İstanbul Teknik Üniversitesi
Makina Fakültesi
MAK540 – Düşey Transport Sistemleri (Crn 23879)
Bahar Yarıyılı 2014
3 Kredi
Dersi Veren : Prof.Dr. C. Erdem İMRAK, Makina Fakültesi Oda : 224 , Tel: 2576 ,
e-mail: [email protected]
30
30
Öğr.Gör.Saati: Salı 08 – 11 ; Perş 16
30
Ders saati
: Perşembe 13 30 – 16 30 (D
Ön koşul
: Yok
– 17
30
; Cuma 11
30
– 14
30
)
Dersin İçeriği : Düşey transport sistemlerine olan talebin incelenmesi. Kapalı mekanlarda insan trafik
hareketliliği ve trafik analizi. Mekanik asansör dizayn esasları ve elemanlarının yapıları. Hidrolik
asansör konstrüksiyonları. Yürüyen merdiven ve bantların konstrüksiyonları. APM sistemleri.
Ders Kitabı
: E.İmrak & İ.Gerdemeli, Asansörler ve Yürüyen Merdivenler,Birsen Yay, 2000
http://transport.itu.edu.tr/MAK540.htm
Diğer Kaynaklar :
L. Janovsky, Elevator Mechanical Design, Ellis Horwood Ltd., 1993.
G.R.Strakosch, Vertical Transportation: Elevators and Escalators, John Wiley&Sons, 1990.
G.C.Barney, S.M Dos Santos, Elevator Traffic Analysis, Design and Control, Peter Per. Ltd. 1992
G.C. Barney, Elevator Traffic Handbook, Spon Press, 2003
PH.Day, Transportation Systems in Buildings, CIBSE Publ., 2000.
Dersin Amacı : Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliğini karşılamak ve yüklerin düşey doğrultuda
taşınmasını sağlamak gayesiyle, kullanılan asansör tesislerinin, yürüyen merdiven ve diğer düşey
transport sistemlerinin seçimi ile bunlarla ilgili mekanizmaların ve elemanların tasarımının
yapılmasıdır.
Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler:
1.Asansör trafik analizini yapmak
2. Uygun düşey transport sistemlerini seçimi
3. Düşey tansport sistemlerinin dizaynı
4. Düşey transport sistemleri mekanizmalarının ve elemanlarının konstrüksiyonu
Başarı Değerlendirme :
Final sınavına katılma (vize alma) şartları:
Derslere en az %70 devam
Ara sınav ortalaması en az 40
Ödev ortalaması en az 50
Ara sınav: % 30 (2 adet)
Ödev :% 30 (4 adet)
Ders Planı :
1. Düşey transporta talepler ve transport sistemleri
2. Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliği ve trafik analizi
3. Asansör mekanik dizayn esasları ve elemanlarının yapıları
4. Elektrik tahrik ve kumanda sistemleri
5. Hidrolik asansörlerin konstrüksiyonları
6. Yatay asansörler ve konstrüksiyon esasları
7. Yürüyen merdiven ve bantların konstrüksiyonları
8. Düşey transport sistemlerinin montaj esasları
9. Standartlar ve emniyet tertibatları
10. Modernizasyon ve bakım esasları
11. Asansör ve yürüyen merdivenlerin projelendirilme esasları
12. Otomatik insan taşıma (APM) sistemleri
13. Özel düşey taşıma sistemlerinin tanıtılması
14. Düşey transport sistemlerinde bilgisayar uygulamaları
Tarih : Ocak 2014
Final sınavı : % 40
13 Şubat
20 Şubat
27 Şubat
06 Mart
13 Mart
20 Mart
27 Mart
03 Nisan
10 Nisan
17 Nisan
24 Nisan
01 Mayıs
08 Mayıs
15 Mayıs
ARA SINAV-1
ARA SINAV-2
KONU BAŞLIĞI
TARİH
Füniküler sistemler ve yatay asansör
Yürüyen merdivenler, spiral merdivenler ve yürüyen bant
Asansör montajında genel ve özel şartlar
Asansör montajında alınması gereken güvenlik önlemleri
Hız regülatörlerinin yapıları ve tasarım esasları
Yüksek Hızlı asansörlerde alınacak emniyet tedbirleri
Mevcut asansörlerin modernizasyonu
Dinamik (kestirimci) bakım ve asansörlere uygulanması
Otomatik insane taşıma (APM) sistemleri ve tasarımı
Yürüme engellilerin düşey transportu
Kremayerli tırmanan asansörler
Panoramik asansörlerin tasarımı
SEMİNER KONULARI
Download

Düşey Transport Sistemleri (Crn 23879)