Seznam povinných učebnic pro školní rok 2014/2015
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public relations, média a
marketingová komunikace
I. ročník
Český jazyk a literatura:
Český jazyk l – mluvnice (Martínková, nakl. Tripolia)
Čítanka l (Martínková, nakl. Tripolia)
Dějiny literatury l (Martínková, nakl. Tripolia)
Teorie literatury l.-4. ročník (Martínková, nakl. Tripolia)
Pravidla českého pravopisu
Doporučeno
Čítanka 1 k literatuře v kostce (Sochrová, nakl. Fragment)
1.jazyk
Anglický jazyk:
Face2face Pre-Intermediate (Cambridge University Press)
Student´s book
Workbook s klíčem
Slovník anglicko-český, česko-anglický
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
objedná škola
objedná škola
zakoupit!
2.jazyk
Francouzský jazyk:
Connexions, Méthode de francais I. nakladatelství. Didier
Connexions, cahier d´exercices I – pracovní sešit
Německý jazyk:
DIREKT NEU 1 (aktualizované vydání)
Slovník německo-český a česko-německý
Italský jazyk:
Italština (Alena Bahníková, nakl. LEDA)
Španělský jazyk
Fiesta I. Španělština pro SŠ a JŠ (Králová, Krbcová atd., nakladatelství Fraus)
Ruský jazyk:
Raduga I. po–novomu Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice (Jelínek, nakl. Fraus)
Raduga I. po–novomu Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – pracovní sešit (Jelínek, Fraus)
Matematika:
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl (Calda), nakl. Prometheus
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, stud. ob. SOU a nást. studium
(Hudcová, Kubičiková)
Dějepis:
Dějepis pro střední odb. školy- české a svět. děj. (Čornej a kol.), SPN Praha 2002
Školní atlas světových dějin
Školní atlas československých dějin
Zeměpis:
Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství (Baar, NČGS)
Hospodářský zeměpis – Globální geogr. aspekty svět. hospodářství (Bičík, NČGS)
Školní atlas
Informační a komunikační technologie:
Informatika a výp. technika pro SŠ – teoret. učebnice ( Roubal, Computer Press)
(rok vydání 2010a novější) ISBN 978-80-251-3228-9
Microsoft WORD 2010 nejen pro školy (Karel Klatovský, Computer Media)
ISBN 978-80-7402-075-9
Microsoft EXCEL 2010 nejen pro školy (Karel Klatovský, Computer Media)
ISBN 978-80-7402-076-6
Microsoft POWER POINT 2010 nejen pro školy (Karel Klatovský, Computer Media)
ISBN 978-80-7402-077-3
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zapůjčí šk.
zapůjčí šk.
zakoupit!
zakoupit!
zapůjčí šk.
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
Základy společenských věd
Odmaturuj ! ze společenských věd (Jan Dvořák, Didaktis)
Ekonomika:
Ekonomika 1 pro OA a ostatní SŠ (Klínský, Münch, nakl. Eduko)
Ekonomika - cvičebnice – 1., 2., 3. díl (Klínský, Münch)
Základy přírodních věd
Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU (Štoll)
Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia (Jiří Šlégl, nakl. Fortuna)
zakoupit
na začátku
škol. roku
zakoupit!
zakoupit!
Komunikace a společenský styk
Odmaturuj ! ze společenských věd (Jan Dvořák, Didaktis)
Rétorika
Rétorika – umění mluvit a jednat s lidmi (Kohout Jaroslav, Management Press)
II. ročník
Český jazyk a literatura:
Český jazyk lI – mluvnice (Martínková, nakl. Tripolia)
Čítanka lI (Martínková, nakl. Tripolia)
Dějiny literatury Il (Martínková, nakl. Tripolia)
Teorie literatury l.-4. ročník (Martínková, nakl. Tripolia)
Pravidla českého pravopisu
Doporučeno
Čítanka 1 k literatuře v kostce (Sochrová, nakl. Fragment)
1.jazyk
Anglický jazyk:
Face2face Pre-Intermediate (Cambridge University Press) – second edition
Student´s book
Workbook s klíčem
Slovník anglicko-český, česko-anglický
2.jazyk
Francouzský jazyk:
Connexions, Méthode de francais I. nakladatelství. Didier
Connexions, cahier d´exercices I – pracovní sešit
Německý jazyk:
DIREKT NEU 1 (aktualizované vydání)
Slovník německo-český a česko-německý
Italský jazyk:
Italština (Alena Bahníková, nakl. LEDA)
Španělský jazyk
Fiesta I. Španělština pro SŠ a JŠ (Králová, Krbcová atd., nakladatelství Fraus)
Ruský jazyk:
Raduga I. po–novomu Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice (Jelínek, nakl. Fraus)
Raduga I. po–novomu Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – pracovní sešit (Jelínek, Fraus)
Raduga II. učebnice + pracovní sešit (cca od listopadu)
Matematika:
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Calda), nakl. Prometheus
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, stud. ob. SOU a nást. studium
(Hudcová, Kubičiková)
Dějepis:
Dějepis pro střední odb. školy- české a svět. děj. (Čornej a kol.), SPN Praha 2002
Školní atlas světových dějin
Školní atlas československých dějin
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
objedná škola
objedná škola
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zapůjčí šk.
zapůjčí šk.
Základy společenských věd
Odmaturuj ! ze společenských věd (Jan Dvořák, Didaktis)
zakoupit!
Základy přírodních věd
Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření
(Blažek Jaroslav, Fabini Ján, nakl. SPN)
zakoupit!
Informační a komunikační technologie:
Microsoft WORD 2010 nejen pro školy (Karel Klatovský, Computer Media)
ISBN 978-80-7402-075-9
Microsoft EXCEL 2010 nejen pro školy (Karel Klatovský, Computer Media)
ISBN 978-80-7402-076-6
Písemná a elektronická komunikace
Obchodní korespondence 2, 3 (Štiková)
Ekonomika:
Ekonomika 1 pro OA a ostatní SŠ (Klínský, Münch, nakl. Eduko)
Ekonomika - cvičebnice – 3. díl (Klínský, Münch)
Statistika pro obchodní akademie (Zdeněk Burda, Fortuna)
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit ve škole!
zakoupit!
na začátku
školního roku
(popř. odprodá bývalá 2. A)
Účetnictví
Učebnice účetnictví pro SŠ a veřejnost I. díl (Vzděláv. středisko Ing. Pavel Štohl)
zakoupit ve škole
Marketing a marketingová komunikace
Marketing pro střední a vyšší odborné školy
(Jitka Vysekalová a kolektiv, Fortuna 2006)
zakoupit na začátku
školního roku
Psychologie
Odmaturuj ze společenských věd (Jan Dvořák, Didaktis)
III. ročník
Český jazyk a literatura:
Český jazyk 3 – mluvnice (Martínková, nakl. Tripolia)
Čítanka 3 (Martínková, nakl. Tripolia)
Dějiny literatury 3 (Martínková, nakl. Tripolia)
Teorie literatury l.-4. ročník (Martínková, nakl. Tripolia)
Pravidla českého pravopisu
Doporučeno
Čítanka 1 k literatuře v kostce (Sochrová, nakl. Fragment)
1.jazyk
Anglický jazyk:
Face2face Intermediate (Cambridge University Press) – second edition
Student´s book
Workbook s klíčem
Slovník anglicko-český, česko-anglický
2.jazyk
Francouzský jazyk:
Connexions, Méthode de francais 2. nakladatelství. Didier
Connexions, cahier d´exercices 2 – pracovní sešit
Německý jazyk:
DIREKT NEU 2 (aktualizované vydání)
Slovník německo-český a česko-německý
Italský jazyk:
Italština (Alena Bahníková, nakl. LEDA)
Španělský jazyk
Fiesta I. Španělština pro SŠ a JŠ (Králová, Krbcová atd., nakladatelství Fraus)
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
objedná škola
objedná škola
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
Ruský jazyk:
Raduga II. po–novomu Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice + pracovní sešit
(Jelínek, nakl. Fraus)
Raduga III. po–novomu Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice + pracovní sešit
(Jelínek, Fraus)
Matematika:
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Calda), nakl. Prometheus
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, stud. ob. SOU a nást. studium
(Hudcová, Kubičiková)
Informační a komunikační technologie:
Access 2010, podrobný průvodce (Pavel Kristián)
Ekonomika:
Ekonomika 3 pro OA a ostatní SŠ (Klínský, Münch, nakl. Eduko)
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
zakoupit!
na začátku
školního roku
(popř. odprodá bývalá 2. A)
Účetnictví
Učebnice účetnictví pro SŠ a veřejnost I. díl (Vzděláv. středisko Ing. Pavel Štohl)
zakoupit ve škole
Marketing a marketingová komunikace
Marketing pro střední a vyšší odborné školy
(Jitka Vysekalová a kolektiv, Fortuna 2006)
zakoupit na začátku
školního roku
Public Relations
Public Relations – moderně a účinně (Svoboda Václav, Grada – 2. Vydání)
zakoupit
Média
Média a společnost (Jirák Jan, Köpplová Barbara, nakl. Portál 2007)
zakoupit!
Psychologie
Odmaturuj ze společenských věd (Jan Dvořák, Didaktis)
Prezentační dovednosti
Pracovní listy vyučující
Download

Public Relations