92014
Veterinářství, Veterinární klinika, Zvěrokruh, www.vetweb.cz
ročník 64
ODBORNÝ A STAVOVSKÝ MĚSÍČNÍK PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE
MVDr. Eva Lokajová
mobil: +420 602 118 883
tel.: +420 541 213 551
e-mail: [email protected]
cena 95 Kč/3,80 €
ČASOPIS PRO KLINICKOU PRAXI ZVÍŘAT ZÁJMOVÝCH CHOVŮ
Časopis pro klinickou
praxi zvířat zájmových
chovů
Stavovský a odborný měsíčník
Odborný veterinární měsíčník určený všem
Další články z časopisu:
Téma malá zvířata
Chirurgie měkkých tkání
• Alimentární lymfomy u koček
praktickým veterinárním lékařům v ČR i SR.
Vysoce odborné články a anotace
• Herpesvirové onemocnění psů
• Aktuální nákazová situace
Téma hospodářská zvířata
v chovech prasat
Nemoci koní
Časopis je rozdělen v poměru odpovídajícím
ze zahraničních časopisů monitorují
www.vetweb.cz
požadavkům čtenářů na stálé rubriky, kterými
nejnovější léčebné postupy uplat-
jsou malá zvířata a hospodářská zvířata, včetně koní. Další část odborných
rubrik zahrnuje témata exotických zvířat, hygieny potravin, drůbeže a volně
Téma
Neurologická onemocnění
Téma maláměsíce:
zvířata
malých zvířat
Karcinoid jater a paraneoplastická polyneuropatie
4 2014
ročník 11
cena 60 Kč/2,40 €
Brucella canis původce diskospondylitidy u psa
žijících zvířat. Informační servis, management, legislativa a přehled nově
registrovaných veterinárních léčiv doplňují komplexnost časopisu tak, aby
byl nepostradatelným pro každého veterinárního lékaře. Rozsah měsíčníku
je 68 až 72 stran. Časopis má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské
republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy.
Malá zvířata
Měsíc
Leden
Neurologie
Únor
Březen
Duben
Květen
Chirurgie, ortopedie
Stomatologie
Parazitologie
Dermatologie
Laboratorní a klinická
diagnostika
Červen
2/3
1/1b
Hospodářská zvířata
Poruchy MTB
a reprodukce skotu
Nemoci koní
Nemoci prasat
Drůbež, králíci
Parazitologie
1/2a
1/3b
1/3a
www.vetweb.cz
vištích. Časopis se zaměřuje na čtenářskou obec s nejvyšší odbornou erudicí a specializací. Časopis
je dvouměsíčník, rozsah 28 až 32 stran. Má významné zastoupení
u čtenářů ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné
Uzávěrka
Distribuce
1. 12. 2014 7. 1. 2015
Zvěř, ryby, včely
1/2b
zahraničních veterinárních praco-
Reakce na fenobarbital s primární epilepsií
recenzované časopisy.
Výživa hospodářských
Červenec Onkologie, hematologie
zvířat a genetika
Srpen
Infekční onemocnění
Mastitidy
Září
Endokrinologie
Nemoci prasat
Říjen
Geriatrie, poruchy chování Nemoci koní
Použití NSAID, ATB,
Welfare, zoohygiena
Listopad
kazuistika
v chovu hosp. zvířat
Gynekologie, porodnictví,
Prosinec
Hygiena potravin
urologie
Klinická výživa, gastroenZdravotní problematika
Leden 2016
terologie
ovcí a koz
1/1a
ňované na špičkových domácích či
Číslo
1
12. 1. 2015
16. 2.
16. 3.
14. 4.
13. 2.
16. 3.
13. 4.
13. 5.
12. 5.
12. 6.
3
4
5
8. 6.
13. 7.
6
7. 7.
17. 8.
14. 9.
13. 8.
11. 9.
12. 10.
1/2016
12. 10.
13. 11.
9. 11.
7. 12. 2015
10. 12.
5. 1. 2016
1/3c
1/4a
1/4b
2
Téma
Nemoci uší psů a koček
Nemoci mláďat, gynekologie
a asistovaná reprodukce
Oftalmologie
Nemoci koček
Stomatologie
Nemoci zvířat v zájmových
chovech a zoozvířat
Kardiologie, respirační
onemocnění
Uzávěrka Distribuce
12. 1. 2015 13. 2. 2015
16. 3.
13. 4.
12. 5.
7. 7.
14. 9.
12. 6.
13. 8.
12. 10.
9. 11.
10. 12.
11. 1. 2016 12. 2. 2016
Formát
Velikost (mm)
Veterinářství (Kč)
V. klinika (Kč)
1/1a
210 x 297 (spad)
33 000
20 000
1/1b
182 x 250 (zrcadlo)
33 000
20 000
2/3
29 000
14 000
1/2b
210 x 133 (na výšku)
182 x 125 (zrcadlo),
210 x 148 (spad)
105 x 297 (na výšku)
1/2a
19 000
10 000
19 000
10 000
1/3a
182 x 80 (na šířku, zrcadlo)
17 000
7 000
1/3b
120 x 130 (na výšku)
17 000
7 000
1/3c
73,5 x 297 (na výšku, spad)
17 000
7 000
1/4a
85 x 120 (na výšku)
11 000
5 000
1/4b
120 x 85 (na šířku)
11 000
5 000
Časopis Komory veterinárních lékařů ČR
Měsíčník je určen pro členy KVL ČR. Informuje je o všech krocích, které předsta-
9 / 2014 / ROČNÍK 21
venstvo v posledních týdnech učinilo pro své členy, a také o jeho plánech. Přináší
zprávy z jednání představenstva a jednotlivých komisí. Poskytuje členům Komory
základní informační servis v oblasti daní, účetnictví, nových vyhlášek, vzdělávacích
◆ Stáže ve
programů, seminářů a dalších akcí.
firmách –
vzdělávání
praxí
◆ Sněmovní
volby 2014
◆ Letem
veterinárním
světem
◆ Dopis ústředního
ředitele SVS
◆ Fotosoutěž
◆ Alžírská káva
po nomádsku
Poměr
strany
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
2. a 3.
Paulus Potter:
Odpočívající stádo
1/1
1/3b
2/3
1/2a
1/4b
strana obálky
4. strana
obálky
Rozměr v mm
(šířka x výška)
210 x 297
133 x 297
182 x 125
73,5 x 297
120 x 85
20 000
14 000
10 000
7 000
5 000
210 x 297
25 000
210 x 297
30 000
Cena
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1/2015
Uzávěrka
1. 12. 2014
5. 1. 2015
2. 2.
2. 3.
7. 4.
4. 5.
8. 6.
7. 7.
3. 8.
7. 9.
5. 10.
2. 11.
7. 12. 2015
Distribuce
8. 1. 2015
5. 2.
5. 3.
6. 4.
5. 5.
5. 6.
6. 7.
6. 8.
7. 9.
6. 10.
5. 11.
7. 12.
6. 1. 2016
Veterinářství, Veterinární klinika, Zvěrokruh
19
Download

Veterinářství, Veterinární klinika, Zvěrokruh