Žádost o opravu chybné platby
Žádám aby má platba, která byla podána dne:………………………..
na váš účet číslo: 2500264263 / 2010 v hodnotě: …………… Kč
slovy: ……………………………….
Byla převedena z chybně zadaného variabilního symbolu: ……………………….
na správný mi přiřazený variabilní symbol: ………………………………..
Žadatel:
Jméno:
Adresa:
Podpis…………………………
V …..…………………………... dne:…………………….
Download

Žádost o opravu chybné platby Fojtik