5 Km
152.20 Km.
10 Adet
13 Adet
8 Adet
9 Adet
2 Adet
11 Adet
Aydıntepe
-----
26.90 Km.
-----
1 Adet
2 Adet
2 Adet
-----
1 Adet
Demirözü
16 Km
24.78Km
-----
1 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
3 Adet
TOPLAM
29.5 Km.
203.88 Km.
10 Adet
15 Adet
12 Adet
13 Adet
3 Adet
15 Adet
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Sektör Adı
İmar-İskan
İmar-İskan
İmar-İskan
İmar-İskan
İmar-İskan
Tarım-Orman
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Kanalizasyon
Proje Adı
Köy Yerleşik Alanı Sınırlarının Belirlenmesi Projesi
Samarova Yaylası Kalıcı Konutların Yıkım Projesi
Bayburt Turizm Merkezi Yapım Projesi
Özel İdare Hizmet Binaları ve Lojmanları Onarım Projesi
Kuruyan Topraklarda Yeşeren Ümitler (HES) Projesi
Aslan Dağı Vilayet Ormanı ve Sosyal Tesisleri Projesi
Aksaçlı Köyü Fosseptik, Doğal Arıtma ve Şebeke Yapım Projesi
Bayraktar Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Doğal Arıtma Yapım Projesi
Çorak Köyü Fosseptik, Doğal Arıtma ve Şebeke Yapım Projesi
Darıca Köyü Kanalizasyon Şebekesi yapım Projesi
Demirışık Köyü Fosseptik, Doğal Arıtma ve Şebeke Yapım Projesi
Dövmekaya Köyü Kanalizasyon ve Şebeke Yapım Projesi
Kabaçayır Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım Projesi
Kop Köyü Fosseptik ve Şebeke Yapım Projesi
Polatlı Köyü Fosseptik Yapım Projesi
Taşçılar Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Fosseptik Yapım Projesi
Yaylapınar Köyü Fosseptik, Doğal Arıtma ve Şebeke Yapım Projesi
Yeşilyurt Köyü Fosseptik, Doğal Arıtma ve Şebeke Yapım Projesi
Y,Kışlak Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Doğal Arıtma Yapım Projesi
Y.Kırzı Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım Projesi
Pınarcık Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım Projesi
Projenin
Yeri
İl Geneli
Aydıntepe
Merkez
Merkez
Aydıntepe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Aydıntepe
Demirözü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014------1996------2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
İL ÖZEL İDARE BÜTÇE ÖDENEĞİ
BAKANLIK ve KÖYDES PROJESİ
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
75.000,00
255.000,00
117.000,00
120.000,00
78.000,00
------------80.000,00
55.000,00
55.000,00
60.000,00
80.000,00
70.000,00
80.000,00
45.000,00
25.000,00
40.000,00
75.000,00
55.000,00
85.000,00
50.000,00
67.000,00
1.567.000,00
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
2014 Yılı
Ödeneği
------------------------117.000,00
120.000,00
------------15.000,00
200.000,00
S.
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
452.000,00
452.000,00
1.115.000,00
1.567.000,00
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü
Proje Adı
KM
Projenin
Yeri
İşin
Başlama
Bitiş Tarihi
Merkez
Merkez
Merkez
Demirözü
Demirözü
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
495.000,00
360.000,00
360.000,00
500.000,00
1.210.000,00
2.925.000,00
Proje
Tutarı
1
2
3
4
5
Ulaştırma
Ulaştırma
Ulaştırma
Ulaştırma
Ulaştırma
Çiçekli- Çiğdemtepe- Taşkesen Bağl. Yolu I.Kat Asfalt Kap.Prj.
İl Yolu- Rüştü - Tomlacık- Çayıryolu Bağl. Yolu I.Kat Asfalt Kap.Prj.
Devlet Yolu İltş.- Çorak Köyü KK.024 Bağ.Yolu I.Kat Asfalt Kap.Prj.
Otlukbeli Köy Yolu I.Kat Asfalt Kaplama Projesi
Y.Pınarlı Köy Yolu I.Kat Asfalt Kaplama Projesi
TOPLAM
1
Ulaştırma
26
Merkez
2014-2014
572.000,00
2
Ulaştırma
18.7
Merkez
2014-2014
411.400,00
3
4
Ulaştırma
Devlet Yolu İltş. Polatlı - Dağtarla Köyü Bağ.Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
001 KK Gr. İltş.Taht -Dövmekaya -Alapelit-Çamlıkoz Bağ.Yolu II.Kat Asfalt
Kap.Prj.
004 KK Gr. İltş. Harmanözü - Demirışık Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
14.3
Merkez
2014-2014
314.600,00
Ulaştırma
Devlet Yolu İltş. Konursu - Gökçeli- Adabaşı Bağ.Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
12.1
Merkez
2014-2014
266.200,00
5
Ulaştırma
Devlet Yolu İltş Darıca K. Aş. Mezra Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
6
Merkez
2014-2014
132.000,00
6
7
8
9
Ulaştırma
Pelitli Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
6
Merkez
2014-2014
132.000,00
Ulaştırma
012 KK Gr. İltş. Koçbayır - Göloba Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
6.6
Merkez
2014-2014
145.200,00
Ulaştırma
Devlet Yolu İltş. Akşar -. Pamuktaş Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
8
Merkez
2014-2014
176.000,00
10
Ulaştırma
Ulaştırma
Devlet Yolu İltş Gökpınar- Kabaçayır- Balca Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
Bayburt il Merkez-Taşkesen-Aydıntepe -Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
9
12
Merkez
Merkez
2014-2014
2014-2014
198.000,00
264.000,00
11
Ulaştırma
Yelpınar- Aş. Pınarlı -Yk.Pınarlı Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
4
Merkez
2014-2014
88.000,00
12
Ulaştırma
Yanık Köprü-Aş. Çımağıl-Baş Çımağıl Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
11
Merkez
2014-2014
242.000,00
13
Ulaştırma
Arpalı Devlet Yolu .İltş.Bağlantı Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
6
Merkez
2014-2014
132.000,00
14
Ulaştırma
Devlet Yolu .İltş.- Manas Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
1
Merkez
2014-2014
22.000,00
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
5.5
4
4
5
11
29.5
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
2014 Yılı
Ödeneği
700.000,00
S. No:
Sektör
Adı
15
Ulaştırma
Devlet Yolu .İltş.- Oruçbeyli Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
16
Ulaştırma
006 KK Gr İltş.- Söğütlü Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
17
Ulaştırma
009 KK İltş.- Bayırtepe Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
18
Ulaştırma
009 KK İltş.- Kavacık -Devlet Yolu Bağlantı Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
19
Ulaştırma
20
2,2
Merkez
2014-2014
48.400,00
1
Merkez
2014-2014
22.000,00
1,5
Merkez
2014-2014
33.000,00
2
Merkez
2014-2014
44.000,00
Devlet Yolu .İltş.- Yolaltı Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
1,1
Merkez
2014-2014
24.200,00
Ulaştırma
Devlet Yolu .İltş.- Taşocağı Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
3,2
Merkez
2014-2014
70.400,00
21
Ulaştırma
Devlet Yolu .İltş.- Pınargözü- Alaca Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
13
Aydıntepe
2014-2014
286.000,00
22
Ulaştırma
Aydıntepe İlçesi Aş. Kırzı - Merkez İlçe Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
4
Aydıntepe
2014-2014
88.000,00
23
Ulaştırma
Aydıntepe İlçesi Gümüşdamla Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
4
Aydıntepe
2014-2014
88.000,00
24
Ulaştırma
Aydıntepe İlçesi- Çatıksu Köy Bağlantı Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
5,9
Aydıntepe
2014-2014
129.000,00
25
Ulaştırma
Elmalı Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
4
Demirözü
2014-2014
88.000,00
26
Ulaştırma
Demirözü İlçesi- Çatalçeşme- Merkez İlçe Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
8.7
Demirözü
2014-2014
191.400,00
27
Ulaştırma
002 KK Gr İltş.- Damlıca Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
1.55
Demirözü
2014-2014
34.100,00
28
Ulaştırma
001. Devetaşı-Eymür Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
3.23
Demirözü
2014-2014
121.660,00
29
Ulaştırma
002 KK. Yk. Dikmetaş Köy Yolu II.Kat Asfalt Kap.Prj.
5
Demirözü
2014-2014
110.000,00
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
203.88
7.410.360,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇE ÖDENEĞİ
BAKANLIK ve KÖYDES PROJESİ
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
700.000,00
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
700.000,00
700.000,00
6.710.360,00
7.410.360,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
İl-İlçe
2014-2014
100.000,00
Yaylapınar Kuzular Mahallesi Köy İçi Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
30.000,00
Ulaştırma
Kurbanpınar-Salkımsu Köyleri Bağlantı Yolu Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
30.000,00
4
Ulaştırma
Taşocağı Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
20.000,00
5
Ulaştırma
Akçakuzu Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
30.000,00
6
Ulaştırma
Kitre Köy İçi Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
15.000,00
7
Ulaştırma
Kabaçayır Köy Yolu Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
30.000,00
8
Ulaştırma
Masat Grup-Yaylapınar Yolu Menfez Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
15.000,00
9
Ulaştırma
Taşçılar Köyü İstinat Duvarı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
30,000,00
10
Ulaştırma
Yoncalı Köyü İstinat Duvarı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
60.000,00
11
Ulaştırma
Darıca Köyü İstinat Duvarı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
60.000,00
Sektör
Adı
1
Ulaştırma
Trafik İşaret ve Levha Yapımı
2
Ulaştırma
3
Proje Adı
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
420.000,00
2014 Yılı
Ödeneği
20.000,00
280.000,00
Projenin
Yeri
Sıra
No:
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
300.000,00
300.000,00
BAKANLIK ve KÖYDES PROJESİ
120.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
420.000,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
Sıra
No:
Sektör
Adı
1
İçmesuyu
A.Çımağıl Köyü 50 M3. İçmesuyu Deposu, Kaptaj ve İsale Hattı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
52.000,00
2
İçmesuyu
Çerçi Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yenileme,Kaptaj Deposu Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
50.000,00
3
İçmesuyu
Gökler Köyü 50 M3.İçmesuyu Deposu, Kaptaj ve İsale Hattı Yapım Projesi
Merkez
62.000,00
4
İçmesuyu
Güneydere Köyü Erenler Mah. 30 M3.İçm. Deposu Kaptaj ve İsale Hattı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
2014-2014
5
İçmesuyu
Kıratlı Köyü 30 M3. İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
41.000,00
6
İçmesuyu
Kop Köyü 50 M3.İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
42.000,00
7
İçmesuyu
Saruhan Köyü 30 M3. İçmesuyu Deposu, Kaptaj ve İsale Hattı Yapım Projesi
Merkez
32.000,00
8
İçmesuyu
Yerlice Köyü 30 M3. İçmesuyu Deposu, Kaptaj ve İsale Hattı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
2014-2014
9
İçmesuyu
Yoncalı Köyü 75 M3.İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
52.000,00
10
İçmesuyu
Dumlu Köyü 30 M3. İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Aydıntepe
32.000,00
11
İçmesuyu
Yapracık Köyü 20 M3. İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Aydıntepe
2014-2014
2014-2014
12
İçmesuyu
Güçlü Köyü 30 M3. İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Demirözü
2014-2014
32.000,00
13
İçmesuyu
Serenli Köyü 50 M3. İçmesuyu Deposu ve Kaptaj Yapım Projesi
Demirözü
2014-2014
42.000,00
14
İçmesuyu
İlimiz Köyleri İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı Yenileme ve Onarım Projesi (Boru)
İl-İlçeler
2014-2014
100.000,00
Projenin İşin Başlama
Yeri
Bitiş Tarihi
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
2014 Yılı
Ödeneği
42.000,00
49.000,00
280.000,00
Proje Adı
22.000,00
650.000,00
280.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
280.000,00
BAKANLIK ve KÖYDES PROJESİ
370.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
650.000,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü
Sektör
Adı
Projenin
Yeri
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
1
Sulama
Yedigöze Köyü Gölet Onarım Projesi
Merkez
2013-2014
-------------
2
Sulama
Bayraktar Köyü Gölet Onarım Projesi
Merkez
2013-2014
1.500.000,00
3
Sulama
Akyaka Köyü Gölet Yapım Projesi
Demirözü
2013-2014
1.500.000,00
4
Sulama
Oruçbeyli Köyü Sulama Kanalı Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
750.000,00
5
Sulama
Gez Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
450.000,00
6
Sulama
Gümüşsu Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2013-2014
245.000,00
7
Sulama
Heybettepe Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
500.000,00
8
Sulama
Kabaçayır Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
1.200.000,00
9
Sulama
Koçbayır Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
1.200.000,00
10
Sulama
Maden Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
550.000,00
11
Sulama
Masat Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
1.000.000,00
12
Sulama
Örence Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
3.000.000,00
13
Sulama
Yazyurdu Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
1.464.000,00
14
Sulama
Yaylapınar Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Merkez
2014-2014
700.000,00
15
Sulama
Çatıksu Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Aydıntepe
2014-2014
1.400.000,00
16
Sulama
Eymür Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Demirözü
2014-2014
2.160.000,00
17
Sulama
Pınarcık Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Demirözü
2014-2014
2.136.000,00
18
Sulama
Yakupabdal Köyü Sulama Suyu Tesisi Yapım Projesi
Demirözü
2014-2014
2.136.000,00
Proje Adı
TOPLAM
21.891.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
2014 Yılı
Ödeneği
100.000,00
Sıra
No:
100.000,00
100.000,00
BAKANLIKLAR ve KÖYDES PROJESİ
21.791,000,00
ÖDENEK TOPLAMI
21.891.000,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Projenin
Yeri
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
Greyder İş Makinesi Alımı
2
Merkez
2014-2014
700.000,00
Makine-İkmal
Piç-Kup (çift Kabinli ) Araç Alımı
3
Merkez
2014-2014
150.000,00
3
Makine-İkmal
Tuz Serpme İş Makinesi
1
Merkez
2014-2014
50.000,00
4
Makine-İkmal
Levha Çakma İş Makinesi
1
Merkez
2014-2014
50.000,00
5
Makine-İkmal
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Merkez
2014-2014
2.400.000,00
6
Makine-İkmal
Taşıt ve İş Makinesi Bakım ve Onarımları
Merkez
2014-2014
600.000,00
7
Makine-İkmal
Taşıt-İş Makinesi Kiralama Giderleri
Merkez
2014-2014
500.000,00
8
Makine-İkmal
Diğer Malzeme Alım Giderleri
Merkez
2014-2014
899.900,00
Sektör Adı
1
Makine-İkmal
2
Proje Adı
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
5.349.900,00
2014 Yılı
Ödeneği
1.661.000,00
Adet
S. No:
1.661.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
1.661.000,00
BAKANLIKLAR VEYA İLLER BANKASI BORÇLANMA
ÖDENEK TOPLAMI
3.688.900,00
5.349.900,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
EĞİTİM HİZMETLERİ
Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde
karşılanmasını sağlamak,
Eğitime erişim ve kalitesini artırma,
Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekanları geliştirmek,yeni eğitim ve öğretim mekanları planlamak, var olan imkanların
etkili verimli biçimde kullanılmasını sağlamak,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
İlköğretim Okulları Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
1.631.000,00
Eğitim
Milli Eğitim Vakfı Konursu İlköğretim Okulu Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
50.000,00
3
Eğitim
Maden İlköğretim Okulu Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
40.000,00
4
Eğitim
Demirözü 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
50.000,00
5
Eğitim
Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Yapım Projesi
Merkez
2012-2014
4.500.000,00
6
Eğitim
Merkez
2013-2014
9.000.000,00
7
Eğitim
Anadolu İmam Hatip Lisesi 16 Ek Derslik ve 200 Öğrencilik
Pansiyonu Yapım Projesi
Korkut Ata Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu Yapım Projesi
Merkez
2013-2014
1.100.000,00
8
Eğitim
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yapım Projesi
Merkez
2013-2015
4.500.000,00
9
Eğitim
Aydıntepe Çok Programlı Lisesi Spor Salonu Yapım Projesi
Aydıntepe
2013-2014
1.100.000,00
10
Eğitim
Merkez
2014-2016
11.000.000,00
11
Eğitim
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 16 Ek Derslik, Pansiyon ve Spor
Salonu Yapım Projesi
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 12 Ek Derslik Yapım Projesi
Merkez
2014-2016
4.500.000,00
Sektör Adı
1
Eğitim
2
Proje Adı
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
37.471.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖDENEK TOPLAMI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
2014 Yılı
Ödeneği
1.631.000,00
Projenin
Yeri
S. No:
1.631.000,00
1.631.000,00
35.840.000,00
37.471.000,00
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
TARIM HİZMETLERİ
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü
olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma Gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı geliştirmek,
Fiziki ve sosyal altyapıya önem verilerek, kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arası gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı, çağdaş
yaşamın gereklerine uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun kaliteli hizmet sunmak ,
Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricilerin gelir seviyesini yükseltmek,
Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı
tedbirler alınarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Projenin
Yeri
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Projesi (Alo Bay-Tarım)
Merkez
2014-2014
115.000,00
40.000,00
Tarım
Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi (Silajlık Mısır Tohumu, Korunga)
Merkez
2014-2014
100.000,00
50.000,00
3
Tarım
Mera Islahı Projesi (Sıvat ve Hayvan Banyoluğu)
Merkez
2014-2014
50.000,00
----------
4
Tarım
Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi (Patates Tohumu)
Merkez
2014-2014
50.000,00
31.000,00
5
Tarım
Merkez
2014-2014
30.000,00
26.000,00
345.000,00
147.000,00
S. No:
Sektör Adı
1
Tarım
2
Proje Adı
Sebzeciliği Üretimi Geliştirme Projesi (Sırık Domates ve Hıyar
Tohumu)
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
2014 Yılı
Ödeneği
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
147.000,00
EK KAYNAK TEMİNİ
198.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
345.000,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
SAĞLIK HİZMETLERİ
Tedavi eden' değil, "sağlığı koruyan" olmak adına koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön planda tutan, sağlık
sektöründe insan kaynakları ve bilgi toplama altyapısını geliştirerek hizmette kaliteyi esas alan yatırımlar yapmak ve halkın
sağlığını koruması için sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına destek vermek,
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarında Bayburt”u
bölgemizin en aktif ili haline getirmek,
Tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak ilimizin sağlık alanında ideal sağlık merkezi haline getirilmesini
sağlamak,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : İl Sağlık Müdürlüğü
S. No:
Sektör Adı
1
Sağlık
2
Sağlık
3
Sağlık
4
Sağlık
Projenin
Yeri
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
Acil Sağlık Hizmet İstasyonları Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
50.000,00
50.000,00
Sağlık Evleri Onarım Projesi
Merkez
2014-2014
50.000,00
50.000,00
Merkez
2014-2016
5.000.000,00
----------
Merkez
2014-2016
3.000.000,00
----------
8.100.000,00
100.000,00
Proje Adı
Sağlık Kompleksi Yapım Projesi (Sağlık,Halk Sağlığı ve Kamu
Hastaneleri Genel Sekreterliği Hizmet Binaları)
Hekimlik Aile Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Laboratuvar Hizmet Binası
Yapım Projesi
TOPLAM
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
2014 Yılı
Ödeneği
100.000,00
8.000.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
8.100,00,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ
Özendirici uygulamalarla genç toplumun kötü alışkanlıklar edinmeden eğitimine devamını sağlamak ve ilimizde yaşayan
insanların sağlığını korumaları için gerekli ortamları oluşturmak, halkı spora teşvik etmek, böylece eğitim ve sağlık
sektörlerindeki gelişimi destekleyen önleyici çalışmaları bütüncül olarak gerçekleştirmiş olmak,
Sporun altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her kademede geniş kitlelere yayılmasının
sağlanması,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Spor İl Müdürlüğü
S. No:
Sektör Adı
Proje Adı
Projenin
Yeri
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
1
Spor
Merkez
2014-2014
5.000,00
10.000,00
2
Spor
Çim Ot Biçme, Çizgi Çekme ve Mekanik Rulolu Saha Çizgi Makinesi
Alımı
Kar Makinesine Kızaklı Sedye Alımı
Merkez
2014-2014
6.000,00
----------
3
Spor
Gençlik Hizmet Merkezine 20 Adet Bilgisayar Alımı
Merkez
2014-2014
40.000,00
12.000,00
4
Spor
Ofis Malzemesi Alımı (Plastik Sandalye)
Merkez
2014-2014
5.000,00
5.000,00
5
Spor
Akaryakıt Alımı
Merkez
2014-2014
15.000,00
----------
6
Spor
İlimiz Merkez ve İlçeleri Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi
Alımı
TOPLAM
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
Merkez
2014-2014
100.000,00
50.000,00
171.000,00
77.000,00
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
EK KAYNAK TEMİNİ
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
2014 Yılı
Ödeneği
77.000,00
94.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
171.000,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ
Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanan ilimizde kültürel mirasın korunması ve il kültürünün geliştirilmesi,kültürel yapının
desteklenerek toplumsal birlikteliğin kültür ve turizm yolu ile sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yerine getirmek,
Kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve
zenginleştirmek,
İlimizin turizm potansiyelini harekete geçirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal düzeyde tanıtımının yapılarak
sürdürülebilir bir turizm politikası ile turist sayısının % 20 oranında artırılması,
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sektör Adı
Proje Adı
Projenin
Yeri
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
Proje
Tutarı
1
Kültür-Turizm Bayburt Fıkralar Kitabı
Merkez
2014-2014
30.000,00
2
Kültür-Turizm Tanıtım, Enformasyon ve Fuarlara Katılım
Merkez
2014-2014
50.000,00
3
Kültür-Turizm Tanıtım Materyalleri
Merkez
2014-2014
40.000,00
4
Kültür-Turizm Türk Halk Müziği Korosu
Merkez
2014-2014
20.000,00
5
Kültür-Turizm İl Tanıtım ÇD si Yapımı
Merkez
2014-2014
60.000,00
6
Kültür-Turizm Bayburt Türküleri CD si Yapımı
Merkez
2014-2014
40.000,00
7
Kültür-Turizm Kültür Envanteri Yapımı
Merkez
2014-2014
80.000,00
8
Kültür-Turizm Şair Zihni Şiir Yarışması Hazırlanması
Merkez
2014-2014
25.000,00
9
Kültür-Turizm Dede Korkut Hikaye Yarışması Hazırlanması
Merkez
2014-2014
25.000,00
TOPLAM
370.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
2014 Yılı
Ödeneği
50.000,00
S. No:
50.000,00
50.000,00
KAYNAK TEMİNİ
320.000,00
ÖDENEK TOPLAMI
370.000,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
AFET ve SİVİL SAVUNMA
HİZMETLERİ
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İşin Başlama
Bitiş Tarihi
Arama ve Kurtarma Ekibine Acil Müdahale İçin Minibüs Alımı
Merkez
2014-2014
60.000,00
Savunma
Elektronik Takeometre Alımı
Merkez
2014-2014
20.000,00
3
Savunma
El GPS (CORS) Alımı
Merkez
2014-2014
30.000,00
4
Savunma
Arama ve Kurtarma Ekibine Kışlık ve Yazlık Giyim Alımı
Merkez
2014-2014
15.000,00
5
Savunma
Mal ve Hizmet Alımları
Merkez
2014-2014
100.000,00
6
Savunma
Yanıkçam Köyü E.Y.Y. Konutları Altyapı Projesi
Merkez
2014-2014
650.928,00
Sektör Adı
1
Savunma
2
Proje Adı
TOPLAM
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
Proje
Tutarı
875.928,00
2014 Yılı
Ödeneği
100.000,00
Projenin
Yeri
S. No:
100.000,00
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
100.000,00
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ ve EK KAYNAK TEMİNİ
775.928,00
ÖDENEK TOPLAMI
875.928,00
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
DİĞER
HİZMETLER
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2014 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI
Kurumu : İl Özel İdaresi
Proje Sahibi : Diğer Kurum Müdürlükleri
Sıra
No:
Sektör Adı
1
2
3
4
5
6
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Toplum Refahı
Sosyal Hizmetler
7
8
Proje Adı
Açık Hava Atış Poligonu Yapım Projesi
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Verilerinin Fiber Kablo Üzerine Taşınması Projesi
4x4 Arazi Aracı Alımı
Mal ve Hizmet Alımları
Mal ve Hizmet Alımları
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Binası Yapım Projesi
Memnune Evsen Huzur Evi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi İçin Araç Kirala
Sosyal Hizmetler
Hizmet Alımı
Memnune Evsen Huzur Evi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Çevre
Sosyal Hizmetler
Düzenleme Projesi
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
ÖDENEĞİN DAĞILIMI
BAKANLIKLAR ve EK KAYNAK TEMİNİ
ÖDENEK TOPLAMI
Başkan
Raci BAYRAK
İl Genel Meclis Başkanı
KATİP ÜYE
Ali ÇİÇEK
Projenin
Yeri
İşin
Başlama
Bitiş Tarihi
Proje
Tutarı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014-2014
2014------
500.000,00
120.000,00
70.000,00
53.000,00
35.100,00
3.500.000,00
---------------------------------24.000,00
30.000,00
------------
Merkez
2014-2014
50.000,00
------------
Merkez
2014-2014
50.000,00
------------
4.378.100,00
54.000,00
4.324.100,00
4.378.100,00
KATİP ÜYE
Ahmet ARSLAN
2014 Yılı
Ödeneği
Download

2014 mali yili yatirim ve calisma programi