Bioveta News
Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře
2/2013
BioBos IBR
nová markerová vakcína
NEJPŘÍSNĚJŠÍ
audit SVP v Biovetě
Bioveta
jak ji neznáte
OBSAH
následující strana
Na Skokovém poháru se nejen závodilo,
ale také se diskutovala délka imunity po vakcinaci vakcínou
FLUEQUIN T
SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ
POJIŠŤOVNY JE EXTRALIGOVÝ
SERIÁL PARKUROVÝCH ZÁVODŮ
V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉHO
SE ÚČASTNÍ ŠPIČKOVÍ
PROFESIONÁLNÍ PARKUROVÍ JEZDCI
NEJEN Z ČECH,
ALE I ZE ZAHRANIČÍ.
Denisa Bittnerová l Vanessa 5 l stáj Bioveta
Na Velké ceně Litomyšle, jednom z kol letošního Skokového poháru, byla
MVDr. Kamila Růžičková, obchodní reprezentantka Biovety, dotazována
odborníky z veterinární praxe na délku imunity proti chřipce u vakcíny
FLUEQUIN T. Do diskuze se zapojil i ředitel společnosti ing. Libor Bittner, CSc.,
který kromě toho, že řídí Biovetu, je i aktivní parkurový jezdec a rád se zapojuje
do odborných debat, které mohou přispět ke zdokonalení servisu Biovety pro
veterinární lékaře či zkvalitnění parametrů výrobků Biovety.
Libor Bittner l Cypřiš l stáj Bioveta
Zkrácení délky imunity proti chřipce na šest měsíců u vakcíny FLUEQUIN T bylo
provedeno při prodlužování registrace této vakcíny na základě požadavku
ÚSKVBL a v souladu s tehdejšími požadavky FEI (vakcinovat proti chřipce
každých 6 měsíců) pro mezinárodní soutěže.
Pod tlakem odborné veřejnosti, která argumentuje tím, že pouze malá část
koní se účastní mezinárodních závodů a vakcinace dvakrát ročně je poměrně
finančně náročná, jsme doložili ÚSKVBL studie, které prokázaly dostatečnou
protektivní imunitu proti chřipce při vakcinaci vakcínou FLUEQUIN T
v intervalu dvanácti měsíců. Následně jsme požádali jsme ÚSKVBL o změnu
informace týkající se délky postvakcinační imunty proti chřipce na dobu
dvanácti měsíců a takto bude v nejbližší době upravena i příbalová informace.
MVDr. Aberl v rámci debaty uvedl, že ve většině vyspělých evropských zemí
se vakcinuje proti chřipce 2× ročně a to bez ohledu na příbalovou informaci.
Tak lze zajistit koni vysokou hladinu protilátek a dostatečnou chráněnost
proti chřipce i vzhledem k existenci zkřížené imunity proti jiným než
vakcinačním kmenům. Tento způsob vakcinace je efektivní i přes obrovskou
variabilitu kmenů chřipky, jejich schopnost mutací a také s ohledem na
terénní a geografické podmínky.
Za společnost Bioveta, a. s. MVDr. Kamila Růžičková
a Ing. Libor Bittner, CSc.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
OBSAH
Co najdete v tomto čísle:
2
4
6
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
31
AKTUALITA
Odborníci nezaháleli ani
na Českém skokovém poháru
BIOVETA POMÁHÁ
Humanitární pomoc po červnových
záplavách
NOVINKA V PORTFÓLIU
BioBos IBR delet in, inaktivovaná
markerová vakcína
PROBLEMATIKA VELKÝCH ZVÍŘAT
Trichofytóza opět ožívá
ZKUŠENOSTI VAŠICH KOLEGŮ
Úspěchy dlouhodobé aplikace vakcíny
BioSuis Respi E
ZAJÍMAVOSTI Z PRAXE
Kontrola podkožní střečkovitosti
u koní pomocí Equivermu
PŘÍPRAVKY PRO KONĚ
Polyequan a odchov zdravého hříběte
BIOVETA TIP
Hyaluronan pro svobodu pohybu
VĚDĚLI JSTE?
Biofel zároveň přispívá k prevenci
postižení očí
BIOVETA SPONZORUJE
Na návštěvě u mushera
ODZKOUŠENO CHOVATELI
Zázračný Alaptid
ZAJÍMAVOST
Caniverm a vakcíny Biocan netradičně
ZE SVĚTA
Bioveta Asia story
NAVŠTÍVILI NÁS
Vážená paní doktorko, vážený
pane doktore,
jsem velice ráda, že vás mohu v tomto čísle
Bioveta News opět pozdravit a krátce seznámit
s tím, co akciová společnost Bioveta připravuje
v druhé polovině roku 2013. Současně mi dovolte,
abych Vám hned na začátku svého příspěvku
jménem naší společnosti poděkovala za důvěru
a přízeň, kterou věnujete Biovetě a jejím
přípravkům, které používáte při Vaší
náročné práci.
V úvodu tohoto čísla Bioveta News Vám přinášíme informace o nové vakcíně BioBos
IBR delet in. Jedná se o standardní markerovou vakcínu určenou k aktivní imunizaci
skotu za účelem snížení intenzity a délky trvání klinických příznaků vyvolaných infekcí
virem BHV-1 (IBR) a ke snížení vylučování terénního viru. Protože problémy s IBR
a dokončováním ozdravného programu ještě zdaleka nekončí, zařadili jsme do článku
i důležité informace k onemocnění a jeho řešení.
Jelikož se trichofytóza skotu v České republice stala opět aktuální, věnovali jsme
jeden z článků také této problematice. O praktické zkušenosti s používáním vakcíny
Biosuis Respi E v chovu prasat se s námi podělila MVDr. Marie Vokřálová a velmi
zajímavé informace o účinnosti přípravku Equiverm v kontrole střečkovitosti u koní
nám poskytl MVDr. Eduard Dvořák. Za zaslané příspěvky oběma lékařům děkujeme
a doufáme že se k nim brzy přidají i další kolegové.
V Bioveta News se dočtete nejen o přípravcích Biovety, ale naleznete v něm i článek
o tom, jak Bioveta pomáhá kolegům veterinářům i pražské zoologické zahradě
při likvidaci škod po červnových záplavách, jak sponzorujeme vítěze musherských
závodů. Zajímavá je i reportáž našeho kolegy MVDr. Roberta Kühna z jeho pracovních
cest po Asii.
Pro horké letní dny jsem pro Vás připravili recept na výborný míchaný nápoj
HERRIOT´S SUN, jehož základ tvoří vám jistě známý bylinný likér James Herriot.
Jeho příprava zabere jen pár minut a výsledek opravdu stojí za to.
Do konce roku se s Vámi rádi setkáme nejen na naší expozici v rámci 31. světového
veterinárního kongresu v Praze a na Výroční konferenci ČAVLMZ v Hradci Králové,
ale také na společenských akcích pořádaných Biovetou. Mezi ně můžeme zařadit
i tradiční posezení ve vinařství Sonberk a atraktivní hon na bažanty v Albertovci.
Australská autorita na auditu v Biovetě
Návštěva z významné exportní země,
Dánska
Budeme vám vděčni za připomínky, které využijeme ke zvýšení vaší další spokojenosti
s přípravky a službami společnosti Bioveta, a. s.
ZÁŽITKY PRO VÁS
Milé kolegyně a kolegové, přeji Vám i Vašim blízkým, nejen v době dovolených,
pevné zdraví a spoustu krásných zážitků.
Zveme vás na Sonberk a do Albertovce
S pozdravem
MVDr. Hana Vránová
BARMANSKÁ AKADEMIE
Herriot´s Sun – osvěžující míchaný nápoj
Obchodní reprezentanti společnosti Bioveta, a. s.
MVDr. Jiří Bartl
MVDr. Kamila Růžičková MVDr. Tomáš Dymáček MVDr. František Šlechta MVDr. Jan Zobač
Obchodní ředitel
pro Českou republiku
Obchodní reprezentant pro
okresy Blansko, Brno, Břeclav,
Hodonín, Kroměříž, Svitavy,
Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov,
Zlín, Znojmo
mobil: 602 522 493
e-mail:
[email protected]
mobil: 724 071 595
e-mail:
[email protected]
předcházející strana
Obchodní reprezentant pro
okresy Bruntál, Frýdek-Místek,
Jeseník, Karviná, Náchod, Nový
Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava,
Prostějov, Přerov, Rychnov n. K.,
Šumperk, Ústí n. O.
mobil: 777 079 728
e-mail:
[email protected]
Obchodní reprezentant pro
okresy Beroun, České Budějovice,
Český Krumlov, Domažlice, Cheb,
Karlovy Vary, Klatovy, Písek,
Plzeň, Praha-západ, Prachatice,
Příbram, Rakovník, Rokycany,
Sokolov, Strakonice, Tachov
mobil: 602 476 680
e-mail:
[email protected]
Obchodní reprezentant pro
okresy Benešov, Havlíčkův Brod,
Hradec Králové, Chrudim, Jihlava,
Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná
Hora, Pardubice, Pelhřimov,
Tábor, Třebíč, Žďár n. S.
mobil: 602 774 873
e-mail:
[email protected]
Aleš Kroupa
Obchodní reprezentant pro
okresy Česká Lípa, Děčín,
Chomutov, Jablonec n.N., Jičín,
Kladno, Liberec, Litoměřice,
Louny, Mělník, Mladá Boleslav,
Most, Nymburk, Praha-východ,
Semily, Teplice, Trutnov, Ústí n.L.
mobil: 602 793 008
e-mail:
[email protected]
následující strana
BIOVETA POMÁHÁ
ZOO Praha
jsme poskytli
humanitární pomoc
ve výši 200 000 Kč
Bioveta
pomáhá
po červnových záplavách
V roce 2002 společnost Bioveta, a. s.
podpořila veterinární lékaře postižené
povodní. Ani letos jsme neváhali a vydali
se do terénu pomoci kolegům. Již 6. června
dostal zásilku dezinfekčního přípravku
IVASAN MVDr. Václav Jindra v Rudníku, kde
místní potok napáchal škody
katastrofálních rozměrů. Prostřednictvím
MVDr. Jana Bartoňka směřoval IVASAN
i do Stanice pro handicapované živočichy
v Pátku. S kanystrem IVASANu jsme
n avšt í v i l i M V D r. D u š a n a U sva l d a
v Mlazicích na Mělnicku, MVDr. Michaelu
Šikulovou v Kralupech nad Vltavou
a mnoho dalších veterinárních lékařů,
kterým povodeň způsobila škody v jejich
ordinacích.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
7. června jsme kontaktovali MVDr.
Romana Vodičku v pražské Zoologické
zahradě, která byla i letos postižena velkou
vodou, a předali mu zásilku dezinfekce.
Prvních 50 litrů IVASANu bylo v ZOO
použito ještě v průběhu přesunů zvířat
ohrožených povodní do náhradních
prostor. Při přesunech sehrály svou
významnou roli i přípravky XYLASED
a NARKAMON, které ošetřovatelům
usnadnily manipulaci se zvířaty.
V té době byla spodní část zoologické
zahrady pod vodou a odhady
předpokládaných škod, na základě
zkušeností z roku 2002, byly obrovské.
Nicméně s dezinfekcí bylo třeba v pražské
ZOO začít ihned. A zde se prokázaly
přednosti přípravku IVASAN, který i v 5%
koncentraci určené ke konečné dezinfekci nezapáchá, nedráždí, nebarví ani
nezpůsobuje korozi, a který je možné použít i za přítomnosti zvířat,
což v množství evakuovaných jedinců a omezeném prostoru bylo nezbytné.
Jedinečné vlastnosti přípravku IVASAN byly pracovníky zoologické zahrady
oceněny i při dezinfekci přepravních klecí a dopravních prostředků,
ale i kontaminovaných pomůcek, nářadí a oděvů.
Po opadnutí vody nastaly náročné úklidové práce a ZOO
podpořily stovky dobrovolníků a sponzorů. Na pomoc
přispěchala opět i společnost Bioveta s druhou zásilkou
dezinfekce IVASAN, kterou přebíral zástupce ZOO Praha
MVDr. Jaromír Král.
Situace v ZOO nebyla již tak hektická, a proto nám MVDr. Král
mohl ukázat, kde bude naše pomoc využita. Například při
úklidu a čištění evakuovaného pavilonu šelem, výběhu
pavilonu goril, které záplavy přežily v povodňové věži,
při dezinfekci vodní nádrže pro tučňáky atd.
Při úklidu po povodni bude ještě potřeba mnoho práce
i prostředků. Spolupráce se Zoologickou zahradou bude
ještě dlouho pokračovat a řečeno slovy Miroslava Bobka
ředitele Zoo Praha:
„Jdeme dál!“
MVDr. Jaromír Král
předcházející strana
OBSAH
následující strana
NOVINKA
BioBos IBR
delet in
gE
injekční suspenze pro skot
markerová vakcína proti IBR
inaktivovaná
Bioveta, a. s.
přichází s nabídkou
možnosti využít
v dokončování
ozdravování stád
skotu od infekční
bovinní
rinotracheitidy
nový výrobek
2350 Kč
bez DPH
cena za balení 100 ml
2500 Kč
bez DPH
cena za balení 10×10 ml
dávka: 2 ml intramuskulárně

Jedná se o standardní markerovou (DIVA) vakcínu určenou k aktivní imunizaci skotu
za účelem snížení intenzity a délky trvání klinických příznaků vyvolaných infekcí virem
BHV-1 (IBR) a ke snížení vylučování terénního viru.

Vakcínu lze úspěšně a bezproblematicky včlenit do již stávajících zavedených individuálních
ozdravovacích programů od IBR.

Stejně jako ostatní markerové vakcíny i tento produkt umožňuje naprosto bezproblematicky
a bezpečně serologicky odlišit zvířata pouze vakcinovaná od zvířat infikovaných
terénním virem (gE Elisa).
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Bioveta, a. s.
přispívá k dokončení Národního
ozdravovacího programu
od infekční bovinní rinotracheitidy
KLINICKÉ PROJEVY
Klinickými projevy IBR jsou nejčastěji respirační infekce postihující ponejvíce
zástavový skot, ale vnímavé jsou všechny kategorie. Příznaky onemocnění
dýchacího aparátu mohou být od inaparentních, přes mírně horečkovitá
onemocnění až po akutní závažné záněty zejména horních respiračních cest
s vysokou horečkou. Tyto stavy jsou velmi často komplikovány spoluúčastí
dalších závažných patogenů virového, nebo bakteriálního původu. Mezi
nejčastější další infekční agens tak patří zejména Bovinní respirační syncytiální
virus (BRSV), Parainfluenza- 3 virus (PI 3), Virus bovinní virové diarrhoe (BVD)
a některé další méně významné a invazivní viry (adenoviry, coronaviry,
enteroviry, parvoviry, reoviry). Z bakteriálních součinitelů těchto infekcí je
nejčastěji izolována Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella
multocida (serotyp A,D) , Histophilus (Haemophilus) somni , případně
mykoplazmy. U samic dospělého skotu pak způsobuje především postižení
pohlavního aparátu s projevy infekční pustulární vulvovaginitidy (IPV)
a u samců balanopostitidy. Patogenní působení BHV 1 na sliznicích může
vyvolávat i aborty, enteritidy, encefalitidy, generalizovaná onemocnění
novorozených telat a řadu dalších postižení.
PATOGENEZE
Všem veterinárním lékařům i chovatelům
skotu je již jistě dobře známá situace
s výskytem „Infekční bovinní
rinotracheitidy“ (IBR) na území České
republiky a pravděpodobně i v sousedních
státech. Je to zejména díky skutečnosti, že
od roku 2006 probíhá na celém našem
území Národní ozdravovací program od
IBR, jako akce povinná pro všechny
chovatele skotu s příspěvkem státu ve
výši cca 50 %. Protože problémy s IBR
a dokončováním ozdravného programu
ještě zdaleka nekončí, domníváme se, že je
vhodné připomenout některé zásadní
informace k tomuto onemocnění a jeho
řešení.
IBR je řazena mezi tzv. produkční nákazy
a je vyvolávána Bovinním herpesvirem
typ 1 (BHV 1). Způsobovala, a nadále
mnohde ještě působí, citelné ekonomické
ztráty, přestože se ozdravování blíží ve
většině chovů v ČR k závěru.
předcházející strana
Pro patogenezi onemocnění platí některá specifika, která prohlubují jeho
závažnost. Infekce proniká do organizmu nejčastěji sliznicemi horních cest
dýchacích a genitálního aparátu. Poté začíná jeho replikace a vzniká zánět
omezený na místa replikace s destrukcí epiteliálních buněk sliznic. V této fázi
nemoci infikované zvíře masívně vylučuje virus do okolí všemi sekrety i exkrety
a stává se tak hlavním zdrojem ohrožení pro své okolí. Virus se šíří na vnímavá
zvířata nejen přímým kontaktem, ale často i nepřímo technologiemi, mobilní
technikou sloužící k obsluze chovu a v neposlední řadě personálem, případně
i biologickými službami. Tomuto způsobu rozvlékání napomáhá zejména
nedodržování ochrany chovů před zavlečením a šířením nákaz – biosecurity.
Infikované zvíře si v této fázi vytváří vlivem rychlé silné imunitní odpovědi
protilátkovou obranu a spontánně se uzdraví do 2 týdnů. Velmi často však
dojde ke komplikacím infekce spoluúčastí dalších patogenů a klinické příznaky
nabývají na závažnosti.Ve viremické fázi probíhá standardní šíření viru BHV 1
celým organizmem a putuje tak do všech tkání a orgánů. Disponuje totiž jedním
z nejširších tkáňových tropizmů, takže v řadě dalších míst může způsobovat
rozličná postižení. Jeho velmi závažnou vlastností je také schopnost vyvolat
celoživotní latentní infekci vstupem do nervové tkáně a následně do citlivých
nervových ganglií. Zde může vyčkávat na další příležitost oslabení organizmu
se vznikem imunosuprese, nebo imunodeficience a opět začít prodělávat
replikační fázi se všemi výše popsanými důsledky.
OBSAH
následující strana
Časté důsledky infekcí IBR v chovech skotu:
—
ztráty u mladého skotu z důvodů respiračních onemocnění
—
ztráty v produkci mléka u IBR pozitivních dojnic až 180 kg za laktaci

ztráty zhoršením parametrů mléka snížením obsahu bílkovin
až o 5,3 kg za laktaci

ztráty v reprodukci zhoršením zabřezávání a aborty březích samic

ztráty zaostáváním v růstu a nedosažením požadovaných
výkrmových parametrů

ztráty nadměrnými brakacemi, úhyny i limitovaným obchodem se
zvířaty
V prvních čtyřech letech mohly být v rámci
NOP využívány živé i inaktivované
markerové vakcíny. Od roku 2010 jsou již
živé vakcíny v procesu ozdravování plošně
zakázány a mohly by být použity pouze ve
zcela vyjímečných případech na zvláštní
povolení.
Díky ozdravovacím programům, které byly
povinně nastaveny od počátku eradikace
v chovech skotu mléčných farem (i v chovech bez tržní produkce mléka) nařízeným
NOP od IBR se naši chovatelé na konci roku
2012 dostali do fáze přibližně 70 % IBR
prostých a ozdravených chovů.
Pomineme-li hlavní město Praha, kde není
chov skotu v praktické rovině realizován,
tak nejlépe jsou na tom tradičně Kraj
Vysočina a Plzeňský kraj.
Problémy
NÁRODNÍHO OZDRAVOVACÍHO PROGRAMU OD IBR
Většina zasažených hospodářství od roku 2006 řešila situaci s infekcemi IBR
metodou eliminační s vakcinací markerovou vakcínou. K vakcinaci se používají
výhradně monovalentní markerové vakcíny. Polyvalentní vakcíny obsahující
virus IBR jsou od počátku vzniku Národního ozdravovacího programu od IBR
pro ozdravování kontraindikovány.
Virová partikule původce (BHV-1) je tvořena mimo jiné několika desítkami
glykoproteinů – gp). Z těchto glykoproteinů je šest považováno za významně
imunodominantní , tzn. hladina protilátek proti těmto šesti gp je výrazně vyšší
než-li proti jiným. Označujeme je glykoproteiny B, C, D, E, H a I. K ozdravování
jsou pak využívány vakcíny "gE deletované", tzn. vakcíny obsahující BHV-1
s chybějícím genem pro glykoprotein E (gE). Někdy se můžeme setkat
i s literárním označením DIVA vakcína (Differentiating of Infected from
Vaccinated Animals).
Výběr markeru právě gE byla motivována výsledky experimentů probíhajících
jak in vivo, tak i in vitro. Glykoprotein E totiž není nezbytný pro virovou replikaci
v infikovaných buňkách, což umožnuje přípravu vakcíny. Současně ale i vyvolává
sérologickou odpověď po infekci séronegativních zvířat, což umožnuje
diagnostiku. Aplikace těchto typů vakcín, v kombinaci s diagnostickými testy
prokazujícími protilátky proti gE, nám dovoluje rozlišit zvířata vakcinovaná
od zvířat infikovaných.
Výsledek gE
ELISA
Výsledek konvenční
ELISA
Status zvířete
negativní
negativní
NEINFIKOVANÉ
negativní
pozitivní
NEINFIKOVANÉ VAKCINOVANÉ
markerovou vakcínou
pozitivní
pozitivní
INFIKOVANÉ nebo VAKCINOVANÉ
konvenční vakcínou
předcházející strana
OBSAH
s IBR v České
republice
a dokončováním
ozdravného
programu
ještě zdaleka
nekončí !
následující strana
DALŠÍ POSTUP
U dosud neozdravených chovů
budou probíhat i v tomto roce
závěrečná vyšetření krve zvířat
starších 6-ti měsíců a u části z nich i
pokračovat vakcinace markerovými
vakcínami. Ozdravené chovy
podléhají již pouze povinnému
s ero lo g ic kém u m o n ito r in g u
procentuální části zvířat v závislosti
od počtu chovaných. Je možné stále
očekávat, že v rámci těchto finálních
depistáží i monitoringu se znovu objeví
pozitivní zvířata v některých stádech,
kde je předpokládán úspěšný průběh eradikace nákazy. To může být způsobeno
i pouze výše uvedenými specifickými vlastnostmi viru a jeho pokračující
cirkulací v chovu. Existují však vážné obavy, že v nemalé části hospodářství jsou
tyto problémy způsobeny bohužel nedodržením všech vytyčených bodů
v jednotlivých ozdravovacích plánech, které byly při zahájení programu
zpracovány a schváleny. Je nutné připomenout, že pouze vakcinace bez
dodržení dalších chovatelských zásad a opatření eliminaci infekce nevyřeší.
Tyto obavy sdílely i chovatelské svazy skotu v ČR a tak i z těchto důvodů
požádaly o prodloužení NOP o dva roky – do konce roku 2014. MZe
prostřednictvím SVS ČR vzkázalo chovům, které nebudou schopny proces
ozdravování dokončit v požadovaném termínu, že může být povoleno jeho
dokončení na základě individuální žádosti a po vyhodnocení dodržování
programů v tzv.kontrolním režimu, nebo uplatněním mimořádných
veterinárních opatření (MVO). Otázka participace státu na úhradě části nákladů
na dokončení programu po 31.12.2013 (vakcinace, odběry a vyšetření krve),
bude nadále řešena přísně individuálně. Budou-li prokázána závažná
pochybení v nedodržování parametrů nastavených v ozdravných programech
ze strany chovatelů lze očekávat, že náklady na dokončení tito ponesou
již v plné výši sami.
VÝKRMOVÉ FARMY SKOTU
Po depistáži v samostatných výkrmových farmách skotu, která proběhla
ve druhé polovině r.2011 byla nastavena i opatření v těchto chovatelský
zařízeních, kde je předpoklad rychlejšího průběhu eliminace viru díky kratší
době života výkrmových zvířat. Procento výkrmových hospodářství
s pozitivními zvířaty bylo na konci roku 2012 přibližně necelých 13%. I zde je
často využíváno vakcinace zvířat markerovou inaktivovanou vakcínou plošně,
nebo parciálně, podle stupně zasažení chovu terénním virem. V současné době
se předpokládá, že naprosté většině chovatelů se podaří i v těchto
hospodářstvích ukončit program rovněž nejpozději do konce roku 2014.
MVDr. Pavel Raška
Respirační
infekce
skotu?
BioBos Respi 3
a BioBos Respi 4
jsou řešením …
BioBos Respi 3
Inaktivovaná vakcína proti
respiračním infekcím skotu
(BRSV, PI3 a M.haemolytica)
n obsahuje inaktivované
patogeny Virus
respiratoris syncytialis
bovis, Virus
parainfluensis 3 bovis
a Mannheimia
(Pasteurella) haemolytica
serotypu A1
BioBos Respi 4
Inaktivovaná vakcína proti
respiračním infekcím skotu
(BRSV, PI3, BVD a M.haemolytica)
n obsahuje inaktivované patogeny
Virus respiratoris
syncytialis bovis, Virus
parainfluensis 3 bovis,
Mannheimia
(Pasteurella) haemolytica
serotypu A1 a
inaktivovaný Virus
diarrhoeae bovis
za účelem snížení infekce
a potlačení jeho
imunosupresivního vlivu
n
n
n
n
předcházející strana
OBSAH
vakcíny je nejlépe použít od stáří
8 týdnů dávkou 2 ml s. c.;
druhá dávka za 2-4 týdny
stejným množstvím vakcíny
nástup plné imunity za 3 týdny
po podání druhé dávky
následně v problémových
chovech je doporučena
revakcinace vždy každých
6 měsíců
následující strana
VELKÁ ZVÍŘATA
Problém,
který opět ožívá
Trichofytóza skotu v ČR
V současné době se v ČR opět objevují případy trichofytózy skotu,
a to dokonce i v dříve vakcinovaných chovech
První komerční vakcína pod názvem
TRICHOBEN inj. sicc.
byla jejími výzkumnými pracovníky
připravena již před třiceti lety.
Během této doby došlo k řadě
významných inovací, které mimo jiné
umožnily:
— snížení objemu vakcinační dávky
při zachování obsahu antigenu v
dávce
— stejné dávkování pro
profylaktickou i terapeutickou
vakcinaci
— vakcinaci již od věku
jednoho dne
— zkrácení intervalu mezi
vakcinacemi
Dnes patří naše vakcíny
proti trichofytóze mezi nejúspěšnější
přípravky
na domácím i světovém trhu.
Vakcíny jsou exportovány do mnoha
zemí Evropy a Asie (Maďarsko, Polsko,
Turecko ...) Zájem o vakcíny projevili
partneři ve Skandinávii, aktuálně byla
vakcína TRICHOBEN zaregistrována ve
Švédsku.
V zasaženém stádě, v němž je třeba zlikvidovat
epidemiologické ložisko, doporučujeme použít
vakcínu TRICHOBEN
Nezbytná je řádná revakcinace v souladu
s příbalovou informací
Lyofilizát a solvens
pro pøípravu injekèní
suspenze pro skot
Dávkování:
telata ve věku 1 – 90 dnů
mladý skot nad 90 dnů věku
2 ml i.m. s revakcinací za 5–14 dnů
4 ml i.m. s revakcinací za 5–14 dnů
—
při léčebném užití u starších zvířat je možné použít až dvojnásobné dávky (4–8 ml)
—
u silně zasažených jedinců je možné použít i třetí dávku za 14-28 dnů po druhé dávce
—
revakcinaci doporučujeme provádět do opačné gluteální krajiny, než primovakcinaci
Balení: 80 ml, 40 ml, nově také 5×10 ml
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Jestliže se v chovu onemocnění trichofytózou,
dosud nevyskytlo, doporučujeme chránit stádo
přípravkem TRICHOBEN AV
S ohledem na současnou situaci nebo při zvýšeném
infekčním tlaku v chovatelských zařízeních
je vhodné každoročně revakcinovat
TRICHOBEN AV
Důvody četnějšího výskytu
infekce jsou zejména tyto:
— Silná rezistence původce
k zevním podmínkám
a měnící se klima
— Nepravidelná vakcinace
nebo vakcinace v intervalech
několik let
— Ne zcela vhodná aplikace
avirulentní vakcíny při
zvýšeném infekčním tlaku
v prostředí
Dávkování:
telata ve věku 1 – 90 dnů
mladý skot nad 90 dnů věku
—
2 ml i.m. s revakcinací za 5–14 dnů
4 ml i.m. s revakcinací za 5–14 dnů
Dávkování zůstává stejné i u léčebné aplikace a je možné opět použít i třetí dávku
Balení: 100 ml, 50 ml, 5×12,5 ml
Zásady pro správnou aplikaci vakcín TRICHOBEN a TRICHOBEN AV
k dosažení jejich maximálního účinku
ś
nedoporučuje se podávat perorálně léky s antimykotickým účinkem po celou dobu provádění základní
vakcinace a do doby vzniku solidní imunity u vakcinovaných zvířat. tj. po dobu 35 ti dnů od podání první
dávky. obzvláště u telat v době přechodu z mléčné výživy na rostlinnou je nutné se vyvarovat
i dlouhodobějšímu podávání startérů, nebo jadrných krmiv ošetřených protiplísňovými prostředky,
což může výrazně ovlivnit účinnost vakcinace (léčby).
ś
neprovádět žádné jiné imunoprofylaktické zákroky (vakcinace) v době minimálně 10 dnů před podáním
první dávky vakcíny až 20 dnů po podání druhé (profylaktické), nebo třetí (léčebné) dávky.
ś
vakcínu do doby použití skladovat výhradně při chladničkové teplotě a v temnu, a to včetně její přepravy
do cílového místa plánované vakcinace
ś
vlastní aplikaci je nutné u telat provádět suchou, dostatečně dlouhou jehlou (2,5–3 cm) tak,
aby byla zajištěna hluboká intramuskulární aplikace do svaloviny hýždě v blízkosti křížové kosti.
ś
vakcínu vždy aplikovat čistým injekčním automatem, nikdy nemíchat s jinými vakcínami, či léčivy
a spotřebovat do 2 hodin po jejím naředění .
ś
striktně dodržovat doporučený interval mezi profylaktickým podáním první a druhé dávky vakcíny,
optimálně v rozmezí 10–14 dnů, z důvodů docílení ideální účinnosti formou tvorby protilátek na dostatečně
dlouhou dobu chráněnosti.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
ZKUŠENOSTI Z VAŠÍ PRAXE
Pozitivní zkušenost
s vakcínou
BIOSUIS
Respi E
Injekční emulze pro prasata
BIOSUIS Respi E
K imunizaci selat
za účelem prevence
infekce červenky
prasat, redukce infekce
Actinobacillus
pleuropneumoniae
a Haemophilus
parasuis (Glässerovy
choroby), snížení
klinických příznaků
způsobených těmito
patogeny
a patologických změn
v plicní tkáni.
předcházející strana
1690 Kč
bez DPH
cena za balení 100 ml
4195 Kč bez DPH
cena za balení 250 ml
OBSAH
následující strana
MVDr. Marie Vokřálová se s námi podělila
o praktické zkušenosti s použitím polyvalentní
inaktivované vakcíny BIOSUIS Respi E v RCHP
Benátky, okr. Hradec Králové, kterou používá v rámci
profylaktického řešení zdravotních problémů u prasat
v tomto chovu.
Produkční ukazatele chovu, který je řešen turnusově:
počet chovaných prasnic: 400 ks
počet odchovaných selat za rok: 24,2 na prasnici za rok 2012
přírůstek ve výkrmu: 0,83 kg/den
konverze: 2,7 kg/kg ž.hm.
úhyny (ztráty) i s brakací:
porodna:
14,7 %
předvýkrm:
1,6 %
výkrm:
1,5 %
—
—
—
—
—
Dávkování, způsob aplikace
vakcíny BIOSUIS RESPI E:
Imunizace selat:
Vakcinace dávkou 1 ml i.m.
Primovakcinace od stáří 6 týdnů i.m.
Revakcinace za 3 týdny
dávkou 1 ml i.m.
Imunizace prasnic:
Vakcinace dávkou 2 ml i.m.
Iniciální vakcinace – 6–5 týdnů před
porodem.
Revakcinace za 2–3 týdny, nejpozději
však 2 týdny před porodem.
Booster revakcinace pravidelně
3–2 týdny před každým dalším
porodem
Důvodem, který vedl k rozhodnutí o použití vakcíny BIOSUIS Respi E byl sporadický výskyt červenkového onemocnění
ve výkrmu, ale především častý výskyt onemocnění kloubů s pozitivním laboratorním záchytem Haemophillus parasuis
(sérovar 5) a neuspokojivé výsledky ochrany proti APP jinou vakcínou.
Vzhledem k projevům těchto onemocnění, způsobujících chovateli významné ekonomické ztráty, i upřednostnění možnosti
minimalizace stresování zvířat příliš častými vakcinačními zásahy, se MVDr.Marie Vokřálová rozhodla již v loňském roce pro
použití vakcíny BIOSUIS Respi E v kategorii běhounů. Cílem prevence byla vakcinace dávkou o malém objemu (1 ml) proti více
nosologickým jednotkám současně.
Datum zahájení vakcinace bylo 26. 9. 2012, u 269 běhounů ve stáří 7 týdnů s revakcinací za 3 týdny po podání první dávky.
Po ověření významného zlepšení zdravotního stavu této skupiny jsou od března 2013 vakcinováni již všichni běhouni v chovu
plošně pouze touto vakcínou.
Vakcinační schéma pro jednotlivé kategorie
Prasničky – vakcinace proti PRRS, parvoviróze (PPV) a července (ERY)
Prasnice – vakcinace proti PRRS, koliinfekcím a PPV+ERY
Kanci – vakcinace proti PRRS a PPV+ERY 2× ročně
Předvýkrm – vakcinace proti:
PCV-2 + EPP ve věku 21-25 dnů
APP v 7. týdnu stáří s revakcinací za 3 týdny.
Běhouni jsou ještě profylakticky medikováni per os antibiotiky AMX a CTC.
Výsledky dosavadní vakcinace přípravkem BIOSUIS RESPI E
poskytnuté MVDr. Marií Vokřálovou:
—
bylo poraženo 259 kusů
—
zkrácení doby výkrmu – realizace 165-169 dnů
—
pokles konfiskací plic (40 plic tj. 15 % oproti 50-100 % původně
konfiskovaných).
—
skupina bez výskytu projevů červenkového onemocnění
—
minimální brakace zvířat z důvodů onemocnění končetin
—
významné snížení používání antibiotik
—
minimální lokální i celkové postvakcinační reakce
předcházející strana
OBSAH
následující strana
VELKÁ ZVÍŘATA
Úspěšná kontrola
podkožní
střečkovitosti
V POSLEDNÍCH LETECH JSOU
PRŮBĚŽNĚ ZAZNAMENÁVÁNY
PŘÍPADY VÝSKYTU PODKOŽNÍ
STŘEČKOVITOSTI U KONÍ
NA NAŠEM ÚZEMÍ
V SOUVISLOSTI S LARVOU
STŘEČKA SRNČÍHO
HYPODERMA DIANA.
MVDr. Eduard Dvořák: „V květnu 2011 jsem by pozván k chovateli koní /ČCH/, který
celodenně pase koně a skot na zahradě řídce osázené stromy, v blízkosti lesa.
Chovatel zjistil u dvou koní, hlavně na předních končetinách, velké množství drobných
vajíček, která byla nalepena na srsti. Vajíčka pevně lpěla na chlupech a na první pohled
připomínala hnidy všenek. Vajíčka, z nichž se již líhly larvičky, jsem podle dostupné
literatury zařadil mezi vajíčka kožních střečků – Hypoderma spp.
Za 48 let praxe jsem se nikdy nesetkal s kožní střečkovitostí u koní v jižní části okresu
Semily a Liberec. Teprve po tomto zjištění jsem se od chovatelů koní dozvěděl, že
v minulém roce údajně zjistili ojedinělé projevy kožní střečkovitosti u několika koní
v krajině hřbetní – podél páteře. Tyto klinické příznaky jsem však nepozoroval. Chovateli
jsem doporučil ošetřit partie končetin s vajíčky repelentem a k odčervení použít Equiverm pastu u všech koní. Od dubna
2012 do dnešního dne už nebyly v této lokalitě zjištěny žádné příznaky střečkovitosti, ani u koní, ani u skotu.“
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Podkožní střečci
— Hypoderma bovis – skot
— Hypoderma lineatum – skot
— Hypoderma diana – srnec, méně jelen,
daněk, muflon
— Hypoderma acteon – jelen
— Oestromyia leporinus – hlodavci,
zajícovci
— Oestromyia leporina – hlodavci
Koně napadá
střeček srnčí
Střečci nosní a hltanoví
— Oestrus ovis – ovce, koza, muflon,
kamzík, antilopa
— Cephenemyia stimulator – srnec
— Cephenemyia auribarbis – jelen,
vzácně i daněk
— Pharyngomyia picta – jelen, srnec,
méně daněk
— Rhinoestrus purpureus – koňovití
Střečci žaludeční
—
—
—
—
Gasterophilus intestinalis
Gasterophilus hemorhoidalis
Gasterophilus inermis
Gasterophilus pecorum
Z VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍ
NÁSLEDUJÍCÍ PREVENTIVNÍ A
TERAPEUTICKÁ OPATŘENÍ:
Vajíčko Hypoderma diana na srsti koně
Protože samičky střečků kladou vajíčka během
teplých letních dnů, lze v lokalitách se zvýšeným
výskytem střečka srnčího snížit pravděpodobnost
napadání koní omezením
jejich pastvy, v poledních hodinách.
Doporučuje se ošetření koní vhodným
antiparazitárním
přípravkem, ideálně
s obsahem
permethrinu –
TOP SPOT ON
STRONGER pro koně,
V boji proti hmyzu je nezbytné
dodržování obecných zásad:
n pravidelný úklid hnoje, udržovat čisté stáje
n
n
n
n
a výběhy
nehnojit pastvinu během pastevní sezóny
koně nepást na mokrých a špatně drénovaných
pastvinách
staré a mladé koně držet odděleně
aplikace ivermektinu od července, kdy jsou
střečci ve stádiu 1. instaru
velikost balení 25 ml
předcházející strana
OBSAH
následující strana
VELKÁ ZVÍŘATA
POLYEQUAN
inj. ad us. vet.
Sérum proti ochromì høíbat
K pasivní imunizaci
hříbat při ohrožení
chovu nebo při
onemocnění
vyvolaném zárodky
E. coli, Salmonella
abortus equi,
Streptococcus equi,
Actinobacillus
equinum nativum.
Preventivně:
DÁVKOVÁNÍ
ź
hříbata do 1 týdne stáří
25 ml
ź
hříbata starší
50 ml
Léčebně:
dávky dvojnásobné, polovina s.c., polovina i.v.,
v případě potřeby lze opakovat.
Aplikace: s. c. nebo i. v.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Zdravé hříbě a
POLYEQUAN
ZDRAVÉ HŘÍBĚ
Zdravé hříbě se do několika minut po narození pokouší o sternální polohu (leží
na hrudníku) a mělo by vzpřímeně držet hlavu a krk. Asi do 15 minut po
narození se většina hříbat snaží postavit a přibližně po dvou hodinách je hříbě
schopno stát samostatně. Poprvé pozorujeme močení obvykle v době 6–10
hodin po narození a odchod mekonia (smolky), což je tvrdý tmavý trus, asi za
2–12 hodin po narození. Sací reflex se objevuje během prvních 15 minut života
a nejpozději do 2 hodin po narození by se mělo poprvé od matky napít kolostra,
které hříběti dodá potřebné protilátky, energii a působí také mírně projímavě,
což usnadní odchod smolky. Množství kvalitního kolostra, které by mělo zdravé
hříbě vypít v prvních 12 hodinách života, jsou asi 2 litry. V prvním dni přijímá na
každé napití přibližně 80 ml kolostra a pije 4–8×/hod, přičemž intervaly se
postupně prodlužují. Během prvních 24 hodin života tedy hříbě (50 kg) vypije
asi 8 l mléka (z toho 2,5–3,5 l kolostra). Při zánětu placenty může také dojít k její
předčasné separaci a tím k alteraci přenosu kyslíku, která vyústí v syndrom
perinatální asfyxie. Ten může u hříběte způsobit neschopnost nebo nezájem
napít se po porodu kolostra od matky. Zánět placenty bývá také často
doprovázen předčasnou laktací, takže již záhy po porodu chybí klisně kvalitní
kolostrum (mlezivo) s dostatečným obsahem protilátek (Paradis 1997). Selhání
pasivního transferu protilátek bývá považováno za běžný faktor predisponující
hříbata k sepsi (Robinson et al. 1993, Raisis et al. 1996).
VÝZNAM KOLOSTRA
Množství kvalitního kolostra, které by mělo zdravé hříbě vypít v prvních
12 hodinách života, jsou asi 2 litry. V prvním dni přijímá na každé napití přibližně
80 ml kolostra a pije 4–8×/hod, přičemž intervaly se postupně prodlužují.
Během prvních 24 hodin života tedy hříbě (50 kg) vypije asi 8 l mléka (z toho
2,5–3,5 l kolostra).
PASIVNÍ IMUNIZACE HŘÍBAT
Hříbata se rodí jako agamaglobulinemická a jsou tedy závislá na příjmu
protilátek z kolostra. Kvalitní kolostrum obsahuje 400–6100 mg/dL IgG
(specifická hmotnost nad 1060, na refraktometru nad 20°
Brix). Novorozené hříbě by mělo mít ve věku 24 hodin
hladinu plazmatických protilátek nad 800 mg/dL. Hladina
400–800 mg/dL se považuje za částečné a hladina pod
400 mg/dL za úplné selhání pasivního transferu
protilátek. (Paradis 1997). Pokud
hříbě není schopno v prvních
hodinách po narození
přijmout kvalitní
kolostrum od matky,
je nezbytné mu
protilátky dodat.
předcházející strana
OBSAH
Příčiny, proč kolostrum nemůže přijmout,
mohou být jak ze strany matky (klisna hříbě
odmítá, uhynula po porodu, předčasně ji
odteklo kolostrum) tak ze strany hříběte
(hříbě má vrozenou vadu, která mu
znemožňuje vstát a sát, je celkově slabé
díky celkovému onemocnění, má syndrom
perinatální asfyxie, a jiné).
Selhání pasivního transferu protilátek bývá
považováno za běžný faktor predisponující
hříbata k sepsi (Robinson et al. 1993, Raisis
et al. 1996).Hříběti, které se nenapilo nebo
přijaté kolostrum nebylo kvalitní, je
nezbytné dodat protilátky v podobě
rozmraženého kolostra či kolostra vlastní
matky. Pokud je již hříbě starší dvanácti
hodin, během nichž schopnost absorpce
protilátek přes sliznici střeva rapidně
klesá, je nezbytné dodat protilátky aplikací
plazmy, nejlépe od vlastní matky.
K takto dodaným protilátkám je žádoucí
navíc parenterálně aplikovat přípravek
POLYEQUAN inj. ad us. vet., který zvýší
plazmatické hladiny specifických
protilátek. Tento přípravek pasivně
imunizuje zvířata proti některým
kmenům E. coli, Salmonella abortus equi,
Streptococcus equi, Actinobacillus
equinum nativum odpovídajícím
za neonatální sepsi u hříbat.
Materiály poskytla MVDr. Taťána Hytychová,
Klinika chorob koní VFU, zkráceno
následující strana
Bioveta TIP
... pro svobodu pohybu
HYALURONAN BIOVETA
10 mg/ml injekční roztok
HYALURONAN JAKO
PŘIROZENÁ SOUČÁST
KLOUBNÍ TEKUTINY A
CHRUPAVKY KLOUBU
EFEKT HYALURONANU
předcházející strana
n
zlepšuje viskozitu svoji trojrozměrností – schopnost
lubrikace, zmírňuje tření
n
reguluje složení synoviální tekutiny
n
tvoří nedílnou součást kloubní chrupavky
n
hraje roli ve výživě kloubní chrupavky
n
účinkuje protizánětlivě – inhibuje chemotaxi a fagocytózu
granulocytů, redukuje stimulaci lymfocytů
a snižuje tvorbu
prostaglandinů
n
má mírný
analgetický
efekt
OBSAH
následující strana
VÝHODY INTRAVENÓZNÍ
APLIKACE HYALURONANU
n
Bezpečnost v podobě snížení
rizika infekce kloubu nebo
traumatu souvisejícího
s aplikací intraartikulární
n
Jednoduchost intravenózní
aplikace – nitrožilní podání je
rychlejší a jednodušší
n
Účinnost aplikace vede ke
zmírnění intenzity zánětu
a eliminaci
enzymy vyvolávající zánět
n
Nástup působení hyaluronanu
v kloubu je velmi rychlý
Hyaluronan (HA) jako přirozená součást kloubní tekutiny a chrupavky kloubu
slouží k lubrikaci měkkých tkání kloubu; kromě toho se však podílí na skladbě
všech tkání a intercelulární tekutiny. Hyaluronan, hyaluronát sodný, je lineární
polydisacharid, tvořený disacharidovými jednotkami složenými z kyseliny
D-glukuronové a N-acetyl-D-glukosaminu, jehož koncentrace v kloubech
se různí.
Při zánětlivých procesech se struktura kloubního HA, a tím i vlastnosti
synoviální tekutiny, mění. Je narušena její lubrikační schopnost a následně
dochází k degenerativním změnám na styčných kloubních plochách.
Chondrocyty jsou dezintregrovány, fibrózní tkáň je narušena a dochází až
k hyperplazii kostní tkáně. Hyaluronan působí antagonisticky proti enzymům,
které se podílí právě na destrukci kloubní chrupavky.
VYUŽITÍ HYALURONANU U OFTALMOLOGICKÝCH PACIENTŮ
V oftalmologii je hyaluronan využíván pro
své viskoelastické vlastnosti při operacích
oka a pro svůj protektivní účinek
terapeutický. Hyaluronan má prokazatelný
keratoprotektivní efekt spočívající ve
stimulaci proliferace epiteliálních buněk
rohovky, což vede k lepší hojivosti
porušené při různých degradačních
a zánětlivých procesech. Zlepšuje
hydrataci rohovky, zvyšuje její tloušťku
a udržuje průhlednost. Dále je vhodný
při léčbě keratoconjunctivitis sicca,
zvlhčováním rohovky a zmírněním
bolestivosti.
HYALURONAN JAKO UMĚLÉ SLZY
Co by měly umělé slzy splňovat?
Mělo by jít o molekuly o vysoké hmotnosti se schopností volně flotovat v tekutině a současně se vázat na epitel rohovky.
Jako biologický produkt tyto požadavky hyaluronan zcela splňuje:
n
n
n
n
n
n
n
n
Je dostatečně viskózní, s každým mrknutím je rohovka a spojivka
chráněna před vyschnutím
Má vynikající viskoelastické vlastnosti, lubrikuje oko
Snižuje evaporaci vody
Nezhoršuje kvalitu zraku a nedráždí
Po povrchu rohovky je rovnoměrně distribuován
Jedná se o tělu vlastní netoxický produkt
Působí bezpečně, protože neobsahuje konzervační látky
Zmírňuje diskomfort a bolestivost u KCS
předcházející strana
OBSAH
následující strana
VĚDĚLI JSTE?
Řeší očkování proti
herpesviru
vakcínami Biofel
postižení očí
u koček?
ANO
Celulární
i humorální
postvakcinační
imunita zmírňuje
průběh akutního
onemocnění i
reaktivaci viru
z ganglií.
Vakcíny
jako součást prevence
onemocnění očí
Vakcíny Biofel PCH
Biofel PCHR
Virus FHV-1 představuje závažný problém zejména u mladších věkových
kategorií a jedinců imunitně deficitních, přičemž klinické projevy jsou vždy
závažnější u jedinců z chovů s nižší hygienickou úrovní.
U nalezených koťat a v chovech se špatnou zoohygienou se můžeme setkat
s příznaky syndromu ophtalmia neonatorum, pro který je charakteristické
hromadění mukopurulentního výtoku ještě před otevřením víček. To mívá
za následek rozsáhlé poškození rohovky a mnohdy vede až k ruptuře očního
bulbu. Koťata bývají většinou postižena v době poklesu maternálních
protilátek, ve stáří dvou až tří měsíců věku. Akutní infekci u koťat a mladých
koček obvykle doprovází respirační příznaky, které u dospělých zvířat často
chybí.
Jedná-li se o rekurentní infekci, potýkají se zvířata s opakujícími se keratitidami
nebo konjunktivitidami v souvislosti s oslabením zvířete, často se stresem.
Proto je důležité zmírnit stresové situace, k nimž se řadí současné onemocnění,
pobyt v útulku, změna bydliště, majitele atd. Reaktivaci viru často předchází
aplikace steroidů. Pokud není infekce FHV 1 s jistotou vyloučena, není
doporučována ani lokální jejich aplikace. S reaktivací FeHV-1, kterému může
předcházet aplikace glukokortikoidů.
Vakcinace omezí vylučování, a tím šíření viru v populaci koček,
což je významné zvláště pro velké chovy a prostředí útulků.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
TYPICKÉ PŘÍZNAKY HERPESVIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ OČÍ
Nejčastějším projevem akutní herpesvirové infekce jsou bilaterální
konjunktivitidy doprovázené mukoidním až mukopurulentním výtokem,
chemózou a výraznou lakrimací, neméně frekventované jsou keratitidy až
ulcerace rohovky. Výskyt je většinou bilaterální, při rekurenci se však lze
u pacientů setkat s unilaterálním postižením. Sekundárním nálezem je
symblepharon, chronická epiphora, anteriorní uveitida, phthisis bulbi či
glaukom. Zvíře se po prodělané infekci virem FHV-1 může dlouhodobě potýkat
se synechiemi mezi záhyby spojivky horního a dolního víčka
a spojivky třetího víčka, s poškozeným epitelem rohovky, keratoconjunctivitis
sicca (KCS), felinní korneální nekrózou (FKN) eozinofilní keratitidou.
U starších jedinců může být naopak jediným projevem infekce FHV 1 nadměrná
lakrimace či přechodná unilaterální serózní konjunktivitída.
Oftalmologické nálezy
u koček s herpesvirovou infekcí
Keratitidy
Symblepharon
Korneální sekvestrace
Eozinofilní
keratokonjunktivitida
KCS
Uveitida anterior
Keratopatie
Periokulární dermatitida
HERPETICKÁ KERATITIDA
Rohovka je při infekci primárně postižena pouze výjimečně, obvykle
v souvislosti s aplikací kortikosteroidů. Po reaktivaci herpesviru
v trigeminálních gangliích se mohou rozvinout příznaky stromální keratitidy.
Imunitně zprostředkovaný mechanismus je příčinou herpetické keratitidy, která
nemusí být doprovázena konjunktivitidou, typické jsou korneální ulcerace,
edém a zakalení, blefarospasmus spojený s bolestivostí, dráždění rohovky,
neovaskularizace a symblepharon.Hluboká ulcerace je výsledkem poškození
rohovkového epitelu, následného průniku viru do stromatu rohovky a
imunologické reakce T lymfocytů na virový protein. Logickým vyústěním
chronické keratokonjunktivitidy a herpesvirové keratitidy je destrukce sekreční
části slzné žlázy s následnou keratokonjunktivitis sicca (KCS).
KORNEÁLNÍ SEKVESTRACE
Přítomnost viru FHV 1 byla potvrzena až u 50 % koček s korneálním
sekvestrem, což predikuje úlohu viru v etiologii tohoto bolestivého
oftalmologického onemocnění s typickými znaky lokalizované nekrózy epitelu a
anteriárního stromatu, která přechází hluboko do stromatu. Vyšší frekvence
výskytu a tedy plemenná predispozice je popisována u perských, exotických
a himalájských koček.
JAK HERPESVIROVOU INFEKCI SPRÁVNĚ DIAGNOSTIKOVAT?
—
Anamnéza a výsledky klinického vyšetření s ohledem na vyloučení
dalších příčin postižení oka.
— Test s fluoresceinem
— Izolace viru – sterilní stěr z léze, senzitivní je použití metody PCR.
— Sérologické vyšetření je bezcenné.
Úskalí diagnostiky herpesvirové infekce
Velmi vysoké procento pozitivních zvířat nemá klinické symptomy.
Falešně pozitivní výsledky jsou typické pro fázi reaktivace viru z ganglií
u klinicky zdravého zvíře. Falešně negativní výsledky můžeme získat
i přes výrazné klinické obtíže v době, kdy virus není s ohledem
na intermitentní šíření sekrety vylučován. Dalším důvodem může být
špatně odebraný vzorek, degradace viru během transportu nebo
nedostatečná citlivost PCR testu.
EOZINOFILNÍ KERATITIDA
E o z i n o f i l n í ke r a t i t i d a j e d a l š í m
onemocněním, které se etiologicky
vztahuje k infekci FHV-1. Postiženi jsou
imunodeficientní jedinci, u nichž až v 76 %
případů byla metodou PCR ze stěrů
rohovky prokázána právě herpesvirová
infekce. Opět je třeba připomenout riziko
interakce s jinými infekčními agens virem
komplexu FeLV, virem FIV a koinfekci
s kočičím kalicivirem. Eozinofilní
keratokonjunktivitida postihuje nejčastěji
kočky mezi třetím a osmým rokem života.
Pokud nemá zvíře v anamnéze předchozí
infekci oka, jedná se o proces bilaterální,
v případě anamnézy opakované infekce
FHV-1 může být proces unilaterální.
Na povrchu rohovky se vytváří bílá až
našedlá ložiska šířící se na okraje
a neovaskularizace, přičemž vyšší výskyt
bývá zaznamenán v letních měsících.
Vakcinace omezí vylučování, a tím šíření viru v populaci koček,
což je významné zvláště pro velké chovy a prostředí útulků.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
MALÁ ZVÍŘATA
S FOTOAPARÁTEM JSME NAVŠTÍVILI
DVOJNÁSOBNÉHO VÍTĚZE
ŠEDIVÁČKOVA LONGU, JEDNOHO
Z NEJTĚŽŠÍCH ETAPOVÝCH ZÁVODŮ
PSÍCH SPŘEŽENÍ V EVROPĚ,
VÍTA KOLÁTORA.
I v létě se musí trénovat,
a aby se psi v tahu
nepřehřívali vyráží Vít
Kolátor a jeho „spřežení”
brzy ráno nebo v noci.
Pro něj i jeho psí smečku je léto obdobím čekání na sníh. Přesto i v létě občas
se svým spřežením vyráží do terénu a to převážně v ranních nebo nočních
hodinách. Vyšší denní teploty, při kterých se psi ve vysoké zátěži snadno
přehřívají, tomuto sportu totiž příliš nesvědčí a příprava proto nemůže být tak
intenzivní jako v zimních měsících.
Letošní léto však Vítu Kolátorovi ubíhá svižněji, protože péče o dva vrhy budoucích šampiónů zabere hodně z volného času. Dvanáct krásných a nadějných
štěňat se ve smečce patnácti profesionálů přirozeně socializuje a připravuje
na budoucí závodní dráhu.
Na návštěvě
u mushera
Bioveta
sponzoruje šampióny
MVDr. Michaela Trněná (Bioveta, a. s.)
a Vít Kolátor (musher)
předcházející strana
OBSAH
následující strana
ODČERVENÍ ŠTĚŇAT PŘÍPRAVKEM
CANIVERM pasta
Opakované odčervení štěňat bylo
provedeno ve stáří tří týdnů CANIVERM
pastou, přičemž aplikaci provázel následný
nález zbytků škrkavek ve stolici některých
štěňat. Štěňata budou v souladu s našimi
doporučeními pastou odčervována
každých čtrnáct dní, a to do stáří tří měsíců.
antiparazitikum CANIVERM pasta
K dobré kondici přispívá kromě vhodné zoohygieny
a rozumného tréninku také přísun kvalitního krmiva.
Jelikož musheři s oblibou používají metodu BARF,
a ani pana Kolátor není výjimkou, musí být maso
doplněno o minerální látek a stopové prvky. Zdraví
této smečky zajišťuje v drsných zimních podmínkách
a při vysoké zátěži přípravek Plastin.
V rámci sponzorování tohoto úspěšného psího spřežení
poskytujeme MVDr. Pavlíně Košťálové antiparazitární
přípravky i vakcíny z naší produkce.
I díky tomu je tato smečka stále ve skvělé kondici.
vakcíny řady Biocan
FIPRON spot-on – ÚČINNÁ OCHRANA PROTI KLÍŠŤATŮM
Vzhledem k tomu, že výskyt klíšťat je v okolních lesích velmi častý a psi by mohli
z tréninku přinést tyto nevítané návštěvníky do porostu v psinci, jsou dospělí psi
pravidelně ošetřování přípravkem FIPRON spot-on L. Štěňata byla aktuálně
ošetřena přípravkem FIPRON spot-on S. Antiparazitikum FIPRON byl aplikován
také březím fenám.
antiparazitikum FIPRON spot-on
Po dobu aplikace se výskyt přisátých klíšťat u dospělých psů výrazně omezil a to
i přesto, že okolní louka a příjezdová cesta, které představují ideální prostředí
pro klíšťata, nejsou pravidelně udržovány. Po aplikaci Fipronu spot on pan
Kolátor nezaznamenal změnu kvality a barvy srsti ani reakci na kůži. Navzdory
tomu, že jsou psi z důvodu rizika přehřátí po dobu letního tréninku často
chlazeni vodou a koupáni, účinnost přípravku to nijak nesnižuje a psi se vrací
z tréninku bez klíšťat.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
ODZKOUŠENO CHOVATELI
Zázračný
ALAPTID
veterinární mast
s hojivým účinkem na rány
Seznamte se
s příběhem Aljašského
malamuta Granda,
který nám zaslala jeho
majitelka, prezidentka
Alaskan Malamute
klubu Česká republika,
paní Renata SüttoVítková z Prahy.
Aljašský malamut Grand, celým jménem IGUAL DU GRAND Stormyth, se vloni
na podzim zranil. Měl ošklivou tržnou ránu na polštářku tlapky, která stále
krvácela. Paní Sütto-Vítková s poraněným psem navštívila jednu pražskou
veterinární ošetřovnu, kde byla rána rutinně ošetřena. Pes však odmítal chodit
ven do přírody na procházky, doma se pohyboval velmi opatrně. Majitelka ránu
neustále kontrolovala, ale výrazné zlepšení neregistrovala. Předpokládala tedy,
že bude trvat několik týdnů, než bude její šampión opět v kondici.
Asi za dva týdny po zranění se Grand
účastnil klubové výstavy a při pohybu
na trávě se mu rána na tlapce opět
otevřela. Během výstavy jedna
chovatelka poradila paní SüttoVítkové, aby na poraněnou tlapku
použila mast ALAPTID, kterou velmi
chválila, neboť s ní měla vynikající
zkušenosti s hojením ran u několika
svých psů. Paní Sütto-Vítková
ALAPTID zakoupila a ihned Grandovi
aplikovala na poraněnou tlapku. Již
během dvou dnů pozorovala výrazné
urychlení hojení rány a jak sama
prohlásila, „rána se hojila přímo před
očima“. Během týdne byla tlapka
klubového šampiona zahojená.
Na základě osobní zkušenosti paní
Renata Sütto-Vítková, prezidentka
Alaskan Malamute Klub Česká
Re p u b l i ka , d o p o r u č u j e v š e m
chovatelům psů používat na rány
svých čtyřnohých miláčků veterinární
mast ALAPTID.
Poranění tlapky
Tlapka den po aplikaci
Tlapka týden po první aplikaci
Prezidentka klubu aljašských malamutů
doporučuje mast ALAPTID
předcházející strana
OBSAH
následující strana
ZAJÍMAVOST
Kometa a Nanuk,
populární medvíďata
ze ZOO Brno,
jsou ošetřována
přípravky z Biovety
Antiparazitární pasta
Caniverm
a vakcíny Biocan
netradičně
Lední medvíďata brněnské zoologické
zahrady, Kometa a Nanuk, obsadila první
místo v soutěži Baby ZOOm o Nej mládě
v České republice, kterou již potřetí
vyhlásila Unie českých a slovenských
zoologických zahrad. Slavnostní vyhlášení
NEJ mláděte proběhlo ve Fulneku koncem
května tohoto roku na akci Bílý slon 2013,
která hodnotí významné počiny a události
v životě zoologických zahrad.
Jsme velmi rádi, že se na péči o tyto
mediálně sledovaná populární mláďata ze
ZOO Brno podílí i naše společnost Bioveta
svými veterinárními přípravky.
Medvíďata jsou pravidelně
odčervována perorální pastou
CANIVERM a před nebezpečnými
infekcemi jsou společně s rodiči
chráněna kombinovanými vakcínami
Biocan DHPPi + L a Biocan DHPPi + LR.
O zdraví medvíďat pečuje MVDr.
Stanislav Mazánek (na fotografii) ze
ZOO Brno se svými kolegy. Potvrdil
nám, že sedmiměsíční mláďata jsou ve
v ýborné kondici a že oběma
antiparazitární pasta Caniverm
opravdu chutná.
předcházející strana
– 20 –
OBSAH
následující strana
ZE SVĚTA
„Když jsem před třemi léty nasedal do
největší dostupné Toyoty, jak je ve
Vietnamu obvyklé, a vyrážel z Hanoje
kamsi na jih do provincie Nghe An,
netušil jsem, že mne čeká jedno
z největších překvapení po mnoha
letech strávených v jihovýchodní Asii.
Někde tam na jihu, uprostřed
džungle, měla stát moderní laboratoř
a snad i farma mléčného skotu.”
vypráví ze svých zkušeností
MVDr. Robert Kühn
Bioveta Asia story
Domácí mazlíček,
jako znak
„bohatství”
Celá Asie roste
21. SLOLETÍ „DOBA MLÉČNÁ”
Vietnamský projekt TH Milk představoval farmu čítající čtyřiceti tisíc
novozélandských holštýnek. V plánu bylo postupně dostavět dalších patnáct
velkokapacitních farem v reakci na rychle rostoucí poptávku, kterou ani
v delším období nebude možné pokrýt z domácích zdrojů. Počátkem 21.století
se totiž vice jak dvě miliardy obyvatel Číny a jihovýchodní Asie rozhodly,
že začnou pít mléko.
neuvěřitelným tempem a
miska rýže už dávno není
synonymem bohatství.
Znakem příslušnosti ke
střední třídě není pouze
luxusní dům a ještě
luxusnější auto před ním,
ale také plný koš
v supermarketu
a hlavně domácí
mazlíček, jako
součást života
mladé
generace.
předcházející strana
BIOVETA V ASII
Bioveta vykročila na asijské trhy již před mnoha lety. Dnes se tak můžeme opřít
o dlouhodobě budovanou partnerskou sít, díky které úspěšně registrujeme
a prodáváme tam, kam se jiní teprve chystají, kde ale ti nejsilnější spolu s námi
již dávno jsou. Naše vakcíny řady Biocan či BioSuis, dále například Caniverm
a mnoho dalších produktů se zde již dávno v tvrdé konkurenci nadnárodních
a zejména stovek lokálních konkurentů neprosazují cenou, ale hlavně svojí
kvalitou.
Je velmi obtížné včas reagovat na změnu situace na trhu. Nezbytné je proto
dobře se orientovat v místních, často velmi nepřehledných a pro běžného
Evropana nepochopitelných podmínkách. Zatímco v mnoha asijských zemích
lze v šestipatrové, prakticky nikým nekontrolované distribuční síti koupit cokoli
a kdekoli, vyspělé země této oblasti, mezi které patří například Korea, začínají
pod tlakem nekvalitní a často nelegální produkce přesouvat stále větší část
distribuce pod předpis a kontrolu veterinárních lékařů.
OBSAH
následující strana
„KOMPROMIS” V ORDINACÍCH
Zatímco veterináři v Thajsku budují moderně zařízené nemocnice a začínají se
v konkurenčním prostředí specializovat, jejich vietnamští kolegové horko těžko
získávají základní vědomosti a zvládají nával pacientů v mnohdy narychlo
zařízených klinikách. Pokud není k dispozici ordinace, postačí i nedaleká lavička.
Mnozí místní kolegové o profesionální organizaci jen sní, filipínští „docs“
specializující se na malá zvířata jsou organizovaní v několika regionálních
sdruženích sídlících na jednotlivých ostrovech této překrásné země. Jejich
organizovanost a spolupráce je na místní poměry vzorná a jen díky ní úspěšně
zachytili nástup malých praxí, který v zemi začal před několika lety.
Obecný nedostatek praktikujících veterinářů u lukrativní drobné klientely řeší
v mnoha zemích nelegální praxe či falešní distributoři. Snad všechny populární
veterinární přípravky, které lze napodobit v místních podmínkách, mají zde své
levnější dvojníky.
BOOM MALÝCH ZVÍŘAT
Tak jako vše i boom malých zvířat začal
v Asii náhle a jeho rychlost předčila
všechna očekávání. Rostoucí počet
chovatelů psů a koček zastihl velký počet
veterinárních fakult, většinou jako součást
zemědělských, ale také technických
universit, zde zcela nepřipravených. Jejich
absolventi, často vybaveni nepříliš kvalitními znalostmi, dosud téměř výhradně
mířili za prací do distribučních a farmaceutických společností. Ti šťastnější potom
oblékali uniformy státních zaměstnanců,
což jim zajišťovalo lukrativní vedlejší
příjmy.
BEZ NADŠENÍ K PRÁCI BY TO NEŠLO
Praxe malých zvířat tak prakticky ve všech zemích rozbíhali či rozbíhají navrátilci
ze zahraničních universit, kteří obíhají mezi sítí svých klinik. Zde zaměstnávají
mladé místní kolegy, kteří vědomosti často nahrazují nadšením, jímž se snaží
řešit neustálý příliv pacientů a zvládat epidemie infekčních onemocnění, se
kterými se mnoho jejich západních kolegů už dávno nesetkalo. Dostatek
příležitostí k ukojení hladu po veterinárních vědomostech a zkušenostech jim
k tomu dávají východní velkoměsta čítající tu osm, jinde deset či patnáct
milionů obyvatel; velkotržnice, na kterých by se dal bez větších problémů
nafotit barevný atlas téměř všech plemen psů štěkajících rozdílnými jazyky
a spektrum běžně se vyskytujících patogenů svou pestrostí připomínající
mikrobiologickou zoologickou zahradu.
Zástupce spol. Bioveta, a. s. pro Jihovýchodní Asii
MVDr. Robert Kühn
Vakcíny řady Biocan
předcházející strana
OBSAH
následující strana
NAVŠTÍVILI NÁS
Vakcíny
pro prasata
úspěšné v dánských chovech
Společnost
Bioveta, a. s.
exportuje vakcíny
pro prasata
do Dánska
Dne 13. 6. 2013 proběhlo v areálu firmy v Ivanovicích na Hané další významné
pracovní setkání se zástupci dánské distribuční a vývojové společnosti Salfarm
Danmark A/S.
V EU NA PRVNÍM MÍSTĚ
BIOVETA EXPORTUJE DO DÁNSKA
Stavy prasat v Dánsku jsou již
dlouhodobě stabilní na cca 12,3 mil.
kusech. K tomu je nutné ještě dodat,
že Dánsko je jedinou členskou zemí
EU, kde se stavy prasnic v posledním
období neměnily. Za hlavní důvod
klesajícího počtu prasnic v dalších
zemích EU jsou kromě skupinového
chovu platícího pro již některé státy
od roku 2013 považovány především
rostoucí ceny krmiv.
Dánsko je i nadále vedoucím
producentem vepřového a největším
vývozcem vepřových produktů v EU,
a to i přesto, že se chovem prasat
zabývá na přibližně poloviční územní
rozloze oproti České republice a při
polovičním počtu obyvatelstva.
Společnost Bioveta, a. s. ve spolupráci s dánským partnerem exportuje do
Dánska část z produktů určených k zajištění preventivního vakcinačního
programu v chovech prasat. Dánští veterinární lékaři oceňují zejména naše
vakcíny proti respiračním infekcím. Již v roce 2008 byla zaregistrovaná pod
názvem Hyobac APP 2 Vet vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii
obsahující bakteriovou složku Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 2
a toxoidovou složku složenou z APX II a APX III toxinu. Následovaly pak další
v ČR známé a oblíbené vakcíny proti parvoviróze a leptospiróze prasat BIOSUIS
Parvo L(6), proti července prasat ERYSIN SINGLE SHOT (pod názvem Erybac Uno
Vet) a proti sípavce prasat RHINISIN DNT (pod názvem Hyosin DNT Vet).
RYCHLÁ REAKCE NA POŽADAVKY TRHU
Bioveta, ve spolupráci s dánskými partnery,
zareagovala na neustále se měnící situaci ve
výskytu dalších nebezpečných patogenních
sérotypů vyvolávajících aktinobacilovou
pleuropneumonii prasat. Před více než rokem
vyvinula a uvedla na trh vakcínu BIOSUIS APP
2,9,11, která zajišťuje ještě dokonalejší ochranu
před tímto závažným onemocněním.
BIOSUIS APP 2,9,11
dokonalá ochrana prasat proti aktinobacilové pleuropneumonii
Společnost nadále vyvíjí pro dánské partnery i další modifikace svých osvědčených vakcín proti APP,
o které je enormní zájem. Vývojový trend spolupráce je mimo zmíněnou oblast směřován i k dalším modulárním
produktům v oblasti vakcín pro prasata.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
AUDIT
Bioveta prošla
nejpřísnějším auditem
SVP od australské autority
NEJPŘÍSNĚJŠÍ SVĚTOVÁ
KARANTÉNNÍ SLUŽBA ÚSPĚŠNĚ
INSPEKTOROVALA BIOVETU
Výsledkem inspekce pana Johnsona
bylo uznání kvalitativních
standardů SVP, které společnost
Bioveta, a. s. splňuje a které jsou
nutnou podmínkou registrace a
následných dodávek veterinárních
produktů z portfolia Biovety na
australský trh.
Po auditu americké
autority USDA
jde o další obrovský
úspěch Biovety
předcházející strana
BIOVETA SPLŇUJE VYSOKÉ NÁROKY NA SVP DLE SVĚTOVÝCH MĚŘÍTEK
V součinnosti s českou lékovou agenturou ÚSKVBL Brno proběhl ve společnosti
Bioveta, a. s. začátkem března 2013 náročný kontrolní audit jedné
z nejvýznamnějších světových autorit Australian Pesticides and Veterinary
Medicines Authority pod vedením inspektora pana Bruce Ronalda Johnsona.
Inspekce byla cílena do dvou oblastí. V prvním případě šlo o potvrzení ÚSKVBL
jako orgánu schopného svou dozorovou činností zajistit standardy norem
správné výrobní praxe (SVP) u českých výrobců veterinárních léčiv. Tento prvek
je podstatný z hlediska uznání české lékové agentury a následné eliminace
auditů ze strany australské agentury na území České republiky. Druhou oblastí
bylo potvrzení společnosti Bioveta jako subjektu plnícího svou činností zásady
správné výrobní praxe a to nejen dle legislativy platné v Evropě, ale také dle
specifik vyžadovaných mimoevropskými autoritami, v tomto případě autoritou
australskou. Prakticky šlo o uznání firmy Bioveta, výrobce veterinárních
léčivých přípravků, na dalším světovém trhu. Po úspěšném auditu americké
autority USDA jde o další velmi významný úspěch v historii společnosti Bioveta.
Příprava na inspekční návštěvu pana Johnsona probíhala na všech úsecích
společnosti – od výroby, kontroly a jištění jakosti až po logistiku a expedici. Celý
proces koordinovala sekce jištění jakosti stejně tak jako je tomu u jiných auditů
správné výrobní praxe, které ve společnosti probíhají několikrát za rok.
Specifikem návštěvy byla účast inspektorů ÚSKVBL, kteří před vlastním
zahájením auditu informovali pana Johnsona o svých přístupech a pravidlech
uplatňovaných vůči výrobcům veterinárních léčiv v České republice.
SPOLEČNOST BUDE EXPORTOVAT SVÉ PRODUKTY I DO AUSTRÁLIE
Australský inspektor se přímo v areálu Biovety při prohlídkách výrobních
i nevýrobních prostor a při prezentacích našich pracovníků přesvědčil
o vysokém stupni standardů správné výrobní praxe uplatňovaných
ve společnosti. Plnění přísných legislativních požadavků v Biovetě je konečně
potvrzeno nejen audity zástupců řady dalších světových lékových agentur, ale
také významnými externími partnery Biovety, klíčovými hráči na poli
veterinární medicíny.
– 20 –
OBSAH
následující strana
ZÁŽITKY PRO VÁS
13. 9. 2013 – vinařství SONBERK
Ani letos nechybí
v naší podzimní
nabídce již „tradiční“
akce na kterých
Vás velice rádi
uvidíme.
2 zlaťáky = vstupenka pro 2 osoby
SONBERK je moderní vinařství vyrábějící bílá přívlastková a speciální vína pouze
z vlastních hroznů, vypěstovaných na starobylé unikátní vinici v Popicích
nedaleko Pálavy.
Zveme Vás
na Sonberk a do Albertovce
Vážená paní doktorko, vážený pane
doktore,
pro nadcházející měsíce jsme pro Vás
připravili velmi atraktivní společenské
akce, na kterých se s Vámi rádi opět
setkáme. Již nyní Vás na ně co nejsrdečněji
zveme. Z důvodu velkého zájmu o účast
na těchto akcích Vám doporučujeme
včasnou rezervaci vstupenek pro Vás i Vaše
partnery.
16. 11. 2013 –
hon na bažanty v Albertovci
3 zlaťáky = vstupenka pro 1 osobu
Bažantnice Albertovec se rozprostírá mezi Opavou a Ostravou u státních
hranic s Polskem.
Jejím provozovatelem je společnost Opavská lesní, a. s.
Jak získáte vstupenky na tyto výjimečné
akce? Velmi jednoduše. Stačí, abyste
byl(a) členem věrnostního systému Banka
kont partnerů Biovety a měl(a) na svém
zlaťákovém kontě potřebný počet zlaťáků,
který Vás opravňuje k získání vstupenek.
Zavolejte nám na níže uvedené kontakty
a všechno potřebné zařídíme za Vás.
Můžete také volat svému obchodnímu
reprezentantovi Biovety, který Vaši účast
na akci zabezpečí.
MVDr. Hana Vránová: tel. 517 318 601
Ing. Miroslava Hajníková, tel. 517 318 598
Vy ještě nejste členem systému Banka kont partnerů Biovety? Přicházíte o spoustu výhod!
Neváhejte a kontaktujte svého obchodního reprezentanta Biovety. Za pár minut vše vyřeší
k Vaší maximální spokojenosti a příště se můžete zúčastnit i Vy.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
BARMANSKÁ AKADEMIE
V horkých letních
dnech ochutnejte
výjimečný míchaný
nápoj.
Příprava zabere
jen pár minut a
výsledek stojí za to!
HERRIOT´S SUN
osvěžující míchaný nápoj
ideální v letních slunečných
dnech
Receptura
4 cl James Herriot likér
8 cl vymačkané pomerančové šťávy
4 plátky limety
Soda, led, máta
Postup přípravy
Do vysoké sklenice nasypeme až po okraj
ledové kostky a ve sklenici je promícháme
s rozčtvrcenými plátky limety. Na led
nalijeme likér, poté pomalu lijeme
pomerančovou šťávu. Prodloužíme sodou
až po okraj sklenice. Dozdobíme čerstvou
mátou a brčkem.
Autory nápoje jsou: Blanka Musilová a Robert Geryk.
Nápoj připravil Robert Geryk, vedoucí gastronomického
úseku, Hotel Holiday Inn Brno
Základem úspěchu jsou
kvalitní ingredience:
bylinný likér James Herriot
(láhev 700 ml, lékovka 110 ml)
zakoupíte společně s veterinárními
přípravky Biovety u svého distributora.
Víte, že …
James Herriot, vlastním jménem James Alfred Wight, byl britský veterinář a prozaik, autor zábavných vyprávění ze
života zvěrolékaře. Po ukončení studií v roce 1940 se James Herriot odstěhoval do Yorkshiru, kde vykonával
zvěrolékařskou praxi.
Za 2. světové války sloužil Herriot v Britském královském letectvu. Jeho syn pokračoval v rodinné tradici, stal se
veterinářem, dcera je lékařkou.
James Herriot napsal sérii knih, ve kterých zvěčnil mnoho komických příhod ze své veterinární praxe. Jeho knihy byly
velice populární nejen ve Velké Británii a USA, ale byly přeloženy do mnoha jazyků a dočkaly se i filmového zpracování
a devadesátidílného seriálu, v němž hrál Herriota Christoper Timoty.
předcházející strana
– 20 –
OBSAH
následující strana
spot-on
pro psy nad 40 kg
MS
XL
účinný prostředek proti blechám a klíšťatům
pro psy od 20 do 40 kg
pro psy od 10 do 20 kg
pro psy od 2 do 10 kg
pro kočky
šetrný k vám i vašim nejbližším
VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER
předcházející strana
OBSAH
Download

Bioveta News č.2_2013