Popis kurzů italštiny
školní rok 2014/2015
Kurzy s rodilým mluvčím - od října
It 302
- kurz s rodilým mluvčím; opakování gramatiky a konverzace; testy CILS C1; kurz je bez
učebnice, materiály k výuce připravuje vyučující
It 303
- kurz s rodilým mluvčím, je určen pro posluchače, kteří absolvovali základní kurz a chtějí si dále
rozšířit a upevnit své znalosti gramatiky, rozšířit si slovní zásobu, kurz rovněž připravuje
k mezinárodní zkoušce CILS B2. Kurz je bez učebnice, materiály k výuce připravuje vyučující.
Součástí materiálů jsou i testy CILS B2/C1.
It 304
- kurz s rodilým mluvčím; je určen pro posluchače, kteří absolvovali základní kurz a chtějí si dále
rozšířit a upevnit své znalosti gramatiky, rozšířit si slovní zásobu, kurz také připravuje
k mezinárodní zkoušce CILS B1. Kurz je bez učebnice, materiály k výuce připravuje vyučující,
součástí materiálů jsou i testy CILS B1.
It 205 / It 206
- kurzy s rodilým mluvčím, tříměsíční intenzivní kurz s cílenou přípravou na složení mezinárodní
zkoušky CILS B1/B2 v termínu podzimním nebo jarním. Nutná intenzivní domácí příprava.
V ceně kurzu jsou zahrnuty materiály ke zkouškám CILS B1/B2 a cvičné testy. Současně se
opakují i složitější gramaticko-lexikální jevy.
It 207
- kurz s rodilým mluvčím; jedná se o kurz čistě konverzační, kurz je bez učebnice, materiály
(reálie současné Itálie, informace z tisku, filmy, aktuální témata, apod.) do výuky připravuje
vyučující.
It 208
- kurz s rodilým mluvčím; jedná se o kurz převážně konverzační s občasným opakováním těžších
gramatických jevů; kurz je bez učebnice, materiály k výuce připravuje vyučující
Základní kurzy - od října
It 309
- probírají se učebnice Progetto Italiano Nuovo III a česká Učebnice současné italštiny 2. díl
(vhodné pro posluchače, kteří nemohou kurz navštěvovat pravidelně; možnost „dostudování“
gramatiky i slovní zásoby formou samostudia; výhodou učebnice je výklad gramatiky v češtině,
slovní zásoba italsko-česká ke každé lekci a klíč k překladovým cvičením z češtiny do italštiny).
Novinkou je kombinace výuky českého lektora a rodilého mluvčího.
It 310
- probírá se učebnice Progetto Italiano Nuovo II. Novinkou je kombinace výuky českého lektora a
rodilého mluvčího. Kurz bude zaměřen na upevnění a procvičení již probrané italské gramatiky a
na rozvoj slovní zásoby v rámci konverzace s rodilým mluvčím.
It 211
- probírá se 1. díl moderní italské učebnice PROGETTO ITALIANO NUOVO (nakladatelství
EDILINGUA). Výhodou této italské učebnice je množství autentických nahrávek i textů, zejména
z oblasti hovorové současné italštiny, nevýhodou je absence slovníčku česko-italského a italskočeského. Součástí učebnice je i CD-ROM. Celá učebnice je psaná POUZE italsky, včetně výkladu
gramatiky, proto je vhodné pořídit si i slovník italsko-český/česko-italský a přehled italské
gramatiky psaný v češtině.
It 212
- od října; probírá se učebnice ITALŠTINA (Bahníková, nakl. LEDA). Tato česká učebnice je
vhodná zejména pro začátečníky a věčné začátečníky, protože nabízí výklad gramatiky v češtině,
italsko-českou slovní zásobu ke každé lekci klíč k překladovým cvičením z češtiny do
italštiny.Vhodné pro posluchače, kteří nemohou kurz navštěvovat pravidelně a jsou občas nuceni
„nastudovat si“ probranou látku doma formou samostudia. Součástí učebnice je audio CD
s nahrávkami textů z učebnice. Vyučující doplňuje výuku o další autentické italské nahrávky a
reálie.
NOVINKY V NAŠÍ NABÍDCE
Speciální kurzy
It 201 obchodní italština
- úroveň B1/B2; psaní obchodních dopisů a obchodní korespondence, vedení obchodních jednání,
apod. Úroveň a pokročilost daného kurzu bude přizpůsobena konkrétním potřebám posluchačů.
Kurz vede rodilý mluvčí; materiály, případně učebnice, budou stanoveny po zahájení kurzu dle
konkrétních potřeb a situace posluchačů.
Kurzy SKYPE
- kurzy všech pokročilostí, formou „balíčku“ 10 vyučovacích hodin; kurzy vede rodilý mluvčí.
Individuální kurzy one-to-one
- kurzy „na míru“ dle přání a potřeb zájemce; doba trvání kurzu i jeho náplň dle domluvy a potřeb
zájemce.
Individuální kurzy pro malé skupiny všech pokročilostí
- doba trvání kurzu i jeho náplň dle potřeb a domluvy posluchačů v dané skupině.
Krátkodobý intenzivní kurz
It 214
- čtyřdenní intenzivní kurz v září v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin; opakování základní
gramatiky s důrazem na konverzaci (úroveň B1/B2); kurz vedou čeští učitelé spolu s rodilým
mluvčím. Určeno zejména pro posluchače, kteří chtějí využít intenzivní formy studia (4 vyučovací
hodiny 4 x týdně) k osvěžení a prohloubení svých znalostí italštiny před zahájením nového kurzu
nebo nového semestru či návratem do práce. Studijní materiály v ceně kurzu.
Jednoletý intenzivní kurz
It 2015
- roční dopolední intenzivní kurz italštiny v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně, kurz vedou čeští
vyučující spolu s rodilým mluvčím. Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí od úrovně
začátečníků posunout až na úroveň středně pokročilých, tj. úroveň B2. Kurz je možno zakončit
složením mezinárodní zkoušky CILS B1 nebo B2 v závislosti na studijních výsledcích. Cena za
složení mezinárodní zkoušky není v ceně kurzu a není ani povinné tuto zkoušku skládat.
Firemní kurzy
- kurzy všech pokročilostí dle požadavků zákazníka, výuka na pracovišti
DIVERTITEVI CON L´ITALIANO E CON NOI.
Download

zde