POZVÁNKA
SLOVLOG
6
22. - 23. novembra 2012
Radisson Blu Carlton Hotel
Bratislava
TohtoroČná novinka: Speed-datingový program
SAVELOG – jedinečná šanca pre partnerov konferencie
stretnúť v rámci vopred zorganizovaných meetingov
potenciálnych užívateľov.
TIE NAJLEPŠIE PREZENTÁCIE A PRÍPADOVÉ ŠTúDIE.
HLAVNÁ TÉMA: OPTIMALIZÁCIA SKLADOVÝCH
PROCESOV A SKLADY NA MIERU.
Ako čo najlepšie využiť skladovú plochu a optimalizovať procesy v sklade? Ako pomôže automatizácia a čo dokážu ponúknuť
nájomcom developeri? Na to Vám odpovedia odborníci z rôznych oblastí v nezávislých prípadových štúdiách i v panelovej diskusii.
konferenčný program
(22.NOVEMBRA):
13:00 Úvodné slovo
13:10 Stratégia Ministerstva dopravy SR
Prezentácia priblíži plány ministerstva dopravy na najbližšie roky – ako bude pokračovať
výstavba diaľnic i ako ministerstvo plánuje pomôcť rozvoju logistiky na Slovensku.
Andrej Holák, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
13:40 Inteligentné distribučné centrum reklamného textilu
Firma ADLER vybudovala distribučný sklad s unikátnou kombináciou moderných technológií. Prezentácia predstaví nielen dôvody a myšlienky vedúce k vybudovaniu takéhoto
skladu, ale aj priebeh projektu a výber technológií.
David Mojdl, Sales & Project Manager, Kardex
Rostislav Schwob, DCI Division Director, AIMTEC
Daniel Pavlech, Logistics manager, ADLER Czech
14:25 Trendy v colnom konaní
Problematika colnej deklarácie je mimoriadne komplexnou oblasťou, v ktorej vás nedostatok znalostí a informácií môže prísť pekne draho. Zoznámte sa s aktuálnymi výzvami
a príležitosťami, s ktorými sa stretávajú colní agenti a ich klienti.
Sandra Fischer, Vice President Freight Customs Management, Gerlach
14:55 Nové možnosti v zásobovacích reťazcoch
Prezentácia predstaví využitie technológií na zlepšenie, zjednodušenie a zrýchlenie procesov v oblastiach zásobovacieho reťazca. Cieľom je dosiahnutie vyššieho stupňa optimalizácie, nižších nákladov a menšej záťaže na životné prostredie.
Marek Drnák, Business Development Director, DHL Supply Chain Slovakia
15:15 Prestávka
Počas prestávky prebehnú speed datingové stretnutia v rámci sekcie SAVELOG
16:00 Od teórie k praxi
Logistické tréningové centrum funguje v bratislavskom závode VW iba vyše roka auž vyškolilo stovky pracovníkov logistiky nielen zo Slovenska. Zamestnanci sa tu naučia všetko,
čo budú neskôr potrebovať v reálnej prevádzke.
Martin Adamička, Inbound logistika, Volkswagen Slovakia
16:50 Automatizácia skladových procesov
Spoločnosť Deichmann je jedným z najväčším predajcov obuvi v Európe. Prezentácia priblíži ako prostredníctvom logistického centra v Dunajskej Strede zásobuje krajiny Strednej
a Východnej Európy miliónmi pármi obuvi.
Peter Kis, riaditeľ logistického centra, DEICHMANN-Logistik SK
17:35 Situácia na trhu priemyselných nehnuteľností
Prezentácia predstaví aktuálny vývoj v oblasti priemyselných nehnuteľností na Slovensku
– novú výstavbu, obsadenosť, prehľad cien za prenájom a trendy do budúcnosti.
Martin Baláž, Head of Industrial and Retail Warehouse team, Cushman & Wakefield
17:50 Panelová diskusia: Špekulatívna výstavba vs. Výstavba na mieru
Diskusia odpovie na otázku, ako dokážu developeri uspokojiť špeciálne požiadavky
zákazníkov formou výstavby na mieru. Ale aj prečo sa púšťajú do špekulatívnej výstavby
v ekonomicky nestabilnom čase.
Martin Baláž, Head of Industrial and Retail Warehouse team, Cushman & Wakefield
Peter Bahník, Customer relations, Karimpol International Slovakia
Martin Polák, Market Officer Czech Republic & Slovakia, Prologis
Peter Bečár, výkonný riaditeľ SK & CZ, PointPark Properties
Jiří Suremka, Leasing Manager, IMMOPARK Košice
18:30 Záverečné slovo
KĽúČOVÍ PREDNÁŠAJúCI:
MARTIN ADAMIČKA,
INBOUND LOGISTIKA,
VOLKSWAGEN SLOVAKIA
V logistickom tréningovom centre sa zamestnanci VW zoznamujú so všetkými oblasťami logistiky, od základných až po veľmi zložité. Zaškoľovaní pracovníci sa tu stretnú so všetkým, čo
ich bude čakať aj v reálnych podmienkach, či už z teoretického,
alebo praktického hľadiska. Trénuje sa tu napríklad manipulácia
s krehkými alebo ľahko poškriabateľnými materiálmi. Každý
tréning sa skladá z inštruktáže, tréningu za pomoci trénera
a napokon samostatného tréningu bez inštrukcií.
DANIEL PAVLECH,
LOGISTICS MANAGER,
ADLER CZECH
Spoločnosť ADLER Czech má v ponuke viac než 2300 druhov
reklamného textilu a denne expeduje až tisíc zásielok so stotisíc
kusmi tovaru. Potrebovala preto čo najefektívnejší sklad. Nový
sklad je kombináciou plno automatického skladu a regálového skladu. V klasickej regálovej časti je obsluha s pojazdnou
vysokozdvižnou kabínou, ktorá manipuluje väčšinou s položkami vo väčšom množstve. V druhej časti skladu sú automatické
policové regály, kde je veľa druhov položiek, ale každá v menšom
množstve.
SANDRA FISCHER,
VICE PRESIDENT FREIGHT CUSTOMS MANAGEMENT,
GERLACH
Zmeny v oblasti colnej deklarácie v EÚ znamenajú výzvy a príležitosti pre poskytovateľov logistických služieb. Prezentácia
bude zameraná na zmeny v colnej legislatíve na úrovni krajín
Európskej Únie a na ich dôsledky pre spoločnosti poskytujúce
logistické služby. Cieľom je priblížiť nielen výzvy, ktoré prinášajú, ale aj to, ako môžu z týchto zmien logistické spoločnosti
profitovať a akým spôsobom by ich mali zohľadniť vo svojej
ponuke služieb.
Návštevy logistických
centier (23. NOVEMBRA):
cargo-partner SR – Dunajská Streda
Nový sklad cargo-partner SR v Dunajskej Strede má rozlohu 7300 m2, pričom v konečnej
fáze by mala byť celková skladová plocha logistického centra až 30 000 m2.
Deichmann – Dunajská Streda
Distribučné centrum spoločnosti Deichmann v Dunajskej Strede funguje od roku 2009
a zásobuje 8 krajín. Centrum je vybavené najmodernejšími skladovými technológiami
a umožňuje skladovať milión párov topánok.
partneri
PARTNERI
KONFERENČNÉHO
PROGRAMU
ŠPECIÁLNI PARTNERI
PARTNER
REGISTRÁCIE
MEDIÁLNI
PARTNERI:
KONTAKT
VSTUP ZADARMO PRE UŽÍVATEĽOV
LOGISTICKÝCH SLUŽIEB
VIAC INFORMÁCIÍ
Užívatelia logistických služieb sú logistickí manažéri
z výrobných a obchodných spoločností, ktoré samy neposkytujú logistické služby alebo iné produkty a služby
pre logistiku.
Lenka Baranová
Poskytovatelia logistických služieb sú logistické spoločnosti, dodávatelia produktov a služieb využívaných
v logistike a ďalšie inštitúcie (manipulačná a skladovacia technika, vybavenie skladov, IT, poradenstvo, personálne agentúry, finančné inštitúcie, školy, úrady apod.).
REGISTRUJTE SA NA
+421 911 203 179
[email protected]
WWW.SLOVLOG.SK
Akcia organizovaná skupinou
XII. LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
22. NOVEMBRA 2012, RADISSON BLU CARLTON HOTEL, BRATISLAVA
V RÁMCI 6. ROČNÍKA KONFERENCIE SLOVLOG
Zábava - Networking
Zviditeľnite
vašu spoločnosť
➔
Ukážte vaše silné postavenie na trhu
viac ako dvom stovkám logistických
špecialistov na jednom mieste.
➔
Odprezentujte svoje výrobky či služby
a zaistite podporu svojim obchodným
aktivitám v rámci neformálneho VIP stretnutia
logistických odborníkov – Logistického
Business Mixera.
➔
Zapojte sa aktívne do programu
a získajte tak maximálnu vizibilitu
priamo na akcii.
➔
Využite rôzne typy partnerských
balíčkov a zvoľte tú najoptimálnejšiu prezentáciu
vašej spoločnosti.
➔➔
Logistics
Business
Mixer
Entertainment and Networking
Predpokladaný počet hostí: 230
GENERÁLNY PARTNER:
PARTNERI:
Je vaša účasť
dôležitá?
Prítomnosť viac než dvoch stoviek
logistikov na jednom mieste
predstavuje ideálnu príležitosť pre
nadviazanie cenných obchodných
kontaktov.
Hry, súťaže, rautové občerstvenie,
vínne degustácie, koktejlové bary,
živá hudba – to všetko v príjemnej
neformálnej atmosfére.
➔
➔
➔
A ako dôkaz úspešnej tradície:
už 12. Logistický Business Mixer a pravidelná
účasť pre viac než 230 popredných logistikov.
Ideálny mix typov zúčastnených spoločností:
manažérov logistiky výrobných a obchodných
spoločností dopĺňajú zástupcovia logistických
firiem a poskytovateľov vybavenia a služieb
pre logistiku.
Kontakt na organizátora
➔
Akcia organizovaná skupinou
LENKA BARANOVÁ, project manager
+ 421 911 203 179
[email protected]
Pre všetko o akcii nalistujte:
WWW.LOGISTICKYBUSINESSMIXER.SK
ŠPECIÁLNI PARTNERI:
PARTNER REGISTRÁCIE:
Download

POZVÁNKA - Spoločnosť dopravy SVTS