HASIČSKÝ
ZPRAVODAJ
OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV
PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ročník: 2015
Obsah:
Vydáno dne: 26.02.2015
Slovo starosty OSH úvodem
1.) Informace o programu jednání Shromáždění delegátů SDH
2.) Informace o navrhovaných kandidátech
1
Číslo: 1/2015
Slovo starosty OSH úvodem:
Vážené hasičky a vážení hasiči.
V letošním roce se Vám dostává první číslo tradičního Hasičského zpravodaje. I když je již trochu pozdě
na přání všeho nejlepšího do nového roku, přesto bych Vám chtěl popřát v letošním roce hodně zdraví
a úspěchů ve Vaší záslužné práci. Rok 2015 je pro Sdružení hasičů ČMS od okrsků až po ústředí SH ČMS
rokem volebním. Chtěl bych Vás proto poprosit, abyste při volbách nových členů výborů okrsků a okresního
sdružení byli co nejpečlivější, protože jaké zástupce si zvolíte, tak bude vypadat naše další práce. Uvědomme
si, že členové okresního výkonného výboru, Vaši zástupci, dělají svou práci ve svém volném čase a mnozí
z nich jsou ještě funkcionáři ve svých základních organizacích. Jak již bylo napsáno v předcházejícím
hasičském zpravodaji, bude se konat v sobotu 7. března 2015 shromáždění delegátů SDH okresu Český
Krumlov. Aby Vaši zástupci měli rozhodování jednodušší, chtěli bychom Vás seznámit s programem jednání
a s kandidáty na jednotlivé funkce ve výkonném výboru OSH.
1.) Informace o programu jednání Shromáždění delegátů SDH :
1. Zahájení shromáždění delegátů SDH
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební
a návrhové komise
3. Schválení programu shromáždění, volebního řádu
a jednacího řádu
4. Zpráva o činnosti Okresního sdružení za uplynulé období
5. Zaměření činnosti okresního sdružení na další období
6. Zpráva okresní revizní rady
7. D i s k u z e
8. Volba výkonného výboru, náměstků starosty, starosty OSH Český Krumlov, delegátů
na V. řádný Sjezd SH ČMS a potvrzení vedoucích odborných rad
9. Hlasování o zvýšení odvodů z členských příspěvků od roku 2016
10. Pokračování diskuze
11. Návrh na usnesení ze shromáždění představitelů SDH a jeho schválení
12. Závěr shromáždění
2.) Informace o navrhovaných kandidátech:
Návrh kandidátů na starostu OSH:
Jaromír Marek, Alfréd Krenauer
Návrh na náměstky starosty OSH: Václav Holemý, Alfréd Krenauer, Jaromír Marek, Václav Novák,
František Hešík ml., Jarmila Tykalová
Návrh na členy výkonného výboru: Václav Holemý, Alfréd Krenauer, Jaromír Marek, Václav Novák,
František Hešík ml., Jarmila Tykalová, Vladimír Kasal, Antonín Labaj, Martin Maček, Karel Majer,
Jan Plánský, Danuše Síkorová, Jan Vitek, Pavel Rubenvolf, Jan Míka, Roman Zifčák, Zdeněk Kučera,
Jan Temiak
Kandidáti, kteří nejsou zvoleni v příslušném kole voleb, postupují do nižšího volebního kola, to znamená
kandidát, který není zvolen jako starosta, postupuje do volby náměstků starosty, a kandidáti, kteří nejsou
zvoleni jako náměstkové, postupují do voleb členů výkonného výboru.
Telefonní čísla:
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytují úkoly a problémy, které je nutno řešit neprodleně, připomínáme Vám
některá telefonní čísla na některé funkcionáře OSH
Jaromír Marek - starosta OSH:
zam:
386 706 488
(po celých 24 hodin – možno poslat SMS)
mob.:
602 161 159
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Václav Holemý – 1. náměstek starosty:
domů:
380 323 047
mob:
723 432 707
e-mail:
[email protected]
Jarmila Tykalová – náměstek starosty:
mob:
724 273 960
[email protected]
e-mail:
Josef Fleischmann - náměstek starosty:
domů:
380 312 020
mob:
604 351 692
e-mail:
[email protected]
Severin Krabatsch – člen VV OSH
pro mezinárodní styky:
domů:
380 749 889
mob:
602 214 937
Jan Vitek – zabezpečení vyznamenání OSH:
mob:
724 066 386
e-mail:
[email protected]
Jana Maradová - sekretariát OSH:
Ivana Sosnová – evidence čl. základny OSH:
mob.:
e-mail:
mob.:
e-mail:
724 236 670
[email protected]
773 456 692
[email protected]
Dále Vás žádáme, vzhledem k tomu, že není zřízena poštovní přihrádka na poště v Českém Krumlově,
abyste veškerou poštu, kterou chcete zasílat na OSH Český Krumlov, posílali na adresy:
Vnitrosvazová činnost, činnost na úseku prevence, represe a požárního sportu a organizační
zabezpečení OSH:
Jaromír Marek, Prostřední Svince 16, 382 32 Velešín
Činnost na úseku mládeže a soutěží mladých hasičů a dorostu a organizační zabezpečení OR mládeže:
Jarmila Tykalová, Brloh 185, 382 06 Brloh
Činnost na úseku represe a požárního sportu a organizační zabezpečení OR velitelů:
Václav Holemý, Pořešín 47, 382 41 Kaplice
Hospodářské věci a problematika týkající se evidence členů apod.:
Jana Maradová, Vyšný 78, 381 01 Český Krumlov
Centrální evidence členů:
Ivana Sosnová, Zubčice 18, 382 32 Velešín
Požadavky na ocenění členů SDH – Čestné uznání OSH, medaile za věrnost a další ocenění dle statutu
Jan Vitek, Holubov 247, 382 03 Křemže
Download

Hasičský zpravodaj - OSH Český Krumlov