1
Název aktivity:
Téma:
Cíl:
Pomůcky:
Organizace:
Popis činnosti:
Doktoři a pacienti
Etika
Věk:
12 - 15
Rozvoj kritického myšlení, efektivní komunikace, praktická
realizace etických zásad, schopnost empatie.
Papíry, psací potřeby, pracovní list.
Práce ve skupinách.
Senzibilizace
Představte si, že jste tým chirurgů ve velké nemocnici. Jako
komise musíte přijmout velmi důležité rozhodnutí. V tomto
okamžiku máte jednoho dárce srdce a osm pacientů,
kteří potřebují transplantaci srdce. Pokud víte, prognóza
úspěšné transplantace je pro všechny tyto pacienty stejná.
Vaše komise musí vybrat, kdo srdce dostane. Máte 45
minut na to, abyste dospěli ke skupinovému rozhodnutí.
Nácvik
Učitel rozdělí třídu do skupin po 5–6 žácích a zdůrazní
návod pro efektivní naslouchání – je třeba mluvit v 1. osobě
a vždy používat: „Cítím...“, „Podle mého názoru...“, „Jak
já to vidím...“, „Myslím...“ Každá skupina dostane svůj
pracovní list a vybere ze svého středu zapisovatele. Učitel
dohlíží na správnost argumentování v „komisích“ a 5 min
před vypršením limitu na to skupiny upozorní. Poté mluvčí
skupiny seznámí ostatní s rozhodnutím skupiny (každý člen
musí souhlasit) i s postupy, které k němu vedly.
Hodnotová reflexe
Reflexe probíhá při prezentaci skupinových rozhodnutí,
která je třeba vyargumentovat. Uvědomění si vlastního
jednání pod časovým tlakem.
Transfer
Žáci si uvědomí cenu lidského života. Každý má právo
na život, každý život má jedinečnou cenu a žádný není lepší
než druhý. Budu si svého života vážit.
Otázky
k reflexi:
Koho jste vyřadili nejdříve? Jak jste postupovali? Jaké
pocity jste při rozhodování zažívali? Které kritérium jste
zvýhodnili? Které jste znevýhodnili? Bylo hodně času?
Málo? Proč? Co vás ve skupině překvapilo? Co přispělo/
nepřispělo k dohodě? Jak se vám spolupracovalo? Mohl
každý projevit svůj názor? Umíte konstruktivně jednat
pod časovým tlakem? Jak vás ovlivnili ostatní členové
„komise“? Změnili jste své postoje po seznámení s řešením
ostatních skupin?
Doporučení:
Použitá
literatura:
LOKAJOVÁ, I. Etická výchova jako účinný nástroj prevence
společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na 2. stupni
ZŠ. Hradec Králové, 2006. Závěrečná práce. Etické fórum
České republiky, o. s.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/9
12
13
14
15
16
Doktoři a pacienti
Vyberte jednoho pacienta k transplantaci srdce:
1. Sedmnáctiletá romská servírka, která nedokončila střední školu
a je jedinou živitelkou své rodiny.
2. Patnáctiletá těhotná dívka, svobodná.
3. Středoškolák ruského původu, předseda třídy, který nedávno získal
stipendium na lékařskou fakultu.
4. Čtyřiadvacetiletá matka se třemi malými dětmi, vietnamská vdova,
která v této zemi nemá žádné příbuzné.
5. Dvaapadesátiletý černošský náboženský vůdce, který vede útulek
a kuchyň pro bezdomovce, kde se každý den stravují tisíce lidí.
6. Čtyřicetiletý vědec, který je blízko k objevu léku proti AIDS a sám je
HIV pozitivní.
7. Jedenáctileté děvče ze středního východu, které se stalo
symbolem světového míru.
8. Pacient přeložený z malé venkovské nemocnice – žádné další
údaje nejsou k dispozici.
Download

Doktoři a pacienti pdf