Moodle – Návod pro studenty
Co je to Moodle?
Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Budou zde studijní opory a
další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově vytvořeným v rámci tohoto projektu. Studenti
tak budou mít všechny studijní materiály na jednom místě. Možnosti Moodle jsou ale mnohem větší,
umožňuje například vyplňovat on-line testy, komunikovat s vyučujícími i mezi spolužáky, atd. V tomto
návodu bude ale popsáno hlavně, jak se zaregistrovat a získat přístup ke studijním materiálům.
Přihlášení do Moodle
Nejprve si zadejte do prohlížeče adresu http://elearning.math.upol.cz/. Přihlaste se kliknutím na
Přihlásit se v pravém horním rohu.
Objeví se přihlašovací formulář. Zde vyplňte uživatelské jméno a heslo. Jedná se o stejné uživatelské
jméno i heslo jaké používáte pro přihlášení k univerzitnímu e-mailu. Pokud je neznáte, přečtěte si
nejprve kapitolu Zapomenuté uživatelské jméno, nebo heslo. Pokračujte kliknutím na tlačítko
Přihlásit se.
Poznámka: Pokud v předchozím kroku zadáte špatné uživatelské jméno nebo heslo, zobrazí se
chybová hláška „Neplatné přihlášení, zkuste znovu“. V takovém případě údaje zkontrolujte a zkuste
to ještě jednou.
Vyplnění registračního formuláře
Po prvním přihlášení do Moodle se zobrazí registrační formulář, kde je nutné vyplnit některé základní
věci. Údaje, které je nutné vyplnit, jsou zvýrazněny červeně. Jedná se o:
•
•
•
•
křestní jméno
příjmení
e-mail
obec.
Ostatní položky jsou volitelné (např. telefon, ICQ, atd.). Tyto údaje můžete doplnit kdykoliv později.
Dále je na této stránce řada nastavení, které ale doporučuji zatím neměnit, opět to můžete udělat
kdykoliv později. Pokud máte vyplněné zmíněné čtyři povinné položky, přesuňte se na konec stránky
a klikněte na tlačítko Aktualizovat profil.
Zápis do kurzů
Po přihlášení vidíte seznam všech dostupných kurzů. Zapsat se můžete do libovolného z nich
kliknutím na jeho název. Na další stránce zadejte klíč k zápisu, který vám sdělí vyučující. Takto je
ověřeno, že přístup k materiálům budou mít jen studenti, kteří mají daný předmět opravdu zapsaný.
Zápis dokončete kliknutím na tlačítko Zapsat se do kurzu.
Pokud si chcete zapsat další předmět, klikněte v menu Navigace na položku Titulní stránka. Na této
stránce vidíte seznam svých předmětů. Stisknutím tlačítka Všechny kurzy si zobrazíte i ty ostatní.
Potom opět klikněte na jméno předmětu, který si chcete zapsat a zadejte klíč pro registraci.
Poznámka: Zapsáním si předmětu v Moodle získáte přístup ke studijním materiálům a budete
dostávat zprávy týkající se tohoto předmětu. Nemá to tedy nic společného se zápisem předmětu ve
STAGu.
Prohlížení studijních materiálů
Kliknutím na položku Titulní stránka v menu Navigace si zobrazíte seznam předmětů, do kterých jste
se v Moodle zapsali. Kliknutím na název jednoho z nich si zobrazíte stránku předmětu. Stránka je
rozdělena do několika oddílů, každý z nich odpovídá jedné probrané lekci. V každém oddílu pak jsou
studijní materiály týkající se dané lekce.
Úprava profilu
Změnit, nebo doplnit osobní informace můžete tak, že v menu Nastavení kliknete na Nastavení mého
profilu a dále na Upravit profil. Zde můžete upravit informace, které jste zadávali při registraci, nebo
doplnit další (např. ICQ, fotografie, atd.).
Pokud si chcete nastavit profilové fotografii, klikněte na tlačítko „Vyberte soubor“ v části „Profilové
foto“. Otevře se dialog, kde označte Nahrát soubor. U položky Příloha klikněte na tlačítko Procházet
(název se může mírně lišit v závislosti na tom, jaký používáte prohlížeč). Vyberte soubor s profilovým
obrázkem a nahrajte ho kliknutím na tlačítko Nahrát soubor.
Provedené změny uložíte kliknutím na tlačítko Aktualizovat profil.
Poznámka: Pokud si chcete změnit heslo, musíte to udělat na Portálu UP. Návod je v následující
kapitole.
Zapomenuté uživatelské jméno, nebo heslo
Pokud neznáte své přihlašovací jméno, nebo heslo k e-mailu, můžete je zjistit následovně:
Uživatelské jméno:
1.
2.
3.
4.
V prohlížeči si otevřete stránku Portálu UP (http://portal.upol.cz).
Klikněte na Kontakty.
V části Hledání studentů vyplňte své jméno a příjmení a klikněte na Vyhledat.
Údaj v kolonce Portal ID je vaše přihlašovací jméno k univerzitnímu e-mailu a zároveň i
k Moodle.
Heslo:
Jako vaše heslo k univerzitnímu e-mailu (a tím i k Moodle) bývá přednastaveno vaše rodné číslo bez
lomítka. Pokud jste si ho měnili a zapomněli, můžete si nastavit nové heslo následovně:
1.
2.
3.
4.
V prohlížeči si otevřete stránku Portálu UP (http://portal.upol.cz).
Přihlaste se.
Vpravo nahoře klikněte na Upravit můj profil.
Nové heslo si budete moci zvolit na následující stránce v oddílu Změna hesla pro poštovní
účet.
5. Změnu potvrďte kliknutím na Změnit heslo.
6. Tímto jste si úspěšně nastavili nové heslo k Moodle a také k univerzitnímu e-mailu (obě hesla
jsou vždy stejná).
Další informace
Další informace k e-learningovému prostředí Moodle hledejte na stránkách projektu MAPLIMAT
(http://maplimat.upol.cz/elearning). S problémy a dotazy se na mě můžete obrátit buď e-mailem,
nebo osobně:
Pavel Holeček
[email protected]
Konzultační hodiny:
Pondělí
11:30 – 13:00
Středa
13:15 – 14:45
Případně napište a můžeme se domluvit i na jiný den (místnost 5.050).
Download

Moodle – Návod pro studenty