+420 389 60 20 50
[email protected]
www.aagneth.cz
Výpověď smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb číslo ..............
Poskytovatel:
Jan Kanděra, Sídliště 378, 382 32 Velešín
IČO 685 32 318, DIČ CZ7402052482
Osoba je registrována v živnostenském rejstříku
Uživatel:
Jméno a příjmení:
......................................................................................................
Adresa:
......................................................................................................
Telefon:
......................................................................................................
Email:
......................................................................................................
IČO / RČ:
.........................................
DIČ: .................................................
Žádám o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze Smlouvy o poskytování telekomunikačních
služeb výše uvedeného čísla.
Podpisy smluvních stran:
Za uživatele
V .........................................
Dne .........................................
Podpis odpovědného zástupce uživatele
...............................................................
Jméno odpovědného zástupce uživatele
….............................................................
Za poskytovatele
V .........................................
Dne .........................................
Podpis odpovědného zástupce poskytovatele
...............................................................
Jméno odpovědného zástupce poskytovatele
...............................................................
Download

Výpověď smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb číslo