Přehled oborů nové akreditace v bakalářském studijním programu FJFI ČVUT v Praze
původní obor
MATEMATICKÉ
INŽENÝRSTVÍ
INŽENÝRSKÁ
INFORMATIKA
FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
JADERNÉ INŽENÝRSTVÍ
původní zaměření
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematicko-stochastické metody
Softwarové inženýrství a matematická informatika
Tvorba sofwaru
Informatická fyzika
Softwarové inženýrství v ekonomii
Přístroje a informatika
Praktická informatika
Inženýrství pevných látek
Stavba a vlastnosti materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Laserová technika a optoelektronika
Fyzikální technika
Teorie a technika jaderných reaktorů
Jaderná zařízení
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Radiační ochrana a životní prostředí
Experimentální jaderná fyzika
vztah
nový obor
 MATEMATICKÉ Matematické modelování
obor
INŽENÝRSTVÍ
Matematická fyzika
akreditován
beze změny,
Aplikované matematickozaměření
zůstávají beze
stochastické metody
změny
}
zkratka
MM
MF
AMSM
Matematická informatika
MINF
Informatická fyzika
Aplikace softwarového inženýrství
Laserová a přístrojová technika
Aplikovaná informatika
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Laserová a přístrojová technika
Fyzikální technika
IF
ASI
LPT
APIN
IPL
DM
FTTF
FE
LPT
FYT
}
Jaderné inženýrství
JI
}
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
DAIZ










 Experimentální jaderná a částicová fyzika
EJCF
JADERNĚ CHEMICKÉ
INŽENÝRSTVÍ
beze změn
JCHI
RADIOLOGICKÁ TECHNIKA
beze změn
RT







Obory nové akreditace vznikly většinou ze zaměření oborů akreditace předchozí.
Obsahový vztah je vyznačen v tabulce.
Bakalářský obor Matematické inženýrství byl akreditován beze změn, zachovává si dělení na zaměření.
Zeleně vyznačené obory mají déle trvající akreditaci a nebyly tedy předmětem žádných změn.
Fialově značené obory mají stejné nebo velmi podobné 1. a 2. ročníky doporučených studijních plánů, které byly v předchozí akreditaci označeny jako
základní studium.
Původní obory mají akreditaci jen na dostudování stávajících studentů (do roku 2016).
Nově přijatí studenti se budou zapisovat do nových oborů.
Download

Přehled oborů nové akreditace v bakalářském