2/2012
MAGAZÍN LÉKAŘSKÉHO DOMU PRAHA 7
JANA
ŠVANDOVÁ (4)
TĚLO A DUŠE
JSOU PROPOJENÉ (10)
§ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE
SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ
BEZ OHLEDU NA PROFESI (14)
krása nemá jen svědky, ale i autory...
Krásné,
přirozené
rty
v jediném
okamžiku
Odhaluje k rásu ka ždé ženy
NEOMED s.r.o., Praha, tel.: 274 008 411, e-mail: [email protected], www.neomed.cz
™
;
?
<
5
;
3
5
V
Požádejte svého estetického lékaře o další
informace o přípravku Juvéderm® ULTRA SMILE
nebo navštivte stránky www.neomed.cz
íc než jen prsní implantáty
K
aždá žena je jiná…
NEOMED s.r.o., Praha, tel.: 274 008 411, e-mail: [email protected], www.neomed.cz
EDITORIAL
Přeji Vám
příjemnou rodinnou
atmosféru v novém
roce nejen u Vás
doma, ale i na naší
klinice.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři a klienti
Lékařského domu Praha 7, a. s., dostává
se Vám do rukou třetí vydání našeho časopisu CHARME. Věřím, že Vám zpříjemníme nejen svátky vánoční, ale i nadcházející dlouhé zimní večery.
CHARME
[občasník]
místo vydávání: Praha
evidenční číslo: MK ČR E 19796
vydavatel: Lékařský dům Praha 7, a. s.
(Janovského 993/48, 170 00, Praha 7,
IČ: 64948773)
redakční rada: Ferdinand Überall,
Jan Illek, Václav Poláček, Kristýna
Rybářová
design a tisk: BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
Habartická 578/1d, Praha 9
Autorská práva vykonává vydavatel.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména
rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce.
2/2012
© Lékařský dům Praha 7, a. s., 2012
Klinika Lékařského domu se po celou
dobu své existence snaží o vytvoření rodinné atmosféry, k čemuž, doufáme, náš
časopis CHARME výrazně přispívá. Naším cílem není budování velkého medicínského kolosu, ale poskytování lékařských
služeb v příjemném prostředí a na vysoké
odborné úrovni. Po více jak 17 letech působení provádíme komplexní péči, máme
stabilní tým lékařů a odborného personálu jak v oboru estetické chirurgie, tak
v oborech cévní i ortopedické medicíny.
Nezapomínáme ani na všeobecné lékařství, které je základním kamenem pro další odbornosti.
O tom, že na naší klinice působí špičkoví
odborníci, svědčí zájem i ocenění nezávislých médií. Nedávno byl opakovaně zařazen mezi TOP TEN plastických chirurgů
náš přední specialista doc. MUDr. Aleš
Nejedlý.
Samozřejmostí je pro nás pokrokový
přístup a stálá snaha o moderní prostředí a vybavení kliniky. Jsme hrdí na to,
že se nám daří průběžně plnit naše cíle.
Největším oceněním pro nás je spokojenost Vás, našich klientů. Jste náš motor,
který nás nutí stále přemýšlet, čím Vám
můžeme u nás na klinice vyjít vstříc.
V této souvislosti mi dovolte, abych Vás
upozornil na nově zrekonstruované oddělení individuální zdravotní péče, o kterém
se dozvíte více uvnitř našeho časopisu.
Pečlivýma a šikovnýma rukama našich
expertů prochází také mnoho veřejně
známých osobností, s jejichž názory a zkušenostmi Vás budeme postupně v našem
časopise CHARME seznamovat. Nyní
máme tu čest přinést Vám rozhovor s jednou z předních českých hereček – Janou
Švandovou, které chci tímto poděkovat
za její názory a také za její drahocenný
čas.
Závěrem mi dovolte poděkovat za Vaši
přízeň, kterou jste nám věnovali v tomto
roce a popřát Vám mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2013.
Mgr. Ferdinand Überall
výkonný ředitel
Lékařský dům Praha 7, a. s.
CHARME
4
ROZHOVOR
Jana Švandová,
herečka, která je známá svým jedinečným sex-appealem. Podle
Československé filmové databáze účinkovala ve více jak 100 filmech,
seriálech a televizních pořadech. V poslední době jsme ji mohli vidět
ve filmech Školní výlet nebo Bobule 2. Nyní točí na Slovensku seriál,
který by se měl vysílat od ledna na Slovenské televizi. V současné
době hraje v divadle Bez Zábradlí, v divadle U Hasičů, v divadelní
společnosti Harlekýn a v divadle Pavla Trávníčka. Momentálně
v těchto dnech hraje v Divadle Broadway, jako každý rok vždy
v prosinci, v představení Vánoční zázrak.
Při takovém pracovním nasazení jste
stále svěží a krásná… Jak to děláte? Jak
pečujete o postavu, o pleť. Držíte diety?
Já jsem člověk, který rád jí a má rád
dobré jídlo a když má dobré jídlo, tak
si to užívá. Omezovala jsem se jako mladé děvče, když mi bylo 18, ale v podstatě
od narození mého syna se to všechno
ve mně obrátilo a od té doby diety nedržím. Jsem člověk, který má hodně pohybu a pochopitelně si jdu občas zacvičit
a chodím na masáže. Vlastně to ale dělám proto, abych se mohla dobře najíst.
Které divadelní představení je Vaše nejoblíbenější?
Každé je jiné, některé hrajeme již strašně dlouho. Všechny své role mám ráda,
jinak bych je ani nemohla hrát.
Který z filmových či televizních projektů
byste si ráda zopakovala?
Určitě bych si ráda zopakovala ze zahraničních s Annie Girardot např. Le Jap
(to byl detektivní TV seriál), dále s Charlesem Aznavourem film Angelina, z českých by to byla s Jurajem Jakubiskem
Nejasná zpráva o konci světa.
je žena babička, tak už musí být hrozně stará.“ Ale je to nádherné, užívám
si to úplně jinak, než když jsem měla
vlastní dítě, je to krásný pocit, který neumím popsat.
Pro mnoho mužů jste stále idolem.
Spousta žen se na Vás dívá se závistí.
Jaké to je?
Já nevím, jestli se na mě dívají se závistí,
snažím se s lidmi komunikovat tak, aby
tam ta závist nebyla. Myslím si, že lidé
by si vzájemně nic závidět neměli. Vždycky je na nás samotných, co pro sebe děláme. Závidět může jenom ten, kdo je líný
a nic pro sebe nedělá.
Nechce se tomu ani věřit, ale před rokem jste se stala babičkou. Jak se v této
nové roli cítíte?
Já si myslím, že je to jedna z mých
nejhezčích rolí, které mám. A musím
se přiznat, že když jsem jezdila na takové ty srazy školy a všechny spolužačky
se chlubily, jak jsou babičkami už v padesáti, tak jsem si říkala: „To si neumím
vůbec představit, připadá mi, že když
Váš bývalý manžel MUDr. Topinka nám
prozradil, že svého syna, který pracuje
jako humanitární pracovník po celém
světě, neváháte navštívit i v nebezpečných oblastech. Nemáte při těchto cestách strach?
Já si říkám, když on to zvládl a nic se mu
nestalo, tak to musím zvládnout také. Byla
jsem za ním v Kyjevě, tam to nebylo nijak
riskantní. Pak jsem ho navštívila v Ugan-
5
CHARME
ROZHOVOR
dě, a to už bylo trošku náročnější, protože jsem pochopitelně musela podstoupit
spoustu různých očkování, které musíte
mít do zemí třetího světa. Bála jsem se,
jak to bude můj organismus po návratu
zvládat. Ale jsem hrozně ráda, že jsem
cestu do Ugandy nakonec absolvovala,
protože to byly neuvěřitelně silné zážitky.
Na jednu stranu jsem se setkávala s bídou, o které jsem vůbec neměla představu, že existuje, a na druhou stranu jsem
na vlastní oči viděla nádhernou africkou
přírodu – byli jsme poprvé i na safari.
Jsou to zážitky, které vlastně nemůžete
mít jen z kin a knížek, ale které si musíte prožít. No a pochopitelně, že bych
se za synem Hubertem chtěla podívat
i do Pákistánu, kde je v současné době.
Jste velmi aktivní a časově vytížená
žena, jak vlastně relaxujete?
Když mám volný den, snažím se relaxovat tak, že si zajdu na masáž, na kosmetiku nebo si zacvičím. V létě chodíme
na golf, to je úžasná relaxace. Někdy
pracuji naplno dva tři měsíce a pak
si udělám měsíc volno. V létě trávím volno spíše tady v Čechách. Naopak v zimě
většinou jezdíváme do teplých krajů, kde
se člověk nejvíce zrelaxuje. Jsem ve znamení raka, takže miluji moře a slunce.
Chystáte se někam?
V lednu se chystáme na Mauritius, a protože jsem hodná babička, tak jsem Huberta
s vnučkou a jeho ženou pozvala na Mauritius také. Takže tam na 14 dní za námi
přijedou, abych vnučku také viděla.
Prozradíte našim čtenářům, jaký je Váš
názor, případně vztah či zkušenosti s estetickou chirurgií?
Jako žena v mém věku něco málo za sebou mám. Musím říci, že když mi bylo
mezi 40 a 50, tak jsem se bála daleko
méně než teď, když jsem starší. Najednou se člověk daleko víc bojí o své zdraví. Musím se přiznat, že jelikož jsem žila
s plastickým chirurgem, tak jsem toto
téma měla doma „denně na talíři“ a věděla jsem, o čem to je – jak může plastická
chirurgie pomoci, ale jak může i ublížit.
Myslím si, že každá žena i muž, pokud
mají nějaké problémy, necítí se dobře,
nebo chtějí zdokonalit svůj vzhled, mohou to řešit. Proč se koukat na starou
ošklivou ženu či muže, když se jim dá
pomoci. Ale je to každého věc. U nás je
bohužel návštěva plastického chirurga
často ještě určité tabu. Lidé se za to stydí
a bojí se o tom hovořit. Já osobně si však
myslím, že kdo má pocit, že by se sebou
měl něco udělat, tak by se toho rozhodně
neměl bát.
Nedá mi, nezeptat se, kdybyste dnes dostala nabídku z Playboye…?
Já si myslím, že bych do toho už nešla, protože člověk nevstupuje dvakrát
do stejné řeky. A že už by se to asi nepovedlo tak, jak se to povedlo kdysi. Práce
byla strašně prima. Focení probíhalo
v Brazílii a navíc jsem měla jistotu, že pokud by se fotky nepovedly, nikdy by se nezveřejnily.
Co byste poradila našim čtenářkám,
aby ve Vašem věku vypadaly stejně
nádherně?
Co bych poradila? Aby se snažily být
pozitivní, aby se nebály život si užívat
a snažily se dělat víc pro sebe než pro
své okolí.
CHARME
6
AUGMENTACE
A nebojte se létat!
„Milé čtenářky, přemýšlíte-li o augmentaci a milujete sport nebo
výtvarné umění, být Vámi, asi bych nad seznamem plastických
chirurgů dlouho neváhal..." Což je (ne)nápadný pokus o reklamu, ale
u tak zkušeného plastického chirurga, jakým je pan doktor Kulhánek,
je určitě namístě! A létat s ním bych se taky nebál...
Najít termín k setkání s plastickým chirurgem MUDr. Josefem Kulhánkem není
jednoduché. Začal jsem tedy vážně uvažovat o možnosti setkat se s ním jako pacient. Zkoumal jsem svůj hrudník před
zrcadlem, ale laicky jsem usoudil, že přes
zmenšení ňader cesta nevede. A pak zazvonil telefon a pan doktor řekl: „A co dnes
odpoledne?” Sešli jsme se v Lékařském
domě a probírali jsme velice závažné a citlivé téma – augmentaci – zvětšení prsou.
Ženy ji podstupují z jednoho důvodu – aby
se líbily. Samy sobě, nám… Takový důvod
si zaslouží úctu a odborníci ji projevují tím,
že stále hledají nejlepší způsob, jak splnit
ženám jejich sen. A ještě zpátky k titulku.
Koníčkem pana doktora je létání na ultralehkých letadlech. Mohlo by se zdát,
že nás chce touto větou vylákat na letiště,
abychom se vznesli do oblak. K mému překvapení tahle věta zazněla v docela jiných
souvislostech...
Když jsem si vyhledal nejrůznější způsoby
zvětšování prsou, od parafinových injekcí
přes různé materiály, slonovinu, přírodní kaučuk až po metody dnešní, narazil
jsem ve dvacátých letech minulého století
na tukové injekce a už v letech padesátých
na injekce silikonové. Silikon dnes skloňují
plastičtí chirurgové ve všech pádech a stále
častěji se mluví i o zvětšování prsou pomocí vlastního tuku.
Osobně jsem se s pacientkou, u které
by byla augmentace provedena silikono-
vými injekcemi, nesetkal. Kolegové na kongresech ale referovali o tom, že na kliniky
občas přicházejí pacientky z bývalého
Sovětského svazu, kterým byla prsa zvětšena právě tímto způsobem. Tato metoda
se ovšem používala i v západní Evropě.
Kýžený efekt se jistě dostavil, jenže u této
metody je velmi vysoké riziko infekčních
a granulomatózních komplikací. Granulomy jsou záněty, způsobené do těla zanesenými látkami, které neprovokují imunitní
reakci. Infekční granulomy jsou vyvolány
bakteriemi. Prsa prakticky zničí.
Zvětšování pomocí vlastního tuku prožívá posledních pár let renesanci. Jedná
se o transfer pluripotentních kmenových
buněk, které se dovedou specifikovat v jakoukoli buňku lidského těla. V podstatě
jde o systém „dva v jednom“. Udělá se liposukce a přeneseným tukem se zároveň
zvětší prs. Očekává se, že se kmenové
buňky změní v prsní tkáň. Všechny buňky
ale přenos nepřežijí, a výsledek tak nelze
standardizovat. Nedá se říct, že prsa jisté velikosti budou po operaci třeba o dvě
čísla větší. U každé pacientky se mohou
kmenové buňky zachovat jinak. Je otázka, bude-li se tato metoda dál rozvíjet anebo jde jen o rozšíření nabídky možností
zvětšení poprsí.
Kliniky také nabízejí Macrolane, gel
na bázi kyseliny hyaluronové. Zahladí na našem těle povrchové nerovnosti,
stehna, hýždě, i mužská prsa nabudou
MUDr. Josef Kulhánek, MBA
Absolvent Fakulty všeobecného lékářství UK. Pracuje na Klinice plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní
nemocnice Na Bulovce, kde je zároveň odborným asistentem. Působí také jako ordinář pro plastickou chirurgii
v Nemocnici Na Františku s poliklinikou. Je držitelem licence České lékařské komory pro obor chirurgie a plastické
chirurgie. S Lékařským domem spolupracuje od roku 2007.
7
CHARME
AUGMENTACE
žádoucího objemu. S lehkou ironií můžeme říci, že stejnou metodu používali
krejčí v době, kdy slavily úspěch vycpávky. Zvětšily a vytvarovaly Vám ramena,
hrudník a dámám i zadeček...
Tato metoda je při zvětšování prsou používána v ČR méně, a to proto, že kyselina
hyaluronová je látka vstřebatelná. Zákrok
se musí po roce až 18 měsících opakovat.
Navíc je metoda vhodná pouze pro úzký
okruh pacientek, které jsou štíhlé a chtějí
svá menší, pevná prsa zvětšit jen lehce.
Cena takového zákroku je srovnatelná
s cenou trvalých silikonových implantátů.
V současné době zůstávají právě ony zlatým standardem.
Informovanost žen o implantátech je poměrně dobrá, díky internetu mají i jasnou
představu o průběhu operace. Při rozhodování se, zda zákrok podstoupit či ne, zvažují všechna pro a proti. Převáží-li „pro“, jaká
pravidla hry by si měly ženy pro realizaci
svého rozhodnutí stanovit?
Měly by si říct: „Nebudu na sobě šetřit!”
Ne z marnivosti, ale pro dobrý pocit, že
udělaly všechno pro to, aby zákrok proběhl dobře a aby se vyhnuly všem možným
komplikacím.
A byly po všechny roky, kdy budou s implantáty žít, klidné a v pohodě.
Ve většině klinik jsou ceny zákroku srovnatelné. Co může cenu snížit, je pouze
levnější implantát. Ať už implantát necertifikovaný, anebo i certifikovaný, ale
o pět, šest tisíc levnější než ty od renomovaných výrobců. Certifikát měly i PIP
implantáty. Statistiky dokazují, že čím je
implantát levnější, tím větší je procento komplikací. Když jsem řekl, že ceny
za zákrok jsou srovnatelné, neznamená to, že jsou všechna pracoviště stejně
kvalitní. Vyplatí se zvolit kliniku s tradicí
a dobrou pověstí, kde se o Vás postará
zkušený plastický chirurg. Plastická chirurgie je lukrativní obor a působit v něm
mají tendenci i jiné odbornosti, gynekologové, všeobecní chirurgové, dermatologové, kde kdo... Zklamání či zdravotní komplikace po jejich neodborných
zákrocích mohou poznamenat klienta
na celý život.
Implantáty jsou různých velikostí. V jak
široké škále objemů jsou nabízeny?
Od velikosti 120 ml až po nějakých 800 ml.
To už jsou implantáty velké, nejsou běžně
skladem. Když o nich někdo uvažuje, je
třeba je včas objednat. Je to jako s okrajovými velikostmi u jiných výrobků.
A jak chirurg velikost implantátu odhaduje, jak ji určí?
Při konzultacích s pacientkou vycházíme z velikosti prsou, jakou má, a jakou
by si představovala. Jsou to pro nás víceméně orientační údaje, protože někdy
představy nelze zcela naplnit. Předoperační testy a naše zkušenosti mohou
ukázat, že to z medicínských důvodů nejde. Může nám pomoci implantát testovací, který při operaci vložíme do dutiny
a hned vidíme, jak bude prs po zákroku
vypadat. Testovací implantáty jsou resterilizovatelné a mohou se použít u dalších
pacientek. Když jsem byl na stáži ve Švédsku, na Akademikskliniken, řešili jsme, jakým způsobem naplánovat velikost a tvar
implantátů individuálně pro každou pacientku. Hlavně u anatomických implantátů šlo o velmi sofistikovaná měření a výpočty. Anatomické implantáty mají velice
přirozený tvar, a výsledný efekt se blíží
umu a dovednostem přírody. Hledat další
možnosti v této oblasti je u silikonových
implantátů v současné době to nejpodstatnější.
Každé lidské konání, kterému nerozumíme, provází různé fámy. A jsme-li navíc
objektem, na němž je konáno, mohou nás
fámy pěkně polekat. Jedna fáma tvrdí,
že silikonové implantáty je nutné po čase
vyměňovat.
Ještě tak před 10 roky bylo opravdu nutné implantáty po 10 až 15 letech nahradit
novými. Dnešní mohou klientce zůstat až
do konce života. Je dobré chodit po operaci přibližně 1x ročně na kontroly, aby
se včas předešlo možným problémům.
Pokud problémy nejsou, není důvod implantáty měnit.
Další „fáma povídala“, že zvětšení implantátem a modelace prsu ohrožuje kojení.
Kojení by mohla trochu narušit redukce
poprsí - zmenšení prsou. Ale mám řadu
pacientek, u kterých jsem operoval právě zmenšení hypertrofických prsů někdy
v jejich 18 letech, a vím, že dnes mají děti
a s jejich kojením bylo všechno v absolutním pořádku.
Třetí fámu jsem si dovolil vykonstruovat
sám. Muž musí při milování krotit své vášně, protože implantát může prasknout.
Implantát vydrží hodně. Snad by mohl
prasknout při velmi prudkém nárazu, ale
běžným tlakem a mačkáním ne. Když je
operace čerstvě provedená, může dojít
k dislokaci implantátu, k jeho posunutí.
Pacientky po augmentaci by neměly alespoň 6-8 týdnů zvedat paže nad úroveň
ramene, neměly by zvedat nic těžkého
a měly by nosit podprsenku. V tomto období by prsa neměl nikdo hmoždit, ale
chovat se k nim gentlemansky.
A fáma poslední – implantáty se můžou
nějak projevovat při kontrolách na letišti,
v bezpečnostních rámech, anebo při letu
v letadle.
To je naprostý nesmysl. Implantáty nepískají, nezvětšují se, nepraskají ani v podtlaku, který ale stejně v letadle není. Svým
pacientkám mohu s klidem vzkázat: Trocha opatrnosti neškodí, ale užívejte si života, jako byste se s implantáty už narodily – a nebojte se létat!
Tady udělejme pro dnešek za augmentacemi a létáním tečku, a věnujme se ještě
chvíli dalším Vašim koníčkům. Před jejich
různorodostí musí jeden smeknout...
Vždycky jsem měl hlavně sportovní
koníčky. Kromě létání ultralehkým letadlem jsem dělal spoustu let i karate.
Získal jsem černý pásek, první dan, dosáhl jsem prvního mistrovského stupně.
Před 2 lety mě bohužel zradilo koleno,
od té doby dělám karate rekreačně.
Dřív jsem i kreslil a maloval, a věnoval
se výtvarnému umění. Kdysi jsem měl
dokonce výstavu kreseb v Malostranské
besedě. Také rád cestuji.
CHARME
8
ESTETICKÁ CHIRURGIE
Klinika, kovárna, Lékařský dům a zpět
Chirurgie a kovařina jsou rukodělné práce. Šikovné ruce plastického
chirurga MUDr. Martina Skálu živí a taky s ním aktivně tráví volný čas.
Kdyby nebylo zvykem mít na ordinacích cedulky „Prosíme, neklepat“,
určitě by se na jeho dveřích skvělo klepadlo, které si ukoval sám.
vost. Operace prováděné z estetických
důvodů se v plastické chirurgii samozřejmě prolínají s řadou nutných zákroků, jde
např. o korekci jizev nebo rekonstrukční
výkony po ztrátách orgánů.
I ten nejlepší lékař musí dojít k vyhlédnutému cíli krok za krokem. Jaké byly
ty Vaše?
Jako medik jsem po III. ročníku fakulty chodil do služeb na Kliniku plastické chirurgie
FN Královské Vinohrady, kde jsem získal
základy chirurgické techniky. Učil mě pan
docent Aleš Nejedlý. Po ukončení fakulty
jsem nastoupil na chirurgii do Brandýsa.
Po téměř čtyřech letech jsem se rozhodl
změnit obor a nastoupil jsem na Klinice
plastické chirurgie.
Plastický chirurg Martin Skála je dalším
z odborníků Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, na kterého se teď budou
moci obracet i pacienti Lékařského domu.
Proč Vás zlákala právě plastická chirurgie?
Na rozdíl od chirurgie klasické plastika
nemá žádnou anatomickou doménu. Pracujeme na obličeji, na břiše… Je to velmi
pestrý obor. Jejím plusem je, že u operací
neexistuje stále stejný standardní postup.
Obecný postup operace je samozřejmě
metodicky daný, ale ve hře je mnoho proměnných, a ty ovlivňují výsledek. Někdo
má prsa hezčí a jiný méně. A aby se líbila
„ta nová“ oběma pacientkám, nemůžete jít
po téže cestě. Jestli úspěch v tomto oboru
na něčem závisí, pak je to lékařova tvoři-
Jaké má člověk pocity, když má poprvé
provést plastickou operaci, která má
pacienta zkrášlit, má mu pozvednout sebevědomí? Chyby a omyly lze v takové
situaci jen těžko odpustit...
Na škole Vám tolik nedochází, že svým
zákrokem můžete někoho i poškodit, ale
když jde člověk poprvé do praxe a dojde
mu, že on je tím, kdo má léčit, přepadnou
Vás z toho stavy úzkosti.
Je nějaká operativa, která ve Vás vzbuzuje respekt a lidsky řečeno, vyhýbáte
se jí obloukem?
Operace nosu. Dělá se po hmatu, přes dírku, což je samo o sobě nesmírně náročné.
Největším problémem je, že nos pořád
pracuje a má paměť. Jeho chrupavky mají
tendenci vracet se do původní polohy. Výsledek, který vidíte měsíc nebo půl roku po
operaci, může být za dva roky prostě jiný...
Já, co se obličeje týče, dělám víčka, oči, facelifting. Dnes se spíše specializuji na úpravy ňader, břicha a provádím liposukce.
Chirurg musí mít o zákroku jasno, my,
do nichž se vnoří jejich skalpel, mu musíme bezmezně věřit. Rozhodnout se podstoupit plastickou operaci není jistě pro
pacientky (mluvme o ženách, muži jsou
ve Vašich ordinacích ve výrazné menšině) jednoduché...
Jsou dva druhy pacientek. Některé uvažují
o operaci delší dobu a když už se odhodlají přijít, spíš se jdou zeptat, co je čeká. Pak
přijdou pacientky, které jsou rozhodnuté,
že operaci chtějí. V dnešní době si většinou
všechno nastudují na internetu, kde jsou
i videa, takže přesně ví, jak bude zákrok
probíhat. U nich je to pak o tom, zda jsme
schopni splnit jejich představy.
A co když je představa pacientky nesplnitelná?
Je třeba mít férový přístup a říct, co můžeme a co ne, jak bude vypadat výsledek.
V případě, že její představy nejsou reálné,
není dobré operaci provádět. Možný výsledek se dá nakreslit, vysvětlit, některé
věci se dají demonstrovat přímo na ní.
Každou pacientku zajímá uložení jizev,
zda budou viditelné a v jakém rozsahu,
jak dlouho bude nemocná, na jak dlouho
ji operace omezí v běžném životě...
Vracejí se k Vám pacientky kvůli dalším
zákrokům?
Žena, která dbá na svůj zevnějšek, začne
třeba víčky a když pak uvažuje o dalších
MUDr. Martin Skála
Plastický chirurg, absolvent 3. lékařské fakulty UK. 2004–2007 chirurgické oddělení NsP Brandýs n/L-Stará
Boleslav, od 2007 Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, od 2012 působí zároveň v Lékařském
domě. Člen České společnosti chirurgie ruky. 2009 Advanced European Course on Hand Surgery, kongresy České
společnosti plastické chirurgie a České společnosti chirurgie ruky.
9
CHARME
ESTETICKÁ CHIRURGIE
vylepšeních, vrací se k lékaři, se kterým
má dobrou zkušenost, kterému věří.
Hledáte při modelaci prsů inspiraci třeba
v umění? Sochaři Rodin nebo Štursa ženy
milovali, ctili jejich tvůrkyni přírodu, ale
jistě si ňadra a jiné části soch modelovali
z poddajné hlíny spíš podle svých představ a k obrazu svému.
K některým ženám je příroda opravdu
štědrá, u jiných je střídmější. Obrazy a sochy všech období o tom vypovídají. Určitě
mě neoslovuje baroko...
Takže u Rubense, milujícího a malujícího kypré ženské tvary, byste se neinspiroval...
Oslovuje mě gotika, ta se mi líbí. Tím neříkám, že bych preferoval trend vyhublých
žen a dívek, to je – bohužel – módní záležitost. Žena má vypadat jako žena. U anorektiček způsobí ztráta tělesné váhy to,
že hrudník „zdobí“ víceméně jen povislá
kůže. S přibývajícím věkem ztrácí kůže
plasticitu, takže už se nedokáže sama přizpůsobit . Teď samozřejmě nemluvím proti
operativnímu zmenšování ňader, to přicházejí většinou ženy, u kterých už objemné prsy vyvolávají obtíže, např. bolesti.
Sny o dokonalejším těle přepadají občas
každého z nás. Co nás za Vámi přivede
až na vinohradskou kliniku nebo do Lékařského domu?
Když má člověk mindrák ze své nedokonalosti, dá se to vyřešit. Takoví lidé
jsou vděční pacienti. Pak je druhá skupina lidí, kteří jsou psychicky nemocní
a všechny své problémy přičítají fyzické
stránce. Mám ošklivý nos, a proto mě
v životě potkávají trable. V takových případech pacient nikdy nebude spokojený.
A pak je tu ještě smutná skupina pacientů, trpících psychiatrickou chorobou,
dysmorfofobií. Jde o patologické vnímání svého těla a vzhledu. Tito po Vás
požadují opakovaně kosmetické úpravy
a nikdy s nimi nejsou spokojeni. Nemoc
je strašná nejen pro pacienta, ale i pro
doktora, který se s takovým pacientem
potká. Při jedné konzultaci tuto chorobu
lékař neodhalí. Pravda vyjde na povrch
až po výkonu. Pacient se úplně změní
a začne martýrium.
Myslím si, že řada operací vyžaduje
od chirurga po všech stránkách obrovskou trpělivost... Jste trpělivý?
Od přírody ne, ale naučil jsem se to. Bez
trpělivosti se tohle povolání dělat nedá.
Například replantace amputovaných
prstů trvají čtyři, šest nebo až osm hodin. Fyzicky náročné je už jen to, že musíte vydržet sedět, bolí z toho záda a hýždě.
Navíc je to jistě namáhavé i psychicky...
To je věc tréninku a zvyku. Takové úrazy se většinou nestávají přes den a když
toho nešťastníka přivezou v deset večer,
lékař stráví koukáním do mikroskopu
celou noc. Šití jednoho prstu trvá hodinu
a půl a když člověk replantuje prsty čtyři
a v duchu si promítne, do kolika hodin ještě bude přikován k židli, není to dvakrát
povzbudivé. Cévy se navíc šijí jemným
šicím materiálem a instrumentáriem. Nit
je tenčí než vlas, nabíráme si ji pod mikroskopem a když Vám z jehelce vypadne,
tak se někdy ani nenajde. Když fouknete,
nitka uletí. Na to, aby prst fungoval, stačí,
aby byly funkční jedna žíla a jedna tepna,
která prst vyživí. Jistější je, přišijí-li se dvě
tepny a dvě žíly.
Od jemných materiálů přejděme bez
dlouhých oklik ke kovářskému řemeslu.
Kovařina je Vaším životním koníčkem co na to ruce chirurga?
Ruce? Nic, člověk se musí naučit pracovat při všem v rukavicích. To je jediná podmínka a nutnost, aby člověk neztratil cit a měl jemnou kůži. Co se týče
zátěže, v té problém není. Strašili mě,
že se může objevit třes. Věřím si a vím,
že to se nestane. Postavil jsem si kovár-
nu na chalupě – Kokořínsku. Svůj volný
čas dělím mezi syna, chalupu a motorku.
Kovařina je takové televizně pohádkové
řemeslo, předvádí se na trzích a vždycky
přiláká fůru zvědavců – kdy zlákala Vás?
S kovařinou koketuji od nějakých 13 let.
Táta pracoval na chalupě se dřevem, já
se zbláznil do železa. Kamarád amatérské kováře sdružuje a 1x ročně pořádá
na hradě Šelmberku u Mladé Vožice
víkendové setkání u výhní a kovadlin.
Vždy vykoveme něco pro tamější sdružení Království Danar, které zříceninu
hradu udržuje, opravuje a též organizuje pro návštěvníky programy zaměřené
na historii řemesel.
Kovařina, motorka – jakou posloucháte
muziku?
Tvrdší, rockovou, a můžu ji poslouchat
i při operaci na rozdíl od jiných kolegů,
kteří potřebují ticho.
Co byste svým pacientům z Lékařského
domu vzkázal? Aby se operací nebáli?
To, že se pacient bojí, je známka zdravého
rozumu. Kdo se nebojí, není normální!
Strach z plastické operace je sladkobolný. Mísí se s radostí, že až bude po všem,
budeme šťastni, že jsme našli odvahu
něco pro sebe udělat. Tak se „bojme“ jako
v kině. Z toho, co vidíme na plátně, jde
na nás chvílemi děs, ale hlava ví, že nás
čeká happy end! A Martinu Skálovi přejme, ať svou trasu klinika – kovárna – Lékařský dům projíždí na motorce s chutí
a ať mu ruce, kterým nedá celé dny spočinout, slouží bez reptání dvanáctky, šestnáctky i čtyřiadvacítky!
CHARME
10
NADSTANDARDNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Tělo a duše jsou propojené
„Člověk funguje jako počítač. Tělo je hardware, duše software," říká
lékařka Michaela Štěpánová, která za svou bohatou praxi léčila herce,
politiky i vězně. V Lékařském domě se stará především o nadstandardní
zdravotní péči a předoperační vyšetření, která často odhalí skryté
zdravotní problémy zaviněné mimo jiné stresem a příliš rychlým stylem
života. A kde čerpá klid ona? Třeba na cestách. „Ke 40. narozeninám
jsem si nadělila cestu na Anapurnu. Byla jsem v Nepálu, v Káthmándu.
Mám ráda také Irsko, teď jsem byla na Aranských ostrovech, kde jsem
čekala na tuleně a nedočkala se, ale viděla jsem delfíny. Strašně dobře
je mi v Římě, to miluji,” usmívá se lékařka a pouští se do vyprávění
o své cestě lékařské...
V půlce devadesátých let jste se z Prahy,
kde jste byla na stáži v Nemocnici s poliklinikou ve Vysočanech, dostala do jižních Čech. Jak k tomu došlo?
V roce 1996 jsem si dodělala interní atestaci. Pak jsem se rozhodovala, jestli půjdu
cestou kariéry nebo cestou životních zkušeností. Rozhodla jsem se pro to druhé,
a tak jsem asi čtvrt roku po atestaci odjela do jižních Čech za mužem, kterého
jsem si potom vzala. V jižních Čechách
jsem působila jako interní konziliář (přizvaný lékař z jiného oboru, pozn. redakce) pro psychiatrické lůžkové oddělení,
které bylo přímo v klášteře ve Lnářích.
dva až tři dny v týdnu pracovala i na klasické interní ambulanci v Blatné. K tomu
jsem jako každý jiný lékař, a to byla povinnost, ještě jezdila se záchrankou.
S jakými pacienty jste pracovala?
Zejména s gerontopsychiatrickými, dále
tam byla taková všehochuť, např. odvykací kůry pro toxikomany, ochranné léčby,
byli tam lidé z vězení, se schizofrenií. Časem jsem se nechtěla zabývat jen psychiatrickými pacienty, a tak jsem po dohodě
Před loňským nástupem do Lékařského
domu jste mimo jiné dva roky pracovala
na pražské soukromé klinice Santé, kde
se léčí i VIP pacienti z řad umělců či politiků. Jaká to byla zkušenost?
Člověk se naučil mít pevné nervy, ovládat
se a hezky se oblékat (úsměv). V tu dobu
Za jak dlouho jste se zase vrátila do Prahy?
V jižních Čechách jsem strávila asi osm let.
Mezi tím jsem porodila syna a s manželem,
který byl malíř a sochař, jsem se po osmi
letech rozvedla a vrátila jsem se k Praze,
kousek za Prahou bydlím i dnes. Pracovala
jsem nejprve na rehabilitaci ve Chvalech,
kde jsem využila kurz akupunktury, který
jsem dělala na mateřské.
MUDr. Michaela Štěpánová
V roce 1993 absolvovala na Univerzitě Karlově 3. lékařskou fakultu všeobecného a preventivního lékařství. V roce
1996 získala atestaci z oboru Interního lékařství. V roce 2002 na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
(IPVZ) dokončila kurs akupunktury. V letech 2004 až 2008 se zúčastnila psychoterapeutického výcviku v rodinné
terapii a psychosomatice na Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. S Lékařským domem
spolupracuje od roku 2011.
11
CHARME
NADSTANDARDNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
jsem si také dodělávala psychoterapeutický výcvik, na který mě vybrali do Liberce.
V Lékařském domě děláte interní předoperační vyšetření pro plastické operace.
Jak v současné praxi využíváte psychiatrické a psychologické zkušenosti a znalosti?
V plastice využívám psychologii docela
hodně, protože když si někdo chce nechat
upravit např. nos, tak je potřeba, aby věděl
proč. Já si s ním mohu popovídat a tímto
ho mohu třeba upozornit na něco jiného
(jiný problém) a ještě jednou se ho zeptat,
zda tento zákrok opravdu myslí vážně.
Plastici v sobě znalost psychologie trochu
mít musí, teď mluvím o estetické chirurgii. Když člověk není po psychické stránce v pořádku, tak se i špatně hojí, a to je
po estetickém zákroku, kde je potřeba
dobrá hojivost jizev, nežádoucí.
Musí se plastická operace odložit i v případě méně závažných zdravotních problémů?
Třeba obyčejná rýma. Při intubaci, zavedení trubice při celkové anestezii,
se infekce dostane do dýchacích cest,
dostanete kašel a při něm se Vám potrhají jizvy. Lidé to ale někdy těžko chápou a nechtějí zákrok překládat kvůli
rýmě nebo kašli.
Pravidelná lékařská péče pomůže včas
odhalit symptomy civilizačních, kardiovaskulárních i nádorových onemocnění. Máte zkušenost s tím, že se při nadstandardní zdravotní prohlídce nebo při
předoperačním vyšetření odhalil nějaký
závažnější problém?
Zrovna dneska jsme tu měli paní, která
měla jít na operaci očních víček. Zákrok
se dělá v celkové anestezii, ale z důvodu hypertenze šla rovnou na kardiologii. Tím chci říci, že i když se člověk cítí
zdravý, důkladnou preventivní prohlídkou můžeme odhalit závažnou nemoc
už v zárodku a včas ji léčit bez fatálních
následků.
Zmínila jste nadstandardní lékařskou
péči, kterou Lékařský dům nabízí svým
pacientům. Jaká péče se klientům dostává?
Tato klientela je hodně pracovně vytížená, takže nemůže u lékaře zbytečně
čekat několik hodin, potřebuje určitý
komfort. Já mohu nabídnout např. naši
laboratoř, velice rychle si udělám EKG
a zařídím i vyšetření praktického lékaře.
Jsem schopná vše udělat rychle a objed-
nat klienty tam, kam potřebují. Tady v LD
je neurolog, gynekolog a další specialisté. Zkrátka, naši pacienti mají vyšetření
rychle a bez čekání.
Takže při nadstandardní lékařské péči
je pro Vás důležitá i psychika?
Určitě, já sama prošla v osobním životě
nejednou zkouškou, a proto se dnes mohu
věnovat psychosomatice. Tělo a duše spolu totiž úzce souvisí. To je jako u PC, musí
fungovat hardware i software. Je ideální,
když mohu propojit hardware a software,
to znamená tělo i duši. Pokud vím, že interní vyšetření je v pořádku (tělo), zbývá
tedy již duše. Nadstandardní vyšetření
Vám umožní luxus zabývat se obojím.
Rozdíl mezi běžnou péčí u praktického lékaře tak, jak ji znáte, a naší nadstandardní péčí je jednoduchý, máme zájem a čas
se pacientům věnovat dostatečně dlouho,
abychom společně dokázali problém najít
a vyřešit. Pokud možno tak, aby se pacient již nemusel vracet.
Nabízíme individuální zdravotní péči
Zdravotní programy – Karty:
–karta „praktický lékař“ s registrací klienta
– karta VIP „osobní lékař“ (praktické/interní lékařství)
–karta Ortopedie, Neurologie, Rehabilitace, RTG
–karta Gynekologie
–karta Poradna pro těhotné
–karta Dermatologie
Jste-li držitelem některé z těchto karet, získáváte
především tyto výhody:
–organizace lékařské péče, přednostní objednávání – objednání na čas,
bez zbytečného čekání
–přednostní ošetření, garance termínů
–po předchozí dohodě konzultace mimo ordinační hodiny
–zajištění předoperačního vyšetření
–v případě operačního řešení možnost výběru termínu operace
–pro registrované klienty jsou poskytovány slevy na vybrané úkony v LD
–zajištění indikovaného vyšetření mimo LD
–informace o novinkách a změnách zasílané na e-mail klienta
–možnost zasílání výsledků e-mailem s vyjádřením lékaře
CHARME
12
NADSTANDARDNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
Komplexní preventivní vyšetření:
Jeden den. Jedno místo. Mnoho
prospěchu. Dopřejte si Den zdraví.
Zachytit chorobu v časném stadiu pomůže zabránit jejímu dalšímu
šíření. Základem je prevence, která se v podobě komplexního
zdravotního vyšetření postará o včasný záchyt civilizačních,
kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Všechna vyšetření
se provádí v jeden den a na jednom místě bez nutnosti návštěvy
dalšího pracoviště.
Civilizační choroby jsou podle předpokladů následkem městského stylu života,
ve kterém hraje hlavní roli stres ze stále rychlejšího tempa a nedostatku času
na pohyb, relaxaci, kvalitní jídlo a dostatek prostoru pro třídění vlastních
myšlenek. Nezdravé zklidňování pomocí
alkoholu, cigaret a tučného či sladkého
jídla může vyústit v nebezpečné následky. Mezi civilizační choroby se řadí chronický únavový syndrom, zácpa, obezita,
ateroskleróza či hypertenze.
Kardiovaskulární onemocnění se vztahuje na problémy se srdcem a cévní soustavou. Pod tento obecný pojem mimo jiné
spadá právě ateroskleróza, jejíž příčinou
je ukládání tukových látek, především
cholesterolu, do stěny tepny. Ta se postupně zúží a ztrácí na pružnosti, čímž
může omezit průtok krve. Důsledkem
je poškození orgánů vlivem nedostatečného zásobení kyslíkem. Ateroskleróza
může zapříčinit infarkt či cévní mozkovou příhodu. Srdečně cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí. Hned
za ně se řadí onemocnění onkologická
neboli nádorová.
V České republice jsou nejčastější nádory
tlustého střeva a konečníku. Vzniku nádorového onemocnění střev často předchází problémy se zažíváním, jako je střídání
průjmu a zácpy či krev ve stolici. Velký
vliv má také stres v práci i osobním životě. Nádory vznikají vlivem selhání vnitřních mechanismů řízení, kdy dosloužilé
buňky některých tkání, jako jsou vaziva
či sliznice, nezemřou, ale dál se nekontrolovatelně množí. Vyšetření dokáže odhalit nádory o velikosti několika milimetrů,
které už se ale dokážou nebezpečně šířit.
Proto platí staré moudré lékařské doporučení – raději přijďte k vyšetření jednou
zbytečně, než jednou pozdě.
Den zdraví – co od něj máme očekávat?
Komplexní screening kombinuje několik
vyšetřovacích metod, které zjistí zásad-
13
CHARME
NADSTANDARDNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
ní informace o fungování Vašeho těla
a jeho případných vadách. Vyšetření
začínáme ráno odběrem krve a moči.
V laboratoři provedeme základní krevní rozbor, který zahrnuje sedimentaci
krvinek pro zjištění případných zánětů, krevní obraz, jaterní testy, kontrolu
funkce ledvin a kontrolu metabolických
parametrů, které odhalí koncentraci
cukru v krvi, hladinu cholesterolu či triglyceridů. Na požádání je možné Vaše
krevní vyšetření rozšířit.
Na závěr prohlídky praktický lékař zhodnotí výsledky Vašich jednotlivých vyšetření a vypracuje podrobnou zprávu, kterou
Vám zašleme poštou do vlastních rukou.
Pokud se výsledky odchylují od normálních hodnot, Lékařský dům Vám nabídne léčbu pod vedením odborníků kliniky
a spolupracujících nemocnic, jako je například FN Královské Vinohrady nebo
Nemocnice Na Františku.
Dne zdraví se mohou zúčastnit
jen čtyři klienti denně, proto Vám
doporučujeme objednat se předem
na sekretariátu kliniky.
Kontakt:
telefon: 242 426 474
e-mail: [email protected]
Na odběr krve je nutné, abyste přišli
na lačno, kručení v žaludku Vám utěší
svačina, která je v ceně prohlídky. Po občerstvení následuje vyšetření Hemokult
na okultní krvácení do stolice, kdy Vám
provedeme screening tlustého střeva.
Před tímto vyšetřením je nutné, abyste
si vyzvedli obálku a předem podle návodu odebrali a připravili tři vzorky stolice. K dalším vyšetřením patří EKG pro
kontrolu srdeční činnosti, jehož výsledek
Vám interpretuje praktický lékař nebo
internista. Dále následuje péče specialistů Lékařského domu, kteří Vám provedou neurologické vyšetření s cílem
zkontrolovat nervové funkce, jako je například instinktivní či emotivní chování
nebo paměť a RTG hrudníku, které poskytne první informace o stavu Vašeho
srdce a plic. K dalším vyšetřením patří
dermatologická kontrola a sonografie
břicha.
Při vyšetření kůže Vám lékař na základě analýz stanoví typ pleti a doporučí
vhodné ošetření. Dermatolog Vám dále vyšetří kožní znaménka a odhalí rizikové kožní útvary. Nebezpečné jsou
zhoubné typy kožních nádorů, které
se označují jako melanomy. Průměrný
věk pacientů s tímto onemocněním, jejichž počet se za posledních 40 let zšestinásobil, je 54 let.
Ultrazvuk břicha je jedno z nejjednodušších a nejdostupnějších vyšetření, které
odhalí možné problémy břišních orgánů,
tedy především žaludku, jater, žlučníku,
ledvin či slinivky. Sono břicha Vás může
upozornit na žlučníkové či ledvinové kameny, zánětlivé jaterní změny i na nádorové onemocnění.
Nabídka zajištění zdravotních prohlídek
– Den zdraví – komplexní prohlídka
– preventivní prohlídka (interna/praktické lékařství)
– komplexní vyšetření zaměřené na osový aparát a podologické poradenství
1x ročně komplexní vyšetření zaměřené na osový aparát včetně potřebných
mobilizačních výkonů, odstranění blokád a poradenství v oblasti životního
stylu, pohybových stereotypů, návyků, atp. (ortoped či neurolog);
podologické poradenství – vyšetření, předpis ortopedických vložek, obuvi
– zdravotní prohlídka u ambulantního specialisty bez doporučení
praktického lékaře
– standardní zdravotní prohlídka hrazená pojišťovnou
– předoperační vyšetření
– prohlídky v rámci pracovně lékařské péče – bez rizikové pozice
CHARME
14
PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE
Pracovně lékařská péče se týká všech
zaměstnanců bez ohledu na profesi
Nechat provést zdravotní prohlídky zaměstnanců v Lékařském domě
je sázka na jistotu. Dlouholeté zkušenosti s nimi má nejen samotná
instituce, ale také doktorka Miroslava Frčková, která se závodní
preventivní péčí (dnes pracovně lékařskou péčí) zabývá nepřetržitě
od složení atestace z všeobecného lékařství v roce 2002.
Od 1. dubna platí v oblasti
bezpečnosti práce přísnější
podmínky. Vstupní prohlídka
se nově týká všech zaměstnanců, tedy i brigádníků
nebo externích pracovníků,
kteří mají pracovní smlouvy
na dohodu. Při nedodržení
vstupní prohlídky se zaměstnavatel dopustí správního
deliktu na úseku bezpečnosti práce, za což mu může
hrozit pokuta až ve výši dva
milióny korun.
Přesto povědomí o vstupních prohlídkách není u zaměstnavatelů automatické.
„Myslím si, že některé firmy to vůbec netuší. Nevím, jak to funguje, jestli se to dozví
až na základě kontroly,” říká Miroslava
Frčková. Posuzovaní pracovníci jsou rozděleni do kategorií podle rizik. U kategorie I může mít zaměstnanec posudek
od svého praktického lékaře, kde je registrovaný, od kategorie II a výše již musí mít
MUDr. Miroslava Frčková
V roce 1993 absolvovala na Univerzitě Karlově 1. lékařskou fakultu. V roce 2002 získala atestaci z oboru všeobecného
lékařství I. stupně. Je členkou České lékařské komory a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JP. Závodní
preventivní péčí se zabývala mimo jiné v ambulancích Železniční nemocnice Italská a na klinikách pražských
nemocnic. V Odborném léčebném ústavu Paseka na Moravě absolvovala pneumologickou stáž. S Lékařským
domem spolupracuje od roku 2010.
15
CHARME
PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE
zaměstnavatel uzavřený smluvní vztah
s nějakým zdravotnickým zařízením, kde
se prohlídky provádí.
Pokud si zaměstnavatel zajistí vstupní
a preventivní prohlídky svých pracovníků
u Lékařského domu, získá tím spoustu výhod. Kromě dlouholetých zkušeností mezi
ně patří fakt, že je vše na jednom místě
a pracovníci tak nemusí jezdit na další odborná pracoviště. „Lékařský dům už má
poměrně dlouhou praxi v pracovně lékařské péči, zaměřoval se na ni od začátku,
ještě dříve než byl zpřísněn zákon,” líčí
lékařka. V případě nutnosti odborných
prohlídek jsou specializované ordinace
v jedné budově. „Je tu i zázemí polikliniky,
tedy možnost různých odběrů,” doplňuje
Miroslava Frčková.
Návštěvu lékaře lidé často odkládají kvůli nedostatku času. Stejně tak je z pohledu zaměstnance komplikované i hledání
časové skuliny pro pracovně lékařskou
prohlídku. Lékařský dům proto přišel s jedinečným nápadem, kdy se pro kontrolu
zdravotního stavu zaměstnanců vyhradí v ordinacích jeden den. „Kde jsou například směnné provozy, je pro lidi těžké
se k nám dostat. Proto Lékařský dům nabízí zorganizovat jeden den, kdy se naplánují vyšetření, odběry a podobně," podotýká
Miroslava Frčková.
Po dohodě s klientem je možná také varianta, že lékař může přijet do společnosti
a pracovníky z I i II kategorie může vyšetřit na místě.
Lékařský dům tak kromě zkušeností nabízí také obrovskou úsporu času, která
hlavně v dnešní době znamená i velkou
úsporu peněz. Tato nabídka se jistě zaměstnavatelům bude líbit.
A jak je to s jednotlivými kategoriemi?
„Kategorii II si ještě určuje sám zaměstnavatel s tím, že se např. jedná o směnný
provoz, ale nejsou zde přítomna klasická
rizika. Tím myslím biologické, chemické
a fyzikální činitele,” vysvětluje lékařka.
Základem kategorií I a II je v podstatě
jen vyšetření moči. „Nic dalšího se nedělá, žádná odběry krve. Je to v podstatě
jako u klasické preventivní prohlídky
u praktického lékaře,” popisuje Miroslava Frčková. U nejvyšší kategorie jsou
k vyšetření podle daných rizik stanovena konkrétní doporučení. Někdy větším problémem než samotná odbornost
ale mohou být psychické aspekty, jako
třeba v případě posuzování potenciál-
ních řidičů autobusu. „Každý si řekne,
že může řídit, ale autobus, to je již něco
jiného. Stává se, že chtějí pracovat jako
řidiči lidé, kteří momentálně jinou práci
nemají, ale zároveň nemají fyzické ani
psychické předpoklady pro toto povolání. Toto musím posuzovat z odborného
hlediska velmi přísně, pro zaměstnance a potažmo zaměstnavatele to však
příjemné být nemusí,” hovoří lékařka
o zkušenostech z praxe.
Stanovisko lékaře ke stavu pacienta je
pro zaměstnavatele závazné. Proti lékařskému posudku se ale lze odvolat k nadřízenému orgánu konkrétního zdravotnického zařízení. „Samozřejmě se může
někdy stát, že konečné rozhodnutí nadřízeného orgánu bude jiné. Na stranou
druhou je třeba říci, že zamítavý posudek
z naší strany je raritou, v podstatě k tomu
ani nedochází. Mně osobně se nestalo,
že by se někdo odvolal,“ uzavírá Miroslava Frčková.
Pracovně lékařská služba – PLS
–v oboru pracovního lékařství se zabýváme vlivem pracovního prostředí,
pracovních podmínek a vlivem práce na zdraví pracovníků
–naším hlavním cílem je prevence, zaměřená na poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci
a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti
–společnost Lékařský dům Praha 7, a. s. působí dle platné legislativy v tomto oboru již 17 let
–naše zdravotnické zařízení nabízí odpovědnému zaměstnavateli komplexní zajištění pracovně lékařské služby doplněné o služby z oblasti poradenství (nová legislativa) a organizace, to vše s individuálním přístupem
Zajišťujeme tyto povinné součásti PLS dle legislativy
§
–zdravotní prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní)
zajištění potvrzení o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
v periodě dle kategorizace prací
–kontroly pracoviště z hygienického hlediska
zajištění protokolu o provedené kontrole
v periodě 1 x ročně (dle nového zákona)
Příjemné prostředí – Osobní přístup – Špičkové vybavení
–naše společnost Vám nabízí komplexní řešení a odborné zajištění pracovně
lékařské služby s maximálním respektem Vašich individuálních požadavků
dle platné legislativy
–činnosti PLS provádíme vždy po dohodě s Vámi na základě Vašeho konkrétního požadavku; prohlídky zaměstnanců organizujeme tak, aby maximálně vyhovovaly Vašim časovým možnostem
–snažíme se vyhovět Vašim specifickým požadavkům a vytvořit každému
individuální PLS
–jsme připraveni na zajištění zdravotní péče pro Vaši společnost na odborné úrovni v příjemném rodinném prostředí naší kliniky
CHARME
16
INTERIÉROVÉ STUDIO NOBIS LIFE
Interiérové studio Nobis life
patří za více než 13 let své existence mezi špičku ve svém oboru. Také
díky faktu, že drží krok s nejnovějšími trendy, nebojí se inovativních
změn a svým zákazníkům přináší kontinuálně novou inspiraci.
Studio nabízí letité zkušenosti a cit pro detail při realizaci interiérů – jak privátních,
tak i komerčních, hotelových či reprezentačních prostor. „Náš tým Vám pomůže
naplnit Vaše představy a přání tak, aby realizace interiéru odrážela Vaši osobnost
a životní styl. Nabízíme veškeré bytové
vybavení – od textilií a koberců až po luxusní nábytek, tapety, svítidla a bytové doplňky,“ uvádí majitelka Nobis life Lenka
Kurečková. „Po celou dobu realizace in-
teriéru stojíme po Vašem boku a plynule
dotváříme jednotlivé detaily v harmonický celek, dokud celý koncept plně neodpovídá Vašim představám. Naši designéři
usilují o maximální soulad interiérů s Vaší
osobnosti,“ doplňuje dále.
„Náš bytový architekt naslouchá Vašim
přáním. Vytvoří interiér na míru přímo
Vám. Nebojte se tedy podělit s našimi
designéry o každý detail – Vaše přání
proměníme ve skutečnost. Upřednostňujeme individuální přístup k potřebám
klienta a také zajišťuje kompletní služby od stavebních úprav až po dopravu,
odbornou montáž, malování, pokládku
parket, instalaci spotřebičů a mnohé
další. Náš tým zajistí i jednání s úřady,
veškerou potřebnou stavební dokumentaci, interiérové studie, vizualizace, včetně stavebního povolení,“ upřesňuje výčet
majitelka studia.
17
CHARME
INTERIÉROVÉ STUDIO NOBIS LIFE
Pro tento rok si Nobis Studio připravilo
novou vánoční inspiraci v podobě nadčasových skleněných děl Anna Torfs a interiérových svíček Baobab Collection.
Veškeré umělecké kusy z kolekce Anna
Torfs jsou výsledkem ruční řemeslné práce, včetně foukání skla, řezby a pískování.
Stejnojmenná belgická designérka s českými kořeny využívá sto let staré techniky úpravy skla, které s užitím nových
postupů tvoří jedinečná umělecká díla.
V průběhu let vytvořila Anna tři kolekce – Basics, Edition a Objects – jež vynikají především čistými liniemi a dokonalým
zpracováním.
Luxusní interiérové svíčky a difuzéry
Baobab Collection, které díky svému
uměleckému designu slouží také jako
elegantní dekorace, inspirují širokým
výběrem a vůní dálek. Samotné vůně
jsou vyvíjeny v Grasse, v pravém chrámu světové parfumerie, kde je jim věnována péče těch největších odborníků.
Svíčky jsou v nabídce v deseti základních
exkluzivních barvách a vůních a pěti různých velikostech. Mezi největší se řadí
majestátní svíčka Maxi Max, která je 40
centimetrů vysoká, má 7 knotů, váží téměř 10 kilo a dokáže Váš domov prosvítit
a provonět až 1 000 hodin, aniž by zanechala jakékoli stopy vosku na skle.
Nobis life – Dlouhá 32, Praha 1
Nobis Studio – Štěpánská 59, Praha 1
www.nobis.cz
CHARME
18
NOVINKY
Stárnutí dokážeme předcházet i bez skalpelu
Bioderma – Novinka Matriciane. Přijde
Vám, že Vaše pokožka již není tak pružná,
jako bývala? Právě pro Vás je převratná
novinka Matriciane od Biodermy, která
je biology navržena tak, aby vyhovovala
jak pleti normální, tak zejména pleti citlivé. K dostání je v naší lékárně, která je
Vám k dispozici od pondělí do pátku vždy
od osmi do sedmnácti hodin.
Stárnutí kůže jako takové je přirozený
a nevyhnutelný jev, který je ovlivňován
mnoha faktory, ať už vnitřními (věk
a genetika), nebo vnějšími (nadměrné
slunění, kouření tabákových produktů,
stres či samotný životní styl).
První známky stárnutí pleť vykazuje již
v 25 letech, kdy jsou znatelné zejména
mimické vrásky. Proto vyvinula Bioderma přípravky již pro ženy od tohoto
věku. Matriciane Multi – Défense je revitalizující krém ideální pro mladou ženu.
Aktivně napomáhá předcházet stárnutí
pleti, navrací pleti vitalitu a detoxikuje.
Pro ženy, které již dosáhly věku 35 let, je
připraven revitalizační krém Matriciane Rides – lehký krém vyplňuje vrásky
a rýhy, vyhlazuje pokožku a obnovuje
přirozenou pružnost pleti. Krémová textura navíc dodává pleti hydrataci a výživu.
Liftingový krém Matriciane fermeté byl
vyvinut pro zralé ženy s již viditelnými
vráskami a povadlými konturami pleti.
Jeho složení je navrženo tak, aby pleť
zpevnilo, vyhlazovalo vrásky a vypínalo
kontury obličeje. Navíc obsahuje látku
Ectoin®, který posiluje přirozenou obranyschopnost buněk.
Pomůžeme Vám v boji proti pigmentovým skvrnám
NeoStrata – produktová řada Enlighten.
Pigmentové skvrny jsou nepříjemným
výsledkem našeho životního stylu, nadměrného vystavování pleti slunečnímu
záření, používání tabákových produktů,
ale v neposlední řadě jsou nám „předurčeny“ i geneticky.
V boji proti pigmentovým skvrnám Vám
pomůže opět naše lékárna, kde si můžete
zakoupit produkty z řady Enlighten Trio.
Prvním přípravkem, kterým je vhodné
péči začít, je Enlighten Ultra Brightening
Cleanser. Rozjasňující a čistící gel s ob-
Pro ještě lepší účinek doporučují naše
lékárnice používat doplňující prostředek – Matricium Sérum, které umocňuje a prodlužuje účinek ostatních výrobků. Tento výrobek je vhodné používat
2 – 4 krát ročně.
sahem Neo GlucosaminuTM a výtažky
z alpských rostlin, pleť připravuje pro
maximální účinek následného ošetření
ostatními přípravky z řady Enlighten.
Dalším produktem z řady je Enlighten
Illuminating Serum s Neo GlucosaminemTM, peptidy, lékořicovým extraktem, výtažky z alpských rostlin a vitamínem C. Kombinací těchto cílených
silných rozjasňovačů napomáhá pleť
prosvětlit a rozzářit. Sérum snižuje výskyt stávajících pigmentových skvrn
a brání vzniku skvrn nových.
Lékařský dům Praha 7 – Lékárna
Janovského 48
Praha 7 – Holešovice
telefon: 242 426 413
web: www.ld.cz
Poslední novinkou řady je Enlighten
Pigment Controller. Přípravek kontroluje pigmentace a chrání před vznikem
nových skvrn, obsahuje Neo GlucosaminTM, Retinol, výtažky z alpských rostlin, vitamíny C a E a složku Sabiwhite®.
Všechny výše zmíněné přípravky si můžete zakoupit v naší lékárně.
Kosmeticko-chirurgická novinka v oblasti operací horního rtu
Operace horního rtu, respektive jeho
zkrácení a předsunutí, je velmi efektní
zákrok, který zejména u starších lidí
dokáže výrazně zlepšit vzhled. U mladých lidí horní ret při úsměvu (a nejen
při něm) poněkud obnažuje přední zuby,
u starších osob dochází vlivem gravitace
a ochablosti tkání k jeho poklesu a zuby
nejsou patrné. Také vrozený stav dlouhého horního rtu působí podobný estetický
problém, který je chirurgicky snadno
ovlivnitelný.
Principem operace je odstranění tkání
pod nosem ve tvaru býčího rohu. Zá-
krok umožňuje zkrácení horního rtu
a vyzvednutí jeho červeně.
Výkon je možno provést i v místním znecitlivění, podobně jako např. operaci očních víček.
Jde tedy o operaci ambulantní, kterou
je možno ještě kombinovat např. s doplněním objemu rtu vlastním tukem. Trvá
obvykle méně než hodinu a po výkonu
odchází pacienti do domácího léčení.
Do společensky aktivního života se vrací
cca 10. den, v případě doplnění objemu
rtů ale ještě bývá patrný otok. Tyto oper-
ce, které se provádí na pracovišti LD Praha 7, jsou v naší republice zatím málo
běžné.
19
CHARME
SOUTĚŽ
Plastická operace ZDARMA!
Lékařský dům připravil pro Vás, naše čtenářky, unikátní soutěž
o plastickou operaci zdarma! Šanci získat zákrok svých snů
tak máte i Vy!
Co můžete získat
Jakýkoliv zákrok plastické chirurgie
podle Vašeho výběru! Je jedno, zda toužíte po liposukci, zvětšení ňader nebo faceliftu! V každém případě se ale můžete
spolehnout na kvalitu – Lékařský dům
se totiž pyšní déle než patnáctiletou tradicí v poskytování perfektních služeb.
Co pro to můžete udělat
Zašlete nám na e-mailovou adresu:
[email protected] Vaši fotografii,
požadovaný zákrok a krátký příběh s vysvětlením, proč chcete podstoupit právě
tuto plastiku. Vůbec není třeba, aby na fotografii byl vidět Váš obličej. Chráníme
Vaše soukromí, a tak nám stačí snímek
místa, které potřebujete „opravit“.
Pozor, vyhrávají všichni!
Přihlášením do soutěže pacientka souhlasí s prezentací provedeného zákroku, opět se zachováním anonymity. Nejen ona ale bude vítězkou. Každá
žena, která se do soutěže přihlásí, totiž automaticky získá 10% slevu na služby Lékařského domu. Tedy třeba na vysněnou liposukci.
Soutěž trvá do konce ledna 2013.
Kdo zákrok zdarma získá
Odborníci z Lékařského domu fotografie
kandidátek pečlivě posoudí a vyberou nejzajímavější z došlých příběhů. Operovat
budou tu klientku, u které usoudí, že plastiku potřebuje nejvíce. To je spravedlivé,
nemyslíte?
Lékařský dům Praha 7
Janovského 48
Praha 7 – Holešovice
telefon: 242 426 400
web: www.ld.cz
Silná.
Vysoce účinná.
Profesionální.
Nová NeoStrata Skin Active je moderní, komplexní péče
proti projevům stárnutí pleti, určená pro všechny viditelné
známky stárnutí s využitím nejmodernějších technologií.
novinka
K dostání ve vybraných lékárnách,
klinikách a ordinacích dermatologů.
Elite Science. Professional Results.
NEOMED s.r.o., Praha, tel.: 274 008 411, e-mail: [email protected], www.neomed.cz
Komplexní péče o krásu a zdraví
pod jednou střechou
Nabízíme péči v těchto odbornostech
plastická chirurgie
korektivní dermatologie
ortopedie (vč. jednodenní chirurgie)
cévní (vč. operativy)
neurologie
interní lékařství
všeobecné lékařství
fyzioterapie
radiodiagnostika
gastroenterologie
gynekologie
lékárna
Naše přednosti
více jak 16letá tradice
vysoce kvalitní tým špičkových lékařů
profesionální péče a zároveň příjemná rodinná atmosféra
nejmodernější technické vybavení
komplexní péče pod jednou střechou
Pro firemní klientelu poskytujeme
pracovně lékařskou péči
komplexní screening – Den zdraví
individuální zdravotní péči
péči pro zaměstnance v rámci programu
Benefit Plus či benefitových poukázek
(FlexiPass, VitalPass a Unišek)
Lékařský dům Praha 7, a. s.
Janovského 48, 170 00 Praha 7
telefon: +420 242 426 400
e-mail: [email protected]
www.ld.cz
www.plasticka-chirurgie.us
Download

Stáhnout - Lékařský dům Praha 7