ROZJEDU TO!
Dobrý start pro děti z dětských domovů
Praha, 3. 6. 2014 – Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO pomáhají v rámci
projektu „ROZJEDU TO!“ dětem z dětských domovů získat v budoucnu dobré zaměstnání.
Dle hesla, že nejefektivnější pomoc je ta konkrétní, je dětem ve věku 11 až 15 let nabídnut
individuální přístup, speciálním doučování a pomoc vychovatele a psychologa.
Cílem nového programu „ROZJEDU TO!“, vytvořeného Nadací Terezy Maxové dětem ve
spolupráci se ŠKODA AUTO, je motivovat děti ve věku 11 až 15 let k většímu důrazu na vzdělání,
osobnímu rozvoji a profesnímu růstu. Individuální plán zahrnující pravidelné doučování umožní
každému z dětí zlepšit prospěch. Podpora psychologa či mentora a cílené kariérní poradenství
zprostředkované proškolenými vychovateli pak umožní kvalifikovanější rozhodování o dalším
studiu nebo volbě povolání. Díky tomu je možné změnit dosavadní stereotypní tendenci volby
povolání mladých lidí odcházejících z dětských domovů (kuchař, číšník, kadeřnice, apod.). Projekt
také zahrnuje možnost navštívit některá opravdová pracoviště - děti ze zapojených dětských
domovů navštívily 30. května 2014 muzeum, závod a Lean Centrum ŠKODA AUTO v Mladé
Boleslavi.
Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než
jejich vrstevníci z úplných rodin. Kromě nízkého vzdělání nemají mnohdy ani dostatečné
informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání. Jsou tedy více ohroženi sociálně
patologickými jevy, jako jsou chudoba a bezdomovectví.
Ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem Terezie Sverdlinová k tomu říká: „Děti vyrůstající bez
rodinného zázemí trpí v různé míře psychickou deprivací. To způsobuje například nízké
sebevědomí a problémy s komunikací a často vyústí v horší podmínky při hledání zaměstnání.
Vzniká tak začarovaný kruh, ze kterého se špatně vystupuje. Proto považujeme za důležité
vytvářet dlouhodobé podpůrné prostředí pro rozvoj jejich potenciálu.“Společnost ŠKODA AUTO se
v rámci své strategie společenské odpovědnosti věnuje podpoře znevýhodněných dětí, zejména
podporou konkrétních projektů s bezprostředním dopadem. Spolupráce s nadací je tak nasnadě.
Vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO Michal Kadera doplňuje: „Snažíme se přispět desítkám
znevýhodněných dětí z okolí našich závodů prostřednictvím lepšího vzdělání a speciální podpory
k úspěšnému vstupu do dospělého života. Je to podle nás velice efektivní a unikátní možnost,
která se zapojeným dětem bude v dobrém vracet celý život.“
V probíhající pilotní fázi jsou do projektu „ROZJEDU TO!“ zapojeny dětské domovy Nymburk a
Krnsko ze Středočeského kraje a dětské domovy Holice a Nechanice z Královehradeckého kraje.
V případě zájmu o bližší informace o projektu nás neváhejte kontaktovat:
Press kontakt:
Iva Radostová
Blue Gekko
M: (420) 723 161 739
E: [email protected]
Kontakt:
Terezie Sverdlinová, ředitelka
Nadace Terezy Maxové dětem
M: (420) 774 489 498
E: [email protected]
Press kontakt:
Jana Bahníková
ŠKODA AUTO, a.s.
M: (420) 734 299 131
E: [email protected]
ŠKODA AUTO a společenská odpovědnost
 ŠKODA AUTO podporuje v rámci své strategie společenské odpovědnosti technické
vzdělávání, dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu a pomoc znevýhodněným
dětem. Na lokální úrovni pak intenzivně spolupracuje s regiony a podporuje své
zaměstnance
 V oblasti podpory znevýhodněných dětí podporuje ŠKODA AUTO krom projektu
„ROZJEDU TO!“ také pracovní stáže pro znevýhodnění děti. Každoročně také vypisuje
granty na podporu tematických projektů realizované třetími subjekty
 Zaměstnanci ŠKODA AUTO mají možnost část svého platu věnovat na projekty v oblasti
podpory dětí a každoroční sbírkou také podporují fungování a rozvoj dětského domova
nedaleko svého indického závodu v Aurangabádu.
 Podporou aktivit Zdravotních klaunů ŠKODA AUTO také přispívá k psychické pohodě
dlouhodobě nemocných dětí.
Nadace Terezy Maxové dětem:
 Nadace Terezy Maxové dětem má dlouhodobou zkušenost s celostátní, efektivní a
profesionální pomocí opuštěným a ohroženým dětem.
 Ústředním posláním nadace je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí.
Reaguje tak na fakt, že Česká republika je na předních místech v Evropě v počtu dětí
vyrůstající mimo rodinu.
 Z daného důvodu vnímá nadace jako klíčové věnovat pozornost zejména třem oblastem
problematiky opuštěných dětí, a to 1) prevenci nechtěného odebírání dětí z biologických
rodin, 2) podpoře a rozvoji náhradní rodinné péče a za 3) kompenzaci nedostatků ústavní
výchovy.
 Za osmnáct let činnosti se jí podařilo přerozdělit více než 250 milionů korun.
 Nadace je členem prestižní Asociace nadací při Fóru dárců, která sdružuje organizace
dobrovolně dodržující Etický kodex. Rovněž se těší vysoké důvěře veřejnosti.
 Nadace má jen tři zaměstnance, kterým pomáhá mnoho odborníků a dobrovolníků.
 Více na www.terezamaxovadetem.
Download

ROZJEDU TO! Dobrý start pro děti z dětských domovů