KOSTKA
firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o.
2/2014
z obsahu:
Rozšíření skladovacích služeb
Nová sběrka Belgie
Organizační změny - nové pozice
Nová posila pro východní relace
Kdo je kdo: představujeme pobočku Brno
®
www.bohemiacargo.cz
Úvodník
Milí přátelé firmy BOHEMIA CARGO s.r.o.,
že změna je život, je už v Čechách
dlouhodobě profláknuté rčení. Osobně
rád někdy dávám k dobru úsloví, že
jediná jistota na tomto světě je, že nic
není jisté. Já sám také měním, ač někdy
nerad, některé zakořeněné názory, které
si nesu životem.
Už dávno tedy nemám za nejvyšší
morální autoritu prezidenty a učitele,
ale ani některé lékaře. Určité změny,
které prožíváme, nebo se na nás teprve
chystají, však nevím, jak bych měl
nejlépe zažít. Také často nevím, které
straně mám dát za pravdu. Té, která nové
věci navrhuje, nebo té, která se změnám
brání. Posuďte sami.
Třeba doporučení EU na zkrácení naší
mateřské dovolené. Po změně režimu
v roce 1989 jsem si myslel, že konečně
budeme (myšleno naše manželky)
o malá děcka pečovat doma dostatečně
dlouhou dobu, jak každý uváží a jako
vzor jsem pošilhával na západ od našich
hranic. No a teď tu máme doporučení na
zkrácení mateřské dovolené na jeden rok
a ušetřené peníze prý máme věnovat na
předškolní zařízení. Tak tedy nevím.
Už jako školák jsem nabyl přesvědčení, že
druhá světová bylo poslední nesmyslné
násilí a že já už v životě nic podobného
nezažiji. Šedesátý osmý u nás, balkánský
konflikt před několika lety a ruský vpád
na Ukrajinu mně zase utvrzuje, že nic
není jisté.
Z trochu jiného soudku je změna, kterou
zažívá motoristický svět v závodech
F1. Co já pamatuji, tak již asi třetí
přelom nastavuje schválené motory na
maximální objem 1600 ccm, 15 tisíc
otáček a velikost nádrže na 100 litrů
paliva. Můžeme se těšit, že za pár let
budou tyhle motory v našich cestovních
autech.
Ještě další změna, se kterou si nevím rady,
je nový princip v logistice. Nemyslím teď
amazonská letadla, ale 3D tiskárny. Víte,
že již lze tisknout na domácí tiskárně
i potraviny např. těstoviny? Že už je
zkušební provoz tiskárny na stavební cihly
pro stavbu domu přímo na staveništi?
Náklady na přepravu budou desetinové,
nebo jaké? Nepřijdou logistické firmy
o práci? Já doufám, že ne a že právě toto
jsou ty lepší změny, jež zažíváme.
U nás ve firmě také probíhají změny, ale
jsou to změny spojené s implementací
naší nové strategie. Naše lepší zaměření
na stávající klienty a expanzi v zásilkách
LTL ve všech pobočkách bude na dalších
stránkách určitě načrtnuto. Také se dále
dozvíte o novinkách v našich skladech,
novém jeřábu v Děčíně a změnách ve
sběrné službě.
Příjemné čtení Vám přeje
Jan Kučera st.
jednatel společnosti
Co se u nás děje:
Rozšíření skladovacích služeb
Protože společnost BOHEMIA CARGO s.r.o. vnímá a vždy vnímala skladovací služby a s nimi spojenou logistiku a distribuci zboží jako velmi
důležitou část zákaznického servisu, věnujeme této oblasti neustálou pozornost a snažíme se cestou inovací neustále tyto služby zdokonalovat.
Abychom se více přiblížili potřebám zákazníků se sídlem mimo sever Čech, otevřeli jsme před časem nový provoz v Brně a v současné době
začínáme skladovat také v Praze.
V obou nových skladech nabízíme nezapomněli, i zde se snažíme
kompletní a plnohodnotný servis, o zkvalitnění našich služeb. Proto jsme
tj. skladování zboží všeho druhu v Děčíně dovybavili náš sklad portálovým
a se skladováním spojenou logistiku jeřábem. Otevírají se nám tak nové
(kompletace a dělení zásilek, signování, možnosti v manipulaci s nadrozměrným
přebalování apod.) včetně následné a těžkým zbožím až do hmotnosti 3,2
distribuce zboží. Současně do těchto tuny. Věříme, že tyto naše kroky dále
moravských a českých center přicházíme zlepší náš zákaznický servis.
s cenovou politikou, na jakou jsou naši
zákazníci zvyklí od nás, ze severních
Jiří Šindler
Čech. A abychom na severní Čechy
obchodní ředitel
Nová sběrka Belgie
V únoru jsme otevřeli novou sběrnou linku mezi Českou republikou a Belgií. Překladiště v Belgii je situováno
v oblasti Gentu, je tedy lehce dostupné z důležitých oblastí Bruselu a Antwerp. Po necelých dvou měsících
můžeme říct, že i díky aktivitám našeho belgického partnera jsme dnes schopni zajistit denní odjezdy z Belgie
a 2x týdně odjezd z České republiky.
Kromě těchto dvou odjezdů zajistíme
přepravu i mimo určené dny tak, abychom vždy dodrželi podmínky zákazníka. V případě Vašeho zájmu nás prosím
kontaktujte a připravíme Vám nabídku
včetně harmonogramu přeprav přímo
podle Vašich požadavků a představ.
Další novinkou v oblasti sběrné služby
je přestěhování překladiště ze skladu
Kolín do Prahy.
Od 1. dubna sídlíme na adrese K Hrušovu 2, Praha10. Sestěhovali jsme sou-
časně i naše dvě kanceláře, a to z Prahy
- Štěrboholské ulice a Kolína. Areál byl
postaven v osmdesátých letech minulého století a plně splňuje podmínky
i pro náročné logistické činnosti. V čase
získává na hodnotě, a to díky své strategické poloze. Zatímco jeho výstavba
probíhala na skutečné periferii Prahy
se špatnou dopravní obslužností, dnes
se jedná o vynikající polohu v bezprostřední blízkosti Pražského okruhu –
Jižní spojky na jedné straně a dobrou
dostupností MHD díky blízkosti metra
na straně druhé. Nezanedbatelnou výhodou je i sídlo celního úřadu přímo
v areálu.
Sklad v Praze nebude sloužit jen jako
překladiště sběrné služby. V souladu
s nově přijímanou strategií, která nastavuje stejnou úroveň parametrů služeb
napříč celou společností, Vám nyní nově
i v Praze nabízíme komplexní logistické
služby a distribuci ve špičkové kvalitě.
Slavěna Houdková
vedoucí pobočky Praha
Organizační změny - nové pozice
V souvislosti se začínající implementací produktové strategie byly zřízené nové pracovní pozice. Jedná se o tzv. produktové specialisty. Celkem
jsou nově vytvořeny tři pozice a jedná se o tzv. produktové specialisty FTL (celovozové přepravy), LTL (dokládky, kusové zásilky a sběrná služba)
a skladování (logistické služby obecně).
Pozici produktového specialisty celovo- skladování nastupuje Jiří Ullmann, který šení pro zákazníky a neustálé zlepšování firmou a jejími pobočkami. Tento tým
zových přeprav zaujal Radomír Vyhnálek, byl doposud vedoucím skladování všech nabízených produktů, včetně zvyšování produktových specialistů bude aktivně
který byl až doposud vedoucí všech pře- skladovacích lokalit ve firmě.
konkurenceschopnosti na trhu. Zjed- komunikovat jak s našimi obchodníky,
pravních služeb. Na pozici produktového Úkolem všech těchto lidí bude nejen mo- nodušeně řečeno, na metodické řízení tak se zákazníky pro lepší nalezení optiLTL specialisty nastupuje Mgr. Martin nitorování a nastavování procesů napříč našich hlavních produktů jsme nasadili málního řešení zákaznických potřeb.
Mach, který se doposud věnoval zejmé- celou firmou pro jednotlivé produkty ve lidi s potřebnou kvalifikací a znalostmi,
na business developmentu a marketin- špičkové kvalitě, ale zejména hledání sy- abychom zajistili stejně dobrou kvaliIng. Jan Kučera
gu. Na pozici produktového specialisty nergických efektů, hledání nejlepších ře- tu poskytovaných služeb napříč celou
Jednatel
zleva:
Mgr. Martin Mach
produktový specialista LTL
Radomír Vyhnálek
produktový specialista FTL
Jiří Ullmann
produktový specialista skladování
Nová posila pro východní relace
Po poněkud rychlém a nečekaném odchodu pana Jukelsona, který se rozhodl zkusit štěstí v jiné společnosti, jsme začátkem března přijali na
uvolněnou pozici pro východní relace paní Apollinarii Nazarchuk.
Naše nová kolegyně se narodila na
Ukrajině a po ukončení základní školy se
přestěhovala do České republiky, aby zde
mohla dále studovat a tak uskutečňovat
své životní cíle.
Po vystudování střední obchodní školy
v Brně byla přijata na jednu z nejlepších
univerzit v České republice - Masarykovu
univerzitu, kde vystudovala Filozofickou
fakultu se zaměřením na cizí jazyky, lektorství a metodologii ruského jazyka.
A co nám Polina poodkryla ze svého soukromí?
„Co mám ráda? Ráda po ránu běhám,
ráda poslouchám hudbu od klasiky po
moderní (klidně pojedu třeba do Amsterdamu jen kvůli dvouhodinovému
koncertu své oblíbené kapely). Ráda se
dívám na černobílé filmy (obzvlášť české mám ráda), ráda čtu (nejoblíbenější
žánr - fantastika, vždy dokazuje, že
“nereálné” je jen dočasná záležitost).
Na Ukrajině mám ještě rodinu: dědečka
a starší sestru s manželem a mým milovaným synovcem. Rodina, především
můj osmiletý syn, jsou pro mě základ.
Jen pro zajímavost: jméno Apollinaria
jsem dostala po babičce.
Ráda poznávám nové věcí, sbírám zkušenosti a snažím se neustále vzdělávat
a zdokonalovat se. Dávám si nové cíle,
a když je splním, tak si vymyslím něco
nového. Tak například tento rok chtěla
bych udělat kapitánské zkoušky.:o) “
Chtěl bych tímto popřát nové kolegyni,
aby jí ten pozitivní a vizionářský pohled
na život vydržel co nejdéle a samozřejmě hodně štěstí, osobních a pracovních
úspěchů v naší společnosti.
Radomír Vyhnálek
vedoucí pobočky Brno
Výstavba Centra Pivovar Děčín jde do finále
Přestavba areálu bývalého děčínského pivovaru na (na místní poměry) velkolepé obchodní centrum se pomalu blíží k závěru. Stavební práce
na tomto ambiciózním projektu s osmisetmiliónovým rozpočtem již byly víceméně dokončeny, nyní probíhají především přípravy jednotlivých
prodejních ploch.
BOHEMIA CARGO s.r.o. se na této fázi příprav podílí distribucí vybavení prodejen
Billa a H+M. S ohledem na rušný provoz
v areálu mají jednotliví nájemci časově
omezené možnosti vykládky, proto vše
potřebné nejprve navezli z nejrůznějších koutů světa i do našeho logistickém
skladu. Odtud v předem určených časech
distribuujeme přímo na stavbu konkrétní
položky: od dlažeb přes regály, chladící
boxy, police až např. po ramínka.
Nové obchodní centrum bude mít přes
22 000 m2, 400 parkovacích míst a více
než 60 obchodů, z nichž první slibují
spuštění již v průběhu dubna.
-pf-
®
www.bohemiacargo.cz
D8 a jak to bude dál?
V článku „Fenomén D8“ v čísle 02-2012 jste se mohli dočíst mimo jiné to, že je tato dálnice rozestavěna již téměř tři desítky let. Toho roku
také padaly z úst politiků předpoklady, že do roku 2013, nejdéle 2014, pak 2015 atd. bude stavba dokončena. A ejhle, trochu zapršelo
a plány i s dálnicí se sesunuly jak domeček z karet.
Opět hrozilo, že se práce zastaví, popřípa- mezi úřady a ochránci přírody, provází jí aktuálně zvažuje několik variant. Od těch nice na Ústí nad Labem až po ty přívětivé
dě se změní plány a dálnice povede jinudy
jak pro obyvatele města, tak snad nejméně
než přes sesunutý úsek. Tedy, ono to pořád
destruktivní k přírodě, což je varianta Chrohrozí, práce se sice po devíti měsících vychvické údolí).
čkávání a politických výměnách rozjely, ale
zaměřené pouze na sanace a geologické
Doufejme tedy, že brzy nastanou světlé
průzkumy za desítky milionů korun, které
zítřky nejen pro dokončení celé D8, ale
mají ukázat, zda je inkriminovaný úsek
i pro děčínský přivaděč. Poloha města by
stále použitelný pro “poslední míli”. Tak či
tak rázem nabyla na atraktivitě nejen pro
onak, likvidace havárie je odhadnuta na
investory do průmyslu a výroby, ale i pro
miliardy korun (až 5 mld. CZK - vcelku by
turistický ruch. A v případě zdárného domě zajímala metoda výpočtu) a přitom ani
končení Vilsnické spojky a její napojení
není jisté, zda se tudy bude dále stavět.
na tento přivaděč by Děčín zastával nejen
polohu významného železničního, ale i silZde se však nabízí otázka, šlo tomu předeničního uzlu.
jít? Neměl se udělat geologický průzkum
v celé délce zamýšlené trasy ještě před
Kéž jsou naše přání vyslyšena a dopravní sistavbou? Přijde mi neuvěřitelné, že se tyto
tuace se v Ústeckém kraji začne brzy lepšit.
kroky nepodnikly dopředu a že hrozbu tak
ohromného sesuvu půdy nešlo minimálně smůla, odklady termínů a hlavně stále vyšší nejhorších možných, kdy přivaděč vyúsťuje
Ing. Jan Kučera ml.
v samém centru města naproti Thunskému
předvídat s možnou pravděpodobností. náklady na dostavbu.
jednatel
Zkrátka a dobře, když neprovází „déosmičzámku na skále, přes ty víceméně úsporku“ politické třenice nebo soudní spory Z pohledu Děčína a napojení na dálnici se nější (přes Libouchec nebo rozšířením silzdroj foto: Ústecký deník
Vzdělávejte se pro růst Pojistka „na blbost“ ???
v Ústeckém kraji II
Dobrá volba!
Tento projekt ESF je vítanou podporou
vzdělávání zaměstnanců a umožňuje
podnikům získat finanční příspěvky
na vzdělávání nebo rekvalifikaci svých
zaměstnanců. Současně jsou hrazeny
mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.
Akademie logistických profesí, s.r.o.
realizovala a realizuje v rámci svých aktivit vzdělávání pro zaměstnance mateřské firmy, dceřiných společností i pro
externí firmy v rámci Ústeckého kraje.
Projekt je časově omezen do 30. 06.
2015, proto, kdo uvažuje o nějaké formě školení ve své společnosti,
ať neváhá a kontaktuje nás na čísle
724 681 669. Pro zájemce zajistíme
zpracování žádosti, vlastní školení, monitoring i závěrečné zprávy.
Jitka Landová
prokuristka ALP
www.akademielogistiky.cz
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale co
dělat v případě, že firma ručí v rámci
své obecné odpovědnosti (z činnosti
firmy dle OR) za všechny zaměstnance?
Pytel blech těžko uhlídáte.
Tak jako pojišťovny využívají své právo
regresu na vinících, tak se i firmy
stále častěji uchylují k vymáhání škod
způsobených jejich zaměstnanci.
Bohužel je to tvrdá realita.
Pojištění obecné odpovědnosti s sebou
převážně nese vysokou spoluúčast,
proto je sjednání rámcové smlouvy
pojištění odpovědnosti zaměstnanců za
škody způsobené zaměstnavateli dobrá
volba. Nejen, že lze dosáhnout lepších
sazeb pojistného a výše spoluúčastí,
ale každá firma má jistotu, že může
z titulu této pojistné ochrany nárokovat
škody na svých zaměstnancích, aniž by
je tím přivedla k osobnímu bankrotu.
Dobrý makléř však musí navrhnout
správnou formu, limity a rozsah
pojištění. Svěřte se do rukou odborníka,
neperte se s pojišťovnami. Všechno se
dá pojistit, ale ne vše je pojištěné.
Likvidace je mnohdy oříšek i pro
samotné likvidátory. Pokud Vás toto
téma oslovilo, chcete ušetřit a mít
„klid“, oslovte nás!
Jitka Landová
prokuristka ALP
Ze světa logistiky:
Střípky z historie dopravy a motorizmu:
• V sobotu 21. března 1964 bylo na
tiskové konferenci poprvé oznámeno,
že nový, dlouho připravovaný vůz Škoda
bude mít označení Škoda 1000 MB. Koncem května si již první šťastlivci odváželi
,,embéčka“ z Mototechny. Počáteční
potíže vozů způsobily, že lid začal název
překládat jako 1000 malých bolestí.
Speditérský index: více zakázek
Speditéři v Evropě vycházejí z toho, že dopravovaná množství od počátku roku narůstají.
Uvádí to aktuální evropský spediční index (European Freight Forwarding Index) Dánské
banky. Pro leden ukazoval Barometr hodnotu 53 bodů, což ukazovalo na mírný růst.
V únoru se konjunktura v oboru dostala na 62 bodů. Pro srovnání: v prosinci to bylo
50 bodů. Vyhlídky jsou dobré pro silniční, ale i pro námořní a leteckou dopravu.
Dotazované firmy očekávají nárůsty všech druhů dopravy.
• 27. března 1907 vznikla v Praze nová automobilka, později proslavená značkou Praga. Zakládací
smlouvu podepsali První českomoravská továrna na
stroje a.s. a firma Fr. Ringhoffer. Nová továrna nesla
název Pražská továrna na automobily spol. s.r.o.
Kamionové mýtné v Británi platí od 1. dubna
Velká Británie oznámila, že od 1. dubna zavede časově odvislé mýtné pro nákladní
automobily, odvozené od emisních tříd, vozidlových hmotností a počtu náprav. Má
platit pro všechna vozidla s celkovou povolenou hmotností od 12 tun na britské silniční
síti. Výše poplatků se má pohybovat mezi 1,70 GBP (2,03 EUR – 54,80 Kč) a 10 GBP
(11,93 EUR- 322 Kč) za den respektive 101,41 EUR (2 738 Kč) a 1 193 EUR (32 211)
za rok.
• Na konci března 1962 oznámila Mototechna ceny
nových automobilů, které se začaly prodávat na volním trhu, tedy bez poukazů. Wartburg Standard stál
29 000 Kč, v provedení De Luxe pak 30 300 Kč. Moskvič 407 byl za 45 000 Kč.
Pardubická policie má mobilní váhy
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje získalo nové vozidlo na mobilní vážení
nákladních automobilů. Jedná se o model Mercedes Benz Sprinter. Do provozu byl
uveden již v únoru 2014. Ředitelství jej obdrželo od Pardubického kraje.
• V dubnu 1908 vyjel z bran továrny v Untertürheimu první Mercedes s kardanovou hřídelí.
Rejdaři hledají zboží na Labe
• V dubnu 1960 začala japonská firma Mazda
vyrábět osobní automobily. První bylo vozítko
R360 Coupé poháněné vzduchem chlazeným
dvouválcovým motorem o obsahu 356 cm³.
Karosérie: samonosná, 2 sedadlová, vážící pouhých
380 kg. Těchto vozů bylo v roce 1960 vyrobeno 23 417 kusů.
Dopravci na Labi chtějí přesvědčit levnějšími cenami, než nabízí železnice. Přispět by
k tomu měla dohoda o spolupráci, jež čeští a saští představitelé podepsali s přístavem
Brunsbüttel, který leží v ústí Labe do Severního moře. Podle dohody, kterou Brunsbüttel uzavřel s přístavy v Lovosicích, Děčíně, Drážďanech, Riese, Torgau a Rosslau,
by měly přístavy vypracovat společný logistický koncept a vystupovat společně při
jednáních se zástupci průmyslu.
Železniční doprava je v současnosti dominantním odvětvím pro přepravu zboží podél
Labe. Jen mezi hamburským přístavem a saskými přepravními terminály jezdí týdně
kolem 60 vlaků převážejících kontejnery s průmyslovým a spotřebním zbožím. Podle
zástupců labských přístavů by bylo možné přinejmenším část těchto přepravních objemů přesunout na řeku.
Nákladní doprava v Německu podraží
• Dne 16. dubna 1912 se Američanka Harriet Quimbyová stala první ženou, která přeletěla kanál La Manche. „Připadalo mi to tak snadné. Naštěstí, jinak bych se
asi nepustila tak snadno do letu v mlze s nevyzkoušeným kompasem, v novém nevyzkoušeném stroji a s vědomím zrádného oceánu pode mnou, připraveného mě
pohltit, kdybych se odklonila pouhých
pět mil od daného kurzu,“ vzpomínala
aviatička na let, kterým se zapsala do
historie.
Zprávu o jedinečném letu, jehož přípravy držela Quimbyová kvůli obavě
z konkurence v tajnosti, ale přebila
v dobových novinách jiná událost. Jen
o dva dny dříve se totiž potopil Titanic
a oči celého světa se upíraly k chladnému Atlantiku. Přesto se Quimbyová stala leteckou hvězdou své doby. Půvabná
pilotka létající v purpurovém overalu
a botách na podpatcích si ale slávy
dlouho neužila. Zahynula o necelé tři
měsíce později při letecké katastrofě.
Německá vláda plánuje od příštího roku výrazné zvýšení mýtného pro kamiony. Podle
spolkového ministra dopravy by se měly zpoplatněné silnice rozšířit už v první polovině
roku 2015. Týkat se to bude i nákladních vozů vážících méně než 12 tun. V současnosti
platí mýtné kamiony nad 12 tun, od příštího roku by se měl poplatek týkat už vozů nad
7,5 tuny. Vedle toho chce ministr Alexander Dobrindt zpoplatnit dalších tisíc kilometrů
čtyřproudých spolkových silnic.
Ministerstvo dopravy chystá investice
Resort dopravy se letos chystá vypsat velké stavební zakázky za 54 miliard Kč. Větší část
z toho, 38 miliard Kč, by měla připadnout na železniční stavby. Na Žofínském fóru to řekl
ministr dopravy Antonín Prachař (ANO).
Přísnější pravidla pro emise
Evropský parlament minulý týden schválil nová pravidla, jejichž cílem je do roku 2020
snížit emise CO2 na 95 g/km. Postupné zavádění tohoto cíle bude omezeno na rok 2020.
Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. - jednatel
®
www.bohemiacargo.cz
Představujeme naše zákazníky:
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Constelium Extrusions Děčín s.r.o., zkráceně CED, je předním světovým producentem trubek, tyčí a profilů vyráběných z hliníku a jeho slitin.
Mezi jeho odběrateli jsou zákazníci ze všech odvětví průmyslové výroby, od automobilového průmyslu až po stavebnictví a energetiku.
V Děčíně se jedná o tradičního zaměstnavatele se staletou tradicí, dříve známého pod názvem Kovohutě, později Alusuisse, Aluminium,
Alcan až po nynější Constellium.
obstaráváme dovoz suroviny, tak exportní
přeprava hotových výrobků. Jeví se to
navenek sice jednoduše, ale ti co o věci vědí
o trochu víc, vědí své o velké náročnosti
kladené na poskytovatele těchto služeb.
Ačkoliv se to většinou neříká, musíme
Naše spolupráce se datuje vlastně od jen nakládku veškeré vyrobené produkce, a potřebám zákazníků. Stejně méně přiznat, že z některých pohledů
počátku existence naší firmy, ale její hlavní odcházející ze závodu, ale pracují i na běžná je organizace vykládek, aby příchozí a v některých segmentech služeb je CED
rozvoj nastal na přelomu tisíciletí, kdy jsme příjmu zboží a pomocí speciálního vozidla kamiony nekomplikovaly dopravní situaci naším největším zákazníkem a věříme,
od obligátních dopravních služeb začali zajišťují interní převoz materiálu. Pro v okolí CED. Již méně atypicky se jeví náš že stejné postavení máme v některých
přecházet i k jiným, někdy méně tradičním zajímavost, jen v letošním lednu bylo celně deklarační servis, který obnáší celou službách i my u CED. Tohoto postavení si
službám. V dnešní době obstaráváme vyexpedováno 5600 tun zboží.
škálu služeb od poradenství, přes vývozní velmi vážíme a chceme jej dále rozvíjet.
Také proto jsme naše skladové prostory
pro CED tolik služeb, že by pro jejich výčet Od roku 2008 pro CED nakupujeme
dovybavili portálovým jeřábem, abychom
a stručný popis bylo potřeba mnohem více a skladujeme režijní materiál. Každý den
mohli lépe manipulovat nákladovými kusy
místa, než je v tomto dvouměsíčníku pro přijímáme požadavky od jednotlivých
z produkce CED a nic nebránilo převedení
provozů CED a podle nich materiál ve
tuto rubriku vyčleněno.
části expedice CED do našich prostor.
A tak zmíníme jen to méně obvyklé: Již dvou denních závozech dodáváme. Jedná
po léta provozujeme formou outsorcingu se pravda o trochu jinou službu než je a dovozní celní odbavení, zajištění celního
Jiří Šindler
přímo v objektu CED oddělení expedice. v našem oboru běžné, ale my jsme rádi, dluhu a statistická hlášení Intrastat.
obchodní
ředitel
V současnosti zde působí našich 31 že jsme zase jednou mohli prezentovat, Asi nejdůležitější položkou našich služeb
zaměstnanců, kteří dnes již nezajišťují jak naše služby přizpůsobujeme přáním v CED je přeprava a to jak importní, kdy
Statistiky
Různé:
Kdo je kdo
Dnes jsme Vám již na těchto stránkách představili Polinu Nazarchuk, která je vlastně historicky první dámou v řadách naší nejvýchodnější
pobočky. Je tedy na místě seznámit Vás i se zbytkem (doposud výhradně pánského) osazenstva brněnské kanceláře a nového skladu.
Radomír Vyhnálek – vedoucí pobočky Brno
Pavel Švarc
disponent
Jmenuji se Pavel Švarc, původně z Brna,
nyní už skoro 5 let opravuji dům kousek
od Slavkova u Brna. Pokud se nevěnuji
domu, tak mezi mé koníčky patří převážně
rybaření a vaření.
Břetislav Musialek - disponent
Svůj pracovní život jsem spojil především
s dopravním prostředím. Od referenta
dopravy, vedoucího SBS, přes výpravčího
vlaků, až po disponenta přepravy.
trochu za své dítě. Přestože jsme pobočku
založili zhruba před pěti lety, tak se nám
prozatím nepodařily naplnit všechny
naše představy. Chci věřit, že nejen svým
častějším pobytem v brněnské kanceláři,
ale především společným úsilím s nyní
čerstvě omlazeným týmem se dokážeme
zase posunout trochu dál.
U Bohemky pracuji již 15 let. V poslední
době se stále častěji snažím v rámci
své pracovní náplně co nejvíce energie
věnovat pobočce v Brně, kterou jsem
vždy považoval a stále považuji tak
Své skromné záliby, jako jsou dlouhé
procházky a četba s historickou
tématikou, si doufám v plné míře naplním
a splním v brzkém předdůchodovém
a důchodovém věku.
Pocházím z královského města Znojma
a první polovinu svého života jsem strávil
na Moravě a druhou půlku v Čechách.
Ahoj, jmenuji se Břeťa Musialek, před 8
lety mě zavál vítr z Ostravy na jih Moravy
do Brna. Původně jsem zde byl jen na
záskok, ale jak už to bývá – moravské
ženy jsou neodolatelné a tak zde máme
nyní postavený domeček a v červnu
se nám narodí první dcera. Mezi mé
záliby patřil sport, který jsem vykonával
závodně – běh, kolo, plavání. Snad se
k tomu opět vrátím, ale myslím, že teď
budou jiné starosti – radosti.
Josef Drbal - skladník
Jmenuji se Josef Drbal, narodil jsem se
v Brně a je mi 25 let. Na pobočce Brno
pracuji jako skladník od listopadu 2013.
Dříve jsem téměř čtyři roky pracoval
ve společnosti Radiálka Brno, též jako
skladník. Zde jsem taky získal drahocenné
zkušenosti, které dnes využiji v současném
zaměstnání. Vystudoval jsem střední
odbornou školu a vyučil se jako opravář
zemědělských strojů. Mezí mé koníčky
patří auta, motorky, posezení s přáteli
a sport. Jsem rád, že můžu pracovat v
perfektním kolektivu společnosti BC Brno.
Naši oslavenci:
Nazarchuk Apollinaria Mgr.
Dobrovodská Barbora Ing.
Černý Vladimír
Kapr Miloslav
Kubelka Robert
Filipi Petra
Lacinová Olga
Šebková Petra
Bulín Jaroslav
02.04.
13.04.
14.04.
17.04.
21.04.
23.04.
25.04.
27.04.
27.04.
Brno
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Nováková Jitka
Vandrovcová Vladimíra
Suchopárek Petr
Gallerachová Monika
Racková Martina
Procházková Jiřina
Kořínková Miroslava
Dolejší Michaela
Procházková Lucie
04.05.
18.05.
22.05.
26.05.
27.05.
02.06.
06.06.
06.06.
08.06.
Ústí n/L
Ústí n/L
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Gratulujeme!
®
Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost
BOHEMIA CARGO s.r.o. , Chmelnická 98, Děčín 12 - Vilsnice, 405 02
tel.: + 420 412 432 111, www.bohemiacargo.cz
Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.
LOGISTIKA
a outsourcing skladování
Šetřete náklady na skladování
Přebereme Vaší starost o suroviny a zboží.
Využijte synergie našich lidí, techniky
a prostorů, plaťte jen za to, co opravdu
využijete, šetřete na nájmech a mzdách.
Nabízíme výhodné lokality v Praze, Brně a Ústí
n/L s vynikajícím napojením na dálniční síť v
ČR. Vaše zboží přivezeme i odvezeme dle
příkazu k přepravě jak v tuzemsku, tak v rámci
EU a SNS, případně do zámoří. Provádíme
kompletace, balení, etiketování. Všechna data
Vám poskytneme v aplikaci v režimu 24/7/365.
Řešíme dlouhodobé i krátkodobé projekty.
Jsme připraveni ihned reagovat.
Hlavní parametry služby:
- skladování a manipulace v Praze a Brně
- evidence zboží vlastním software
- výměna dat (výdejky, příjemky, stavy)
- velmi výhodné ceny
- režimy FIFO/LIFO/FEFO
- plošné i regálové sklady
- ßexibiln’ čas, prvotřídní kvalita
‣ Napiště si o svou cenu ještě dnes a
šetřete: [email protected]
‣ tel: 412 432 114
‣ www.bohemiacargo.cz
Download

Nová sběrka Belgie