SEELOG
OCENENI
SA ELOG
24. 10. 2013
HOTEL
AMBASSADOR
– ZLATÁ HUSA,
PRAHA
SAVELOG – 10 MINUT,
KTERÉ VÁM MOHOU
UŠETŘIT MILIONY
Když se objeví ekonomický tlak, přijdou škrty včetně snižování
cen vstupů. Ať již je spouštěčem obecná ekonomická krize či
jiné důvody, tlak na snižování nákladů je předpokladem přežití
firmy. Škrtání proběhne s tím či oním úspěchem podle toho, jak
jste náklady hlídali dosud. Ale to už dnes nestačí. Měli byste
hledat další možnosti, jak ušetřit. Nabízí se cesta inteligentních
řešení pro logistiku, o nichž možná v tuto chvíli nemáte dostatek
informací nebo jste o nich dokonce nikdy neslyšeli. A právě
proto jsme i do programu fóra LOG-IN zahrnuli úspěšný program
SAVELOG, kde si bez jakýchkoliv závazků můžete vyslechnout
nabídku předních firem na trhu, které logistickému trhu nabízejí
řešení přinášející úsporu nákladů.
ZTRATIT NEMŮŽETE NIC. VÝZNAMNÉ
ÚSPORY VŠAK NEJSOU VYLOUČENÉ!
Během vyhrazených deseti minut získáte první představu o tom,
zda jde o řešení, které lze v rámci vaší praxe využít. Pouze váš
zájem rozhodne, zda budete v rozhovoru v budoucnu pokračovat.
G
SA
ELO
JAK SE ZÚČASTNIT?
PROČ TO EXISTUJE?
G
ELO
Nastartujte úspěch v businessu díky
implementaci řešení, která v rámci
vašeho logistického provozu umožní
ušetřit nemalé náklady! Vyslechněte
si v krátkosti a bez závazků
nabídku předních firem v oblasti
poskytování služeb pro logistiku.
Jednomu setkání budete věnovat
maximálně 10 minut – taková jsou
pravidla, nikdo vás nebude zdržovat
déle. Pokud vás nabídka zaujme,
dohodnete si s poskytovatelem
individuální setkání.
KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
SA
G
SA
ELO
G
SA
ELO
Získejte možnost zúčastnit se setkání
v rámci akce SAVELOG tím, že v kontaktu
s organizátorem akce uvedete, s kým se
z nabídky participujících firem chcete
setkat. Operátor vám v rámci této sekce
zorganizuje časový plán pro setkání. Dne
24. 10., první den kongresu, se dostavte
aspoň 5 minut před prvním plánovaným
setkáním do místa vyznačeného jako
sekce SAVELOG na mapě kongresového
prostoru, kterou obdržíte u registrace.
Nemusíte se přitom obávat, že zmeškáte
přednášku – SAVELOG se odehraje během
dostatečně dlouhé přestávky na oběd.
Ze strany nabídky řešení přinášející úspory se sekce SAVELOG může
zúčastnit jen firma, která je partnerem kongresu. Na druhé straně
jednacího stolku však může být kdokoliv, kdo má zájem dozvědět se
zcela nezávazně o nabízeném řešení více. Tedy i vy!
TRANS.EU
SYSTÉMY PRO OPTIMALIZACI DOPRAVY
PROFIL
Trans.eu je systém, který odpovídá na Vaše potřeby dopravních, speditérských a výrobních firem.
Systém se skládá z několika prvků, které šetří čas a peníze v každodenní práci firem. Nejdůležitějšími prvky Trans.eu jsou:
• databáze nabídek volných vozidel a nákladů Trans.eu: denně přes 350 000 nabídek
• dopravní komunikátor: umožňuje komunikovat zdarma, má funkce přeposílání souborů
• mapy TransMap: během několika vteřin vyhledejte možnosti dokládky tovaru po trase vašeho
vozidla
• bezpečnost: ověřování firem a uživatelů registrujících se v databázi a taktéž vzájemné hodnocení
obchodními partnery
...další úspory Vám rádi přiblížíme na osobním setkání na setkání SAVELOG
NA Š E
S LUŽ BY
Trans.eu je systém moderních služeb pro dopravní spediční a výrobní firmy. Misí Trans.eu je vytvoření mezinárodního informačního systému, který umožňuje rychlé a efektivní získávání spolehlivých
informací na dopravním trhu. Mezi zdůrazňované přínosy Trans.eu patří rychlý přístup k informacím
o volných nákladech a vozidlech a bezpečnost obchodní platformy (vícestupňový systém ověřování
registrujících se firem, TransRisk, systém hodnocení a komentářů, Certifikát spolehlivého dopravce). Své služby Systém zaměřuje především na dopravce, speditéry a výrobní firmy, kteří chtějí
navázat kontakt se zákazníky v celé Evropě.
KONTAK T
Juraj Drucker
ředitel pobočky společnosti Trans.eu v Bratislavě
pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko
[email protected]
Tel.: +421 917 020 502
SCHOELLER ALLIBERT
KVALITNÍ OBALOVÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU,
MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ
PROFIL
Společnost Schoeller Allibert, působící ve více než 50 zemích, poskytuje spolehlivý a vysoce kvalitní servis v oblasti vratných plastových obalových řešeních pro přepravu, manipulaci a skladování.
Jako inovační a ve vývoji zkušený partner pomáhá zákazníkům snižovat jejich celkové logistické
náklady a zvyšovat atraktivitu jejich výrobků.
S kompletním programem „Koncept 360°“ se umí postarat o každou etapu vašeho logistického
procesu. Využívá přes 60 let zkušeností v přepravních obalech a spolupracuje se spolehlivými
partnery, kteří doplňují portfolio společnosti. Systémy jsou používány ve velké řadě průmyslových
odvětví, např. v automobilovém průmyslu, nápojovém průmyslu, chemickém a farmaceutickém
průmyslu, v zemědělství.
Díky našim vlastním výrobním závodům a vybraným licenčním partnerům jsme schopni kombinovat globální působení s lokálním partnerstvím.
DO SA Ž E N Í
Ú S POR
Naše vratné obaly řeší balení nejrůznějších typů zboží a dílů. Nasazením vratného balení dosahují
naši klienti úspor na kartónových a jiných
jednorázových obalech, jako jsou plastové fólie, vázací pásky apod. Další úspory jsou v oblasti
manipulace s obaly, i skladování, údržba a mytí.
Nejvýraznější úspory dosahují naši klienti při použití skládacích obalů v oblasti nákladů na dopravu. Volba vhodného balení je závislá na podrobných
informacích ze všech oddělení klientské firmy - oddělení balení, skladu a dopravy. Proto je dobré
výběr balení konzultovat na začátku projektu
se všemi odděleními, aby se dosáhlo nejlepšího řešení. Naše společnost je připravena poskytnout
tuto konzultaci.
KONTAK T
Ing. Bohuslav Černý
Sales Manager CZ + SK
Schoeller Allibert s.r.o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava
[email protected]
Tel. +420 596 790 010
ERSTE GROUP IMMORENT
VŠE PRO ÚSPĚŠNÉ NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
PROFIL
Příprava a realizace projektů v oblasti komerčních nemovitostí patří k hlavním specializacím společnosti Erste Group Immorent ČR. Díky mnohaletým zkušenostem a rozsáhlému know-how umíme
zajistit vhodné pozemky a na nich kompletně navrhnout, připravit a uskutečnit stavební záměr prvotřídní kvality. Mezi naše klienty patří nejen velké mezinárodní společnosti, ale také české střední
výrobní podniky, obchodní a hotelové řetězce, přední developerské společnosti a subjekty místní
správy a samosprávy.
Erste Group Immorent vznikla na celoskupinové úrovni Erste a v rámci CEE zastřešila úvěrové
financování nemovitostí, leasing nemovitostí a projektový development. Pro Českou republiku to
znamená sjednocení oblastí realitních obchodů České spořitelny a leasingu nemovitostí s projektovým developmentem poskytovaných naší společností. Cílem nové divize je poskytnout korporátním
klientům komplexnější řešení jejich potřeb, a to s pomocí služeb nabízených pod jednou značkou,
postupně také pod jednou střechou.
O PROJ E K TU
IMMOPARK Praha leží západně od Prahy u rychlostní komunikace R6 (směr Karlovy Vary/SRN),
která je přímo napojena na Pražský okruh. Projekt je dostupný ze sjezdu 7 a je vzdálen pouze
10 minut jízdy od mezinárodního letiště Václava Havla v Ruzyni. Na prvních téměř 30.000 m2 výrobních a skladových ploch již bylo vydáno stavební povolení, na dalších více než 100.000 m2 pak
disponujeme územním rozhodnutím. Během zhruba 8 měsíců od podpisu závazného dokumentu
může být hala uzpůsobená požadavkům konkrétních uživatelů. V rámci IMMOPARKu Praha můžeme nabídnout haly různých velikostí – od cca 3.500 m2 po 36.000 m2 s možností dělení na menší
jednotky, přičemž jsme otevřeni diskusím nejen o pronájmu takových ploch, ale i o prodeji jednotlivých pozemků. Technicky budou haly plně odpovídat standardům kladeným na nemovitosti nejvyšší třídy A (např. zatížení podlah 5 t/m2, minimální světlá výška 10 m či vybavení sprinklerovým
systémem). Jelikož se tento areál nachází ve Středočeském kraji, je možné pro výrobní operace
získat investiční pobídky, které jsou nabízeny agenturou CzechInvest.
KONTAK T Y
Ing. Milan Zikmund
Project Development Erste Group Immorent ČR
[email protected]
Tel.: +420 956 784 111
Ing. Simona Černá
Leasing Manager IMMOPARK Praha
[email protected]
Mobil: +420 739 571 592
CODEWARE
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO AUTO-ID
PROFIL
Nabízíme komplexní řešení v oblasti automatické identifikace. Najdete u nás vše, co souvisí s čárovým kódem, sběrem dat i RFID technologií. Jako systémový integrátor dodáváme hardware a software, včetně implementace do ERP systémů. Samozřejmostí je pro nás odborná konzultace, zaškolení a následná podpora servisního střediska.
O
PROJ E K TU
LÉČIVA POD KONTROLOU RFID
Zavedení radiofrekvenční identifikace a aplikace Mobile Store přinesla společnosti NEOMED téměř
nulovou chybovost a výrazné zvýšení rychlosti skladových procesů – při příjmu a výdeji zboží ve
skladu, při inventarizaci i při řízení konsignačních skladů.
Za zmínku určitě stojí pořizovací náklady - díky RFID čtečce 1861 od společnosti CipherLab bylo
zavedení radiofrekvenční technologie cenově téměř srovnatelné, jako při nasazování čárových kódů.
KONTAK T
Soňa Zvelebilová
[email protected]
GSM: +420603231908
Tel: +420222562444
www.codeware.cz
MARK2 CORPORATION
INOVATIVNÍ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ
PROFIL
Mark2 Corporation Czech a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti je předním českým poskytovatelem komplexních služeb v oblasti facility managementu a bezpečnosti. Za 20 let své existence se rozrostla v dynamickou společnost a mimo Českou a Slovenskou republiku úspěšně
expandovala do Bulharska, Maďarska, Polska, Ruska a Turecka. Ročně dosahuje obratu kolem 1,3
mld. Kč a zaměstnává na 2800 lidí.
O
PROJ E K TU
M2.C LOG je inteligentní bezpečnostní software speciálně vyvinutý pro průmyslové objekty, logistické areály a administrativní budovy. Zajistí kompletní přehled o aktuální situaci, včetně online
přehledu o pohybu osob, vozidel, majetku a veškerých logisticko-bezpečnostních procesech. Významně sníží provozní náklady, eliminuje možnost pochybení fyzické ostrahy a je efektivním nástrojem finančních úspor v rámci snížení počtu pracovníků.
Přestože je systém novinkou na trhu, podařilo se díky němu v tomto roce zadržet již 5 celostátně
hledaných osob, bylo vráceno 218 chybných nakládek, 32 podezřelým vozidlům byl zabráněn vjezd
a 31 nežádoucích osob nebylo vpuštěno do areálu.
M2.C LOG – hlavní benefity:
• optimalizace provozních nákladů
• snazší přehled o dění v areálu včetně přehledné online historie
• snížení chybovosti při manuálním vypisování dat
• zrychlení procesů a jejich automatizace
• podpora mobilních zařízení a prevence rizikových situací
• eliminace rizika z prodlení při mimořádných událostech
• rychlejší spolupráce s PČR v případě podezření či předpokladu ztráty majetku
• prevence rizikových situací
• obsahuje black list a databázi podvodných společností, osob a vozidel, která je napojena např.
na databáze MVČR nebo profesní sdružení ochrany majetku
KONTAK T Y
Kateřina Sochorová
Sales director
[email protected]
Tel.: +420 602 510 344
Petr Janovský
Director, Division of Industrial Sites
[email protected]
Tel.: +420 602 536 646
COGNEX CORPORATION
LÍDR V OBLASTI POČÍTAČOVÉHO VIDĚNÍ
A PRŮMYSLOVÉHO SNÍMÁNÍ ID KÓDŮ
PROFIL
Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh systémy počítačového vidění
a průmyslové systémy snímání ID kódů neboli zařízení, která dokážou „vidět“. Společnost Cognex
je světovým lídrem v oblasti počítačového vidění a průmyslového snímání ID kódů. Její systémy
počítačového vidění a snímání ID kódů se využívají po celém světě, a to v celé řadě inspekčních,
identifikačních a naváděcích aplikací v rámci výrobního a distribučního procesu. Klíčovými trhy jsou
automobilový průmysl, výroba potravin a nápojů, farmaceutický průmysl, logistika a výrobci OEM.
Další podrobnosti naleznete na webové stránce společnosti Cognex na adrese www.cognex.com.
Produktové novinky a případové studie v českém jazyce je také možnost získat na
www.industrymedia.eu/cz.
Vybrané projekty realizované v České republice:
• Průmyslové snímače čárového kódu zajišťují účinný sběr dat pro systém Kanban v TRCZ s.r.o.
• Snížení zmetkovitosti v jihlavském Boschi až o 100 % díky počítačovému vidění
• Zajištění správnosti, přítomnosti, orientace a pozice vstupních dílů kamerovým systémem
Cognex In-Sight Micro 1020 na nové montážní lince TRW Carr s.r.o.
• Vysokorychlostní inspekce kosmetických tužek ve Schwan Cosmetics v Českém Krumlově
KONTAK T
Jan Kučera
Cognex obchodni inženýr pro Čechy a Slovensko, ID specialista
[email protected]
Tel.: +420 724 819 719
www.cognex.com
GS1 CZECH REPUBLIC
IDENTIFIKACE A ZNAČENÍ
PROFIL
GS1 Czech Republic je neziskové, nezávislé zájmové sdružení právnických osob s třicetiletou
úspěšnou existencí na českém trhu. Předmětem činnosti je koordinace, metodika a poradenství
pro Systém GS1 na území České republiky. Sdružení je jediným autorizovaným pracovištěm v České
republice, kde je možné se do Systému GS1 zaregistrovat.
Systém GS1 je globálně nejrozšířenějším souborem integrovaných standardů pro identifikaci, automatický sběr dat a jejich komunikaci mezi obchodními partery zejména v oblasti obchodu a logistiky.
O
PROJ E K TU
Celosvětová nezisková organizace GS1, která prostřednictvím globálních standardů podporuje
spolupráci mezi obchodními partnery ve 150 zemích světa, v tomto roce slaví 40. výročí svého
založení.
3. dubna 1973 zástupci amerického potravinářského průmyslu vybrali jednotný standard pro identifikaci výrobků, který zná dnes celý svět jako čárový kód GS1 (do r. 2005 EAN•UPC). Toto rozhodnutí
dalo vzniknout globálnímu jazyku pro obchod, který dodnes přináší transparentnost v rámci celého
dodavatelského řetězce v mnoha odvětvích.
Letošek je rokem dalšího významného jubilea: před třiceti lety bylo Československo přijato do organizace EAN International. V roce 1983 vznikla organizace EAN Československo, předchůdce GS1
Czech Republic. Tuzemským podnikům byl přiřazen národní prefix čárového kódu 859. Čárové kódy
s tímto prefixem slouží k identifikaci produktů již 30 let.
KONTAK T
Ing. Michal Bílý
obchodní řediteltel
[email protected]
Tel.: +420 234 633 148
POZVÁNKA
PARTNEŘI WORKSHOPU
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI WORKSHOPU
PARTNEŘI LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU
SPECIÁLNÍ PARTNER
LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ZVIDITELNĚTE SVOU FIRMU
NA NEJPRESTIŽNĚJŠÍ
LOGISTICKÉ AKCI PODZIMU!
PO
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST
POTKAT 350 LOGISTIKŮ
NA JEDNOM MÍSTĚ!
INSPIRUJTE SE NEJLEPŠÍMI
PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI
ROKU!
SA ELOG
SEELOG
KONTAKTUJTE:
LUCIE LECHNÝŘOVÁ
project manager
+420 731 800 390
[email protected]
PODMÍNKY ÚČASTI NA
WWW.LOG-IN.CZ
OCENENI
AN
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
4 900
Kč bez DPH
3 500* Kč bez DPH
24.–25. 10. 2013
HOTEL
AMBASSADOR
– ZLATÁ HUSA,
PRAHA
* Druhá a každá další osoba ze stejné společnosti
VSTUP ZDARMA
PRO UŽIVATELE
LOGISTICKÝCH SLUŽEB
VČETNĚ XIX. LOGISTICKÉHO
BUSINESS MIXERU!
Uživatelé logistických služeb jsou logističtí manažeři z výrobních a obchodních
společností, které samy neposkytují logistické služby nebo jiné produkty a služby
pro logistiku.
REGISTRUJTE SE NA
WWW.LOG-IN.CZ/REGISTRACE
Poskytovatelé logistických služeb jsou logistické společnosti, dodavatelé produktů
a služeb využívaných v logistice a další instituce (manipulační a skladovací technika,
vybavení skladů, IT, poradenství, personální agentury, finanční instituce, školy,
úřady apod.).
Akce organizována skupinou
24. ŘÍJNA 2013, HOTEL AMBASSADOR – ZLATÁ HUSA
V RÁMCI 10. ROČNÍKU FÓRA LOG-IN
XIX. LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
Zábava – Networking
Největší logistická party
v druhé půlce roku!
Poznejte dalších více než tři sta logistiků
na jednom místě. Není lepší příležitosti pro
networking a navázání nových kontaktů
v logistice než Logistický Business Mixer!
Lákavý doprovodný program plný her a soutěží
ve stylu kabaretu o zajímavé ceny, bohatý
raut, vinná degustace, koktejlový bar – to vše
v uvolněné atmosféře za doprovodu živé hudby.
Jako účastníci Logistického Business Mixeru
máte jedinečnou šanci být přítomni hlasování
o vítězích ocenění LOG-IN 2013 – účastníci, kteří
přijdou hned na začátek večerního programu
v 18.15, budou moci osobně sledovat hlasování
a slavnostní předání ocenění.
Pro účast na Logistickém Business Mixeru
se registrujte na www.log-in.cz/registrace!
Anebo se rovnou zúčastněte celého
konferenčního programu. Více o programu fóra
na www.log-in.cz/program.
Předpokládaný počet hostů:
350
Profil účastníků:
management působící v logistice (poskytovatelé
logistických služeb a produktů, FMCG, maloobchodní řetězce,
farmaceutický, automobilový průmysl, výrobci elektroniky...)
Partneři:
Program
18.30
Welcome drink
19.00 Úvodní slovo večera
19.15 KABARETNÍ VEČER –
odvažte se ve výru živé
jazzové hudby, hrách jako je
kulečník, Identity Addiction
nebo poker, rautové
občerstvení a nespočet
drinků od společnosti
ERSTE GROUP IMMORENT
21.30 Vyhlášení výsledků her
a soutěží
22.00 Dražba
22.30 Pokračování večera – raut,
drinky, živá hudba
Celým večerem již po několikáté
provádí krásná a zábavná moderátorka
televize Nova, Marta Ondráčková.
Kontakt:
LUCIE LECHNÝŘOVÁ, project manager
+420 731 800 390, [email protected]
Pro vše o akci nalistujte zde:
www.logistickybusinessmixer.cz
Akce organizovaná skupinou
Speciální partner:
Download

SAVELOG – 10 MINUT, KTERÉ VÁM MOHOU UŠETŘIT MILIONY