Žádost o omluvení z hodin Tv ze zdravotních důvodů
Žádám o omluvení mého dítěte ………………………………………………….,
žáka/žákyni ……… tř. z hodiny tělesné výchovy:
 dne ………………….

od ………………….. do ………………… (uveďte dny)
Důvod: (konkretizovat nemoc/úraz) : .………………………………………………...
Podpis rodičů: ………………………………….
Žádost o omluvení z hodin Tv ze zdravotních důvodů
Žádám o omluvení mého dítěte ………………………………………………….,
žáka/žákyni ……. tř. z hodiny tělesné výchovy:
 dne ………………….
 od ………………….. do ………………… (uveďte dny)
Důvod: (konkretizovat nemoc/úraz): .………………………………………………...
Podpis rodičů: …………………………………
Žádost o omluvení z hodin Tv ze zdravotních důvodů
Žádám o omluvení mého dítěte ………………………………………………….,
žáka/žákyni ……. tř. z hodiny tělesné výchovy:
 dne ………………….
 od ………………….. do ………………… (uveďte dny)
Důvod: (konkretizovat nemoc/úraz): .………………………………………………...
Podpis rodičů: ………………………………..
Download

Žádost o omluvení z hodin Tv ze zdravotních důvodů