Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.
Katalog institucí Středočeského kraje působících v oblasti péče o ohrožené děti a v oblasti péče návazné.
KATALOG INSITUCÍ V OBLASTI PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
SEKCE A: SYSTÉM PÉČE O DĚTI
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Nezisková organizace
Bydlím v Benešově a okolí a hledám volnočasové aktivity
Nestátní nezisková organizace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže působící
na “okrese” Benešov
Amáls, o.p.s
Lísek 26, Postupice 25701
604421580
[email protected]
Petra Šedivá
http://www.amals.wz.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Bydlím v Brandýse nad Labem a potřebuji pomoc pro sebe a svoji rodinu
ohledně sladění rodiny a práce
Podpora Slaďování rodinného a pracovního života rodičů z Brandýsa nad Labem
a okolí.
Brandýský Matýsek, o.s.
Zahradnická 1723, Brandýs nad Lavem 25001
731751440
[email protected]
Marie Flemrová
http://www.brandyskymatysek.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Jsem ve špatné životní situaci a potřebuji pomoc
Podpora mladých v tíživé sociální situaci
Cerpos, o.s.
Nová pražská 399, 25601, Benešov
604676505
[email protected]
RSDr. Květuše Studničková
http://www.cerpos.cz
Co organizace nabízí:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Jsem ve špatné životní situaci a potřebuji pomoc
Sdružení křesťanské pomoci mladým v krizi
Diakonie ČCE - středisko Čáslav
Komenského náměstí 140, 18601, Čáslav
736485545
[email protected]
Mgr. Eva Havelková,
http://www.diakonie-caslav.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Jsem ve špatné životní situaci a potřebuji pomoc
Sdružení křesťanské pomoci mladým v krizi
Diakonie ČCE -středisko Vlašim
Benešovská 507, 25801, Vlašim
317844482
[email protected]
Mgr. Petra Povolná
http://www.vlasim.diakonie.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Mám dítě a nemohu se o něj starat
Provoz dětského domova rodinného typu
Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci
Dubenec 22, 26101, Dubenec
318611213
[email protected]
Mgr. Igor Grimmich
http://www.detskydomovhusita.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Jsi žena na mateřské dovolené a hledáš volnočasové aktivity pro sebe a své dítě
Poskytují volnočasové aktivity pro matky s dětmi na MD
MC Petrklíč
Sokolovská 580, 26401, Sedlčany
773334822
[email protected]
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Nezisková organizace
Mám dítě a nemám dostatek financí k tomu, abych si se o něj mohl/a starat
http://www.petrklic.wordpress.com
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Posláním nadace je zkvalitnění zdravotní a sociální péče o děti. Poskytuje
nadační příspěvky
Olivovna o.p.s.
Olivova 224, 25101 Říčany
323631313
[email protected]
PhDr. Věra Doušová
http://www.olivovanadace.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Mám dítě a chtěl/a bych se setkávat s ostatními dospělými s dětmi
Místo pro setkávání se s rodiči jiných dětí a se svými vyrstevníky
Rodinné centrum Fabiánek
Lomená 159, 25229, Dobřichovice
725890504
[email protected]
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Nezisková organizace
Mám rodinu s dětmi a potřebuji pomoc a radu
Snaží se co nejvíce pomoci rodině ve vícegeneračním pojetí. Pořádají kurzy o
výchově, mezilidských vztazích, nabízí pomocnou ruku rodičům na rodičovské
dovolené
Rodinné centrum Pec,o.s
Puškinská 585 28401, Kutná Hora
776225433
[email protected]
Jana Přibylová
http://www.rcpec.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
http://www.rcfabianek.estranky.cz
Nezisková organizace
Potřebuji pomoc a radu v těžké životní situaci
Poskytují sociální služby, chráněné bydlení, denní stacionář a pracovní terapii
Centrum Slunce všem
Unhošťská 910, Unhošť
312 690 298
[email protected]
PaedDr. Blanka Dvořáková
http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=49&I
temid=65
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nezisková organizace
Mám dítě a jsem na mateřské dovolené a chci se setkávát s ostatními rodiči s
dětmi
Snaží se o vytváření prostoru a podmínek k setkávání rodičů a rodin s malými
dětmi. Slouží především rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, ale také
rodičům jenž se chtějí vrátit po delší době naplněné péčí a výchovou o děti do
zaměstnání
Vítej maminko
Letců R.A.F 1989, 28802, Nymburk
325531566
[email protected]
http://www.mcsvitani.cz
Nezisková organizace
Chci dobře trávit svůj volný čas
Nabízí smysluplné trávení volného času dětí ubytovaných v zařízení
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.
Litevská 2720, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
312660139
[email protected]
Bc. Kateřina Morávková
http://www.dckladno.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Sociální služba
Mám dítě a jsem v životní krizi
Nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětm
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mělník
náměstí Míru 51/18, Mělník, 276 01 Mělník 1
315635318
[email protected]
Bc. Jaroslava Brabcová
http://www.melnik.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Sociální služba
Jsem v obtížně životní situaci a potřebuji pomoc a radu
Nabízí dětem a mladým lidem podporu při řešení problémů. Pomáhají s orientací v obtížných životních situacích
NZDM Kontakt
Kosmonautů 3021, Mělník, 276 01 Mělník 1
602418982
[email protected]
Ing. Jana Palová
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Sociální služba
Mám dítě a potřebuji pomoc a radu
Nabízí poradenství pro rodiny s dětmi, občasné hlídání dětí a rodičovské
podpůrné skupiny
SAS pro rodiny s dětmi
nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod
321621712
[email protected]
Jana Kratochvílová
http://www.leccos.cz
Sociální služba
Mám dítě a potřebuji pomoc a radu
Usiluje o to, aby rodiny s dětmi z Kolína a okolí dokázaly aktivně řešit své problémy a aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dětí a
vedly samostatný život ve společnosti. Komunitní centrum Zengrovka
Zengrova 356, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
774650030
[email protected]
Martin Prokop
www.zengrovka.cz
Sociální služba
Mám dítě a jsem v životní krizi
Poskytují slyžby směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti osob poskytované rodině s dítětem
Sdružení romských občanů
Náměstí B. Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá nad Labem
325553547
[email protected]
Milan Horvát
www.sdruzenilysa.cz
Sociální služba
Potřebuji pomoc a radu ohledně svého původu
Pomáhat sociálně znevýhodněné skupině obyvatel překonat bariéry
problémů, které mohou nastat, či již nastaly.
Romské sdružení občanského porozumění
Jurije Gagarina 1979, 288 02 Nymburk
606191667
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
[email protected]
Hana Kožuriková
http://rsop-nymburk.webnode.cz/informace-o-nasich-sluzbach-
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Sociální služba
Potřebuji poradit ohledně výchovy svých dětí
Umožňují dětem, aby nemusely být odebírány z domova do ústavů a rodičům,
aby dokázali vytvořit a udržovat zázemí domova
STŘEP - Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno
Rooseveltova 1365, Kladno, 272 01 Kladno 1
313516450
[email protected]
DiS. Věra Bechyňová
http://strep.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Sociální služba
Nevím si rady se svým dítětem
Poskytují poradnu pro rodiče s dětmi, poradnu pro nastávající rodiče, umožňují
náhradní rodinnou péči
Institut náhradní rodinné péče Natama
Orlická 2176/9, Praha 3 - Vinohrady, 130 00 Praha 3
222733307
[email protected]
PhDr. Petra Vrtbovská
http://natama.cz
Sociální služba
Mám problémy uživením svého dítěte
Je opatrovníkem dítěte v řízeních, jako je rozhodování o péči o děti,
o výživném apod. Vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní
opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vypracovává pro
soud posudky a doporučení
Orgán sociálně právní ochrany dětí
http://www.ospod.cz
Diagnostický ústav
Potřebuji dát své dítě do ochranné výchovy
Školské zařízení pro děti, u nichž se rozhoduje o dalším umístění do zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež,
Dobřichovice
Pražská 151, 25229 Dobřichovice
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
257 711 387
[email protected]
Jan Starka
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Diagnostický ústav
Potřebuji dát své dítě do ochranné výchovy
Nabízíme alternativní domov, denní či poradenské služby pro mentálně
postižené a jejich blízké.
Diagnostický ústav sociální péče
Neveklov 2, 25756 Neveklov - Tloskov
317 740 101
[email protected]
Mgr. Hana Charvátová
www.tloskov.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Výchovný ústav
Potřebuji dát své dítě do ústavní výchovy
Pečuje o chlapce starší 15ti let, u nichž byla v rámci opatrovnického řízení
nařízena ústavní výchova
Výchovný ústav, Kutná Hora
Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora
327 513 543
[email protected]
Mgr. Jiří Albrecht
http://www.vukh.cz
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem
s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let.
Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné
péče, ZŠ a školní jídelna
Tomanova 1361, 274 01 Slaný
311 240 560
[email protected]
MgA. Dagmar Slavíková
www.ddsslany.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Provoz dětského domova rodinného typu.
Název organizace:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí
Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
313 572 136
[email protected]
Alexandr Krško
www.strasidylko.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Speciální mateřská škola, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním postižením.
Dětský domov a Mateřská škola speciální
Mládeže 1102/8, 266 01 Beroun-Město
311 611 728
[email protected]
www.ddmsberoun.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Dětský domov zajišťuje výchovu opuštěným dětem a sirotkům.
Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Sedlec
Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice-Sedlec
317 712 511
[email protected]
Mgr. Stanislav Urban
www.ddsedlec.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Provozování dětského domova se základní školou pro 32 dětí, zajišťování výchovných a vzdělávacích činností.
Dětský domov a ZŠ Načeradec
Načeradec 1 , 257 08
317 852 233
[email protected]
www.dds-naceradec.wz.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Dětský domov pro 50 dětí do 3 let věku.
Dětské centrum Kladno
Brjanská 3079, 272 04 Kladno
Telefonní kontakt:
Email:
312 267 401
[email protected]
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.
Dětský domov Milovice
Dětská 361/2, 289 24 Milovice
325 577 166
[email protected]
Bc. Petra Černovská
www.ddmilovice.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Provoz školského zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou
Dětský domov a Školní jídelna Krnsko
Krnsko 180 294 31
326 723 178
[email protected]
www.domovkrnsko.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Provoz zařízení pro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít v biologické
rodině
Dětský domov Unhošť
Berounská 1292, 273 51 Unhošť
312 520 802
[email protected]
Mgr. Jiří Beránek
www.dd-unhost.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Zajišťování výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.
Dětský domov a školní jídelna, Sázava
Benešovská 7, 285 06 Sázava
327 321 263
[email protected]
www.ddsazava.webnode.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně
stravování.
Dětský domov a školní jídelna Dráček
Chlístov-Racek 1, 256 01
317 721 662
[email protected]
www.ddracek.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Zajišťování ubytování pro děti a klienty žijící zde převážně z důvodu
nedostačující péče ze strany jejich rodičů. Kapacita domova je 22 dětí.
Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou
U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Mikovice
315 727 395
[email protected]
Jana Dubcová
www.ddkralupy.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Péče o výchovu i vzdělání dětí a mládeže.
Dětský domov Husita, o.p.s.
Dubenec 22, 261 01
318 611 213
[email protected]
Mgr. Igor Grimmich
www.detskydomovhusita.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům
Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
Senohrabská 112, 251 67 Pyšely
323 647 224
[email protected]
Mgr. Hana Juřenová
www.ddpysely.cz
Typ organizace:
Dětský domov
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Provozování dětského domova
Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou
Poštovní 593, 285 22 Zruč nad Sázavou
327 531 964
[email protected]
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Péče o děti s nařízenou ústavní výchovou či předběžným opatřením nebo o děti
nacházející se přechodně v sociální nouzi.
Dětský domov a ZŠ Ledce
Ledce 55, 273 05
312 589 865
[email protected]
Mgr. Roman Pejša
www.ddledce.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
www.detskydomov.zruc.info
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Poskytování intenzivní a individuální péče a pomoci dětem ve věku od pěti do
osmnácti let
Dětský domov Pepa, Příbram - Lazec, o.p.s.
Příbram-Lazec 2, 261 01
318 633 154
[email protected]
detskydomovpepa.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Webová stránka:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Poskytování zdravotní, výchovné a sociální péče dětem.
Dětský domov Strančice
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
323 640 031
[email protected]
www.ddstrancice.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Dětský domov
Nemohu se starat o své dítě a chci ho dát někam, kde se o něj postarají
Nabídka útočiště opuštěným dětem a sirotkům
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
ZŠ, MŠ, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav
Viničná 480, 293 01 Mladá Boleslav III
326 326 723
[email protected]
Karel Wohlhöfher
www.skolanacelne.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Pěstounská péče
Mám dítě v náhradní rodiné péči Jejím posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné
péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině.
Občanské sdružení Rozum a Cit
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
323605782
[email protected]
Mgr. Jaroslava Máliková
http://www.rozumacit.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Co organizace nabízí:
Pěstounská péče
Nedokáži se postarat o své novorozené dítě
Pěstounská péče na přechodnou dobu pro novorozence umožňuje kvalitní a
bezpečnou individuální péči o každé novorozené miminko
Raná pěstounská péče
Národní 35, 110 00 Praha 1 - Staré Město
736 611 272
[email protected]
Alžběta Hlásková
http://www.rpp.cz
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Pěstounská péče
Mám svěřené dítě a potřebuji pomoc a radu
Pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě, poradenství a příprava
zájemců o NRP
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Jelení 91/7, 118 00 Praha 1
233 355 309
[email protected]
PhDr. Věduna Bubleová
http://www.nahradnirodina.cz
Typ organizace:
Kdy je kontakt užitečný:
Pěstounská péče
Nemohu vychovávat svoje dítě sám
Co organizace nabízí:
Název organizace:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Email:
Kontaktní osoba:
Webová stránka:
Forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno “náhradními” rodiči v prostředí,
které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině
Adopce.com
Peckova 280/9, 186 00 Praha 8
233 356 701
[email protected]
Jana Kučerová
http://www.adopce.com
Download

Systém péče o ohrožené děti