PANTONE 261 C
Squaterská
příručka
pr vní v ydání
PANTONE 261 C
Squatting je řešení
Tato příručka poskytuje informace pro osoby, které squatují, squatovat chtějí anebo jsou
v provizorní bytové situaci, potřebují bydlet a přemýšlejí, jak na to. Dočtete se zde, jak vybrat
vhodný objekt, jak zajistit bezpečnost domu i svoji, co můžete očekávat od policie a majitele
a jak případné problémy řešit.
Chceš squatovat nebo potřebuješ bydlet? Oba případy mají často východisko. Lidé napříč
světem obsazují prázdné domy z politických důvodů, chtějí tím něco říci, ale také protože chtějí
tvořit komunity, sdílet, společně bydlet, tvořit kulturu, řešit těžkou ekonomickou situaci – často
vše dohromady. Příklady stovek aktivistických squatů a svépomocných center naleznete na
internetu a často je možné takové squaty napříč Evropou navštívit a inspirovat se, jak fungují. Pokud jdete na věc aktivisticky, naleznete zde pár rad, jak otevřít, organizovat a udržovat
samosprávný prostor, jak zřídit nezávislé sociální a komunitní centrum, jaké aktivity můžete
v prostoru vyvíjet, ať už se jedná o kina, kavárny, prostor k setkávání nebo infoshopy.
Bez domova?
Pokud se potřebujete vypořádat hlavně s bytovou nouzí a bezdomovectvím, i tady vám může
squatting pomoci. Právo na bydlení je zakotveno v evropských úmluvách, a přestože je to právo
„symbolické“, nikoli vymahatelné, můžete ho vzít do vlastních rukou a svoji situaci vylepšit i využitím opuštěného domu. Příručka vám napoví, jak na to. Pokud ale čelíte závažné krizové situaci,
je vám zima, máte hlad a nemáte zrovna energii na otevírání domu, existují i jiné formy okamžité
pomoci, jako je například využití (i bezplatných) nocleháren, kde si můžete odpočinout a načerpat
síly a kde můžete svůj squaterský záměr třeba naplánovat. Informace o formálních noclehárnách,
místech k přespání a denních centrech spolehlivě získáte od jiných osob bez domova.
Squatting: klíčové body
— N ajděte si místo, které vypadá zanedbaně – je často jednodušší obsadit chátrající nemovitosti ve vlastnictví města, univerzity nebo jiné velké veřejné instituce. Situace s nemovitostmi
obchodních společností, soukromých majitelů a realitních společností mohou být nepředvídatelné.
— Obsazujte v tichosti, chovejte se nekonfliktně, pokuste se dům co nejdříve zabydlet a nedělejte
škody na majetku.
— Zajistěte všechny vchody a vyměňte zámek na vstupu, který hodláte používat.
— Zkontrolujte, zda nejsou voda, plyn a elektřina v objektu nebezpečné, dávejte na sebe a ostatní
pozor, budova může skrývat nebezpečí.
— Po otevření objektu zajistěte, aby byl někdo neustále uvnitř, zejména do chvíle, než se dostaví
majitel, policie anebo úředníci.
— Když policie, vlastník nebo úředníci dorazí poprvé, neotvírejte dveře, ale řekněte jim, že toto je
nyní váš domov, že objekt nehodláte opustit, dokud nedojde k vystěhování na popud majitele.
Získáte tím drahocenný čas.
PANTONE 261 C
Kde squatovat?
Kde chcete být? Ve středu města, uprostřed místní komunity v sousedství s lidmi, na vybydleném sídlišti, na periferii, v industriální zástavbě anebo na Václaváku? Každé místo má své
výhody i nevýhody. Důležitý je váš cíl a záměr. Pokud chcete obohatit chudší čtvrť o komunitní centrum, směřujte své aktivity tam. Příkladem může být komunitní centrum Klinika na
pražském Žižkově. Pokud se chystáte na spuštění viditelné kampaně na podporu squattingu
anebo pokud chcete poukázat na bezohledné řádění spekulantů s nemovitostmi, zvolte radši
chátrající budovu v centru města s maximální dostupností a viditelností.
Objekty se dají obsazovat v tichosti a nenápadně, nebo naopak viditelně a demonstrativně. Lze také kombinovat obojí. Zvažte, jaká forma bude nejvhodnější k tomu, čeho se
snažíte dosáhnout. Je vhodné spustit bleskovou kampaň, nebo chcete postupně otupovat
podezření sousedů? Obě taktiky mají svá úskalí: Charakter domu, který chcete obsadit, se
zkrátka bude odvíjet od cílů kolektivu. Pro bydlení je horší industriální objekt, pro hudební
produkce je horší činžovní dům s členitým prostorem v zástavbě obydlené rodinami s dětmi
nebo citlivě slyšícími důchodci.
Tiché squaty se snaží být co nejdéle nenápadné, proto si vybírají klidnější/odstrčenější lokality. Chcete-li být „neviditelní“, pak nezapomeňte zdravit, neplivat na zem, nerušit noční klid
a tvářit se sousedsky, jakoby se nic zvláštního nedělo. Až po tom, co se v domě zabydlíte,
vyčkejte na správný moment zveřejnění. Myslete ale na riziko, že na obsazení může někdo
upozornit dřív, než naleznete sympatizanty. Jsou lidé, kterým vadí nejen dready a barevné
hlavy, ale i bušení kladiv nebo vrtáni do zdi. S tím je třeba také počítat.
Naopak veřejné squaty jsou riziku vystěhování vystaveny od počátku a je pro ně lepší
snadná dopravní dostupnost. U viditelného obsazení můžete počítat s větší podporou komunity, veřejnosti a squaterského hnutí, ale zároveň čekejte větší pozornost policie a úřadů.
1
PANTONE 261 C
Pokud to jenom trochu jde, za každou cenu se ujistěte, že dům je skutečně prázdný. Čím více
informací o něm budete mít, tím lépe. Nejlepšími pomocníky jsou sousedé a internet. Mohou
napovědět, jaké jsou s domem plány a záměry, jak dlouho je dům prázdný a jaký měl osud.
Tato detektivní práce je velice důležitá a nezbytná, protože vám přinese nutné informace,
na jejichž základě pak můžete volit různé taktiky a typy argumentace vůči veřejnosti a při
případném vyjednávání.
Je také důležité zjistit co nejvíce informací o stavu uvnitř budovy: jestli nejsou propadlé
stropy a schodiště, jestli je funkční potrubí nebo elektřina, a hlavně jestli v budově už teď
někdo nepřespává. Pokud bychom zejména poslední bod ignorovali, mohli bychom někoho
nechtěně připravit o střechu nad hlavou. Nasvědčuje-li nějaká místnost v domě tomu, že
zde někdo přebývá, je dobré pokusit se toho člověka zastihnout a o našem záměru mu povědět. Zeptat se, jak to vidí a nabídnout nějakou formu spolupráce. Přeci jen tam byli před
námi a zaslouží si respekt. Na lidi, kteří daný objekt obývají, můžeme narazit i později, když
je budova již obsazená. Někdy to mohou být komplikované situace – dotyčného neznáme
a zároveň není fér ho kvůli tomu vyrazit. Je potřeba vždy dobře zvážit situaci, nabídnout
alternativu řešení (poprosit, zda může prozatím obývat jinou část budovy, nabídnout deku
nebo matraci), a hlavně vysvětlit, o co jde.
Kde shánět informace o objektu?
Internetový registr
http://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo http://ikatastr.cz – stačí zadat adresu objektu a „vyhledat“.
Získané materiály můžete dál konzultovat s obchodním rejstříkem a na základě kontaktních údajů
lze oslovit majitele přímo. Můžete jim třeba zavolat, že byste si rádi otevřeli mateřský klub nebo
jogínské centrum a zjišťujete, jestli by to v jejich domě šlo. Uspokojivou odpověď pravděpodobně
nedostanete, ale tento krok se dá v budoucnu použít i jako důkaz, že majitelův záměr byl nechat
dům jen samoúčelně chátrat a možnosti smysluplného využití ani nezvažuje.
Katastrální úřad
Výměnou za zakoupení kolků kamenný katastr prozradí mnohem víc než internetový rejstřík. Zde
navíc naleznete majitele podle obchodního rejstříku (je-li s.r.o. nebo a. s.).
Obchodní rejstřík
Přes jméno nebo IČO se lze dostat hlouběji do obchodních a majetkových vztahů, zjistit, na jaké
další firmy je majitel napojený, a třeba se dopátrat i toho, že figuruje jako jednatel hned deseti
různých společností, každé se sídlem v opuštěném domě. V ten moment je jasné, že máte co do
činění s developerskou mafií. V rámci své kampaně můžete na problém upozornit.
http://justice.cz
Zde se můžete o vlastníkovi například dozvědět, kde sídlí (zda je to v daňových rájích), s kým je
propojený a spoustu jiných zajímavostí, především z účetních uzávěrek – zjistíte, zda je majitel
dlouhodobě v mínusu, anebo naopak vydělává. Můžete odvodit, jestli nemovitost neužívá jen
proto, aby jako „firma v mínusu“ nemusel platit daně. Tyto informace se mohou stát důležitým
materiálem pro kampaň a komunikaci s médii.
2
PANTONE 261 C
S kým squatovat?
Pokud řešíte problémy s bydlením a nemáte jinou možnost, jistě do toho můžete jít i sami.
Kvůli bezpečí a pomoci v nesnázích je ale rozumné hledat parťáky_čky nebo alespoň někomu
dát vědět, jaký dům či objekt se chystáte obsadit. Důvodů, proč lidé častěji squatují společně,
je celá řada. Čím větší je kolektiv, tím větší je i sdílená psychická podpora a praktická pomoc.
Dlouho neobydlené domy mohou potřebovat mnoho párů rukou, než se dostanou do stavu,
ve kterém se budete cítit doma.
Při volbě squaterského kolektivu vždycky myslete na společnou vizi a společné cíle.
Solidní sdílený důvod, proč jste se rozhodli dům obsadit a co s ním chcete dělat, pomůže
překonat případné neshody a problémy. Bez ohledu na to, jestli se chystáte „jen“ spolubydlet,
či společně tvořit aktivistické anebo sociální centrum, myslete na to, že konflikt a neshody
můžou být velkým nepřítelem. Otevřená komunikace, demokratická rozhodnutí a společné „porady“ a pléna jsou nástrojem, jak takovým neshodám předcházet a jak je řešit. Ne
nadarmo se říká, že squaty mají dva nepřátele – vnějšího (policii a spol.) a vnitřního, který
může sídlit v pochybnostech každého člena_ky. Častokrát se stane, že si kolektiv v poměrně
krátké době přestane rozumět a to z jednoduchého důvodu – neurčitosti cíle. Každý člověk
do začátku projektu vstupuje s trochu jiným očekáváním a to se přirozeně časem projeví.
V praxi to znamená, že jiná očekávání mají lidé, kteří chtějí spolubydlet, jiná ti, kteří chtějí
dělat umělecké projekty nebo kteří chtějí dělat politické a autonomní sociální centrum. Může
dojít k tomu, že se tyto cíle a zejména nevyjasněná očekávání zbytečně vzájemně blokují,
místo aby se vzájemně doplňovaly, obohacovaly a tvořily multižánrovou platformu, v níž by
pak kdokoli mohl najít své uplatnění. Právě neujasněnost a rozpolcenost cílů je nejnebezpečnějším vnitřním nepřítelem. Proto se nebojte své představy i nespokojenost říkat nahlas
a nečekejte, že se to samo vyřeší za vás.
3
PANTONE 261 C
Různé typy squattingu:
Důvody, proč se lidé rozhodnou obydlet nemovitost, která není jejich a je prázdná, jsou různé;
mluvit jen o nouzi by bylo velice zjednodušující. Například sociolog Hans Pruijt uvádí pět typů
squatování: squatting z nouze, squatting jako alternativní strategie bydlení, podnikatelský squatting, konzervační squatting a politický squatting.
Squatting z nouze je asi nejstarším typem. Lidé squatují z potřeby nalézt bydlení či přístřeší.
V zemích třetího světa je squatting stále jeden z nejrozšířenějších způsobů, jak naplnit základní
lidskou potřebu – bydlení. V rozvinutějších západních zemích je to spíš otázka sociálně vyloučených – lidí bez domova, uprchlíků_ic, etnických menšin, především Romů_ek, i když v souvislosti
s ekonomickou a hypoteční krizí se k tomuto typu squatování uchýlilo i nemálo lidí ve Španělsku
a Řecku. U nás je to zatím především otázka lidí bez domova a Romů_ek.
Squatting jako alternativní strategie bydlení otevřel squatování i lidem ze střední třídy. Nemusí
se nutně jednat o otázku bezprostřední nouze, o akutní hrozbu života na ulici. Squatting se tu od
60. let stává také otázkou volby a alternativy k předraženým nájmům, podnájmům, ale i k nukleární rodině individualizované společnosti. Hlavně mladí lidé a třeba studenti_ky squatují, protože
chtějí snížit své náklady, bydlet jinak, společně, sdílet, utvářet si bydlení podle svých představ.
Klasickým příkladem tohoto typu v Česku byl v letech 1991–1994 squat Zlatá loď v Praze v Náprstkově ulici.
Další způsob využívání prázdných budov – podnikatelský squatting, může trochu mást názvem.
Nejde o komercionalizaci a byznys, ale naopak o squatování s cílem vytvořit místo pro různé
projekty, ať už je to autonomní sociální centrum, komunitní sousedské centrum, squaterský bar
či kavárna, umělecké ateliéry, zkušebny, různé dílny (tiskárny, truhlárny), alternativní školy, mateřská centra, lidové jídelny, knihkupectví apod. Tyto projekty, které často slouží jako infrastruktura
nejen squaterskému hnutí, ale i dalším sociálním hnutím a politickým či kulturním aktivitám, jsou
charakteristické tím, že nepotřebují rozsáhlé finanční zdroje, investice a záměrně se snaží vyhnout byrokratizaci, ale i komodifikaci. V těchto projektech nejde, jak by na první pohled označení
„podnikatelský“ napovídalo, o podnikání za účelem zisku, nejde o směnné hodnoty, ale především
o ty užitné, o uspokojování potřeb, tužeb a přání lidí. Takové aspirace měl v letech 1993–2000
legendární pražský squat Ladronka.
Konzervační squatting je především taktikou, která se používá v boji o podobu města proti
developerským snahám, proti gentrifikaci a komercionalizaci. Squatují se tak historické budovy,
často bývalé průmyslové areály, které jsou z pohledu developerů bezcenné nebo dokonce brání
řádnému zhodnocení vložených investic. Případ takového konzervačního squattingu u nás asi
nemáme, ale když popustíme uzdu fantazii, mohl by se jím třeba stát dům číslo 47 na Václavském
náměstí v Praze, o který se vedou spory, protože jej chce zahraniční investor zbourat a na jeho
místě postavit něco „architektonicky neotřelého“.
Posledním typem je politický squatting, charakteristický pro ty, kdo jsou zapojeni v antisystémové politice a identifikují se s revolučními nebo „autonomními“ idejemi. Squatting tu není cíl sám
o sobě, nýbrž se používá jako prostředek ke konfrontaci se státem a kapitalistickým systémem.
Označením „politický squatting“ ale neznamená, že by ostatní typy squatování byly nepolitické,
jelikož squatting je už ze své, výše nastíněné podstaty politický. Toto označení jen zdůrazňuje, že
hlavní hnací silou je ta politická, jež chce zviditelnit konflikt – političtí squateři_ky zpravidla nejsou
ochotni vyjednávat anebo přistupovat na kompromisní smlouvy. Slovy aktivistů_ek z hamburské
Rote Flory jde o to „vždy zůstat konfliktní“.
4
PANTONE 261 C
Vniknutí do objektu
Než dojde k samotnému obsazení, dům si prohlédněte zvenčí i zevnitř, zjistěte případné
alarmy, kamery atd. Před otevřením se doporučuje několikrát prosondovat terén a zjistit,
jestli v něm není ostraha a jaké zabezpečení na něm vlastně je, a podle toho se připravit.
Pokud dům vyloženě nemá dokořán otevřené dveře nebo pár vybitých oken, kterými se dá
vstoupit, budete potřebovat páčidlo, šroubovák, univerzální klíč na matice a pákové kleště. S touto sestavou a trochou času se dá otevřít skoro cokoli. Myslete však na to, že při
otevírání budovy překračujete zákon, takže je lepší učinit tak nepozorovaně, nejlépe si pro
vstup vybrat zadní vchod nebo zjistit, zda do objektu nelze vstoupit přes střechu či dvůr
sousední budovy.
Vždy je lepší, když je tzv. vnikací parta organizovaná zvlášť a zbytek kolektivu netuší,
kdo je její součástí. Vniknutí do budovy je totiž často to jediné, co může policie napadnout
(zbytek aktivistek_ů vstoupil do už otevřené budovy), a tak je lepší, když identitu toho, kdo
štípnul zámek, opravdu nikdo nezná.
Názory na to, kdy provádět otevírací práce, se liší. Nabízí se pozdní noční (resp. brzké
ranní) hodiny, kdy není nikde nikdo, ale na druhou stranu je pak naše počínání vyloženě
nápadné, nehledě na hluk, který můžete způsobit. Další variantou je běžný denní provoz za
použití reflexních vest, protože jak praxe ukázala, osoba v reflexní vestě se stává pro veřejnost neviditelnou bez ohledu na to, co zrovna dělá.
Řetězy nebo visací zámky se dají přeštípnout, dost často je ale jednodušší odstranit systém, na kterém drží (například petlici). Zámky typu FAB se nejsnáze otevírají páčidlem – stačí
zarazit a viklat, dokud nepovolí. Na modernější zámkové vložky jsme často s touto výbavou
krátcí. Můžete zkusit použít tzv. bump-keys nebo tzv. planžetovou pistoli, pokud se ale ani to
nepoštěstí, hledejte jiný vchod nebo jiný dům. Další možností vstupu je vysazení (vysklení)
okna a následné otevírání dveří pak může probíhat již nepozorovaně zevnitř domu. Je důležité, abyste hned po otevření domu a vniknutí dovnitř odstranili důkazy o svém počínání:
schovali přeštípnutý zámek a nahradili jej svým, ihned nahradili rozbité okno nebo za sebou
zavřeli všechno, co bylo předtím zavřené. Čím déle dokážete zůstat nepozorováni, tím lépe.
Pokud to jenom trochu jde, veškerá poškození co nejdříve opravte, pokud rozbíjíte okno, je
vhodné jej zasklít. Pokud rozbíjíte dveře či zámky, co nejdříve je vyměňte.
5
PANTONE 261 C
Jak se nastěhovat – čím objekt vybavit
Do začátku se vám určitě budou hodit: gafa páska, nářadí, bez kterého se těžko pracuje (pákovky, francouzák, hasák, šroubováky, páčidla, montážní pěny), nové zámky, plynové bomby
a vařiče k nim, kanystry s vodou, teplostrůjce jako kamna nebo jiné přímotopy, benzinový
nebo dieselový generátor, autobaterie, osvětlení (např. nízkospotřebné led-pásky), základní domácí inventář (stůl, sofa, nádobí apod.), něco proti trudomyslnosti (hudební nástroj,
míček).
Obvykle lidé obsazují domy, o které se léta nikdo nestaral. Proto je nutné mít úklidové
nářadí a to: lopaty, košťata, kolečka, pytle na odpad a samozřejmě hromadu dalšího náčiní.
Když vyklidíme veškerý bordel (což někdy může trvat léta při množství jeho nánosů), nastává
čas budování obyvatelného zázemí, které je nezbytné pro příjemný chod domu.
Pokud v domě zůstanete déle, určitě dojde i na zedničinu a hrubé práce – např. rozvod
vody a elektřiny (dovolují-li to podmínky), dozdívání, betonování podlah, zasklívání a zajištění
oken, dveří, střechy. Jelikož lze ale předpokládat limitované finance, materiál se dá obstarat
ve sběrných dvorech a velkoobjemových kontejnerech. Na internetu zveřejněte prosbu o nedostatkový materiál či vybavení, v dohledné době ho budete mít dost. Divili byste se, kolik má
kdo doma přebytečných matrací, nábytku nebo nádobí. Je dobré mít k dispozici dodávku,
alespoň občas. Nezapomeňte, že pokud je v domě elektřina, určitě vyfoťte elektroměr pro
případný spor o míru odběru elektřiny.
6
PANTONE 261 C
Zima a co s ní?
Myslete na teplo a zateplení. V zimních měsících se nevyhnete nutnosti topení. Asi nejjednodušší je využití dřeva a jiných tuhých paliv (uhlí). Nezapomeňte nejprve zajistit bezpečnost
komínů. Mohou být zanesené nebo zazděné a budou potřebovat vyčistit a nejlépe i zkontrolovat kominíkem. Alternativou jsou plynová kamna, tzv. pohody (pozor na ně (!), existuje
i řada případů, kdy se lidé v noci udusili, protože plyn spaluje kyslík v místnosti). Elektrické
přímotopy jsou velmi nákladné a nevyplatí se, s výjimkou infratopných panelů (ty se ale hůře
shánějí). Dále máte možnost rekuperačních způsobů ohřevu, které ale vyžadují vhodnost
budovy a větší technickou zručnost. Nezapoměňte, že jedna věc je mít zdroj tepla, druhá
je si ho udržet. Mít po ruce izolační materiál (polystyrenové desky, molitany, sádrokartony,
paropropustné fólie, montážní pěny) není nikdy na škodu. Můžeme tím ušetřit spoustu tepelné energie.
Jak a proč proces dokumentovat
Foťte, natáčejte, pište. Dokumentace procesu se může stát dobrým komunikačním i mediálním
důkazem vaší činnosti, ale i podstatným argumentačním nástrojem v případě nesnází například
s majitelem či policií. Uvědomte si, že píšete dějiny, vaše kroky budou inspirovat jiné lidi, vaše
chyby a potíže mohou pomoci ostatním, pokud je budete schopni komunikovat nejen slovy, ale
i obrazem a psaným záznamem.
7
PANTONE 261 C
Kde a jak hledat vnější podporu
Když už jste vevnitř, jistě budete chtít v novém domově zůstat co nejdéle. Existují cesty, jak
získat podporu zvenčí, jak vyjednávat s majitelem i policií a jak udělat pár věcí pro to, abyste
získali solidaritu místní komunity, sousedů, médií či kohokoli, kdo vám může pomoci.
— Dejte lidem vědět, že jste uvnitř objektu – kontaktujte všechny, které znáte, oslovte přátele,
spřátelené kolektivy, pozvěte všechny, ať se přijdou podívat a squat podpořit. Nejlepší je
mít přímo v budově s sebou chytrý telefon nebo notebook s internetem a všechnu komunikaci provádět přímo.
—C
hcete-li být vidět, na dveře a okna vylepte prohlášení, proč budovu obsazujete (příklady
prohlášení naleznete v příloze), nezapomeňte, že součástí prohlášení je kontakt na osobu
uvnitř objektu.
— Pamatujte na to, že s veřejností komunikuje zejména samotná budova – vylepte bannery,
transparenty a přiznejte „jsme tady“ a proč.
— Ozdobte dům, buďte kreativní, komunikujte barvami, odlehčeností, uměním a humorem,
stejně tak jako vážnými tématy a sděleními na letácích a plakátech.
—U
spořádejte sousedské setkání, kulturní akci, společnou večeři či jiné aktivity.
—Z
veřejněte program projektu a své záměry, propojujte se se skupinami vně domu, pokud
máte ambice „sociálního rozměru“, přizvěte znevýhodněné skupiny, jako jsou žadatelé_ky
o azyl, osoby bez přístřeší, mladé lidi, seniory_ky, nabídněte sociální poradenství atd.
—R
ozdávejte letáky, představte se osobně a komunikujte se sousedy.
— Ke komunikaci s veřejností můžete založit facebookovou stránku, web, sdílejte fotografie,
použijte twitter.
—Z
organizujte petici na podporu vašeho záměru, například na webu www.petice24.com.
— Nezapomeňte, že dům je tím, co lidé uvidí na první pohled – venek i okolí se snažte co
nejvíce uklidit.
Dejte o sobě vědět na emailu
[email protected]
pro podporu a informace
volejte na telefon
+420776261690
Rádi se podělíme o zkušenosti z Kliniky
a jiných squatů a pomůžeme váš nový
domov a záměr zviditelnit.
8
PANTONE 261 C
Jak získat pomocné ruce (a hlavy)
Zapojte co nejvíce lidí, ale nezapomeňte se o ně postarat. Nástup do rozjetého vlaku může
být těžký, nezapomínejte lidi vést, informovat, povzbuzovat a přátelsky vítat, pokud chtějí pomoci. Zřejmě nebudete trpět nedostatkem nápadů co s nově vznikajícím prostorem
podniknout, ale i toto se vám může stát noční můrou. Často se stane, že menší skupina lidí
pracuje velmi tvrdě a nezbývá jim čas zapojovat nové nadšence_kyně. Existuje pár kroků
jak proces zjednodušit:
—M
ějte k dispozici letáky s informacemi, jak se zapojit a co potřebujete.
—V
ytvořte systém rotace práce, do kterého se lidé mohou hlásit.
— Povzbuzujte lidi a komunikujte, že projekt je otevřený každé_mu, kdo chce aktivně pomoci.
—B
uďte konkrétní a srozumitelní ve svých potřebách.
— Pořádejte dny otevřených dveří pro potenciální dobrovolníky_ce, vyhraďte čas, kdy se jim
můžete věnovat.
— Pořádejte pravidelná veřejná setkávání a zveřejňujte jejich termíny. Vytvořte pracovní skupiny. Každé_mu jde něco jiného a každý_á má jiné možnosti. Mohou je realizovat například
v technické skupině pro provoz a materiál, mediální skupině, logistické skupině disponující
možnostmi něco někam odvézt nebo přivézt nebo v právnické skupině a dalších.
Komunikace s médii – jak na to
Pokud plánujete medializovat své počínání, je vhodné zorganizovat kampaň, která stojí na
solidních základech a dovede novináře_ky i veřejnost pozitivně zaujmout a přesvědčit je,
proč bylo dobré anebo nutné dům obsadit.
—D
ejte svému domu (projektu) jméno.
— P řipravte tiskovou zprávu s kontaktem na osobu uvnitř objektu, odešlete ji na emaily
konkrétním novinářům_kám i ČTK. Někdy je lepší méně a konkrétně než více. Kontaktujte
novináře_ky, o kterých víte, že jsou tématu „nakloněni“, nemají příliš předsudky anebo jsou
schopni a ochotni psát seriózně.
—K
ontaktujte občanská média typu Deník Referendum, A2 a další.
—P
oskytněte telefonní číslo na mluvčí_ho iniciativy.
—M
édia budou chtít slyšet KDO jste, PROČ jste KTERÝ objekt obsadili a CO v něm hodláte
dělat.
—V
případě, že squatujete z důvodu bezdomovectví, i vám mohou média pomoci. Za svoje
bezdomovectví se nestyďte, není to vaše vina, dejte všem vědět, že nemáte kam jít a právo
na bydlení berete do svých rukou. Třeba právě vy budete těmi, kdo budou měnit „obraz bezdomovectví“. Mějte na paměti, že právo na důstojné bydlení je jedním ze základních práv
každého člověka, příležitost nechat prázdný dům chátrat je jen smutným obrazem dneška.
9
PANTONE 261 C
Komunikace s policií a majitelem
Počítejte s tím, že policie dorazí poměrně záhy. Při prvním kontaktu je nepouštějte dovnitř,
pokud to jenom trochu jde. Sdělte jim něco ve smyslu: „Do domu jsme se nastěhovali, protože
nemáme kam jít a/nebo protože zde tvoříme to či ono ... nic jsme nerozbili při vstupu a nic
neničíme uvnitř. Nejedná se o trestný čin, ale o občansko-právní záležitost. Pokoušíme se
kontaktovat (kontaktovali jsme) majitele a chceme se s ním dohodnout“.
Zvolit nekonfrontační komunikaci je vždy lepší než konflikt. S policií můžete mluvit buď
přes dveře nebo z okna prvního patra. Pokud máte vytištěný záměr, prohlášení a kontakt na
osobu uvnitř objektu, pokuste se dokument předat bezkontaktně.
Pokud můžete, majitele skutečně vyhledejte, sdělte jim, proč jste v objektu, a nabídněte
jim péči o objekt do doby, než jej budou potřebovat. Počítejte ale s tím, že majitel zřejmě vaši
nabídku odmítne a může policii požádat o asistovaný vstup a vyklizení. Z tohoto důvodu se
někdy jeví vhodnější squatovat objekty státní. Než se úředníci dohodnou, co s vámi, můžete
získat cenný čas na zorganizování podpory zvenčí a případnou medializaci svého záměru
(v případě squaterského aktivismu) či k medializaci vaší bezvýchodné situace (při řešení
bezdomovectví). V každém případě u objektů státních/obecních lze alespoň argumentovat
veřejným zájmem a tím, jak se s majetkem ne/nakládá.
Pokud majitele kontaktovat nemůžete, sdělte policistům, že majitel se o dům nestará
a v objektu chcete zůstat do doby, než se tak stane. Policisté by neměli mít právo do objektu
vstoupit bez svolení majitele. Nicméně tak jednoduché to není, protože § 40 zákona o Policii České republiky říká: Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek: (1) Policista je
oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup
tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Takže právní prostor by tu byl. Policie si to posoudí
sama, pokud to bude urgentní, tak tam prostě vstoupí. Proto lze argumentovat tím, že dům
je prázdný, majitel domu nevykonává svá vlastnická práva a tudíž vy mu v nich nebráníte.
Neděje se tak nic trestně-právního, co by vyžadovalo urgentní zásah policie, a proto je tu
zbytečná. Argumentujte tím, že je to věc občansko-právní, v níž by měl nejdříve rozhodnout
soud, a na základě soudního rozhodnutí by pak policie měla jednat. Zda-li to budou policisté
respektovat, je však obtížně předpověditelné.
10
PANTONE 261 C
Právní možnosti a rizika
Protože je právní situace kolem squattingu nejasná a nepřehledná, pokuste se sehnat právničku či právníka, či spíše ještě lépe advokátku nebo advokáta, který bude na vaší straně
anebo který vám alespoň poradí.
Advokát_ka by měl o akci vědět předem, aby si mohl vyhradit případně časový prostor
na asistenci. Nemělo by se podceňovat to, že zatímco aktivisté_ky jsou zpravidla aktivní ve
volném čase, tak pro advokáta_ku je poskytování právních služeb naopak prací, a proto by
měl být minimálně uvědoměn o tom, že se něco může stát dopředu.
Je třeba si na rovinu říci, že stávající právní úprava je taková, že nahrává vlastníkům,
spekulantům a developerům a že zákony upřednostňují vlastnická práva před potřebami
a právy nemajetných lidí. Proti squaterům_kám může policie použít § 208 trestního zákona:
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru: (1) Kdo protiprávně
obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
Nicméně v minulosti, když se policie pokusila proti squaterkám_ům tento zákon uplatnit,
soudy zpravidla rozhodly tak, že se nejedná o trestný čin, a překvalifikovaly to na přestupek (případ z Albertova z roku 2009) nebo stíhání zastavil státní zástupce (Hálkova z roku
2014). Jindy policie rovnou squatting kvalifikuje jako přestupek (případy z Pohořelce a Washingtonovy z roku 2013). V obou případech dostali squateři_ky tří a čtyř tisícovou pokutu,
v následném přestupkovém řízení se jim podařilo přesvědčit úřady o mizivé společenské
nebezpečnosti svého jednání a pokuta byla snížena na 500 Kč. Nicméně v obou přestupkových řízeních nakonec došlo k promlčení, protože řízení nestihlo proběhnout do jednoho
roku. Rizikem je také fakt, že v krajních případech můžete být obviněni také z vloupání. Proto
je důležité stopy po vniknutí odstranit a případná poškozená místa vstupu opravit.
11
PANTONE 261 C
Obrana domu, oddálení
vystěhování a pasivní odpor
Pokud se dá očekávat příjezd represivních složek, ale nechcete se vzdát jen tak, pak využijte
materiálu uvnitř domu k zabarikádování přístupových cest. Pozor zejména na strategická
místa jako schodiště. Je lepší do začátku opevnit spíš menší prostor než se snažit o zabezpečení celého několikapatrového domu, navíc se snáze drží hlídky (které není radno
podceňovat, nechcete-li, aby vás zastihli nepřipravené). Překonávání barikád zabere policii
spoustu času, během kterého máte čas o vyklizení informovat všechny příznivce_kyně a média a připravit se na další fázi pasivního odporu. Aktivní odpor (jakékoli násilí) na úřední (ani
jiné) osobě není příliš žádoucí a hlavně nedává smysl. Riskujete jenom zbytečný soud a podmínku. Volte proto spíše cestu pasivního odporu. Pasivním odporem se myslí nekontaktní
nenásilné bránění výkonu úřední osoby a jde zejména o lezení na komín (odkud vás nesmí
sundávat, pokud by mohli ohrozit vaše bezpečí, takže počkáte na hasiče, čímž dostanete
o něco víc času), o poutání se k topení, ke sloupům nebo navzájem k sobě, o zamknutí
a zabarikádování se někde, kam se těžko leze, nebo oblíbená „trubková metoda“. Internet je
plný návodů, stačí chvíli hledat. Je šance, že protahování doby vyklizení přitáhne veřejnou
pozornost a v ideálním případě, jako u squatu Milada v roce 1998, může vést k tomu, že
policie či soukromá agentura vyklizení vzdá a odjede.
12
PANTONE 261 C
Jak se chovat při zatčení a výslechu
— Pokud jste byli obvinění anebo jste v postavení podezřelého, policie má právo snímat otisky
prstů, odebírat DNA a současně vás i fotografovat. Pokud jste jen předvedeni k podání
vysvětlení, tak by na to policie neměla mít právo a vy se proti tomu můžete ohradit.
— Osobní prohlídku či měření těla má právo provést pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař_ka.
—M
áte právo nevypovídat v případě, pokud byste sobě nebo osobě blízké způsobili trestní
stíhání za trestný čin či přestupek. Z naší zkušenosti bychom doporučovali nevypovídat
a klidně zdůraznit obavu o vlastní stíhání; je to legitimní důvod a nemůže nijak přitížit.
Ještě se nikdy nestalo, že ten, kdo odmítne výpověď, by ji nemohl učinit později (nejpozději
před soudem), proto je vhodné klást skutečně důraz na to, aby vůbec nikdo nevypovídal.
— Je téměř jisté, že policie o vás ani o celé akci neví vůbec nic (nemá tedy na čem stavět
obvinění) a jediné informace načerpá z toho, co jí kdo řekne. Buďte proto důslední a svého
práva nevypovídat využijte. Nemusíte to nijak zdůvodňovat, prostě řekněte „nechci vypovídat“.
— I pokud dojde k dalším dotazům „jen tak mimo záznam“ – nevypovídejte. Mějte na paměti,
že cokoli sdělíte během i mimo výpověď, bude použito spíše proti vám. Proto dávejte pozor na to, co vyšetřující_mu řeknete ještě před samotnou výpovědí. Zkušení policisté_ky
znají spoustu triků, jak z vás vylákat jakékoli užitečné informace, takže je lepší omezit se
opravdu jen na odevzdání občanky, nadiktování doručovací adresy a odmítnutí výpovědi.
Neuvádějte telefonní čísla, žádné další kontakty, nemusíte uvést ani zaměstnání.
— M ějte už předem na ruce lihovou fixou napsané číslo na domluveného právníka_čku.
Později nebudete mít možnost ho někde zjišťovat a všechny věci z kapes (papírky, telefon)
vám při zadržení seberou. Ještě před výslechem máte právo svému právníkovi zavolat
a vyžadovat jeho přítomnost u výslechu (ale není to nutné, rozhodnete-li se nevypovídat).
— P olicie se vás pravděpodobně pokusí znervóznět. Řeknou vám, že vaši přátelé už
všechno řekli. Pokud jste se před akcí dohodli na nevypovídání, tak svým přátelům
důvěřujte – oni udělají totéž. V takovýchto případech policie téměř vždy lže. Mohou vám
vyhrožovat zadržením na 48 hodin, obviněním či vazbou. Uvědomte si, že mluvení ještě
nikdy nikoho nevykoupilo. Pokud policie něco ví, tak to použije tak jako tak. Pokud vás
začnou přesvědčovat, že už všechno vědí a že vaše „zapírání“ nemá cenu, zbystřete.
Pravděpodobně to znamená, že policie neví vůbec nic.
— V případě, že se přeci jen rozhodnete vypovídat, důsledně si přečtěte protokol před tím, než ho
podepíšete. Nebývá výjimkou, že v protokolu je napsáno něco jiného, než jste ve skutečnosti
řekli. V takovém případě trvejte na opravě uvedené pasáže. Pokud policisté_ky odmítnou
protokol opravit, odmítněte jej podepsat. Nenaleťte na trik „podepiš, že nechceš podepsat.“
— Pokud vypovídáte, neříkejte rezolutní ne – policie pak může napadnout rozpory ve výpovědi. Použijte radši formulace „nepamatuji se“ atd. Vždy vyžadujte kopii protokolu. Může
se následně použít jako podklad pro další právní činnost. Pokud máte možnost, vezměte
si žvýkačku nebo něco podobného, co uleví od nervozity.
— Po propuštění hned kontaktujte někoho, komu důvěřujete, a dejte vědět, co se s vámi stalo.
Je víc než žádoucí, aby na každého zadrženého_ou čekali před služebnou kamarádi_ky –
v tu chvíli není nic důležitějšího než morální a psychická podpora.
—V
íce informací naleznete v příloze „právní minimum“.
13
PANTONE 261 C
Násilí ze strany policie
Policisté_ky se mohou pokusit při výslechu vyhrožovat. Mezi nejčastější výhružky patří hrozba fyzickým napadením. Nemějte strach, policie proti vám žádné závažné fyzické násilí
nepoužije. Pokud se o něco pokusí, půjde spíše o psychický nátlak – různé drobné facky,
pohlavky či kopance. Policisté_ky nebudou riskovat vaše zranění.
Výjimku představují zadržení při konfrontačních vystěhováních a demonstracích na podporu squatů, kdy dojde ke srážkám s policií či ničení majetku. Po takových akcích dochází
pravidelně k bití a týrání. Pokud byste byli zraněni, ihned po opuštění prostoru policejní stanice jděte k lékaři_ce, na pohotovost, pokud je večer či svátek, nebo si zavolejte sanitku. Do
telefonu neříkejte, že jste byl napaden policií. Pokud se vás budou ptát na místě, jak se vám
to stalo, řekněte, že jste byli napadeni policií při výslechu (zásahu), a trvejte na tom, aby bylo
v protokolu uvedeno slovo „policista_ka“. Nezapomeňte si vzít kopii lékařské zprávy – jinak
se pravděpodobně „ztratí“. Dejte vědět svým přátelům, kde jste a co se stalo, nechejte se
k lékaři_ce doprovodit. Je vhodné zranění vyfotit pro případný budoucí právní spor.
14
PANTONE 261 C
Život uvnitř i venku
Squatting ne vždy končí pesimisticky a vyklizením, naopak. Právě proto i tento manuál úplně
nakonec a v dobré víře, že váš squat bude fungovat co nejdéle, nabízí pár rad a inspiraci, co se
v něm dá podnikat. Nápadům se meze nekladou a možná právě vy budete těmi, kteří pomohou
rozšířit seznam aktivit, které se dají v nově vznikajících squatech realizovat. Patří sem například:
—K
omunitní zahrady
—P
rogramy pro znevýhodněné skupiny
— Kavárny
—B
ike shopy
—K
oncerty
—L
idové univerzity
—W
orkshopy a přednášky
—V
ýstavy a promítání
—D
iskuse a debaty
—L
idové jídelny
—K
nihovny, půjčovny hraček
—F
ree shopy
A pokud přemýšlíte, za který konec tahat nejdříve, aby se vám váš nový dům stal co nejrychleji i domovem, hřištěm i místem kreativní práce, zkuste to třeba od kuchyně, přes obývák,
dílnu, zahradu až k pokoji pro hosty:
Kuchyně je základ
Není nad teplou večeři v kruhu přátel. Navíc společné vaření a stolování vytváří a udržuje
vzájemné vztahy. A taky to lépe chutná. Abychom si ji ale mohli navařit, potřebujeme kuchyňské zázemí. To obnáší sehnat/vyrobit kuchyňský dřez a linku a ideálně přívod vody. Jestli
není možný, potřebujeme kanystry na vodu, nejlépe s kohoutkem. Kuchyňské velkoobjemové
nádoby, hrnce (všechny velikosti, ale jeden 25 litrový a 40 litrový by neměl chybět), pánve
a všechno, co znáte z každé jiné domácnosti – plynové hořáky, plynový sporák s troubou.
Z kuchyně můžete plynule přejít do obýváku...
Společenka čili obývák
Komunita by měla držet pohromadě, a proto je dalším důležitým místem v domě společenská místnost. Zde se budete moci scházet, společně jíst a klábosit. Obývák může být
i součástí kuchyně nebo jí být nablízku. Měl by být reprezentativní místností, a jak to v ní
vypadá, je zrcadlem celého společenství. Vcházejí do ní přece i hosté.
Dílna … a taky pokoj pro hosty
Pro veškeré práce na domě je dobré mít technické zázemí a nářadí přehledně uložené na
jednom místě. Proto je dobré mít dílnu a starat se o ni. Věci z dílny se rády často ztrácí.
Můžeme to svádět na Zášupšáky (schovávací skřítky), většinou je ale najdeme v pokojích
kamarádů_ek.
15
PANTONE 261 C
Ještě nesmíme zapomenout na místnost pro hosty, ať už přes práh zavítá jakýkoli poutník_ce, třeba až ze zahraničí. Pokud není váš dům primárně na bydlení, ale má sloužit jako
sociální centrum, je víc než vhodné případné vámi obývané pokoje (pokud jsou) oddělit od
zbytku. Zabráníte tím tomu, že hosté, kteří do domu přijdou, budou mít špatný pocit, že
někomu nabourávají soukromí.
Zahrada a zahrádka
Pěstujte. Pokud má váš dům přilehlé pozemky, je fajn je využít. Vykopat záhony, zasadit
zeleninu, zvelebit. Nic nenabíjí víc než společná práce se zemí, navíc jsou vlastní výpěstky
k obědu k nezaplacení. Zahrada může sloužit celé komunitě, ale i lidem z okolí.
Když už máme všechno připraveno (což vlastně není nikdy), zbývá jenom pokračovat v tom,
co jsme skutečně již začali … svobodně žít a tvořit místo k realizaci všech nesplněných
nápadů. Přejeme všem, ať se daří prostory nejen otevírat, ale hlavně udržet a rozvíjet.
Přejeme nám všem squatting jako „divadlo splněných snů“.
Co na dům bezprostředně po obsazení: Rozhodně se nemusíte omezovat jen na podobná
znění, nicméně dva příklady prohlášení k umístění na objekt snad poslouží k inspiraci:
Prohlášení:
Tento objekt užíváme, abychom v něm vytvořili sociální a komunitní centrum. Obsazujeme dlouho
prázdný a nevyužívaný dům, který se nám stane současně i domovem. Budeme zde realizovat
nekomerční služby veřejnosti. Chceme zde zůstat a dohodnout se na naší aktivitě s majiteli. Chtít
žít a tvořit v opuštěné budově není zločin. Odmítáme jakékoli násilí. Nabízíme dialog a spolupráci.
Naše úsilí pomůže této budově vdechnout život a pomůže i místní komunitě. V objektu jsou neustále lidé, jsou připraveni s vámi mluvit, a pokud stojíte o kontakt, volejte na číslo ______________
Jsme spojeni s advokáty a médii. Prosíme, berte na vědomí, že v případě agresivního a nezákonného jednání budeme hledat právní oporu.
Obyvatelé_ky
Podpis
Prohlášení
Jsme lidé bez domova a nemáme kam jít. Tento objekt užíváme, abychom naplnili základní lidské
právo na důstojné bydlení.
Současně věříme, že nechat chátrat prázdný dům, stejně tak jako přihlížet chátrání lidí bez domova
je jen smutným obrazem dnešní doby, který nehodláme akceptovat. Žít v opuštěné budově není
zločin. Odmítáme jakoukoli agresi a násilí. Nabízíme dialog a spolupráci. Naše úsilí pomůže této
budově vdechnout život a nám nalézt domov. V objektu jsou neustále lidé, jsme připraveni s vámi
mluvit, a pokud stojíte o kontakt, volejte na číslo _______________
Jsme spojeni s advokáty a médii. Prosíme, berte na vědomí, že v případě agresivního a nezákonného jednání budeme hledat právní oporu.
Obyvatelé_ky
16
Podpis
PANTONE 261 C
Příklady bannerů a sloganů
k ozdobení domu, ale imaginaci
a nápadům se meze nekladou!
Autonomní kulturní centrum
S tímto domem
otevíráme nový svět
Bydlení je právo
Zůstaneme!
Obsazeno
lidmi pro lidi
Dům pro
všechny
Obsaď
a žij
Squatting místo
chátrajících domů
Rent-free house
Squatting dělá svět lepším
Lidé bez domova, vítejte!
Město pro všechny
Za každého člověka
bez domova obsadíme
jeden dům!
Tento dům není na prodej
Occupy
and
resist!
Umožněno
squattingem
PANTONE 261 C
Odkazy na publikace, weby
a info ke squattingu
Web je squattingu plný, rozšířené návody na budování
autonomních center (v angličtině) naleznete zde:
Diggers and Dreamers Guide to Communal Living: www.diggersanddreamers.org.uk
Intentional Communities: http://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
Social Centres: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_center
The Commoner: www.commoner.org.uk
The Land is Ours: www.thelandisours.org
Squat!net: http://planet.squat.net
V rukách držíte první vydání Squaterské příručky.
Pokud něco chybí, přebývá, dá se udělat lépe, napiště nám: [email protected]
Download

Squatterská příručka ke stažení