Vážená paní ředitelko/pane řediteli,
rádi bychom Vaši školu zapojili do jedinečného projektu
. Tento výstavní a
zároveň soutěžní projekt je určen všem žákům mateřských, základních a základních uměleckých škol, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Jeho hlavním cílem je propojit školské instituce s naším moderním
interaktivním a vzdělávacím centrem, vybudovat úzký kontakt a navázat spolupráci, která povede k rozvoji
povědomí o našem regionu, Ostravě a její – nejen - průmyslové historii, o důležitých milnících ve vývoji
techniky a moderních oborech či povede k rozšiřování volnočasových aktivit a zájmů našich nejmenších i
jejich rodinných příslušníků. Svět techniky, nacházející se v Dolní oblasti Vítkovic, nabízí jedinečnou možnost
kombinace hry a aktivního vyžití s moderními vzdělávacími metodami.
Svět techniky očima dětí
se soustředí na děti školkou i školou povinné. Každému zúčastněnému dá možnost ukázat své tvůrčí
schopnosti, seberealizovat se, popustit uzdu své fantazii. Z vašich žáčků se stanou opravdoví umělci, jejichž
nejlepší díla budou vystavena a zařazena do veřejné soutěže o hodnotné ceny.
Představení projektu, oč tu tedy vlastně kráčí?
Z vlastních zkušeností dobře víte, že jakmile dáte dětem do rukou barvy a pastelky, překvapí vás svou
kreativitou a zaručeně rozjasní vaše všední a každodenní činnosti. Jejich představivost nezná mezí a rozdává
energii všem kolem. A právě o to nám jde. Projekt Svět techniky očima dětí bude pestrobarevná soutěžní
výstava výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ, jejíž
v Dolních Vítkovicích. Děti smí malovat či jinak kreativně ztvárnit celou
industriální oblast, budovy Světa techniky nebo jen jejich oblíbené exponáty. Fantazii se meze nekladou, malí
umělci mohou tvořit jednotlivě či ve skupinách, používat při tom různé techniky, jako např. kreslení,
malování, koláže, vystřihování, lepení, kombinace různých materiálů či stylů, atp. Rozměry výtvorů nejsou
přesně dané, neměly by však přesáhnout velikost formátu A1 pro jednotlivce a A0 pro skupinovou tvorbu.
Pojetí je jen na vás a vašich žácích.
Veškerá odevzdaná díla pak řádně zaevidujeme, označíme a vystavíme v prostorách stálých expozic Světa
techniky. V květnu a červnu 2015 se tak stanou součástí rozsáhlé soutěžní výstavy. Zatím nevíme, co přesně
budeme vystavovat. Jen rámcově si dokážeme představit to, jak bude celá výstava vypadat. Dáváme prostor
dětem a věříme, že naši důvěru nezklamou. Jejich výtvory budou jistě plné fantazie, barevnosti, radosti a
dětských představ a rozjasní naše expozice, stejně tak i tváře návštěvníků. A o to jde především.
Zaujalo Vás to? Pevně věříme, že ano.
Chtěli byste, aby i Vaši žáci měli možnost ovlivnit vzhled expozic Světa techniky a ještě mohli vyhrát nějakou
ze zajímavých cen?
Tak neváhejte a přihlaste Vaši školu do našeho projektu. Bez Vás a Vašich dětí by to totiž nešlo!
www.stcostrava.cz
Svět techniky, Vítkovická 3004, 70300 Ostrava
www.dolnivitkovice.cz
Co je tedy zapotřebí udělat, jak bude celá akce probíhat a koho se týká?
Nejpozději do 21. 1. 2015 nám napsat a přihlásit Vaši školu na email:
[email protected] případně na [email protected]
Po tomto termínu bude Vaše škola oslovena s nabídkou možnosti rezervace inspirativní návštěvy
budovy velkého světa techniky až pro 60 žáků Vaší školy zcela zdarma. Inspirativní návštěvy budou
probíhat ve všedních dnech
od 13:00
2. 2. – 31. 3. 2015 (vyjma jarních prázdnin 16. – 22. 2. 2015) vždy
(pro MŠ stanovíme hodinu po individuální domluvě). Během nich poznají malí umělci
mnoho zajímavých věci, dozví se, jak to funguje v přírodě, v civilizaci, ale i ve vědě, zažijí prostředí
Dolních Vítkovic na vlastní kůži a načerpají tolik potřebnou inspiraci pro vlastní uměleckou tvorbu.
Předškoláci z mateřinek zase objeví pohádkový les, stavbu či život na farmě.
Kapacita inspirativních návštěv pro jednu školu je - vzhledem k velkému množství školních zařízení na
území města Ostravy - omezena na
60 žáků. Je jen na Vás, zdali to budou jednotlivé třídy nebo
výběr napříč třídami. Můžete vybrat ty nejšikovnější a nejhodnější nebo třeba přihlásit celou 5. A.
Těšíme se na všechny bez rozdílu!
První polovina měsíce dubna bude ve znamení tvorby mistrovských děl a jejich odevzdávání.
Nejpozději do 17. 4. 2015 musí být všechna dílka a výtvory u nás (odevzdávejte na recepci Světa
techniky), abychom stihli včas připravit tu největší ostravskou výtvarnou výstavu dětských prací!
Odevzdat můžete maximálně
výtvorů, které budou roztříděny dle kategorií a zařazeny do soutěže.
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
Nejlepší 3 individuální práce žáků MŠ
Nejlepší 3 individuální práce žáků ZŠ - 1. stupeň
Nejlepší 3 individuální práce žáků ZŠ - 2. Stupeň
Nejlepší kolektivní práce
Cena ředitele Světa techniky
Cena ředitele Dolní oblasti Vítkovic
Mimořádná cena
Soutěž bude probíhat formou veřejného hlasování. V průběhu výstavy obdrží každý návštěvník
hlasovací kupon, na něj zapíše svého favorita a vhodí do osudí. Na závěr se všechny hlasy sečtou,
autoři, kteří obdrží nejvyšší počet, vyhrávají.
Soutěžní výstava v prostorách stálých expozic Světa techniky bude probíhat ve dnech
1. 5. – 23. 6. 2015, slavnostní vyhlášení za účasti všech soutěžících proběhne 24. 6. 2015
www.stcostrava.cz
Svět techniky, Vítkovická 3004, 70300 Ostrava
www.dolnivitkovice.cz
Co říci závěrem?
Na tvorbě takovýchto výstav je nejkrásnější to, že do poslední chvíle celého projektu nevíte, co
budete vystavovat a jak to bude vypadat. Všichni jsme tak trochu pořád dětmi, chceme si hrát a bavit
se. Pojďme společně propojit myšlenku škola hrou se Světem techniky a vytvořme jedinečné dílo,
které pomůže udělat Ostravu zase o kus barevnější!
Vážená paní ředitelko/ pane řediteli,
děkujeme za Váš čas a těšíme se na spolupráci, v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte
kontaktovat.
Za Svět techniky,
Jarmila Lokajová (koordinátor projektu)
tel: 607 031 050; email: [email protected]
Lucie Vavrečková (autor a koordinátor projektu)
tel: 722 269 777; email: [email protected]
www.stcostrava.cz
Svět techniky, Vítkovická 3004, 70300 Ostrava
www.dolnivitkovice.cz
Download

Vážená paní ředitelko/pane řediteli, Svět techniky očima