Jak být úspěšný
s Wellness by Oriflame
Po cestě k úspěchu
s Wellness
by Oriflame
Po cestě k úspěchu
s Wellness by Oriflame
4 kroky ke zvýšení vašich prodejů a počtu registrací
Tento průvodce vznikl proto, aby vám pomohl ZVÝŠIT OBRAT prostřednictvím prodeje řady výrobků
Wellness by Oriflame (dále jen WbO) ve vaší existující prodejní síti, a zároveň vám pomůže najít DALŠÍ NOVÁČKY!
Je rozdělený do čtyř jednoduchých kroků.
KROK 1
KROK 2
KROK 3
KROK 4
Používejte výrobky
Wellness a pozorujte jejich
účinky. Podělte se o své
zkušenosti a prodávejte
je dál.
Pořádejte Wellness setkání
(OOM), na kterých
využívejte prezentaci
„Žijte Wellness“. Získáte ji
na www.oriflame.cz.
Připojte se do projektu
Wellness klub krásných žen
a mužů (dále jen WKKŽ)
a vytvořte si svoji wellness
skupinu. Připravili jsme
pro vás pár tematických
tipů k programu vašich
pravidelných setkání.
Podělte se o své úspěchy
s Wellness. Naučte členy
své skupiny, jak vybudovat
svou vlastní Wellness
kariéru, ještě více zvyšte
své příjmy a rozšiřte svou
prodejní síť!
Krok 1:
Prodávejte
Wellness
1. Používejte každý den přípravky
Wellness, abyste si naplno vyzkoušeli
jejich účinky a mohli je předávat dál.
2. Podělte se o své zkušenosti, sdílejte
příběhy úspěšných. Povzbuďte tím
ostatní, aby vyzkoušeli Wellness
výrobky. Vysvětlete jim vlastnosti
a účinky přípravků.
3. Prodávejte Wellness výrobky dalším
zákazníkům a nabídněte jim členství
v Oriflame.
1
KROK
1
KROK
Balíček Wellness – Klíčové výhody
Podporuje imunitní systém
Podporuje zrak a zdraví očí
Zvyšuje svalovou
výkonnost a vytrvalost,
zmírňuje bolest po cvičení
Zlepšuje vláčnost
a pružnost pleti; redukuje
škody způsobené UV
zářením, jemné linky
a vrásky
Omega 3
Antioxidant
astaxanthin
Multivitaminy
a minerály
Je zdravý pro
klouby a působí
protizánětlivě
Balíček Wellness – Proč je jedinečný
Vyvinuly jej a testovaly
světové vědecké špičky
ve Švédsku
Denní potřeba těla
v jednom praktickém
balíčku
Bezpečnost a účinnost
vědecky prokázaná
v klinických testech
Vyrobeno v souladu
s nejvyššími farmaceutickými
kvalitativními standardy (GMP)
Účinný antioxidant
získaný ze švédského
archipelaga
Bez obsahu vepřové
a hovězí želatiny
a umělých barviv
Obsahuje
ten nejčistší rybí olej
z obnovitelných zdrojů
1
KROK
1
KROK
Nápoj Natural Balance – Klíčové výhody
Perfektní zdravá svačina
Optimální výživa (pomalé
karbohydráty – cukry, kompletní
škála bílkovin, vláknina a nízký,
vyvážený obsah tuků), je vhodná
pro každodenní užívání tak
dlouho, jak budete sami chtít
Pomáhá zmírnit
hlad, chuť k jídlu
a chuť na sladké
Pomáhá omezit velikost porcí,
aniž byste se vzdali
optimální výživy
Pomáhá uchovat si po celý
den energii a schopnost
soustředění
Klinické výsledky
prokázaly hubnutí a efekt
udržení ideální váhy
Nápoj Natural Balance – Proč je jedinečný
Obsahuje pouze přírodní
vyživující ingredience
a příchuti, bez geneticky
modifikovaných látek
Optimální rovnováha
omega 3 / omega 6
Přirozeně vysoký
obsah vlákniny a nízký
GI (glykemický
index) – klinicky
zdokumentováno
Vyrobeno v souladu
s nejvyššími potravinovými
standardy (HACCP)
Bezpečnost a účinnost
prokázána v klinických
testech
Vyživující ingredience:
Bílkovina z hrášku
Plody šípku
Mléčná bílkovina
Jablka
Omega 3/6 z vajec
Vláknina z cukrové řepy
Klinicky testováno po dobu
3 let světovými vědeckými
špičkami ve Švédsku.
Patentované složení.
1
KROK
1
KROK
PŘÍKLAD
Pokud jste provedla navržené aktivity a sama odebíráte
výrobky WbO, získala jste:
• Vy sama (nápoj + balíček)
= 67 BO
• 2 nováčci (nápoj + balíček)
= 2x 67 BO = 134 BO
Celkem: 201 BO
= jste na 3% SO
+ 2 nové registrace
Krok 2:
Schůzka „Žijte Wellness“
Už znáte výhody přípravků Wellness a podělili jste se o své zkušenosti s ostatními. Nyní jste připraveni postoupit k druhému
kroku: vést schůzku Příležitost Oriflame, soustředěnou na Wellness, s názvem „Žijte Wellness“. Než tato schůzka začne, sejděte
se na místě konání se svým týmem a vše připravte.
1. Zkontrolujte, že máte dostatek balíčků Přírodního nápoje Natural Balance. Na stůl připravte
šejkry, odměrky a ingredience, plus chladnou neperlivou vodu / džus / mléko, abyste mohli rychle
připravit koktejly.
2. Připravte výstavku výrobků z řady Wellness by Oriflame.
3. Připravte Průvodce potravinovými doplňky
Wellness (k zakoupení pod kódem 615513).
4. Vytiskněte dotazníky Wellness (dotazník naleznete také na
PŘEDEJTE SVÉ
www.oriflame.cz/wellness), které účastníci vyplní.
ZKUŠENOSTI!
5. Na schůzce by si účastníci měli poslechnout
jednu nebo více zkušeností s řadou Wellness.
2
KROK
2
KROK
N
D O TA Z
Cítíte se
ča sto una
m náro
Připadá vá
Chtěli bys
ve ní ?
čné jís t ka
te zhubno
Vynechává
te ně kdy
te
Chtěli bys
?
vá š vzhled
Chtěli bys
ždý den zd
ravě?
u t?
snídani neb
věd ět , jak
te mít víc
o ob ěd?
vý živa ovl
iv ňuje
ener gie?
robků
nákupu vý
s možnost
Z ajímá vá snížené ce ny?
za
O riflame
přivýd ělku
s možnost
Z ajímá vá lness?
el
s řadou W
JM ÉNO:
TEL . ČÍSLO
:
ÍK
Ano Ne
PŘÍKLAD
Uspořádala jste setkání „Žijte Wellness“, na které jste
přivedla další 4 nováčky. Předání zkušeností a sdílení
příběhů úspěšných je přesvědčilo, začali používat
výrobky řady WbO a připojili se k vám.
Získáváte:
• Vy sama (nápoj + balíček) = 67 BO
• 2 nováčci z předchozího
kroku = 134 BO
• 4 nově zaregistrovaní ze setkání
= 4x 67 BO = 268 BO
Celkem: 469 BO
+ 2 + 4 nové registrace
2
KROK
3
KROK
Krok 3:
Váš WKKŽ
Po setkání „Žijte Wellness“ můžete postoupit dále. Vaše Wellness skupina je ideální nástroj, který pomůže zájemcům upravit
jejich životní styl, popř. zhubnout pomocí vašeho vedení i skupinové podpory všech členů klubu. Pozvěte další účastníky
na příští setkání WKKŽ a odprezentujte jim program „Žijte Wellness“. Navrhněte jim, aby využili předplatného 3+1, a tím
si zvýhodnili odebírání produktů WbO. Ve vašem klubu se budete pravidelně scházet po 8 katalogových období a budete
se řídit Mapou k ideální váze Oriflame. Požádejte všechny účastníky, aby si vyplnili vlastní účastnickou kartu ve sledovaných
kritériích a zároveň zapsali své cíle na toto období. Na každé schůzce sledujte, jak se daří kritéria a cíle účastníků naplnit.
Program pro následujících 7 každotýdenních setkání:
• Účastníci programu by se měli na každém setkání přeměřit či převážit a podělit se o své zkušenosti a úspěchy.
• Zkušenosti a ocenění: Účastník, který má největší úspěchy, by se měl podělit o své tipy. Měli bychom mu
vyjádřit uznání, například formou dárku.
• Vyplňujte karty všech účastníků programu (zákazníků i kosmetických poradců), veďte je ke správné životosprávě a zdravému
životnímu stylu. Sledujte jejich výsledky, oceňujte je, chvalte a sdílejte jejich úspěchy s ostatními.
• Společně cvičte, např. formou společné rychlé procházky po dobu 30/45 minut. V ideálním případě se můžete
věnovat např. aerobiku nebo cvičení v přírodě.
• Připravte pro členy skupiny koktejl Natural Balance zdarma.
• Téma dne. Vyberte si jedno z témat z Mapy k ideální váze.
PŘÍKLAD
Pokud váš WKKŽ funguje, získala jste:
• Vy sama (nápoj + balíček) = 67 BO
• 2 + 4 členové WKKŽ z předchozích kroků = 402 BO
• 2 nováčci mého WKKŽ = 2x 67 BO = 134 BO
• 2 zákazníci mého WKKŽ = 2x 67 BO = 134 BO
Celkem: 737 BO – jste na 6% SO
+ 2 + 4 + 2 nové registrace
+ 2 noví zákazníci na WbO
Všichni jsou zapojeni do programu 3+1, každý kosmetický
poradce tak získal výhodu 1 balení nápoje + 1 balení balíčku
ve 4. katalogu ZDARMA, což znamená úsporu
334 Kč. (Vy sama jste z prodeje svým 2 zákazníkům
získala okamžitý zisk z prodeje ve výši 668 Kč.)
3
KROK
4
KROK
Krok 4:
Podělte se o svou kariéru
Dokončila jste všechny kroky ke zvýšení svých prodejů,
všechny účastníky projektu WKKŽ jste zapojila
do předplatného 3+1. Nyní je čas, aby stejného úspěchu
dosáhla i vaše linie. Zaškolte členy své linie pomocí tohoto
Průvodce kariérou Wellness.
Nezapomeňte, že úspěšné členky vaší Wellness skupiny
mohou zahájit vynikající kariéru Wellness vzhledem k tomu,
že již mají praktické zkušenosti!
PŘÍKLAD
Pomozte manažerům z vaší linie založit jejich vlastní WKKŽ.
Předejte jim své zkušenosti, pomozte jim s náborem účastníků.
Pokud využijete spojení prodeje kosmetiky a Wellness („krása vně
i zevnitř“) a přidáte tyto body k bodům vaší skupiny, získáte:
Vaše
BO
Nově založené
souč. SO kosmetika
WKKŽ
BO
Wellness
BO
Získaná
celkem
SO
12%
2600
+1 WKKŽ
737 + 737
4074
15%
15%
4400
+2 WKKŽ
737 + 1474
6611
18%
18%
7200
+3 WKKŽ
737 + 2211
10148
21%
Kvalifikujete se na 21% úroveň SO, stáváte se
Senior manažerem s výhledem na získání titulu
Direktor Oriflame.
SO = sleva z obratu
WKKŽ = Wellness klub krásných žen a mužů
4
KROK
ODBORNÉ
DOPORUČENÍ
NOVINKA
NutriComplex
pro vlasy a nehty
Burçak Gömüç
Odbornice na výživu, oddělení
vývoje potravinových doplňků
Wellness by Oriflame
Jaké má účinky?
PODPORUJE
REDUKUJE
• Hustotu vlasů
• Posílení nehtů
• Vypadávání vlasů
• Lámání nehtů
NutriComplex pro vlasy
a nehty je doplněk stravy, který
prospívá lidem postiženým
padáním vlasů, pomalým
růstem vlasů nebo nehtů,
nebo lámáním a třepením
nehtů. Pro nejlepší výsledky jej
užívejte společně s Balíčkem
Wellness, pravidelně nejméně
po dobu 3 měsíců, poté
doporučujeme měsíc pauzu
a dále opakujte podle potřeby.
Kód: CZ 615587.1
Download

Po cestě k úspěchu s Wellness by Oriflame