Interní komunikace
4. října 2012 | KC GreenPoint, Praha
Klíčová témata:
ƒƒ Strategie interní komunikace
ƒƒ Důležitost IK z pohledu manažerů a jejich zapojení
ƒƒ Moderní trendy v IK
ƒƒ Interní komunikace – štíhlá a efektivní?
ƒƒ Inspirace z praxe: konkrétní příklady
ƒƒ Komunikace benefitů
ƒƒ Interní eventy
ƒƒ Největší faux pas interní komunikace
Řečníci fóra:
ƒƒ Luděk Bárta, místopředseda představenstva a finanční ředitel, WIENERBERGER
ƒƒ Kamila Černohorská, Internal Communication Team Leader, Vodafone
Czech Republic
ƒƒ Markéta Dopitová, manažerka interní komunikace, AVG Technologies
ƒƒ Roman Frkous, Head of Communication and Marketing, Siemens
ƒƒ Kateřina Gabrissová, specialistka interní komunikace, Air Bank
ƒƒ Markéta Hlaváčová, ředitelka lidských zdrojů, Air Bank
ƒƒ Petra Kučerová, vedoucí útvaru komunikace a marketingu, EUROVIA CS
ƒƒ Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Microsoft
ƒƒ Kateřina Pištorová, Public relations and Communications, MAKRO Cash & Carry
ČR, METRO Cash & Carry SR
ƒƒ Hana Růžičková, specialistka interní komunikace, Raiffeisenbank
ƒƒ Šárka Samková, ředitelka interní komunikace, ČEZ Group
ƒƒ Zdeňka Studená, personální ředitelka, Pivovary Staropramen
ƒƒ Andrea Studihradová, specialistka komunikace, Česká spořitelna
ƒƒ František Šašek, Regional Communication Manager, Johnson Controls
ƒƒ Moderuje: Jana Víšková, mluvčí prezidentského kandidáta Jana Fischera
ƒƒ a další hosté
Partner:
Program
čtvrtek, 4. října 2012
Společný dopolední program – praktické zkušenosti
– interaktivní průběh
– diskuse odvíjející se od vašich dotazů
09.00 – 10.30
Moderace:
Strategie interní komunikace
ƒƒ Jak to chodí u nás: nastavení systému interní komunikace
ƒƒ Prosazování důležitosti IK u managementu
ƒƒ Spolupráce s managementem na všech úrovních
a rozdělení pravomocí
ƒƒ Souhra EK a IK – koordinace důležitých sdělení „dovnitř“ i „ven“
Důležitost IK z pohledu manažerů
a jejich zapojení
ƒƒ Potřeby a požadavky liniových manažerů × top managementu
ƒƒ Souhra pracovníků IK × manažerů
ƒƒ Zapojení vedoucích na různých úrovních
ƒƒ Spolupráce ruku v ruce – táhneme za jeden provaz
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
Jana Víšková
Kateřina Pištorová
Public relations and
Communications
MAKRO Cash
& Carry
Roman Frkous
Head of Communication
and Marketing
Siemens
Luděk Bárta
místopředseda
představenstva
a finanční ředitel
WIENERBERGER
Přestávka na kávu
Moderní trendy v IK
ƒƒ Kreativita v interní komunikaci
ƒƒ Interní sociální síť – budoucnost interní komunikace
nebo krátkodobý trend?
ƒƒ Standardní nástroje – nestandardní řešení: jaké nové nástroje
použít a zaujmout?
ƒƒ Konkrétní ukázky nástrojů, které se osvědčily např.:
– „Interní komunikace obchodního týmu“
– Interní sociální síť – budoucnost interní komunikace
nebo krátkodobý trend?
– Intranet v novém
– Pořádejte pružné porady! Pracujte efektivně
– Zapojení zaměstnanců do celofiremní soutěže (s výhrou!)
– Nápady „zdola“ jako pohon firemního motoru – cenné podněty
z řad zaměstnanců aneb jak kreativní máme zaměstnance?
Interní komunikace – štíhlá a efektivní?
ƒƒ Hledání úspor napříč společností
ƒƒ Jak pracovat s omezeným budgetem
ƒƒ Boj o rozpočet pro projekty interní komunikace
ƒƒ Stanovení a efektivní využití rozpočtu – náklady pod kontrolou
ƒƒ Vyhodnocování komunikace – nástroje, ukazatele a dopad
na výkonnost – data, se kterými se lze blýsknout
před vedením společnosti
ƒƒ Manažer komunikace jako partner zaměstnanců i managementu
Markéta Dopitová
manažerka interní
komunikace
AVG Technologies
Hana Růžičková
specialistka interní
komunikace
Raiffeisenbank
Markéta Kuklová
tisková mluvčí
Microsoft
12.30 – 13.30
Společný oběd
13.30 – 13.45
Zrcadlo názorů účastníků konference (hlasovací zařízení) – zajišťuje Ipsos
13.45 – 15.15
Inspirace z praxe: konkrétní příklady
1/Zavádění interní komunikace u vznikající firmy
▪ Interní komunikace „na zelené louce“
▪ Nastavení systému IK a prosazení u vedení
▪ První kroky směrem k zaměstnancům
Kateřina Gabrissová
specialistka interní
komunikace
Air Bank
Markéta Hlaváčová
ředitelka lidských
zdrojů
Air Bank
Program
15.15 – 15.45
15.45 – 17.15
2/Employee Engagement & Employer Brand – trendy
v interní komunikaci
▪ Ambice interní komunikace v době nejistého hospodářského vývoje
▪ Co dělat, aby zaměstnanci nemysleli stylem „musím“, ale „chci“
▪ Employee Engagement v mixu komunikačních nástrojů
▪ Jak zaměstnance zapojit, zvýšit jejich motivaci a loajalitu
▪ Interní marketing a Employer Brand – budování značky
zaměstnavatele první volby
▪ Případové studie: Employee Engagement projekty
a nástroje ve Skupině ČEZ
Šárka Samková
ředitelka interní
komunikace
ČEZ Group
3/ Komunikace změn: rebranding/akvizice/změna firemní
kultury po přestěhování do nového sídla (před, po)
▪ Jak komunikovat, že každá změna není špatná změna
▪ Jak omezit dopady opravdu špatných zpráv
a vyhnout se panice
Zdeňka Studená
personální ředitelka
Pivovary
Staropramen
Přestávka na kávu
Komunikace benefitů
ƒƒ Mají zaměstnanci povědomí o hodnotách nabízených firmou?
ƒƒ Jaké jsou nejlepší benefity ve Vaší společnosti? = vyhodnocení
od zaměstnanců
ƒƒ Podrobné informace o benefitech „na každém rohu“
Interní eventy
ƒƒ Vyvolání emocí jako předpoklad úspěchu
ƒƒ Case study úspěšného eventu aneb jak na to: od programu
přes výběr lokality po komunikaci „po akci“
ƒƒ Teambuidingy, firemní oslavy, vánoční večírky …
„Největší faux pas interní komunikace“
ƒƒ Co se nám opravdu nepovedlo a z čeho jsme se poučili
aneb „jsme jen lidé“
ƒƒ Chyby v interní komunikaci, kterým se vyhnout
17.15
František Šašek
Regional Communication
Manager
Johnson Controls
Kamila Černohorská
Internal Communication
Team Leader
Vodafone Czech
Republic
Andrea
Studihradová
specialistka
komunikace
Česká spořitelna
Petra Kučerová
vedoucí útvaru
komunikace
a marketingu
EUROVIA CS
Oficiální ukončení programu
Další vybrané semináře a tréninky pro Vás a Vaše kolegy:
Event management směrem k partnerům a klientům – inspirace z praxe firem
30. 10. 2012
Interní kampaně a eventy – komunikace důležitých informací zaměstnancům
31. 10. 2012
Firemní časopis – praxe, účinnost, kreativita
13. 11. 2012
Firemní intranet v interní komunikaci společnosti
14. 11. 2012
Manažer interní komunikace – certifikovaný cyklus
MIK – Efektivní strategie a cíle interní komunikace nejen v období změn
23. – 24. 10. 2012
MIK – Moderní nástroje interní komunikace v praxi Praha
12. – 13. 10. 2012
Vybraná fóra pro Vás a Vaše kolegy:
Partner:
Marketing Challenge Forum
11. 10. 2012 – 11 900,– / 7 900,–
Sales Excellence Forum
18. 10. 2012 – 11 900,– /7 900,–
Mediální partneři:
Training & Development Forum
1. – 2. 11. 2012 – 14 900,– / 11 900,–
Manufacturing Management
Forum
8. – 9. 11. 2012 – 14 900,– / 9 900,–
Efektivní logistika 2012
22. 11. 2012 – 11 900,– / 7 900,–
Setkání mistrů
29. 11. 2012 – 10 900,– / 7 900,–
Strategické fórum
6. – 7. 12. 2012 – 23 900,– / 15 900,–
Závazná přihláška na Interní komunikaci 2012
Firma
Na setkání s Vámi se těší
Adresa
DIČ
Osoba zodpovědná za fakturaci
Martina Paroubková
event manager
Jméno a příjmení
Přihlásit se můžete na www.topvision.cz nebo okopírovat tuto stranu
a vyplněnou ji zaslat e-mailem či poštou na naši adresu:
Funkce
top vision s. r. o.
U Půjčovny 2
110 00 Praha 1
Telefon
Fax
E-mail
Datum
Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky
a zálohovou fakturu.
Podpis
Přihlašuji se na:
Fórum – základní cena Fórum – prémiová cena*
11 900 Kč
7 900 Kč
Místo konání:
Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o.
Dvouletky 529/ 42
100 00 Praha 10
Tel: +420 274 775 726 • Mobil: +420 777 717 614
E-mail: info@kc-greenpoint.cz • Web: http://www.kc-greenpoint.cz/
Cesta do KC GreenPoint:
Městskou hromadnou dopravou: Bus: 133, 177, 188, 195 – zastávka
„Limuzská“; Tram: 7, 11 – zastávka „Nové Strašnice“; Metro: trasa A –
stanice Strašnická, Skalka
Autem: GPS: 50°4’33.202″N, 14°30’24.302″E, parkování v areálu zdarma
Jméno a příjmení
Funkce
Telefon
Fax
E-mail
Datum
Podpis
Přihlašuji se na:
Fórum – základní cena Fórum – prémiová cena*
tel.: + 420 234 718 721
e-mail: info@topvision.cz
web:
www.topvision.cz
11 900 Kč
7 900 Kč
*Prémiová cena je určena pro dva a více účastníků z jedné společnosti.
(Uvedená cena je pro jednoho účastníka.)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Storno podmínky:
Účast na fóru je možná pouze po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na fórum, podklady k fóru, snídani, oběd,
občerstvení během dopolední a odpolední přestávky, večera a konferenční
set. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním fóra získáte zpět
50 % ceny fóra. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním fóra či
při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za fórum nemůžeme vrátit.
Neproběhla-li platba za fórum z Vaší strany před jeho konáním, bude Vám
v prvním případě fakturováno 50 % ceny fóra, ve druhém pak 100 % ceny
fóra. Samozřejmě je možné převést účast na fóru na kolegu/kolegyni. Odhlášení z fóra musí být provedeno písemně (e-mailem). Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu.
Download

Interní komunikace